Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14 ARALIK 2002 CUMARTESİ 16 J_ lii.Li.Cj V \L£Â JL t _ f I ı cumtv(5 cumhuriyet.com.tr GüNÜN FlLMLERİ SantaFeTVail 10.00 CNBC-e Westem (Santa Fe Trail)- \menka da kolelık alevhtan evlemlen ıle tanınan efsanevı John Bro\vn ın o\kusunü be>azperdeve taşıyan vapım, unlu yıldız Errol Flynn'nın rol aldığı uçüncu uestern filmı Her ne kadar kolelık gıbı hassas bır meselede haylı belır- sız bır bakış açısına sahıp olsa da guçlu kadrosu ve yonetmeru savesınde baştan sona ılgıyle ızlenen bır klasık Yon Mıchael Curtız Oyn Errol Flyn. Olu ıa De Ha\ ılland. RavTnond \iassev (1940 4.BD. 110 dk) Revenge of._ 14.00 CNBC-e Guldürü (Re\enge of the Pink Panther) - Fransız gangs- terPhılıpDou\ıer ınbuvukbırproblemnardır Dığer mafy a aılelen ona \ e aılesırıe savgı duymamak- tadır Douvıer, guçlu ve \eterlı olduğunu ıspatlamak ıçın müfettış Jacques Clouseau'yu oldürmeye karar \enr Ancak bır kanşıklık sonucu. duzenlenen su- ıkastte Clouseau'nun \enne bır başkasi olur Yon Blake Eduards Ovn Peter Sellers Herbert Lom, DyanCannon Robert Webber (19"'8 A.BD 93 dk) Salak Milyoner 15.50 Star Güldurü /Ç2\ Babalanndan kalan eskı bır hantanın peşınde ^*r defıne aramaya geldıklen istanbul un kazma kurekle altını ustune getıren taşralı dort karde^ın gu- lunçoykusu ErtemEğılmez ın filmınde Kemal Su- nal. Zekı Alasya. Metın ^kpınaroynuyor(1974) Savaşçı 21.35 atv Macera /T7\ (Bridge of Dragons) - Kuçuk bır çocukken za- — ' lım general Ruchan tarafından venılmez bır savaşçı olarak yetıştınlen VVarchıld. generalle ev- lenmemek ıçın kaçan prenses Halo'yu vakalamak- la gore\ lendınhr Prensesın peşıne duşen \Varchild. RucharTla ılgılı gerçeklen oğrenınce Halo'ya yar- dımetmeye kararvenr \ on Isaac Florentıne Oyn Dolph Lundgren Cary Tagav,a (1999 ABD. 92 dk) KöşeyL. 21.40 StarMax Güldürü • Yoksul bır odacının Amerıka dakı amcasın- dan kendısıne kalan ınanılmaz mırası ahşından sonra yaşadığı olaNİann gulunç oyku^u \on A.tıf Yılmaz Oyn Kemal Sunal. Vleral Orhonsav, Alı Şen, Necla Sovlu. Ozcan Ozgur (1978) 23 10 / TKT 2 / Gerçek . Aynntı yanda Hıtku 00.10 Olay 7V Dram (Passionata) - Alan ve Lıana nırt arkadaşlıkla- n çok eskılere davanmaktadır Gunun bınnde karşılaştıkJannda Alan bır pı\ anıst. Lıana ıse e\ lı bır kadındır Aralanndakı arkadaşlık kısa zamanda aş- ka donuşur Yon Chnstopher Selton Oyn Larry Pomde\ter Pamela Wtnslovv (1992 \BD 7 6dk) Şüphe Ahmda 00.40 TRT 1 Macera (L nder Suspicion) - Porto Rıko'da y aşa> an ün- lu bır a\ ukat olan Henry Hearst. koşu \ aptığı sı- rada kuçuk bır kızıncesedınıbulurse durumu polıse haber v enr Ancak ıfadesındekı çehşkılı noktalar Hen- ry'nın hıç beklemedığı bır şekılde suçlanmasina ne- den olur Yon Stephen Hopkın» Ovn Morgan Fre- eman, Gene Hackman (2000 <\BD-Fransa 110 dk) Yıldınm_ 01.00 Shovv TV Macera (Thunderheart) - Bır FBI ajanı olan Ray Le- ı *Cooch' lakablı Frank Coutell'nın bır ka- tılı tutuklamasına vardımcı olmak ıçın Günev Dako- ta'ya gondenlır Ray geçmışının Amenkan yerlılen ıle baglantılı olmasının bu soruşturmada yarar sag- la\acağınıdü$ünmektedır Yon Mıchael Apted Oyn ValKılmer Sam Shepard (1992 \BD 119 dk) (7^) (••) («) O Yabancı Izleyin Orta Değmez fö )erl, TRT2 21.10 Türkiye'nin üyelik süreci TV Servisi - Canlı olarak ek- rana gelen "Çözüme Doğ- ru"nım bu haftakı bolümunde, Turkıye'nın AB uyelık surecı \e Turkıye-Almanya ılışkılen konu ahnıyor Zeld Sözer"ın hazırlayıp sunduğu yapıma, Prof Dr Tunç Erem, Prof Dr Tuğrul \rat, Prof Dr tbrahim Canbolat, Buyukelçı Rudotf Schmidt, Buyukelçı Osman Koruturk, Buyukelçı Hans- jörg Kretschmer, Buyukelçı Volkan Bozkır, yazar Dr Heinz Kramer \ e Bremen Unıversı- tesı'nden Prof Dr Hagen Lichtenberg konuk oluyor TRT 2 20 30 Zaman tüneli TV Servisi - "Attüâ tlhan ile Zaman tçinde Yokuluk" prog- ramı, bu hafta da ızleyıcılennı zaman tunelınde bır yolculuğa çıkartıyor Yapımcılığını ve yonetmen- lığı NedretÇatay'uı ustlendığı yapımda bu hafta, unltf yazar Attılâ tlhan, 20 yuzyılda ger- çekleşen olaylardan bahsede- rek bu yuzyıhn dunya tanhın- dekı onemını anlatıvor CNNTürk 2105 Kenter katılıyor TV Servisi-Turkıye 'de geçen hafta ıçınde yaşananlar "Gün- begün"de değerlendınlıyor Her hafta tanınmış bır ısmın ko- nuk olduğu programa, unlu tı- yatro sanatçısı Yıldız Kenter katılıyor Hakkı Devrim'ın ha- zırlayıp sunduğu yapımda, Kenter ıle Kopenhag Zırve- sı'nden Fazıl Say-Orhan Gen- cebsry ka\ gasına, Tayyip Erdo- ğan' ın ABD zıyarennden Dun- ya guzeh Azra Akm'a guncel konularuzenne sohbet edılıvor tv8 23.00 'Gençlerle' TV Servisi - Avrupa Bırlığı konusunda ısrarlı tutum ızlen- mesınden yana olmayan goruş- lenyle tanınan Prof Dr Erol Manisah, "Gençlerte" progra- mına konuk oluyor Istanbul Tıcaret Unıversıte- sı'nden ekrana gelecek yapım- da, AB uyelığının Turkıye ıçın tek yol olup olmadığı tartışıh- yor Cihat Şener'ın hazırlayıp sunduğu yapımda, "AKP ikti- dan, Türkive'nin \B üyeliği sürecini nasıl etkfler" sorusuna yanıt aranıyor Sinema-edebiyat ilişkisinin etkili örneklerinden biri olanyapım, sinema sanatıyla banşık olanlara... Suç dünyasına içerden bakış TRT 2 23.10 Robert De Niro'nun (solda) başrolde oynadığı \apım, izlenmesi gereken bir fılnı. Gerçek İtiraflar - True Confessıons / Yon Ulu Grosbard / Sen. John Gregory Dunne, Joan Didion (Dunne'un romanından) / Gor: Ovven Roizman / Muzık Georges Delerue / Oyn Robert De Niro, Robert Duvall, Charles Durning, Burgess Meredith, Cyril Cusack /1981 ABD, 108dakıka. TV Servisi - Roma Katolık Kılısesı 'ne baglı ust duzey bır rahıp olan Des Spel- lacy'nın (RobertDe Niro) pohtık alanda da bazı "güişimleri" vardır Kardeşı Tom (Robert Duvall) ıse "yaman" bır polıstır Ikı kardeşın yollan uzun yıllar once aynlmıştır Ancak Des Spel- lacy'nın bır gün karşısına çıkan cınayet olayı, kardeşlenn yollannın yenıden ke- sışmesıne neden olacaktır 1940'larda yaşanmış gerçek bır ola\ - dan yola çıkarak John Gregory Dun- ne'un romanlaştırdığı "Black Dah- lia"nın sinema versıyonunu ızleyeceğız bu akşam Alabıldığıne ılgınç bır fılm "Gerçek İtiraflar" îkı buyuk oyuncu- nun karşılıklı dokturduklen yapım. sıne- ma-edebıyat ılışkısının etkılı ornekle- nnden bın Dunne'ın rurunun onemlı yapıtlanndan bın olan romanını alıp ozune dokunmadan sınemalaştıran yo- netmen 11u Grosbard, "film noir" gele- neğının 80'lerdekj uzantılarından bınne uzanı\or fılmıyle Suç \e suçlu dünya- sına "tepeden" değıl, "içerden" bır ba- kış atan fılm, karakterlenn tum koru yanlanru ortaya çıkaran bır anlatımla be- yazperdeye gehyor Fılmın entnkasının dıkkatlıce takıp edılmeyı gerektıren bır yapısı \ar Karakterlenn ıç dunyalanna rahatlıkla gırmeyı sağlayan anlatım \e hıçbır aynntıyı atlamayan kurgunun da yardımıyla usta ışı bır yapıt goruntusu venyor "Gerçek İtiraflar". Ulu Gro&bard"ın fılmı, dıkkatlıce ız- lenmesı, aynntılann atlanmaması ve uzennde bıraz duşunulmesı gereken ala- bıldığıne ılgınç bır fılm Sinema sanatıy- la banşık olanlara Tv PROGRAMLARI 09.30 Pabucu Yanm 11.15 Yore- lerımız Turkulenmız 11.55 Turkı- ye 2 Futbol ügı Karşılaşması Akçaabat Sebatspor-Çaykur Rızespor (Canlı) 14.00 Fılm: Adsız Cengaver 16.00 Guney Af- rıka'nın Hayvanları 16.30 Portakal 17.10 Dızı Kuçuk Mucızeler 18.00 Haberter 1&25 Dızı Ab- lam Boyle Istedı 19.05 Dızı Kuzenlenm 20.00 Ana Haber 20.30 Dızı En Son Babalar Duyar 21 30 SayısalGece 22.45 Dızı Kısa Devre 23.40 Genç Vazıyetler 00.40 Yabancı FiJm: Şüphe Attında 02.10 Şohret Kapılan (0 312 490 43 00) 09.00 Televızyon Gazetesı 10 10 Sıgortalı Yaşam 11.10 Yarış Ma- gazın 11.40 Tuketıcı Dostu 12.05 Karıyer Dunyası 13.10 Konser Salonlarından 15.10 Başan Basamakları 16.10 Kent ve Yaşam 16.40 Sinema Rehben 17.00 Basketbol 1 üg Karşılaşması Goztepe-Fenerbahçe(Canlı) 19.00 Haber 20.00 Bılım ve Yaşam 20.30 Attılâ llhan Ia Zaman Içınde Bır Yolculuk 21.00 Haberler 21.10 Çozume Dogru 23.10 Yabancı Fılm Gerçek rtı- raflar 00.50lngılızce Haberler 00.5530 Ulusla- rarası Istanbul Muzık Festıvalı (0212259 72 75) ^ i _ 07.00 Çızgı Fılm Super Fare 3 I V t) 8 - 0 0 Ç'2gı Fılm Herkul 08.25 • " Çızgı Fılm PofudukAyı 08.50 Çız- gı Fılm Nuh'un Gemısı 09.50 Dızı Mahallenın Mjhtarları 11.00 Elıfnagme 13.00 Gun Ortası 13.30 Gulay Kunş le Moda 15.00 Dızı llışkıler 16.05 Dızı Sabrına 16.35 Dızı Aşkın Yollan 17.05 Dızı Dunya Varmış 18.15 Dızı AıleBağ- lar 19.30 Ana Haber Bultenı 20.15 Spor Haber 20.20 Dızı Ekmek Teknesı 21.35 Yabancı Film: Savaşçı 23.15 Cevız Kabuğu 03.45 Bel- gesel Haberc 04.20 Belgesel Uzaklar (Tek- rar) 04.50 Gecenın Içınden (0 212 354 30 00) 08.30 Tuketıcı Rehben 8.45 Vahşı Yaşam 09.30 Sportıf 10.30 Moda Shovv 11 30 Sıne Shovv 13.30 Film: Guldurme Benı 15.30 Mobıl Hayat 17.00 Fılm: Oksuzter 19 00 Shovv TV Ana Ha- ber 20.00 Spor Sa/fası 20.15 Fılm: Çanklı Mil- yoner 22 00 Aslı ıle Kerem 23.00 Acun Fırarda 00.15 Spor 00.30 Haber Hattı 01.00 Yabancı Fılm: Yıldınm Yürek 03.00 Fılm: Düğün 05.00 Ayşe Özgun Her Gun ITekrar) (0212355 0101) 08.30 Kurabıye 09.40 Çızgı Fılm Povver- puff Gırls 10.20 Çızgı Fılm Dıgımon 10.50 Çızgı Fılm Nınja Kaplumbağalar 11.20 Yabancı Film: Godzılla 200013.10 Genç Magazın 14.00 Haber 14.05 Ça Ça Ça Ayça 15.00 Sıra Bende 16.00 Dızı Yasemınce 17.00 Haber 17.10 Dızı Çıfte Bela i a i 0 Dızı Gulbe- yaz 19.30 Ana Haber 20.30 Dızı Aşk Meydan Şavaşı 21.45 Kınalı Kar 23.00 Hulya Avşar Shovv 00.10 Zaga 01.40 Haber 01.50 Yabancı Fılm: UzaylıKonuklar04.30Trafik(027227557 77) 09.00 Haberler 09.05 Basın Oze- tı 09.20 Kultur Program Gece Gunduz 09.35 Gundem Dışı 10.30 Olıps Motorspor 11.30 Hayatın Rıtmı 12.05 Doğru Tercıh 13.10 Ispanya Lıgınde Ge- çen Hafta 14.10 Transvvorld Sport 15.10 NBA Actıon 15.40 Transvvorld Sport 16.10 Voleybol 16.35 Transv.o'id Sport 17.10 Futbol Mundı- al 19.05 Mıcrosoft Lıfe 19.35 Spor 20 00 Ha- berler 20.35 Spor 21.05 NBA Actıon 22.30 N- BA Studyo 23 05 Vıdeolıg (0 212 335 00 00) 07 00 Oyun Adası 07.50 Çızg Fılm Ku- şağı 08.20 Yeriı Rlm. Badı 09.50 ÇızgıF l l m Kuşağı 11.10 Super Magazın 13.00 Haber 13.10 Şampıyonlar Lıgı 14.10 Yeriı Fılm: Tarkan Gümuş Eyer 15.50 Yerlı Fılm. Salak Milyoner 17.30 En Buyuk Yanşma Bu Yanşma 18.15 Dızı Kader Ayırsa Bıle 19.00 Star Ana Haber Bultenı 19.40 Yasemınce 20.45 Yanşma Bın Bızı Gozetlıyor (Fınal) 23.30 Sıbel- Ata Shovv 00.50 Gece Hattı 01.00 Spor Gece- s 01.30 BBG (Canlı) (0 212 448 80 00) ° 730 Kral "^ Muzık 183 ° Yeril Film: Tunst Uzay Yolunda 20.00 Haber 20 40 Dızı Kayıp Dunya 21.40 Yerlı Filnr Koşeyı Donen Adam 23.00 Dı- zı Cennet 24.00Kral TV Muzık (0212 448 80 00) 08.55 Yol Durumu 10.45 Stıl 11.05 Şımdı Ne Olacak 12.55 Hava Durumu 13.156 Vrtes14.10Spor14.30World Sport 15.10Smaç 16.10 MotorSpor- lan 16.30 Sporda Haftanın Olayı 17.10 Superlı- ge Bakış 1^15 Maç Başlıyor 19.05 Global Ba- kış 19.30 Stıl 20.30 Spor 21.05 Gunbegun 22.10 Soz Sızde 00.40 Spor (0 212 478 50 00) 09.00 Haber 10.00 8 Etap 10.45 Spor Manşet 11.30 Pet Shovv 12.05 Lacıvert 12.35 Avrupa Aktu- el 13.00 Haberler 13.30 HI-8 14.05 El Ele 15.05 Rıbaunt 16 10 Belgesel 17.35Zaman- lar ve Mekanlar 18.00 Haberier 18.05 Ve Mo- da 19.05 Uzaktakıler 20.00 Ana Haber 21.00 Yabancı Fılm: Kan Davası 23.00 Gençlerle 01.05 Kerem Gorsev le Caz 02.10 Yabancı Film: Prensesın Aşkı (0 212 288 51 52) 07.10 Yabancı Fılm Partı Zama- nı 08.30 Yabancı Fılm Santa Ba- by 09.30 Yabancı Fılm Tan- n'dan HaberYok 11.10Yabancı Fılm Possum Takımı 12.45 Cıne Sinema (Şıfresız) 13.00 Ya- bancı Fılm Enayı Şansı 14.30 Yabancı Fılm Saklı Gundem 16.00 Yabancı Fılm Bebek Öz- lemı 17.30 Yabancı Fılm Kardeş Kavgası 19.00 Belgesel Goz Kamaştıran Kralıyet 20.00 Haber (Şıfresız) 21.00 Yabancı Fılm Hayvan Fabnkası 22.35 Yabancı Fılm Gos- ford Park 00.55 Fantasy (0 212 336 75 75; , 1 07.00 Çızgı Fılm 10.00 İULUSALKANALİ Sırk Dunyası 1100 Günun içınden 1315 Doğan Koloğlu ıle Spor 14.00 Haberler 14.15 Gunun Içınden 15.00 Haberler 15.15 Atletızm Dunyası 16.00 Haberler 16.15 Koyden Kenrten 17.00 Haberler 18.15 Emek Dunyası 19.00 Sa- tırbaşı 19.05 Belgesel 19.30 Haberler 20.30 Bel gesel Super Şehırler2130 Bızım Eller 23.00 Ge- ce Haberlen 23.15 Belgesel (0 212251 50 90) k—, _ — . 09.00 Çızgı Fılm The Sımpsons 10.00 Yabancı Fılm: Santa Fe Traıl 12.00 Dızı Mad About Y- ou 13.00 Dızı Buffy The Vampı- re Slayer 14.00 Yabancı Fılm: Revenge Of The Pınk Panther 16.00 Kampus 17.00 Dı- zı Mıllenıum 18.00 Dızı Two Guys & A Gırl 18.30 Info 19.00 Çızgı Fılm The Sımpsons 19.30 Dızı Seınfıeld 20.00 Dızı Buffy The Vampıre Slayer 21.00 Dızı The Guardıan 22.00 Yabancı Fılm: Manzaralı Oda 24.00 Dızı South Park 00.30 Konser Queen 01.00 Yabancı Fılnrv Taste Of Love 03 00 Angel (0 212 330 01 01) 09.00 Klıptomanı 11.00 Kah- > Molası 13.00 Kum Saatı 15.00 Specıai VVeekend 16.30 Nostaljı 18.00 Yeriı Fılm: Kuçuk Hanımefendı 19.30 Haberler 20.15 Bır Çıtt Turna 21.45 Tele Magazın 23.15 Yabancı Film: Gladyatör 00 45 Ger- çek Kesıt (Tekrar) (0 212 256 82 82) 08.00 Haber 09.00 Huzura Doğru 09.30 Haydı Çocuklar 10.30 Çızgı Fılm 11.00 Dızı Karate Çan 12.00 Haberler 12.30 Guler Erkan Sızlerle 13.30 Yıldızların Hıkayes 15.00 Yabancı Film: Ateş Bombası 2 17.00 Musium Yunus Show 19.00 Ana Haber Bultenı 19 50 Spor 20.00 Dızı Çocuklar Duymasın 21.15 Izzet Yıldız- han Shovv 23.15 Yabancı Fılm: Sıfır Noktası 00.30 Gece Haberı 01.00 Izzet Yıldızhan Shovv (0 212 454 56 00) G U N DYP BOYU KONGRESİ l Doğru Yol Partisi yenı lıderını seçıyor fl KESİ 21:05 NBAACTION Haftanın en ıyılerı 21:30 NBASTÜDYO Murat Kosova -Murot Didm »TV KULTUt • SANAT www.perareklam.com.tr • (0212) 293 19 78 SES-1885 ORTAOYUNCULARIST1KLAL CAD NO 140 TEL (0 212) 251 İS 65-66 FAX (0 212) 244 43 27 www ortaoyuncular com Ferhan Şensoy'un BİRİ BIZI DIKIZLIYOR RONTGENCİLERE %IO İNDİRİMÜ GÜLOÜRÜ CUMA-CUMARTESİ 20.00 / PAZAR IS.OOve 18.00 Kultur Bakanl»fı" Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLEI PERŞEMBE 20.00 KENT 0Y0NCDLARI %SwçaKürnesYazan Tennessee Wıllıams Yıldız Kenter-Hakan Gerçek Guneş Berberoğlu-Engın Hepılerı 14,28 Arahk Saat 20 30 29 Aralık Saat 15 00 YEDITEPE OYUNCULARI /. R. AHMET NURİ SEKİZİNCİ HİSSE'lİŞAI/İA) KomedilBölüm r t e j Her Cuma, C.tesi: 20.30; Pazor: 15.30 Hadi Çaman i HADİ ÇAMAN TİYATROSU y t Teşvikiye Cod. No 160 Nişanlaşı fps ^ N Tef: (0-212) 246 17 77-21» 36 29 f EFES 1 ^~~ 16 Arafık Pazarlesi 25 Arolık Carsaınba v{ 'Akallar Küitür Merkezi Tel: (0 212} 351 93 84 X BİIet SatlS/Rezervasyon: OrtaoyiinClllaf GİŞeSİ / 0 212 25118 65-661 E F E S Rlsen'in küitür ve sanata katkıları artarak sürecek. • E F E S Pilsen'in küitür ve sanata katkıları artarak sürecek. Orhan VeliYazan Murathan Mungan 21,27 AralıkSaat 20 30 22 AralıkSaat 15 00 i KABAlft CJMARTÎS» \ AVUNDO ! LATINO ; rıtıklo Coi V ' o n U . : ikaıuSkflıı»Jplflol/2-4'5 l W 0212 24513 %-2*)ri 63 i ooîtl olfono@olf5io-<:bt! com galatea ust salon - gıtar & vokal alt salon - meydan fasılı avlu - sakınlık & nostaljı MOO yillık restauran- Tunel Babylon yanı - 292 54 30 2002 Saat 2OOO Cumartesı saat 1700-2000TSbeSaran Yalnızlık kaç kişiliktir? TUbeSaran KöksaiBngûr Cüneyt Tûrel Bırey kavramı ve ıkı msan arasındakı ılışkının ımkansızlığını bır gelışme olarak dayatan kent yaşamına, komedı sınırtannda dolaşan, absürd gerçekçı, semboltst naturalıst, özgun tnreleştm AKBANK İSTAMBUIBÛYÖKSEHİRBEIEDİYESİ * T1YÂTRO HAÎAÎlf, „ . , . . „ . HARBİYE MUHSİN ERTUGRUL SAHNESİ TEU0212) 240 77 20 11,12,13,H,15JUAUK SUÇVEOZA Voan.F BOSTOYEVSKİ /YönetorhgşVAVUZ U1SUUUK KNİMKÜÇÜKYIU>IZIM(ÇO.) Yozon: H CIMY t OZEK / Ydnt)«ı: Cenj; ÖZEK FATİH REŞAT NURİ SAHNESİ TEL :(0212) 5 2 i 53 80 11.12,13.1415ARAÜK DÜĞÜN YA DA DAVUl ISTANBUL ULUSLARARASI KITAP FUARI Ahmet Oktay 2002 İstanbul Kitap Fuarı Eleştirmen Onur Ödülü... Kıtaplanyla BİLİM SANAT GALERİSİ Standında AHMET I)KTAY Resim Ycızıları MlSJUtAllK GUNESIN OGLU (Ç0.) Ycm ItlulAVUIK/yoottei HıkmtiKCMtMUKCU ÜSKODAK M CELÂL SAHNESİ TEL.(0216) 333 03 97 1I,I2,I3.U15AK>LİK HÜRREMSULTAN KADIKÖY HALDUN TANER SAHNESİ TEL.102I6) 349 04 63 11.12,13 14 15 ARAUK AŞK-tMfMNU f ozaı: H * Ziyı USMUJGIl lorık GÜNİKSEL / Imck-n Hokın A1T1NR M.1SARAUK KARAGÖZÜM İKİ GÖZÜM ( Ç 0 . ) Yazm T OZEKTEM/TDnetn AKAUI GAZİOSMANMSA SAHNESİ TEL:(0212) 578 60 67 11,12,13,14 15AMUK SEKSEMKOCANINKURNAZKAKISI (M.O.) l ı m : Holdun UN« / Vamtn 0<W. MMSK 14,15AKAM DÜSIİR SİRKİ MŞUYOOOR (Ç0.) Viz^ÜDKHKUJ/YinMttLGULIUIMK ÜMRANİYE SAHNESİ TEL:(02»6) 461 15 22 11,12.13 1-1,13 *WUK KANU NİGAH (M.O.) Ymn Soik SEHDİl / (ortlsn :ıwn GUKMEN 14.15 AUUK KURŞUN ASKEKİN UTANO ( C 0 . ) Yman H ISIK / Yinckn: W * y - ENGİN HARBlYECEP SAHNESİ TEL:(0212) 240 77 20 10.12,13 AUUK SENEYE IUGÜN Yram:! SIADE/Vineten kbhhot A1IAS0VA Stand No F-310 CNR EXPO IMZA GUNU YE SOYLEŞI 14-15 Aralık 2002 Cumartesi-Pazar Arif Damar Ekrem Kahraman Yaşar Miraç İlgi Adalan P !!00-1SJX5<». |!-X-lftOO İ O = ' 30-20:30 Ojrtm* İ0O0 2C-33 =r " ~ *32!aîl» 10 71 - 132 53 Jl Ida muıtısnrt daha ÇOK okur 13-22 Arahk 2002 5.000.000 - 4.000.000 Tl (Müzikal Oyunlor) 4.000.000 - 3.000.000 TL [Normo! Oyunlar) 2.000.000 Tl (Cotuk Oyunlan) EYİNİZE ÇAĞDAŞ MÜZE Çağdaş müzecilıkte geç kalınan ülkemızde BİLİM SANAT GALERİSİ Yayınları günümüz sanatçılarının eserlerini kıtaplar aracılığıyla evinıze taşıyor. Kitaplarımız Fuar Süresince %50 indirimlidir. Moda Caddesı Atıfet Sokak No 22 A Kadıkoy / Istanbul Tel 02I6 349 26 lOFaks 02I6 4I40206 \ | h û m â T F K KADIKOY Tlf:02l6.3460l 41 V İ I İ V İ I İ H I •İİBahariyeSakızGülüSok. No:29 Kadıköy'de Sadece Sinemamızda Seyircilerimizin ilgisine teşekkür ederiz KUŞLAR KANATLI UYGARLIK IE rEUPLEMIGRATtUR Bıi\ülc\iıi DÛnyayiveyaşamı yenMen I I.3O-I3.30-15.30 SİNEMAMIZ SEÇKİN FİLMLER SUNMAYA DEVAM EDIYOR. Unlu fılm yıtdızı Charlotte Gaınsbourg ıle evlı oıan spor yazarı Yvan ın tek ısteg lormal bır yasant surdurmekt r Ancak guz&l kansınm sohret bu basıt hedeflerınt ımkansız hale geîırmekteö r Charloîte ur UPJ onlan trafık cezası almaktan kuctardıgt g bı en zor restoran rezervasyonlar nı bıle onun aramasıyla yaptırab Lmektedırler Bu. Yvan ın erkeklık egosuna agır gelse de genc adam bu guçluklerle basedebılmekted ' Bır gun Yvan bır barda o'urmuş çkı cerken b r sı ona kar 5 nın fılmlerde baska erkeklerle sev smes nı kıskanıp kıskanmadıg nı sorar 0 gune kadar hıc bu konuda rahatsızlık duymam 5 olan Y<an n kafasında kusku oluşur Terence Stamp ıte oynayacag son fılm n çekırrlen ıç n Londra ya gıden Cha r lotte kocasının artık dayanılmaz hale gelen ısrarü sculan sonucunda lışk sın sorgulamaya başlar Ftlm bır aktor olan Yvan Attal tn gerçekten jniu bır aktns otan kanst Chariotte Gaınsbourg ıle olan evlılıgınde yaşadıklar ndan vola çıkarak bu f Lmı yazmıs ve yonetmıs Attal a gore oyuncL b r gununufcr aktns e vatakta opusup koklasarak gecırırse aksam ev nde karıs y a norrral b r /ennek yemes zor kabUlenılen b r durum hal ne g°lıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog