Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

26 ARALIK 2002 PERŞEMBE • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR sporCa cumhuriyet.com.tr 19 UEFA Asbaşkanı Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliğinden ümitli Erzik: 2012 'detek başına UEFA Asbaşkaru Şenes Erzik. • $enes Erzik: "Sonuçta2008'ibirtek kazanan olacaktı. Bana göre gelecek çok önemli. 2008'i kaybettik. Ancak 2012'ye yine aday olmalıyız. Bundan sonraki adayhğımızı tek başına da yapabiliriz." Spor Servisi-UEFA Asbaşkanı Şe- nes Erzik,2008 Avnıpa Futbol Şam- piyonası 'nın ev sahipliğinin îsviçre- Avusturya'ya verilmesinin doğal bir sonuçolduğunubelirterek. "Sonuç- ta bir tane kazanan olacaktL Bana gö- re gelecek çok önemli. 2008'i kaybet- tik. Ancak 2012'ye jine aday oltnab- yız. Bundan sonraki ada>bğımıa tek başına da yapabiliriz.'' diye konuştu. Hakem hatalan abarhhyor Şenes Erzik. Türkiye'deki hakem hatalannın abartıldığını söyleyerek. Özhan Canay Spor Serviâ -Işık Sigorta tarafından organize edilen 'Aym altmadanu' yanşmasında birinciliği Gençlerbir- liği 'nden Okan kazandı. Kasım ayınm futbolcusunu be- lirle mek için yapılan organizasyonda UEFA Asbaşka- nı Şenes Erzik ve Galatasaray Kuiübü Başkanı Özhan Canaydın geceye damgasını vurdu. Organizasyonda Özhan Canaydın fair play dersi verdi. Ağustos ayında 3 büyük kulüp olarak derbilere ta- raftar götürmeme karan aldıkJannı belirten Canay- dın,"F.Bahçe maçında taraftarlanmı/ Şfikrü Saracoğ- lu'na önce ahnıp dışan çıkaröldılar. Ben de stattan ge- ri dönemezdim. Çünkii kapıya kadargetmiştiın. EBah- çe'nin atnğı goDerden sonra San - Lacrvertii bir yöne- tici arkanıda tezahürat yapmava başladı. Başkan Aziz Yıkhnm da kendiyönetktanedönerek misafıriere ayıp oluyor' dedi Fair play her şeyden önce gdir. Oiayiar- dan sonra G.Saray1ı taraftarlann emniyete götürüktü- ğünü öğrendim. Hemen orava gittim. "Bizim taraftar- lar tutuklanmış' dedim. Emniyet Müdürü de "hayır göziem altındalar' ifadesini kuilandı. Hiç polisle işûn ounadL Uzunlar, avanak olur derier. Bümryorum böy- leişteri. Ziyaretimin ertesi günü medya Canaydın ateş- iedı" başhkhbirhabervazdı. Hedefgösterüdim.Ashn- da oniara yarduna gitmiştim. Emniyet beni konımas için 1 araba 3 poös görevlendirdi. 45 gün gözüroe uyku girmedi. Tehdit telefonlan akhm" dedi. Canaydın, Ali Sami Yen'in yerine yapılacak stat projesinın tamam- landığını belirterek, ~SongörüşmeleryaptkH.Stat ma- keti hazır. Kapasite 40 bin 500 kişffik oiacak. 2003'ün mayısında stat yıkımına baştayacağz" diye konuştu. "Çeşitli çdzümJer öneriliyor. Ancak hakemler de yönetkiler. hıtbokular ve antrenörler gibi hata yapabinr" dedi. Önce Türkiye Kupası'nda Deniz- li-Beşiktaş maçında Denizli'nin go- lünün sayılmaması ve bu maçtan üç gün sonra da Fenerbahçe-Trabzon maçında Fenerbahçe'nin bir golü- nün verilmemesi ile ilgili olarak Er- zik, "Özellikle bu şekilde 'çizgiyi geçti mi geçmedi mi?' tarnşmaları- nın olabileceği maçlar çok azdır. Biz görevdeyken hakem komitesindeki arkadaşlarla uzlaştığunu bir nokta vaıtfa. Ancak bizden sonra çok fark- h ve değişik çözümler üretiİdi Bun- lar. 1- Bflgisayaria sorunlan çözme 2- Tribünde yer alacak vardımcı ha- kem. Özellikle bilgisavaria söz konu- susorunlançözroek futbolunun do- ğasına ters. O zaman bunun sonu olmazdı" diye konuştu. 2. yardımcı hakem uygulamasuıı ise oldukça lüks bulduğunu söyle- yen Ernk,u Çok önemli karşılaşma- larda bunu belki uygulayabilirsi- niz. Ancak diğer liglerde ve ama- tör karşılaşmalarında bunu uygu- lamak çok masraflı olur" şeklinde konuştu. UEFA'daki yeni hakem komitesi- nin birbirini tanıyan hakemlere aynı maçlarda görev verilmesi uygulama- sının doğru olacağını savunan Erzik. "Bu güzel bir uygulama. Ancak eği- timin yanında yetenek gerekiyor. Es- kiden 14 kamera vardı. Şimdi ise 25 kameralı maçlar oynanrvor'' dedi. Transfer borsası açılıyor Spor Servisi - Profesyonal futbol kulüpleri. ikinci trans- fer döneminin başlayacağı 1 Ocak 2003 tarihini bekliyor. Futbol Federasyonu. Kuliip- ler Bırliğı'nin isteğiyle, "Bir sezonda sadece bir kez rrans- feryapthr" prensibinın bir de- faya mahsus kaldınlması için UEFA'ya başvurdu. Konuyla ilgili olarak UE- FA"nın, yanıtını en geç yann vereceği belirtildi. Voleybol | Fenerbahçe: 2 Galatasaray:3 SALON: Burhan Felek HAKEMLER; CmitSokullu (8), Murat Anlanata (7) FE.VERBAHÇE: Dariusz (7), Soner (6), Yahva (6), Djurıc (7), Rıdvan (6), Emrah (7), Atilla (Lıbero 6), Mehmet (6), Yasin (5), Erhan 15). Burçin (5) GSARAY:&/pı<*(6), Klimkine (8). Şevki (7), Chmil (7), Sergiy 17), Engin (6), Nun (Libero 6) SETLER- 21/25, 26/24. 15/25. 25 23. 12/15 ALEVANAKÖK Voleybol Ligi'nde iki ezeli rakibın kozlannı paylaştığı 5 setlık mücadelede G.Saray. F.Bahçe'yi 3-2 yenerek ilk dev- rede kaybettiği maçın rövanşı- nı da aldı. Diğer sonuçJar: Zı- raat Bankası-A. Saint Joseph: 3-0, M.Koleji-Toka. Plevne: 0- 3, Istanbul Bld.-. Fmdıklı: 2- 3, B. Emniyet-Arçelik: 0-3 Denizlispor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'a göre başannm sırn alm terinde Zafer parayla satııı ahnmaz KEREM KAÇARLAR "tnanmak, başarmaktır" diyerek işe başlıyor ve gittiğı her yerde başanlı olu- yor. 13 yaşında ayak bastığı Beşiktaş'tan 20 yıllık profesyonel futbolculuk kimliği ile emekliye aynlan ama Türk futboluna 30'lu yaşlann başından itibaren teknik direktör' olarak hizmet veren Rıza Ça- fambay'ın başansındaki sır bu iki kelime- de saklı. Küme diişer denen Oenizlispor"u önce Avnıpa'ya taşıyan arduıdan da Ege ekibine UEFA'da tanh yazdıran Çalım- bay ile Türk futbolununun dününü. bugü- nünü ve yannını konuştuk. -Türkfutbohınun geleceğini nasıl görü- \xjrsunuz. Siz ah \apıdan gelen bir oyun- cusunuz. Futbolda alt> apının değerini an- latir mısuuz? - Gelecek hem altyapıda hem de yerli antrenörlerde. Ikisinı de bir potada tut- mak gerek. Altyapıya en az A takun ka- dar önem verirseniz futbol kaikmır ve çok kalitelı, yeteneklı. ıyi eğitılmiş futbolcu- Iar yetişir. Yerli antrenörlere değer \erir- seniz yabancı antrenörlerin sayısı azalır çok kaliteli yerli antrenörler görev1 alır. Yeni nesildeİa antrenörler de çok basan- h. - Peki futbolda alrvapı bu kadar önenılL Ne- den Türkhe"de bu kadar değer verümiyor? - Çünkü hep üstekiler konuşuluyor. Mese- la PAF takı mının tartışılıp konuşulduğunu gör- dünüz mü? Bütün heryerde Beşiktaş, Fener- bahçe, Galatasaray tartışılıyor. Bir oyuncu na- sıl yetişmiş tartışan yok. - Türk takımiannın v'apöğı bir hata da yan- hş yabancı oyuncu seçimL Bunu neye bağlıyor- sunuz? Yapılan en büyük yanlışlık oyunculan iyi seyretmeden transfer etmek. Seçimi antrenör- t m CUMHURIrETIMIZE VEREBILECEGIMIZ EN BÜVÜK ARKAGAN; GENÇLERİHİZİN EĞİTİLMESİ OLACAKTIR Denizlispor'un başanhteknikdirektörü RızaÇahmbay,Türkfutbolunun dünü,bugünüveyannıru anlatü. Ödülünü aldı Yılın teknik direktörüDenizlispor Teknik Direktörü Rıza Çahmbay ve fütbolcu Ser- vet Çetin dün Özel Oğuz Kaan Koleji'nde "Başannın sırrı ve futbolda centilmenlik" konulu panele katıldılar. Çalunbay, öğ- rencilerin oylanylaseçilen"2002 Ydının En Başanlı Teknik Di- rektörü" ödülünü alırken, ba- şanlı fütbolcu Servet'e de plaket verildi. lere de bırakmıyorlar. Burada çok büyük kar- gaşa yaşanıyor. Bence tek yetkili antrenör ol- malı. Yöneticinin transfer yapması yanlış. -Göztepe'yiçahşünrken bu kadar başann de- ğiküniz. Bunun nedeni nedir? - Bence Göztepe'de de çok başarlıydım. 16 maçta 20 puan aldık ve bunlardan 2 sini ceza- lı olarak dış sahalarda oynadık. 2. ligden aldı- ğım birçok oyuncu ile yepyeni bir kadro kur- muştum. Yine de çok başanlı olduk. - Sırasıyla ulusal takımlar. Beşiktaş. Göztepe ve Denizlispor'da göre\r yapnnız. Deneyiminiz çok var. Bu size ne kazandırdı? - Çok şey kazandırdı. Çok iyı futbol biriki- mim vardı. Arkasından Mustafa Denizli ile ulu- sal takımda 4 yıl çalıştım. Ingiltere'ye kursa git- tim. Beşiktaş'ta Daum ile 6 ay çalıştım. Her açı- dan kendimi hazırladım. Kendimi hazır hisset- tiğim anda da göreve başladım - 6 milyon dolariık Denizli 106 mihon dolar- lık O.Lyon'u eledL Bu işin sım neydi? - Işin sun inanmak. Her şey sahada oluyor. Parayla olmasının imkânı yok. Tesadüf de de- ğil. Sahaya çıktığında her iki takımda 11 kişi ile oynuyor. Kendine inanarak mücadele edi- yorsan istediğin sonuçlan alabiliyorsun. Ama Avrupa maçlannda kapasitenin üstüne çıkman lazım. Çıkmazsan mümkün değil. Çünkü her yönden bizden güçlü takımlarla oynuyoruz. Ama biz takım olarak kendimize inandık. gü- vendik. En büyük olay bu. Elde ettiğimiz ba- şanyı hiçbir Avrupa takımı yakalayamadı. Av- rupa kupalannda sahamızda hıç gol yemedik. - Özellikle teknik direktöriüğünü yapmak istediğin bir takun var mı? Türkiye'nin her yerinde görev yapanm. Bu Beşiktaş'ta olabilir başka bir takım da. Yurt- dışında da takun çahştırmak isterim. Fatih Te- rün bu konuda bir çığır açtı. 5 mllyon Euro Fatih 'in bonservisi elyaktı ARtFKIZILYALIN Süper Lig'in ilk bölümünde yerli ve yabancı transferlerden istediği verimi ala- mayan Galatasaray'ın gurbetçi yıldız Fatih Sonkaya'ya yaptığı teklif, Roda tarafından geri çevrildi. Ümit Ulusal Takımı'nda da başanyla forma giyen v e teknik direktör Fatih Terim tarafından listesine alınan 20 yaşındaki futbolcu- nun transferi ıçm Hollanda ekibi Ro- da' nın yöneticileriyle görüşen San - Kırmızılılar, 5 milyon Euro'luk (8 tril- yon) bonservıs bedeli karşısında şaşkı- na döndü. Roda'ya 800 bin Euro öne- ren, ancak Hollanda kulübünün bu tek- lifı geri çevirmesi üzerine yeni arayış- lara girişen G.Saray, Aston Villalı Al- pay'dan ise bu oyuncunun askerlik prob- lemı nedeniyle vazgeçtı. Bedelli asker- likhakkıru elde etmek için 6 ay daha yurt dışında çalışması gereken Alpay, bü- yük olasılıkla Ingiltere Premiere Ligi ta- kımlarından birine transfer olacak.Bu arada G.Saray, gelecek sezon için Yu- goslav Lalatovic'le el sıkıştı. Haarfak kampı Galatasaray, devre arasında Ispan- ya'da yapacağı kamp süresince 3 hazır- lık maçı oynayacak.4 Ocak'ta Florya'da toplanacak San - Kırmızılılar, Marbel- la kentınde 5-15 Ocak 2003 tarihlenn- de gerçekleştirilecek kamp sırasında ilk hazırlık maçını 10 Ocak'ta Ispanya 3. Ligi takımlanndan Deportıvo San Ped- ro'ylayapacak. Galatasaray. 12 Ocak'ta Belçika'nın 1. Lig ekıplerinden Ger- minal Beershot Anrvverp. 14 Ocak'ta da Hollanda'nın 2. Ligtakımlanndan FC Volendam'la karşı karşıya gelecek. 15 Ocak'ta Ispanya'dan dönecek Sa- n - Kjrmızılılar. 18 Ocak'ta da Mısır'la birmaç yapacak. Hazırlıklannı 21-28 Ocak tarihlerinde Antalya'da sürdüre- cek Galatasarav. bu süre içınde de 3 özel maç daha oynayacak. 1. KOŞU: F: Lady Mırage (8). P: Çağla Ba- dem (6). PP: Kamel>a (7). S: Ervılmaz (1). 1 KOŞU: F: Vere's Love (6), P:'Gray CJiff (2\ PP: Tarhundas (4), S: Arteka (7). 3. KOŞU: F: Sefenhısarlı (4), P: Mıhrişah (9), PP:LadyFı(8),S:K.ayaç(2). 4. KOŞU: F: Limandam (8), P: Nihavent (9), PP:DıstCa(l),S:Ferdane(7). 5.KOŞU: F: Batman (4), P: Ak llhan(3), PP: Hırat(2),S:Cazgır(l). 6. KOŞU: F: Nafioğlu (9). P: Agatay (7). PP: Serdaroğlu (41, S: Cankaraca (2). 7. KOŞU: F: Polınçe (5). P: Izmıtlı (4|, PP: Orphan (1). S: Our Desdemona (7), 8. KO- ŞU: F: Dancmg Wolf(10), P: Speed For(5), PP: Nazhhanım (7). S: Palabev (4). SS:Vurgun(13). 9.KOŞU:F: Alkaraca( 11). P: Solo( \0), PP: Adatepe (6), S: Volkan (1). Günün tkilisi: 1. Koşu: 8 6 ÇifteBahis: I.Çıfte:8'6. TabelaBahis:10.5 7 4 13. ALTILI GANYAN 8 4 9 5 10 11 3 7 4 5 2 4-2 1 7-4 ÇORLU İCRA TETKİK MERCÜ HÂKİMLİĞI'NDEN DAVALTVA DAVA DİLEKÇESt DURUŞMA GÜN VE SAATİNİN tLANEN TEBLİĞİ Dosya No: 2000 109 Esas Duruşma Yen: Çorlu lcra Tetkik Merni Teblığ Edilecek Muhatabın Adresi: Ismail Gencer Davacı: Cnzıle Gencer Vekıli: Av. Mustafa Yüce Dava: Istıhkak iddiası Davalı Ismail Gencer'e işbu dava dosyası bugüne kadar adresi meçhul olduğundan celbedilemediğinden, dava dilekçesi. duruşma gün ve saatinın tebhğine karar venl- miş olmakla, davalı lsmail Gencer'e mahkememıze. duruşmanın bırakıldığı 29.01.2003 günü saat 10.00'da bızzat hazır bulunması veya kendini bir vekiile temsil ettirmesi. aksı takdırde yargılamaya yokluğunda devam olunup karar verileceği hu- suslan davetîye yerine kaim olmak üzere ilanen teblig olunur. 09.12.2002 Basın: 83983 ANTALYA1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 2001/1760 Davacı Orman Genel Müd. vekilı tarafından davalı Ünal Göksel aleyhine açılan alacak davasında, Davalıya belirtilen adreslerinde tebliğ yapılamadıgından ilanen tebliğ yapılmasına mahkemece karar venlmış olup. davacı tarafından davalı aleyhine açılan alacak dava- sında duruşma günü olan 20.02.2003 günü saat 9.55 'te davalının hazır bulunması ve- ya kendisinı bir vekılle temsil ettirmesı. aksi takdırde duruşmanın yokluğunda yürü- tülecegi hususunda dava dilekçesi özeti ilanen tebliğ olunur. 28.11.2002 Basın: 82443 ÇATALCA tCRA DAtRESİ NDEN MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2002'872 Talimat Bır borçtan dolayı hacizlı ve aşağıda cins. miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkanlmıştır. Birincı arttırma 14.01.2003 günü saat 14.00-14.10'da Izzettin Köyü Çatalca'da ya- pılacak ve o günü kıymetlerinin yüzde 75'ine isteklı bulunmadığı takdırde 15. 01.2003 günü aynı yer ve saatte 2. arttırma yapılarak satılacağı. Şu kadar ki. arttırma bedelinin malm tahmin edilen kıymetinin yüzde kırkını bulmasmın ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olmasının ve bundan başka pa- raya çevirme ve paylann paylaştırma masraflannı geçmesinin şart oldugu, mahcuzun satış bedeli üzerinden yüzde oranında KDV'nın alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesi- nin icra dosyasında görülebileceği. masrafı verildiği takdırde şartnamenin bır örneği- nin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukanda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmalan ilan olunur. Mubammen Kıymeti (Lira): 4.000.000.000.-TL Adedi:2Adet ' Cinsi (Mahij«ti v« Önemli Nrtelikleri): 2 adet 60239- 60203 Noiu Hoştayn cinsi inek. tanesi 2.Ö00.000.000.- TL'den Basın: 84154 TUNCELİKADASTRO MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1986/110 Davacı Hazine vekili tarafından, Haydar Güler ve müşterekleri aleyhine mahkeme- mizde açılmış bulunan Kadastro Tespitine Itiraz davasının yapılan açık yargılaması sonunda: Bütün aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Hanım Güler mirasçisı Elazığ ili, Aksaray mahallesi nüfusuna kayıtlı Hüseyin ve Hanım oğlu. 02.05.1943 doğumlu Yusuf Karataş'a dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen teblığine karar verilmiş olup, duruşma günü olan 29.01.2003 günü saat 9.00'un ilanen teblığine. (dava konu- su yer Tunceli merkez, Karşılar köyü Halvori köyiçi mevkıinde kain 83 nolu parsehn olduğu yer) dava ile ilgili ibraz etmek istediğiniz belgelen duruşma gününe kadar göndermeniz veya duruşmaya getirmenız gerektigi, duruşmaya gelmediğinız veya bır vekil tarafından temsil edilmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edı- leceği ve karar verileceği hususu teblıgat verine kaım olmak üzere ilanen tebliğ olu- nur. 11.12.2002 Basın: 84641 OSMANİYE KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1981/99 Karar No: 1999-13 Osmaniye ili. Merkez Kazmaca Köyü. Kocabucak mevkiinde kain 249, 250, 251 sayıh parsellerle ilgili mahkememizin 02.03.1999 tarih ve 198199 esas, 1999'13 sa- yıh kararla davanın reddine karar verilmiş olup, Hüseyin Poyraz mir. Köse Mehmet oğlu Abdulkadir Poyraz, Irfan Poyraz. Ahmet PoyTaz, Ali Poyraz, Kazım Poyraz mir. Menderes Yaşar, Köse Mehmet, Murat Poyrazoğlu, Dede Mehmet mirasçısı Fatih Poyraz. M. Ali Poyraz mir. Süleyman Sırn Poyraz, Fadilet Cıhan Poyraz'ın Bahçe Kö- yü'ndeki adresinde yapılan araştırmada açık adreslerinin bilinmediğinden bu kişilere mahkememizden verilen karann ilanen tebliği, tebliğınden sonra 15 gün içerisinde yargıtaya temyiz için başvurabilecekleri kendilerine ilanen tebliğ olunur. Basın: 32759 SUNGURLU KADASTRO MAHKEMESt'NDEN 1978 68 Esas 1998.137 Karar Davacı Haynye Uluç mirasçılan ve müdahiller tarafından davalılar Haydar Beşte- pe, Zekı Uluç. Ali Uluç. Rıza Uluç. Kamil Korkutoğlu ve arkadaşlan aleyhine 82 parça taşınmaz hakkında açılan davanın kabulü ile dava konusu taşınmazlann hisseli olarak davacı ve davalılar adlanna tescıline venlen karar davalı Malıye Hazınesi tara- fından temyiz edilmiş, Yargıtay 16. Hukuk Daıresi'nın 2.10.2000 tarih ve 2000/4474 esas 2000'4236 sayıh ilarnı ile temyiz itirazlannm reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına karar verilmiş, taraflanndan adresleri zabıtaca tespit edilemeyen bır kısım taraflardan Mikdat Tokgöz, Hüseyin Tokgöz, Muazzez Beştepe, Nuriye Keskin, Kadır Korkutoğlu mirasçılan Medine Korkutoğlu, Hayali Korkutoğlu, Serpil Korkutoğlu. Fatma Kumruoğlu, Selma Özkara ve Hicri Korkutoğlu ile Ali Korkutoğ- lu, Eşe Korkutoğlu. Atila Korkutoğlu ve Gazi Korkutoğlu ile Hacı evlatlan Ümmü- gülsüm Uluç ve Kamer Uluç'a Yargıtay ilamı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. Basm: 84638 SAMSUN ASLİYE 1. HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 2001/766 Davacı Hanıfe Kepenek tarafından davalı Kamil Kepenek aleyhine açılan boşanma davasında müracaata kalan davasını yenilemiş olup, duruşma günü 06.02./ 2003 saat 9.00 olup. davalı Kamil Kepenek'in duruşma günü Samsun 1. Asliye Hukuk Mahke- me duruşma salonunda bizzat hazır bulunması veya kendisini bır vekiile temsil ettir- mesi, aksi takdirde duruşmalara yokluğunda devam edilip. hatta karar dahi verileceği, duruşma günü bildirir meşruhatlı yenıleme dilekçesi yenne kaim olmak üzere ılan olunur. Basın: 84312 SAMANDAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1999*579-2002-37 Davacı Hazine vekilı Av. Serpil Mert tarafından davalılar Malık Yüksek ve Hamza Kapucuoğlu aleyhine mahkememize açılan Rücuen Tazminat davasının yapılan yar- gılaması sonunda; 2.088.260.000.-TL. tazmınatın (2/8 oranındakı kusur oranma teka- bül eden) 30.12.1998 tanhinden itibaren yasal faizi ile biriıkte alınmasına karar venl- miş olup davalı ve adresi tespit edilemeyen Sezai oğlu 1969 doğumlu Hamza Kapu- cuoğlu'ndan tahsiline ilişkin Samandağ Asliye Hukuk Mahkemesı'nce venlen 14.02.2002 tarih ve 1999/579 esas 2002/37 karar sayıh ılamının yayımı tanhinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı Hamza Kapucuoğlüna ilanen tebliğ olunur. Basın: 82890 ESKİŞEHİR1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2002/798 Davacı Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili tarafından davalı Huriye Erkin aley- hine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası nedeni ile; Mahkememizde görülmekte olan yukanda esas numarası yazılı olan dava dosya- sında, davacı Eskişehır Büyükşehir Belediyesi adresi araştırmalara rağmen belirlene- meyen ve davalı Huriye Erkin'in, malik olduğu Eskişehir merkez Sultandere köyü, 1 pafta, 553 parselde kayıtlı 3778.40 m2 yüzölçümlü taşınmazın kamulaştırma bedeli- nin tespiti ıçm dava açmıştır. Kamulaştırmayı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yap- maktadır. Üanın gazetede yayımından itibaren 1 hafta sonra başlayacak bır aylık süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi ha- talara karşı düzeltim davası açılabileceğı, davalarda husumetın bu ıdareye yöneltile- cegi verilen süre içerisinde dava açılmaz veya açıldığı belgelendirilmez ise mahke- mece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden malm kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Eskişehir Ziraat Bankası merkez şubesine yatınlacağı, tütn delıllenn tebliğin- den itibaren 10 gün içerisinde yazılı olarak bildinlmesi gerektiği KK 10. madde gere- ğınce ilanolunur.Duruşması: 21 1.2003 - Saat 11.15 Basın: 83853 TUNCELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 2002/115 Davacı Cevriye Çayır tarafından davalı Ali Çayır aleyhine mahkememizde açılmış bulunan şıddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davasının yapılan açık yargılaması sırasında; Bütün aramalara rağmen adresi tespit edilmeyen davalı Erzıncan ılı Çayırlı ılçesi Sırataş köyü nüfusuna kayıtlı Yusuf ve Gülşah'dan olma 1971 doğumlu Ali Çayır'a duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, duruşma günü olan 13.1.2003 günü saat 9./00'un teblıgat yerine kain olmak üzere ilanen tebîiğıne. ılanın yayımlandığı tarihten itibaren bu dava ile ilgili ıbraz etmek istediğiniz belgelen du- ruşma gününe kadar göndermeniz veya duruşmaya getirmeniz gerektiği, duruşmaya gelmediğiniz veya bır vekil tarafından temsil edilmediğiniz takdırde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve karar venleceği hususu teblıgat yenne kaım olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 2.12.2002 Basm: 84642 ANTALYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas No: 2000/895 Karar No: 2O02'776 Davacı Hazine tarafından davalı Cüneyt Dalcan aleyhine 7.6.2000 tanhinde tapu ıptal tescil davası açılmış olup. 16.7.2002 tanhinde davaya konu olan Yukankaraman köyü 136 ada 10 parsel sayıh taşınmazın Hazine adına orman sınırlan dışına çıkartı- lan kısmın tapu kaydınm iptali ile Hazine adına tesciline karar verilmesi davacı Hazi- ne tarafından istenmiş ise de kararda dava konusu yerin orman sayılmayan yerlerden olduğu anlaşılmakla ispatlanamayan davanın reddine karar verilmıştir. İşbu karann davacı Hazine tarafından 2.12.2002 tarihınde temyiz edilmiş olmakla, davalı Halıl Sıtkı oğlu Cüneyt Dalcan'a karar ile temyiz dılekçesınin ilanen teblığine, ılan tanhin- den itibaren yasal süre içerisinde itiraz ya da temyiz edebıleceği tebliğ olunur. 3.12.2002 Basın: 83758
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog