Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

OAHA COK KONUŞTUKÇA îDAHA AZ ÖDEMELİ!, , 1 ı t . . i r . , ! T M İ . K « . . ' ı r . ! , ! ( • • , r , , , t - ı . r , 1 - ı t . • I r ' f . - ! . ! > • „ , H A K İ K A S I 149 BİN TL Gırn ^rmcte ntılrm hıs3 m e ^ %5O İNDİRİMLİ. KademeliCell TURKCELL Cumhuriyef Ayrıntılı bllgl için: HAZIR KART 79. YIL SAYI: 28198 / 500.000 TL (KDV,çmde) KURUCUSU Y U N U S NAD\ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 20 ARALIK 2002 CUMA Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi şiddetle kmandı Kötü günlerbaşlamasınUmarım saldırganlar yakalanır Cumhurbaşka- nı Ahmet Necdet Sezer, Ankara Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Necıp Hablemitoğlu'nun düşüncesı ve kimliğinın belli olduğunu vurgulayarak "Ona kar- şı yapılan saldınyı şiddetle kınıyorum. lanetliyorum. Umuyorum kı. saldırganlar kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilecektır. Bunun kötü günlerin başlan- gıcı olmamasını diliyorum" dedi. • 9. Sayfada SUİKASTTATETÎKÇİKUŞKUSU Hablemitoğlu katilleri tanımlamıştı# Hablemitoğlu, Fethullahçılann 2 yıl once "can düşmanı" olarak adlandınlan 5 kışiyı ortadan kaldırmak ıçın tetıkçı aradığını yazmıştı. Suıkastta kımı gazetelere göre Hızbullah kuşkusu var. Ancak bu mantıklı gelmıyor Kullanılan sılah, saldırganlann sayısı, hedefın vurulma noktası da bu tezı doğrulayan unsurlar Yanı örgüt "kendı ıradesıyle" bu eylemın ıçınde görünmüyor. Genye bır tek şık kalıyor O da taşeron... MEHMET FARAÇ'ın haberi • 9. Sayfada ROBOT RESİMLER DAĞITILDI Aynı süahtan iİdfarklı kurşun # Hablemitoğlu'nun aynı sılahtan çıkan 9 mm. çapındakı ıkı farklı tıpte mermı ıle yaşamını yıtırdığı belırlendı. Hablemitoğlu'nun kafasma yakın arahklarla 2 kurşunun ısabet ettiğı tespıt edılırken soruşturma Terörle Mücadele Şubesı'ne kaydınldı. Hablemitoğlu'nun eşının ıfadelen doğrultusunda hazırlanan robot resimler emnıyet bınmlenne dağıtıldı. • 8. Sayfada Ülkemizin etrafı tuzaklarla dolu Başbakan Gül, cinayetüı aydınlatılması için tüm otoritenin kul- lanılacağım ve konuyla yakından ilgıleneceğini açık- ladı. CHP liden Baykal "Bu olay, Türkıye'nin çok güç bir dönemın içmde olduğunu bir kez daha göstenyor. Ülkemizm etrafında büyük tuzaklar var" tiedi. SHP Genel Sekreteri Sağlar ise cinayeti "derin ilişkilerin oluşturduğu bir eylem" olarak niteledı • 9. Sayfada Aynıfılm değişik senaryo Doktor Necip Hablemitoğlu'nun evi, sevenleri, ya- kınlan ve siyasetçilerin akınına uğradı. Uğradığı bombalı saldırı sonucu >aşamını yitiren gazetemiz yazarı Prof. Dr. Ahmet faner Kışlalı'nın eşi Nilüfer Kışlalı da Hablemitoğlu'nun evine giderek ailesine Saldırınm zamanlaması dlkkat çekicUüm öğ- retim Üyeleri Derneği Başkanı Prof. Hatipoğlu, su- ikastın zamanlamasıyla ilgili olarak çeşitli varsayım- lar olduğuna dikkat çekti. TGC Başkanı Erinç, saldı- nnm alçakça bir girişim olduğunu belirtti. Istanbul'da- ki ünıversitelerin rektörleri tepki için Cumhuriyet Anı- tı'na çelenk koydu. Üniversite senatoian Türkiye'nin üzerinde oyunlar oynandığını savundular. • 9. Sayfada Karanlık Günler Uyarısı HtKMET BİLA'nuı yazısı • 3. Savfada Karanlık Güçler HİKMET ÇETlNKAYA'nın yazısı M 5. Sayfada Kötü Günlerin Başlangıcı mı? ORHAN BİRGÎT'in yazısı • 7. Sayfada Saldınlann son halkası • 8. Savfada başsağlığı diledi. Kışlalı, "Aynı filmin değişik senar- yosunu izliyor gibiyim" dedi. Faillerin yakalanaca- ğına inandığını söyleyen Kışlalı, "Burası hukuk dev- letL Inanmak zorundayız" diye konuştu. Nilüfer Kış- lalı, açılan taziye defterine şunları yazdı: "Sayın Ho- cam, eşimle a\nı kaderi pavlaşıyor olmamzdan de- rin üziintii duydum." (Fotoğraf AA) • 8. Sayfada Sezer, AKP liderine milletvekilliği yolunu açan anayasa değişikliğini Meclis'e geri gönderdi Erdoğan'a özel değişildiğe veto # Sezer, kişiye özel anayasa değişıkliğinin hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını vurgulayarak Erdoğan'm millervekili olmasının önündeki engelleri kaldıran düzenlemeleri geri çevirdi. Anayasa değişıkliğinin AKP'nin planladığı gibi Meclıs'ten aynen geçirilmesi durumunda, Sezer'in referandum yoluna gidebileceği belirtiliyor. ! DENKTAŞ: GÖRÜŞMELER SÜRECEK ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, AKP lıderi Recep Tayyip Erdoğan'a milletvekilliği ve ardından da Başbakan- lık yolunu açacak anayasa değişikliğini "kişiye özgü" bularaİc TBMM'ye iade ederken hükümete de hukuk dersı verdi. "Öznel, somut ve kişisel amaçla" ger- çekleştınlmek istenen düzenlemenin hu- kuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını be- lırten Sezer, yasalann "göncel ve geçici bir durumu gözetmeyen, belli bir kişi- yi hedef almayan kurallar içermesi" gerektığını bıldırdı. Cumhurbaşkanı, ana- yasadakı seçim yasalannda yapılan deği- şikliklenn 1 yıldan önce uygulanamama- sına ılışkın sınırlamanın kaldınlmasının da anayasanın genel norm olma özellıği- nı yok ettığine vurgu yaptı. Cumhurbaş- kanı Sezer, AKP lıden Erdoğan'ın millet- vekilı olmasının önündeki engellen kal- dıran ve CHP'nın de desteğiyle Meclıs'te UArkası Sa. 5, Sü. 2'de ABD VURMAK ÎÇlN YETKİÎSTEYECEK AXP HÜKÜMETÎNDEN KADROLAŞMA Görüş ayrılığımızyok Irakhn kader ayı ocak Eğitimin başıncı imam # Denktaş, AKP hükümetinin Kıbns konusunda başlangıçtaki tereddütlenni aştığını, görüş aynhklan olmadığını söyledı. Rauf Denktaş, Kıbns görüşmelerini "iyi niyetle" 28 Şubat'a kadar sürdüreceklerini söyledi. Denktaş "Umanz o zamana kadar yol katetmiş oluruz. Çahşmamız bu olacaktır. Netice alıp almamak iki tarafın iyi niyetine bağlıdu-" diye konuştu. • 10. Sayfada # ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nden Irak'ın 1441 sayılı karannı ihlali nedeniyle güç kullanımı konusunda izin istemek için ocak ayı sonunu belirlediğı bildinldi. ABD'li bir diplomat, Türkiye ve ABD'nin olası bir operasyonda bölgeyi denetim altına almak içın Kuzey Irak'a beraber girmeyi planladığını açıkladı. K. Irak'a girecek ülkelere Ankara'nın karar vereceği belirtildi. • 11. Sayfada # AKP iktidanmn kadrolaşma çahşmalan hız kazanırken Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yıllarca imamlık yapmış olan Murat Bey Balta atandı. Kültür Bakanhğı Müsteşarhğı'na ise imam- hatip lisesi çıkışlı Mustafa îsen getirildi. Akça'nın dinci vakıflarla bağlantısı olduğu ve îslami kitaplan basan bir yayınevine danışmanlık yaptığı öğrenildi. EBRL TOKTAR'ın haberi • 5. Sayfada Usta yazar 76 yaşındaydı. Yazın dünyası yasta Memet Fuat'ı yitirdik# Edebıyatçı, düşünür, ayduı ve gazetemiz yazan Memet Fuat yaşamını yitirdı. Memet Fuat, annesi Pıraye Hanımın Nâzım Hıkmet'le evlenmesıyle yoğun bır sanat ve yazm ortammda bü- yüdü. Memet Fuat'ın cenazesı bugün Altunizade Camıı'nde kı- lınacak öğle namazınm ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa venlecek. # Sporla Haydarpaşa Lıse- si'nde okurken ilgilenmeye baş- layan Memet Fuat, 1959'da Al- tunizade "de arkadaşlanyla bır- hkte Altınyurt Gençlik ve Spor Kulübü'nü kurdu. Kulüpte, Hal- kevlen'nde olduğu gıbı sporun yanı sıra resım, müzık, tıyatro da yapılıyordu. • 14. Sayfada Zekeriya Temizel Cumhuriyet 'te Eski Malıye Ba- kanı ve BDDK Başkanı Zeken- ya Temizel de Cumhunyet ailesine katıldı. Bugün ve her cuma • 13. Sayfada Erdoğan: Erteleyelim Şeffafihale baş döndürdü # AKP, ışadamlan, meslek örgütlen ve sıvil örgütlerin, "KamufiıaleYasası 1 Ocak'ta yürürlüğe girmeli" yönündeki uyanlanna karşın yasanın ertelenmesi için gınşımlennı sürdürüyor. AKP liden Erdoğan'la önceki gün bir araya gelen Bayındırlık Bakanı Zekı Ergezen'in erteleme girişımine Erdoğan'dan da destek aldığı belirtildi. • 13. Sayfada 'KÜRT IDRİS" YAŞ.AMINIYlTIRDt M 3. Sayfada DÜŞLERİN SÖNDL'ĞÜ ÜLKE M 7. Sayfada MALt MİLAT KALDIRILDI • 13. Savfada DÜNYA KUPASI ANTALYA'DA! MArka Savfada GUNCEL CUNEYT ARCA1TREK Mal Sahipliği Telaşı Ikı el sılah sesı dunyamızm kararmasına yol açtı. Prof. Ahmet Taner Kışlalı'nın katlınden uç yıl son- ra Dr Necip Hablemitoğlu sol gozünden vurularak olduruldu. islamcılığı yaşam felsefesı yapan yenı bır ıktidarın bırıncı ayında laıklığı savunan bır bılım adamı daha katledıldı. Katilleri barındıran örgütlenn, sıyasal ortamdan ce- UArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Kavga reyting amaçlı RTÜK İZİemede TV kanallan ve gazete sütunlannda birbırine savaş açan spor adamlan, izlenilirlık oranlannı arttırdı. Toplumun gelenek ve göreneklerine uymayan yaymlar kamuoyunda tepkı yaratırken seçım dönemınde sıkça kapatma cezası veren RTÜK, 'kavgacı' programlan ızlemeye aldı Etiğe aykırı TGC ve TSYD, spor yorumculannın kavgasımn 'basın meslek ilkelerıne' uymadığını açıkladı. TGC Başkanı C»rhan Ennç, "Görev ve sorumluluk bildirgesi unutuldu" diye konuştu. Fair-Play Komitesi Başkanı Erdoğan Anpınar, "Bu kişilere anti- faır play ödülü verilmeli" ifadesini kullandı. MSpor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Başlangıç mı? Dr. Necip Hablemitoğlu'nun pusu kurularak öl- dürulmesı, sona ermış olmasını ıstediğimız "faili meçhul cinayetler" serısını yeniden gündeme taşı- dı. Kahredıci bir durum! Sağduyulu düşünen herkesin kafasında Cumhur- başkanı Ahmet Necdet Sezer'in altını çızdiği dılek var: UArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog