Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

OAHA <,OK KONUolUKÇA DAHA AZ ODEMELİ! 149 BîN TL •j . ı-.fc »ıp»,,h,». itesaflaıSSMSlenKjnra K ;if ililt'M-liCttll %SOINDIRİMLİ. TURKCELL 79. YIL SAYI: 28207 / 500.000 TL (KDVıçmde) Cumhuriyet r KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARt NADİR NADİ (1945-19911 'ın Şubat'a yaptığı llk Roma fakvımınde 10 ay ve 304 gün vardı Noma, takvimı düzenlerken günleri 355'e, aylan 1 2 ye çıkardı. Sezar ıse yılın 3 6 5 gur olmasına karar vedı Gunler 1 1 a y a eşıt olarak dağıtıhrken Romalılar f a r a f ı n d a n " ö I ü m a y ı" olarak bilinen Şubat'a pay ayrılmadı Orhan ERİNÇ'in yazı dizisi 6. Sayfada. Cumhuriyet Sezen Aksu öyküsüne Izmir'de başladı, ille de şarkıcı olacaktı. "Koybolan Yıllar'ia ünlendi, sonra erkekleri de oğlatan aşk şarkıları söyledi. Mutlu Yıllar Oezen Aksu besteler yaptı, besteler dağıftı Erdal Eren asıidığında "Son Bakış"ı, Sıvas içın "Masum Değılız"i yaptı Sonra kendisinı bıçımlenaıren butun dıllerde soyledı şarkılarını, Kürtçe, Ermenice, Rumca. Oezen Aksu, şarkıları kadar kulakları ve dudaklarıyla da tanımlandı... Bugün CumhuriyeC'le birlikte. Hep bir ağızdan şarkılar l\.ardeş Turkuler, 'Hemâvâz' albumündeki şarkı düzenlemelerınde müzığın anlatısal karakterıni öne çıkarmaya çalışıyor Grup, vurmalılar ve vokalierle ınsanlara müzığın sözlerinden başka bır oykü düşündürmek ıstiyor Halk türkülerini geleneksele yakın biçimde aynen çalıp söyleme ya da Batılı formlarla söyleme anlayışlarından daha farktı bir çizgide müzik yapıyor Hatice TUNCER'in röportajı 7. Sayfada. Siyasi partiler ve meslek odaları, Irak operasyonımda en büyük bedeli Türkiye'nin ödeyeceğine dikkat çekti Savaşbatakhğına çeküiyoruz irak'a önce Türkler girecek Italya'da çıkan "II Foglio" gazetesi, Türk- tsrail genelkurmay başkanlannın ortak saldın planında anlaştığını yazdı. "Irak'a önce, ABD askeri harekâtından bağımsız olarak hazır" durumda bekleyen Türk ordusunun gıreceğini savunan gazeteye göre "Türk Başbakan'uı arabuluculuİc faaliyetleri görüntüden ibaret. Türk ordusu savaş hazırlığında...'" NtLGÜN CERRAHOĞLU'nun haberi • 8. Sayfada Yardım paketi savaşta açılacak 1 ABD, Türkiye'ye yönelik ekonotnik yar- dım paketini, Irak'a askeri bir operasyon olması durumunda açacak. "Kredi, hibe dilimleri ve Türkiye'ye karşı güven beya- nını" içermesi öngörülen paketın esnek bir yapıda olması konusunda ABD ve Türk tarafı arasuıda uzlaşma sağlandı. Pakete ilişkin çalışmalann tamamlanmasının ar- duıdan, ABD ve Türkiye arasında mutaba- kat metnı de imzalanacak. • //. Sayfada Türkiye açik tOVir koymall CHP Genel Başkaru Baykal, Irak'ta savaş dışı bir çö- züm bulunması gerektiğini belirterek "'Türkiye operasyonda cephe haline gelirse ortaya vahim bir tablo çıkar" dedi. Iktidan "gayri ciddi bir yaklaşım" içinde olmakla suçla- yan YTP lideri Cem, terör olaylannın yeniden Türkiye'ye bulaşma ihtimalinin dikkate alınmasını istedi. ÖDP. savaşa karşı açık tavır koyulması gerektiğini vurgularken HADEP Genel Başkanı Abbasoğlu, "însan yaşamı maddi değerle ölçülemez" dedi. Tüm gÜCÜmÜzle 'hayir' TBB Başkanı Özok. "Uluslararası hukukun işlemesi için her türlü girişimde bulunulmalı. Tüm gücümüzle savaşa hayır diyoruz" görüşünü kay- detti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, hükümeti ekonomik kayıplar konusunda uyanrken ÇYDD Başkanı Saylan, "ABD'nin amacı enerji kaynaklannı ele geçirmek. Türkiye'nin taraf olacağı bir savaşın faturasını düşünemiyoruz" açıklamasını yaptı. • 8. Sayfada Kıbns sorunu Doğrusu oturup konuşmak # Önce Kıbns Rum Cum- hurbaşkanlığı seçimlerinin tanhı olan 16 Şubat, sonra Rum Cumhurbaşkanı Kleri- des'ın görevinin sona erme tanhı olan 28 Şubat, ardın- dan da Kıbns Rum tarafının tam üyeliğmin tescil edile- ceğı 16 Nısan süreçlen ya- şanacak. Ve bakalım neler olacak? Eskı TKP Genel Başkaru Mustafa Akıncı ve Kıbns Rum Dışışlen Baka- nı Dr. Yanaki Kasulides ıle konuştuk. LEYLA TAVŞANOĞLL'nun aöyleşigi • 12. Sayfada Iraklı çocuklar Bush'suz 2003 dileği # Iraklı çocuklar için ıleri- de, yaşadıklannı tarihleye- ceklen önemli bir "yeni yıl" olacak bu yıl. Bir tür milat yani. Eğer başlanna düşecek bombalardan kurtulup da sağ kalabilirler- se, 2003 yılbaşını, başlanndakı asıl bela olan Saddam'ın gerekçe gösterildiği tek taraflı bir savaşın psikolojik kurban- lan olarak anımsayacaklar. MUSTAFA ERDEMOL'un yazısı 110. Sayfada YURTTAŞ Yurttaş mısın Bütün yurt senden sorulur Doğduğun yerde değil Sıcaklığın bütün yurda Istersen Kıbrıs'ta ol Istersen Erzurum'da Sarıkamış'ta ol Istanbul da senindir Izmir de senin Yurdun neresi ağarırsa Oradasındır Ölene dek değil Öldükten sonra bile Bütün yurda ortaksın Bütün yurt sana ortak Bütün yurt senindir ya Veremezsin Yurdun bir iğne ucu toprağını Ölsen bile Fazıl Hüsnü DAĞLARCA 2tt.12.200l/ (Karikatürcüler Derneği'nin, International Crisis Group Ile birlikte Türk karikatnr sanatçılarının barış çahşmalarını derlediği "For Peace-Barış İçin" albüm-kitabında yer alan Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun eseri.) Çizgilerle barış çağrısı I ABD'nin olası Irak savaşına dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sivil toplum kuruluşlan tepki gös- teriyor ve banş çağnlan yapıyor. Karikatürcüler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Peker, yaptığı yazılı açıklamada. Irak ile çıkacak olası bir savaşa katılmanın ülke açısmdan bir felaket ola- cağını ifade ederek '•ABD'nin Irak'a müdahalesi binlerce insanın yaşamını yitirmesine yol açacak- tır. Karikatür sanatçılan olarak daha önceki yıllarda olduğu gibi çizgilerimizle aktif olarak banş sa- vaşımının içinde yer alacağız. Dileğimiz ülkemizin bu emperyalist savaşa alet olmamasıdır" dedi. BAKAN, BÜROKRATLARI SUÇLADI DışişlerVnde YaşarYakış rahatsızhğı # Dışişleri Bakanhğı görevine geldiği günden beri açıklamalanyla olay yaratan Yaşar Yakış'ın, son olarak özel yaşamıyla ilgili sorunlar nedeniyle Dışişleri bürokratlannı suçlaması, bakanhğuıda kanşıklığa neden oldu. Büyükelçilikten emekli olup AKP'ye katıldığı dönemde sekreteriyle aşk yaşadığı için eşi tarafından terk edildiği ileri sürülen Yaşar Yakış, "mason olmadığı için Dı- şişleri Bakanhğı'ndaki bazı çevreler tarafından yıpratılmak istendiğini" söyledi. • 8. Sayfada 'DUBLE YOU IÇtN DEĞÎŞtKLtK RantAB J yi unutturdu # Kamu Ihale Yasası'nın içini boşaltan değişiklik- lere AKP Genel Merkezi'nde son şekli veriliyor. Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda. 15 bin kilometre "duble yol" ihaleleri konusunda hükümetın rahat hareket etmesini sağlayacak değişiklikler yapılıyor. AKP ıktidan, siyasi ya- saklar konusunda benimsediği AB ölçütlerini, ihaleler konusunda rafa kaldınyor. • 5. Sayfada IŞÇt EMEKLt AYLIKLARI 10GÜNEYAYILDI • 3. Sayfada DÜNDAR SOYER YAŞAMINI YlTlRDt M 4. Sayfada iKtNCt NfESlL MEGANE YOLLARDA • 9. Sayfada TEK ÖNCELİK EKONOMl • 13. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Pirincin Taşı MGK'nin "Irak sorununun BM kararlan ve ulusla- rarası hukukun meşruiyeti temelinde banşçıl yollarla çözümü için gerekli çabalann gösterilmesine" karar vermesı; "beklenmeyen bir karar" etkisi yaptı. Ya VVashington'da? ABD, Türkiye'deki duyarlı kulakları aracılığıyla An- kara'nın Irak savaşına olası katkısını günü gününe iz- liyor. MArkasıSo.8,Sü. l'de Geçenyılki bez bebek # tnsan kitap okuma alışkanlığını aileden kazanır. Anne ve babasını oturmuş kitap okurken görmeyen çocuğun, öğretmen, arkadaş gibi üçüncü şahıslann etkisıyle okuma alışkanlığını kazanması çok zordur. SUNAY AKIN'ın yazısı M 15. Sayfada 2002Ueki tuhafolaylar # Dünya kamuo\-una 2002 yılında bırçok ılgınç olay yansıdı. Sevişen sevgilıler yol kapattı, bır işadamının çağırdığı telekızın karşısında kalbi durdu, uçakta talıhsız yolcu tuvalete sıkıştı, maymun kılığına gıren aday beledıye başkanlığuıı kazandı. MArka Sayfada Güneydoğu -40 derece # Yurdun özellıkle doğu bölgelerinde etkısıni sürdüren sert kış koşullan yaşamı zorlaştınyor G.Doğu Anadolu'da sıcaklık eksi 40 dereceye düştü. Gaziantep'te bır kışı donarak yaşamını yitirdı. Batı bölgelerinde sıcaklık 20 dereceye kadar yükselecek. • 3. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Nazilli Basmaları... Egelıler. coğrafyalarını şöyle tanımlar: Dağlanndan yağ. ovalarından bal akar... Dağ eteklerindeki yeşil denizi zeytın ağaçları yağ olup akar... Bayrak yarışını onlardan alıp ovaya ınen incir ağaçları, arıyla yarışırcasına meyvelenni mılim mılim tatlandırıp dalların ucunatakar... Sonra gelsin göz alabıldığıne pamuk tarlaları, üzüm asmalan... Ortaokul ve lise yıllarım Nazıllı'de geçtı. O günle- MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog