Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

22 ARALIK 2002 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER TÜRK KÜLTÜR KONGRESI Öğretim dili Türkçe olmalı SÖZ0ZGİNİN ANKARA (Cumhuri- yetBürosu)-5. Türk KüJ- tür Kongresı'nın sonuç bıl- dırgesi açıklandı. Büdirge- de, demokrası ve laiklığın temelındekı en önemlı un- sur olduğu belırtilerek, "Tophım yaşamm her ala- nında laikliği benimsemeli- dirr denıldı. Bu yıl beşın- cısıdüzenlenen ve 17-21 Ara- hktarihlenara- sında yapılan Türk Kültürü Kongresı'nın sonuç bıldınsı • Türk Kültür Kongresi sonuç bildiıgesinde "Toplum, yaşamınher alanında laikliği benimsemelidir" ifadeleri yer aldı. Onukokudu. Bıldırgede, 2004 yılının "Türkçenin Uyanış Yıh" olarak ilan edılıp çeşıtli etkınlikler düzenlenmesı ve bütün eğıtım kurumlannda öğ- retım dilinin Türkçe ol- ması ıstendi. Bıldirgenin "Din,İnanç,La- fliDüşünce"bö- lümünde ise "TürkiyeCum- humeti.laik\a- pısıyla bütün dinlere, mez- hepterekarşıe^t mesafededir" denıldı. Laikli- dün bır basın toplantısıy- la duyuruldu. Başkent Öğretmene- vı'nde 4 gün boyunca sü- ren ve Cumhurbaşkanı Ah- metNecdetSezerın de ka- uldığı kongrenın sonuç bıl- dırgesinı Prof. Dr. Taciser ğın dını çoğulculuğa yol açan önemli bır sıstem ol- duğuna ışaret edilen bil- dırgede, ancak laik bır sıs- temde herkes kendı dini ve sahıp olduğu kültürünü yaşama ortamını bulabıl- dığının aitı çızıldı. Turhan Selçuk g/u ANTALYA HAYVANAT BAHÇESI Timsah Hıdır'a havuzlu villa ANTALYA (Cumhuri- yet Bürosu) - Antalya Bü- yükşehir Belediyesı Hay- vanat Bahçesi'ne, 4 yıl önce boyu sadece 40 san- tımetreyken getırilen tim- sah Hıdır, 130 santimetreye ulaşınca 2 metrekarelık küçük kafesi- ne sığmaz ol- du. Hıdır,önü- müzdeki gün- lerde 15 mil- yara mal olan 3 bın metrekarelık havuzlu vıllasına taşınacak. Güney Amerika köken- li Hıdır, hızla büyüyünce kaburgalannda bozulma görülmeye başlandı. Bu- nun üzenne Büyükşehır Belediyesi Vetenner Hiz- metleri'nce Hıdır içın ye- nı bu- mekân ınşa edildi. Hıdır"ın 60 metrekaresı kapalı, yazlık ve kışlık 2 ünıteden oluşan, toplam 3 bın metrekarelik yenı evınde. ısısı süreklı25de- rece olacak bır havuz da bulunuyor. 9 ay açık alan- da, soğuk günlerde de özel düzen- lenmış ka- palı alanda kalacakolan Hıdır"m evınde nem oranı da yüzde 60- 70'lerde koru- nacak. Büyükşehır Be- lediyesi Veteriner Hız- metlerı Daıre Başkanı Ünal Şahin, Hıdır'ı tö- renle yenı evıne taşıya- caklannı belırtti. Bir buçuk metreye varan kar kalınlığı yurttaşlan hapsetti, yurt genelinde çok sayıda köy yolu halen kapalı Karakış yaşamı felç ediyorYurt Haberleri Senisi - Sert kış ko- şullan yurdun özellikle doğu kesımle- rinde etkisıni sürdürürken, yüzlerce köy yolu halen kapalı. Konya'nın Ka- ragüney köyünde hastalanan bır kadın, yolun kapalı olması nedenıyle 7 saat- lik bır çalışma sonucunda hastaneye kaldınlırken Karaman'a 20 kilometre uzaklıktaki Karadağ'da mahsur kalan 13 kişi dün kurtanldı. Kar yağışı yurdun büyük bölümünde yaşamı güçleştirmeye devam ediyor. Bit- lıs'te kar kalınlığı kent merkezınde 1 metre 10, yüksek kesımJerde ise 1 met- re 60 santunetreye ulaştı. Bitlıs-Dıyar- balar, Tarvan-Van, Bıtlıs-Muş arasında- ki ana yollar kapanırken kent merkezı- ne ve üçelere bağlı 321 köye ulaşım sağ- lanamıyor. Bursa'da 124, Bahkesir'de 75, Kütahya'da ise 100 köyle bağlantı ku- rulamıyor. Djyarbakır, Malatya, Siırt, Şırnak, Batman ve Mardın'de de köy yollannı açma çalışmalan sürerken, Sı- Kar yağışı kayak merkezlerinde sevince neden olurken kapanan yoflarda kalan yurttaşlar zor dakikalar yaşıyor. (Fotoğraf: AA) ui'in Eruh ılçesine 3 günden bu yana elektrik verilemıyor. Yoğun kar yağışı Samsun, Amasya, Si- nop ve Ordu'da günlük yaşamı olumsuz etkıledi. Bölgede 327 köy yolu ulaşıma kapandı. Doğu Karadenız'de Rize-tkız- dere-lspır karayolu Ovit Dağı, Dereh-Şe- binkarahısar karayolunda ise Eğribel Geçidi mevldi yoğun kar yağışı nedeniy- le ulaşımı engelliyor. Eğnbel geçidinde görüş mesafesinin sıfira düşmesı yüzün- den yol çahşmalanna da başlanamadı. Trabzon'da 100, Giresun'da 200, Gü- müşhane'de 56, Rize'de 136 köy yolu ula- şıma kapandı. Rize Güzelyurt köyün- deki bır cenaze, Selimiye ve Melekköy köylenndekı düğünler, Azaklıhoca kö- yünde ise ağır bir hastaya ulaşmak içm ekipler saatlerce çalıştı. Orta Anado- lu'da da sert kış koşullan en çok Tokat, Sıvas, Niğde, Çorum, Karaman ve Kon- ya'yı etkiliyor. 550 köy yolunun kapalı olduğu Sı\as'tan çeşitli kentlere yapılan tren seferleri rötarh gerçekleştmldi. Niğ- de kent merkezınde kar kalınlığı 50, yük- sek kesimlerde de 2 metreye ulaştı. Bu arada, Konya'nın Güneysuıır ilçe- sine bağlı Karagüney köyünde yaşayan ve mıde kanaması geçiren Nuriye Acar (40), yollann kapalı olması sonucu he- men hastaneye kaldınlamadı. Acar ıçın yardım ıstenmesı üzenne 2 'sı rütbelı 10 asker, 2 arazı aracı ve Köy Hızmetlen'nden sağlanan bır greyder- le yola çıktı, ancak kar kalınlığının 1 metreye ulaşması nedeniyle kurtarma ekiplen zor anlar yaşadılar. llçeye 25 kilometre uzaklıktaki köye 7 saat süren güç bir yolculuktan sonra ulaşmayı ba- şaran askerler, baygın haldeki Acar'ı, Güneysınır Vali thsan Dede Devlet Has- tanesi'ne kaldırdılar. Karaman'a 20 kilometre uzaklıktaki Karadağ'da ormanda çalıştıklan sırada yoğun kar nedenıyle mahsur kalan 3'ü çocuk 13 kışı, ekıplerce 3.5 saat süren bır çalışma sonunda kurtanldı. Köy Hız- mederi araçlanna bindirilen ışçıler ve eş- len, korkulu anlar yaşadıklannı anlata- rak, kurtanldıklan ıçm çok mutlu ol- duklannı kavdettiler. . I Kürtİrfris • İSTAISBUL(AA) -Kamuoyıuıda "Kürt Idris" olarak tanınan îdris Özbir'ın cenazesi, dün tstanbul'da toprağa verildi. Sanyer'deki evinde perşembe günü ölen Özbir için, Şişli Camii'nde öğlen cenaze namazı kılındı. Özbir'in cenazesi daha sonra, Zincirlikuyu Mezarhğı'nda toprağa verildi. Törene Özbir'in yakınlanıun yanı sıra, ses sanatçısı Adnan Şenses, Ferhat Güzel, sinema sanatçısı Serdar Gökhan, avukat Burhan Apaydın ve Rahmi Özkan ile Hasan Heybetli ve Gencay Çakıcı'nın da aralannda bulunduğu bir topluluk katıldı. Sayısal Loto'yu 1 kişi tutturdu • ANKARA (AA)- Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde şansh numaralar; 3, 5, 20, 24,48 ve 49 olarak belirlendi. 6 bilen 1 kişi, 581 milyar 981 milyon 750 bin lira ikramıye kazandı. Milli Piyango îdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilenler 1 milyar 485 milyon 750 biner, 4 bilenler 12 milyoa 450 biner, 3 bilenler 1 milyon 200 biner lira ikramıye alacak. FordKazançlıAlımGünleri Ford'da rakamlar konuşuyor: • 'Nakit alamam' diyorsanız: 14 milyara kadar %O faizie kredi imkanı* • Sıkı pazarlık ediyorsanız: Tüm Ford modellerinde peşin alımda 750 milyon TL'den başlayıp 3 miiyar TL'ye varan indirimier • Ödemelerinizi kendiniz belirlemek istiyorsanız: 36 aya varan vade seçenekleri ve Mavi Anahtaria kişiye özel ödeme koşullan ' Sadece Forci RXXJS ıçn geçerftcitr Kredi faiz oranları 6 a y 12 ay 18 ay 24 ay lOmîiyarTL %0.00 %O.57 %1.36 %1.76 14 milyar TL %0.00 %1.37 %1.92 %2.20 20 milyar TL t %0.91 j %1.94 %2.33 - %2.52 j Yukandaki tabio, Ford Focus'un kredı faız oraniam gosteren omek tabioduc Diger bınek araç modellenmız ıçin sunuian fırsatlan. tum Ford Yetkili Satıcten'ndan oğrenebılirsınız. FordDirekt Hattı 0212 473 3673 www.mavianahtar.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog