Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

21 ARALIK2002 CUMARTESİ • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR spor@ cumhuriyet.com.tr 19 San-Lacivertliler, Dickel'in yüdızlaştığı maçta ezeli rakibi Beşiktaş'ı yenerek çıkışını sürdürdü Potada derbi FenerbaJıçe'ninFenerbahçe: 98 - Beşiktaş: 88 SALON: Haldıın Alagaş HAKEMLER: Memduh Öget (6). Fatih Aslantürk (6) FENERBAHÇE: Dıckel (9)24. Kelly (7)16. Emre (7)11, Zaza (8)19, Zeki (6). Da- venport (8)21. Alpay l7), Erdal (5)4, Erkan (5/3. BEŞİKTAŞ: Kennedy (6)22. Faruk (6)22, hmail (5)4. Roberts (5)15. Umut Görür (5)10, ündeman (4)6, lnanç(3) 1. S'edim (3) Umut Tınav (4)8, Tufan (4) İLK YARI: 45-47 (BJK),\. periyot:22-/6 (F.Bahçe), 2. periyot: 23-31 (Beşiktas),, 3. periyot:2/-/5,4. periyot:32-26 (F.Bahçe),5 faul: Dk.38.58 Umut Görür (BJKş) NEVZAT DtNDAR Türkiye Basketbol Erkekler Bi- rinci Ligi'nde Fenerbahçe, Beşik- taş'ı 98-88 yenerek çıkışını sürdür- dü. Maçın ilk dakikalan karşılıklı basketlerle geçerken Beşiktaş 5. dakikada 11-10'la üstünlüğü ya- kaladı. Bu dakikadan sonra San - Lacivertliler dış ahşlarda etkili olun- ca ilk periyodu 22-16 önde kapa- dı. tkinci çeyreğe hızlı giren Siyah - Beyazlılar Roberts'ın sayılanyla farkıkapattı. 18. dakikada 33-30'luk skorla yeniden öne geçen Beşiktaş devreyi 47-45 önde kapattı. DickeTin yıldızlaştığı ikinci ya- nda Davenport'ta yüksek yüzdeli atışlar kullanınca 3. devreyi Fener- bahçe 66-62 önde kapadı. Son çeyrekte yine Dickel'in et- kili oyunu vardı. Rakip potalara toplam 24 sayı bırakan oyun kunı- cu Fenerbahçe'nin galibiyetinde önemü rol oynadı. İTÜ, Göztepe'yi yendi Günün bir diğer maçında tTÜ, Göztepe'yi 83-76 mağlup etti. Bas- ketbola dönüş karan alan Orhun Ene'nin de forma giydiği karşılaş- mada Johnson attığı 29 sayıyla tTÜ'yü sırtlayan isim oldu. Orhun Ene ise rakip potalara 10 sayı attı. İtalya'dan istanbula gelmek 15 saat sürdü Efes Pilsen'in bitmeyen yolculuğu ÖZGÜRÖZKÜ TREVİSO/ROMA/İSTANBUL - Avrupa Ligi'nde önceki gece lider Benetton Treviso'ya 87-75 yenilen Efes Pilsen. İtalya'dan yaklaşıİc 15 sa- atte dönebildi. Efes Pilsen kafılesi sa- bahın erken saatlerinde Treviso'dan Venedik'e geldi. Venedik'ten Mila- no"ya gideceği Alitalia fırmasının uça- ğının anzalanması nedeniyle sefer ip- tal edilince, yolculuk planı değişti. Ve- nedik Marco Polo Havaalanı'nda ka- fıle. uzun bir süre burada beklemek zo- runda kaldı ve maçın yorgunluğunu taşıyan sporcular, banklarda yatarak adeta perişan oldu. Bazı sporcular yor- gunluktan uyku hapı ile kurtulmayı denedi. Ancak lig maçı öncesi yaşa- nan bu kriz Efes'li yöneticileri kızdır- dı. Öğle saatlerinde Istanbul'daolma- sı gereken kafile, Roma üzerinden Is- tanbul'a ancak gece geç sa- atlerde gelebildi. Efes Pilsen Antrenörü Oktay Mahmuti. takım halinde kötü bir oyun sergilediklerini belirterek, eksiklennin olduklannı söy- ledı. Oktay Mahmuti. Benetton karşısında özellikleribauntal- makta zorlandıklanm ve sa- vunmada sorunlar yaşadıkla- T E K N İ K / LEVEIVT YÜCELMAN Anahtarı Bulunca Zaza, başanho\nnuylagalibrvettebü>ükroloyTiadL (NEVZAT DtNDAR) Dün oynadıklan her periyot bir- birinden çok farklı iki takımın mü- cadelesini izledik. Tüm Istanbul'u felç eden kar yağışı varken ve her- kes kendisini biran önce evine at- mak için yollardan cebelleşirken, cuma akşamı Ümraniye'de saat 20.30'da oynanan bir maçı adı der- bi de olsa bundan fazla seyirci gel- mezdi. İlk periyotun başında içeri- yi kullanmayı düşünen Beşiktaş'a naal olduysa bir cesaret gelip sa- dece dış atışlara yöneldi. Oysa Fe- nerbahçe'nin pota altında karşı ko- yulamayacak bir direnci yoktu. An- cak Beşiktaş'ın bu oyunu Fenerbah- çe'ye yaradı. 16-12 gerideyken 2- 3 dakikada 10-0 seri ile ilk periyo- du önde bitirdiler. 2. periyotun Beşiktaş için ilk çey- rekten farkı dış atışlan sad'ece bu- gün için eli düzgün otan Faruk a bı- rakıp, pota attında Roberts ı keş- fetmeteriydi. Hücum potansiyeli her zamankı düzeydeolana Fenerbah- çe'nin ilk çeyreğin iki katı kadar (31 sayı) yemesinin sebebi de savun- madaki bu yanlışlardı. Beşiktaş'ı da 16 sayıdan 47 sayıdan taşıyan faktör rakibi bu çözümsüzlüğe it- mesi ve doğru hücum stratejisiydi. ilk yanyı yenik bitiren Fenerbahçe ise doğrulan 3.periyotta buldu. Bu periyotta şut seçimlerini daha titiz- likle yaptıklan gibi gerçek atılımı sa- vunmada yaptılar. İlk yanda Beşiktaş pota altından tehdit ettiği için konsantrasyon da- ğınıklığı sebebiyle dışarıdan çok sayı yiyen Fenerbahçe, sorunun kaynağını çözmek için pota altın- dan uzunlara kısa yardımını lyi ge- tirdi. Yani Beşiktaş çemberaltınatop geçirdiğindeyapılan ıkili sıkıştırma- lar ve kazanılan toplar maçın nere- de kazanıldığını gösteriyor. Faul so- runlu uzunlan kadeıieriyle başba- şa bırakmayarak bir takım savun- ması sergilemeleri sadece bu pe- riyotla sınırlı olsa da Fenerbahçe'nin geleceği için bir ışıkolabilir. Bu aşa- mada Beşiktaş'ın kaybetmesinde en önemli etkenin de Roberts'ın 4. faulü alarak kenara çıkması ve çem- berden uzak oyun anlayışı oldu. Yani Beşiktaş ikinci yandaki potaal- tı oyununu devam ettiremedi. Elde- ki şartlarda da devam ettiremezdi. Çünkü iki uzununu kaybetmişti. Bu sureçte Fenerbahçe kazandığı top- lann yani sıra perdelemelerlde Dic- kel'a oyun alanı yaratıp sabırla pas- laşarak doğru oyuncu yu buldu. Bu- nun da 8-10 sayılık bir avantajı ge- tirmesinin yani sıra bunu koruma- lannı da sağladı. 4.periyottaki gö- rüntü de 3-4 dakika 3.periyot gibi gidince Beşiktaş, oyundan koptu. Faruk eşleşmesindeki oyuncuyu yardımlaşmayagöndermeyip, Ken- nedy'nin içeri drive ettiği pozisyon- lar dışında ikilı sıkıştırmalarla raki- bini çemberden uzaklaştıran Fe- nerbahçe, istediğini de aldı. Uzun- lar faul problemine girince savun- mada da aksayan Beşiktaş Ro- berts ile oynamaya döndüğünde iş işten geçmişti. 2-3 numaralı po- zisyonda çok atternatifi olan Fe- nerbahçe dün pivot açığını kapa- dı. Ancak ileride enli bir pivota sahip olmamalan başlanna iş açabilir. Banklarda uyuvan sporcular perişan oldu. nnı ifadeettı. Futbolda fanatizme geçit yokSpor Servisi -TMOK Başkanı Sinan Erdem. Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğunu ve spor sahalarında şıddetin yaşandığını belirterek. "Fanatizm ve şiddetin bilimsei olarak iştenmesi gerektiği kanaatiıdeyim. Hofiganizme elbirliğiyle dur dememiz gerekir" dedi. Türkiye Milli Ohmpiyat Komitesi (TMOK). Futbol Federasyonu. Uluslararası Spor Araşnrmalan Merkezi (CIES) ve G.Saray Üniversitesi'nin ışbirliğiyle düzenlenen "Sporda Şiddet ve Fanatizm-" konulu seminerı Istanbul'da başladı. Prof.Dr. Erdoğan Teziç ise. spor hukuku alanında öğrenim süreci başlatmayı düşündüklerini açıkladı. Futbolda şiddetın tüm ülkelerde yaygın bir tablo ortaya çıkardığını vurgulayan Prof.Dr.Teziç. kulüp yöneticilerinde bazı nitelikler aranıp aranmaması konusundaki sorulann gündeme gelmesi gerekliliğine dikkati çekti. Futbolun tüm bireylerinin spor etiğine uygun davTanması gerektiğini kaydeden Teziç. hakemlerin adil olması, sporculann seyircileri tahrik etmemesi. taraftarlann da şiddetten kaçınması gerektiğini dile getirdi. Futbol Federasyonu Başkanvekili Orhan Saka ise. federasyon olarak yasal olarak belirlenen cezalann yeterli olmadığını belirterek. "Cezalann arnnlması talebinde bulunacağız" dedi. UEFA'nın. statlarda çıkan olaylar sonunda çok yüksek düzeyde cezalar verdiğini belirten Saka, "Türkiye'de ise biz ancak, yeni yapdan düzenlemeye rağmen 2^ mihar İira para cezası verebiliyünız. l'EFA'nın verdiği büyük cezalar caydıncı oluyor. Seyircikr A\Tupa kupası maçlannda olay çıkartmıyor. Lig maçlannda bu olay lar olabiliyor. En kısa sürede bu cezalaruı yüksetalmesini talep edeceğiz'' dıye konuştu. voleybol Arçelîk şaşıritı SSK: 3 - Arçelik: 0 SALON: Selim Sırrı HAKEMLER: Mehmet Demirdelen (7). Suri Işık (7) SSK: Ivan (7). Constantine (8), Alexandre (7), Ömer (6), Erkan (7), Bülent (7), Tav- lan (8) ARÇElİKıMkolai (5), Hakan (4), Ivafyo (5), Volkan (6), Ahmet (4). Orhan (4), Ba- rış (5), Hamza (5). Mustafa (4) Burak (4). SETLER: 25-21, 25-18. 25-23 ANKARA(Cıımhuriyet)-Voleybol Erkekler Birinci Ligi'nde SSK, güçlü rakibi Arçelik'i 3-0 yendi. Bayanlarda ise Yeşilyurt, Numune Hastanesı lnterfarma'yı 3-0 yendi. Günün programı " FLTBOL / SLPER LtG (SOcak/13.30) Adana - Istanbulspor. (BJK Inönü /19.00) Beşiktaş - Bursaspor VOLEYBOL (RFelek/13.00) G.Saray - Z.Bankası. 15.00 Ist.Bld. - Marmara Ko- leji, (t Atatûrk /13.00) Arkas - Beşiktaş. (Erdemir /13.00) Erdemir - B. Emniyet BASKETBOL (Atatürk/14.00) Kol'ej- liler - Tekel. 16.00 B.Kolej - O.Renault (A. Cömert/17.00) Ülker - Telekom SATRA>(Ç(Göztq)eGAMBrrSatranç Merkezi/10.00) SatrançTurnuvası ATLETİZM: (ZejtinburnuKazhÇeş- me/10.00) Ömer Besim Kır Koşusu JLDO : (Kartal/10.00) ll Birinciliği MASA TENİSÎ (Tozkoparan /10.00) Büvükler Masa Tenisi Tumuvası 1. KOŞl": F: Cnerbey (41, P: Çilekeş (8). PP: Tumbulhaçım (3), S: Romantik (5). 1KOŞU: F: Dalaz (1). P: Polka (9). PP: Öz- soylu(5).S:elen(2). 3. KOŞU: F: Slent Sezen (4), P: Luster (2), PP: Galata Kabadayısı (3), S: My Sweet Bri- 4. KOŞU: F: Borabey (6), P: Baba Story (7), PP: Karizmatik (4). S: Kırvo (1). 5. KOŞU: F: Gökçebey (3). P: Şerahlı (10), PP:Patı(9). S:Germen|8). 6.KOŞU: F: Dağhanbey (5), P: Dıdım (6), PP: Altaha(l), S: Sezginbey (3). 7. KOŞU: F: Tora Mela (6). P: Parola (2), PP: Siyaki (4). S: Lake Swan (3). SS: Big Honor (9). 8. KOŞU: F: Makber (4). P: Dalkılıç (5), PP: Doğuşbey (6). S: Ballıcan (12). Günün fkilisi: 6. Koşu: 5 6. ÇifteBahis: l.Çifte:41. Tabela Bahis: 6 2 4 3 9 ALTHJGANYAN 4 6 3 2 7 10 3 4-1 6 2 4 4 5 İSTANBUL DEFTERDARLIĞI'NDAN TAVZİH İLAM 17 11 2002 giinlü Cumhuriyet gazetesınde yayımlanan B-72560 No'lu ilanın son paragrafi sehven hatalı yayınlanmış olup doğrusu aşağıdaki gibidir. Tavzihen ilan olunur. Omranıve V'ergi Dairesi mükelleflerine ait olup, adı soyadı ünvanı yazılı mükellef- ler adına tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslennde bulunamaması nedeniyle tebliğ edilemediğınden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106. maddelerine istinaden ilgilile- rin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmalan \eya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bıldir- meleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müraca- atta bulunmayan veya açık adreslerinı bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tari- hinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. Basın Tashıh 5. ULUSLARARASI SİNEMA-TARİH BULUSMASI türsak 13-19 ARALIK 2002 BAMRKÖY 2. SULH HUKUK HÂKÎMLİĞİ'NDEN DosvaNo: 1988.671 Mahkememizde görülmekte olan vasi tayinı davası sebebiyle, Halen Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıklan Hastanesi'nde yatmakta ve tedavi görmekte olan Istanbul. Şişli. Feriköy Mahallesı, Cilt: 0008, K. Sıra no: 2626'da nüfiısta kayıllı Akif ve Halide'den olma 2.7.1942 d.lu Nurten Küçükdal'a mahkememızce verilen 2.9.1888 tarih ve 988 671-1162 sayılı karar ile vasi tayin edilmiş olan Şenay Selvi'nin M K.'nun 483 2. maddesi gereğince vasilik görevine son verilerek mahçur Nurten Kü- çükdal'a aynı yerde nüfiısta kayıtlı Ali ve Nurten'den olma 19.3.1972 d.lu kızı Tuna Yase- min Küçükdaİ \asi olarak tayin edilmiştır. Mahkememızce 20.11.2002 tarih ve 1988-671-1162 sayılı ek karar ile Nurten Küçük- dal'a kızı Tuna Yasemın Küçükdal'ın vasi tayin edilmiş olduğuna dair karara itirazı olan- lann yasal süresi içerisinde mahkememız 988-671 sayılı dosyasına itiraz etmeleri aksi takdirde mahkemece verilmiş olan 20.11.2002 tarih 1988/671- 1162 sayılı karann kesin- leşeceği hususu tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 3.12.2002 Basın: 83435 TÜRSAK VAKFI FESTİVAL KURUMSAL SPONSORUNA TEŞEKKÜR EDER METRO Group TÜRKİYE SINEMA ve AUDIOVISUEL KULTUR VAKFI : | 0 2 ' 2 ı 251 67 7 0 - 2 4 4 52 51 - 251 84 81 Fa»: (02 12) 292 03 37 www.tursjk.com t u r s a k j ' cağeri' krbtar Oe 5. ULUSLARARASI SİNEMA-TARİH BULUSMASI 13-19 ARALIK 2OO2 5. Uluslararası Sinema Tarih Buluşması'na verdiği değerli destek için T.C. KUItür Bakanlığı'na teşekkür ederiz. tûrsak TÛRKİYE SİNEHA ve AUOİOVİSUEL KÜLTÜR VAKFI ZEYTİNBURNU 4. fCRA DAÎRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMAİLANI Dosya No: 2002 328 Tal. Sanlmasına karar verilen gayrimenkulün cinsL kıymeti. adedi. evsafi: Zeytinburnu, M. Efendi Mahallesı, 2937 ada, 9446 nİ2 tarla kat mülkiye- tine tesisli zemin katta 24 37824 arsa paylı 182 No'lu büfe Maltepe Ma- hallesi, Litros Yolu. No: 12 Fatih Sanayi Sitesi alanı 18.72 m2 5 m yûk- sekliğinde zemin mermer kaplı, duvar ve tavanlar sıvalı, boyası cephe alüminyum doğrama ve demir korkuluklu, elektrik ve su mevcut olup 14. O00.00Ö.0O0.-TL bedelle sahlacaktır. Satış şartian: 1- Satış. 14.02. 2003 günü saat 11.00'den 11.15'e kadar Zeytinburnu 4. Icra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapılaeaktır. Bu arttırmada tahmın edilen kıymetın yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 24.02. 2003 günü aynı yerde saat 11,00'de ikinci arttırma- ya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayri- menkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'mı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla ol- ması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçme- sı lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arrtırmaya iştirak edeceklerin. tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispe- tinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektu- bunu vermeleri lazımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üze- rindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi tak- dirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakıla- caklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihale- nin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındakı farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizınden müteselsilen mesul olacaklardır. thale farkı ve temerrüt faizi ay- nca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebi- lir. 6- Satışa iştirak edenlerin şarrnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2002/328 Tal. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 12.12. 2002 (*) llgililer tabirine ırtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 83231 GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI KARŞIYAKA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Dosya No: 2002.5682 Tal. A) SATILMAS1NA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULÜN CtNSl, KIYMETÎ. ADEDI. EVSAFİ: Izmir - Karşıyaka - 1. Bölge Soğukkuyu Mahallesi - 64 pafta - 279 ada - 366 parsel - 8 cill - 739 sayfada kayıtlı 319 m2 arsanın 4 32 arsa paylı dör- düncü batarlı katta 10 no'lu dubleks mesken vasfında taşınmaz. Satışa konu taşınmazın adresi Soğukkuyu Mahallesi 1706 Sokak No:3 Kat:4Daıre 10'dur. B) MUHAMMEN BEDELLİ: 85.000.000.000.- TL. (Seksenbeşmiryarli- ra)dır. C) IMAR DURUMU: Blok nizam. 5.00 m. ön bahçe 6.4 Om. arka bahçe mesafeli. 5 kat, H: 15.80 gabarili konut alanındadır. Parsel üzerinde 1993 ruhsatlı 5 katlı bina bulunmaktadır. D) SATIŞ ŞARTLARI: 1. Satış 25.02.2003 Salı günü saat 9.30'dan 9.40'a kadar Karşıyaka 1. Ic- ra Müdürlüğü'nde açık artirma suretiyle yapılaeaktır Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %"5'inı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflanm geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 07.03.2003 Cuma günü aynı yer ve saarte ikinci artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da rüç- hanlı alacaklılann alacagını ve satış masraflannı geçmesi şartı ile kıymetin o o40"ını bulduğunda ihale olunur. 2. Artırmaya iştırak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20 nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu ver- meleri lazımdır. Satış peşin para iledir. alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale damga vergisi, dellaliye, tapu alım harç ve masraflan. gayrimenkul teslim masraflan ile KDV alıcıya aittır. Tapu satım harcı. taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3. Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerin- deki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı bel- geler ile on beş gün içinde Müdürlüğümüze bildirmeleri lazımdır; aksi tak- dirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacak- lardır. 4. Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödemezse Icra Iflas Ka- nunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki fark- tan ve yasal faizden alıcı ve kefillere mesul nıtulacak ve hiçbir hükme ha- cet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5. Şartname. ilan tarihinden herkesin görebilmesi için Müdürlüğümüzde açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul et- miş sayılacaklan. başkaca bilgi almak isteyenlerin 2002/5682 Tal. sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 83596 ZEYTİNBURNU SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2002,1419 Karar No: 2002,1449 Hâkim: Kemal Guzel 20998 Kâtip: Nuran Taşkıran Hükûm Özeti llanı Zeytinburnu Sulh Hukuk Mahkemesi'nden verilen 26.11.2002 tarüıli, 2002 1419 esas. 2002/1449 karar sayılı karan ile Mualla Özsoy'a kızı Müjgan Özbal vasi tayin edilmiştir. Bu husus ilan olunur. 26.11. 2002 Basın: 82649 Cumhuriyet Mahallesi'nde ACİLEN SATILIK ARSA (0 532) 378 25 25 BAHÇELIEVUR BEltDIVE TIYATRO5U. YAYLA SANAT MERKEZİ PIRAMIT Cumartcsi Pazar • Saat: U 00, TEL: 0212.441 İ6 81 82 EŞME İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Dosya No: 2001/1324 Esas Örnek 163 kambiyo senetleri (çek, poliçe ve emre muhan-er senet) üzerinde haciz yolu ile yapılacak takip taleplerinde ödeme emri tebliği AlacakJı: Zekeriya Güngör Vekili: Av. Ali Ank - Eşme Borçlu: Emine Kurt - Elvanlar Mah. Eşme Borç miktan: 476.150.000-TL. yüzde 80 faizi ile BK. 84. md. gereğince tahsili Senedin tanzim tarihi: 27.10.2000 tanzim, 01.08.2001 vadetarihli 350.000.000.- bedelli bono senedi. Tebliğin konusu: Ödeme emri ve senet sureti ÎÎK'nin 262. md. gereğı haciz tebliği Yukanda vade ve tanzim tarihi ve kıymeti yazılı bono ile borçlu olduğunuz alacaklı Zekeriya Güngör vekili Av. Ali Ank'a olan borcumızdan dolayı hakkınızda Eşme Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2002 tarih ve D. Işler Esas 2001/58, Karar 2002/58 sayılı iîamı ile ihtiyati haciz yolu ile icra takibi başlamış ve Emekli Sandığf ndan almakta oldu- ğunuz emekli maaşınızm 1 4 üzerine ihtiyati haciz gıyabınızda uygulanmış. gönderilen ödeme emri teblığme verilen mşruhata göre bila tebliğ iade edilmiş adresıniz zabıta marifetiyle araştınlmış tebligata yarar adresiniz de tespit edileme- diğinden ödeme emrinin ve lİK'nin 262. maddesi uyannca haciz zabıt suretinin ilanen tarafınıza tebliğine karar verildi- ği- ' . . Kanuni 10 günlük ve (5) günlük sürelere 10 gün ilave edilmiştir. Yukanda yazılı borç ve masraflan işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren on gün içinde ödemeniz. takibin da- yanağı senet kambiyo senedi niteliğini haiz degilse (5) gün içinde mercıe şikâyet etmeniz, takip dayanağı senet altmdaki imza size ait değılse yine bu (5) günlük seri içinde aynca ve açıkça bir dilekçe ile tetkık merciıne bildirmeniz, aksi tak- dirde kambiyo senedindeki imzanm sizden sadır sayılacağı. imzanızı haksız yere inkâr ederseniz takip konusu alacağın yüzde onu oranmda para cezasına mahkûm edileceğiniz. borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zamanaşımına uğradığı veya yetki hakkında ıtırazinız varsa bunu sebepleri ile birlikte beş gün içinde tetkık merciine bir dilekçe ile bıldirerek merciden itirazın kabulüne dair bir karar getırmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı, itiraz edılmediği ve borç ödenmediği takdirde on gün içinde 74. maddeye göre mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya hakıkate aykın beyanda bulunursanız ay- nca hapisle cezalandınlacağınız ilanen ihtar olunur. 22.11.2002 Basın: 83260
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog