Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 ARALIK 2002 PERŞEMB 18 SPOR spor@cumhuriyet.com.tr 4. tura çıkmak için Beşiktaş Dinamo Kiev'in, Denizlispor da O.Lyon'un konuğu olacak Kupası'nda tur gecesi Başkan Canaydın. Spor Servisi - UEFA'daturge- cesı. Beşiktaş ve Denizlispor bu akşam 4. tu- ra çıkmak için mücadele edecekJer. Siyah - Beyazlı takım Ukray- na'da Dinamo Kiev'le, Denizlis- por ise Fransa deplasmanında O.Lyonia karşılaşacak. TSl 20.00'de başlayacak ve Kiev'in Olimpiyskyi Stadı'ndaoynanacak Beşiktaş-Dinamo Kiev maçını îtalyan hakem Cosima Bolognino yönetecek. Maç Shovv TV'den naklen yayımlanacak. DİNAMO KİEV Husuı Gfııoane Gauranctc Dmytn* Nesmucfinyı Metehcbenko BEŞİKTAŞ Alı&sn (Tolgal Cordoba Ronaldo Zago A.YıWınm Shuîskcıkh (Cemat) KaanDobra Tayfur Yasın Ibrahırr Sergen Naurra STAT;Olırnpıyskvi«HA<EM Cosima Bdognıno (ltalyat«SAAÎ:20.00 »TV. Stav TV O.Lyon-Denızlispor karşılaş- karşılaşmayıStarTVnaklenvere- ması ise Lyon"un Gerland Sta- dfnda yapılacak. Kuzey îrlanda- lı Lesfieİrvine'run yöneteceği mü- cadele TSl 19.00 'da başlayacak ve • Inönü Stadı'ndaki ilk maçta Beşiktaş Dinamo Kiev'i 3-1 yenerken Denizlispor kendi sahasında O.Lyon'la 0-0 berabere kaldı. O.LYON DENİZLİ Char DaSılva Coupet edet Mder Dıarra Ropertc Andefson Edmrison Defortte Vfeu üjyındoıa Beraı Servet HakanÇtmen M Katat Serdal llyas MÛzkan Benok Roman Ftetanen cek. Beşiktaş, kendi evinde 3-1 ka- zandığı maçın rövanşında tura hayli yakın gibi gozüküyor Ancak STAT-GERLAND »HAKEM: LESÜE IRVİNE(K.İRLANDA) »SAAT: 19 00 •IV: STAR sahasında çok başanlı bir grafîği mayacak olmalan Siyah-Beyazlı- bulunan Dinamo karşısında Si- yah-Beyazlılann zor anJar yaşa- yacağı kesin. Ühan Mansız ve Paneu nun bu 90 dakikada yer al- lar için bir dezavantaj. Ahmet Dursun'un sakatlığı geçti ve bu futbolcu Lucescu tarafindan maç kadrosuna aluıdı. Nouma'nın ya- nında Ahmet Dursun da oynaya- bilir. Ancak Beşiktaş gol aramak- tan öte kendi evindeki galibiyeri koruma istemınde olacağı için maç içinde daha çok savunma ağırlıklı oyunu yeğleyecek. Denizlispor'a gelince; Yeşil-Si- yahlılar ilk maçı kendi evlerinde oynamalanna karşın gol atma başanstnı gösteremediler. Golsüz sonuçlanan bu karşılaşmanın rövanşında Lyon takımı tura daha yakın görünüyor. Geçen maçta forma giymeyen Mustafa Özkan da bu 90 dakikada forma giyecek. Yine de Denizli bir şans golüyle turu atlayabilir. AHMET DURSUN KADRODA Beşiktaş luııııt dolu KİEV (Cum- huriyet) - - Be- şiktaş. Diname Kıev'e kilitlen- di. UEFA Kupa- sı 3. tur rövanşında Ukray- na'nın D. Kiev takımıyla deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklannı tamamladı ve maç saatini beklemeyebaşladı. Kiev'e öğle saatlerinde gelen Siyah - Beyazlı takım son çalışmasını maçın oyna- nacağı Olimpiyskyi Sta- dı'nda buzda kayma>an özel kramponlarla yaptlar. Lucescu, sakatlığı geçen Ahmet Dursun"u maç kad- rosuna aldı. Rumen çalıştıncı. düzen- lediğı basın toplatısında. rut- bolculanna ilk maçın artık geride kaldığını sürekli an- lartığını vurgulayarak. u Biz öyle bir maç ovnamadık. Karşılaşmava sanki ilk maç- mışgibi çıkacagE" dedi. Kiev'deki iklim şartlan- nın elverişli olmadığını be- lirten Lucescu. "Burayatur atlamak için geldik. Avanta- jımın da kullanıp. turu geç- mek istiyoruz. G.Saray ma- çında Sergen'siz, Tav fur'suz oynadık, Şimdi de flhan'sız ve Pancu'suz ovnarız.Bu so- Hedef turu galibiyet alıp geçmek Beşiktaş Kuliibö f Asbaşkanı KıvançOktay hedeflerinin İstanbul'dal gibi Kiev'de de maçı kazanarak turu geçmek f olduğunu söyledi. Oktav "Ancak takımımi son haftalarda yakaladçj ı fcrm graiîği ile turu geçeeek güçtedir. Buna vürekten inanıvorum. Ozellilde Galatasaray gatibtyeti bi/inı için böyük moral okhı" diye konuştu. run değii" diye konuştu. MenajerSinan Engin ise "Bu sahada ancakkörler sa- vaşıolur.Ayakta kaian kaza- nır" dedi. Başkan Serdar Bilgili. yöne- rim kuruhı üyeJeriyle bırlik- te Istanbul Valisi EroJÇakır da Kiev'e gelenlerarasmda. Beşiktaş'ı Kiev 'de Siyah - Beyazlı taraftarlaryalnız bı- rakmayaeak. Ukravna takı- mı. Beşiktaş'a 500 adet bılet verirken bu biletlerin hepsi- nin tûkendiği öğrenildi. RIZA ÇALIMBAY İDDİALI DeuizKspor korkmuyor ÇtFTE COŞKU PEŞtNDELER - Beşiktaş Ukrayna'da, Denidispor ise Fransa'da sevinmek istiyor. LVON (Cumhuri- yet) -De- nizlispor kilitlendi. Tarihinde ilk kez katıldıgı UEFA Kupasf nda 3. tura yük- selen Denizlispor, O. Ly- on'u da eleyip tarih yaz- mak istiyor. ilk karşılaş- mamn 0-0 berabere bit- mesinin deza\'antaj yarat- madığını behrten Dentz- lispor Teknik Direktörü Rıza Çahmbay. "GoUü beraberiik istiyorum " de- di. Rakibı tanıdıklannı ifade eden Çahmbay, "O. Lyon iyi ve güçlii bir ekip. Kadrolan da geniş. An- cak bizün de ivi bir kad- romuz var. Bugünkü mü- cadeledc eiimizden gelen herşeji yapacağız. Levent san kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Bu- nun dışında bir eksiğimiz yok. İlk 15 dakika çok önemli. Bu bölümkrde goi \cmezsck istediğünizi ahriz" diye konuştu. Kısıtlı bir bütçe ıle mü- cadele ettiklerini belirten UEFA Kupası'nda djğer maçlar Fulham(İngiltere>- H.Berfin (Almanya^ Panathınaikos (Vun) - Liberec (Slovenya), Auxerre(Fra)-Real Betis(fcp),Liverpool (lng> Vitesse (Hol), L.United(lngUten')- l G.Sarayhn Hagi ile bir ilişkisiyok / ^ > Spor Servisi - Hagi'nin Galatasaray Kulübü Başkanı Özhan Canaydın'a mekrup yazarak "Sadece sizinle çah- şuTm" ıfadesini kullandığı haberleri üzerine Canavdın Cumhuri- yet'in soruianna yanıt verdi. "Bugün- kü bir durum değil. Ben Hagi'yi se\e- rim. Galatasara\ 'a bii\ ük hi/ıneti var- dır. O da bana çok sa>gılıdır. Ben bun- dan önceki )önerim kurulunda ikinci başkan olduğuniarada birbirimizie çok >akın dosrJuğumuz vardı. Son Beşiktaş maçında rribünde onunla karşdaştmı. Birbirimizin hatınnı sorduk. Ona "bu sezonun sonunda senin için hanka bir jübile yapacağız" dedim. O da bana te- şekkür etti. Başka bir konuşmamız oJ- madj'" dıyen Canaydın Galatasaray'ın Hagi ı!e herhangi bir ilişkisi olmadığı- na açıklık getirdi. Canaydın daha son- ra. "Medyada bazı kaiemier dostiukla- n vefair-pla> da\ ranıslanmı eleştiri>or- lar. Ben spor \ aphğım günlerde de şim- di de asla dostluk \e fair-pla> ilkelerin- den vazgeçmedim. Bildiğim yolda de- \amedecegim'' diyerek provokasyonla- ra da yanıt vermış oldu. c.saray Dlvan Kurulu Slavia Prag (Çek) - PAOK(YunXLa2İo (İta>S.Gnz (AvTJSturvaX Anderiecht (Bel) - Bordeaax (Fra), Celta vîgo (İspama) - Cettk (lskoçyaX Lens (Fra) - Porto fPor). M.Haifatfsr)-AEK (Yun). Boavista (Portekiz)-PSG(Fra), Çahmbay, "Denizlispor hak ettiği Ugrvi görmiiyor. Kaüidığunız ilk sene Av- rupa 'daki başarumzj her- kes iztiyor. Ancak galibi- yetierden sonra adınuz- dan söz edfljyor" ifadesi- ni kullandı. TerimVeleştiri Spor Servisi - Galatasaray Kulübü Divan Kurulu olağan aylık toplantısı dün yapıhrken teknik direktör Fatih Terim. ismi verilmeden sert bir şekil- de eleştırildi. Yaklaşık 2.5 saat siiren toplantıya, yönetim kuruiu yıllardır ilk kez tem- silci göndermedi. Yönetim kurulunun katılmaması toplantıda yer alan üyeler tarafindan eleştırildi. Divan Kurulu eski başkanı Duy- gun Yarsuvat öncelikle isim verme- den Fatih Terim'i eleştirirken, a Bir teknik adam bütün sorumluluk ben- de diyor. Burada bir sorumluluk var. Bunun bedeli de 15 rnihon İsviçre Frangıdır. O zaman da bunun bedeli- nin ödenmesi laam. Antrenmanda rahatsjz eden basın mensupianna,ba- suıdan okuduğumu/a göre ' Vaz gel- sin bazı yerlerimı açayım da çekin" diyor. Bu sözlü tecavüzdür. Buna da bir şey vapılmadı. Biz centilmensek, ber dunımda eşit da\Tanmalr>Tz" ifa- desini kullandı. G. Saray'da 6 eksik Galatasaray'ı Gaziantepmaçı önce- sısakatovTinculardüşündüriiyor. Ümit Da\ala, Baliç, Ergün, Ayhan ve Batis- ta"nın forma giyemeyecek. Ancak Su- at Abnaguer ile Christian'ın durum- lan belirsiz. Bu arada sezon başı Mi- . lan'dan kıralanan Sarr ise gönderildi. Alman medyası Lorant: Hançer yedim BERLİN (Cumhuri- yet Bürosu) - Fenerbah- çe Teknik Direktörlü- ğü'nden aynlan Alman teknik adam VVerner Lo- rant. "Fenerbahçe'den ben kov ulmadım, kendi isteğimlea}Tildını" dedi. —Alman B.Z, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Oğuz Çetin, 29 futbolcunun tek yürek olacağını belirtti Herkesten destek beklîyonım gazetesı, VVerner Lorant ile ilgili haberi, "Fenerbahçe, Loranfı atö" başhğıyla verdi. Lorant, gazeteye yaptığı açıklamada, ken- disinin istifa ettiğini vur- gulayarak, "fdari koor- dinatörKemal Dinçer de beni hançerledi" dedi. Gazetede Lorant'ın. Diyarbakırspor yenilgi- sinden sonra, "Şimdi hangi hatalan yapügımı biliyorum. Bir gün ken- di ekibimle İstanbul'a geri gelecegün" diye ko- nuştuğu belirtildi. Dinçer'e suçlama Bild gazetesi de habe- ri, Lorant'ın "Hançer- Jendim" biçimindeki sö- zünü başlığa çıkararak verdi. Haberde Lorant'ın kendisine yapdanlan ka- bul edemeyeceğini ve özellikle idari koordina- tör Kemal Dinçer'in kendisini adeta arkadan vurduğunu belirterek, "Gelecek villarda nıutla- ka TürJdye'de yine çalı- şacağun. Tek başıma İs- tanbul'a gitnıemeav dira Yaıumda kendi ekibim okav dı birçok iş daha ko- ia> olurdu. Yalnız olmak benim için büyiik bir hatavdı" dedi. HİLJMİ 7irRK4Y Artık her şey sı) baştan Kav- ga, gürültü olmajacak, gece kuş- lan öyle eskısi gibi rahat rahat dolasamayacakiar. Samandıra'da her gün tam mesai vapılacak. Sa- bah 09.30 toplanış,' saat 19.00'da tesislerden ayrılış olacak. Sadet- tin Saran, büyük bir sorumlulu- ğun altına girmiş durumda, tek- nik direktör Oğuz Çetin de öyle. Bu ikili hemen her gün geç vakit- lerc kadar araiannda toplj»ntıl-»r OğUZ Çetin'deri: Önemli olan bizim için F.Bahçe'nin önümüzdeki iki maçta alacağı 6 puandır. Başka gündem oluşturmak istemiyoruz. bütün plan programlanmızın bir hedefi olacak. İîk yanyı 37 puanla kapatmak istiyoruz. yaparak geniş kapsamlı bir rapor hazırlığındalar. Ocak aymda bir orta sahaya bir de forvete o> un- cu alınabiür. Bu konuda hem yurt dışı hem de>xırt içinde çalışmalar sürüyor. Dün Samandıra Tesisleri'nde fut- bol şube sorumlusu Sadettin Sa- ran ve Oğuz Çetin birlikte bir ba- sın toplantısı düzenlediler. Saran. v aptığı kısa konuşmasında taraf- tarlardan ve medyadan destek is- tedi. Oğuz Çetin sözlerine. u Bana güvenip inanan herkese çok te- şekkürednorum. RBahçe'devar- dımcı anrrenöriüğüm sırasında büvük kari\er elde ertim. basa- nıaklanen baştan başlavarak sin- direrek >ola cıknm. 2^ yıJ içinde bir \ardımcı antrenörün >apma- sı gereken her şeji yerine getirdi- ğimi düşünü\orum. Haksız jere ekştirildiğim günleroldu.ama ar- ak teknik jetkümm. Bugünden itibaren Sadettin Saran'la birük- te neler vapacağımta pavlaşıyo- ruz" dijerek başladı ve de\am -etti—"Oıymli nlan hizjnn için F.Bahçe'ninönümüzdeki iki maç- ta alacağı 6 puandır. Başka gün- dem olufturmak istemiyoruz,bü- tün plan programlanmıan bir hedefi olacak. Bunlanşimdi değil zamanı geldiğinde konuşacağız. Göztepe \e Trabzon maçiannı düşünüvoruz. devre>i 37 puanla kapatmak isti\oruz. De%re arası- nı en i>i şekilde değerlendirip her- kesin öziedigi F.Bahçe'\i sahaja çıkarmak istnonız. Hedef şam- ph onluk \e bunuda başaracağız. Bu göre\i alırken en bmiik gü- \encem furbolculanmdı. Hepsi- ne inanı\or \e gü\eniyonun. Bu çahşma ortanunda rüm hedefleri- mize ulaşacağunızı tahmin ediyo- rum." Yeni sayfa açtıklannı vebu açı- lan sajfalann başanlarla doldu- rulacağına inandı|ını ifade eden yeni teknik direktör Oğuz Çetin, F.Bahçeli olan herkesten destek isteyerek. "'BenimadımOğuzÇe- tin. F.Bahçe camiasının içinde Türk futboiuna adınıı yazdırmış kjşhim, bu küiübün içinden \etiş- miş biri olarak F.Bahçeo'.vim di- yen herkesten kulüp içindeki bü- >^klerimizden destek isthorum. Açûğımı/ şeni savfada birlik be- raberiiğjn olması için eiimizden geleni yapacağız, Bu birtiktelikle önümüzdeki günlerde yeniden \apılanacağız. 29flıtfaolcutek> fi- rek olacak" dedi. Çetin ilk îrinianyor ~ Fenerbahçe de Samandıra Tesisleri'ndeki sahanın karla kaplı olması nedeniyle Dereağzı Tesisleri'nde çalıştı. Teknik so- rumlu Oğuz Çetin, Göztepe kar- şısında sahaya sürmeyi düşündü- ğü ilk 1 l'i denedi. Sakatlığı ne- deniyle tedavi olan Rüştü'nün yerine kalede Volkan'a görev ve- rilmesibeklenirkeaÇetin'in dü- şündüğü kadroda Fatih, Cmit, Mustafa Doğan,Hakan,Ce> hun, Johnson, Cem, Ortega, Tuncay veSerhatyeraldı. Çift kale maçın başlannda bir pozisyonda hafıf bir sakatlık ge- çiren Viısuf antrenmanı yanda bıraktı. NEYMİŞ ABDLXKADİR YLCELMAJV Oğuz Çetin Oğuz Çetin Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Oldu mu? Oldu, ama geçici. Oldu, ama teknik direktör olarak değil, yine eskiden olduğu gibi antrenör olarak. Ama Fenerbah- çe takımının başında. Bu kez tam yetkili olarak. Takımı o yapacak, takımı o çalıştıracak, takımın taktiğinı o verecek, kimin oynayacağına, kimın nerede oynayacağına, kimin kulübede oturacağına o karar verecek. Oğuz Çetin'i yıllardan beri tanıyoruz, Sakaryaspor'da oynadığı yıllarda gözümüze takılan bir yıldız futbolcu ada- yı olarak da 1988'de Fenerbahçe'ye geldi. Aykırt, Turan, Serdar ile birlikte. Geldikleri ilk yıl Fenerbahçe Veselino- viç'le hem şampiyon oldu. hem de 103 golle liglenn gol rekorunu kırdı. Yıllar ilerledikce Oğuz Sakarya grubunun lideri olarak G O R U $ D O Ğ A N H A S O L E-posta: mertte26hasmimarlik.com.tr - Faks: (0212) 211 34 20 Galatasaray-Beşıktaş derbisı san- ki yıllardan ben izlemeye alıştıgımız derbılerden bin değildı deantrenoıier savaşıydı. Medya, maçı abartarak bu hale getirmişti. Bir tarafta imparator Fatih Terim, ote yanda Rumen antrenör Mircea Lucescu... Lucescu, Terim'den sonra Galatasa- ray'ın şampıyonluklar dızısini sürdüren antrenordu. Ne var kı yeni Başkan Özhan Canaydın'ın seçim vaatlennden bıri de "Size gönlûnûzdeki teknik direktörü geti- receğim" şeklindeydı. Terim Italya'dan dönmüştü; Lucescu'ya yol göründü. Lucescu'ya bu kez. 100. yılını bir şam- pıyonlukla taçlandınmayı amaçlayan Be- şiktaş sahip çıktı. Kendisini kanıtlamış bir antrenordu, başansını Galatasaray'da sür- dürmüş, aynca Türk futbolunu tanımıştı. Bu ozellıkler Beşiktaş için yeterli güvence- yi oluşturdu. Evet, donelim derbiye... Maç sankı, Ga- CSaray-Beşiktaş Derbisı ve hnparatoplar latasaray-Beşıktaş arasında değil de sa- n-kırmızılı kulübün ıkı antrenörü arasında geçecektı. Tiraj ve reytıng tutkunu med- ya, maçı böyle pazarladı, boyle karşıladı. Oysa Terim, medyada kendisinin Luces- cu ile kıyaslanmasına buyük tepkı göste- rerek: "fsterseniz beni antrenörter listesi- nın en ait sırasına koyun, ama kimseyle karşıiaştırmayın" dıyordu. Maç başladığında Terim sinirliydi, Lu- cescu sakin. Bu durumun futbolculara da yansıdığı goruluyordu. Nitekım ilk san kar- tı, san kırmızılılann kaptanı Bülent Kork- maz hakeme itiraz nedeniyle gordü. Onun hırçınlığını maç süresince arkadaşlannın hırçınlıkları ızledı. Galatasaraylılar yalnız- ca rakiple değil, aşırı motıvasyonun etkısı altında kendi öfkeleriyle de boğuştular. ' Maçlarda, özellikle de derbılerde senn- kanlı oynayan takımın avantaj kazandığı biliniyor. Beşiktaş bunun iyi bir örneğını verdi. Takım sakindi ve zaman zaman sa- bırian taşıran, savunma ağırlıklı bir Luces- cu klasiği sergiledi: "Gol yeme; bir gol atarsan galip aynlırsın." Altmışıncı dakıkaya kadar bu taktık sur- dürüldü. Maçın sonuna doğru Galatasa- ray'da gerilim büsbütün artarken Beşiktaş yavaş yavaş açılmaya başladı. Kısır ma- çın tek golü de böyle geldi. Galatasaray yonetımı öfkeli... Özellikle de hakeme karşı. Hasan Şaş'a yapılan hareket penaltı mıydı, değil miydi? Maç- tan sonra görüntüler televizyonlarda tek- rar tekrar ıncelemyor. Herkes farklı goruş- te. Doğal ki görüntüler karan, varsayımlar sonucu değiştirmıyor. Tenm-öfkeli... Hakemden, medyadan yakınıyor. Kendisini eleştıren yorumcu- nun TV programınatelefonla katılıp tar- tışıyor. Aslında bunlar gereksiz davra- nışlar. Başannın tümüne sahip çıkan- lar. başarısızlığı üstlenmeyi de bilmeliler. G.Saray futbol takımının eskisı gibi olma- dığını kabul etmek zorundayız. Avrupa Şampiyonlar ügi'nde, ustelik kolay bir grupta elenmek başansızlık değil mı? Fe- nerbahçe'yı hem dirilten, hem yeniden bu- nalıma sürükleyen yenilgi unutuldu mu? Yönetim veTerim bu duruma serinkanlılık- la eğilmeli, başkalannı eleştırmek yerine önce kendi eksiklennı bulmalı. G.Saray'ı yenmek Lorant'ın ömrünü uzatmıştı. Fark- lı galibıyetin başdöndürmesıyle Panathi- naikos, Konya, Dıyarbakır yenılgılen geldi. FBahçe UEFA'dan veTürkiye Kupası'ndan elendi. Sonuçta Lorant gitti, yerine impa- rator futbolcu Oğuz Çetin geldi. Impara- torlargiderek çoğalıyor. Gelecek derbi her- halde, "imparatortann savaşı"(!) olacak. zaman zaman takımda grupçuluk yapıyor iddiası ıle suç-~ landı, ama Oğuz Çetin gerçekten Turk futbolunun unutul- maz yıldızı oldu. Oyun stilı, maç içindeki yönetimi, yoru- mu ve mantalitesi ile Turk futboiunun unutulmazları ara- sına gırdi. Ve yine bir şampıyonluk sonrasında Aykut ile birlikte Ali Şen'in hışmına uğradı. Bu olayda bırtakım ka- ranlık noktalar hâlâ belleklerde flu olarak kalmıştır. Oğuz'un eleştirılecek yanlan elbette vardı. Ama en önemlisi, sporcu hırsı bana göre yeterli değildi. En önem- li maçlarda bıle o sakın havasını asla değiştırmezdi. Bir söyleşimde kendisine "Maç sırasında bir sporcu hırsın ve- ya stresin yok. Bir savaşçı gibi gözükmüyorsun. Çoksa- kinsin, seni biraz hırslandırmak için acaba birisinin senin ayağına basması mı gerekiyor" demiştim, "Benim yapım böyle gozüküyor, ama aslında benim içimde fırtınalar var, belli etmiyorum" diye yanıt vermişti. Mustafa Denizli ile Lorant'ın antrenörluğünü yapan Oğuz Çetin bugün tek başına. Kafamda birtakım sorular var: Oğuz, birbırine düşmüş bu futbolculan nasıl bir dü- zene sokacak, 0 sakın ve sessiz davranışları ıle nasıl di- siplin kuracak? Elbette cart curtla sağlanan disiplinin bir yaran olmadığını biliyorum, ama disiplin için tatlı sert bir tutum gerekir diye de düşünüyorum. Mustafa Denizli ve Lorant'ın yanında bir gölge gibi duran Oğuz Çetin'in şim- di bambaşka bir görüntü içinde başanlı olacağına ınan- mak istiyorum. Ama bir yandan da Fenerbahçe'nin nice teknik direktörleri birçırpıda yediğini bıldiğim için Oğuz'un da bu değirmende toz olacağını düşünüyorum. Mustafa Denizü geçen gün bir TV programında Oğuz Çetin'in teknik direktörlüğüne ilişkin yorum yapmaktan çekindi. Ama yüz ifadesine bakılırsa birlikte 1 yıl çalıştığı Oğuz Çetin'in bu işin altından kalkacağına pek inanma- dığı çok açık belli oluyordu. Oğuz Fenerbahçe'de bir atlama taşı olabilir mi? Ya 0 Fenerbahçe'yi şu kısa dönemde atlatacak ya da kendısı atlayıp gidecek. Ona hiç kımsenin başaramadığı bir gö- revi yüklediler. O da bu işe hazır olduğunu bildirdi. Baka- lım hazır mı? Onu Fenerbahçe'ye geldiği günden beri her maç önce- si ve sonrası sorgulayacaklar. Ama Oğuz Fenerbahçe ha- mamına girdiyse terlemesi gerekir. Artık bildiğimiz Oğuz umanz Lorant'la beraber gitmiştir. Bız yepyeni bir Oğuz bekliyoruz. E-Posta: aş«ucelman(g yahoo.com - Faks: (212) 513859S»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog