Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

22 ARALIK 2002 PAZAR • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR spor@cumhuriyet.com.tr 19 '46. Kırnuzı Eşoftnan Ömer Besim Kır Koşusu' tstanbul Zeytinburnu- Kazbçeşme parkunı'nda yapıkk (Fotoğraflar: NEVZAT DÎNDAR) Atletim sevgisi soğukdinlemedi NEVZAT DtNDAR Gazetemiz ya- zadarmdan ve Tüık atletizminin cluaye- ni merhum Omer Besim Koşalay adı- na düzenlenen 'Kınnızı Eşoftnan Ömer Besim Kır Koşusu'nu büyük erkeklerde İbrahim Söğüt kaza- narak gazetemizin geleneksel kır- mızı eşofinan ödülünün sahibi oldu. Istanbul'da soğuk bir kış günü ol- masına karşın 46 .'sı yapılan yanş- lara çok sayıda sporcunun katılma- sı dikkat çekti. Büyük bayanlarda ise ilk sırayı Türkan Erişmiş aldı. Zeytinburnu - Kazhçeşme par- kurunda gerçekleştirilen ve 19 böl- geden atletlerin mücadele ettiği organizasyonun 12 bin metre bü- yük erkekler kategorisinde Anka- ra'dan ibrahim Söğüt ilk sırada yer alırken aynı bölgeden Ahmet Ya- vuz ikinciliği, Gaziantep'ten Mus- tafa YoMar da üçüncülüğü elde et- ti. 5 bin metre büyük bayanlarda ise Ankara'dan Türkan Erişmiş bi- rinci olurken aynı bölgeden Yeşim Yeter Sönmez ikincı. Ayfoüke Kı- 7iladan da üçüncü oldu. 5 bin metre genç erkeklerde ise Kütahya bölgesinden HaHI Akkaş ilk sırayı aldı. Bu kategoride Mer- sin'den Abdfl Cey- lan ikinciliği, yan'dan Muğdat Oztürk de üçüncü- lüğü elde etti. 3 bin metre genç bayan- larda ise Antal- ya"dan Ash Çakır birinci, Anka- ra'dan Binnaz Ushı ıkıncı, Arda- han'dan da Yeter Karakoç üçüncü oldu. Yanşlarda dereceye giren sporculara para, kupa ve eşofman ödülü verildi. Proje yarışları Spor Servisi - Atletizm Federasyonu tarafindan düzenlenen proje yanşlan da dün yapıldı. Geliştirme projesi kapsamında gerçekleştirilen yan fınal yanşlannda; 2 bin metre erkeklerde Vedat Gönen birinci, Medeni Demir ikinci, Fırat KoçJardan üçüncü olurken bin 500 metre bayanlarda ise Kâmile Sayran bırincıliği. tclal Kaçmaz ikinciliği, Özlem Kaya da üçüncülüğü elde etti. Turuncu-Yeşilliler, Türk Telekom'a fark atarak ligde 10'da 10 yaptı Ülker'den müthis seriUlker: 88 - Telekom: 62 SALON: A hmet Cömert HAKEMLER: Hcüuk Yeşiloğlu (6), Emin Moğıdkoç ULKEFER: Booker (6)14, Serkan (6)16. Goljoviç {8)16. Haluk (4), Blair (6)18. Paculia (4)3, Harun (5)9. Tutku (5)12, Mustafa (4), Cihad(3). Fatıh (3) T. TELEKOM: Can (3)3, Şemsettin (5)10. Rogers (5)12,Jurkoviç (4)7, Ellis (6)18, Behr/3/3, l'mul (4)5, Carr (4)4, Egemen (3) 1. PERİYOT: 30-14. 2. PERÎYOT: 20-19, ÎLK YARI: 50-33. 3. PERİTOT: 15-14 5 FAUL: Haluk (32.14) (Ülker) Basketbol Ligi'nde yapılan maçta Iider Ülker. Türk Telekomspor'u 88-62 yendi. Karşılaşmaya baskılı başlayan Ülker. Blair ve Serkan'ın etkili hücumlarıyla ilk dakikalarda rakibine karşı üstünlük sağladı. Türk Telekom önünde Turuncu - Yeşilliler, Bookerve Goljoviç'in de devreye girmesiyle 1. periyodu 16 sayılık farkla 30-14 önde tamamladı. 2. yannın başlamasjyla da Ankara temsilcisi sayı üretmekte zorlariırken Ülker; Goljoviç, Harun veBooker'mbasketleriyle 18.dakikada farkı 22 sayıya çıkardı ve de\Teyi de 50-33 önde bitirdi. Türk Telekom üst üste top kayıplan yapınca, 3. çeyrekde 65-47 Ülker'in lehine geçildi. lyi oyununu son periyoda da taşıyan Iider. maçın son 2 dakikasında genç oyunculannayer verdiği karşılaşmadan 26 sayı farkla galip aynlmasını bildi. Digersomıçlar.TED Kolejliler-Tekel: 84- 90, A. Büyük Kolej-O. Renault: 72-74, Bayan- br: Güre Bld.-Erdemır: 68-131, Y. Bosna- Migros: 72-91, Beşiktaş-IÜSK: 66^1, Koca- eli-Çankaya Üniv. An Koleji: 83-93. T E K N I K L E V E N T Y Ü C E L M A N Ülker, Türk Telekom'u da yenerek 10'da 10 yapü. Tum çalışmasını sadece EuroLeague'de yer almış olmak tçın değil burada ilk dörde kalmak içın ayarlayan Ulker'in Efes Pilsen ıle biriikte ligdeki dığertakımlardan bırkaç gom- lek üstün olduğu gerçeği yadsınamaz. Işin ligimız ıçin tatsız yanı ise bu ıkı takı- mın, sadece alt sıralardakderden degil, sıra- lamada 3. sırada bulunan takımlardan baş- layıp aşağıya doğru katlanarak çok fazla üs- tün olması. Belki de ligin tadını alıp götü- ren Efes ve Ülker'in diğer takımlaria arasın- daki uçurumdan kaynaklanıyor. Bu ıkı takı- ma da "Niye güçlüsün" diyemeyeceğimize göre biz bu ligi bu yıl da çekmek zorundayız. Son donemlerde bir duşuş eğilırninde olan (ta- bi sadece EuroLeague için) Ülker'in Tele- kom'u yenmesi için donem donem lyi oyna- ması bile yetti. Telekom, pota altı oyununu çok lyı yapan ve ıçeride çok daha güçlu olan Ül- ker'e karşı ıçeri gomülü savunma yapmayı ter- cih etti. Ulker'i dış atışlara zoriayarak maçı ris- ke atmaktan başka çarelen yoktu. Ancak 3. periyot dışında bunu tutturamadılar. Uzunla- ra top geçtiğinde yaptıkları içeri gomülmeler sonrası, dışanda boşlukJar vermelen oynadık- lan kumann bir parçasıydı. Her antrenmanı- El Freni (!) nı ve lıg maçını bu sahada oynayan Ülker'e karşı oynanan böyle bir kuman yükşek yuz- delı dış atışlar bozdu. Buna karşılık Ülker de Praskevicius'un yokluğunda tek uzunla oy- nayıp JurkovicıGoljoviç ilesavunarak ra- kibin eşleşme problemi çıkarmasına engel oldu. Savunma hedefine ulaşamayan Tele- kom'un diğer onemli eksiklığı hücumdaydı. Içeriden oynayacak bir takım kimyasına sa- hip olmayan telekom'un dış atışlarla oyun- da tutunması da sadece 4-5 dakıka surdü. Yılda bir kez oynadıklan bu salonda dış atış- laıia Ulker'i alt etmeleri ıçın ekstra bir gunde olmalan gerekirdi ki bu da olmadı. Pota altı- nın tek hâkimi olan Ülker, dış adamlara bıraz yakın savunma yaptıkça toplar kazanıp da- ha ilk devrede 20 farkı buldugunda aslında maç bitmiş demekti. 3. periyotta Telekom'un yaptığı doğru, çemberden ne kadar uzak olursa o kadar mutlu olan (!) pivot Ellis'in bu garip ozelliğini kullanıp kısalann içen dhve etmesiyle şkor bulmasıydı. Çünkü Ellıs ile bırlıkte Blair de pota altından uzaklaştı. An- cak Ülker, Ellis'in top aldığı yere göre savun- ma şeklini değiştırince Blair yerinde kaldı ve dengeler ev sahibi takım lehine bozuldu. Te- lekom'un ıçen gömülmesi sırasında dışandan kısır bir donem yaşayan Ulker'in 15 sayılık 3. penyot sürecıni 4. periyotta aşttğını da belir- telim. Ulker, kendi potansiyeli doğrultusun- da kendı standartlannda bir oyun oynayarak maçı kazandı. Zaten bu maçı kazanması ıçın de üst duzey bir oyun sergilemesıne ıhtiyaç yoktu. Istanbul'daki maçlarda pivotsuz sistemiy- le farklı yenilen Türk Telekom, bunda ısrar ederek bizce yanlış yapıyor. 2.11 'lık pvıot El- lis'in 18 sayı üretmesi kimseyi aldatmamalı. Çünkü kullandığı 17 atışın 8'inin 3 sayılık atış olması bir pivot ıçın ne derece doğru olabi- lir. Aynca her biri 18-20 sayı potansiyeline sahip Jurkovic, Şemsettin. geçen yılın sayı kralı Bekirgibi oyunculann kullarvabilecegi top- lara ortak olması bu oyunculann da skor ve- rimını büyük oranda düşürüyor. 2.11 boyun- da olan her pivotta aranan birinci özellikle olan post-up'ı bir kez bile denemeyen ya da de- neyemeyen Ellis'in 2-3 ve 4 numaralı pozıs- yonda pek çok seçeneği olan Telekom için bir el freni (!) olduğunu söyleyebilinz. Dun 62 sayıda kalmalannın sebebi de buydu. Zlraat Bankasına teslim oldu G.Saray set koparamadı Galatasaray: O-Ziraat Bankası: 3 SALO.N: Burhan Felek HAKEMLER: HakanAlkan (7), Serdar Nişanaoglu (7) GALÂIASARAY: Selçuk (7), Sergiv (6), Engin (5), Be- kir (6), Klimkıne (7), Şevki (5), Nuri (Libero 6) ZİRAAT BANKASI: Fatih (7), Hüseyin (7), Kostanti- ne (7). Ercan (6), Bedulıne (7), Sergiy (6), Akif (Libero 6), Serdar (6), Tolga (5) SETLER: 21 25, 24/26, 21/25 ALEVANAKÖK Türkiye Erkekler Bi- rinci Voleybol Ligi'nde Galatasaray, Ziraat Ban- kası'na 3-0 yenildi. Bu sonuçla Ankara ekibi, liderlikteki yerini koru- du. Diğer sonuçlar. ts- tanbul B.Ş. Bld.-MÜ Marmara Koleji: 2-3, A. Saint Joseph-Beşiktaş: 3-1, Erdemir-B. Emni- yet: 3-2. G ü n ü n i c i n d e n • RÜŞTÜALTIMl'DE - UEFA'nın resmi intemet sitesi uefa.com'un kulla- nıcılan tarafindan 2002 yılının en iyi 11 'ni belir- leneceği ankete o>r verme işlemi 6 Ocak 2003"te baş- lıyor. uefa.com'da Adam Szreter imzasıyla yayım- lanan kritikte, Rüştü Reç- ber altuı 11 'in en büyük adayı olarak gösterildi. • BASKETBOLDA OLAY-Bayanlar Ligi'nde Beşiktaş-IÜSK maçı son- rası Siyah-Beyazlı takı- mın antrenörü Aziz Ak- kaya'yla İÜSK antrenörü Ayhan Avcı arasında kav- gaçıktı. • EMRE KADRODA - Bugün Parma"\la karşıla- şacak Inter'de Emre Be- lözoğlu kadroya girdı. • İBO'DAN 13 SAYI - Yunanistan Basketbol Li- gi "nde Panathinaikos, Makedonikos'u 76-72 yendi. îbrahim Kutluay ise 37 dakıkada 13 sayı (2/4 iki sayı, 2/6 üç sayı, 3/4 s.atış), 2ribaunt,1 top çalmayla oynadı. • HENTBÖL Lİ- GtiVDEDÜN-Erkekler. TaşköprüBld-tzmitB.Ş. Bld.: 33-35, Polis Aka- demisi ve Koleji-Trab- zon Bld.: 28-27 • ALTTLIGANYAN- 2-10-6-5-3-4/1/1 lkom- binesini büenler, 356 mil- yon 630'ar bin lira ka- zandı. FİKRET DAĞLIOÖLU 1. KOŞU: F: Depar (3), P: Poy- raz(7),PP:Karesi(6l.S:Na- nrum(10).lKOŞU:F:Bod- rumbeyi (4), P: Mertkaraca (5),PP:EsintininIOzı(l),S: Karadereyeli(15). 3. KOŞU: F: Wolfs Son (8), P: tnaycan(5),PP:Mertoğlu(6), 4.KÖŞU:F:Bosporus(n,P: Seismo (8). PP: Tamango (6). S: Lasi Guard (2). 5.KOŞIÎ: F: Tamerinoğlu (2).— P: Joker (8), PP: Ağakaraca (l),S:Teselh(3l. 7 6. KOŞU: F: Speçtrando (3). 8 P: Avangard (1), PP: Svveet Light(10), S: Fliers Fantasy (6). 7. KOŞU: F: Cenk (5), P: Grand Park (2). PP: EmıraJ (20), S: Sovj'fl Dansçısı (15), SS: Tulumbacı (7). 8. KOŞU: F: Türedi ^6), P: Ba- bişko(l),PP:Alaçan(10),S: Akbora (2). GDnünhdlisi:l.Koşu.3/7. ÇifteBahis: 3Çifte:5'6. TabelaBahis: 5.2.20.15.7. 1 2-8 3-1 5-2 6 1-3 1W 20-15 1 ANTALYA1. SULH HUKUK MAHKEMESt SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA tLANI EsasNo: 2001/14 Antalya. Merkez Kömürcüler Köyü, 16 parselde kayıtlı taşınmaz 1. Sulh Hu- kuk Mahkemesi'nin kesinleşen karan gereğince satılacaktır. Tapu kaydına göre 46.800 dekar olup boş arazidir. Civarda pamuk ve sebze ile hububat ekimi yapılmaktadır. Kırkgöz kaynaklanndan motopompla pompaj ya- pılarak sulanmalıdır. Parsel eski Antalya-Burdur asfaltma doğuya doğru takri- ben 1.5 kilometre mesafededir. Mahalli rayiçlere göre dekan 2.000.000.000- TL'den muhammen bedeli 93. 600.000.000.-TL'dir. 1. Satış: 10.02.2003 günü saat 16.00-16.19 arasında Antalya Adliye Sarayı Kat: 1 No: 62'de açık arttırma ile yapılacaktır. Bu satışta değerinin yüzde 75'ini bulmadığı takdirde 20.02.2003 günü aynı yerde ve aynı saatte 2. arttırma yapılır. tkinci satışta ise değerinin yüzde 40 ve mahkeme masraflannı geçtiği takdirde en çok arttırana ihale edilir. Satış peşin para iledir, ancak isteyen alıcıya 20 günü geçmemek üzere mehil verilir. KDV alıcıya aittir. Satışa iştirak eden değerin yüzde 20'si nispetinde nakit para veya milli bir bankanın teminat mektubunu vermesi gereklidir. Ihaleye katıhp daha sonra ihale bedelini yatırmamak şartı ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar. teklif etmiş bulunduklan bedel ile son ihale arasındaki bedelden ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesuldürler. Iki ihale arasındaki fark ve temerrüt faizi hiçbir hükme hacet kalmaksızın daire- mizce tahsil olunur. Ihaleye katılanlann şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bılgi almak isteyenlerin memurluğumuzun 2001/14 sayılı dosyasına başvurmalan ilan olunur. Basm: 81439 ı Cumhuriyet Bülent Tanör KURTULUŞ KURULUŞ mUlikll, danıll focuk oyutla I flOT»IHÎHÇ)'»r-»rr^ BAHCtLIEVLtR BELEDİYE TİYATROSU, YAVLA SANAT MERKEZI PIRAMIT Cumartcsi Pazar * Saat: U OO, TEL 0212.441 36 81 - 82 Genisletilmis 4. BASKI tncelenen devnm olayuun ıkı cephcsı vardır Kurtuluş ve Kunılu$ Btrincısı, bagımsıztık savaşma ve bunun anlamlı özeUıklenne ılişkın olup Mondros-Lozan arası döoemı kapsar (30 Ekım 1918-24 Temmuz 1923). tkmcı sûreç olan Kııruluş, bınncısıyle ıç içe geçmı$tır. TBMM'nm açılması (23 Nısan 1920), yem sıyasai-anayasal yapılanmamn da ba^laogıcıdır Kuruluş'la ılgilı atüımlar 1940'laıa kadar sûrecektir Bâknt TANÖR ^ Cumhuriyet Çaf Pazarlama A.Ş. Tûrkocağı Cad. No-39'41 ^ kitap kUİÜbÛ (34334) Cağaloglu-Istanbul Tel:(0212) 514 01 96 Aysan Çeliksinir ile Tanju Mengii evlendiler. Mutluluklar dileriz. 21 Aralık 2002, Kadıköy Evlendirme Dairesi Cumhuriyet Çalışanlan TIYATRO PEKA ^r\,\ Türkiye'de ilk kez! BİR Ç Ö K Ü Ş Ü N G Ü L D Ü R Ü S Ü (Tavşan Tavşan) Yaon Colıne Serreau Çarinn Çetın Ipekkaya Yötwt*n Nesrin Kazankaya Dnntalıırgi Gokhan Akçura Dakor^oıiûnı Gurei Yontan If* Yuksel Aymaz Y8n.Yrd. Şafak Enıyar, Zeynep Özden. Eda Yapanar OyrMyantar Bıkje Şen, Başak Meşe. Levent Yılmaz. Devnm Nas Cuneyt Uzunlar, Ozkan Schulze, Seyıt Ozcan, Yeto Demır, Gdkçe AkyıMu, Nesraı Kazankaya, IbtaNm Ultrtaş 13-29 Aralık Her Cuma .Cumartesi 20:30 Pazar 18:00 ÖLÜM ve KIZ Y«an Ariel Dortman Çmfetn Filız Ofluoglu rönatMi Nesrin Kazankaya DnmKunjl Şatak Eruyar $**» Tmram Ğzkan Sctıute $* Danrel Holllger Ycn. Ynt Zeynep Özden Oynynl» Ayşe Lebriz. Devnm Nas. Yetkın D*jnaler 10-11-12 Ocak C u m a Cumartesi 20:30 Pazar 18:00 AMAN AMAN (ÇOCUK 0YUNU) Yaan Volker Ludvng - Reıner Lucker ve Grips Ekıbı Çtinn Uyariıyın n YonatMi Nesnn Kazankaya DnmMurgl Şafak Eruyar MtorKntimı Özkan Schulze Müzik YSnetamıi Çıfldem Erken lyk Yuksel Aymaz 13ArahKtan itibaren Her Pazar Saat 12:00'de Sırasehriter Cad. No70 Taksim Rez 0212 245 44 60 - 244 52 03 www.perasanatcom.tr HASTANESİ Sanatınyanında" İZMİR 3. İCR4 MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK AKITIRMAİLANI Dosya No: 2002 1425 Tal Satılmasına karar verilen gajrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: Tapu Kaydı: Izmır. Konak, GüzeKah Mahallesi. 371 pafta. 6048 ada, 24 parsel. 483 w2 arsa üzerine kurulmuş, Esenyalı Mahallesi, 52/52 Sokak'ta 13 kapı No'lu Ebru Apan- manı'nın 4 kapı No'lu mesken daıresidir. Imar Dunımu: lmar plamnda ınkişaf sahasında olup, yol-kanal borcu ödenmedikten sonra blok başı 5.00 m yan-ön ve arka bahçe bırak- mak kaydıyla H= 15.80 m. Gabirede 5 katlı ınşaatm yapımına müsairtir. Özellikleri: Ta- şınmaz 250 4830 arsa paylı giriş 4 No'lu meskendir. Mesken daırenin ıçınde yer aldığı ana yapı betonarme kargas olarak ınşa edilmıştır. Mesken daıre 3 oda, salon. mutfak. hol, ban- yodan ibarettir. Odalann tabanı ahşap parke kaplı olup duvar ve tavan sıvalı \e boyalıdır. Salon tabanı ahşap parke, tavanda kartonpiyer yapılmış, duvarlan ve tavam sıvalı boyalı- dır. Mutfakta banko alt ve üst dolaplan hazır mutfak olup. duvarlan tavana kadar fayans kaplıdır. Banyo taban seramik kaplı. duvarlan tavana kadar fayans kaplı, banyoda küvet, klozet. rezervar ve lavabo mevcuttur. Mesken dairenın kapılan ahşap olup yağlı boyalıdır. Pencereleri ahşap doğrama ve yağlı boyalıdır. Elektrik ve suyu mevcut olan mesken yakJa- şık 89 m2 alanlıdır. Izmir'in Gûzelyalı. Poligon Esenyalı semtınde. Inönü Caddesı'ne 500 mt mesafede, Fevzı Özakat llkögretim Okulu'na 650 mt mesafede, Nevvar Salıh Işgören Lisesi'ne 200 mt mesafede, Fahrettın Altay Meydanı'na 1250 mt mesafededir. Taşınmaz halihazır dunımu, konumu, ulaşım ve taşıma imkânlan, merkezı yerlere yakın oluşu. tama- men sokak cepheli bulunuşu, ulaşımı çok kolay olup tüm belediye hizmetlennden yarar- lanmaktadır. Yapım inşa tarzı ve kullarulış biçünı nazara alındığmda yapının yıpranma pa- yı düşülerek serbest pıvasada oluşan alım satım rayıçlenne göre arsa payı da dahıl olmak üzere toplam 21.750.000.000-TL'dır. Saöş şartları: 1- Satış, 07 02.2003 günü 10.30- 10.45 saatlen arasında tzmir 3. tcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır Bu arttırmada tahmın edılen kjymetın yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı gecmek şartı ıle ihale olunur. Böyle bu bedelle alıcı çık- mazsa. en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 17.02 2003 günü aynı saatler ara- sında ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklılann alacağmı. sa- tış masraflannı ve kıymetın yüzde 40'ını geçmesı şartıyla en çok arttırana ihale olunur. 2- Arttırmaya ıştırak edecekJenn, tahmin edilen kı>Tnetın yüzde 20'si nispetinde nakdi temı- nat veya bu miktar kadar millı bir bankanın teminat mektubunu vermeleri laztmdır Satış, peşın para iledir. Alıcı ıstediğinde 20 günü geçmemek üzere mehıl verilebılır. îhale. KDV. alıct adına tahakkuk eden tapu harcı ve teslim masraflan alıcıya, aynından doğan vergi borcu, dellalıye ıle satıcı adına tahakkuk eden tapu harcı satış bedelınden ödenir. 3- tpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgılılerin (*) bu gayrimenkiil üzerindeki hakJannı hususiyle faiz ve masrafa daır olan iddialannı dayanağı belgeleri ıle on beş gün içmde dairemize bildır- meleri lazımdır, aksı takdirde hakjan tapu sıcılı ıle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bı- rakılacaklardır. 4- Satış bedeli hemen veya venlen mühlet ıçınde öderlmezse llK'nin 133. maddesi gereğince ihale feshedilır. tkı ihale arasındaki farktan ve yüzde 60 faizden alıcı ve kefıllen mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilennden tahsil edilecektır. 5- Şartnaırie, ılan tarihuıden itibaren herkesın görebılmesi içın dairede açık olup masrafı verildıği takdırde isteyen alıcıya bir ömeği göndenlebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şart- nameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bılgı almak isteyenle- rin 2002.1425 Tal. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğûmüze başvurmalan ilan olunur. 26 11.2002 (*) llgililer tabınne ırtıfak hakkı sahıpleri de dahıldır. Basm: 826"J7 22 Aralık Pazar VEDAT GÖNYOL 15:00-16:30 MEHMET BAŞARAN 15:00-16:30 Adres: CNR EXPO Fuar Merkezi Yeşilköy/İST. KAYSERİ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN EsasNo: 2001/353 Karar No: 2002'493 Davacı Maliye Hazinesı vekili tarafindan davalı Hayriye Özhalıloğlu ve arkadaşları aleyhine açılan da- vada. davalı adresi tespit edilememiş yapılan araştır- malara rağmen bulunamadığmdan ilanen tebhgat ya- pılmasına karar verilmış olmakla, Mahkememizce yapılan yargılamada Kayseri ili, Mimar Sinan kasabası, Halıçukuru ve Derinöz mevkii, 606 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz için Mımar Sinan Be- lediyesi'nce oluşturulan imar çapının iptaline karar ve- rilmiş olup, işbu ilandan itibaren 15 gün içinde davalı Hayriye Ozhaliloğlu'nun karan temyiz etmesi veya bir vekil marifetiyle temyiz ettirmest aksi takdirde karann kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 22.11. 2002 Basın: 81575 ARISTON Bulaşık makinaları %35 Buzdolapları %30 Çamaşır makinaları ve fırınlar %25 İNDİRİMLİ Dileyene 13 TAKSİT Peşin alımlarda %1O da bizden Ölçünüze özel Kitaplık+banyo+mutfak+panel kapı Genç odası+gardrop+şifoniyer imalatımız devam ediyor. Tüm dostların yeni yılını kutlar, sağlık ve esenlikler dileriz. Aydın Türkaydın - aydın mobilya Inönü Cad. 847/d Üçkuyular - Izmir Tel: 285 22 30 www.turkaydin.com Nüfits cüzdammı kaybettim. Hükûmsüzdür. MEHMET ARlF DURAN Nüfus cüzdammı kaybettim. Hükûmsüzdür. ÖZGÜR ÖZKÜ TC KÜLIUİİ BAKANLIüI ISTANBUL DEVLET OPERA ve BALESI ATATURK KULTUR MERKEZI OYTUN TURFANDA İLE BİR AKŞAM y Pnie Koonfcrtdrû: Dene Olgay YAIMNUS Satrne)» Koyso. Dertz OtgayYAtımiS I Ok»»KERESrrECl M*a»lst8nbıiJzıır-ManMnWp Omtot Opar» M BMknrm kMtan te FaHrATAKOâLU AĞIRROMAN Koreopaft / Sahnsya Kby»ıı «e ubreKr Aywı «LAN 02 Ocak 200J PerjMiıta 20«I; 22 Ocak 20B Çarşmta » i » dOOL RCKUM HİZMnuilh» Mktonkn dckyı »?e*Jaira*re G V«dı LATRAVIATA Ottasn $*i: M n o PtROOI / Nufı SCÇKİN,' Stfneje Ko»wı: B«epe De TOUASI 26 A b k P i b 20XMi 0X Komktams Spmcnı RİT&CMU.T0M OT&İ1» K I K T r i V«M MBX£>ereM*Tt$ KOaCTİK OROMLERtneteMnndan**yı Pl Çaytovrtı KUÖUG6L0 Koreognf » Safmp Koı» Defek DEANE/ Orttejt. Şst Bştt BAGROV 3 Arakk Cunsneaı 15 X115 O a * 2003 Çaış»rt» 20 00' 25 Orak 2003 C u r a M 1SJ0 G. Pucarı LABOHİME Orimtı $et Mma P K X U (Nufc SEÇlON SrfnejeKoynn Vhcen» GRIS06T0M TRAVAON M O e * 2003 CunBf<M 15 J0 FOLKLORAMA (Tort, HyM) mûzM jcster 2 tHûm «ı DORHCNÇ y y 27 Amllk Q*n« 1930/17 Ocrt 2003 C j m 1930 FEVZtYE MEKTEPLail VAKFTrvlıkk'A' to«yı Wettû-Mtrz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog