Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

12 ARALIK 2002 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Yargıtay, Baki Erdoğan'ın 'işkence sonucu ölümüne neden olan' 6 polisin cezasını onadı Yargıclan işkenceye geçit yok Çakıcı'dan Evcire nyaret • BURSA (Cumhuriyet) - İstanbul l No'lu DGM taranndan 5 yıl 21 gün ağır hapis cezasına çarptınlan ve tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliye edilen Alaattin Çakıcı dün Bursada Erol Evcil ile görüştü. Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre Çakıcı, MaJki cinayerinin azmettiricisi olmak suçundan yargılandığı mahkemece 2 ay önce tahliye edilen Bursalı işadamı Erol Evcil ile Çekiıge Caddesi'ndeki evinde bir araya geldi. Ziyaretin ardından Çakıcı ve Evcil, Uludağ Yohı'ndaki bir restoranda birlikte yemek yediler. Turan Dursun Ödülü Savaş ve Aydın'a • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - 2002 yılı Turan Dursun tnceleme ve Araşhrma Ödülü'ne, eskı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş ve Hasan Aydın değer görüldü. Bilgi Yayınevi'nden dün yapılan yazılı açıklamaya göre seçici kurul, 'îrtica ve Bölücülüğe Karşı Militan Demokrasi' adh kitabıyla Vural Savaş'ı ödüle değer gördü. Kurul, Hasan Aydın'ı da "Hz. Muhammed'in Bireysel ve Toplumsal Deneyimleri Işığında Kuran" adlı yayımlanmamış eseri nedeniyle aynı ödüle yaraşır buldu. Eken'in yeniden yargılanması • İSTANBUL (AA) - Susurluk Davası kapsamında çarptınldığı 6 yıllık ağır hapis cezasının infazı amacıyla cezaevine konulan Korkut Eken'in yeniden yargılanmasına ılişkın delilleri toplamakla görevlendirilen naip hâkim Nilgün Uçar, hazırladığı dosyayı, görüşünü bildirmesi için Cumhuriyet Savcısı'na gönderdi. Felçü sanığa müebbet hapis • İstanbul Haber Servisi- Yasadışı TKPML-TÎKKO örgütünün üst düzey yöneticisi olarak, 2 kişinin öldürülmesinin talimatını verdiği gerekçesiyle yargılanan felçli sanık Hüseyin Yıldırım, müebbet ağır hapis cezasına çarptınld]. istanbul 6 No'lu DGM'deki duruşmada Yıldınm, örgütle olan ilişkisini kopardığını söyleyerek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ise tahliye talebini reddederek Yıldınm'ı müebbet ağır hapis cezasına çarptırdı. Kayıp polisten haber yok ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Aydın'da, 1993 yıhnda DHKP-C'nin Ege ve Akdeniz sorumlusu olduğu gerek- çesiyle gözaltına alınan Baki Erdo- ğan'ın, "işkence sonucu ölümüne sebep olan" 6 polise verilen 5 yıl 6 ay 20'şer gün hapis cezasını onadı. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Aydın l. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, sanık polisler hakkında "işkence Ue ölü- mesebebiyetvernıek'' suçundan ver- diği mahkûmiyet kararlannın tem- yiz istemini sonuçlandırdı. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin karannı oyçokluğu ile onadı. Ona- ma karanna bir üye muhalif kaldı. Sanık polisler Ibrahim Türedi, Ay- han Erdal, Abdurrahman Çetinka- ya. Cahit Sandıkçı. AU Kumal ve Necmettin Aydın Kaya, ınfaz yasa- sı hükümlerine göre 2 yıl 2 ay 20 gün CÖZALTINDA ÖLÜMDE KÖTÜ MUAMELE IDDİASI tZMÎR (Cumhuriyet Ege Büro- su)-Edremit'te, sarkıntılık gerekçe- siyle gözaltına alındığı ilçe emniyet müdürlüğü nezarethanesinde asılı halde ölü bulunan Ozgür Ünal'la il- gili açılan davada, Türk Tabipler Bir- üği'nin hazırladığı alternatifraporun kuşkulu ölüme dikkat çekmesi ne- deniyle işkence ve kötü muamele suçunun esas alınması istendi. tzmir Barosu tşkenceyi Önleme Grubu"ndagörevli 10avukat,2000 yılı ağustos ayında gözalnna alındı- ğı Edremit İlçe Emniyet Müdürlü- ğü nezarethanesinde asılı olarak bu- lunan Ünal'la ilgili davanın bugün- kü duruşmasında davanın işkence ve kötü muamele'ye dönüşmesi için itirazda bulunacaİdannı açıkladılar. Avukat Nalan Erkem, Ünal'ın zor- la asıldığı veya buna zorlandığına dair işkence bulgulan olduğunu belirterek "Sağhldı bir insan erte- si günü ölü olarak bulunuyorsa ' bundanyeddlüerinsorumluoldu- i ğunu düşünüyoruz." dedi. cezaevinde kalacaklar. Baki Erdoğan, Aydın'ın Söke il- çesinde 22 Ağustos 1993 tarihinde düzenlenen operasyon sonucunda DHKP-C'nin Ege ve Akdeniz so- rumlusu olduğu gerekçesiyle gö- zaltına alınmış ve gözaltı sırasında yaşamını yitirmişti. Uzun bir süreçten sonra 6 polis memuru haklanda açılan davada Ay- dın l. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık- lan "işkence ile ölüme sebebiyet ver- mek" suçundan 5 yıl 6 ay 20'şer gün ağır hapis cezasına çarptırdı. Yargı- tay 8. Ceza Dairesi, bu karan, Erdo- ğan'ın epilepsi hastası olup olmadı- ğı ve bu hastalığın ölüme neden olup olmayacağı tespit edildikten sonra hü- küm kurulmasını isteyerek bozdu. Yerel mahkeme, ilk karannda di- renince, konu Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na geldi. Ceza Genel Kuru- lu da 8. Ceza Dairesi'nin gerekçe- leri doğrultusunda direnme karan- nı bozdu. Genel kurulun bu kararmdan son- ra Aydın l. Ağır Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu'ndan aldığı yeni raporu da dikkate alarak sanıklan aynı cezaya mahkûm etti. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin bu karannı onadı. Ayşen Ciravoğhı 1977 doğumlu. Türk mimar lisans eğitimini Yıldız Teknik Ünhersitesi'nde, yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Teknik Ünhersitesi'nde tamamladı. Ciravoğlu halen YTÜ'de doktora yapıyor. Kopenhag'da ödüllü bir Türk mimar Haber Merkezi - Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi mimar Ayşen Ciravoğhı, Avrupa Mimarlık Birliği'nin (EAAE-European Association for Education)'nin 2001 - 2002 yılı ödülüne layık görüldü. Ciravoğlu, Avrupa'da mimarlık öğretiminin niteliğini geliştirmek ve mimarlık eğitimi konulan özendirmek amacıyla verilen ödüle, "Mimari Tasarun Eğra'minde Formel ve Enformel Çalışmalar Üzerine" başlıklı araştırmasıyla layık görüldü. Farklı ülkelerden 13 araştırmanın ödüllendırildiği organizasyonda Ciravoğlu l. mansiyon ödülünü aldı. 23 Kasım'da Kopenhag'da Danimarka Güzel Sanatlar Akademisi'nde düzenlenen ödül töreninin açılış konuşmasında jüri başkanı Jean-Francois Mabardi, Ayşen Ciravoğlu'nun bugüne kadar tartışılmamış önemli bir konuyu gündeme getirmesi nedeniyle bu ödüle değer görüldüğünü söyledi. Ciravoğlu halen Yıldız Teknik Üniversitesi'nde sürdürülebilir mimarlık üzerine doktora çalışması yapıyor. Ödül alan diğer ülkeler ise tngiltere, Almanya, Isviçre, Belçika. Brezilya, Danimarka, Italya ve Fransa. İSKİ'den su kullanım ücretine yüzde 90'a varan zam Caıtıiye bedava, okııla parah OKTAYAPAYDES tSKl, su kullanım ücretlerine yüzde 40'tan başlayan ve kademeli olarak yüzde 90'a varan oranlarda zam yaptı. • DlYARBAKIR(AA)- Şırnak'ın Silopi ilçesinde 12 gün önce ava giden bir polis memuru ile elektrik mühendisinden haber alınamıyor. Edinilen bilgiye göre, Silopi ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Yılmaz ile Karadenız Enerji'de görevli elektrik mühendisi Cihat Çatalkaç, 3 arkadaşıyla birükte geyik avlamak amacıyla 12 gün önce Cudi Dağı'na gitti. 5 kişilik grup bir süre sonra Köseli ile Derebaşı köyleri arasında 2 ayn gruba aynldı. Polis memuru Yılmaz ile mühendis Çatalkaç'ı arama çahşmalan sûrüyor. Şans Topu'nda 1 kişiye 391 milyar • ANKARA (AA)-Şans Topu'nun bu haftaİd çekilişinde, şanslı numaralar 13,23.26,27, 34 + 1 olarak belirlendi. 5+1 bilen 1 kişi, 391 milyar 342 milyon 400 bin lira ikramiye kazandı. Çekilişte; 1+1 bilenler 850 biner lira, 2+1 bilenler 1 milyon 700 biner lira, 3 bilenler 900 biner lira, 3+1 bilenler 5 milyon 250 biner lira, 4 bilenler 12 milyon 800 biner lira, 4+1 bilenler 124 milyon 300 biner lira, 5 bilenler 1 milyar 505 milyon 150 biner lira ikramiye kazandı. ISKI, ukul ve haslaııclcıc suyım metreküpünü KDV dahil 2.5 milyon liraya verirken camilere bedava, vakıflara ve turizm teşvik belgesi olmayan otellere konut tarifesinden verecek. Zamlı uygulama 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren geçerli olacak. ÎSKl'nin 2003 yılı bütçesi 1 katrilyon 223 trilyon 031 milyar lira olarak belirlendi. tSKİ Genel Müdürü Dursun Ali Çodur, kurumunun yatuım şampiyonu olduğunu belirterek 2003 yılı içinde 558 trilyon liralık yenı yatınm yapümasının hedeflendiğini söyledi.ISKl bütçe programı içinde açıklanan rakamlara göre, halen 1 milyon 069 bin lira olan 13-100 metreküp arası su bedelinin metreküpü 1 milyon 915 bin liraya yükseltildi. tşyerlerinde halen 2 milyon 80 bin lira olan suyun metreküp bedeli de 4 milyon liraya çıkartıldı. Bütçe sunuşunda, zam savunularak "ISKİ konut abonelerine maliyeti fıyaüanyla su vermektedir. Aynca daha ucuz şartlarla su elde eden iHer karşüasünldığında tarifelerimizin çok daha uygun değerlerde olduğu görülmektedir'' denildi. ÎSKİ'nin satış gelirleri adıyla açıkladığı yeni tarifelerinde, günlük döviz kurlan baz alındığında 12 metreküp suyun 0.65 dolar, 13-100 metreküp suyun metreküp fiyatı 1.09 dolar, konutlarda 100 metreküp sonrasında ise suyun metreküpü 2.28 dolar olarak açıklandı. Işyerlerindeki suyun birim fiyatı da 2.28 dolar olarak belirrildi. Palandöken DağVnda turizmciler ve kayakseverierin uzun süredir beklediği kar nihayet yağdL Palandöken Dağı'ndaki turizm işletmecüeri ve personeli. kar vağışını düzenledikleri mangal partisinde şampanya paüatarak kutladL (Fotûğraf: AA) Pazar günü yine karlı hava geliyor Vurt Haberleri Servisi - So- ğuk hava ve kar yağışı yurdun batı bölgelerinde etkisini azal- tırken Doğu'da halen yaşamı güçleştiriyor. Ancak Türkiye pazar gürıü yeni bir kar yağışlı havanın etkisine girecek. Özellikle Doğu ve Kuzey böl- gelerde etkisini sürderen kar ya- ğışı yaşamı zorlaştırmaya de- vam ediyor. Kar yağışı ve tipi yüzünden Van ve ilçelerinde 283, Hakkari'de 17, Erzurum'da 322. Ağn'da 95, Kars'ta 73, Iğ- dır'da 3 8 ve Ardahan 'da 21 köy yolu ulaşıma kapandı. Trabzon'da 7, Artvin"de 12, Bayburt'ta 8, Gümüşhane'de 18, Rize'de 169. Kastamonu'da 11 köye ulaşım sağlanamadı. Meteoroloji yetkililerinden alı- nan bilgiye göre Marmara, Kara- deniz ve Doğu Anadolu'da etki- sini sürdüren kar yağışı, bu akşam yurdu terk edecek. Cuma akşamı Akdeniz üzerinden gelecek ya- ğışlı hava ile birlikte, batı bölge- lerden başlayarak yağmur etkili olacak. Rüzgânn güneye dönme- si, yann batı bölgelerde, cumar- tesi günü ise iç ve doğu bölgeler- de sıcaklıklarda artışa neden ola- cak. Ancak pazar günü yine Rus- ya üzerinden gelecek soğuk ha- va, yağışın kuzey kesimlerde ka- ra dönüşmesine neden olacak. r UHUŞ KURBANLARI Sokakta i kaybolan çocuklar FİGEN ATALAY "Sokaklarda özgürlük di\e bir şey yok. Tersine dört duvar arasına süaşmış gibisiniz; kölesiniz. Çok yorgunsunuz, dinlenmek isteyebitir, çahşmak istemeyebilirsiniz; hiç değilse haftada bir gün. Ama olmaz. Karnıntn doyuracak, otelciye para ödeyeceksiniz. Gene gidersiniz disco kapısma; mecbursunuz. Paran yoksa bir yerde bir fıncan kahve veren yok. Her gün, her gün hep ayıu, hep kafanızda bu. Arnk kölesiniz, fnsan kendine güvenecek. Ben savaşmak ve bu durumdan kurruunak istiyorum, ama acaba şanam ne kadar?" Sokaklarda ticari seks işçisi olarak çalışan bu kız çocuğunun şansının yüksekliği, hepimize bağlı. Ama en önemlisi, çocuğu cinsel yönden sömüren "müşteri" hakkında kovuşturma yapılması, hüküm kesinleştığinde ise bu kişinin medya aracılığıyla görünür kılınması gerekiyor. Aile faktörü Ticari seks işçisi olarak sömürülen çocuklarla ilgili olarak yıllardır çeşitli çalışmalar yapan Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Esin Küntay ile bu konuda konuştuk. Prof. Küntay, "Ticari seks işçisi olarak çalışan loz çocuklaruun aüelerinin parçalannuş yapıda ouııası > a da üyeler arası ilişkilerin manen çözülmesi, domestik şiddet (duygusal. fızikseL cinsel), sosyo-kültürel normlann baskısı, çocuğu aileden uzaklaşüran önemli faktörlerdir" dedı. Sömürü dev bovutlarda Prof. Küntay, 18 yaşuı altındaki ticari seks işçisi kız çocuklannın yüksek risk ini \i(* cnmünînıın boyutlarda olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: "Otobüs duraklannda, yoüarda otostop v^pıyorlar. Saldınlara uğnıyoıiar, hastank kapıyorlar. Aralarında HI\ \irüsü taşıyanlar \^r. Bu çocuklar büyük tra\ma yaşrvor. Travma sonrası stres ortaya çıkoğuıda geruunden kurtulmak için kendilerine şiddet uyguluyorlar." Bu kız çocuklannda cinsellikle ilgili istek ve bilincin bulunmadığma dikkat çeken Prof. Esin Küntay, bu çocuklann, patrona (aracı) ve cinselliğini satm alan müşteriye ve onlann tüm isteklerine boyun eğmek durumunda olduklanm, bunun da onlar için bir işkenceye dönüştüğünü vıırguladı. Amac onları kurtarmak... istanbul Valiliği, SHÇEK, üniversite, sivil toplum kuruluşlan, bu çocuklan kurtarmak için büyük çaba harcıyor. Bu çocuklan bu dünyadan koparmanın güçlüğüne ve bunun için uzun bir süreç gerektiğine işaret eden Prof. Küntay, "Bir tekini bile kurtarmak gelecek için umut verij'or'' dedi. Toplumun, bu durumdaki kız çocuklanm da sokaktaki diğer çocuklan da dışlamamasını, etiketlememesini isteyen Prof. Küntay, şu önerilerde bulundu: "Çocuklan bu yaşta etldleyebilirsiniz. Bu çocuklar, toplumun dışına atılmamah. Onlara, enerjinizi vererek, onlarla ilgili kuruluşlara bağışta buhınarak,gönülhı çabşarak >ardım edin. Sokaktaki çocuklar bakmundan tek hedef, onlan efitim sisteminin içüıe sokmak. potansiyellerini geliştirebilecekJeri ortam sağlamaktr." ; -, ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Ateş Çembepi Bugün Kopenhag'da (eğer şimdiye kadar kop- madığı düşünülüyorsa), dananın kuyruğu kopacak. Aslında AB ve ABD ile ilgili olarak ortaya koyduğum tüm olumsuz senaryolar, bugüne dek gerçekteşti. Doğ- rusu bu duruma memnun olmuyorum, ama bekle- diğim tüm olumsuzluklaryaşandı ve korkanm yaşan- maya devam edecek. Kopenhag'da bugün alınacak olan karariann ana- lizini daha sonra yapmak üzere, bugün Kıbns konu- sunu ele almak ve Kofi Annan'ın planının olumlu yön- lerini bir kez daha irdelemek istiyorum. Kıbns'la ilgi- li olarak yaptığım tüm analizlere, istisnasız olarak desteklediğim Rauf Denktaş'ın içinde bulunduğu ruh halini de aynca ele alacağım. • • • Biz istediğimiz kadar devekuşu misali kafamızı kumasokmaya devam edelim, Kıbns'ın yerli Türk hal- kının önemli bir bölümü, mevcut statünün sürdürül- mesini istemiyor. Güney Kıbns'la bir an önce birle- şilmesini ve AB'ye girilmesini istiyor. Artık dünyanın değişmiş olduğuna inanıyor (ya da inanmak istiyor) ve Kıbns Rumlannın, 1974 öncesinde yaptıklarını yapmayacaklannı düşünüyor. Aslında Kıbrıs'taki, daha doğrusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki "kan uyuşmazlığı", çok es- kilere dayanryor. 1974 Kıbns Banş Harekâtı sonra- sında, Kuzey Kıbns'ta yaşayan Rumlann önemli bir bölümü Güney Kıbns'a göçmüş; Guney Kıbns'taya- şamakta olan Turtcler de Kuzey'e goçmüştü. Doğal olarak güneyden kuzeye göçenlere, kuzey- den güneye göçenlerin terk ettikleri ev, bağ, bahçe vb. verilmişti. Güneyde de benzer şeyler yapüdığın- dan kuşku duymuyorum. Fakat burada, bir grup in- san daha vardı. Türkiye'den gönderilen vatandaşla- nmız... Böyle durumlarda, "dışardan" insan getirilerek yerleştirilmesi, teamüllere aykındır. Ve biz bu neden- le, böyle bir "iskân politikasını" sürekli olarak red- dettik ve böyle şeyler yapılmadığını iddia ettik. Za- ten bu "iskân", resmi olmayan yollardan yapıldı. Fa- kat ne olursa olsun, Doğu Karadeniz ve Doğu Ana- dolu'dan on binlerce insan Kıbns'a taşındı ve Rum- lann terk ettıği alanlara yerleştırildı. Şimdi, asıl hu- zursuzluğu onlar çıkartıyor. Bu insanlar, babalarının hayal bile edemeyeceği koşullarda yaşıyorlar. (Görenlerin ifadesine göre) Ço- ğunun attında arabası, evinde her türtü elektronik araç var. Ve bu insanlar, şu anda yaşadıklan yerleri "yurt" bellemişler ve bunda çok haklılar. Geri dönmelerini, düşünmek bile mümkün değil. Fakat eğer o toprak- lann. evlerin gerçek sahipleri, ellerinde belgeleriyle geri dönerlerse ne olacak? Öyle sanıyorum ki, Ra- uf Denktaş'ı asıl düşündüren konuların başında bu insanlar ve Kofi Annan planındaki, "fiföç" maddele- rı geliyor. • • • Kıbns'ın Türkiye açısından onemi; diğer faktörle- rin yanı sıra Türkiye'nin "güvenliği" açısından değer taşıyor. Eski stratejistlerin deyimiyle Kıbns, Türki- ye'nin "yumuşak kamı'na açılan bir kapı özelliğini taşımaktadır. Ve Türkiye'nin, bu bölgeyi denetim dı- şı tutması beklenemez. Kıbns'ın Türkiye'ye bugünkü parasal maliyeti yıl- da 250 milyon dolar civanndaymış. Türkiye'nin gü- venliği düşünüldüğü zaman, bu para çekirdek pa- rasıdır. Neredeyse bir F-16 savaş uçağı fiyatı... Fa- kat Annan'ın planına göre adada bırakılacak 10 bin kişilik bir askeri güçle bu güvenlik sağlanabilir. • • • Uzlaşma, karşılıklı ödün vererek olur. Bazı konu- larda asla ödün verilmez ama, bu konular da "ma- sada" çözümlenir. KKTC'nin varlığını kabul eden bir planı, elimizin tersiyle itmenin, yanlış olacağını dü- şünüyorum. Rumlann "karşı gösterilerinın" sebebi ne ola ki?.. Eğitim-Sen Cenel Başkanı Dinçer- Demokrotik tepkiye ceza verilmemeli ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Eğitim- Sen Genel Başkanı Ala- addin Dinçer, 32 kamu çalışanının sadece sen- dikal çalışmalar nede- niyle 15'er ay hapis ce- zası aldığını belirterek bağlı sendikalann ge- nel başkanlanyla birük- te, 32 kamu görevlisi hakkında verilen tutuk- lama karanna ilişkin ba- sın açıklaması yaptı. Haklarmdaki tutuklama karannm 57. hükümet döneminde aünan '16S8- tik, bar^çdtepkininkar- şıhgıdayak.yargüanma ve cezadır. Verilen ceza Türkrve'nin hukukde\- leti mi, poMs devkti mi ol- duğu Odleminden kur- tulamadığnu göstermiş- tir" dedı. Dinçer, mah- keme karannm daha ilk gün savcı ve hâkimler tarafından alınmış ol- duğunu da ileri sürdü. Dinçer, dün KESK'e sayıh Sendika Yasası'nı protesto ettikleri için alındığını belirten Din- çer, mahkemeye veri- len 32 kişilik listeye son- radan eklemeler yapıl- dığım ileri sürdü.Din- çerjc arann siyasi amaç- lı ve kötü niyetli olarak alındığmı ileri sürerek anayasamn 34. madde- sine aykırı olduğunu söyledi. Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi BeyazEnerji davalan birleşûrüdi ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Eski Enerji ve Tabii Kaynak- lar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hakhm Ataf Danışman'ın da arala- rında bulunduğu 4 kişi haklanda açılan dava, Müsteşar Yurdagül Yi- ğitgüden" in yargılandı- ğı Yargıtay 5. Ceza Da- iresi'ndeki davayla bir- leştirildi. Sanıklann "cürümiş- lemek için teşekkülohış- turduklan. ihaleye fesat kansürdıklan ve göre%- lerini kötüye kullandık- lan" iddiasıyla açılan davanın görülmesine Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlan- dı. Iddianamede, üıale komisyonunu oluşturan Yiğitgüden, dönemin Müsteşar Yardımcısı Mendilcioğlu, yardımcı- sı tlhan ve TEDAŞ Ge- nel Müdürü Kadir Ra- mazan Coşkun'un ıha- leleri istedikleri fırma- ya veraıek için "hfle" yolunabaşvurduklan be- lırtiliyor. Iddianamede, Danışman, Mendilcioğ- lu, tlhan ve Coşkun hak- kında 8 er yıla kadar hapis talep edihyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog