Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

22ARALIK 2002 PAZAR CUMHURİYET SAYFA OTOMOBtL DUNIASI Nissan Micra ile imaj tazeliyor Holtc OBİL«"•iyet.com.* u ana kadar Nissan'ın en başanlı modeli olan Micra, 1993 yıhna Av- rupa"da "yılın otomobUT seçil- ti. Bu başanyı kazanan ılk Japon oto- mobil olması da onu ayn kılan diğer bir özellik. Nissan, yeni Micra ile Avrupa'da- ki saüşlannı ciddi anlamda artırmayı ve Primera ile başlayan şirket imajı geliştir- me çalışmalanna hız kazandırmayı amaç- lıyor. Yeni Micra'dagözeçarpan ilk fark- lılık, radikal tasanm değişiklikleri. Eski modelıne oranla 30 mm daha kısa olan yeni Micra, eksikliğinı 72 mm daha uzun dingü mesafesıyle kapaüyor. Bu dıngil me- safesi sayesinde geniş bir iç mekan elde Nissan, yeni Micra ile Avrupa'daki satışlannı ciddi anlamda arttırmayı ve Primera ile başlayan şirket imajı geliştirme çalışmalanna hız kazandırmayı amaçlıyor. Yeni Micra'da göze çarpan ilk farklıhk, radikal tasanm değişiklikleri. edilmiş. Aynca yeni bir tasanm anlayışı sayesinde yolcu kabini ileri alınmış. Bu da iç mekandaki ferahlığı arthrdığı gibi. aynı zamanda sürücüye de daha geniş bir görüş alaru sunmuş. Boyunun kısalmasına rağmen yüksek- liği ve genişliği arttınlan Micra'nın dış görünüşü fazla etkılenmemiş. Arka ta- sanmda dikkat çeken nokta ise dik yer- leşririlmiş stoplar ve şeffaf camın ardına yerleştirilen yuvarlak geri vites lambası. Yeni Micra otomatik klima sistem, "atai- ü anahtar" sistemi, otomatik silecekler gibi günlük kullanımda kolaylık saglayan bir dizi teknolojik yenilik ile donatılmış. Yeni Micra'da yer verilen yeniliklerden biri de "atalü anahtar" sistemi. Bu sis- tem sayesinde kapılar ve bagaj. anahta- ra gerek kalmadan kitlenip açılabiliyor. Aynca motor da anahtara gerek kalma- dan çalıştınlıp, stop ettirilebiliyor. Cebi- nizdeki smart card ile otomobile 80 mm yaklaştığınızda zaman kapılann kilitleri açılıyor ve kapının üzerındekı düğmeye dokunarak otomobile giriyorsunuz. Ay- nı şekilde yeni Micra otomobılin için- deyken cebinizdeki smart card'ı algılıyor ve immobilizer'ı de\Te dışı bırakıyor. Fren pedalına basılı tutarak direksi- yonda bulunan start şalterini çevirme- nizle otomobılin motoru çalışıyor. Yine aynı şalteri ters yönde çevirerek motoru stop edebiliyorsunuz. Otomobilin yürü- yen aksamım destekleyen ve sürüş karak- teristiğini iyileştiren bir diğer unsur da elektrik destekli yeni direskiyon sistemi. Bu yeni direksiyon sistemi 40 milısani- yede bir otomobilin hızını ölçüyor ve di- reksiyonun tepkisini ayarhyor. Yavaş hız- larda ve park manevTalannda yumuşak olan direksiyon, hız arttıkça sertleşiyor ve hızlı otoban sürüşlerinde sürücüye gü- ven veriyor. Yeni Micra 3 farklı donanım seçeneğiyle piyasaya sunuluyor; Visia (baz), Acenta (lüks) ve Tekna (sportif). Yeni Micra"da ilk etapta 3 benzınli mo- tor kullanılacak. Daha sonraki aylarda iki adet common-rail teknolojıli dizel motor da ürün gamına eklenecek. Yeni Micra'nın ülkemize ithaline, 1.2 litre ve 1.4 litre hacimli motorlarla baş- lanacak. 1.2 litrelik sıralı 4 silindirli ve 16 supaplı motor 13.9 saniyede 100 km/s hıza ulaşıyor ve maksimum 167 km/s hız yapıyor. Bu motora sahip modelin yakıt tüketimi 100 kilometrede 5.1 litre (ma- nuel şanzıman) ve 7.4 litre (otomatik şan- zıman). Ücinci motor seçeneği olan 1.4 lt hacim- li motor da 4 silindirli ve 16 supaplı. Mic- ra 100 kilometrede (fabrika verilerine göre) 5.4 litre (manuel şanzıman) ve 7.9 litre (otomatik şanzıman) yakıt tüketi- yor. Bu motora sahip Micra, 11.9 sani- yede 100 km/s hıza ulaşıyor ve 172 km/s maksimum hız değerine sahip. OTOMOBİL SÖZLÜCÜ ABS Fren Sistemi: TekerlekJeri kilitlemeden frenleme yapılmasını saglayan sistemdir. ABS fren sistemi özellikle kaygan zeminlerde yapılan ani frenlemelerde tekerleklerin kilitlenmesini önler. Anifrenlemedetekerleklerin kilitlenmemesi ise aracın manevra ve kontrol yeteneğini önemli ölçüde arttınr. Adezyon: Sıvılann veya madenlerin birbir- lerine yapışmasını saglayan kuvvete adezyon denir. Aerodinamik: Aerodınamik, araçlann havarun içinde nasıl hareket ettığini inceler. Aerodinamik genelde hava ile havanın içinde hareket eden kah kütleleri inceleyen bir bilim dalıdır. Otomobillerin hava sürtünme katsayısının düşük olması ve havanın içinden daha kolay geçebilmesi, aracın dengesini ve yakıt tüketimini olumlu etkileyen faktördür. İ2.EL OTOMOBİL SÂTIŞ?ÎYAltİm *Marka f Model , M £MMfrnii Î I & I B>,V. « TOfAS'FfeT • TOFASflAT HYUNDAI VOLKSVVAGEN FORD PEUGEOT OPEL FORD BMW VOLKSVVAGEN RENAULT FORD HONDA VOLKSWAGEN TOFAŞ/HAT MERCEDES RENAJLT PEUGEOT •Şİ|ÜKla , „ Kartai • ' Sahın AccentLX GolfMotıon Moodeo Ghıa Partner AstraGSl KA 5.20ı A BoraTDI LaqunaRXE Focus A/nöarıte CR-V GotfSport Tıpo16ıeSLX E2CCKomp ClıoSport 236 XR Freseice •VıtaraJU "1998 1996 2000 2000 1996 2000 1997 2001 2000 2000 1999 1999 1996 1997 1996 1999 90.980 110.000 62.000 41.000 109.000 75.000 150.000 21.0005 58.000 6aooo 112.000 64.700 80600 82.000 80.000 88.000 /"2000—23:000 -2002 2jjOı'Lt 1999 jf—— 24.000 -J&OOJI ~35.W» ••6.750 SJSOO 11.750 26.000 14.100 13.500 16.250 12.750 •41.500 33^00 1&750 15.900 32.000 14.500 9.250 '40.000 J16.500 *16:65fr , 28.750- VW Günak'a emanet V olkswagen, otomotiv sektöründe başansı dün- yaca kanıtlanmış Murat Günak'ı VW Grubu- nun Tasanm Başkanı olarak atadı. Dizayn- lan ile birçok başanya imza atmış Murat Günak, 1 Nisan 2003 tarihinden itibaren Volkswagen Grubu mar- kalanndan VW, Skoda ve Bentley'den sorumlu Ta- sanm Başkanı olarak görev alacak. tlk aşamada Volks- wagen Grup Tasanm Başkanı Dr. Hartmunt War- kuss'a bağlı olarak görevini yürütecek olan Murat Gü- nak, yeni marka grubunun yapısım geliştirmek için çok önemli biradım. 44 yaşındaki Murat Günak, Kas- sel'de "Hochschule für bildende Kunst" (Güzel Sanatlar Fakültesi) okuduktan sonra Londra'daki Ro- yal Koleji Sanat Okulu tarafından Otomotiv Tasanm Masten ile derecelendirildi. Günak, 1998 yılında DaimlerChryslerAG'de Mercedes Binek Araçlar, May- bach ve SLR konseptinin Tasanm Sorumlusu pozis- yonundan önce 1994'de Peugeot Tasanm Başkanlı- ğı görevinde bulunmuştu. Aston Martin'den ABD için özel üretim Aston Martin 2 Ocak 2003 tarihin- de kapılanm ziyaretçilerine açacak Los Angeles Otomobil Fuan'nda özel bir roadsterin ambalajını açacak. İki koltuklu spor otomobilin özel- likle Amerikalı tüketicilerin ilgisi- ne hitap edecek şekilde tasarlandı- ğı dikkat çekiyor. Kaporta yapısı tasanmcı Zagato tarafmdan yeniden elden geçirilen DB AR1 'inkalbineyse435 HPgü- cünde bir VI2 motor yerleştiril- miş. Tavanı olmayan otomobilde ağırlığı düşük alüminyum panel- ler kullanılmış. iç mekan ise her zev- ke hitap edecek kadar iddialı. Tüketicilerden gelen ilgiyle doğru oranhlı olarak satışa sunulması bekle- nen yeni model, İngiltere'nin Blox- ham şehrindeki fabrikada kardeşi DB7 modeliyle birlikte üretilecek Opel Vectra'ya Altın Direksiyon ödülü Bild am Sonntag tarafindan düzen- lenen "Golden Wheel" değerlendir- mesinde Opel Vectra C ve D seg- mentinde (orta ve üst orta) top- lam 1336puanlabirincioldu. Ye- ni piyasaya çıkan Skoda'nm Su- perb modeli ise 14 puan farkla ikinci oldu. 161 puan geriden gelerek üçün- cülüğü alan Mazda 6 'yı Saab 9-3 ve Nissan Primera izledi. "Golden Wheel" ödülleri Axel Springer yayımcüık taranndan 27 se- nedir 4 katagoride piyasaya yeni çıkmış en iyi otomobillere veriliyor. Bu sene otomotiv dünyasının uzman- lanndan, otomobil yanşmacılanndan ve önemli kişilerden (VTP) oluşan 28 kişilikjüri toplam 20 otomobili değer- lendirdi.. Formula 1 Avrupa'yı terk edecekşı Avrupa'daki sigara rek- lamlan yasağı nedeniyle bir hayli ağ- kriz nedeniyle altüst oldu. Gridde Fer- nyacak. Bir süredir devam eden siga- ra-Fl çekişmesi, önce ağız dalaşına dönüşmüş, daha sonra Belçika GP'si- nin takvimden çıkanlmasıyla yeni bir boyut kazanmıştı. FIA, şimdi de For- mula 1 'in Belçika'dan sonra Avrupa'yı boykot edebileceğini söylemeye baş- ladı. Bilindiği gibi motor sporlannm en yetkili mercii FIA, Formula 1 takım- İannın 1 Ekim 2006'dan itibaren siga- ra sponsorluğunda yanşamayacağına dair bir karar almıştı. Kulislerde FIA'nm, 2006 yaklaştığında bu kara- nndan vazgeçebileceği söyleniyor, FIA Başkanı Mosley ise her firsatta kara- nn uygulanacağmı belirtiyordu. Mos- ley, sigara sponsorluğunun bir anda kaldmknasının spora ciddi darbe vu- racağuıı savunarak yasağı 2005 başın- da uygulama karan alan AB ülkelerin- den vakit talep ediyordu... Sigara yasağmdan fazla etkilenme- yeceğini ve sponsorluklarm iletişim ile telekomünikasyon sektörüne kaya- cağmı düşünen Fl'in planlan, tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik rari, McLaren ve Renault gibi takım- lar halen milyonlarca dolarlık sigara sponsorluğuna sahip... FIA'nm araştır- ması, sigara sponsorluğunun Formu- la l"e 350 milyon dolar yıllık gelir sağladığını gösteriyor. Belçika ve 2005 Belçika, AB ülkeleri gibi 2OO5'in başından değil, 2003 "ün ortasından itibaren sigara yasağını uygulamaya koyma karan aldı. Böyle bir karar, Belçika'nın GP'den vazgeçmesi anla- mına geliyordu. F1 yönetimi, Belçika hükümetinin 'gerekü anlayışı gosterme- sine' karşılık Spa'dakı yanşuı tarihini değiştirmeyi bile önerdi; ama karar değişmedi. Belçika yasağm uygula- nacağım açıkladı, FL\ ise Belçika'nın takvimde yer almayacağım... (Belçika'dayasak 2003 Ağustos'un- dan itibaren başlayacak; FIA, önce ya- sağın 2003 Eylül'ünden itibaren baş- lamasını önerdi, daha sonra ise yanşı 2003'ün ilk yansına almayı. Karşılı- ğmda hükümete 2003 ün ikinci yan- sında gerekü düzenlemeyi yaparak si- gara yasağını 2004 ve 2005 'te uygu- lamamasmı önermişti. Bu arada Bel- çika'dan da F1 yönetimine ağır eleşti- riler var. Belçikahlar, Fl yönetimini si- gara sponsorluklanndan gelen miryon- lan, Spa gibi F1 tarihinin önemli pist- lerinden birine tercih etmek ve sporun ruhuna aykın davranmakla suçluyor. Öte yandan yapılan araştırmalar da yanşın, 4 günlük GP hafta sonunda yerel ekonomiye 25 milyon Euro'luk bir katkı sağladığuıı gösteriyor.) İpler gerfliyor Motor sporlannın en yetkili ismi Max Mosley, son olarak sigara spon- sorluğunun bitmesiyle ilgili tarihte an- laşmamn sağlanamamasının, Formu- la 1 "in Avrupa'yı terk etmesüıe neden olabileceğini söyledi. Mosley, komisyona motor sporlan- nm sigara yasağımn erken bir tarihte başlamasıyla ilgili "endişelerini" ya- zılı olarak bildirdi ve geri adım atılma- dığı takdirde F1 in Avrupa'yı terk ede- bileceği konusunda bir bakıma uyan- da bulundu. Mosley, "AB, 2006 sonu olarak be- _ _ _ . 2 O Brlenen tarihten önce sigara H H . • reklam yasağını uygulama- ya koyarsa taknnlann 2005ve 2006 yıDan için Avrupa dışmda çözüm- ler bulmasuıa da katlanmah. Tabii ki bu çözümler sigaraya izin verilen yer- lerle yapdacak uzun süreli kontratiar- la olacaknr" dedi. Peld ya Türkiye? Belçika, tüm arabuluculuk önerile- rine karşm sigara yasağmı uygulaya- cağmı söyledi ve (en azmdan 2007 se- zonuna kadar) Formula 1 'den vazgeç- tiğini belirtti. Diğer şehirlerin ne ya- pacağını şimdilik kimse bilmiyor. Şu anda 16 yanşın 10"una Avrupa şehir- leri ev sahipliği yapıyor; gelecek yıl- larda ise büyük ihtimalle Çin ve Bah- reyn, yüzde 99 Türkiye ve belki Rus- ya takvime girecek. TOMSFED, F1 organizasyonunun si- gara sponsorluğu olmadan yapılacağı- nı açıklamıştı. Yani 2005 "te yapılacak muhtemel Istanbul GP'sinde sigara reklamlan bulunmayacak. Görünen o ki, Türkıye Formula 1 yönetiminin en önemli başansı, 2005'te Fl'i Türki- ye'ye getirmek değil, yanşı sigara sponsorluğuna izin vermeden yapmak olacak... SAMPİYON ERCAN KAZAZ İDDİALI 28 Şubat } ta devrim Antalya'daolacak 17yıldffpıstterdeterdökenEranKı- zu, hep hayalini kurduğu Dünya Ral- li Şampiyonası'nda yanşacak ölçek- lerdeki pilotun altyapısını sağlayacak kaynağı yaratmanın peşinde. Team Ata- kan'dan de\Taldığı bayrağı gelecek ku- şağa biraz daha yükselmış olarak tes- lim etme gayretinde. Büyük bir çaba, emek ve alın teri ile kazanılmış Dün- ya Ralli Şampiyonası'nm 28 Şubat'ta- ki Türkiye ayağının Formula 1 'in göl- gesinde kalmasından iserahatsız.2002 sezonunu Türkiye Ralli Şampiyonu olarak bitiren Ercan Kazaz ile geçen se- zondaki mücadeleyi, AtöK/e Kazaz'ı ve gelecek sezon için planlannı konuş- tuk... - 2002 sezonu sizin için nasıl geçti? Yoktan var olduk diyebiüriz. Bunda Stefanel'in çokbüyük katkısı var. Onun sayesinde bir anda yanşma şansı bul- duk. iki yıl sonra iki yanş eksikle şam- pryonlugu yakaladık. Bu anlamda 2002, Atölye Kazaz'ın altın yılı oldu. - Sezon başında grup N otomobili grup A olarak deklare etbniz. Bunda- Id amaç neydi? Hakan Dfeç, Türkiye Rallisi'nde Tür- kiye'nin en iyi pilotu olduğunu kamt- ladı ve Grup N otomobille üçüncü ol- du. Bu aşamada Hakan Dinç'in grup N şampiyonluğunu aym tabm içinde ris- ke etmek doğru olmazdı. Çok boyutlu düşünüyoruz. Ama suiistimale yakin de- ğil, hep sportif ve pozitif düşünmeye ça- hşınz. Bu açıdan da bızı temsil eden ya- Benden hızlı gim'ğini iddia edenler var- sa hodn meydan: Gelecek yıl Türkiye Şampiyonası'nda görüşelim. - Motor sporiaruun Türkrye'dekige- lecegtai naal görflyorsunnz? 28 Şubat'ta devrim Kıbns'ta değil, Antalya'da olacak. Bu, motor sporlann- da yasanacak bir devrim. Rally of Tur- key ile Dünya Ralli Şampıyonası'nın ülkemize gelmesi gerçekleri su yüzü- ne çıkartacak. Arnk ok yaydan çıktı. Bu saatten sonra ne federasyon, ne devlet ne de yanşmacılar organızasyonu bo- zabilir. - 2003 sezom Içnı pbnteruuz nefcr? 2003 için çelişkilerimiz var. Arhk Ercan Kazaz olarak şampryonada obnak istemiyorum. Beni Türkiye Şampiyo- nası'nda yanşuracak tek neden olabi- lir o da bir fabrika takımının destegini almak. Bazı görüşmelerimiz var; eğer anlaşma gerçekleşirse bu takımla ya- nşmak istryorum. Gerçekleşmezse, bi- zi destekleyen Subaru'yla çevre ülke- lerde Atölye Kazaz'ı tanıtıp ona yeni bir vizyon yaratmayı planlıyorum. Bu yıl Dünya Ralli Şampiyonası'na bak- tığımız zaman Bulgaristan'dan 2, Hır- vatistan ve Romanya'dan 1 sürücü ya- nşacak. Ancak 60 milyonluk nüfusu- muza karşın oraya bir adam çıkarta- mamak beni çok üzüyor. Atölye Kazaz olarak amacımız oralarabirilerini çıkart- mak. -Formula 1'inTmidye'yegetirisiııe- lerotabiür? Ercan Kazaz kimdir nşmacınınkarşısına gi- dip de rakip olrnak doğ- ru olmazdı. Benim bu sezonki favorim Opel takımıydı. O şartlarda en avantajlı otomobil onlardaydı. Ama onlar maalesef şanssızhklar yaşadılar ve birinciliği kaçırdılar. Ben de grup A bir otomobille belki asfaltta onlara yakın oluruz, ama topraklar- da çok büyük avantajı- mız olur düşüncesiyle otomobilimi öyle dek- lare etmekzorundakal- dım. - Anatotian Rallisi'nde kasten yavaş gkmekle suçlandmız. Buna cevabnuz ne olacak? Anatolian Rallisi öncesi çok büyük bir atmosfer ve gerginrik vardı. Gergin- liği yaratanlarda bazı arkadaşlar ve ba- sm oldu. Ancak bu işten planlamadık- lan şekilde bizi kârlı çıkardılar. Rakip- lerime oranla bir avantajım vardı o da tecrübemdi. Anatolian Rallisi diğer 100 kilometrelik sprint raüiler gibi de- ğildir. Parkurun uzunluğu tam 400 ki- lometre. Otomobilinizin gücünü çok kullanmanız gerekiyor. Co-pilotumuz Cem Bakançocuklan'nı dinlemeyip ak- sımızı değiştirmediğimiz halde birin- ci olduk. Yavaş gittiğimize inanmıyo- rum. Yanşın ilk iki yokuş yukan etap- lannda geçildik, ancak ilk uzun etapta en yakın rakibimize 15 saniye fark at- nk. Bu nasıl yavaş gitmek anlamryorum. 1967 yılında Istanbul'da doğdu. Motor sporlanna 1985 yılında Murat 131'le başladı. 1989'da kazandığı Başkent Rallisi ile adını du- yurda Bugüne kadar 120'nin üzerinde yanşa katılan Ka- zaz 1999 yılında Türkiye ve Balkan Ralli Şampiyonu ol- du. Cem Bakançocuklanile birlikte 16 yıldır yanşan Er- can Kazaz 2002 sezonunu Subanı Impreza WRX ile Türkiye Ralli Şampiyonu ola- rak noktaladı. Motor sporlanyla il- gili yapılan her aktıvi- tenin sonunda pasta- mız büyüyecektir. Bu ışlere el atan, çaba har- cayan herkese teşek- kür etmek gerek. For- mula l'in Türkiye'ye geliyor olması çok hoş ve çünkü hiç olmazsa bize dünya standartla- nnda bir pist kazandı- racak. Bununla birlik- te Türkiye'de çok şey değişecek. Ama ben alın teriyle, organizas- yonuyla, sporcusuyla, hakemiyle orada duran görevlisiyle, devletin ve bizlerin olanaklanyla başa- nlmış Dünya Ralli Şampiyonası'nm, Formula 1 'in gölgesinde kalmasından nefret ediyorum. Çünkü Dünya Ralh" Şampiyonası hak edilmiş, Formula 1 ise satın almmıştır. Formula 1 için devlet garanti vermiştir, 100 milyon dolar ver- miştir, her yıl da 15 milyon dolar vere- cektir. Formula 1 onun için gelmişrir. Otomobil sporlannın başansı Formu- la 1 değil, Dünya Ralli Şampiyona- sı'dır. Umanm Formula 1 'i kendı ille- rinde yapmak isteyen yetkililer bizler için pistler yaparlar. Çünkü pist, otomo- bil sporlannm beşiğidir. Seyri kolaydn; sponsor getirmek kolaydır, organızas- yon yapmak kolaydır. Biz de hiç ol- mazsa Türkiye Şampiyonasf ndabükaç değışık pistte yanşma olanağı buluruz, Böylece seyirci de, para da, Formula 1 de gelir. Atölye Kazaz 'ın misyonu Ben 17 yıldır aktif ola- rak yanşıyorum. Belli noktalara gelme şansı buldum. 1989'dan beri zaten profesyonel bir or- ganizasyon şirketimiz var. Ancak Atölye Kazaz'a kadar Ercan Kazaz önde şirket arkada oldu. Bir sporcunun aktifve perfor- manslı ömrü 5-6 yıldır. Bunoktada kurumsallaş- tirmak gerektiğini düşün- düm. Bu yüzden de Atöl- ye Kazaz ismiyle son yü- larda parkurlarda daha fazla görünüyoruz. Her şeyi Atörye Kazaz'ın üze- rine yapmaya çahşıyo- ruz ki gelecek nesillere çok daha büyük bir alt- yapı bu^kabileüm. Ben u Atölye Kazaz'ı bir kü- tüphaneyebenzetiyorum. 17 yıllık birikimi içinde banndıran geniş bir kü- tüphane. Bu kürüphane- nin yaşaması için kurum- sal kımliğe kavuşması gerekiyordu. Atölye Ka- zaz sadece otomobil ha- zırlama ve yanşhrma ko- nularmda değil, farklı yol- lara da gitmek zorunda. Atölye Kazaz olarak bay- rağı bir sonraki kuşağa teslim etmek için devral- dık. Bu bayrak daha ön- ce Team Atakan'daydı. Onlarbayrağı çokiyi yer- lere taşıdılar. Bizim de amacımız bunu daha da ileri götürmek. Bünye- mizde yanşacak pilotla- nn hiç olmazsa devamh- lığını sağlamak için fark- lı kaynaklar yaratma pe- şindeyiz. Başlangıç ola- rak Maslak'ta Pirelli ve CMSilebirüktebirbu- tik açtık Bu butikte bi- rüdmlerimizden oluşan bilgiyi hemyolda güven- li otomobil kulJanmak is- teyen insanlara aktanyo- ruz hem de bir fon yara- tıyoruz. Yaptığımız an- laşmalarm hepsi gelecek- te Atölye Kazaz'ın Tür- kiye'ye kazandıracağı, hep hayalini kurduğum Dünya Ralli Şampiyona- sı'nda yanşacak ölçek- lerdeki pilotun altyapısı- ru sağlayacak k^nağı ya- ratmakiçin.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog