Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

14 ARALIK 2002 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA 17 Taktik Neydi? Başbakan Abdullah Gul un, makamına oturduktan bırkaç gun sonra verdığı ılk demeçierden bırı "28 Şubat'ı unutun 28 Şubat surecı bır daha yaşanmaz, boyle bırşeye tahammulumuz yok" olmuştu Arşıvlerı karıştırırken geçen gunlerde yıtırdığımız Prof Dr Bulent Tanor'un 28 Şubat 1999 gunlu Cumhurıyet'te Devrim Sevimay ıle yaptığı soyleşıden bır bolum gozumuze çarptı Bulent Tanor, Sevımay'ın "28 Şubat ıçın 'Bıçağın kemığe dayandığı gun goruşunu nasıl değertendırıyorsunuz" sorusuna şu karşılığı vermış Aslında ben ılk gunlerde bıçağın kemığe dayandığına ınanmıyordum Çunku, Turkıye tanhınde ılk kez bırsıvıl toplum hareketı başlamıştı ve gelışıyordu da Yanı sorunun halk tarafından çozuleceğıne ınanıyordum Irtıcaya karşı bankatı sıvıller kurmalıydı Ancak, ıkı yıldan bu yana kamuoyuna açıklanan ısîıhbarat bılgılenne bakıldığında da • bıçağın kemığe dayandığına ılışkın onemlı ıpuçlannı oğrenıyoruz Gerçı onlar, yanı dıncı devlet goruşunu benımseyenler, bır darbe yapmayı amaçlamıyorlardı Ama sandıktan çıkıp 'çoğunluk dıktatorluğu'nu kurmak ıstıyorlardı Bunu da demokrasıyı kullanarak yaptyorlardı Taktıklen buydu 28 Şubat bu oyunu bozdu " Tanor'un sozlennın uzerınden 3 5 yıl geçtı AKR buyuk çoğunlukla ıktıdarda ve Başbakan Gul "28 Şubat'ı unutun " dıyor IŞIK KANSU • Humyet ten Sedat Er- gın "Dıploması nasıl bır uğraş" diyesoruyor, AKP lıderı Recep Tayyıp Erdoğan da yanıtlıyor "Ben pıyasa tuccarlığından gelıyorum Sıya- sette de, sıyasetın de tuccariığını yapmamız la- zım, ulkemızın menfaatı ıçın, mılletımızın menfa- atı ıçın " Pekı, tuccar Erdoğan dıplomasıyı ve dış polrtı- kayı kıme danışıyor'? Bır başka tuccara Cuneyt Zapsu ya AKP kurucusu olması dışında hıçbır sıyası so- rumluluğu ve yetkısı bulunmamasına karşın ulu- sal çıkarları yakından ılgılendıren en kntık toplan- tılara katılan Cuneyt Zapsu kımdır'? Mustafa Balbay, hafta başında Zapsu ya ılış- kın bazı bılgılerı sıraladı "Azızler Holdıng'ın, BİM marketlennın sahıbı, Turk- Amenkan Iş Konseyı uyesı, TUSİAD uyesı, geleneksel olarakyıllık cırosu bır mılyar dolan ge- çenlenn kabul edıldığı Dünya Ekonomık Foru- mu 'nun üyesı " Cuneyt Zapsu'nun başka gorevlen de var Tur- kıye Fındık ihracatçıları Bırlığı Başkanhğı, Istanbul Tarikat-Iicaret-Siyaset ZinciriIhracatçılar Bırlığı Başkanhğı gıbı Zapsu'nun aılesıne ılışkın bılgılere gelınce Es- kı DEP Genel Başkanı Yaşar Kaya, Ozgur Polıtı- ka'nın 8 Şubat 2002 tanhlı sayısındakı yazısında Zapsu aılesını şoyle tanıtıyor "Tayyıp Erdoğan 'ın ABD gezısının duzenleyıcı- sı ve sozcusü bebeklığı dahıl elımızde buyumuş Cuneyt Zapsu Zapsu soyadına bızım okurlarya- bancı değıller Rahmete gıtmış Musa Anter'/n kaympeden, Said-ı Kurdı 'nın (Saıd-ı Nursı) dos- tu ve Sıbırya surgununde arkadaşı, rahmetlı Ab- durrahım Zapsu'nun torunu Musa Anter'ın ka- yınbıraden Pertev Zapsu'nun çocuklan Abdur- rahım Zapsu'nun Lalelı'dekı evınde son kıracı bendım Yanıma bırkaç tane de arkadaş almış- tım Ev uç katlı bır ahşap koşktu Cuneyt veAzız, tombul, tonton çocuklardı Şımdı unlu ışadam- lan oldular Azızler Holdıng ve Balsu onlann Babaları Pertev, dedelerı Abdurrahım Zap- su'nun ıkı cıltlık 'Buyuk IsJam Tanhı' adlı kıtabını Avrupa'ya goturup oradakı Islamcılara satarken, Balsu Holdıng bugun Avrupa'ya fındık ez- mesı ıhraç eden tek fabnka "Başka bılgılere de ulaşmak olası Cuneyt Zapsu nun dedesı Abdurrahım Zapsu, 194O'lı yıl- larda Necıp Fazıl Kısakurek'ın çıkardığı "Büyuk Dogu" dergısınde Saıd-ı Nursı uzerıne yazılar yaz- mış, Ehl-ı Sunnet adlı bır dergı cıkarmış Dede Zapsu Cuneyt Zapsu'nun babası Pertev Zapsu'yu da Emırdağ'da Saıd-ı Nursı ıle tanıştır- mış Pertev Zapsu, o gune ılışkın duygulannı şoy- le ozetlemış "Buyuk ınsanlarla ılgılı hatıralarunutulmuyor, ın- san hafızasında ızler veyankılarbırakıyor Merhum babam ustad ıçın (Saıd-ı Nursı) 'Cenab-ı Hakkın lûtfuna mazhar olan bır zattır derdı" Cuneyt Zapsu'nun tıcaret geleneğı de baba- dankalma Pertev Zapsu geçmışteKabataş'tatı- caretle uğraşmış, "Emperyal radyolan mumessıl- lığı" yapmış Gazetemız yazarı Uğur Mumcu'nun adeta te- keıieme halıne getırdığı bır zıncır vardı "Tarıkat-tıcaret-sıyaset" Ne dersınız, bu zın- cır suruyor mu? Loş adlıye kondorundan cuppesıy- le çıkıp gelıyor Halıt Çelenk Işaret parmagını kaldırmış bırşeyleranlatıyor genç deneyımsız gazetecıye Elınde- kı tutanaklan karıştınyor, aynı parma- gını satırtar arasında dolaştınyor Hah, ışte tam orası, bak şu ıfadeler çok onemlı Bır ders gıbı Ayakustu huku- kuntemelkavramlannagınş Hoca gı- bı değıl ama, yalın oğretıcı gıbı hıç de- ğıl, sezdmcı Oraya parmak basmalı gazetecı, haber oradan çıkmalı 1970'h yıllann sonlan, olum her gün sokakta. Gulyabanıye benzemıyor pek, gun kadar gerçek Sonra 12 Eylul Su- Halit Çelenk'in 80. Yaşgünü rek avcılan da, korku da, korku salma da, başkaldırı da ışkencedegece ka- dar bıldık. KeHeter de koltukta, getecek- ler de öyle bır mevsım donumu Halrt Çelenk, yalnızlann, kıygınlann, gözbebeklen donmuş annelenn, dış- len kenetlı babalartn, can kardeşınden can alınmış ıçı kıyılan ağabeylenn uma- ra açılan takvım yaprağı Hukuk dılın- de savunman Alt tarafı bır kâğıt par- çası ıse sav, savunma nar çıçeğıdır, açar ınsancı suremde Hem Halıt Çe- tenk değıl mıdır, Hatay'ın Musalla sem- tındekı lısedeyken bır nar ağaanın al- tında Jan Jak Ruso'nun sozlennı oku- yan "lnsandoğayaozgürgeldı,özgur doğdu, ama bugun heryerde ztncır- ler ıçındedır" Özgurtuk, bağımsızlığın sut kardeşı Bağımsızlık, Hatay'ın kurtuluş surecı- nı bırebır yaşayarak çocukluk bılıncı- ne kazınan anlamdır Bağımsız duşu- nebılmenın yetkın urunlerıdır kıtaplan Gunluk ozentıye kapılıp kımılen gıbı "Bağımsıziık sılıkleşmektedır" dıyebı- lır mı htç? Şımdılerde bedensel doğa- SÎ soluk almasını zorlaştınyor Halıt Çe- tenk'ın Pekyakınıy^budurumundan Bızım bıldığımız Halıt Çelenk hıç bk- nefes olmadı Toplumcu duşunce eğer engellı ko- şusunu surduruyorsa bugun Turkı- ye'de, çıkıştakı ılk bayrak koşuculann- dandır Halıt Çelenk Yorufmadıda ko- şuyor surgıt Yann Halıt Çelenk'in 80 yaş gununu kutlayacağrz. Saat 15 00 te Çankaya Beledıyesı'nın Kavaklıde- re'dekı Çağdaş Sanatlar Merkezı'nde olacağtz. Beklenz Melih Cevdet Anday'a Saygı COŞKUN ÖZDEMİR "Doğrusu ben ınsan sevgı- me pek guvenemıyorum Ne bıleyım sevdığım oluyor, sev- medığım oluyor Bakın hay- vanları sevebılırsınız, çunku onlar olacağını olmuştur In- sanoğlu oyle mı ya? Onu da- ha gelışmenın ılk basamakla- rında saymak sanınm yerınde olur" Yukarıdak) satırlar Melih Cevdet Anday ın bır yazısın- dan alıntıdır O yazıya "Hasta- neler ve hapıshaneler yaşa- mın ıkı terslığıdır Insan bın- sınde sağlıgından, otekınde ozgurluğunden utanır" dıye başlıyordu Cıddı bır hastalı- ğın başlangıcında Çapa klınık- lennde benı zıyarete geldığı gu- ne aıt ızlenımlerını aktarıyordu buyuk denemecı lyı bır dok- tor olabılmek ıçın kayıtsız ko- şulsuz bır ınsan sevgısı zorun- lu mudur'? Bunu tartışıyorduk hastaneodasında Toîstoy un olumunu anlatmıştı bır akşam sofrasında Usta bır yazar ol- duğu kadar usta bır konuşma- cıydı Melih Cevdet Oldukça kalabalıktık Dınleyenlenn ço- ğunluğu bu olayı bılıyordu el- bette Ama o bu gerçek hıkâ- yeye sankı tanık olmuşçasına sankı olayı yaşamışçasına oy- lesıne guzel ve canlı anlatıyor- du kı hepımız soluğumuzu ke- serek dınlıyorduk Sonunda Tolstoy'un yaşamının sona er- dığı ıstasyona soluk soluğa ye- tışen kansı "Benım suçumyok" dıyordu Busahneyıçokanlam- lı buluyor ve ustune basarak yı- nelıyordu Melih Cevdet "Be- nım suçum yok" Bu hıkâye sona erdığınde sofrada rakı- nın tukendığı anlaşıldı "Yahu burası kerbela mp" dıye ses- lenıyordu Anday Bır gun Baro Han ın ustun- de Çatı Restoran'da bırlıktey- dık Çoğunluğu Cumhurıyet gazetesınden arkadaşlar var- dı Bırden Pavlov dan soz açıl- dı Şartlı reflekslerın bu unlu kuramcısı bır sabah asıstanı laboratuvarageç kalınca, "Ne- rede kaldın?" dıye onu azarlı- yordu Rusyalhtılalı'nınbaşla- dığı gundu bu Asıstanı, "Ho- cam dışanda ıhtılal var" maze- retını ılen surunce Pavlov onu, 'Sana ne ıhtıtalden?" dıye ya- nıtlıyordu Olayın yorumu ko- nusunda Çatı'dakı topluluk ıkı- yebolunmuştu AmaPavlov'u eleştırenler çoğunlukta gorunu- yordu Bır bılım adamı nasıl olurda bır ıhtılalı gormezden ge- lebılırdı? Melih Cevdet ıse Pav- lov u haklı bulanlardandı Tar- tışma kızışıp gıderek ıhtılalı ve devnmı kuçumsemesuçlama- sına doğru uzanınca, "Ben de gıdıp sıze anlatamadığımı sev- gılıme anlatınm" dıyerek ha- reketlenmıştı Daha sonra bu- nu bır yazı konusu yaptı Yaş- lılıkla ılgılı bır yazısında ılen yaş- lardakı ınsanların mal mulktut- kusunatakılıyordu ve soruyor- du ıncelıkle "Yolkısalmış ıken bu kadaryolluğa neden gerek duyuyohar acaba "> " Uzunca bır sure kaldığımız bır Amerıka seyahatı donuşunde arkadaşımız Naım ve Meral Kılıç'ın evınde buluşmuştuk Araya yıllar gırdı eğer belleğım benı yanıltmıyorsa llhan Sel- çuk'tan başka sevgılı dostla- rımız Oktay Akbal, Melih Se- zen, Mengü Ertel, Orhan Ka- ravelı ve eşlen de oradaydılar Bız eşımle bırlıkte Amenka anı- lanmızı anlatmaya koyulmuş- tuk Oradayadırgadığımızdost- luk, komşulukanlayışından soz ettık Aynıapartmandaoturan- lar bırbırienne sadece bır "hel- lo" demekle yetınıp daha ote- sınegeçmıyorlardı Aralarında bır yakınlık, komşu hatırı falan gıbı şeyler soz konusu olmu- yordu Melih Cevdet'ın bu goz- lemlenmıze, eleştınlenmıze ver- dığı yanıt unutulurgıbı değıldır "Aman doktor" dedı bırdenbı- re, "bızdekı yakınlık da pek ovutecek cınsten sayılmaz Bır sıcak merhabanın ardından kapınızı çalıp hadı bır tavla ata- lım dıyebılıher Yolculukta ya- nınızda oturan tanımadığınız bır kışı sızı sorgulamaya baş- lar Ne ış yaparsınız? Ne kaza- nırsınız? Nerede oturursunuz? Evlı mısınızi Çocuğunuz var mı7 Yok dersenız bunun ar- dından kımın olmuyor sorusu ıle karşılaşabılırsınız Allahaş- kına gelın bu davranışlara da yakınlık, dostluk demeyelım " Bu yukandakıler onunla ılgılı kısabıranılardemetı Buyuk ya- zar, buyuk şaır, bırbınnden an- lamlı oyunların yazan, yerı ko- lay kolay doldurulamaz dene- me ustası değerlı ve sevgılı dost Melih Cevdet Anday'ın olumunu bıraydan ben yurtdı- şında olduğum bır sırada oğ- rendım Yıllardır Cuma yazılannın oz- lemını çekıyorduk Sesını du- yabılıyordukzamanzaman Eşı kolay bulunmaz bır eş Suna Anday'ın aracılığı ıle haberler alıyorduk Şımdı onun şıırierı, yazılan, çeşıtlı dallardakı ya- pıttan ıle baş başayız Buyuk oz- lemımızı onlarta gıdermeye ça- lışacağız 1 Melih Cevdet ı anan çok sayıdakı ınsan gıbı ulusu- muzun ve tum ınsanlığın bır buyuk kayba uğradığını yıne- leyerek anısı onunde saygıyla eğılıyorum KİM KİME DUM DUMA BEHIÇAK behıcakin turk.net ŞİŞLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 2002 395 Samsun ılı Terme ılçesı Orencık Koyu, cılt 64, hane 9 cla nufusa kayıtlı bulunan Mustafa ve Azıme'den 1981 de olma Cezmı \ıl- raaz ın hacır altına alınarak kendisine aynı nufusta kayıtlı ve halen Fatıh Vlah Kaptan Sk No 16 Goztepe Bağcılar Ist adresınde ıka- met eden annesı ^zıne Yılmaz ın vası tayın edınıldığıne daır ılam ılanen du>ıırulur 28 10 2002 Basın 82329 Huvıvetımı kavbettım Hukumsuzdur ŞLKRİ1EERTIRK Nuftıs cuzdanımı ka\ bettım Hukumsuzdur EROL CtŞlOGLL Ehlıjetımı kavbettım Hukumsuzdur XIRH4\ BOZDAĞ OZGIL ÇİZGtLİK KÂMİL MASARİCl 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 2J j 2 3 «. E 6 7 8 9 10 1! 12 HARBÎ SEMIH POROY semıhporoy(Q yahoo.com (K TARİHTE BUGÜN MVMTAZ ARIKA\ Mirahk GELECEĞİN HABERCİŞİ! ISOS'TE SUGUN, ÜNLV FRANSU HEKIM VE ASTTfOİOÖJ NOSTRAMMUS OC6PU 26 YA$LARINDA H£KIMLtğE BOfUM&K OLAN NOSTRADAMUS, 8U MSSLEKTEKJ BAŞARIS! V£ DSfJEOİSI yENt 1LAÇLA&IA KJSA SU- REDB TANIMACAiaTR. ANCAK, ONUN ASIL UNÜ,Btft BAÇKA MEAAK/NDAN POgACA/CnK. ASTROLOTI fSSS'TE YAYfMLAmCAĞt n CENTU(U£S'At>U YAPl- 77, fS4?'PEN BEKI AÇt/ClAPI&l, GELSCEKLE ll£l- U K£HANBTt£RlNl TOPtADIİı KJTAPTK SU KjmPt Ö2ELLIIOB ISONESANS SlRA£/Nü# EN ÇOK OKÜNAH yAPlTlAISDAfJ SAyiUKAOTR. ıt-GıHC OlAN, BU KE- HAHETL£RfAJ BÜYUK ÇCSuNLU^INUN SONRA- PAN GEgÇEKLEÇMESlOlRl. As+rolojı yıldızktT/ay uegütıep* ftarejkeHerujk. ,fft. şantar araSında bdğ Içurcm uğroçda//,fii/c///k.. İSTANBUL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞl'NDEN EsasNo 2002/571 Karar No 2002 667 Davacılat Sımon Nevruz tarafından davalılar Yasemın Yıldınm vs alevhıne açı- lan alacak davası sonunda Mahkememızın 2002 ^71 Esas 2002 67 karar savılı ve 19 11 2002 tanhlı ılamı ıle ' Yetkı vönunden davanın reddıne talep halınde dosyanın yetkılı ve gorevlı Us- küdar Nobetçı Aslıye Hukuk Mahkemesı ne gondenlmesıne karar venldığı dahılı da\alı Yasemın Yıldınm ın adresının meçhul olması sebebıyle ış bu ılanın neşır ta- nhınden ıtıbaren 15 gun sonra teblığ edılmış sa\ılmak ka>dı>la karar yenne kaım ve temvızı kabıl olmak uzere ılanen teblığ olunur 10 12 2002 Basın 82369 LÛSEV •Monoaii 4470660 bfts031244?6833 wwwloaevorgt loeev<8loeevoıg t Ftaş* CUp CaddeaittkadtmSotok Ncr 14 O O P / Mmm GÖRUŞ EMİN GÜRSES Dış Politikada Yöntem Sorunu AKP hukumetının dış politikada oncelığı AB'ye uye- lığe vermesıyle bırlıkte hangı yontemlenn kullanılaca- ğı konusu gundeme geldı AKP Genel Başkanı Tay- yıp Erdoğan AB'yı baskın taleplerle koşeye sıkıştıra- bıleceğını hesap ettı Bu yontemı kendısıne oneren- lenn AB nın kararını aşağı yukan tahmın etmemış ol- maları, AB konusundakı hayal kınklığının ABD'nın An- kara'dan taleplennde elını kuvvetlendıreceğını bılme- melerı mumkun değıldır AB'nın gunumuzdekı dış po- lıtıka hedeflennde Ankara'nın bır oncelık arz etmedı- ğı herkesçe bılındığı halde 12-13 Aralık Kopenhag zırvesınde Turkıye ıle ılgılı karariara Başbakan Gül'un olumsuz tepkısı anlaşılmazdır Elınızdekı hangı koz- lan ne amaçla kullandığınızın hesabını yapmadan boy- le bır çıkışa karşı once şaşıran Bruksel ın kendını to- pariayarak karşı bır onenyle ortaya çıkarak aradan sıy- nlması beklenen bırsureçtı AB sorumluluk altına gır- memış ve topu Ankara'ya atmıştır Kıbns konusunda Bruksel'ın hesabı açıktır Cum- hurbaşkanı Denktaş ın belırttığı gıbıjeopolrtık açıdan ıhtıyaç duyduğu ıçın AB'nın çıkarı Kıbns'ı uyelığe al- maktı Bruksel'ın bu adımının uzlaşmayı zora soktu- ğu bılındığı halde, Avrupa Parlamentosu Başkanı Pat Cox'un hâlâ AB'nın uzlaşma sağlanmamış bır Kıbns ıstedığını dıle getırmesı Denktaş'ın soyledığı gıbı ah- lakı değıldır Ankara ıle uyelık goruşmelenne Kopen- hag knterlennı yerıne getırırse Aralık 2004'te başla- nacağının belırtılmesı Bruksel'ın dış polıtıka surecın- de tum çabalara rağmen bır değışıklık yapmayacağı- nı gosterıyor 1999 dakı Helsmkı zırvesınde, Turkı- ye'nın AB uyelığını Kıbrıs'takı anlaşmazlığın çozumu- ne bağladığı bılınmektedır Rum kesımının uyelıkten sonra bır anlaşmaya yanaşmayacağı dıkkate alınırsa tam uyelığın AB nın ışıne gelen bır tanhe ertelendığı soylenebılır Dış polıtıka kartlannı kullanırken lyı zaman- lamayapan Atına, Rum kesımı alınmazsagenışleme- nın onunu tıkayacağını açıklamakla Bruksel'ı koşeye sıkıştınrken Ankara'yı sıkıştırma ışını Almanya ve Fran- sa'ya bırakarak uzennden yuku atmıştır Ânnan'ın VVashıngton-Londra talımatıyla hazırlan- mış planının arkasında Kıbns'ta Ankara'yı sıkıştırma hesabı yattığını gormeyen AKP yonetımı, VVashıng- ton'ı kılavuz seçmıştır kendısıne Bızde Batı hayran- lığı bazı çevrelerde çoğu kez aşağılık kompleksıne donuşmektedır Emperyal merkezlenn dış polıtıka on- celıklennı gormezden gelerek gostenşlı karşılamala- ra kananlar ulkeye zarar verırler Dış polıtıka ımkânla- nnızı, Batılı emperyal merkezlenn çıkarlanyla çatışan amaçlannıza ulaşmak yolunda kullanmak ıçın yıne bu merkezlerden medet ummak bır dış polıtıka yontemı olamaz Dış politikada hangı amaçların oncelıklı olduğunun, bunlara hangı koşullarda ulaşılabıleceğının, taleple- nn dığerdevletlere goturulmesınde nasıl bıryontemın ızleneceğının hesabı yapılmadan adım atılması dış politikada yonetımın elını zayıflatır Ankara'nın ılerıde AB ıle daha fazla sorunla karşılaşmaması ıçın şımdı- den dış polıtıka yontemını gozden geçırmesınde ya- rar vardır Hedefe varmak ıçın propaganda ve manıpulasyo- nun onemlı bıryontem halıne getınldığı Bruksel'deTur- kıye'nın kontrol altında tutulma çabası suruyor Batı- lı emperyal merkezlenn dayatmalan ve yerlı ışbıriıkçı- lennın bunlardan lutuf beklemelerının yarattığı aşağı- lama Turk halkının refahının yukseltılmesı ve komşu- lanyla banş ıçınde yaşaması yolunda atılması gere- ken adımları engellememelıdır Bu konuda Gazı Mustafa Kemal Paşa'ya kulak ve- relım 1 Kasım 1928 de TBMM dekı toplantıda şoyle dıyordu Gazı 'Efendıler, hancı sıyasetımızde dürûst- luk memleketımızın emnıyetıne ve ınkışafına, masu- nıyetıne dıkkat, şıan hareketımıze kılavuz olmaktadır Esaslı ıslahat ve ınkışafat ıçınde bulunan bırmemle- ketın hem kendısınde hem muhıtlennde sulh ve hu- zuru cıdden arzu etmesınden daha kolay ızah oluna- bılecek bırkeyfiyet olamaz Hancı sıyasetımızde mem- leketın masunıyetını emnıyetını vatandaşlann hakla- nnı herhangı bır tecavuze karşı bızzat mudafaa ede- bılmek kudretı de bılhassa gozde tuttuğumuz nok- tadır" Gazı'nın bu sonuca uzun bır mucadele sure- cınden geçerek vardığı dıkkate alınmalı ve bundan ders çıkarılmalıdır Aksı takdırde dahılı teşkılatla desteklen- meyen bır harıcı sıyasetın sonu hep hayal kırıklığı olacaktır E-posta: emingurses<a yahoo.com Fax: 0212 513 85 95 1 2 3 4 5 B U L M A C A SEDAT YAŞAYAM SOLDAN S\Ğ4: 1/Kendınıbe- < ğenmış, kıbır- lı 2/Kıremıt- 2 rengı 3/Te- 3 on Ulkemız 4 sulannda ya- ,. de denılen 6 mersınbahğı 7 turu 4/ Yuz g metrekare de- ğerınde alan ° olçusu bınmı Ev gıysılen ve sabahlık yapımında kullanı- lan dökumlu bır ku- maş turu 5/ Kuzey gokkurenın en par- lak yıldızı Utanç duyma 6/Kokuluto- humu hamur ışlenn- de ve rakıcılıkta kul- lanılan bıtkı 11"— seslen sonuyor perde perde / Atlılar kayboluyor guneşınbattığıyerde"(N Hıkmet) Iskambılde "dam" da denılen kâğıt 8/ Korkmaktan duyulan korku 9/Trabzonılındeunlubıryayla "Doğar aç mıdelerden — topu ıhtılaller" (FN Çamlıbel) YUKAREDAN AŞAĞI\A: 1/ Kendını beğenmış, sevımsız, budala 2/ Çeşıtlı tanelenn şekerle kaynatılmasıyla yapılan bır tat- lı Gostenş, caka 3/Gız Tabanı tahtadan yapıl- mış den ayakkabı 4/Argoda, uzun sure cınsel ılış- kıde bulunmadığı ıçın aşın ıstek duyan kımseye venlenad Benlyum elementının sımgesı 5/To- go'nun başkentı Muzıkte uç ya da daha çok se- sın bır arada rınlaması 6/Bırzamanbınmı Ya- n, yarım II Özensız. gehşıguzel yapılmış Ağır kokulu bır gaz 8/Osmanlı mımarlığının en onem- lı ısmı Bır gosterme sıfah 9/ Kereste bıçmeye yarayan buyuk bıçkı Meyve kurusu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog