Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı İSLAMİYETVEBİLİM-2 Erdoğan Aydın ^ C u y Ça| Pa^tıma * Ş Turicocag, O d No 3*41 . kltap kulubü ı343J4ICa§alo41u-IaanbulTe] (212)51401 96 I1 Cumhuriyet79. YIL SAYI: 28199 / 500.000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI- NADİR NADİ (7945-799?) Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı AKP yedek formülle rest çekmeye hazırlanıyor i formül: Erdoğan'aaf312. maddede değişiklik de gündemde AKP. anayasa değışıklığinı haftaya yeniden Mec- lıs'ten geçirmeye hazırlanırken hükümet de Erdo- ğan'ın suçunu '\aki olmamış saymak' amacıyla Basın Affı Yasasfna yenı bir madde ekleyerek Meclis'e gönderdı. AKP ıktidan, anayasa değişık- lığı yetışmezse bile YSK'nin Erdoğan"ın Siirt'ten adaylığını onaylaması için çaba gösteriyor. Sıra- dakı 3 formülün ardından TCY'nın 312. madde- sinde kapsamlı değişiklik de gündeme getınlecek. YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANITUFAN ALGAN: AKPlideriaday olamaz Anayasa değişikliği beklenmeyecek Sezer'ın anayasa paketını ıade etmesının ardından YSK önümüzdeki salı günü toplanarak Siirt seçimine ilişkin takvimi belirleyecek. YSK dün yaptığı toplanhda DEHAP ve Genç Parti'nın itirazlannı reddederken anayasa değişikliği sürecini beklememe karan aldı. I j P P ^ ^ t ] Yargıtaysuç r W ortadan kalkmadı V YSKBaşkanıTufanAlgan, . «T» ^ M AKP lideri Tayyip Erdoğan'ın [ memnu haklannın iadesıni 1 m alması gerektiğını açıkladı. ^ . 1 Yargıtay ise Erdoğan'ın İ L J rnahkûmolduğuTürkCeza ^•**" i Yasası'nın312. maddesinde ^ H 4m^ J j yapılan değişıklikle 'suçun ^ H HT M ortadan kalkmadığı' ^ H A f l görüşünde. • 4. Sayfada Başbakan: Kişiye dönük yasak da var Başbakan Abdullah Gül, paketi aynen göndere- ceklerini vurgulayarak "Iktidar muhalefet bırleş- miştir. Türkiye belli ki böyle bir değişikliği arzu ediyor" dedi. Gül, anayasa değişikliğinin "kişiye dönük'" olduğu yönündeki eleştirilere karşılık " Şu da bir gerçek ki kişiye dönük bir yasak da var Türkiye'de" görüşünü savundu. AKP Grup Baş- kanvekılı Salıh Kapusuz ise anayasa değişikliği için referandumu bile göze aldıklannı vurguladı. ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ya- saklanndan kurtarmaya dönük anayasa değişik- liğıni parlamentodan yeniden geçirerek Cumhurbaşkanf na rest çekmeye hazırlanan AKP iktıdarı. dığer yandan Erdoğan'ın su- çunu "vaki olmamış" sayan ayn bir yasa tasa- nsını Meclis'e gönder- di. Anayasa düzenleme- sınin gecikme olasılığı- na karşı AKP yönetimı, yasa değişiklığine da- Aşkda birtür uyuşturucu Bilim adomlan, cinselliğin uyuşturucu gibi beyinde bağımlılık merkezini etkilediğini ileri sürdü. nnl\okain gibi uyarıcılar beynin dopam sıstemıni etkileyerek arzu ve heyecan duygularını tetıkler Oyso eroin gibi yatıştırıcıların sağladığı zevk bunun fam ferisidır, beynın opıoıd sıstemin e t k ı l e d ı k l e r ı ıçı n kişı _? jykudaymış gibi sakın ve [ArkasıSa.8,Sü.8'de haline bürünür. Bugün Cumhuriyel 'le biriikte. Bayinizden istemeyi unutmayın. Hablemitoğlu suikastıyla ilgiliyeni bilgi Cinayette Aksoy benzerliğiKanit SlkintlSI Dr. Necıp Hablemitoğlu suikastıyla ılgilı tek so- mut kanıt olan boş kovanlara ilişkin balistik incelemesini sürdü- ren Emniyet yetkilileri, suikastın işlenış biçiminden ötürü Prof. Dr. Muammer Aksoy cinayetiyle benzerliğine işaret ediyorlar. Aksoy, 31 Ocak 1990'da evinin önünde öldürülmüştü. Suikastın ardından kamt olarak sadece üç adet kovana ulaşılabilmışti. 'Kltabl basma' mesajl Terörle Mücadele Şubesi içinde soruşturma içın uzmanlardan kurulu ıkincı bir ekip daha oluşruruldu. Hablemitoğlu"nun cep telefonu da ıncelemeye alındı. Hablemıtoğlu'nun yakın arkadaşı araştırmacı-yazar Ergun Poyraz, üst düzey bir Emniyet görevlisinden 'Köstebek' kitabının basılmaması yönünde uyan geldiğini söyledi. • 9. Sayfada SUİKASTATEPKİ Amaç kaos yaratmak # Sivil örgütler, siyasiler, yargı ve eEmnıyet yetkilileri Hablemitoğlu cinayetinın amacının kaos yaratmak olduğunu belırttiler. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Kanadoğlu, cınayetin dışandan yönlendırilmiş olabileceğini söyledi. • 9. Sayfada AVRUPA: Olumsuz görüntü • Kopenhag Zirvesı'nin hemen ertesinde gerçekleştirilen suikastın Türkıye'nın ımajı için olumsuz bir gelişme olduğu düşünülüyor. Üst düzey bir AB diplomatı, "Suikastın sorumlulan yurtdışuıda değil, Türkiye'nin içensinde aranmalı" diye konuştu • 9. Sayfada Başbakanlık Takip Kurulu AKP dönemindeki ilk toplantısıpda îslami sermaye ve irticaya dikkat çekti Irticayla savaş sürecek• Başbakanlık Takip Kurulu (BTK), AKP iktıdanndakı toplantısında da irtıca tehlıkesine işaret etti. Toplantıda. "irtıcaı etkınliklere kanşan devlet memurlannın görevlenne son verilmesi ve kamu işçilennin ış akdinin de feshine ilişkin düzenlemenın bir an önce yasalaşması" ıstenirken Islamı sermayenın önünü açacak mali düzenlemelerden de kaçınılması uyansında bulunuldu. • 5. Sayfada Gürüz'den AKP'ye yanıt Biz molla bataklığına saplanmayız • YÖK Başkanı Gürüz. AKP hükümetınin acıl eylem planını eleştırdi. Gürüz. hükümetin şeriat eğitimı veren üniversıtelere denklık verme çabalannı kastederek "Türkiye molla rejımınin bataklığına saplanmaz" dedi. Ümversitelerarası Kurul'da ise Bakan Erkan Mumcu ıle rektörler arasında sert tartışmalann yaşandığı belirtıldi. • 5. Sayfada Soğuk hava can alıyor Yurdu etkisi alhna alan soğuk \e > ağışh hava yüzündeh kara, hava ve denizyolu ulaşımında aksamaUr oldu. Yaklaşık 10 bin köy yolu ulaşıma t kapandı. Ankara-İstanbul kara\olunun Bolu Dağı metkünde ulaşım zoıiukla sürdürülebildi. Van.Tokat ve Kavseri'de 3 kişi donarak öldü. Meteoroloji, yağışh Jıavanm doğuya kayacağını açıkladı. MArka Sayfada Belge görüşülecek KKTC'den geç gelen evet • KKTC Cumhuriyet Meclisi, Kofi Annan tarafından hazırlanan ve Kıbns sorununun çözümünü amaçlayan belgeyi "görüşülebilir" buldu. Meclis, BM Genel Sekreteri tarafından sunulan belgenin görüşme sürecinde Denktaş'la birlıkte parlamentodaki tüm partilerden birer temsilcinin yer alacağı "Parlamento Konseyi" kurulmasını kararlaştırdı. • 11. Sayfada Silah bildirimi ABD liste çıkardı # Irak'ın Birleşmiş Millerler'e (BM) sunduğu silah bildiriminin eksik ve yetersiz olduğunu açıklayan ABD, raporda bulunduğu ıddia edilen boşlukların listesini yayımladı. Listede çoğunlukla kimyasal silahlar üzerinde duruluyor. • 10. Sayfada HÜKÜMET IMFYE GÜVENCE VERDİ M 12. Sayfada KAHVEYE GİTMEK BtLE LÜKS • 3. Savfada BÜYÜK PROJE IÇIN DESTEK ŞART M 7. Sayfada FUTBOLDA FANATİZME GEÇlTYOK MSnor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Sayı Fazlalığıyla İktidar Olunmuyor Nedense hep böyle olur. Veto yıyen yasalar, hazır- layan tarafından tutarsız gerekçelerle veto yedığı savlarıyla karşılanır. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, RTE'nin mılletvekjllığıne olanak sağlayacak anayasa deği- MArkasıSa.8,Sü. l'de Memet Fuat'a veda Edebiyatçı, düşünür, aydın ve gazetemiz yazarı Memet Fuat, dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı Kûltür Servisi - Akciğer yeönezliği ne- demyle tedavi gördügü Marmara Hastane- si'nde önceki gün yaşamını yıtiren edebiyat- çı, düşünür. aydın ve gazetemiz yazan Me- met Fuat'ın cenazesı, dün Altunizade Ca- mii'nde kılınan öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene katılanlar arasmda Memet Fuat'ın ailesi ve yakınlan ile spor camiasından pek çok öğrencisi ve dostunun yanı s^a edebi- yat dünyasından Yaşar Kemal, Arif Da- mar, Ataol Behramoğlu, Selim İleri, Feri- dun Andaç. Cevat Çapan, Semih Gümüş, Refik Durbaş, Müjdat Gezen, N'eşe Ya- şın, Yusuf Çotuksöken, Nedim Gürsel, MArkası Sa. 8, Sü. 4'te GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP'nin "Kopan Hak' Kriterleri! AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ko- penhag zırvesinden düşuşte, affedersınız donüşte ga- zetecilere seslendi: "Bız yolumuza aynen devam edeceğız. Kopenhag Kriterleri'ni Ankara'ya taşıyacağız. Bunlan Ankara kri- terleri haline getireceğız..." MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog