Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA + CUMHURİYET 29ARALIK2002PAZAR 16 TELEVIZYON cumtv(« cumhuriyet.com.tr GÜNÜN t İLMLERİ Savunma 15.35 atv Macera ©Eşının kendısını aldatması uzenne uç yıl on- ce boşanmış başarilı \e hırslı bır avukat olan Se\gı. çocuklan \e ışnle ılgılı \aşadıgı sorunlar et- rafından gelışen fılmde, Perıhan Savaş Mumtaz Se\ınç Cem Kurdoğlu, Ayşen Çetmer ovnuvor Yonetmen Avnı Kutükoğlu (2000) Çöpçüler Krah 17.30 Star Guldüru / ^~î\ Se\dığı kız uğruna çopçu gıvsilen \e supur- ^& gesıyle sahneye çıkjp turkucu olan temızlık ış- çısının gulunç ovkusu ZekıOkten ıntılmınde Ke- mal Sunal, Şener Şea \>şen Gruda \e Ihas Sal- man başrollerde yer alıyor (1976) Altın Göl 18.05 tv8 Dram ©(On Golden Pond) - Her vaz olduğu gıbı 48 ıncı vazlannı da beraber geçırmek ıçın England dakı yazlık ev lenne gelen > aşlan sek- dayanmış bır kan-koca, aralanndakı küçuk çekışmelerle bırlıkte se\gılısı \e kuçuk oğluyla \anlanna gelen kızlannın sorunlarına da egılmek zorunda kalırlar 1 dalda Oscar \e Mtın kure odu- lu kazanan fılmın yonetmenı Mark Rvdell Ba^rol- lennde ıse Kathnne Hepburn Henrv Fond \e Jane Fonda ovnuvor (1981 ABD 109 dk) Korsan 19.40 Star Macera ©(Cutthroat Island) - Guzel korsan Morgan amcabi Da\vg'ın esır tuttuğu babasını ağır va- ralı olarak kunarmavı başanr Yaşlı adam son ne- fesını venrken kızınamıras olarak Cutthroat Ada- sı nda gomulu oldugunu sovledığı hazınenın ven- nı gosteren bır hanta bırakır GeenaDa\ıs Matt- heu. Modıne Frank Langella nın başrolde ver al- dığı tılmın >onetmenlığını ıse Rennv Harlın ust- lenıvor(199S A.BD-Fran^a 123 dk) Polis... 20.30 TRT 1 Guldüru (Polıce Acadeım 6:Cit> UnderSıege)-Wıl- son Heıght çetesı kanunlan hıçe savarak or- talıgı kasıp ka\ urmaktadır Masum ınsanlan hara- ca bağlayıp tehdıt eden >ehnn ba^ındakı bu korkunç belaya karşı koyabılecek tek guç vardır Polıs Aka- demisrnıngozupekpolisadavlan Yonetmen Pe- ter Bonerz Ovn Bubba Smıth Mıchael Wınslow Davıd Graf Ylarıon Ramsev (1989 \BD 84 dk) NTV 11 10 21 50 / TRT 2 / Guneş Ayrıntı yanda Kızıl Oidipus 22.00 Olay TV Dram (Oedıpus Ma\or) - Fılmde Kolombıya nın uvTjşturucukaçakçılan genllalanev askerle- n arasında yaşanan çatışmalan durdurmav a calışan ıv ı nıvetlı bırbeledıve başkanının \ aşadıgı olaylar anlatılıvor Kasabada banşı sağlamava çalışan Epı- do bır çatışma sırasında kasabalılara zulm eden Lao vu oldurtur 'ı onetmen Jorge Alı Tranıa Oyuncular Jorge Progorna Angela Malına (1996 Kolombıya-lspanya-Meksıka 100 dk) Eyvah... 22.40 StarMax Guldurü /T7\ (She's Out of Control) - Katıe Sımpson er- V3^ genlıkçagındabırgençkızdır Gozlukluvesı- vılcelı bırçocukken vava^yavaşbuvuven veçekı- cı bır genç kız olan Katıe genç erkeklenn ılgısını çekmeve başlar Bu durum Katıe'nın hoşuna gıtse de babası Doug ıçın tam bır kabusrur Y on Sfan Dragotı Ovn Tonv Danza. Cathenne Hıcks Wal- lace~Sha\vn Dıck Ö Neıll (1989 ABD, 95 dk) KaraMaske 23.00 Star Macera (77\ (Black Mask) - Bır suıkast ve savaş tımı ıçın V3x vetıştınlenTsuı bırsuresonratakımındanay- rılarak Hong Kong a yerleşır \e bır kutûphanede çalışmavabaşlar Ancak Hong Kong da bazı maf- \a babalannın oldurulmesıyle başlavan tuhaf olay- lar zıncın Tsuıje eskı gunlerını hatırlatmaktadır Olayları takıp eden Tsuı butun bunlann arkasında eskı takımının olduğunu farkeder Yonetmen Da- nıel Lee Ovuncular Jet Lı Lau Chıng Wan Solo 23 30 Kanal D Bılımkurgu (Solo) - Solo, kusursuz bır olum makınesıne donuşturulmuş androıddır Çehkten ve çı- plerden uretılmıştır ancak dığer robotlann aksıne duşünmeveoğrenmevetısı vardır Solo hukumetın verdığı gızlı gorevle kanun tanımayan Albav ve adamlannı vakalamaklagorevlendınlır Yon Nor- berto Barba O>n Mano \an Peebles Barry Corbın Wıllıam Sadler (1996 \BD, 94 dk) o}abancı izleyin Orta Değmez Yerlı 'Sağlıklı Beslenme' TV Servisi - "Sağhklı Beslenme"nın bu haftakı konusu "beslenmenin tan- sivona etkisi" Programda '"tanshonu yükselten gı- dalar ne". "tansivon has- taları hangi besinlerden uzak durmalı. hangi be- sinleri tüketmeli" konula- nnda bılgıler venlıyor Sibel Güneş'ın sunucu- luğunu ustlendığı yapımın konuğu ıse unlu manken Doğa Bekleriz Beklenz, beslenme ahş- kanhklannı. nelere ozen gosterdığını ve hangi yan- lışlan yaptığını anlatıyor tv8 11.30 'SKY' TV Servisi - Havacıhk ve uzayla ılgılı konulann mer- cek altına alındıgı "SKY" programında bu hafta, An- kara4 Ana Jet Ussu Komu- tanlığı tanıtılıyor Duygu Hande Ekşi'nın sunduğu yapımda, 4 Ana Jet Us Komutanı Ha\a Pılot Tuğgeneral Şirin Ünal ıle yapılan roportaj ekrana ge- lıyor etv 14 00 'Düşündükçe' TV Servisi - Semra Top- çu'nun hazırlayıp sunduğu "Düşündükçe"nın bu bo- lumunde, gazetecı-yazar Faruk Bildirici son kıtabı "Hanedan/ın Prensesi"nı değerlendınyor Bıldıncı yapımda, kıtap- lannda yansıttığı Turkı- ye'yı anlatıyor Yonetmen Roger Hanin 'in kendiyaşamından da izler taşıyanyapım, 'Sinema ve Edebiyat' kuşağında Savaşın parçaladığı bir aileTV Servisi - Rekin Tek- soy'un hazırlayıp sunduğu "Sinema \e Edebijat" ku- şağında, Roger Hanin'ın yönettığı "Göneş" gosten- lıyor Fılmın gostenmınden once Teksoy, Sevinç Baloğ- lu ıle bır tanıtım soyleşısı yapacak "Güneş", fılmde bır oğ- retmenı de canlandıran Ce- zayır doğumlu yonetmen Roger Hanin'ın kendı ya- şamından da ızler taşıyan bır fılm Fılm tkıncı Dunya Savaşı yıllan Cezayır'ıne eğıhyor Fransa savaşı kaybetmış, Vıchy'de ışbırlıkçı bır huku- I TRT 2 21 50 Güneş - Le Soleıl / Yonetmen Roger Hanin / Oyun- cular: Sophia Loren, Philippe Noiret, Nicolas 01- czyk, Marianne Sagebrecht, Roger Hanin, Ami- dou / 1997 Fransa yapımı, 104 dk. met kurulmuşrur Fransız sömurgesı Cezayır de savaş koşullanndan nasıbını al- maya başlamıştır "Güneş". Cezayır'de ya- şamakta olan bır Yahudı aı- lenın ayakta kalabılme mu- cadelesını konu edıyor Beş çocuklu Tıtıe'nın ko- cası, Yahudı olduğu ıçın devlet memurluğundan uzaklaştınlmış, adam sahte bır kımlığe burunerek ancak Filmde, savaş sonrası Cezayir'de vaşayan \ahudi bir ailenin dramı anlatılıvor. Değişen Çin'den TV Servisi - Belgesel "CNN Türk Pers- pektif: Değişen Çin", ıkıncı bolumu ıle bu akşam ekrana gelıyor Nuri Çolakoğ- lu'nun gezı notlanndan hazırlanan belge- selın bu bolumunde, Çolakoğlu Ata top- raklan Smcan'ı, devasa kulelen ve gokde- lenlen ıle Çın'ın geleceğmı yansıtan "Şan- ga\"ı anlatıyor Belgesel çeyrek asır once yapılmış bır gezmın tekran nıtelığını taşı- yovMCNN Türk, 22.05 Yılbaşına özel TV Servisi - "Okudukça" bu hafta, yılbaşı özel bölumuyle ekrana gelıyor Gökan Akçura'nın ko- nuk olduğu yapımda, yazann yenı yılla ılgılı düşün- celenne yer venlıyor. Zaman ve yenı yıl ıle ılgılı şıır klıplennm de ya- yınlandığı "Okudukça"da, Semih Gümüş ıle eleştın ve Ataol Behramoğlu ıle şıır soyleşısı bö- lumlen de yer alıyor. Yapımın sunuculuğunu Tur- gay Kantürk ustlenıyor. • TRT 2, 20.30 BBC imzalı Panaroma' programında c Saddam, İddialar ve Kanıtlar' TV Servisi - NTV. bu akşam onem- lı bır BBC belgeselını daha ekrana ge- tınyor "Panorama" adh belgesel ya- pım, "Saddam, İddialar ve Kanıt- lar" başlığını taşıyor Belgeselde, 20 yıl once Saddam Hüseyin'ın kıtle ım- ha sılahı gelıştırmek ıçın batı teknolo- jısını nasıl ele geçırdığı, hangi sılahla- ra sahıp olduğu, yakın tanhte neler ya- pacağı gıbı konulara açıklık getınlı- yor Aynca. Bağdat'ta çalışan bılım adamlan, BM Sılah Denetçılen ve Iraklı yetkıhlenn anlatımlanna da yer venlıyor • NTV, 21.30 Marsılya'da posta gorevlısı olarak ış bulabılmıştır Cezayır'e donememekte, aılesıne para gondermekle yetınmektedır Arada kansı kendısını gormeye gelmek- tedır Yahudı karşıtlığı ge- lıştıkçe, okullardakı Yahudı çocuklann kayıtlan sılınır Okula gıtmemek Yahudı ço- cuklar ıçın avarelık gunlen başlatır Orta yaşlı Yahudı kadının en kuçuk oğluyla ılışkısının fılm boyunca one çıktığı "Güneş", Sophia Loren ın son donemının en onemlı fılmlennden bın Dar bır sokakta bır apartma- nın ıkıncı katında oturan Tı- tıe'nın çocuklanna sahıp çıkmak ıçın \ erdığı mucade- leyı olağanustu bır duyarlı- lıkla canlandınyor Vıchy hukumetının tutu- muna karşın, mahallelerde- kı Araplarla Yahudılenn dostça yaşamaya devam et- melen ıse Doğu'ya ozgu hoşgoruyu vurguluyor Fas'ta çekılen fılm, sımsı- cak bu- guneşın ısıttığı Ce- zayır'ın, savaş yıllannın, beklenmedık tehlıkelenne ve çelışkılenne ayna tutu- yor Sophia Loren tam ken- dıne yaraşır bır rolde, oyun- culuk gostensı yapıyor Phi- lippe Noiret ıse perdede çok az goruluyor Vladimir Cosma'nm muzığının kat- kısını da eklemek gerek Tv PROGRAMLARI 10.00 Mutluluğun Anahtarı Ku çuk Şeyler 10.40 Pazar Pano- rama 11 30 Belgesel Buyuk Kedılenn GunluğuiZOO Belgesel OradaBır Koy Var12 30Yerlınim Yumurcağın Tatlı Ruyalan 14.00 Yabancı Fılm Bozguncular 15.30 Tele Pazar 1 a00 Haber 18.05 Merak lısına 18 35 Çocuk Deyıp Geçme 1910 Ka- labalık Ve mutlu 20.00 Haberler 20.30 Ya- bancı Fılm: Polıs Akademısı 22 05 Çıçek Taksı 23.05 Spor 2002 00 05 Yabancı Fılm. Gecenin Çökuşu 01.35 Belgesel Buyuk Kedılenn Gunluğu (0 212 490 43 00) 11.00 Haber 11.10YannınDt- namıklen 12.10 Pazar Soyle- şılen 13.10 Şıır Her Zaman 13^5 Resım Sevına 13.55 Hava Durumu14.10 Sozun Buyusu 15.10 Yanm Elma Gonul Al- ma 15.40 Sinema Rehben 1550 Gune Du- şen 16.00 Haber 16.10 Intemet TV 17.00 Turk Telekom-Galatasaray Basketbol 1 ü g Karşılaşması (Canlı) ia40 Spor 19.00 Haber ler 20.00 Anılarta Muzık 20.30 Okudukça 21.00 Haberler 21.10 Bır Manınız Yoksa 21.50 Ya- bana Film Guneş 23.35 Pazar Konsen 00.45 Belgesel Ronesans (0212259 72 75) startmax 07.30 Kral TV Muzık Programı Yayını 18.30 Yerlı Fılm: Eyvah *"* 20.00 Ana Haber Bultenı 20.40 Dızı Bır Demet Tıyatro 21.40 Sırt Çantısı 22 40 Yabancı Fılm: Eyvah Kızım Büyu- dü 00 10 Kral TV Muzık Programı (0 212 448 80 00) âtv 07.00 Çızgı Fılm Kuşağı 09.15 Yerlı Fihn: Yavrum 11.10 Paparazzı 13 00 Haberler 13.1 OBrSevdaMasalı 14.00 Spor Magazın 15.20 Pazar Yıldızı 16 50 En Buyuk Yanşma Bu Yanşma 17.30 Y- erlı Fılm: Çöpçüler Kralı 19.00 Ana Haber Bultenı 19 40 Yabancı Fılm. Korsan 21.30 Ibo Show 23 00 Yabancı Fılm KaraMaske 01.00 Gece Hattı 01 10 BBG (Canl l 02.50 Rumelı Hısarı Konsen Yavuz Bıngol 04.40 Yerlı Film: Cafer Çocuk Hırsızı (0 212 448 8000) 07.00 Çızgı Fılm Kuşağı 09.35 Dızı Mahallenın Muhtarlan 10.45 Hanka Pazar 13.00Gun Ortası 13.30 Baş Tacı 14 25 Dızı llışkıler 15.35 Yerlı Fılm- Savunma 17.15 Mujdat Gezen le Pazar Şolenı 19.30 Haberler 20.15 Spor Haberlen 20.20 Dızı Çocuklar Duyma- sın 21.35 Yanşma Patron Kım? 22.50 G A G 23.35 Magazın Keyfi 01.05 Geceyansı Ha- berlen 01.45 Habercı 02.20 Uzaklar 02.50 Gecenin Içınden 10 212 354 30 00) 09.00 Yabancı Film: &r Kope- ğın Hıkayesı 11.00 Habercı 1Z00 S n> al 13.00 Yerlı Fılm. Is- tırap 15 00 Lezzet Sırian 15.45 Pazar Supnzı 17 00 Yerlı Fılm Hakanlar Çar- pışıyor 19.00 Ana Haber Bultenı 20 00 Spor Sayfası 20.15 Film. Sahte Kabadayı 22.00 Pazar Keyfî 23 45 Showspor 00 30 Haber Hat- tı 01.00 Yabancı Film Kıriı Dava 03.00 Yer- lı Fılm. Tapılacak Kadın (0 212 355 01 01) 07 00 Tatıl Sabahı 08.30 Çocuk Kulu- bu 09.40 Powerpuff Gırts 10.20 Dıgı- mon 10.50 Nınja Kaplumbağalar 11 .20 Scooby Doo 11.45 Evım Evım Guzel Evım 1230 Aılem ve Yaşam 13.00 Artı Moda 14 00 Haber 14.10 Magazın 15.20 Yeriı Fılm Zubuk 17 00 Haber 17 10 Gul Beyaz 18.10 Çarkıfelek 19.30 Kanal D Ana Haber Butten 20.20 Spor Haber len 20.30 Yabancı Film Kobra Takıbı 22.00 Şahane Pazar 23 30 Fılm- Solo 01 00 Gece HabertenOI 10KeşıflerAtlası01.40Dızı Erken Baskı 02.40 Yabancı Rlm: Aranıyor 04.30 Tra- fik 05.30 SıgaranınZarartan (0272 275 57 77J 11.00 Haberler 11.10 Sağlıklı Beslenme 11.30 Mıcrosoft Lıfe 1Z05EkoDıyalog 13.00 Haber- ler 13.10 Ispanya Lıgınde Geçen Hafta 1410 Basketbol Panorama 1510 Motor Spor 16.00 Haberler 1610 Futbol 1700Haberier17 10Av rupa dan Futbol iaiOFutbolunYıldızlan1&30 Performans 19.05 Racıng 19.35 NBA Jam 20.00 Haber 20 20.35 Spor 21.05 E Donuşum 2130 BBC Panorama Saddam 22.05 Futbol Pazan 00.30 Futbol Mıtndıal (0212 335 00 00) 08.30 Şımdı Rekiamla 10.35Özel Sektor 11.05 Kafe Sıyaset 12.10 SeslerveRenkler 13.10 Frekans 14.15 6 Vites 15.10 Pıvot 16.05 Persfektıf Değişen Çın 17.30 Şımdı Reklam- lariai5Art-lnfo 19.05Analız 19.30 3 Ku şak 21.10 Karalama Deften 22.05 Perspek- trf Değişen Çın 23.15 Spor 23.30 Frekans 00.303 Kusak (0212 478 50 00) 07.05 Yabancı Rlm. Vadıler Aslanı 08.00 Haftaya Bakış 10.00 Yerlı Fılm Ayşecık Çıb Pıt Kız 11.30 SKY 12.00 Haberler 1Z05 Tıp Gezgını 13.00 Haberler 13.30 CV8 14.00 Haber 14 05 Studyo 15 00 Haber 15.05 Anantınügı 16 00 Haberler 1610 Kerem Gorsev ıle Caz 17.05 Haberler 17 25 Spor 17.35 Fotoportre 18.00 Haberler 18.05 Yabancı Rlm. Altn Gol 20.00 Haberler 21 00 Belgesel 22.00 Spor Gazetesı 01.00 Haberler 01.05 Packshot 02.10 Yıldızda Sohbet 02.35 Yabancı Rlm: Vadiler Aslanı 0410 Ar- jantınügıfü 212 288 51 52) 08.20 Yabancı Fılm Önce Aşk 09.50 Yabancı Fılm Akrebın La netı 12.10 Yabancı Fılm Darbe Darbe Ustune 13.50 Yabancı Rlm Yıldız Yağ- muru 15.35 Yabancı Fılm Bır An Içın 17.30 Yabancı Rlm Zor Gorev 19.00 Dızı Soprano 20.00 CINE Haber 21 00 Yabancı Fılm Ins 22.35 Dızı Hayalet Hıkayelen 23.10 Yabana Fılm Hay- van Fabnkası 00.45 Fantasy (0 212 336 15 15) 13.00 Dıngolar Dost mu Duşman M ı ' 14.00 Meslek Sahıbı Kopekler 14.30 Tımsah Guncesı 15.00 fmparatonçe '" *" * " Fıssı/Bır Sırtlanın Yaşamı ve Ölumu 16.00 Katıl Anlar 17.00 Kabıl Hayvanat Bahçe- sı Operasyonu 1 a00 D ngolar Dost mu Duşman mO 19 00 Katıl Anlar 20.00 OlaylannArdında Va- tıkan Turu 21.00 Aır Force One 22.00 Ölunun Bıl- mecelen Suç Delılı 23.00 ölunun Bılmecelen Ölum Tarialannda Temızlık 24.00 Hz Suley- man ın Hazınelennın Izınde (0 212 293 00 68) • KÜLTÜK • S A N M (0212) 2*3 «9 7» DOSTLARIYLA Yenıden Buluşuyor GELENEKSEL ÇATl Yılbaşı Kuttamaian 24 - 31 Arahk ta Bır hafta boyunca sürecek ÇATl Ştmdı çok daha guzel (O212) 251 OO OO ATIF ATAUVERIpacı Mürr Batık Fjlar Ba^ana Eşarp Parec K/avat YILBAŞI ARMAĞANLARI IAralık2OO2 5Ocak2003 2OOI SANAT GALERISI q 2001 College Kale Sk No 13 YtŞlUOYTel (0212) 662 33 10-11 12 Uzman Eğrtim Kadrosuyia ^Afcşam Ounduz Hobı Resim •Çocuktarta Resim ^Akodemiye Hazırük •Ebru Sanatı 0|nbmn%yntlak Sk SmtApt Nc-41 Tıt (1216) 416 57 35 (IZ1C) 416 54 75 emın ıgus bu dünya bir pencere CD KASET Dereler akar gıder Taşları jıkar pder Bu dun> a bır pencere Her eelen bakar gıder IİSVICREHASTANESI GEBZE 1. ICRA DAİRESİ'NDEN MENKULUN AÇIK 4RTTIRM\ DosvaNo 2001 3625 Bır borçtan dolayı hacızlı ve aşağıda cıns mıktar ve kıvTnetlerı yazılı mallar satışa çıkanlmıştır Bınncı arttırma 0" 01 200^ gunu saat 9 1^-9 45 de koşklu Çeşme Mah Istanbul Cad. No 96 Gebzede vapılacak ve o gunü lavmetlenıı vuzde *"5 ıne ısteklı bulunmadığı takdırde 08 01 2003 gunu aynı ver ve saatte 2 arttırma >apılarak satılaca- gı Şu kadar kı arttırma bedelının malın tahmuı edılen kıvmetının vuzde kırkını bul masının ve satış ıstevemn alacağına ruçhanı olan alacaklının toplamından fazla olması nın ve bundan başka parava çevırme ve pavlann pavlaştırma masraflannı geçmesının şart olduğu mahcuzun satış bedelı uzennde yozie 18 oranında K.D\ nın ahcıva aıt olacagı ve satış ^artnamesınuı ıcra do^vasında gonılebıleceğı masrafı venldığı takdır de şartnamenın bır omeğının ıstevene gondenlebıleceğı fazla bılgi almak ıstevenlenn vukanda vazılı dosva numarasıvla daıremıze başvurmaları ılan olunur 20 12 2002 Muhammen k» metı lıra Adedı Cınsı (Mahnetı ve önemh nııelıklerı) I Fıcola 199" I bu C M 9"lüOO2 sen nolu kumanda tablosu ıle bırlıkte Pebblevale Ltd etıketlı 15 10 9^ elektnklı lînn v e kumanda panosu Emavbant9 ve 7 T metre bovlannda ul >ov mar 4lt sılme makınası Pıstole kabm Bant puskurtme makınası Elektnklı pışırme fınnı Fıcola 3 m3 hık 1100 C kumanda tablosu ıle bırlıkte ıkıncı bolumdu Fmcan makınası (Tuması I Çamur kesme makınesı Kunıtma makınesı ıbaklazınurlı tabak kunıtma makı 25 J00 000 000 10 000 000 000 5 000 000 000 2 SOO 000 000 2 500 000 000 2 000 000 000 16 000 000 000 1^000 000 000 7 ^00 000 000 2 ^ 000 000 bUOOOOOOOO nesı 3 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 1 S00 000 000 ' 000 000 000 20 000 000 000 n ooo ooo ooo 10 000 000 000 3 Fıncan kurutma (doner) I A\ak kesme makınesı 1 ^ ıldız kesme makınesı 3 Emav değırmeıuı kuçuk) 3 Emav değırmenı ı orta bov) 4 Çamur değırmenı (buyuk bov) 2 Fılter pres 1 bın buvuk bın kuçuk mavı veş 2 Saha alanı ıçınde elek trafosu Basın 86532 KOCAELİ 3. ASLİYE HLKUK MAHKEMESİ HÂKİMLIĞİ'ISDEN Dosva No 2002 51 Davacı Havnve Dönael vekılı \\ Ibrahım Tavan tarafindan davalı Ismaıl Dongel alevhıne açılan bosanma davasının vapılan duniiması nın venlen ara karan uvannca Davalı Ismaıl Dongel ın dava dılekçesınde bıldınlen \ azlık Kovu Kanal Bovu \dapazan adre^ıne dava dılekçesı teblığ edılememış za- bıta manfeüvle de adresı te^pıt edılemedığınden davalı fsmaıl Don- gel ın dunışma gunu olan 26 02 2oO> gunu ^aat 9 ^0 da mahkemennız duruşma ^alonunda hazır bulunması \e\a kendısını vekılle temsıl et tırmesı duruîmava gelmedığı veva vekıl de gondennedığı takdırde hakkında gıvap karan vıkanlmadan HUMK nun 2 P maddesı uvann ca karar venleceğı husibu davalıva dava dılekçesı ve duruşma gunu teblığıne kaım olmak uzere ılan olunur Ba»m İSTA>BIL DEFTERD\RLIĞI>D4N T4\ ZIH ILAM 26 11 2002 gunlu Cumhunvet gazetesınde vavımlanan B- 75194 No lu ılanın son paragrafı sehven halalı vavınlanmış olup doğrusu aşağıdakı gıbıdır Tavzıhen ılan olunur Bakır- köv Vergı Daıresı mûkelleflenne aıt olup adı sovadı umanı >azılı mukellefler adına tanzım olunan ıhbamameler bılınen adreslennde bulunarnaması nedenı>le teblığ edılemedıgınden 213 sayılı \TJK nun 103 106 maddelenne ıstınaden ılgılılenn ılan tanhmden ba^la>arak I ıbır) av ıçensınde vergı daıresıne bızzat ve>a bılvekale muracaatta bulunmalan ve>a taahhutlu mektup \e>a telgrafla açık adreslerını bıldırmelerı halınde kendılenne sure ıle kavıtlı teblığ vapılacağı bır a\ın sonunda muracaatta bulunma>an veva açık adreslennı bıldırmevenlen hakkında ışbu ılanın neşn tanhınden ıtıbaren bır av ın sonunda teblığ vapılmış sayılacağı ılan olunur Basın Tashıh GEMLtK ASLİYE HUKUK MAHKEMESÎ'NDEN Dosva No 20027 47 Da\acılar Serfıbaz Yaşar Salıha Yaşar (Geffarth), Cemıle Yaşar (Bırcan) Latıfe "Vaşar(Pak) Mehmet Yaşar Sevınç Yaşar vekıllen Av Zekı Gemıcıoğlu tarafindan mahkememıze açılan gaıplık davasının \enlen ara karan gereğınce. Bursa ılı, Gem- lık ılçesı, Osmanıve Mahallesı Cılt 9, Hane No 225 te nüfijsa kavıtlı Nadır ve Ser- fıraz'dan olma 15 02 1953 doğumlu Mehmet Yaşar ın bundan 15 vıl kadar once Gemlık tekı adresınden avnldığı ve gaıp olduğu, kendısınden 15 >ılı aşkın suredır bır haber alınamadığı \e \aşa>ıp >aşamadığuıın bılınmedığınden gaıplığıne karar verıleceğınden gaıp hakkında haberdar olanlann ve yaşadığını bılenlenn ılan tan hınden ıtıbaren 6 av ıçensınde mahkememızın 2002 74 7 esas savılı dosvasına mura- caat etmelen, muracaat etmedıklen takdırde Mehmel Yaşar ın gaıplığıne karar verı leceğı ılan olunur Basın 85372 SARIYER SULH HUKUK MAHKEMESI'NDEN Dosva No 2002"61 Mahkememızın 29 11 2002 tanh 2002 761 esas 2002 / 1316 karar savılı ılamı ıle Sanver Lskumraköv Cılt 21 Hane 13" de nufusa kavıtlı 1971 d lu Ercan Gever ın annesı Fatma Ge- çer ın velavetı altına aluıdığı ılan olunur Basın 85618 ŞARKIŞLA ASLİ\T HUKUK M.4HKEMESt'NDEN Esas No 2002 82 2^8 E R. Mahkememızce va pılan vargılama sonunda Sıvas ılı Şarkışla ılçesı K.avalıvokuş Vlahallesı Cılt 1 Hane 44 BSN 99 da nufusa kavıtlı "\b- durrahman ve Hatıce den olma 02 02 1959 doğum lu Bednje Çelık ıle vme aynı verde nufusa kayıtlı Bekır v e Saadet ten olma 03 01 19-.5 doğumlu Sa hh Çehk ın 4'21 sa>ılı MK 166 1 maddesı ge reğınce boşanmalarına karar venlmış davalının tüm aramalara rağmen adresı meçhul kaldığın dan kararın ılanen teblı ğıne karar venlmış ol makla davalının ılan ta- nhınden ıtıbaren vasal suresı ıçensınde kararı temvız etmedığınde kara- rın kesınleşeceğı ılanen teblığ olunur 25 11 2002 Basın 81759 07 30 Clıp s 09.00 Klıptomanı 11 00 Kahve Molaa 13.00 Top Ten 14.30 Specıal VVeekend 16.30KumSaatı 18.15Spoaım ia40Dar- bukatorBar/am 19J0 Haber 20.15Yaban- cı Fılm Buyuk Komplo 21 45 Magazın Devnyesı 22.45 Gundem 00 30 Gerçek Ke- ®\ (0212 256 82 82) *£? 09.00 Huzura Doğru 09.30 Hay- SğGKL dı Çocuklar 10.30 Çızgı Fılm T ^ 11.00 Dızı Guneşe Doğru 12.00 Haber 12.30 Başbaşa 13.30 Dızı Deryaıle Denız 14.00 Dızı Evımız Olacak mı? 15.00 Yeriı Fılm. Sır 17.00 Sıbel Tumagol Show 19.00 Ana Haber 20 00 Magazın Ruzgan 21.15 Dızı Çocuklar Duymas n 23.45 Dızı Gızlı Dosyalar00.30Gece Haben 01.00Sı- bel Tumagol Show (0212454 5600) 08.30 Çocuk Kuşağı 10.00 Belgesel Neblına 10.35 Yabancı Fılm: Es- rarlı Kutu 12.00 Haberler 12.15 Format 13.00 Hayatımız Basket- bol 14.00 Duşundukçe 15.00 Haberler 15.10 Demıroren 15.25 Çoçuk Kuşağı 16.15 www Mutluınsan com 17.00 Resme Davet 18.00 Haberler 18.15 Aşkın Koç ıle Gezı Turu 19.00 Beldeler- ımız Kulturlenmız 20.00 Ana Haber Bul- tenı 21.00 Tunzm Dosyası 22.00 Kultur Mırası 22.30 Yabancı Rlm: Manlyn ve Ben 24.00 Gece Bultenı 00.15 Vızyon Terapı 01.45 Yabancı Fılm: Selam Guzelım 02.15 Haber (0 242 244 03 00) 07.30 Çızgı Fılm 10.00 Çocuk Belgeselı 11.00 Haftasonu 13.00 Haberler 1315 Mer- haba Sağlık 15.00 Haberler 15.15 Spor Pazan 16.00 Haberler 16.15 Dedem Ko- ı-kut 17 00 Haberler 17.15 Papırus 18.00 Haberler 18.15 Beyaz Perde 19.00 Satırbaşı 19.05 Belgesel 19.30 Ana Haber Bultenı 20.30 Belgesel Super Şehırter 21.30 TV de Sinema 23.00 Gece Haberlen (0 212 251 50 90) İULUSAL KANAL Jüb 08.00 Dızı Seınfıeld 08.30 Dızı VVorkıng 09.00 Çız- gı Dızı The Sımpsons 10 00 Yabancı Fılm: In The Good Old Summertıme 12.00 Dızı Mad About You 13.00 Dızı An gel 14.00 NBA de Haftanın Maçı 16.00 Dızı Just Shoot Me 16.30 Dızı Dhar- ma and Greg 17 00 Dızı Mıllennıum 18.00 Dızı It'sAMansVVorld 18.30 In- fo 19.00 Çızgı Dızı The Sımpsons 19.30 Dızı Seınfeld 20 00 Dızı Angel 21.00 Dızı 24 22 00 Yabancı Fılm: La Vılle Est Tranquılle 24.00 Yabancı Fılm: Heavy 02.00 Dızı Angel 03.00 Dızı 24 (0 212 330 01 01) FETHİYE2. ASLhE HLKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 2000 406 Davacı îsa Unluturk tara hndan. da\ alı Belgın Ijnluturk alevhıne açılan boşanma da vastnın venlen ara karan gere ğuıce Alevhıne boşanma da vası açılan davalı Ismaı] ve Nöru den olma Fethıve l ^ J 02 1963 d lu Fethıve ılçesı Çukunncır Kovu nufüsuna ka vitlı Belgın L nluturt. un teblı gata > arar açık adresınuı temı nı mumkun olmadığı adına duruşma gunu ve saatı ıle da va dılekçesuun ılanen tebüğı ne karar venlmış olmakla, adı geçenın dunişmanın bırakıldı ğı 04 / 03 2003 gunu saat 09 00 da mahkememız duruş ma >alonunda hazır bulunması ve>a kendısını bır vekılle tem- sıl emmıesı aksı halde duruş manın gı>abında devam edılıp bıtınlecegı duruşma gunu ve dava dılekçesı \enne kaım ol mak uzere ılan olunur H 112002 Basın 8*704 19:30 Murot Kosova FUTBOL PAZARI Süper Lig'ın ılk yorısı degerlendırılıyor Zekefiya Alp ve Osman Şener
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog