Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Genel Yayın Yonetmenı İbrahim Yıldız # Yazıışlerı Muduru Satim Alpaslan#Sonjrnlu Muctur Mehmet Sucu # Haber Merkezı Mudurü HakanKara Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHURÎYET V4KFI adma tLHAN SELÇUK Ibtıhbarat Cengız Yıldırım # Ekonomı Öz- lem Y üzak • Kukur Egemen Berköz • Spor Abdülkadır Y ucelman 0 Makaleler Samı Ka- raören 0 Duzeltme Abdullah V azıcı 0 Bıl gı Belge EdıbeBuğraO VurtHaberlen Meh- met Faraç 0 "UrupaTemsılcısı Gûrav Öz ^ayınKuıulu tlhanSelçuk(Baş kan) EmreKongar(Daruşman) Ortıan Erınç, Hıkmet Çetın- ka>a. Şukran Soner, tbrahım \ lİdız, Orhan Bursalı. Musta- fa Balba\. Hakan Kara AnkaraTemsılcisi Mustafa Balbav <\taturk Buh an No 12^ Kat4 Bakanlıklar AnkaraTel 419M)20(7 hat) Faks 4I9^02"7 #tzmırTemsıkısı SerdarKızık, H Zı\aB!\ 13>2S 2 ITel 4411220 Faks 4418"4•> 0 \danaTemsılcısı ÇeOn Yığenoflu. lnonuCd 119 S No 1 Kat 1 Tel 163 12 11 Faks 363 12 İS Vluessese Muduru Erol REkLAM P M Ltd Ştı • Genel Erkut 0 Koordınator Vluıkır Gültnn Erduran• Koordjraior Ahmet Korulsan 0 Mu Reha Işıtman • Genel MuduA rd hasebe Bulent Yener0 Se>da Çoban • FınanMnan Muduru tdare Husevın Gurer Çeûn Erduran Tel 02P M4CT" 0 Satış Fazılct Kuza M 84 60-61 Faks 02 PM &4 61 \ ) l a t \emGunHaber ^jansı Basın \e Yavuıcılık AŞ Baskı Sabah ^ avıncıhk \ Ş Turt.ocagı Cad 39 41 CaSaioğlu 14^4 Istanbul PK ~>A6 Sırkecı 3443< lstanbul Tel ıa212>512(b05<20hatl Faks 0 212) 513 8> 95 22 \RALIK 2002 Imsak 5 44 Guneş "'19 Oğle 12 10 Ikındı 14 26 \kşam 16 47 Vatsı 18 15 ^003'ün en seksi kadmı' • Haber Merkezi - ABD'de yayımlanan StufFMagazuı dergısındekı habere gore 2003 yılının en seksı kadını Monıca Belluccı Belluccı, Cannes Fıhn Festrvalı'nde gostenlen "Irreversıble" (Donuş Yok) fılmınde, yoğun eleştınlere hedef olan \e şıddet ıçeren 10 dakıkahk seks sahnesınde oynamıştı Belluccı nın bu fılmı, seksı unvanı almasına ne kadar yarar sağladı bılınmez ama oyuncu daha >enı yıl gelmeden tahtına kuruldu Ay'a nsan külü ghJiyop • MOSKOVA (AA) - Ruslar tarafindan Ay a firlatılacak bır tıcan mını uydu, "ınsanın Ay'a ayak bastığınm doğru olmadığı" yolundakı bazı ıddıalann yanlış olduğunu kanıtlamaya çalışacak Uydu, Ay yuzeyıne ınsan kullen de goturecek ABD'nın "TransOrbıtal" fırmasına aıt ve Ay'a gıdecek ılk ınsansız tıcan uzay aracı olacak olan mını uydu, Rusya tarafindan Ekım 2003'te Baykonur Uzay Ussu'nden firlatılacak Uydu, Ay yonıngesınde 90 sun sureyle kalacak \e bu sure boyunca ayrıntıh bıçımde yuzey fotoğraflan \e fılmlen çekecek Boylece. Amenkalılann Ay'a ayak bastığının kanıtı olan ızlere ulaşacak 'Porof. Zihni Sinir'in arkayı serinleten vantilatör ya da radyolu gözlüğünü bulabileceğiniz dükkân Taksim'de Sinirbozan atölyeye hoşgeldiniÖZLEMGÜVEMLÎ Kankaturust Irfan Sayar'ın 25 yıldır çızdığı "Zihni Sinir" ka- raktennın 'icaöan" artık Tak- sim'de Sayar, 4 yıldır elle tutu- lur objeler halıne getırdığı Zıhnı Sınır ıcatlannı, oyuncak, tekstd gıbı sektorlere taşımayı, bu obje- len robotık teknıklerle tekrar ûretmeyı planlıyor 4 yıl once Arnavutkoy'de "Pro- ce" adıyla boyut kazanan çızgı- ler, şımdı Taksim'de "Porof. Zib- m Sinir TasanmAtölyesi veDük- kânı" olarak hızmet venyor Her turlu yaratıcı urunun aynı yerde tasarlandığı. uretıldığı, sergılen- dığı ve satışa sunulduğu Turkı- ye'mn ılk vıtrınlı atolyesı olarak tanımlanan mekânda yaklaşık 300 urun bulunuyor Gırgır, Hı- bır, HBR Maymun dergılennde yıllarca Zıhnı Sınır karaktermı çızen Irfan Sayar, hayalle ger- çeklığın bırbınm desteledığı dü- şuncesınden yola çıkarak bu dukkânı açtığını anlatıyor Arna- vutkoy'de açtğı Proce'nın bır test olduğunu belırten Sayar, "Böyle bir şeyin yapüabikeeğine khnse inaıunıyordu" dıyor Tak- sım'dekı atolyerun daha buyuk olduğunu ve daha kolay ulaşıldı- ğım dıle getıren Sayar, atolye, ofıs ve showwroomun ıç ıçe ol- masmın yaratıcdığı arttırdığını ıfade edıyor Sayar, atolyede 2 kışı ıle çalıştığını ve yakında bır marangoz ustasınm da aralanna katılacağını anlatarak "Atohede karikatfir çizer gibi çahşryorum. Tek değişen tarama ucu, sulubo- ya gibi malzemeterin yanma çivi- ler, tahtalar, teDerin eklenmesi ol- du" dıyor Atolyedekı objelen genellıkle yenılıkçı estehğe açık olan ın- sanlann aldığını kaydeden Sa- yar, zaman zaman unı\ersıteler- İe, şırketlerle, reklamcılarla, sı- nemacılarla çalıştıklannı da vur- guluyor Sayar, Zıhnı Sınır'ın tn- ternette de İcendını yaşattığuıı \-urgulayarak yakmda bu urunle- n, Turkıye'mn her koşesınde te- lıf haklannı satm alan herkesın uretebıleceğını soyluyor Artık mızah dergılennde çızme- yen Sayar, Zıhnı Sınır'ı TUBl- TAK dergısmde yaşatmayı surduruyor Sayar, Zıhnı Sınır'ın ıcatlannın toplandığı latabın TUBÎTAK tarafindan yayımlan- dığını da anımsatıyor Dondurma yiyerek hava atabiKr. bir taraftan da bfle\cilik yaparak taksitlere katkıda butunabibrsmız.! Altı kaval, ustu şişhane Turizm güzeH vanşnıasında Mısırhguzel kıyafeti>1e dikkatçekti. Yuzünde peçesi ustunde minieteğhle \anşma\a kaülanguzel derece>e giremediama > ı anşmanın ilgi odağı oldu. Yanşmada "Eniji kostüm" ödülu Kayman adalanndan Naidehs Eden'e gitti. u Turizm güzeli Filipinler'den çıktıAnkara'da düzenlenen Dünya Turizm GüzeDik Hırvatistan'dan Darjana Iljkic ise üçüncu oldu. Yanşması'nda (Miss Tourism VVorkl) birincöiği, tnternette yapılan oylamanm sonuçlanna gore " Günej Filipinler güzeli MicheOe C. Reyes kazandL 50 ülkeden Amerika güzeli'' Uruguay, "Avrupa güzefi" 64 güzeUn kaükuğı yanşmada Filipinler'den MkheDe Romanya, "Asya güzeü'' Tayland, "Afrika giızeH" C. Reyes birinci, Türk güzeli Didim Ko\ancı ikinci, Gana'dan çıkü. (Fotoğraflar AA) STUN ZEKA, USTUNIRK Teknoloji Hitler'i sevindiriyor tSTANBUL (ANKA) - Nazı Almanyası ıçın ustun ırk yaratma gınşımmde bulunan AdolfHifkr ın duşlen gerçeğe yaklaşıyor Kopyalama tekmklennın gelışmesıyle ortaya çıkabılecek olan ısmarlama bebekler, ustun zekâlar, bılgısayarla gen evlıhklen Hıtler'ın duşlennı bıle aşıyor Istanbul Tabıp Odası'nın yayın organı Hekım Forum dergısmın son sayısında Dr Aysel Yurtsever'uı "Genetik İkrtemenin Olanak ve Sorunlan" konulu bır yazısına yer\enldı Bıyoteknolojık ılerlememn kuresel ekonomıyı yenıden bıçımlendırecek bu doneme gırdığıne ışaret eden Yurtse\er, bıyoteknolojuun sağlıklı yaşam uzenne olumlu etkılennı anlattı Bu olanaklann olumsuzluklarına dadeğmen Yurtse\er, teknolojının asken kullanımınm dunya uluslan ıçın tehdıt olduğuna dıkkat çektı "Genetik olarak planlannuş bıyolojık ssvaş makinekri insanbk için yıknn getirebffir" dıyen Yurtsever, transplantasyonda kullanmak amacı>la >aratılan ınsan-hay\an melezlennın amacuıı aşıp vahşı sa\aş makınelenne donebüeceğını vurguladı ResimCELL AL GÖZÜIVI SEYREYLE /IŞIL ÖZGENTÜRK Vatansever mi, Öyleyse Vurunl ÖYılbaşı Özel Sergisi! Bu sergiyi mutlaka gezin. Beğendiğiniz resmi alın. Sevdiklerinize gönderin. Seçtiğiniz resim anında onun cep ekranında belirsin! ResimCell Galerisi'nde bu ay: usm Lt523 fte turkcell.co '-Hı Bu seraden b r es m al p sevd Klerır ze gondernek stersenız once seçtığın z res rvwvju U J o<.K u ^ ş uk bırakın Sonra gondemeK s*edığ nız K şır n cep te efor numarasını yazın (Ornek L1512 053X XXXXXXX) 2222'ye yollayın Bu resmı kendı telefonunuzda gormek ıstersenız resmın kodunu yazın 2222 ye yollayın Yukandakı kod numaralannı Nokıa lara gonderebılırsınız Kod numaralannı Encsson ıçın E Sıemens ıçın S yazarak kullanın (Ornek Encsson L1512 E, Sıemens L1512S) ResimCell e uyumlu telefon modellen Nokıa 9210 9110 8890 8850 8810 8310 8210 7110 6310 6250 6210 6150 6110 5510 5110 3310 3330 3210 6090 Encsson T20e T39 T68 Sıemens S45 ME45 C55 M50 Dığer uyumlu telefon modellennı Turkcell ın ınternet adresınden öğrenebılır, yenılenen resım/melodıcell sayfalannı zıyaret edebılırsınız. ResımCeM Turkcell ıçın 2 kısa mesaj, Haar Kart tçın 4 kontör olarak ücreöendirilir. 444 -4440535 HAZIRKART TURKCELL Bundan boyle yazımı bırkaç gun oncesınden tasarlama huyu- ma son verdım Bugun pazar ya, kımsenın canmı sıkmak ıstemı- yordum Genel eğıhme u>Tip bır aşk-meşk yazısı yazacaktım Ol- madı, kımse benı bugtın yaşamın keyıflenne çekemez, çunku ger- çekten canım çok sıkılıyor ve kendımı, ulkemı buyuk bır boş- lukta ve her turlu orselenmeye, her turlu ıstılaya açık hıssedıyorum Perşembe gecesı keşke televız- yonu açmasaydım, keşke ertesı gun hıçbu- gazete evıme gırme- seydı, ne olurdu9 Hıçbır şey de- ğışmezdı Ulkesmı çok sev en bı- nnın, Necip Hablemitoglu'nun bır suıkast sonucu oldurulduğu- nu er ya da geç oğrenecektım Adlannı tek tek su-alasam bu say- fanın yetmeyeceğı dığer butun vatanseverler gıbı onu da oldur- duler Şımdı bu" yerlerde bınlen ellennı ovuşturup "Eh bundan da kurtulduk" dıye zıl takıp oy- nuyorlardır "Sen misin, şu dünyanın nimet- lerinin yiizde 75'üıi yutan zengin ulkelerin, voksul halklar ustüne oynadıklan oyunlan deşifre et- meye çahşan! Sen misin, \üz>il- lar boyunca dümanın her verini kanştıran, 'bol ve yonet' yönte- mini kendilerine bayrak > apmış tngüiz, Alman ve şimdflerde Ame- rikan gizh' örgütlerinin işlejiş ra- porlannı gun ışığuıa çıkaran, sen misin Alman \ akıflarının Turki- ve üstüne oynadıklan oyunlan tek tek açıklayan! tşte sonun bu olur, so\ lemiştik, bizlerle ovna- mak ouiıaz! Bak vaşıtın pek çok bilim adamı, pek çok gazeteci bi- zün dostumuz, onlan çeşitü ni- metlere boğanz ve her zaman bi- ze çahşuiar. Onlar aptal da, bir sen mi akıUısın? tşte gordün. sonun- da belanı buldun. Şimdi birkaç gün ağla>acaklar, sonra unuru- lup gideceksin ve biz, bu dum ayı \önetenler, gene vonetmeve de- vam edeceğiz. Senin ölum emri- ni verirken üzüldük, iki güzel kj- zın var, çok da gençsin ama biz as- la affetmeyiz! Gucümüzun kayna- ğj bu, bize karşı olam yaşatma>iz! Sen tehlikeliydin, dünısttün, go- zupcktin ve düşuneelerinden, bi- limden asla taviz venniyordun. Sana vazık oldu!" Necıp Hablemitoglu'nun olum emnnı verenlenn boyle duşun- duklenne emınım' Bu tur orgut- lenmeler kabadayılıktan uzak, sıstemlı ış görurler Ve düşman- lannı en çok takdır edenler de onlardır, oyledır. adım gıbı bılı- yorum kı, onun olum emnnı ve- renler onun kıtaplannı, tek tek belgelerle ortaya koyduğu araş- tırma sonuçlannı bızlerden daha ıyı ınceledıler Onun olum emn- nı verenler onun kıymetını bız- lerden daha ıyı bılıyorlardı Za- ten bunun ıçın olduruldu Onun olum emnnı bıraz da biz hep bır- lıkte verdık, gunun yıldızı sozde AB uzmanlanmızla, Kıbns'ı sa- dece bır toprak parçası gıbı go- ren aydınlanmızla biz hep bır- lıkte verdık 2001 yılının Eylulayıydı An- talya'nın Kaş ılçesuıde bır pa- neldeydım Salon tıklım tıklım doluydu ve Necıp Hablemıtoğ- lu'nu ılk orada tanıdım O gun- lerde çıkan "Ahnan Vakıflan ve Bergama Dos>ası" adlı kıtabımn ıçenğını anlatıyor, aynca Turkı- ye ustune oynanan dığer oyunlar- dan soz edıyordu Açıkladığı bılgıler oylesıne dehşet vencıydı kı, hıç unutmu- yorum, urpermıştım, ıçım karar- mıştı, ansızın en sevdığım fılm- lerden bın olan, yonetmen Emir Kustarica'nm "Underground - Yeralü'' fılmı aklıma gelmıştı Emır Kustunca tam bır aydın so- rumluluğuyla cennet ulkesı Yu- goslavya'nın zengin Batılı ulke- ler, ozelhkle de Almanya tara- fından nasıl parçalandığını çok ıronık bır bıçımde anlatıyordu Fılmde Ahnanlann yuzyıllardır suren Akdenız'e ınme ruyalan- nın hıç bıtmedığmı goruyorduk ve fılmın sonunda o cennet va- tan artık ağıtlarla anımsanan bır duştu Evet, hıç bıtmeyen hırslanyla gelışmış ulkeler, kısaca dunyayı yoneten 400 uluslararası şırket, Turkıye'yı hıçbır zaman rahat bı- rakmayacaktı Bunun boyle oldu- ğunu ozelhkle bugunlerde artık ıyıce belledım Sadece ben değıl sokaktakı ınsan da belledı ama ba- zılan gormek ve bılmek ıstemı- yorlar, ya çok safdıller ya da dı- lım soylemeye varmıyor Geçen- lerde değerlı tanhçı Uber Ortay- h bır konuşmasında şoyle dı> or- du "Türkiye yenibir devkt fBan de- ğil o koskoca bir imparatorluğun bugiinü. Biz sadece rejimi değiş- tirdik Monarşhi cumhuriyet \~ap- ük. Avrupa devletlerinin yukar- daki Kuze> iılkelerini bir yana bı- rakırsak hiçbirinin tarihi Türk- ler ounadan yazılamaz." îlber Ortaylı nın bu saptamasın- dan yola çıkarsak, bu bolgede Almanlann, îngılızlenn yuzyıl- lar boyu oynadıklan oyunlann bugun bıçım değıştırmış halıne neden şaşıralım kı Yazımın başında kendımı ve ulkemı son derece korunmasız, her turlu ışgale açık hıssettığımı soylemıştım Necıp Hablemitog- lu'nun olumu bu kanımı daha da kuvvetlendırdı Bu doymak bıhneyen vampır- ler çetesı. bakalım sıraya kımı koyacak9 Bu bır başladı mı boy- le gıder Ustelık ortalık ıyıce ka- nşık. AB, Kıbns, Irak neredey- se Turkıye'nın dort bır yandan ku- şatıldığını soylemek mumkun Aşk ve meşk bıle anlamını yıtır- mış durumda Hava sureklı pus- lu seyre\1eisil@ >ahoo.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog