Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 ARALIK 2002 CUMARTESİ 16 X JCJLJJjjVL/J i U i l currrtvfâcumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Kuşatma 11.25 CINE 5 Macera (The Siege) - Fılm, 199O'lı yıllann her zaman güncel kalan kâbusunu (terorizm) günümüzün New York dekorunda ele alıyor. lslami kökenh terö- rü 1993 yılında Dünya Ticaret Merkezi'nın bomba- lanmasıyia yaşamış ABD'mn. korku ve panığini göz- lerönüne seren yapımın yönetmenı. Edward Zvvick. Oyuncular: Denzel Washington, Annette Bening, Bruce Willis. Tony Shalhoub. Sarnı Bouajıla, David Proval(1998 ABD. 116 dk). Vazife Uğruna 16.30 TRT 1 Polisiye , Emeklıye aynlmak üzere olan bır polıs. düşma- nı olan bır mafya babasının peşıne düşer... Yö- netmenliğını Orhan Elmas'ın üstlendıgifilmınbaş- rollerinde Cüneyt Arkın, Şehnaz Dılan, Salih Kırtnı- zı gıbi oyuncular yer alıyor (1986). Mavi Boncuk 17.00 Star Duygusal I Eğlenmeye gıtriklen gazınodan kovulan altı ka- fadar, gazino sahibinden öç almak ıçin gazino- nun assolistini kaçınr. Ancak zamanla hata yaptık- lannı anlayınca genç kadını serbest bırakırlar. Ertern Eğilmez'ın yönettiği yapımda. Tank Akan. Emel Sa- yın, Zeki Alasya oynuyor (1974). 21.00/tv8/Sophie'nin... Aynntıyanda Darbc Darbe... 21.00 CINE 5 Güldürü , (Doublc NMıamım) - Nev» York'ta bır polıs de- dektifı olan Ray Pluto, bir kaç yıl önce kansı \e kızını kazada kaybetmıştir. Bu olaydan sonra ken- dısıni toparlayamayan Ray. ıyı bır polıs olmasına kar- şın işine yoğunlaşamamaktadır. Yönetmen: Tom Di- Cıllo. Oyuncular: Denıs Leary. Elızabeth Hurley. Ste- ve Buscemi (2001 ABD, 100 dk) Vahşi Kan 21.35 atv Macera ©(Savage) - Sıradan bır yaşam süren bır çıftçinin aılesı öldürülür. Hayatta kalan çıftçi ıse bir psi- kiyatn klıniğıne yatınlır Klınikte bır gece gızlı bir takım güçler tarafından çekıldiğini hısseden ve bu- radan kaçan çiftçi. sığındıgı bir mağarada dönüşüm geçınr. Artık bır yabanıdir ve olağanüstü güçlere sa- hiptır. Yön: Avi Nesher. Oyn: Olivıer Gruner. Jennı- fer Grant. Kano Salem (1995 ABD, 99 dk). Afle Şereh 21.40 StarMax Dram j Geçim sıkıntısı çekmelenne karşın mutlu bir yaşamlan olan aılenin. küçük oğluna araba çar- pınca tûm aile penşan olur. Üstelık. arabantn sahi- bi Oktay, ailenin güzel kızı Zeynep'e görür görmez âşık olmuştur. Yönetmen: Orhan Aksoy. Oyn: MÜ- nir Özkul. Adıle Naşıt, Şevket Altug. The Frog... 22.00 CNBC-e Duygusal ©(The Frog Prince) - Paris"tekı Sourbonne Üni- versitesı'nde eğıtım gören ve aklı romantık ma- ceralarda olan bir tngılız kızının öyküsü anlatılıyor. Yön: Brıan Gılbert. Oyn: Jane Snouden, Alexandre Sterhng. Jacquelıne Doyen (1984 Ingıltere. 100 dk). 22.25 / TRT 2/12 öfkeli... Aynntı yanda Bana... 01.00 CNBC-e Güldürü (Touch Me >Jot) - Evoulos adlı genç bır adam. trafığın yoğun olduğu saatlerde otobüse bıne- rek kadın yolculan elle taciz etmeyı alışkanlık hali- ne getırmıştır. Ancak bir gün, aynı saplantıya sahip olarrbir genç kadınla karşılaşır. Ve bu kez kadın onu kalafealik ofobüslerde sıkışrınp elle sarkıntılık etme- yebaşlar. Yönetmenliğıni Dimitrios Yatzouzakis'ın üstlendıgi filmin başrollerinde. Eleru Gasouka. Ma- na Kjriaki oynuyor (1996 Yunanıstan, 96 dk). Beyaz Kaplan 01.00 Show TV Macera ©(Tigerstorm) - Mıke polistır. bır gün ortağıyla birlıkte Hong Kong uyuşrurucu mafyasının li- derlerinden Victor ve adamlannın bulunduğu yere baskın yaparlar. Bu baskında Mıke'ın ortağı Victor tarafından öldürülür. Bu olay artık Mike için çok çok daha fazla önem kazanmıştır. Yeni geliştırmekte ol- duğu değışık bır uyuşturucu çeşidinı Amerika"ya sokmaya kafasına koymuş olan Victor"dan intikamı- nı almaya kararlıdır. Yönetmen. Rıchard Martin. Ovuncular: Garv Danıels. Mart Craven. Yabancı Yerliizleyin Orta Değmez 'SinemaBüyüsü' kıışağında ekranageienjîlm, Amerikan adaletsistemini vejüri olgusunuyansıtıyor Çoğunluğa karşı tek başına TRT 2 22.25 12 Öfkeli Adam - Tvvelve Angry Men / Yönet- men: Sidney Lumet / Senaryo: Reginald Rose / Görüntü: Boris Kaufman / Müzik: Kenyon Hopkins / Oyuncular: Henry Fonda, Lee J. Cobb, Ed Begley, E. G. Marshall, Jack War- den, Martin Balsam / 1957ABD, 95dakika. TV Senisi - TV'den gelen yönetmenler arasında önem- li bir yere sahip Sidney Lu- met'in ilk filmi "12 Öfkeü Adam", TRT 2'nin "Sinema Büyüsü" kuşağında ekrana geliyor. Sidney Lumet' in düzeyli bir TV dramasından yola çı- karak sinemaya uyarladığı film, çeşitli açılardan refe- rans oluşturan bir yapım ol- du; Amerikan adalet sıstemi- nin ve özellikle jüri olgusu- nun ekrana yansıması, kapa- lı mekânda gerilim ve TV dramasından yapılan filmler akımı gibi... Bu filmle güçlü sınemacı kişiliğini duyuran Lumet, öncesinde ise 300'den fazla TV oyununa yönetmen ola- rak imza attı. Hepsi genellik- le bir dekorda geçen bu ya- pımlar, yönetmende alışkan- lık yaratmış olacak ki" 12 Öf- kefi Adam" da sadece bir me- kânda geçiyor. Ancak, tek mekânda geç- mesine karşın yapım, usta- lıklı yönetim ve başanlı ka- mera çalışmasıyla soluk so- luğa izleniyor. 12jüriüye- sinden 11 'i sanığın suçlu ol- duğuna emindir. Büyük bir olasılıkla da suçlu bulunan sanık ıdama mahkûm edile- cektir. Ancak bir jüri üyesi farklı düşünmektedir... Henry Fonda'nın (solda) başrolde oynadığı '12 Öfkeli Adam', tek mekânda geçmesine karşın soluk soluğa izleniyor. Yazar adayının komşulan tv8 21.00 Sophie'nin Seçimi - Sophie's Choice / Yönetmen-Senaryo: Alan J. Pakula / Görüntü: Nes- tor Almendros / Müzik: Marvin Hamlisch / Oyn: Meryl Streep, Kevin Kline, Peter MacNicol, Rita Karin, Stephen D. New- man, Josh Mostel / 1982 ABD, 157 dakika. TV Servisi - Savaş dönüşü Stingo (Mac- Nicol), New York'a yerleşerek yazar ol- nıa deneyimine girişir. Komşu dairede oturan Polonyalı güzel ve çekici Sophie (Streep) ile aşığı Yahudi aydıru Nathan (Kfine) arasındaki firtınah ılişkilere tanık olur. Kısa zamanda yazar adayı Stingo, çiftin "mahremhetine" girecek ve Sop- hie'nin geçmışındekı gizleri, bir toplama kampında geçirdiği korkunç deneyimi öğrenecek, bu deneyimin genç kadının üzerinde bıraktığı onanlmaz izleri fark edecektir. Stingo, bu değişik çiftin firtı- nalı yaşamından yazarhğı için çok şey öğrenmiş olarak çıkacaktır... Ünlü yazar William Styron'un bizde de yayımlanmış dev romanından alınma "Sophie'nin Seçimi", yapımcılıktan yö- netmenliğe geçmiş olan ve feci bir kaza- da yaşammı yıtiren 1928 doğumlu yazar- yönetmen Alan J. Pakula'nın belki de en önemlifılmi.Styron'un yaşamından öğe- ler taşıyan dev romanı sinemalaştınrken Pakula, romanm içerdiği şiddet ve çarpı- cıhğıbirölçüdeyumuşatmış. Stingo'nun (yahi Styron'un) kişiliğini de biraz es geçmiş. Ağırhğı Sophie'nin alabildiğine dra- matik boyutlarla yüklü kişiliğine vermiş. Belki de iyi yapmış, çünkü filmın asıl il- ginç yanı Sophie'nin öyküsü olduğu gi- bi. bu rolde Meryl Streep'in oyunu da si- nemanın yarattığı en güçlü kompozis- yonlardan biri. tki dönem arasında nere- deyse tümüyle değişen fiziğiyle, ölçülü jest ve bakışlanyla Streep, inanılmaz gü- zellikte bir oyun sergiliyor. Streep'in ba- şanlı yorumuyla en iyi kadın oyuncu da- lında Oscar aldığı fılmi kaçırmayın deriz. TRT2 13.10 Klasik müzik tutkunlanna TV Servisi - Klasik müzik programı "Konser SaJonla- nndarTda bu hafta, Cum- hurbaşkanlığı Senfoni Or- kestrası'nın konseri ekrana geliyor. Sunuculuğunu Ekrem Ta- mer'in üstlendiği program- da. şef Ivan Kozhouha- rov'un yönettiği orkestraya piyanoda Ludmila Knezko- va- Hussey eşlik ediyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nm konserinde , R. Wagner, F. Listz ve R Schuman'ın eserlerinden örnekler veriliyor. 14.05 Kıskançlık konuşuluyor TV Senisi - Insana ve ya- şama dair çeşitli konulann ele alındığı"El Ele" progra- mının bu haftaki konusu; "Kıskançhk". FaümanYü- cel'in hazırlayıp sunduğu yapıma, eski manken Ner- gis Kumbasar. oyuncu Mehmet Aslantuğ, iş kadını Rana Pirinçoğlu ve psikolog Yankı Yazgan konuk olarak katılıyor. Yönetmenliğini, OzgürOztüric 'ün üstlendi- ği programda, kıskançhğın insan yaşamı üzerindeki et- kileri tartışıhyor. TKT2 15.10 Akmansoy'un başanlan TV Servisi - Başanlanyla fark yaratan bireylerin konuk edildığı "Başan Basamakla- n"nda bu hafta, Tekin Ak- manso\ 7 'un öyküsü ekrana ge- liyor. NLP metodu ile bireyin başansınm derinliklerinde yatan nedenlerin ıncelenerek model alındığı yapımı, Tür- gay Biçer ve Ayşe Idem Tü- mer birlikte sunuyor. Tv PROGRAMLARI 05.30 Yerli Film: Hüzünlü Aşk 07.00 Haber Haftasonu 08.00 Yabancı Film: Albert 09.30 Pabucu Yanm 10.20 Dızi: Dedem Gofretve Ben 11.15 Yabancı Belgesel 12.05 Dızı: Küçuk Mucızeler 12.55 Film: Salıncakta Görünenler 14.25 Gü- ney Afnka'nın Hayvanlan 15.00 Portakal 15.35 Turk Sılahlı Kuvvetler Sa- atı 16.00 Yörelerimız Türkulenmiz 16.30 Yerli Film: Vazife Uğruna 18.00 Haberler 18.10 Benny Hıll Show 18.30 Dızr. Ablam Boylelstedı 19.05 Dızı: Kuzenlenm 20.00 Ana Haber Bultenı 20.30 Dizı: En Son Ba- balar Duyar 21.30 Sayısal Gece (Canlı) 22.45 Dızi: Kısa Devre 23.40 Genç Vazıyetler 00.40 Film: Robocop-Kara Adalet (031249043 00). 09.00 Televizyon Gazetesı 10.10 Sıgortalı Yaşam 11.10 Yanş Magazın 11.40 Tüketicı Dostu 1Z05KanyerDünya- sı 13.10 Konser Salonlanndan 14.40 GSM Baz istasyon- ları 15.10 Basan Basamaklan 16.10 Kent ve Yaşam 16.40 Sinema Reh- ben 17.00 Basketbol 1. Lıg Karşılaşması: Ulkerspor-T.Tetekom (Canlı) 18.40 Spor 19.00 Haber 20.00 Bılım ve Yaşam 20.30 Attıla llhan'la Za- man Içınde Bir Yolculuk 21.10 Çbzüme Doğru 22.25 Film: 12 Öfkeli Adam 00.30 19. Uluslararası Ankara Müzik Festivali (0 212 259 72 75). 07.00 Çızgı Fılm: Süper Fare08.00 Çızgı Fılm: Herkül 08.25 Çızgi Fılm: Pofuduk Ayı 08.50 Çızgi Fılm: Fındıkkıran 09.50 Dızı: Mahallenin Muhtarları 11.00 Elifnağme 13.00 Gün Ortası 13.30 Gülay Kurış'le Moda 15.00 Dızı: llişkıler 17.05 Dızı: Dünya Varmış 18.15 Dızı: Aıle Bağları 19.30 Ana Haber Bültenı 20.15 S- por Haber 20.20 Dızı: Ekmek Teknesı 21.35 Yabancı Film: Vahşi Kan 23.15 Cevız Kabuğu 03.45 Habercı 04.20 Uzak- lar 04.50 Gecenin Içinden (0 212 354 30 00). oaoo Vahşi Yaşam 08.45 Sıneshovv 09.30 Spor- tıf 10.30 Moda Show 11.30 Yerii Film: Asiye Na- sıl Kurtulur 13.00Tam Zamanı 14.15 Film: Şın- gırdak Şadiye 16.15 Mobıl Hayat 17.00 Yerli Rlm: Aynlamam 19.00 Ana Haber Bultenı 20.00 Spor Sayfa- sı 20.15 Yerii Film: Sahte Kabadayı 22.00 Dızı: Aslı ile Kerem 23.00 Acun Fırarda 00.15 Spor 00.30 Haber Hattı 01.00 Fılm: Beyaz Kaplan 03.00 Film: Büyük Bedel (0212355 0101). www.perareklam.com.tr • (0212) 293 89 78 AfttaVyatro OĞüBert Saat: 2O:OG Saat:17:O0-2O:00 Yalnızlık kaç kışıliktır? Köksat Engür Cürmrt Türel Bırey Kavramı ve ıkı ınsan arasınaakı ıuşkının imkansızhğını birgelışme olarak dayatan kent yaşamına, komedi sınırlannda dolaşan. absûrd. gerçekçı, sembolıst, naturalist. özgün bireleştiri AKBANK İlanlannız İçin LHR meCLiSi ı Fendud*fifi-ı Mtax Oyunlaflınn ).C CıtneR - fşaıkyan Yavj2 Pekman Yoneırn İşA K*sapo£lu • K#rin. Mask Kukla,Dekor.Kostatn T&arıTı Ksfim Cber« eece v T l J/* ^ Shakespeare ('ît SES-1885 ORTAOYUNCULAR İSTİKLAL CAD. N0:140 TEL: (0 212) 251 18 65-66 FAX: (0 212) 244 43 27 www.ortaoyun Ferhan Şensoy'un BİRİ BİZİ DİKİZLİYORRÖNTGENCİLERE %IO İNDİRİMÜ GÜLDÜRÜ CUMA-CUMARTESİ 20.00 / PAZAR lî.OOve 18.00 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLEI 0i^lAL A I i n , t l l l . U f 5 ( I I I SALSA BOOM PARTY W-O212 24Î '3 M-2« 53 63 ...ŞIAR IKANATLIUYGARLIK ıct ntrsenveıı. İlanlannız İçin: 0212.293 89 78 Dunyayi ve yasamı yeniden keşfedın. SEANSLAR: 10.00-11.30 KUŞLDR mCCLiSi 07.00 Tatıl Sabahı 08.30 Kurabıye 09.40 Çızgı Film: Povverpuff Gırls 10.20 Çızgi Fılm: Digımon 10.50 Çızgi Fılm: Nın)a Kaplumbağalar 11.20 Çızgı Rlm: Scooby Doo 12.00 Sıra Bende 13.00 Genç Ma- gazın 14.00 Haber 14.05 Ça Ça Ça Ayça 15.00 Dızi: Ya- semince 16.00 Dizı: Aşk Meydan savaşı 17.00 Haber 17.10 Dızi: Çrfte Bela 18.10 Çarkıfelek 19.30 Ana Haber 20.30 Dızi: Aşk Meydan Şavaşı 21.45 Dızı: Kınalı Kar23.00 HütyaAvşarShovv 00.1 OZaga 01.40 Haber 01.50 Fılm: Uzaylı Konuklar 04.30 Trafik (0212215 51 11). 06.00 Haber 08.40 Gundem Sigorta 10.30 Çıkış Yolu 11.35 özel Sektor 12.55 Kış Ha- vası 13.15 6. Vites 14.10 Spor 14.35 VVorld Sport 15.10 Smaç 16.10 Motor Sporları 16.30 Sporda Haftanın Olayı 17.10 Süperlıge Bakış 18.15 Maç Başlıyor 19.05 Global Bakış 19.30 Stil 20.30 Spor Ana Haber 21.05 Gunbegun 22.05 Soz Sizde 00.10 Spor (0 212 478 50 00). 5tartmax 07.30 Kral TV Müzik 18.30 Yerii Film: Tu- ^ğJT ristÖmerArabistan'da 20.00 Haber 20.40 ** Dızi: Kayıp Dunya 21.40 Yerii Film: Aile Şe- refi 23.00 Dızi. Cennet 24.00 Muzık (0 212 448 80 00). _ 07.00 Olay Müzik 09.00 Çızgı Fılm: [ ^ A v r Sandokan 09.30 Yabancı Film: Ar- ^ ^ - L kadaşım Filika 11.00 Haber 11.30 Potaaltı 12.30 Senfoni 13.00 Gun Ortası Haberler 13.30 Aynntılar 14.00 Lıstedekıler 15.00 Haber 15.10 Belgesel: Everest 16.00 Eğıtım Dünyası 17.00 Haber 17.10 Hit üst 18.00 Stıl 18.30 Dünyadan Spor 19.00 Haber 19.30 Spor Haberlerı 20.00 Rota 20.30 Pyra- mıd TV 21.30 Türku Dıyenler 23.00 Çekırge Magazın 24.00 Haberler 00.10 Yabancı Film: Şüphe 03.15 O- lay Müzik (Tekrar) (0 224 331 70 00). 09.00 Kliptomani 11.00 Kahve Molası '. 13.00 Kum Saatı 15.00 Special VVeekend 16.30 Nostalji 18.00 Yerli Film: Güller ve Dikenler 19.30 Haberler 20.15 Bır Çıft Turna 21.30 Tele Magazin 23.15 Yabancı Film: Paslaşma 00.30 Gerçek Kesıt (Tekrar) (0 212 256 82 82). PERŞEMBE 20.00 Bilet Satrş/Rezervasyon: Ortaoyuncular Gişesi / 0 212 25118 65-66 (0212)293 89 78 perareklam@perareklam.com.tr perareklam@superonline.com www.perareklam.com.tr YEDİTEPE OYUNCULARI İ. R. AHMET NURİ SEKİZİNCİ HİSSEİ ŞAİ/IAl Komedi 2 Bblüm y - ^ . | Her Cuma, C.tesi: 20.30; Pazor: 15.30 Hadi Çaman î HADİ ÇAMAN TİYATROSU s >. f Tesvikiye (ad. No. 160 Nişantaşı /^£ i ^ " lei: (0-212) 246 17 77-2İ9 36 29 f EFES | 25 Aralık Çarşamba ^ » P U s e % J Akatlor Kültür Merkezi Tel: (0-212) 351 93 84 \^ı«-^^<' E F E S PUsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. KEHT OYOHCDLâBI YıldızKenter-HakanGerçek- Ya2an Tennessee Williams Güneş Berberoğlu-Engin Hepileri 4,10 Ocak Saat 20.30 5,12 Ocak Saat: 15.00 Yazan Murathan Mungan 21,27 Arahk Saat 20.30 22 Aralık Saat 15.00 E F E S Pılsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. İlanlannız İçin (0212)293 89 78 perareklam@perareklam.com.tr perareklam@superonline.com www.perareklam.com.tr Dcı: The Sımpsons 10.00 Film: Orums Along The Mohavvk 12.00 Dizı: Mad About You 13.00 Dızı: Buffy The Vam- pıre Slayer 14.00 Rlm: Trail Of The Pink Panther 16.00 Kampus 17.00 Dızi: Millenıum iaO0 Dızı: Two Guys & A Gırt ia30 Info 19.00 Dızi: The Sımpsons 19.30 Dızı: Seınfield 20.00 BuffyTheVampıre Slayer 21.00 Dızı: The Guardıan 22.00 Film: The Frog Prince 24.00 Dizı: South Park 00.30 Konser Dıva's üfe 01.00 Film: Ba- na Dokunma (021233001 01). 09.00 Haber 10.00 8. Etap 10.45 Spor Man- şet 11.30 Pet Shovv 12.05 Edebıyat Progra- mı: Lacivert 12.35 Avrupa Aktüel 13.00 Ha- berler 13.30 HI-8 14.05 El Ele 15.05 Rıbaunt 16.10 Bel- gesel 17.35 Zamanlar ve Mekanlar 18.00 Haberler 18.05 Ve Moda 19.00 Haberler 19.05 Uzaktakıler 20.00 tv8 Ana Haber21.00 Film: Sophie'nin Seçimi 23.00 Gençlerle 01.05KeremGörsev'leCaz 02.10 Film: Yastık Sohbe- 08.15 Fılm: Mayıs'ın 1'i 10.10 Dızı: Sı- nırötesı 11.00 Dizı: Frıends 11.30 Dızı: Fnends 12.00 Dizı: Wıll & Grace 12.30 Film: ZorTercih 14.15 Film: Şarkılann Peşinde 16.05 Rlm: Gece Sınrfı 17.40 Film: Süper Baba 19.15 Dızı: Stargate 20.00 Dızı. VVıll&Grace 20.30 Rlm: Kırmızı Te- lefon 22.05 Film: Korkunç Politika 00.05Pomografi 01.55 Film: Hedwig 03.25 Film: Mayıs'ın 1'i 05.15 Film: Zor Tereih (0 212 326 00 00). OaOO Haber 09.00 Huzura Doğru 09.30 Hay- dı Çocuklar 10.30 Çızgi Rlm 11.00 Dizı: Ka- rate Can 12.00 Haberler 12.30 Güler Erkan Sızlerle 13^0 Yıldızlann Hikayesi 15.00 Film: Koca Ayak 2 17.00 Muslum Yunus Show 19.00 Ana Haber Bultenı 19.50 Spor 20.00 Izzet Yıldızhan Show 22.00 Dızı: Ço- cuklar Duymasın 23.15 Film: Yakuza Yolu 00.30 Gece Haben (0 212 454 56 00). 07.00 Oyun Adası 07.50 Çizgı i^ Fılm Kuşağı 08.20 Film: Hüda- ZJT1 verdiPırhk 09.50 Çızgı Film Ku-5 l a r şağı 11.10 Süper Magazın 13.00 Haber 13.10 Şampıyonlar ügı 14.20 Dızı. Çarli 15.10Film: Tarkan Vi- king Kanı 17.00Film: Mavi Boncuk 17.45 En Buyuk Yarışma Bu Yanşma 18.20 Yerli Filmın Devamı 19.00 Haber Bülteni 19.40 Yasemınce 20.45 BBG (Fınal) 23.15 Sıbel-AtaShow 00.20 Ge- ce Hattı 00.30 Spor Gecesı 00.50 BBG (Canlı) (0 212 448 80 00). 09.00Haber09.05Basın Özetı 09.20 Gece Gun- duz 09.35 Gundem Dışı 10.30 Motorspor 11.30 Hayatın Rıtmı 12.05 Doğru Tercıh 13.10 Ispanya Lı- gi 14.10 Transworld Sport 15.10 NBA Actıon 15.45 Transworld Sport 16.10 Arçelık-Rıze Fındıkspor 17.10 Futbol Mundıal 18.10 Avrupa'daFutbol 19.05 Microsoft üfe 19.35 Spor 20.00 Haber 20.05 NBA Actıon 20.30 Phıladelphıa- LA Lakers 22.30 NBA 23.05 Video Lıg (0 212 335 00 00). 08.30 Çocuk Kuşağı 10.00 Belgesel: Yuk- sek Teknoloji 10.25 Film: Blanche'nin Ga- zabı 12.00 Haberler 12.15 Format 13.00 Siyaset Kulısı 14.00 Sanata Doğru 15.10 Demırö- ren 15.30 Çocuk Kuşağı 16.00 Fasıl 17.00 Haber Panaroma 18.00 Haber- ler 18.15 Dunyalı Gençlik 19.15 Gu- lümseyen Bir Dunya İçin El Ele 20.00 Ana Haber Bultenı 21.00 Film: Erte- tenen Aşk 22.30 Hassas Nokta 24.00 Gece Bultenı 00.15 Akdeniz Akşam- lan 00.45 Film: Öfke 02.15 2. Ug Pen- ceresı (0 242 244 03 00). 07.00 Belgesel 09.00 Ha- ber 09.10 Belgesel 10.00 Haber 10.15 Belgesel 11.20 Gundem 12.30 Tuzu Biberi 13.00 Haber 13.30 Gundem (Canlı) 14.15 Spor 14.20 Belgesel 15.30 Gundem 16.20 Yaşamın Içinden 17.00 Haber 17.20Sinema18.30 Ana Haber 20.30 Sırt Çantam 21.30 Gun- dem 22.00 Haber 22.30 Gundem 24.00 Haber (0 212 326 00 00). 20:00 NBAACTION Haftanın en iyileri 20-30 PHILADELPHIA LA LAKERS NBA'de haftanın maçı 22:30 NBASTÜDYO C O H 1 1 Murat Kasova - Koan Kural
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog