Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

ARALIK2002 PERŞEMBE • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR spor@ cumhuriyet.com.tr 19 .2008 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin karan bugün Cenevre'de belli oluyor Türldye-Yunanistan teksesCE\E\TîE (Cııınhuriyet)-13. Avru- p a -"utbol Şampiyonası finallerinı dü- zen emeye aday ülkeler. UEFA'ya son tanırımlannı yaptı. 7 aday arasında bu- lunaı Türkiye- Yunanıstan ortaklığı. Is- v içre'nin Nyon kentindeki Avrupa Fut- boi Evi'nde\apılantanıtıma.6kişilikbir heyetle katil'dı. Tanıtımda Türkiye adına Futbol Federasyonu Başkanı Halıık Ulu- soy, senel sekreter vekili Metin Kazan- c*öğfu ve EURO-2008 Genel Koordina- törü Sami Çölgeçen, Yunanistan adına ise Futbol Federasyonu Başkanı Vasilis Gagatsis ıle y öneticiler TeodorTeodora- kis \e Patrik Kominos yer aldı. Tanıtım öncesinde dün Cene\Te'ye ge- len Futbol Federasyonu Yönetim Kuru- lu Cyesi Murat Aksu, Başbakan Abdul- lah Ğül'ün imzasmı taşıyan hükümetın Son tanıtım öncesinde yapılan ortak çalışmanın ardmdan Yunanistan Futbol Federasyonu Başkanı Gagatsis ile oldukça samimi görüntüler veren Haluk Ulusoy, 2 ayn federasyon olarak değil, adeta tek bir ülke gibi çalıştıklannı söyledi. Uiusoy, umutlu olduklannı belirtti. organizasyona verdiği desteği gösteren mektubu Haluk Ulusoy'a verdi. 15 dakika sunum, 15 dakika soru- ya- nıt biçiminde gerçekleştirilen tanıtımda Türk ve Yunan temsilciler, UEFA ve ulu- sal takımlar icra komiteleri üyelerine son kez icraatlannı anlattı. Tanıtımda, 2 hü- kümetın şampiyonayla ilgili özellikle \ergi konusunda gerekli yasal düzenle- melerin yapılacağına ilişkin UEFA yet- kilılerine gü\ence verirken, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan \ e Yunanistan Dışişleri Bak'anı Yorgo Pa- pandreu'nun organizasyona destek ve- ren görüntülü açıklamalan izlettinldi. Tanıtım sonrasında açıklamalarda bu- lunan Futbol Federasyonu Başkanı Ha- luk Ulusoy. "Son tanıöm miikemmelgeç- ti. l \eler soracak doğru dürüst soru da- hi bulamadT dedi. Ulusoy, üyelerin ken- dilerine yalnızca 2 soru iletebildiklerini vurgulayarak. "UEFA'dan,şarapijona>- la ilgili olarak vergi alınıp alınmavacağı- nısordular. Bizdebununzaten Maİhe Ba- kanhğı'nın garantisi altuıda olduğunu kendilerine ilettik. Yunanistan da aynı garanthi verdi. tkinci soru. bilet fiyatla- nnın neden yüksek olduğu idi? Biz de organizasv onun 2008 yınnda j apdacağı- nadikkatkriniçektik" diye konuştu. Ulu- soy, yann (bugün) gülen tarafın kendi- leri olacağına inandığını söyledi. Avrupa Futbol Şampiyonası fınallen- ni düzenleyecek ülke ya da ülkeler bu- gün belli olacak. Avrupa Futbol Evi'nde- ki toplantıda, UEFA fcra Komitesi 'nin 8 üyesi, 7 adavla ilgili önce ilk tur oylama- sı yapacak. İlk tur sonunda 2 veya 3 aday fınale yükselecek. Final oylamasma ele- nen aday ülkelerin temsicileri de katıla- cak. ayısal çoğunluğu alan aday, şampi- yonanın fınallerini düzenlemeye hak ka- zanacak. Oylamayı kazan ülkeyı UEFA Başkanı LennartJohansson, bugün Ce- nevre Intercontinental Oteli'nde öğle- den sonra yapacağı basın toplantısıyla ka- muoyuna açıklayacak. Aday ülkeler ise şöyle: Türkiye-Yuıuuıistan, Avusturya-îs- vıcre. İskoçya-İrlandaCumhuriveti. Hır- vatıstan-Bosna Hersek. Nordic2008(Da- nimariu-İsveç-Norveç-Finlandiya), Rus- ya ve Macaristan. inter'de büyülüyor Emre. İtalya'da gündemden düşmüyor. Anahtar EmreRO.\IA (Cumhuriyet) -FC Inter Kulü- bü'nün yöneticilerinden. Pirelli \e Tele- com ttalia'nın sahıbi Marco Tronchetti Provera, Türk futbolcu Emre'yı takımda anahtar futbolcu olarak gösterdı. Inter'in gerek lig. gerekse Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlardan memnun olduğunu kay- deden Provera. "Bu yıl Inter sahada çok iyi bir şekilde karaktcrini orta\a ko\u\or. Geçmişe nazaran daha sağlam ve daha gösterişli bir futbol \ar. Umanm ki sezon sonuna kadar bö>1e kahr. Yönetmen, anah- tar olan ve büyük bir hızla büyüyen Em- re'yi buldu r değerlendirmesini yaptı. Sahanın en iyisiydi ~ Şampiyonlar Lıgi'nde önceki akşam In- ter'in B.Leverkusen"ı 3-2 yendiğı maçta da Emre 90 dakıka forma gıydi. Italyan gazeteleri, Inter' in 2 golünü atan Di Biagio, go! paslannı veren Recobave Emre'yi sa- hanın en iyileri olarak gösterdi. Cünün programı FLTBOL / (Ofimpiyskyi / 20.00) Dinamo Kiev - Beşiktaş, (Gerland /19.00) O.Lyon - Denizlispor (UEFA Kupası) BASKETBOL / (Abdi tpekçi /19.00) Efes Pilsen - Alba Berlin (Avrupa Lıgi) TVde spor Show Tv / 20.00 Dinamo Kiev - Beşiktaş Star Tv/19.00 O.Lyon - Denizli OSE 5 /19.00 Efes Pilsen - Alba Berlin Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz deplasmanda CSKA'ya yenildi öker Moskova'da dondu ÇSKA Moskova: 78 Ülkerspor: 62 SALON: USH CSKA HAKEMLER: Romualdas Brazauskas (Lit- vanya)(S), Goran Radonjıc (Fransa)(4), Shu- melBachar (lsrail)l) CSKA MOSKOVA: Holden (7)14, Panov (6)9, Hatzivrettas (8)22, Khryapa (5)5, Ale- xander(8)20. Monya (4)2, Papaloukas (4)2, Bashminov (5)4 ÜLKER: Booker (8)19, Harun (5)5, Haluk (4)3, Blair (6)11, Praskevicjus (4)7, Serkan (4)4, Goljovic (5)11. Zaza (4)1, Tutku (4)1 tLK YARI: 40-3 7 (CSKA). 1. periyot: 24-13 (CSKA), 2. periyot: 19-24 (Ülker),\penyot: 25-14 (CSK4),'4. periyot: 10-11 (Ülkerj MOSKOVA (Cumhuriyet)- Ülkerspor' un gücü CSJCA Mosko\a"ya yetmedi. Avrupa Ligı (C) Grubu'nda mücadele eden Turun- cu - Yeşilliler, Rusya deplasmanında lider CSKA Moskova'ya 78-62 mağlup oldu ve 8. maçında 3. yenilgisıni aldı. Maçın ilk periyodunda etkisiz olan Ülker, 24-13'le geçilen ilk çeyreğin ardından topar- lanmaya başladı. Turuncu - Yeşilliler. 2. pe- riyotta 24 sayı bulunca aradaki farkı devre sonunda 6'ya indirdi: 43-37. tkinci yanya kötü başlayan Ülker. bu olumsuz oyumınu maç sonuna kadar sürdürünce salondan 78- 62'lik farklı yenilgıyle aynldı. Tutku iğneyle oynadı Kerem Gönlüm'den yoksun mücadele eden Ülker. oyun kuruculardan Tutku da maça iğne ile çıktı. Moskova'nın 5 bin ki- şilik USH CSKA Spor Salonu'nda oynanan CSKA-ÜIker karşılaşma öncesi protokol şprunu yaşandı. Ülkerspor Başkanı Orhan Özokur. maçı 250 civannda Türk seyirci arasından izledi. Aynca karşılaşmaya Beşik- taş'ın eski başkan adaylanndan Hasan .Arat'ın da gelmesi dikkat çekti. Ruslar'ın. Çeçen kri- zinden sonra Türkler içın yoğun güv enlik ön- lemleri aldığı görüldü. Ültersporiu Praskevicjus. CSKA Moskova karşısmda efkiti oiamadı ve nıaçı 7 savrvia tamanıladı. Efes Pilsen, Alba Berlin önünde Spor Servisi -Basket- bol Erkekler Avrupa Li- gi (A) Grubu'nda müca- dele eden Efes Pilsen, 8. maçında bugün Istan- bul'da Almanya'nın Alba Berlin ta- kımıyla karşılaşacak. Abdi Ipekçi Spor Salonu'nda saat 19.00'da baş- layacakmaçı CINE 5 şifresiz olarak naklen yayımlayacak. Efes, grubun- da oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 3 ye- nilgi ile 3. sırada bulunuyor. .\ntre- nör Oktay Mahmuti, seyirci deste- ğiyle maçtan galip aynlacaklanna inandıklannı söyledi. N-Iahmuti, "Bi- zim için çok önem taşıyan bu karşj- laşma\ika>i)etme>etahammülümüz yok. Şimdîye kadar evimizde ovna- dığunız bir karşılaşmadan gahbiy et- le aynlabildik. Sahamızdaki gaübi- yet sayısını yükseltmek, iddiamızı sürdürmek için seyircimizin deste- ğini arkanuza alarak bu maçtan ga- lip aynlacağunıza inanıyorumn dedi. ELEŞTtRİ /ARtF KJZILYALIN Moskova'da Kayıp Gece MOSKOVA - Zor maçtr, hem CSKA hem de Ülkerspor için. C Grubu'ndaki sı- ralamayı belirleyecek 4 periyotluk heye- can fırtınası, Moskova'nın -15 derecelik dondurucu soğuk havasını ısıtırken ge- cenin galibi daha çok isteyen, daha çok çalışan ve daha agresif bir görüntü çizen Rus ekibi oldu. Harun, Haluk, Praskevicjus, Blair ve Booker'la oyuna başlamak Ülkerspor için sonun başlangıcı gibiydi. İlk periyot boyunca bu.5'li de ısrareden başantre- nör Tolga Öngören, takımının fiziksel yönden çöküşüne engel olamadı. Sa- vunmada yapılan eşleşme yanlışlanna kötü şut seçimi de eklenince ilk çeyrek- te 'atı alan CSKA Kızılmeydan'ı geçti'. Gerçi 2. periyotta Ülkerspor'un Ser- kan'la, Goljovic le artan direnci maçı kafa kafaya getirir gibı olsa da inanılmaz top kayıplan (ilk devrede Ülker 8, CSKA 1) skorun eşitlenmesini engelledi. Maçın 3. periyodu ise Ülkerspor için tükeniş dakikalanydı. CSKA'nın müthiş seyirci desteği ile her hücumda adresi bul- ması farkı açtı. Holden ve Hatzivrettas dış, Alexsander'ın da pota altındakı ıs- tikran Moskova randevusunun yazgısı- nı belirlemeye yetti. Peki Ülker hiç mi direnemedi? Ikinci pe- riyot hariç hayır. Özellikle son bölümier- de hem sahadaki 5, hem de kenardaki- ler yenilgiyi kabullenir gibiydiler. Hele Praskevicjus, işte o hezimetin başaktö- rüydü. Eğer, biraz Blair, biraz da Booker'ın çabası olmasa fark daha da açılırdı. Evet; Ülkerspor liderlik hesaplan ile çıktığı maçı yitirdi. Ama, Turuncu-Yeşil- liler hâlâ Avrupa ligi'nin en iddialı 4-5 eki- binden biri. Bu bağlamda önce Tolga öngören'in, sonra da Lütfi Anboğan'ın oyunculanna taktiğin yanı sıra 'Istemek kazanmanın yansidır' kuralını öğretme- si gerekir. CSKA'yı kutlanz. Hem inanıl- maz isteklilerdi hem de dörtlü fînale şim- diden ınanmışlardı. Üstelik hem takım ruhunu hem de bireysel yetenekleri po- tada birleştirmişler. Maç biterken çalan pop müzikle karı- şık Moskova Marşı ise sanıyoruz gece- nin kazananını sımgeliyordu. Erdemirspor. Modena karşısında başanlı olamadı. Erdemirspor Avrupa 'da kayıp Erdemirspor: O - Modena: 3 SALON: Arçelık (Çayırova) HAKEMLER: Majerus Pierre (Lüksemburg)(7), Schurmann Philhppe (Lıchtenstein) (7) ERDEMİRSPOR: Sinan (5), Aykut (7), Koch (6), Andrei (7), Mehmet (7), S'ıkolov (6), Ali (Libero 6). Cengizhan (6), Ali Yıl- maı (5). Banş (5) K. MODENA: Gianni (7), Ljakmlev (6), Cantagalli (7), Gardi- ni (7 ). Ball (8), Cernic (7), Pippi (Libero 6), Falasca (5) SETLER: 20-25. 22-25, 22-25 ALEVANAKÖK Avrupa Şampiyonlar Li- gi'nde ülkemizi temsil eden Erdemirspor grubundaki ikinci maçında Italyanlann ünlütakımı Kerakoll Mode- na'ya 3-0 yenildi. Heyecan- lı geçen mücadelede servıse karşı manşetlerde sıkjntılar yaşayan Erdemirspor, hü- cumda da hatalar yapınca güçlü rakibi karşısında kay- betmekten kurtulamadı. Bu sonuçla Modena 2. maçını da kazanırken Erdemirspor Almeria'dan sonra Italyan rakibine de yenılmiş oldu. SSKset alamadı Iraklis: 3 - SSK: O IR\KL1S: Kostak (5). Andre (6), Vasilis (7). Theodor (1). Bos- kan (6), Bavev (7), Stefanos (6) (Libero). Yannis (5) SSK: l'shâkav (5). Berezin (4)- Erkan (5)- Mariç (6). Gürsel (3), Bülent (4). Tavlan (5) (Libero). Ender (4). Ömer (5). Hakan (4) SETLER: 31-29, 25-11. 25-22 SELANİK (Cumhuriyet) - Avnıpa Şampiyonlar Li- gi D Grubu'nda mücadele eden SSK Selanik'te oyna- dığı maçta Iraklis'e 3-0 yenildi. 9. maçında 8. galibiyeti aldı Telekom tam gaz T.Telekom: 82 - Panionios: 75 SALON: itatûrk HAKEMLER: T Bubalo (Yugoslavya) (7). S. Shemmesh (tsra- ıl) (7) T. TELEKOM: Şemsettın (7)17, Rogers (5)6, Jurkoviç (6)12, Carr (7)14, Ellis (6)15, Can (7)12, Umut (5)6 BC PANİONİOS: Falekas (5)11, Batis (6)12, Melas (5)7, Lynch (5)13. Sklavos (8)30, Koudakis (4)2 1. PERtYÖT: 10-24. DEVRE: 41-34 (T. Telekom). 3. PERİYOT: 57-45 ,5 FAUL: Batis (35 35) (BCPanionios) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Basketbolda Avru- pa Şampiyonlar Kupası Gü- ney Konferansı (B) Gru- bu'nda Türk Telekomspor, BC Panıonios'u 82-75 yen- di ve 9. maçında, 8. galibi- yetini alarak grup birincili- ğini garantiledi. Bayanlar Avrupa Kupası Güney Kon- feransı (A) Grubu'nda mü- cadele eden BOTAŞ isets- rail'in Bne Yehuda Ziont- ronıcs takımını 84-71 yendi. Şampiyon kayakçı pistte öldü SporServisi- Isviçreli ulu- sal kayakçı Werner Elmer, Verbier'de yapılan iniş ya- nşmalan sırasında pıstin ba- kım görevlisiyle çarpışınca yaşamını yitirdi. 19 yaşın- daki Elmer'in, olaydan he- men sonra 4 doktorun mü- dahalesine rağmen kaza ye- rinde öldüğü bildirildi. Kim- liği açıklanmayan pist gö- revlisinin yaralandığı öğre- nildi. lniş\e süpergaint sla- lomda Isviçre şampiyonu olan Elmer'in ölümü nede- niyle yanşlar iptal edildi. KlHTINI • SANAT . www.perareklam.com.tr • fO212> 293 89 78 fricnd i Band tıiıklol Cad. 'cTîomHoh. W.-0212 24513 06-249 53 63 Tiyatro İlanlarınız İçin (0212)293 89 78 ü o StrçaKümeslYazan Tennessee VVilliams § Yıldız Kenter-Hakan Gerçek- S Güneş Berberoğlu-Engın Hspileri 3 13,14,28 Arahk Saat: 20.30 29 Aralık Saat: 15.00 Orhan VeliYazan Murathan Mungan 21,27 Aralık Saat: 20.30 22 Arahk Saat 15.00 E F E S PUsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. do5tlar ?TYÎJ) Nazım Hlkmet INSANLARIMUyarlayan-YOnoten ve Oynayan GENCO ERKAL 13 Aralık Cuma 20.30 M Karaco Tiyatrosu Gse: (0212) 252 59 35 21 Aralık Cumartesi 20.30 Kodıkoy Halk Eğitim M. Gise-. (0216) 330 10 27 \ . i1 \1 Çagrı Merite/ı fel 19 Aralık Persembe 20.30 Akatlar Kultur M (0212135193 84 ' BILGI TEL V>\ 51 «36 EFES1 erite/I Tei <0?16) 454 15 55 H A D I <?^VI^A.VM YEDİTEPE OYUNCULARI / R AHMET NURI SEKİZİNCİ HİSSEİ ŞAV Komedi 2 Bölüm v ~ ron Her Cumo, C.tesi: 20.30; Pazar: 15.30 Hadi Yoneten; Hadi Caman HADI CAMAN TİYATROSU Tesvikiye Cad. No 160 Ntşantası !el: (0 212) 246 17 77 219 36 29 16 Arolık Pozartesi 25 Aralık Carsamba 'Akollaı Kültür Merkezi Tel: (0 212) 351 93 84 EFES Pil: E F E S Pilsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. E F E S Piben'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. Resim Sergisi 12 Arahk 2002 -10 Ocak 2003 AÜ Ö2QBLİfC Ebulula Mardin Caddesi 12/A 80620 Levent - İSTANBUL Tel: (0212) 351 00 60 www.terakki.org.tr İSTANBUL BÜYUKŞEHIR BELEDIYESİ' L uammr HAR8İYE MUHSİH fRTUĞRUL SAHNESİ Tei :(02»2) 240 77 20 1I,12,13,14,I5ARAUK SUC VECEZA Vuon F D0510YEVSKI - Yontim bgpYAVlf; H.I5MAIIK K N İ M KÜCIJK YHJNZIM (ÇO.) ViHon N GİRAY C OZfK, Yt«Klw (engıyOZFK FATİH RESAT NURl SAHNESİ TEL (0212) 526 53 80 11.I213M15ARA1IK DÜGÜN YA DA OAVUL to«ı HoOTiel imn ,'• VoKteı. Pro( Dr. Nuriıon KAMDAC I4.I5MAIIK GÜNESİN OĞIU (ÇO.) Yan)n:l(*l*VllMC/Yontl»ı: HtmdKORMUHU ÜSKÜDAR M CELÂL SAHNESİ TEL (0216) 333 03 97 II.12.I3.M.I5ARALIK HURREM SULTAN Itam Oıhon «fHA / roortn h^ı (JIUMG KADIKÖY HALDUN TANER SAHNESİ TEL:(0216) 349 04 63 11,12.13,1-I.1SARAJJK AŞK-I MfMNU Yofon HoMrıyaUUKUClL Tatık GUMIÎSEl / Yon«m: Hnkon MTINER 14.15 AKAIIK KARAGOZÜM İKİ GÖZÜM (CO.) Yazan 1 O/fRfTM / Yaaden A KA(AR GAZİOSMANPAŞA SAHNESİ TEL (0212) 578 60 67 11,12 13.M.lSARAtlK StRStM KOCANIN KURNAZ KARISI (M.O.) lu.r HaUui lAHIIt • Yjnrtfn Othaı MKAY* IIIAIAIIK WISURSİSKllASUYOOO«(CO)Ya;ıın U imilKjy/Yorekn f OJIIUD.'.K ÜMRANİYE SAHNESİ IEL (0216) 461 85 22 II I7.I3RnSRAIIK KANU NİGAR (M.O.) Yaron Sadık S£NO<1 / YanKen b«? GUKMİN H.1S ARAHK KURSUN ASKERİN UTANCI (CO.) Vaını H ISIK . Yonrlen lohltyaı INGIII HARBİYE CEP SAHNESİ TEL.I0212) 240 77 20 I0I2.I3AKAUK SENEYE tUGÜN laım B.SUM/YontenMddntAIUSOVA o*.. 5.000.000 - 4.000.000 Tl (Müıikal Oyuntar 4.000.000 - 3.000.000 Tl (Nornıai Oyunk, 2.000.000 TL lC«uk Oyunları! Cünün Içlnden • İKtNCİ LİG - (A) Kategonsı erteleme maçında, Sakaryaspor ile Erzurumspor 0-0 berabere kaldı. ISAMSUNSPOR - Samsunspor'da önceki gün istifa eden teknik direktör Gjiorgi Jo\'a- novski'nin yenne Sakıp Özberk göreve geti- rildi. • SEMİNER-Uluslararası teknik direktör semineri 6-7 Ocak 2003'te Antalya'da yapı- lacak. 600"ün üzerinde yerli ve yabancı tek- nik direktörün yer alacağı seminere katılma- yan çalıştıncılann bir sonraki seminere ka- dar görev yapamayacağı bildirildi. • İSPANVA-Îsparrya Futbol Federasyonu ge- çen ay Real Medridle yapılan lig karşılaşma- sında Figo'ya atılan yabancı maddeler nede- niyle Barcelona'nın Nou Camp Stadı'nı iki maç kapattı. • FUTBOL -19 yaşaltı Ulusal Genç Takım, Antalya'da yaptığı özel maçta Fransa'ya 2-0 yenildi. • NBA- Batı Konferansı Pasifık Grubu li- deri Sacramento Kings, Ortabatı Grubu ikin- cisi Houston Rockets'a deplasmanda 103-96 yenildi.Diğer sonuçlar şöyle: P.T. Blazers- W.Wizards:98-79,NewYorkKnicks-S.Su- personics: 97-80, M.Heat-M. Grizzlies: 96- 107, C. Bulls-O. Magic: 107-87, D.Mave- ncks-L. A.Clippers: 122-95. G.S. Warriors- L. A. Lakers: 106-102. • FUTBOL- Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin 2. tur gruplannda 2. hafta maçlanna dün ge- ce devam edildi. Sonuçlar şöyle: (A) Grubu: FC Barcelona (lspanya)-Newcast- leUnited(lngiltere)(3-l) (C) Grubu: BV Borussia Dortmund (Almanya)-AC Mi- lan (ltalya) (0-1) Real Madrid CF (lspan- ya)-Lokomotiv Moskova (Rusya) (2-2) (D) Grubu: FC Juventus (ttalya)-FC Basel (Is- vıçre) (4-0) Manchester United (îngilte- re)-Deportivo La Coruna (Ispanya)(2-0) • .4LTTLIGANYAN- At yanşl'annda 5-4- 2 1 -4-5-9 kombinesıni bilenler 4 milyar 904 milyon 780 bin lira ikramiye kazandı. Süreyya Ayhan'dan teşekkür yemeği ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Avrupa Şampiyonu ulusal atlet Sürej\a Ay- han ve antrenörü Yücel Kop, bir teşekkür yemeği verdi. Yemeğe, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardrmcısı Mehmet Ali Şahin, Gençlik ve Spor Genel Müdürü KemaJ Mutlu, teşkilatın üst düzey yöneticileri ile medya mensuplan katıldı.Teşekkür ye- meğinde bir konuşma yapan Devlet Ba- kanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin. "Süreyya'nın >apacağı daha çok iş var" dedi. Bu arada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Süreyya Ayhan"a başan ödülüolarak 100 cumhuriyet alünı verecek. 1. KOŞl: F: Ibrahimbey (3). P: Esteks (7), PP: Karesı (8). S: Yeliz (2). 2. KC^U: F: Yekayek (9), P: Altın Dancer (1), PP: Lady Mirage (5, S: Run Hard (7). 3. KOŞU: F: Joker (5). P: Teselli (1). PP: Dra- gon(4). S: Kocareis (6). 4. KOŞU: F: Trakya Ateşi (7), P: Victory Song (4), PP: My Joany (5). S: Palabey (8). 5. KOŞU: F: Sushı (8), P: Hicazkar (3). PP: Distant Musıc (2). S: My Mıntaka (5). 6. KOŞU: F: Ekinokshan (4), P: Belkıs (6), PP: Sebat (1), S: Cash The Bank (2). 7. KOŞU: F: Ambıton (4), P: Toygan (2). PP: Epcot (1), S: Reine Sansgene (10), SS: Ri- valdo(14). 8. KOŞU: F: Tamango Ç). P: Makaralı (2), PP: Dangereus Woman (4), S: Sebeb (6). Göniin Ikilisi 6. Koşu: 4'6. Çifte Bahis: 1. Çifte: 3 9. Tabela Bahis: 4.2.1.10.14. ALTIU GAISYAN 5 7 8 4 4 7 1 4 3 2 2 4 5 2-5
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog