Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 ARALIK 2002 PERŞEMBE 16 TELEVIZYON cumtv(5 cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Bekfenen Şarkı 10.00 TRT 1 Dram £*& îeiim. zengir. bir ailenın tek çocuğudur. Ba- V£r Dası. onu varhklı bir ailenin kızıyla evlendir- me\e <arar venr. Ancak Meral 'le Selim 'in yıldızı bir türlü hanşmaz. Birgün Meral'i, gıttiği müzik oku- lunctan almaya gıden Selim. binaya girer girmez ctuydLgu sesten çok etkılenir. Sesin sahibi. okulda hademe olarak çalısan Gül'eaittir... Yönetmen: Ül- kü Erakalın. Oyuncular: Kartal Tibet, Hüfya Koç- yiğit. Hulusı Kentmen (1971). Sehi Boylum._ 12.20 Star Duygusal @Bır köylü kadınıyla, yaşamına giren bıri kam- yon şoförü, öbürü yol ustası ikı erkeğin ve ço- cugunon öyküsü. 15. Antalya Film Şenliği"nde 2. film. Anf Yılmaz yönetmen, Çetin Tunca görüntü, Taşkent Fılm Şenlıği'nde Türkân Şoray oyuncu ödüllerini aldı. Filmin başrollerinde Şoray'm yanı sıra Kadir Inanır. .Aiımet Mekin ve Nurhan Nur gi- bı oyuncular da yer alıyor (1977). Üd Kızgın_ 15.45 TRT INT Macera Fabnkada calışan sendikasız işçilerin haklan- n: korumak içın ortaya atılan genç bır adam- Ia. kız yüzünden çatışmaya gırdiği bır başka adamın öyküsü. Yönetmen Ertem Göreç'in Erdoğan Tü- naş'm senaryosundan sinemaya çektiği filmin baş- rollerinde Kadir tnanır, Perihan Savaş, Nasır Malek, Bilal Inci gıbi oyuncular yer alıyor (1976). Bülbül Aflesi 17.00 TRT 1 Güldürü ©Her önüne çıkan kıza âşık olan. aşkma karşı- lık bulamaymca da intihara kalkışan ana ku- zusu bır gencın öyküsü anlatıhyor. Yönetmenliğini A. Alyanak'ın üstlendiği filmin başrollerinde. Ha- Iit Akçatepe, Fatma Belgen ve NevTa Serezli var. 20.50 / Star / Kasırga Aynntı yanda 21.00 / CNBC-e / Fareler... Aynntı yanda Yedi Kız.- 21.00 CINE 5 Güldürü (Seven Güifriends) - Jesse Campbell, aşk ilis- kilerinde başanlı olamayan genç bır adamdır. YakışıkJıdır, kadınlara iyı davranmaktadır ve iyı bir de işi vardır. Fakat nedense tüm bunlar bir kadını kendisine bağlamak için yeterli olmamaktadır. Yö- netmen: Paul Lazarus. Oyuncular: Timothy Daly, Olivia d'Abo. Jamı Gertz (1999 ABD, 99 dk). Cennetin Kumlan 21.00 tv8 Macera (The Sands of Eden) - Bır mimar. görev için geldiğı Abu Dabi'de, çölde yapılan bir araştır- ma gezisi sırasında. 27 yıl önce aynı çölde kaybo- lan babasının ızlerine rastlar... Yön: Marc Voizard. Oyn: Randy Quaid Rosemarie La Vaullee, Christi- arî Brendel (1997 Fransa, 90 dk). Türbülans 3 23.15 Show TV Macera (Turbulence3)-Teröristler internetten yayım- lanacak birkonserin yapılacağı uçağı kaçınr... Yön: Jorge Montesi. Oyn: Rutger Hauer. Joe Man- tegna, Craig Sheffer (2001 ABD. 92 dk). Revenge of™ 24.00 CNBC-e Macera /TTs (Revenge of the Püık Pantber) - Uyuşturucu VrX trafiğini yönlendiren iinlü bir işadarnının pe- şine düşen müfettiş Clouseau'nun başından geçen olaylann öyküsü anlatıhyor. Yönetmen: Blake Ed- vvards. Oyuncular: Peter Sellers, Herbert Lom, Dyan Cannon (1978 Ingiltere-ABD. 95 dk). Sahte Doktor 00.10 TRT 1 Güldürü (TheShriııkisİıı)-Hastalananpsikiyatristinin yerine geçen bir kadın. hayallennin prensıni el- de etmeye çalışır... Yön: Rıchard Benjamin. Oyn: Courtne'y Cox. David Arquette (2000 ABD. 84 dk). Derin Öfke 01.45 Show TV Macera , (The Rage Within) - Billy ve Darren, beraber çalışan başanlı polis dedektifleridir. Billy. emeklı olup kalan hayatını Meksıka'da huzur için- de geçirmeyi planlamaktadır. Ancak bu planlar. bir- likte çıktıklan son görev de suya düşer. Çünkü, suç- lularla yaptıklan kovalamaca sırasında Billy vuru- lur ve ölür. Yönetmen: Mike Norris. Fred Williams. Richard Norton (1998 ABD. 110 dk). The FBI Story 01.50 Kanal D Dram /T7\ (TheFBIStorvO-MervynLeRoy'unyönettığı, >££' başrollerinde ise James Stevvart. Vera Miles, Murray Hamilton ve Nick Adams'ın yeraldığı yapım- da FBÎ'ın tarihi anlatıhyor (1959 ABD. 149 dk). © © ©Izleyin Orta Değmez Yerli Steinbeck'in aynı adlı romanından sinemaya uyarlananjılm, günün en iyilerinden İşçinin 'öldüren' sevgisiTV Servisi -193 7 'de yayımlan- mış "Fareler veİnsanlar" (Stein- beck'in 1962 Nobel edebiyat ödüllü yapıtı), ABD'yi sarsan ekonomik krizin Kaliforniya'yı da derinden etkilediği dönemde iki mevsimlik işçi, akıllı ve uya- nık George (Sinise) ile dev cüsse- sinde bir çocuk beyni taşıyan ku- zeni Lennie'nin (Malko\ich) bir kaç gün çahştıklan çiftlikte ge- çen öyküsü. Çok çalışıp bir gün başlannı sokabilecekleri bir eve sahip olmayı düşleyen ikiliden George elinden geldiğince Len- nie'yi idare etmeye çahşıyor ama gücünü kontrol edemeyen dostu çok sevdiği hayvanlan (Köpek yavnılan, fareler) okşarken öl- dürmektedir. Çiftliğin mutsuz kadınlarından biri de (Fenn) Len- nie'ye yakınlaşınca onu zaptet- mek imkansız hale gelmiştir... Şikago, gösteri dünyasının başkentlerine oranla şöhretin da- ha az prim yaptığı bir yer olduğu için bu kentten sık sık iyi yete- Gary Sinise'nin yönettiği 'Fareler ve lnsanlar'uı .«l>aşrolünde finlü aktör John Malkovich oynuyor. nekler çıkıyor. Gery Sinise, Şika- go'da, Malkovich ve Richard Ge- re'le aynı tiyatro toplulugunda yetişen. yine 1988'de Gere'in yardımıyla sinemaya giren "an- tikonformist" bir yönetmen. Ilk kez "Fareler ve tnsanlar"da yö- netmenliğin yanında oyunculu- ğu da deneyen Sinise, oyuncuya ağır sorumluluk yükleyen bir ko- nuyla, sosyal bir sorunla çok sev- diği Steinbeck'i beyazperdeye ge- tiriyor. Bu önemli çabada Malko- vich ile Walstow'den yardım gö- rürken kendisi de oyuncu olarak yönetmenliğinin önüne geçiyor. Mark Ishamın blues ve co- untry üzerine oturttuğu müzikal alt yapıya dikkat. "Fareler ve tn- sanlar" 1939da LmisMflestone, 1981 'de de Reza Badiyi tarafin- dan film yapılmıştı. I CNBC-e 21.00 Fareler ve insanlar - Of Mi- ce And Men / Yönetmen: Gary Sinise / Oyuncular: John Malkovich, Ray Walstow, Gary Sinise, Alexis Arquette, Sherilyn Fenn, Joe Morton, Ric- hard Riehle, Casey Si- emaszko, John Terry, Ray Walston/1992 ABD yapımı, HOdakika. tv8 18.45 Avrupa Birliği ele alınıyor TV Servisi - Söyleşi prog- ramı "SesK DüşünenJer' ın bu bölümüne, Bahçeşehir Cniversitesi'nden Prof. Dr. tlkay Sunar konuk oluyor. Sedef Kabaş'ın sunduğu yapımda, AB konusu masa- ya yatınlarak, "AB'nin mis- yonu nedir", "Türkiye ne kadar Avrupab" ve "AKP iktidan İslam ve demokrasi- nin büükte > aşa> abilecegine örnek olabüir mi" sorulan- na yanıt aranıyor. Yapunın ikınci bölümün- de ise, Avrupa komisyonu Genişlemeden Sorumlu üyesi Günter Verheugan ile Kopenhag Zir\esi sonrasın- da canlı bağlantı yapılarak, kararla ilgili yorum alınıyor. Katil hortumu çöztnekTV Servisi - Yılda 700'ü aşkın hortum olayının yaşandığı Ame- rika'nın Orta Batısf ndaki Torna- do Vadisi'ndeyiz. Oklahoma böl- gesı, 50 yıldan beri göriilmeyen en bü>ıik doğal yıkımlardan biri- siyle karşı karşıya... Herkes göklerden döne döne inip, hızla ve rastgele ilerlerken önüne çıkan her şeyi parçalayıp yok eden, Tornado ya da Tvvister adı verilen hortumu endişeyle beklemekte. Ama Tvvister'ın yo- lunu gözleyen birileri var. İki ayn meteoroloji grubunda Star 20.50 Kasırga - Tvvister/ Yönetmen: Jan de Bont / Oyuncular: Bill Paxton, Helen Hunt, Jarni Gertz, Cary Elwes, Lois Smith / 1996 ABD ya- pımı, 113 dakika. bulunan bilim adamlan, yaklaş- makta olan bu kasırgaya karşı ha- zırlıklannı sürdürûyor. iki rakip bilim adamı grubunun hedefi, sa- atte 300 millik hızla ilerleyen bu yok edici hortumlann tam kalbi- ne girmek ve bilimsel verileri öl- çecek gereçleri yerleştirerek onla- nn gizemini çözmek. "Kasırga" filmi, kahramanla- nyla birlikte, izleyiciyi de aynı at- mosfere sokan bir çalışma. llginç görsel efektlerle karşı karşıyayız filmde. Hem güzel, hem de şaşır- tıcı. Art arda çakan şimşekler, ku- laklan sağır eden gök gürültüle- riyle birlikte yeryüzüne inen yağ- mur damlalan ve gökten döne dö- ne inen. rastgele uzanan bir çizgi boyunca ilerlerken yoluna çıkan her şeyi alan Tornado ya da diğer ismiyle Tvvister'ın gelişi. ETV 21.00 Ankara Kalesi TV Servisi - "Ankara Ka- lesi''nin bu haftaki konuğu, AU TaGp Özdemir olacak. Bülent Erandaç ın sundu- ğu yapımda Özdemir, ANAP Genel Başkanlığı için aday- lığını açıklayacak. Baybaşin dosyası TV Servisi - Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu "Arena"da bu hafta. yankı yaratacak görüntü ve itiraflarla Hüseyin Ba>l)aşin dosyası açılıyor. Programda ilk olarak, Baybaşin'i "eroin baronu" yapan Türkiye-Hollanda-lngiltere hattındakı faaliyetlerinde ona destek çıkanlann kimler olduğu araştınhyor. Baybaşin'in başta PKK olmak üzere kendisini güçlendirenlere diyet ödeyip ödemediğinin de sorgulandığı yapıma, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Enıin Arslan kahhyor. Programda aynca, kırmızı bültenle aranmasına karşın yeşil pasaportla Ingiltere'de yaşayan uyuşturucu kaçakçısı Nurettin Gm'en'in durumu sorgulanıyor. • Kanal D, 23.00 Zirvede yaşanan gelişmeler Kopenhag'dan canlı TV Servisi - NTV, gün boyu sürecek canh yaymlarla Kopenhag Zirvesi'ni ve yaşanan gelişmeleri ekrana getiriyor. Kopenhag'dan gerçekleştirilecek yayınlarda. "'Türkiye müzakere için tarih alabilecek mi", "Zirveden nasü bir sonuç çıkacak" gibi konulara açıklık getiriliyor. Programda, Oğuz Haksever, Murat Akgün, Nennin Yurteri, Adem Kadam, Güldener Sonumut Kayhan Karaca, Banu Güven ve Mirgün Cabbas gelışmelerle ilgili aynntılan izleyenlere aktanyor. MEDYA NOTU EMRE KONGAR Medya Yeniden Yapılanabilecek mi?-lll Doğan Grubu'na bağlı Hürriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök 27 Kasım 2002 ta- rihli yazısında, 3 Kasım seçimlerinden sonra oluşan yeni AKP iktidannın baş sorumlulan olan Başbakan Abdullah Gül ile AKP'nin dini siyasete alet etmekten hüküm giydiği için milletvekili seçilememiş ve bu yüz- den de henüz Başbakanlık koltuğuna oturamamış olan Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiğini ve onlardan "Bütün medya gruplarına eşit mesa- fede oimalarını ve hiçbirine menfaat sağlamama- lannı" istediğinı yazıyordu. özkök kendi ifadesine göre her ikisine de şu söz- leri söylemişti: "5 yıl boyunca hükümette kalacaksınız. Bu 5 yıl bo- yunca sizden hiçbir isteğimiz olmayacak. Biz, med- ya gruplannın hükümetle hiçbir menfaat ilişkisinin bulunmamasını istiyorvz. Geçmişte bazı siyasilerin hatası yüzünden medyanın kimyası bozuldu. Inşallah bu ilişkiler bundan böyle sağlıklı birzemine oturur. Beş yıl boyunca sizden hiçbir şey istemeyeceğiz. Ama bu ilk gün, birricamızvar. Ilk ve son ricamız. Bü- tün medya gruplarına eşit mesafede olunuz. Hiçbiri- ne menfaat sağlamayınız. Besteme basın yaratmayı- nız." Görüldüğü gibi, Özkök politikacılarla yaptığı ko- nuşmada, "medyanın kimyasının bozulmasının" sorumluları olarak siyasetçileri görüyor, siyasetçiler- den rant bekleyen ve beklediği rantları almak için bu kimyayı bozan medya patronlarından ve onların emir- lerini yerine getiren medya çalışanlarından pek söz et- miyor. Oysa Özkök'ün deyimiyle "medyanın kimyasının bozulmasındaki" sorumluluk. bence siyasetçiler ve medya arasında eşit dağılmıştır. Nitekim, özkök de medyadan, medyadaki iftiralar- dan ve yargısız infazlardan şikâyetçidir "Bazı köşelerde atılan iftiralann, edilen hakaretle- rin gerçek birer insan hakkı ihlali olduğunu, birçok in- sanın bu köşelerde yargısız infazlara uğradığını, mağ- dur, hatta mazlum duruma düşürüldüğünü yazıyo- rum. Çünkü, kendim de bu köşe yazan terörünün mağduruyum" demektedir. (Tam bu noktada eski olaylan anımsayıp, "şimdi tam zamanıdır" diyerek, Fatih Altaylı'nın ve Hürri- yet'in bana yaptıklarını anlatmayacağım. Bana yapı- lanları gerçekten ve çoktan bağışladım. Zaten başka türlü yaşamımı sürdürmem olanaksızdı.) özkök daha sonra, yozlaşma konusunda medya- nın sorumluluğuna ışık tutan, bence çok çok önemli olan ve hepimizin tüylerini ürperten bir yaraya parmak basıyor: "Son yıllarda mesleğimize musallat olan çok vahim başka birgelişme daha var. Medya şantajcılığı. Bazı gazetelerde siyasilerin, devlet görevlilerinin, işadamlannın nasıl büyük birşantajaltında görev yap- tığını açıkça görüyoruz. Bir gazetenin sahibi olan grubun özerk durumlar- da ("kurumlarla" olması gerek. E.K.) bir sorunu mu var?.. O kurumun başındaki insan, gün/erce, ay/arca ağır bir medya terörü altında inletiliyor. Devlet görevlisinin sadece kendisi ve kurumu de- ğil, özel hayatı, ailesi, ona yakın insanlar da bu terö- re maruz kalıyor." özkök, sadece Hürriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni değil, aynı zamanda Milliyet, Radikal gi- bi daha pek çok gazetenin ve Kanal D gibi, CNN Türk gibi büyük televizyon kanallarının sahibi olan Doğan Grubu'nun Medya Başkan Yardımcısıdır. Bu açıdan saptamaları son derece önem taşıyor. Yazısı şu sözlerle devam ediyor: "...medyada şantaj dünyanın en aşağılık mafya gruplanndan bile daha tehlikeli bir mafya biçimidir. Eğer Türkiye, Avrupa Biriiği'ne üye olmak istiyor- sa, ancak korsan devletlerde, kara para ülkelerinde geçerli olan bu medya mafyacılığına son vermelidir." Özkök'ün şantaj ve mafya saptaması bence de doğrudur ve 2002 yılındaki Türkiye'nin içine düştüğü medya yozlaşması konusundaki bataklığı işaret et- mektedir. Devamı haftaya. www.kongar.org ekongar/ı cumhuriyeLcom.tr Tv PROGRAMLARI 10.00 Yerli Film: Beklenen Şarkı 11.30 Dizi: Yeditepe Istanbul 12.30 Dizi: Na- sıl Evde Kaldım 13.25 Dizi: Aşkın Gücü 14.15 Dizi: Nisan Yağmuru 15.05 Benımle Oynar Mı- sın? 16.00 Ağaçkakan VVoody 16.30 Dizi: Sevgıli Ray- ' 30Jrii Film: Bı Aile _Ua 07 -°° Kahvaltı Haberleri 09.30 Çizgi Film: Minik Ejderler 10.00 Çizgi Film: Sı- hirli Taş 10.30 Sabah Keyfi 1300 Gün O 1330 Çi13.00 13.30 Çi Z'ye 17.30 Dizi: Marimar 18.30 Dizi: Aşkın Yollan 19.30 Haber Büiteni 20.25 Spor Ha- berleri 20.30 DIZI: Zerda 21.45 Dizi: Yeter Anne 23.00 Sıyaset _Q2J Mc dt- 06.00 Haberler 08.55 Yol Durumu 09.40 Pa- rametre 10.45 Özel Sektör 11.05 Zirve Tak- vımi 18.15 Art-lnfo 19.00 Bugun 20.00 beşN- bırK 21.10 Soru Cevap 22.05 32. Gün 23.00 Edıtör 00.15 Spor (0 212 478 50 00). 09.00 Çocuk Kuşağı 10.00 Belgesel: Yeni Yüzyıl Keşiflen 10.25 Yabancı Film: Yetenek Kasabası 12.00 Haber- ler 12.55 Belgesel: Safarı 13.15 Naka- rat 15.00 Haberler 15.10 Çocuk Kuşağı 16.00 Belge- 15.00 Geçmişin Gi- zemleri 16.00 Bıog- raphy: Josip Broz Trto 1 7 - 0 0 Modern Mucize- ler: Büyuk Çın Duvarı 18.00 Çatışma: 18.30 Dizi: Bizim Evın Halleri 19.05 Dizi: Yedı Numa- ra 20.00 Haberler 20.45 Dizi: Mihriban 21.40 Dizi: En Son Babalar Duyar 22.40 Gezelım Görelim 23.10 Tür- külerin Dilinden 00.10 Yabancı Film: Sahte Doktor 01.40 Dünya Coğrafyası (0 312 490 43 00). 10.35 Saglık Olsun (Canlı) 11.10 Kent Yaşam (Canlı) 12.00 Haberler 12.10 Ekonomi 12.35 Iş Gunu 13.00 Haber- ler 13.20 Spor 13.35 Avrupa Birliği Özel 14.10 Yurt Büiteni 14.35 Güne Düşen 15.10 Çerçeve (Canlı) 16.10 TBMM'den 16.35 Ekonomi 17.55 Hava Duru- mu 18.00 Haberler 18.10 Avrupa Birliği Özel 18.30 Gü- nün Konusu 19.00 Haberler 19.35 Güne Duşen 20.00 Akşama Doğru 20.30 Belgesel: Un Çiçekleri 21.10 Dosya22.10SatırArası 23.00Gün Biterken23.35Sa- nat-tan 00.10 Müzık Mozaik (0 212 259 72 75). 07.00 Güne Gülumseyın 08.00 Topra- ğın Bereketi 08.30 TV Okulu 09.00 Flip- per 09.30 Benimli Oynar mısın? 10.00 Bir Sohbet Bir Lezzet 10.20 Karınca Karannca 11.00 Dizi: Bizim Mahalle 11.30 Dıcle'den Gelen Şifa (Can- lı) 12.00 GAP FM (Canlı) 13.00 Gide Gide GAP 13.58 TRT 3'e Geçiş 14.00 TBMM TV (Canlı) 19.00 Avrupa Kısa Mesafe Yüzme Şampiyonası (Bant) 21.00 Ring (Canlı) 21.45 Avrupadan Futbol 00.45 Kapanış. 06.00 Açıköğretim Lisesi lletişim ve Rehberlik Ders Programı 09.00 Açı- köğretim Okulu lletişim Rehberlik ve Ders Programı 10.00 TSM Radyo Sanatçıları Konse- ri 11.40 Bir Solist 12.50 At Yanşlan (Canlı) 16.30 Ah Bu Şarkılar 17.40 Bir Solist 18.00 Fasıl (TSM) 18.30 Açık llköğretim Okulu lletişim Rehberiik ve Ders Prog- ramı 19.30 Açıköğretim Lisesi lletişim ve Rehberlik 07.00 SaDah Haberleri 08.30 Kahval- tı Saati 10.00 Benimle Oynar mısın? 11.30 Beigesel: Çömlekten Porsele- ne 12.05 Dizi: Kısa Devre 13.00 Haberler 13.35 Avru- pa Birliği özel 14.00 Uzaktaki Yakınlanmız 15.00 Di- zi: Şaşıfelek Çıkmazı 15.45 Yerli Film: İki Kızgın Adam 17.15 Müzik 17.30 Benımle Oynar mısın 18.00 Haberler 18.10 Avrupa Bırlığı Özel 18.30 Memleket Saati 19.20 Dizi: Bizim Evin Halleri 19.50 Almanca-ln- gilizce Haberler 20.00 Haberler 20.50 Yerli Film: Fa- kir Milyoner 22.10Gezelım Görelim 22.40 Bır Göç Hi- kayesi 23.10 Açıkhava Konserleri-. Grup Gündoğarken 00.10 Dosya 01.00 Gece Haberleri. Film: Minik Ejderler 14.00 Çiz- gi Film: Sıhırii Taş 14.30 A'den 02.30 A 1 dan Z'ye 05.00 Ha- berci (0 212 354 30 00). ttk, » 07.00 Güne Mer- SsT' .vî haba 08.45 Dina- mik Sabahlar 09.00 Dizi: Sa- mantha 10.00 Dizi: Camılla 11.00 Dizi: Yalan Rüzgârı 12.00 Dizi: Sıdıka 13.00 Ka- dın'ca 16.45 Dizi: Çirkin Betty 17.45 Dizi: Deli Yürek 19.00 Show TV Ana Haber Büiteni 19.45 Spor Sayfası 20.00 Di- nemo Kiev - Beşiktaş Futbol Karşılaşması (Canlı) 22.30 Hepsi Gerçek 23.15 Yaban- cı Film: Türbülans 3 01.15 Haber Hattı 01.45 Yabancı Film: Derin Öfke 04.00 Dizi: Samantha (0 212 355 01 01). 07.00 Bu Sabah 09.10 Duma Duma Dum 09.50 Çizgi Film: Ninja Kaplumbağalar 10.20 Çizgi Film: Şirinler 10.50 Mut- fakta Keyıf 11.00 Sabah Sa- bah 13.00 Haberler 13.20 Di- zi: Aşk Meleği 14.20 Dizi: Ey- vah Kızım Büyüdü 15.30 Taş Devri 16.00 Tom ve Jerry 17.10 Lezzet Kulübü 17.20 Çizgi Fılm: Şevimli Kahraman- lar 17.50 Dizi: Vay Anam Vay 18.30 Dizi: Ruhsar 19.30 Ana Haber Bultenı 20.20 Spor 20.30 Film Gibi 22.00 Berivan 23.00 Arena 00.30 O Yüzleşi- yor 01.30 Bu gece 01.50 Ya- bancı Film: FBI Story 04.30 Trafik(O272 215 57 11). 06.30 Güne Baş- larken (Canlı) 09.05 Ekonomi 09.45 Spor 10.10 Sağlık Ra- poru 11.10 Kopenhag'a Doğ- ru 12.00 Günun Içinden 12.10 Kopenhag'a Doğru 12.35 S- por 13.10 Kopenhag'a Doğ- ru(Canlı) 13.45 Ekonomi 14.10 NTV'ye Sorun (Canlı) 15.00 Dünyaya Bakış Haber- ler 15.10 Kopenhag'a Doğru 15.35 Spor 16.10 Kopenhag'a Doğru 16.35 Ekonomi 17.00 Anahtar 17.45 Gece Gündüz 18.10 Spor Saati 19.00 Akşam Haberleri (Canlı) 20.05 Yakın Plan 20.30 Gündem Dışı 21.05 Eko Diyalog 22.05 Ipucu (0 212 335 00 00). 08.30 Günaydın Türki- ye 10.00 Yaşanacak Çok Şey Var 11.10 Dı- zi: Aşkın Peşinde 12.20 Yerli Film: Selvi Boy- lum Al Yazmalım 13.50 Gör- medikleriniz Duymadıklarınız 14.50 Gerçek Hayatlar 15.50 Aydın Havası 17.00 En Büyük Yarışma Bu Yarışma 17.30 Çizgi Film Kuşağı 19.00 UEFA Kupası: O. Lyon - Denizlispor (Canh) 20.50 Yabancı Film: Kasırga 22.30 Dizi: Cabbar 23.30 Ateş Hattı 01.50 Gece Hattı 02.00 Yarışma: BBG 05.00 Yerli Film: Helal Olsun Abi (0 212 448 80 00). Star max 07.30 KralTVMü- & zık Programı 18.30 Yerli Film: Yeni Bir Yıldız 20.00 Ana Ha- ber 20.40 Dizi: Kayıp Dünya 21.40 Magazın: Star Life 23.00 Dizi: Cennet 24.00 Kral TV Müzik (0 212 448 80 00). 09.30 Haberler 09.35 Ekonomi Sohbeti 10.00 Haberler 10.35 Guncel Sağlık 11.00 Haberler 11.35 Satırarası 12.00 Haberler 12.35 Günün Içinden 13.00 Haberler 13.35 Günün Için- den 14.00 Haber 14.35 A.B.'ye Doğru15.20 Ekonomi 15.35 Satır Arası 16.00 Haberler 16.20 Ekonomi 16.35 Ekonomi 3. Seans 17.20 Spor 17.30 Dunya Raporu 18.15 Spor 18.30 Haberler 18.45 Seslı Düşünenler 19.30 Dizi: Bizim Ev 20.00 Ana Haber 21.00 Yabancı Film: Cennetin Kumlan 23.00 Yüksek Siyaset 00.30 Haber Aktif 01.30 Avrupa Aktüel (0 212 288 51 52). 08.00 Film: Paranın Peşinde 09.30 Dizi: Aşk Rüzgârı 10.25 Film: Pumpkin 12.20 Yabancı Film: Madison 14.00 Yabancı Film: Çete Dünyası 15.30 CINE Sinema 15.45 Yaban- cı Film: Unutulmaz Yolculuk 17.30 Dizi: Aşk Rüzgârı 18.30 Maç Önü 19.00 Efes Pilsen-Alba (Naklen) 21.00 Yabancı Film: Yedi Kızarkadaş 22.40 Yabancı Film: Bir Zamanlar Askerdık 01.05 Fantasy (0212336 15 15). 09.00 Papatya Falı 11.00 Gonül Bahçesı 14.00 Klipart 17.00 Yerli Film: Küçük Sev- gilim 18.30 Dizi: Canısı 19.30 Flash Haber 20.00 Merkez Masa 20.45 Dizi: Bu Sevda Bitmez 21.45 Magazin Devriyesı 22.45 Yabancı Film: Gizemli Ölüm 00.15 Gerçek Kesit 01.45 Yabancı Film: Gızemlı Ölüm 03.15 Metronom 05.00 Non- Stop (0 212 256 82 82). • 13.00 Mumya Gösterisi: Mumyalanan Kov- boy 14.00 Öldürmeye Programlananlar 15.00 (2OL£5WC DNA Dedektifleri: Maymun DNA'sı 15.30 Ro- ' • " " " lex Ödülleri: Dave Halliday 16.00 Zamanı Ko- valarken 17.00 Gizemli Çin: Güneşten Düşen Parçalar 19.00 Zamanı Kovalarken 20.00 Çitalar. iki Yavru Ke- dinin Öyküsü 21.00 Düğün ve Cenaze 21.30 Rolex ödülleri: Lindy Rodvvell 22.00 Bilim Keşıfleri: Acıl Du- rum Bilimi 23.00 Sınırsız Dunya 24.00 Mumya Gösteri- si: Italyan Mahzeninden Öyküler (0 212 293 00 68). 06.30 Haberler 09.00 Huzura Doğru 09.30Ta- mek Saati 10.00 Dizi: Eltiler 10.30 Esra Öz- men'le Her Sabah 12.00 Haberler 12.30 Dizi: Sahte Dünyalar 14.00 Kadının Sesı 16.00 Dizi: Gunah 17.00 Yerli Film: Güzel Virginia 19.00 Ana Haber Büi- teni 20.05 Spor 20.15 Dizi: Çocuklar Duymasın 21.45 Dizi: Sevdim Seni Bir Kere 23.15 Deliboran Destanı 00.30 Gece Haberi 01.00 Kadının Sesı 03.00 Esra Öz- men ile Her Sabah (0 212 454 56 00). 18.00 Haberler 18.10 Dizi: Home and Avvay 18.35 Bel- gesel: Yeni Yüzyıl Keşıfleri 19.00 Haberler 19.10 Gü- nün Konuğu 19.30 Dizi: Paşa Baba Konağı 20.00 Ana Haber Büiteni 21.00 Ankara Kalesi 22.00 Gönullerin Sesı 23.00 Güncel Portreler 24.00 Gece Büiteni 00.15 Sağlıklı Yaşam Attematifleri (0 242 244 03 00). • 1 07.00 SeyirDefteri 08.45 Kur- | ULUSAL KANAL | tuluş Savaşı Günlüğü 09.00 Günün Içinden 09.45 Spor Haberleri 10.05 Gündem 10.20 Güne Bakış 11.05 Tür- kiye'de Bugün 12.10 Ruh Sağlığımız 13.00 Haberler 13.30 Bilim Ansiklopedisi 14.00 Günün Içinden 16.00 Haberler 16.15 Dünya Turu 17.00 Haberler 17.15 S- por Haberleri 17.30 Emek Dünyası 18.00 Haberler 18.15 Günün Konuğu 19.05 Belgesel 19.30 Ana Ha- ber Büiteni 21.00 Günün Yorumu 21.30 Fikir Meyda- nı 23.00 Son Nokta (0 212 251 50 90). r _^ , 10.05 Biz Bize (Canh) 11.00 Haber ı _•v \- 11.05 Spor Haber 11.30 Itfaiyeciler V_^_L 1 2 0 0 H b ^ j j g p C f e ^ C | J 13.00 Haber 13.30 Yabancı Film: San Angelo'nun Çanlan 15.00 Haber 15.05 Spor Haber 15.10 Belge- sel: American Hunter 16.00 Haber 16.05On Air 17.00 Haber 17.05 Spor 17.10 Soru Işareti (Canlı) 18.05 Dünya'da Bugün (Canlı) 18.30 Dizi: Süper Çocuk 19.00 Haber 20.00 Spor 20.30 Din ve Toplum 21.00 Haber 21.05 Ahmet Emin Yılmaz'la Siyaset 22.00 3. Sayfa (Canlı) 22.30 Lig Panorama 24.00 Haber 00.05 Halk Meydanı 01.30 Soru işareti (0 224 331 70 00). rr_ 07.15 Tehlikeli 08.55 Nakavt 10.35 «•y? Ben Giderken 12.20 Çağrı Cihazı 14.05 Diriliş 1 15.50 Orta Çağ Savaş- çılan 17.30 Kontrol Dışı 20.00 Dizi: Friends 20.30 Ba- tak 22.20 Yıldızlı Geceler: Mal Canın Yongası 00.25 Örümcekler 2 02.05 Çağrı Cihazı 03.45 Orta Çağ Sa- vaşçılan 05.55 Ben Giderken (0 212 326 00 00). 10.20 Ekonominin Nabzı 11.00 Haber 11.35 Teknoloji Dünyası 12.00 Haber 12.15 Spor (Canlı) 13.00 Haber 13.30 An- kara Gündem (Canlı) 14.45 Spor 15.20 Ekonominin Nabzı 15.30 Odak Noktası 16.15 Spor 16.40 Dünya- da Bugün 17.20 Eko Politik 18.15 Sokak Çocuklan 18.30 Ana Haber 20.17 Haberci 20.51 Sokak Çocuk- lan 21.20 Geniş Açı 22.00 Haber 23.15 Dijital Yaşam 24.00 Haber (0 212 326 00 00). 19.00 Yaşayan Tarih 20.00 Teknoloji ve Ulaşım: Silah öyküleri 21.00 Geç- mişın Gizemleri: Romanov'lann Sırla- rı 22.00 Biography. Kirk Douglas 23.00 Modern Mucizeler: Elektrik Işı- ğı 24.00 Çatışma (0 212 326 00 00). 08.00 Rakamlar Konuşu- yor 09.00 Ankara Kulisi 09.15 Teknik Analiz 10.45 Vadeli Işlemler 11.45 Portföy Yönetimi 12.00 Finans Cafe 12.45 Unlüleıie Ekonomi 14.00 Piyasa Ekranı 14.45 Ankara Kulusi 15.15Analiz 15.30 Analistler Soruyor 16.00 Son Baskı 17.45 Günden Kalan- lar 18.00 Dizi: Chicago Hope 19.00 Dizi Mad About You 19.30 Dizi: It's Mand World 20.00 Ally Mc Beal 21.00 Yabanct Film: Fareler ve İnsanlar 23.00 Dizi: 24 24.00 Yabancı Film: Revenge of the Pink Panther 02.00 Ally Mc Beal (0 212 330 01 01). GUN Tarihi Gün BOYU KOPENHAG ZİRVESİ AB Türkiye için karar veriyor Kıbrıs'ran AGSP'ye kritik konularda çetin tartışmalar, kulisler perde arkası bilgiler özel yayınlarla ekranda bugün www.ntvmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog