Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 ARALIK 2002 PERŞEMBE 12 EKONOMI Ç umsa OanJan» Demsaş DtHoım DencYat Ort Derraş Ambaat Denmod DevaHoKtng ftjbank DteşDofjan DoJanBurOa " ' nHoMng nYaym Hö D y o * " abaşıllaç szaobaş Yap Eczaabaş Yat Ort Eczaabaşı Yabnm EfesHokiıng EgeEndustn EgeGubre EgeProtl EİjeSeran* BORSA 11 ARALIK 2002 Öncekı En En hfeseM Kapamş Dûşûk Yûksek Kapanş Deftm % Ortf* Haon AjöadenSaglk Aûana Çrrıento Aj AdaraÇr-wto B Aoana Çnerto C AdelKaemalık AfyonÇimento AkYat Ort AöTaksH A*bank Akçansa Akenen. Aksa Afcsıgorta Ateu Eneq Akfci AtotoCamer AtertoGMYO Aferko-icöng Atate "eteaş Afa Menkut De£ AtanKaJt AtonKinya AtenalifYalOrt 8.C 30C 2 900 2800 00 7 X 0300 "200 "0X00 443C 4400 4450 44X00 115 1150 122* 115000 7400 7 1 X 7 4 X 73X00 165 000 162500 177 5X 1625XÜ0 1325 1 2 " . 1350 1325 00 6300 5600 6600 6100 X 6400 6000 6500 61X0X1 13230 12-50 13500 3250» 10100 3450 192=0 1E 7 5C 6300 9100 28=0 970C 10100 97X00 335C 3 6 X 34X00 19500 1900000 6300 62X00 91X 89OOX 3150 300000 7-000 7o»C 78000 7600000 14 000 13750 14 250 13750 X 26500 2-SOC 2-0X 26000X 12 0X 11,500 12250 11750X 390C 8800 Mtnyag Atalyikfc AnaıttuCam AnadntıBes AnadotuGıda AnadokıHayat Aredofc İ9UZU AnadoHj Sgorta AratTesMS Arçe* AranaBigsayar ArsanT<*sa 2830 2850 3130 1500 670 2150 2750 3150 1500 630 2 075 2350 2800X 3100 3100 00 325C ^25000 1575 1500 X 680 2175 64000 2075 00 15,250 1*250 1625C 1550000 2475 2400 2500 24OOX 2850O 28000 29000 2850000 5500 5700 6100 570000 2 025 14 0O0 1450 1000 1010 15/50 13250 Ata Yat Ort AtatajleGMYO Manrjs Yat Ort ArasYat O i Avrasya »a! Ort AyenEnaj Aygaz Böfe 1975 2050 2000X 135» 14250 13750 X 1*00 450 1425 X 1125 1075 X 16 00C 15250 X 10^50 1C00C 10250 10250X 79X 7 7 » 8 I X 78XX 15250 145» 15250 150XX 2 750 460 1275 1825 2750 275O0O 4"0 440 00 1325 130000 1875 1875 OO Barrrt Bat Çmento BatBökeÇtnamo îâfco DoMiüi'iit BerdanTeksa Bes*taş Fufcoi Yat 2-50 440 1150 1750 2 50 2-00 2350 2750X 11250 10750 115» 110»» 11 3 » 11X0 T50C 11000» 310X 29500 31500 3000000 18 500 18X0 190TK 165XX 11X0 10500 1'000 10750X 227 5 41 12 213 135 152 -317 -4 69 -396 145 30 59 220 526 '30 179 189 208 175 877 317 -4 48 349 164 303 339 179 1 72 750 317 127 164 •4 35 136 2 74 222 -4 35 323 4400 4=50 6 500 1750 4.350 4400 6.300 1725 4550 440000 460C 450000 6600 640000 T5 1775 X BduÇmerto BomaYap BorusanBoru Borusan Yat Paz 19500 19000 19750 ' 9500 00 1775 1 '50 1875 1800 00 2700 2600 2800 2 6 0 0 » 4350 5000 4200 4500 4 750 4 450 4300» 3150 4900» 4860 Bosctı Fren &SWT**l1 440 0001 430 0001 510 0001430000 » 3500 3460 3660 350000 Brea Bstı°rafilo Bumerang Yat Ort Burçelk Bursa Çmento 40300 39500 415X10 40000» 3 0 0 » 28500 30500 28500» 1 425 "400 1 375 7200 1 500 -475 » "500 " 3 » » 120X 11 50 12000 11750» 4 7 X 4-50 3050 475OX Commeraal Un Sg 14000 1 3 5 X 14250 13500» .ar? ÇBSPnrtaş Çetefa ÇeftHaU Ortxta\ 2 375 2275 2 450 2300» 1625 1575 1650 1575» 2550 2 5 » 2650 2600» 225» 225» 230O0 2275000 3550 35» 3850 350000 3400 6.2» 3350 3450 3350» 58X 6200 6000» 26250 25X0 29M0 27500» 9 8» 9-» 01» 9700» 710 "10 8OC 8XM 62X 55» 6300 61»» 625 1575 1625 1575» 29» 2850 2950 2900» 3050 3 0 » 3300 3250» 5 3 » 2600 1 125 "10 55» 1575 2850 30» 5 7» 24» 1075 6.200 6 1 » » 2660 2 5 » » 11"5 11» M 12250 120» 125» 120»» 2 900 2 50 30» 2 9 » » 8» 1725 1825 1750» 2 9» 2750» 3350 3250» 1250 12»» 2 850 2 7» 33» 3200 22"- 1175 14 5 » 14250 14 •'50 14750» 45 OOO 430O0 450» 440»» 5» 1450 1325 1500» 3600 3 5 » 3650 3550» 28» 2"» 2850 ;750» 1 000 105» 12000 10750» 6300 6300 6900 O40000 110 303 143 1 41 3 70 115 2» 103 123 5» 3 51 135 208 106 3 57 316 306 196 1 11 141 147 323 476 102 1268 161 3 08 656 517 386 222 204 278 3 51 152 204 172 222 _ , — Gıym E9S Rn Kir A.Ş EgsHoUıng Emek BeWnk Emraş Amoalaj Eraa Inşaat "M0 9^0 10 T 5 460 660 250 2275 19» 69» 940 1575 70» 6900» 9"0 950» 1150 11»» 179 2 27 159 143 206 233 2343 6990 4412 1 1-9 239 1633-9 13 3 6 231 13165 9921 3 474 19293 6099 8970 29 8 -6992 14X2 26123 '1843 2769 2984 32 6 1534 656 2121 5738 2445 28658 5863 2 0'4 13847 1435 10-6 1554 10096 900 14 824 2 750 453 12-5 1781 2 - 8 10990 11 197 30509 1B534 0 6-0 4436 4 4-2 5443 19309 18 8 27 2 4293 5064 4 847 1455X0 3560 39975 29.335 1434 7359 11994 4,906 •3.862 2.377 1599 2546 22558 3.896 3.395 6044 26293 9890 7-0 6147 1604 2901 3242 6 X 7 2517 1126 12155 2.896 2,803 3269 1209 14503 43936 1483 3588 2 762 11204 6693 6937 958 1117 Ererjt Dermr Çe*k ErsuGıda Escort Conputer Esem Spor ûyım EvraıYS Ort -actoAnans •avon Dnlenme Yef q Akjrrmun RnansFn Kjr FraısYal Ort Rnansfcank F-Mton»Pl9on FordOtosan FngoPakGcda GakasaraySporM Garanfj Bartas Garani] FaJdomg GaranDGMvO Garart! Yaı Ort GetfcİD* Gentaş Gıma Hoöal MenkJ DeJ Giooel v at Ort aş Kjyumculuk Good-Vear GötaşÇmerto SSOHolcing GubreFabnk GuneşSıgorta Haznedar RefraMer 2250 2 3"5 2 3 » » 1375 2000 19»» 500» 48500 505» 49000» 3950 39» 40» 3 9 » » 20 750 19250 20 7 50 19750» 5 150 4500 5 6 » 49»» 3350 910 1200 520 •225 2275 2 7» 7» »0 3250 900 1 -175 1175 2225 2 700 35» 33»» 950 920» 1200 11"5W 1325 1325» 2300 222500 2 800 2750 M 720 7 » » 110 2» 127 -4 82 -4 85 149 1 10 208 816 220 185 1000 1050 1025» 250 1400» 135000 1450» 140000 00 180» 17250 180» 17750» 53» 5 1 » 5 4 » 5 4 » » 330» 33000 35000 335»» 26» 2 8 » 2 7 » » 1825 2 050 1825» 810 7T0» "5« 75O0» '550 14O0» 1375» 1875» 2700 1925 790 "600 1450 15 7 5 1900 1525 1550 2525 '70 7.3» 14» 1525 1325 1450 15» 25» 5"5 1925 550 1475 00 '600 15O000 2 650 2550» Ihtas Ev AleHen GMYO hBsHokJrg ktJsaiFn Kir Intema BıktarAmbalaj 13 750 135» 14X0 13750» 8 6 » 8400 8 7 » 840000 1 325 12 5» 2KO 42» 1 725 56» 101» 2950 3050 540 1225 1350 1225» 25» 13250 13250» 2025 1950» 43» 4250» 18» 17»» 56» 54»» 11750 9750» 3200 2800» 33» 2750» 2 4» 2075» 1900 4250 1675 53» 9500 2 7 50 2700 2050 »BanfcasfB) şBanfcasC) fcş Banfcas |Ku)3 000 000 000 ^RnKJr 1 150 şGMYO şYatOrt zn» Derar Çe* tzocam Kapiamın Kardemr A Kardanr B KardsrnrfD Karsan Otorretv KarsuTekst) KarUnsan KavDanPazTe Kelebek Mobirya KentGıda Kerevıtaş Göa Kıpa KimasanKlma loçHoldina l â l 120» 11250 120» 11500» 4350 4350 4750 47»00 20 520 »0 7800» 720000 770000 7200X00 5900 5600 60» 57»» 1 125 1175 1^50 41» 89» 910 820 820 1075 1075 1125 1225 3950 o7X 880 8» 790 1150 1100 00 1125 110000 1175 1300 Kte 1150» 1250 00 4150 40» X 91» 8800 X 1 930 880» 350 310X 340 800 X 16 750 165» T250 16730 X 24» 2350 2625 24»X 53,0» 530» 55X0 540»X 3 1 » 2950 3 1 » 295000 1225 11-5 1250 12» X 17 »O 16250 1 7 » 0 16250 X 1.600 1650 1775 1775 X 13250 1«0X 13 250 13250 X 81» ' 9 » 8.2» -9»X '250 2025C 21250 20730 X 6100 5900 6 ^ » 61» X 152 519 253 132 •3 45 328 323 099 233 "55 6 » 250 119 145 3 57 -3 47 508 984 •4 60 -417 805 339 -4 35 222 213 244 112 330 122 244 189 -4B4 204 -4 41 1094 2 47 235 8.O6 »360 3400.00—.1,88 2312 193C 49295 3 947 20005 5284 3380 926 1175 1272 2270 2 745 701 102" 141358 17786 5189 33 9"2 2695 1950 T 85 1552 1892 150" 1541 2582 13 729 8583 1283 12863 1942 4260 '738 5 42- 10368 3 024 3029 2235 11591 4 576 735231 5809 1 117 1095 1 154 1262 4 017 8395 903 817 B14 16910 250' 53 98' 2990 1220 16483 1720 13016 8039 20868 6124 İ54J- 63^51 309 706 15744 510151 40829 15340 45 476 175708 24 790 694 793 366 3215 028 2*6 O07 2 58070" 4123436 44 913 19441 423766 228979 2569 38" 742148 6934 1953715 467 467 6 732 204110 120245 985646 975189 2 818353 373 312 307 354 480349 1389816 2382 809 3144379 "1659 P 5 856 2 031033 355 213962 4 797 1538 20359 285970 8 7 9343 313963 66=74 112 468 93032 72 082 1709284 110=86 190601 905621 255 459 630 982 280029 278376 14 550 2 47441" 44533 425971 12265 106 622 32517 279666 25118 4454 736 96752 16399 2"33"5 168881 70 363 21673 1525 531206 3220177 2 7 2 " 31575 158587 346336 2125626 3207 796 2179102 22353 110344 21688301 14992 735 61075 339215 998,561 188715 55950 713873 720030 1038713 280565 6562 188403 89178 543189 283413 3578468 13343 24 479793 963244 1020579 34625 6507 370535 70029 25155 18348001 1578055 73575 77.321 26 939 512 240948 78212 5694 643008 160880 484 337 2473 773 135056 6880579 25 550 81 807 5 637 877 497 760 1261501 19457 658594 389^661 988 683 4171233 10,394 932 66624 589 178251 542376 47 790 43452.061 122 466 621091 266126 3221722 25368 50 789 166 797 133232 1480503 296551 251551 23266 180271 316260 19648 93642 1324544 244 382 27 658497 2952 —20UBZ. Merkez Bankası, 2003 enflasyonu için risk unsurlannı belirledi: Enflasyon hâlâ çok yüksekANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Merkez Bankası, 2003 yılı enflasyon hedefıne yonelık nskJen, Irak'a olası bır operas- yon ve AB'ye uyelık sûrecınde olumsuz gehşmeler olarak be- lırledı Yıl sonu enflasyonunun, hedefin altında kalacağını belır- ten banka, enflasyona yönelık uyanlannı da yıneledı Banka, enflasyonun uluslararası olçut- lere gore hâlâ yûksek olduğuna dıkkat çekerek, malı dısıplınden tavız venlmemesı gerektığını • Merkez Bankası, 2003 yılı enflasyon hedefıne yo- nelık nsklen. Irak'a olası bır operasyon ve AB'ye uye- lık surecmde olumsuz gehşmeler olarak belırledı. belırttı Açıklamada şu saptama- mesı \e buna bağlı olarak enf- lara yer venldı Enflasyon hedefin altında kalacak: Kasım ayı sonunda yıllık TUFE artışı, 1988 Ocak- 2002 Kasım donemının en du- şuk se\ıyesı olan yuzde 31 8'e kadar genledı Tûketıcı fıyatla- nndakı artış oranının aralık ayında da genlemesını surdur- lasyonun hedefin onemlı olçude altında kalması beklenmektedır Risklere dikkat: Irak'a yone- lık olası bır asken operasyon ve Avrupa Bırlığı uyelık müzake- resı surecıyle ılgılı olası olum- suz gehşmeler, beklentılere \e dovız kuruna yansıyarak 2003 yılı enflasyon hedefi açısından İMFBORÇLARI Takır tahr ödüyoruz Ekonomi Senisi - IMF heyetının, yaz ay- lannda yaptığı uçuncu gozden geçırme sonu- cu hazırladığı Tûrkıye raporuna gore, IMF Turkıye'ye fazla borç verdı, ancak Turkıye borcunu zamanında odeyebılecek durumda Odemelenn 2006'dan once 9 7 mılyar dolarla en yûksek duzeye ula- şacağına, mal \e hız- met ıhracatının yûzde 14'une eşıt olacağına dıkkat çekıldı Turkı- ye'nın şoklara olan dı- renışını arthrdığı belır- tılırken "Buna karşın piyasa, kırılganlığını sürdurüyor" denıldı Raporda, 2003 but- çesuıe, vergı yukunun a2alhlması, kamu har- cama reformu, sosyal gûvenlık harcamalan ve kamu sektorundekı ücret arhşlannın dam- gasını vuracağı bıldınl- dı Kamu sektoru borç- lanma gereğı, 2003'te, Gayn Safı Mıllı Hası- la'nın yuzde 9 8'ı, 2004'te ıse yuzde 8 5'ı oranında olacağı kay- dedıldı nsk oluşturabılır Talepte artış da risk oluşru- rabilir: Yılın 3 çeyreğıne ılış- kın buyume \enlen uıcelendı- ğınde, buyumeye ıhracatın \e kamu harcamalannın katkıda bulunduğu, ozel tuketım artışuı- dakı katkınm ıse kısıtlı olduğu goruluyor Buna karşm 2003 yı- lında ıç talep koşullannın enf- lasyon üzenndekı sınırlayıcı et- kısınrn, 2002 yılındakı kadar be- lııgın olmayacağı \e ekonomık buyumeyle bırlıkte ıç talep can- lanmasmın enflasyon üzennde baskı yaratabı- leceğı ongorulmektedır Tarımda mevsimsel etkilere dikkat: Tanm- sal uretımın. me\ sımsel etkılerden dolayı düşûk kalma olasılığı göz onunde bulunduruldu- ğunda, tanm \ e gıda fı- yatlannın 2003 yılı enf- lasyonunu, bu y\\ olduğu kadar olumlu etkılemesı beklenmemektedır Enflasyon hâlâ yük- sek: Mucadele sonucun- da ulaşılan enflasyon du- zeyının, uluslararası ol- çutler açısından hâlâ çok yûksek olduğu unutul- mamalıdır AB malıve bakanları. AB vatandaşlannın, özellikle tsvıçre bankalarında tut- tukları gızlı hesaplarındakı tasarruflannın vergılendırılebılmesı ıçın çalışıvor. Sırdaş hesaba vergi Ekonomi Servisi - Avrupa Bu-lığı (AB) donem başkanı Danımarka, ls- vıçre'den, "vergi sahtekârlığı ve ben- zeri konularda" elındekı bılgılen paylaşmak ıçın net bır tavır beklıyor 2004 yılından başlayarak yedı yıllık bır geçış donemınde, Isvıçre'dekı he- saplardan kazanılan faızlere yuzde 35 oranında stopaj uygulamayı onenyor AB malıye bakanlan, AB vatandas- lannın, ozellıkle Isvıçre bankalarında tuttuklan gızlı hesaplarındakı tasar- ruflannın vergılendırılebılmesı ıçın çalışıyor Isvıçre ıse bu konuda elınde- kı bılgılen AB yetkılılen ıle paylaş- maktan kaçmıyor Bu kapsamda AB malıye bakanlan, Isvıçre yetkılılen ıle bu- suredır göruşmelenm surdürüyor- lardı Dünku son toplantıdan önce AB Iç Pazar Komısen Sözcüsu Jonathan Todd. "yıl sonuna kadar eğer anlaş- ma olmazsa, vergi konusundaki di- ğer anlaşmalann da suya düşeceği- ni" belırttı Todd, "yıl sonu hedefini ertelete- cek nokta kalmadığını, yine de zor bir toplantı olacağını" vurguladı Daha once gızlılıkten yana tavır koyan Luksemburg, Avusturya ve Belçıka gı- bı, nıspeten korumacı bankacılık sıs- temı olan ulkeler de tsvıçre'den bıraz daha tavız beklıyorlar MERKEZ BANKASI KURLARI CİHSİ ABDDolan AttistraKa Dolan Danımarka luonu tngılız Slerlını Isvıçre Fraagı tsveç Kronu Japon\em Kanada Dolan Kuvevt Dınan Norveç Kronu Sud Aıb Rrvalı Eurc Bulgar Levası Iran Rıvalı Rumen Levı Sume Lırası Ûrdün Dınan 1 Yen Israıl Şekelı AL1Ş 1548 0 ^ 86:>90- 21008" 2432906 105688' P0898 12529 993 037 5,092948 212122 414 OM 1 ^6061- DÖVİZ SAT1Ş 155S >42 871570 211 121 244^621 1063 691 172 6 7 " 1 12 612 99"S26 5160028 2 H S ^ 414 " 8 1 <68 142 12 ARALIK 2002 AIIŞ 1S46991 861922 209940 2 4^1.203 10<5,298 P0TT8 12483 989363 < 016.554 211 9^4 410926 1 « 9 <23 411 19' 103 37 18995 1884-'62 298 386 EFEKTİF SAT1Ş 1 557 875 876 "99 21160" 2449291 106< 28" n(T4 12660 ıoonr ^23-428 214044 41"889 1^U494 618 7 V 155 55 28493 212 < i3' T 0 M368 7 ÇAPRAZKURLAR 1 ABO Dolan 17848 7368C 14524 90084 12334 15594 72841 3 7503 1 Eura ilngS IKııveyt 0 1SDR 1SDR Anstralya Oolan Dammarta Kronu Isvıçre Frangı ISKffrOM Ja^onYMi Kanada Dolan Norveç Kronu S Arabrstan Rıyalı 1 0081 ABO Dolan 15722 ABD Dotan 3 3172 ABDDolan 133142 ABD Dolan 2 C71 080 Tl Euro donüsum oranları 195583 4CÎ399 40 3399 166 386 6 55957 0787564 193627 2 20371 13 7603 200482 5 94573 AlmanMarkı Befçıka Frangı Liksemburg Frangı bpanyol Pezatası Fransız Frangı Irlan4a Ltr» Kalyan Lıretı Hollanda Rorını Amturna Şılını Portete Esididesu Fın Marttası SERBEST PİYASA AUŞ ABDÜdan 15700ÛC B n 1.530000 hgizSterfn 2457000 IsvıçffiFıangı 1067000 24AyarAftn 16350 00C CunAttn 108000000 SAT1Ş uıooo1386.000 2.472000 1074000 16450000 111000000 GECELİK FAİZLER 1 Gunluk Repo 7Gunluk Repo 43 97 44 00 JIMDION Avrupa'nın gozu Türkiye'nin gençliğinde Ekonomi Servisi - Perakendecılık sektoru- nun dunyaca unlu uz- manı Jim Dion, onu- muzdekı 10 yıl ıçınde 13-19 yaş grubunun dunya nufusunun üçte bınnı oluşturacağını \e Avrupalı perakendecıle- rın, 25 mılyonluk bır genç nufusa sahıp Tur- kıye'ye gelmek ıçın can attıklarnı soyledı Yapı Kredı World Card'ın davetlısı olarak Turkıye'ye gelen Jım Dıon, "Perakendecili- ğin Geleceği" ve "Zor Ekonomilerde Ayakta Kalmanın Yollan" ad- lı çalışmalannı World uyesı ışyen temsılcılen vebasınlapaylaştı Knz donemlennde şırketle- nn ılk ış olarak eleman çıkanna yoluna gıttığını kaydeden Dıon, "Bu yaklaşım son derce tehlikeli. Çünkü kriz birince o insanlara ye- niden ihtiyaç duyaca- ğız. tşten çıkarmak \ e- rine maaşları kısmak ve\a çalışma saatleri- ni azaltmak gereki- yor." dedı EKONOMtYE BAKIŞ TANER BERKSOY Kopenhag Kavşağı Yakın tanhımızın en onemlı kavşağından geçıyoruz Ulusal sorunlanmız yetmezmış gıbı, belkı de boyumu- zu aşan uluslararası sorunlaria çevnlmış durumdayız Ustelık bunlar guçlu bıçımde bırbınne bağlanmış so- runlar Uluslararası planda sorunlar aşılmadıkça ulu- sal sorunlanmızı kalıcı bıçımde çozmemız guç goru- nuyor Bu çerçevenın ıçıne bır de son seçımlenn ortaya çı- karttığı sıyası tabloyu koymamız gerekıyor Bu tablo yanya kadar dolu bır bardağa benzıyor Bardağın do- lu tarafında seçımlerın bır tek partı ıktıdan uretmış ol- ması var Kendısını tek parça halınde ıfade edebılen hızla teşhıs koyup karar alabılen ve bunu hemen uy- gulamaya aktarabılen bır sıyası ıktıdann varlığı onem- lı bır avantaj kuşkusuz Mevcut sıkışmada ulkenın ka- rarsızlıklara savrulup zaman ve zemın yıtırmesını en- gelleyebılır en azından Bardağın boş tarafında ıse ıktıdar partısının bazı ozellıklen var Orneğın ıktıdar partısının partamento- da onemlı bır sandalye çoğunluğu sağlamış olmasına karşılık, kayrtlı seçmenın sadece dortte bırının deste- ğıne sahıp olduğunun bılınmesı, ıktıdar olma gucunun tumuyle kullanılmasını kısıtlayacak bır etkendır kuş- kusuz Iktıdar partısının, sıyaset sahnesıne yenı adım atmış olması da bu konjonkturde guçlukler doğurabılecek bır ozellık Partının henuz kendı kımlığını tanımlama evresındeyken kendısını Kopenhag kavşağında bul- muş olması tek partı ıktıdan olmasının getırdığı avan- tajlan tam anlamıyla kullanmasını engelleyecek gıbı gooınuyor AKP'nın yenı edınmeye çahştığı "muhafa- zakâr demokrat" kımlık dışanda hoş bır seda olarak algılanabılır Ancak ıçensı ıçın bu henuz şıfresı tam an- lamıyla çozulmuş bır sıyasal kımlık ozellığı değıldır Bu bağlamda bır başka dezavantaj tek partı ıktıda- nnın çok başlı olmasıdır Olağan koşullarda dahı haz- mı zor olan bu tur çok başlılık, ıçınde yaşadığımız konjonkturde onemlı bır eksıklıktır kuşkusuz Partının ıktıdar olmasının hemen ardından uluslararası bır dıp- loması trafiğının ıçıne dalmak zorunda kalması belkı çok başhlığın açıkça gozlenmesını sağladı ama bu tur bır rol dağılımının tum çelışkılerının algılanmasını ge- cıktıncı ro) de oynadı Bu trafik hatlfleyıp ıktıdar ıç ış- lerde yoğunlaşmaya başlayınca çok başhlığın gerek- tırdığı rol dağılımının ne kadar sorunlu olduğunu daha ryı goreceğız • • • Yakın tarıhın onemlı bır noktasından Kopenhag kavşağından geçıyoruz Kopenhag dan çıkacak karar bu kavşağın aşılması sonucunu doğurabıleceğı gıbı tersı de olabılır Zırveden ıstenen sonuç çıkmayabılır Uluslararası plandakı sorunlar suruncemeye terk edı- lebılır Henuz net bır sonuç yok ama gelen son haber- ler daha çok buna ışaret edıyor Olağandışı koşullann sureceğı ve yenı bır knzın oluşabıleceğı anlamına ge- lır bu Olağanustu koşullar bır tur knz yonetımı gerektınr Son seçımın urettığı sıyası yonetımın yarısı dolu bır bardak konumunda olması bu koşullarda ozel onem taşıyor kuşkusuz iktıdar partısının bu noktada barda- ğın hangı parçasını kullanacağı bardağı daha da dol- durmayı mı yoksa hepten boşaltmayı mı yeğleyeceğı yakın geleceğımızı belırleyecek bır tercıh olacak Kopenhag'dakı kntık gune ulaşmadan oncekı su- reçte ıktıdann bardağın dolu tarafına ağırlık verdığını dezavantajlannı dengeleyerek onemlı ataklar yaptığı- nı kabul etmemız gerekıyor Altının çızılmesı gereken nokta, kımlık belırsızlığı yaşayan çok başlı bır ıktıda- nn bu konulara dahı netlık getırebılecek bır ıradeyı ve gınşım yoğunluğunu başanyla sergılemış olmasıdır Dıkkat edılmesı gereken bır başka nokta da bu yo- ğun çabanın aynı zamanda buyuk bır beklentı yarat- mış, adeta beklentı pompalaması yaratmış olmasıdır Bu beklentı muhendıslığı zırveden çıkacak olumlu bır kararla çakışacak olursa mesele yok Bunu başan olarak tanhe yazar yolumuza devam edenz Kopenhag da ıstenenın tersıne bır sonuç çıkarsa durum çok farklı olacaktır Pompalanan beklentı tersı- ne donecek ve bu çokuşun yaratacağı guçlu bır fırtı- na esecektır Bu fırtınanın da başanyla yonetılmesı gerekecektır Iktıdann kendı urettığı beklentının arka- sına gızleyerek, bastırmakta başarılı olduğu radıkal taban sesının ve sokak ofkesının boyle bır ortamda çığ gıbı buyumesı, hıç olmadık yeriere sıçrayarak ya- yılması buyuk bır olasılıktır Avantaj kadar zaaflara da sahıp taze bır ıktıdar par- tısı ıçın zor bır durumdur bu Iktıdar esen fırtınaya ka- pılıp hızla radıkalleşerek bardağın otekı yansını da boşaltabılır Bu partının edınmek ıstedığı kımlıkten cayıp, aslına doneceğı anlamına gelecektır Tersıne ıktıdar partısı sağduyulu davranıp ıçerıde ve dışanda talıp olduğu konumu koruyacak ve hatta guçlendıre- cek bır yol da ızleyebılır Bu da partının merkeze do- nuk talebının gerçek ve guçlu olduğunu ıfade edecek- tır Bu kuşkusuz temel bır sınavdır Bana kalırsa AKP esas sınavını Kopenhag sonrasında verecektır Konya Çmento 13 0 » Kordsa Saoanc Dupont 6200 13250 175» 4 1 » 920 22 5» KuüKya Porselen üoYağ Loao YazSiTi LuteKadfe M Y.lmaz Yat Ort MadmÇmem: Uaret Mamıans Attnyunus M Mi Marshal ıar Zofcj Hottng Medya rtoklıng Menderes "eksM Mensa Mensucat MerkoGıda Metemteks Mıgros MikyetGzt «Mpa MutuAku Nergs Hddng NetTünzm sTSekom NuhÇmenb NurdGMYO OKsn "fchitıl Olmuksa Otokar sao 6800 9B00 3950 1475 38 000 660 6900 1 100 1925 1.275 11*5 103 000 2 00 1300 8100 3 700 630 34 0» 4 7» 1650 1450 13 230 105» . .ımentc 20"30 OzFinansFact 1175 ParkElektnk Maderolık11 0 » Parsan 41sO 120» PenguenGıda 73» Peftm 8 700 PeWOÜS 74» Pımas 1475 Pmar Entegre Et n Un 1275 PmarStj PmarSut PıdiKabto Poryten FteySıgorta S a b * Pazartema Sabar Y^rralk Sabancı Hoöng S k Pte Sarkuysan Sasa ç Serve Kıröaye Srfaş SodaSanayv Söktaş Sormez ^ilanıefT SYB YatOrt. A.Ş ŞeterP*ç Şekerbank T t o u r Dokıırı S K B -jborg Kalkınma=ank TaçYatjrmOrt Tansaş TaKonserve Tefc Ar Tur^m Tetetı Finarsal Kir TeksMbark TireKutsan TolaşOto fab 1700 2İ75 6.100 540 970 385C 380C 3 00 4150 7 100 20 5O0 S50 2400 660 2 475 13,250 6600 910 395C 1 X 122S 4'00 840 8 00 iKz 2 350 132: »500 2250 860 620 4 50 4 450 13000 6'0C 12 000 17000 3900 900 22 000 3200 58C 6600 960C 3800 1450 38 000 680 1X175 1925 1575 1100 97 500 2550 1275 7900 600 650 34 000 4550 1600 14"3 12 750 10250 20000 1125 10250 4060 11750 "000 8200 6900 1425 1225 16-5 2275 6000 960 5400 4050 6900 19 750 850 2325 2425 13250 6700 900 3350 1050 2150 3950 820 7300 2450 2300 1z50 B900 2200 830 550 4050 4300 14 250 6400 15 000 T750 4150 940 22 750 3550 =90 6800 9900 4000 1 325 38 300 710 13230 X 6100X 12000X 1-2=0 X 3930X 900X 22230 X 3400X 580X 6700 X 9600X 3900 00 175 00 3800000 ,-»•30 1150 107500 2125 192500 1325 127500 1200 1^5X 106000 100000X 2300 26sCX 1350 300 X 8600 8000 X 640 710 35500 4 750 1650 1625 13250 11000 21000 1300 11000 4250 12 500 7300 8300 7500 1500 1300 1750 2.375 6400 620X 690X 34000X 4600 X 625X 5s0X 12"=0X 10500 00 20250 X 115000 10500 X 4050 00 1 50X 71000O 8200 X 7100 X 1425 X 1225X 17XX 2300 00 6000 X 990 97000 5 700 4250 7100 20 750 880 2450 2500 14 750 7000 970 4000 1125 2 2D0 4130 800 8 200 2 575 2400 1325 9500 2 325 910 630 4200 4500 560000 41X00 6900 X 2000000 B50.H 235000 2425 00 1350000 6700 X 970 00 3850 00 105000 21/500 395000 620X 8000% 2450 OC 2375 00 1275 00 900000 2250 00 85000 59000 415000 4350 X 192 161 943 143 366 217 1 11 625 147 204 12 294 227 2 91 185 123 159 213 152 690 3-7 241 213 455 2 41 208 2 74 5'5 -4 05 339 110 164 175 120 282 244 208 202 189 152 659 253 -4i5 225 366 238 123 103 106 3 7 526 116 -4 84 225 6 25 1315- T297 3 981 916 222 7 5 3 398 581 6 702 9"84 3 918 1 491 38219 1 118 2029 1292 1 146 101 4^2 2666 1306 8310 621 681 34 422 4617 1627 1551 12 977 10601 20256 1214 10 535 4149 12122 '115 8506 T 259 1454 1272 1712 2 31 T 6190 5385 4151 6983 20195 964 2 391 2 452 13 82 6851 938 3909 1075 2206 4 041 334 8009 2526 2342 1289 9170 2276 871 600 4120 4398 14 62 21486 84' '58266 20-66 562,053 61725 450072 2977 5115' 560 440 6954 -09-96 33 09 M2236 9432349 '70,441 16999 1 40202 7695 692 971 20 446 894 500556 825968 421057 2 21333 49554 47 753 1 032242 175621 695561 17 461 108998 1408220 206979 63141 76031 2 339212 6652 453 61749 48-32 383(1 94-06 49368 31995 23'42 736 439968 36610 627808 303801 132683 321782 55267 44 493 3468 1 9253 194899 4 614 564 468294 108553 73059 220514 5843 3-56186 734 645 476079 112561 102133 83'19 8004 750 Öncefa Kapn; En En Defen AğıU Yûksek Kaparç % 0rt.Fi». HKM Toprak Fact ToorakFn <ır TrakyaCam Tı*aş &da San T P * a U25 53» 2225 sax Turkcell 11750 Tupraş 101X Tjrk Ekonom Sankas 3100 Uta Konfakayon 7,0X Usaş 17750 UşaVSeram* 910 UzelMakme UnalTanrnUrun UnyeÇımento ıMglrV Kir rfakıfGMYC Vakıf FSsk kaofYat Ort Vakjro Tekstl 2,900 VartfcYat Ort Vestel 1775 1/75 2,550 5-00 1450 2550 1575 2950 4J50 UfcngKağrt 1450 YapKredKorayGMYC 860 Yap Kıed Sgorta 1 775 Yi»» Kred Yat- Ort 1 100 Yap ve Kred Bank 1325 Yaeş 1575 Yazralar Hottng 18250 Yurea 28500 ZortuEnenı 33B00 19 3 1200 5TJ0 21 5 3600 11250 3 1 » 3 060 8300 7200 17250 890 2'50 940 1775 1225 2500 5"T» 1425 2900 1950 2800 4200 13-5 810 1800 10-5 1575 1600 17750 27 500 32 OOO 2 3 6000 2250 6000 1 750 10200 3200 8900 8200 17750 930 2950 980 '950 350 2 700 6200 '500 3100 2 025 3000 4400 475 8'0 2025 125 675 825 18500 29000 33 000 '00 00 590000 2225 X 5800 00 1130000 9600 00 3100 00 8500 00 8200 00 17500 00 90000 2850 00 940 00 1875 00 1250 00 2500 00 5700 00 1475 00 3000 00 1975 00 3000 00 4250 00 140000 810 00 1875 00 1C75 00 1575 00 1825 00 18250 00 2-500 00 3250000 204 172 213 2 97 230 1-14 1 41 1 10 172 208 563 96 196 172 169 230 345 581 563 2 57 308 15 37 3 1 132 tOOo 123J 5853 220° 5-6 1449 992 j 134 8553 B087 908 959 1850 1291 5 9-0 146o 1964 2854 4287 1427 1863 1084 162=1 1750 1a 284 26 464 32 33o 22-164 668459 60448 1 19-32- 1985862 2-886 554 988 100 962987 92114 110 476 190295 166227 144239 354 467 835642 383 549 913916 314 789 751020 198941 206 1913601- 427 426 236481 1661323 -5 594 4'383 861 671 144 312110 39 53- 192 409 BOIgesel Pazar Altınyunus veşn* 3 030 B i * Mensuca* 2 050 Seytaş Madencnk 2 600 DuranOfset 1325 Eoıp IpA 1^00 SedkYat Ort 980 pek Mattaaalık 1200 Lalarge «slar Çmento 20250 MegesBoya 2850 Metemtur 42000 PelrokentTunzm 30000 Sönmez Pamukhj Yap Kred Fın Kir Yarjnm Fu Yal Ort 4300 5.300 1400 3(bO 2060 24oO 12-5 14-5 980 1175 20 000 2 850 37 000 29500 4250 5000 12-5 3150 2200 2650 13-5 625 020 '300 2 XO 3050 4 500 30500 4550 5500 425 305000 2060 00 25X00 130000 150000 1000 00 120000 20500 00 2900 00 335X00 30000 00 4300 00 500000 1400 00 385 1 75 -833 ;061 2 117 2 525 1315 15\, 1000 1233 20 606 2946 4fl0rk 30 026 4400 5298 1396 4 6 18688 1 [190 330 87 379 108958 25 6 T 1658760 12864 113299 36-111 3359 194 624 15110 29 GAzaltı Pazarı toana BeUromekanfc 20"5 2 0 » 2125 205000 3o>asan Camş LojBtık Hız. Çukurova Elektrfc Dogusan EgsGMYO Gcbon Işjl KepezBektnk MakınaTakım Metss Raks Ev AleUen Transturk Hoktng Tunteks 1 130 3J» 8700» 760 310 2100 890 » 0 480 4150 2350 4350 430 470 3250 3450 3450» 84COO0 8600» 86000000 740 750 740 X 300 320 31000 80C00C 380X0 380000X 4-0 480 48000 38» 4050 3850» 2 7» 2 9 » 28XM 41» 43» 42XX 4» 430 41000 1 '0 1043 435 3327 15 854251 2 63 74« 310 112 855233 4 4 7^3 3863 1 76 t 768 345 4173 -465 409 39215 17 967 109126 429 4 939 71840 15 822 '069 129944 13725 38643 YATIRIM FONLARI 11 ARALIK 2002 ATiPtFONLAR CMikuFry3t.Gun.Fart HBMFontar Oyakbank A Hsse For 13276 1 7 4 % 2YKVAHısseFon 6'232 1 5 1 % 3GedıkAHısseS Fonu 16951 1,35% 4 Kafonma Menk_A Hsse =on 13 919 122% 5YKBYKl«*Sıg,HSÖ2el 175726 118% 6DenebankAHBseFon 44085 117% ' Iktısat Yatj» Hsse =on 12136 112% 8HS8CAHsseFon 23.129 106% 9 şBann.A HBse Fon 9 096.054 1 0-% 10Fnansbank« Hsse For 10922 102% 11TEBYat.AHısseFor 11332 100% 12AkYat AHeseS Fonu 13676 C93% 293S46 C88% 95.397 0 87% 158.429 0 80% 40 0 4 C -4% 29105 0 69% 725306 059% 13340 043% 11 294-4 T % 14lnterYatAHısseFon 15KoçbankAHısseFor 16BaymdrAHsseFor 1 Alfa A Hsse Fon IBTeKsMAHsseFon 19AJtenatı(AHBseSFon 20YKBAHsseSenFon Dejijk«n Fonlar 'SarartıADeğşkFor 1 Oyak M DAnaOyak A Deg F 143 059 1 38% 69 07 7 135% 20 634 132% 4 Oyakbank A Defjşk Fon 542663 12-% STurksnYatADeğskFon 11400 120% 198-261 1 16% 1 01-829 112% 3 509 746 106% 9ŞekerADeğşKFon 127553 103% 10O>akADeğş*Fon 3o'91S 103% 11KentYatınmADe$5k=on 7 890 102% 12FnansADe9şkFon 5519479 101% 13KoçYat.ADe9şk on 21 550 1 00% 4 Ta-ışûar* A Segş. Fon 5 438344 C99% •• Anado*jbank K [>§şi< Fon 862' 0 92% 16TAIBYat ADeğşkFon 108254 092% 1 Toorak ADeğşkFon 333.915 086% i8HSBCYat ADeğşkFon 1603"1 085% 19AcarADe9ş*Fon 8 T 262 080% 20A»emaMADegskFon 666070 0 78% 21 Yarjnm F A Değşk Foru 14 T B51 C 7 5% 22 Fczaosaş A Cerjşk FC(1 282-36 rj T 4 » 23 Garanö M K A Degşk Fon 24129 0 72% 24TSKBADegşkFon 21389 069% 25GlobalADeğşkFor 10136-99 065% 26 Ka»mma Menk A Değşk For 42 284 0 64% 27YKYADe&kFon 40680 063% 28 Sraat A Degşk Fon 11167987 0o3% 29KalkınmaADeğşk For 938044 062% 30BayrdırAC)e§skFon 95973 062% 31 şBamADe^şkenFon 1465 514 0o0% 32FnansYat ACefJşk on 23 517 0 58% 33 Standart Yt M K A Degşt For 110243 0 55% 34 TEB A GSO Deg Ozel F 84 7 56 0 3 4 * 35ZjraatYat AOeğşkFon 2694S 054% 36aSl90naADeğşkF0 n 3 7T-276 054% 3'Nurol A Derjşk on 317870 0j3% 38 HSBC Bank A Değş* Fon 8248 811 0 53% SgAktamADeJşkFon 9092 053% 40 Koçbank A DeSşk c on 6991 T 26 0=2% 41Tek1enADeaşkFon 150777 0,51% 42TEBYaLADeğşkFon 148519 051% 43AJfaADegşkFon 148 T 87 050% 44 TEB A Dejşn Fon 2813344 050% 45BenderADeğşkFon 88996 0,49% 46MEKsAADeğSkFor 5 568 0 48% 47 MNG Baık A De§şk c on 22 801 0 47% 48SankoMGAOeğşkFon 13069 046% 49DsbankADeğskFon 1J331292 044% 50DemzbankACef£kFon 82300 043% 51 Straîe) ADegşkF 238 T 40 140% 52 Iş Yat ADeöşkı-on 247 692 0 35% 53TeksöMDAOeğskFon 9144 a35% 54H*ADej5kFon 575449 029% 55PamukbankAOeğşkFon 26382 002% EndeksFonlan 11şBankJ Metal Eşya EndFon 14 425 3 02% 2 Ata A AIKB-30 zrt For 12 423 2 74% 3GlobaıAIMKB1XEna For 7 800 2 66% 4HS6CYat AU-30End.Fon 16 758 2 63% 5 DenaûankAIMKB-IMEFon 11 323 2,57% nAkbank AİMKB-X EndFon 9315 2 55% 'YKYAlMKB-MEnrJFonu 8604 255% elşBankAlMKB-30E.Fon 7546 250% 9OyakMD AU30Eftn 14155 248% 10NtaAUIusal30EfxJ 9097 24 7 % 11KoçbankAlMKB30EFon496 411 ^39% 12SarantıAIMKB-30EndFon 6193 231% 13IşBankJMJalıEndFon 9888 214% 14 Akbar* A balat Sekter Fonu 14 0541 52% 15 Vakıf A Metal Sektör Fonu 90135 148% 16YKYAMalıKurumFonu 55125 143% 1' Garantı A Mali Sektör Fonu 1942- 103% 18Akbar*AMalıSek.Fonu 16660 101% 19 Vakıi A Malı Sektör Fonu 69 629 096% 20 Garait A Sana> End Fon 229 994 0 s7% 2 AntaniATeknSekt c onu 17287 070% 22 Vakrl A Göa Sektör Fonu 57083 0.52% 2o şBankJV Tekrdoıı EndFon 7 315 ^ n % Kjııııa Fonian 1 Bayndır A Karna Fon 2 ABN Amro A Karma Fon 3 F nans YatA Karna For 4EvgrAKarmaFon 5SlobalAKarmaFon 6Tek1enAKarmaFon 7 YK< A Kaıma Fon STSKBAKarma on 9 Zıraat A Karnıa Fon 10 EcıaaBası A Karma Fon 30 "14 118630 21312 142 688 T639 18316 64525 13580 1 T 573 24947 HDışoankAKarmacon 42961287 12HSBCYat AKarmaFofi 71831 UlşSanltAKamaKumbFor 18449 7230304 244 845 4565243 14HakAKarmaFon 15lnterYaLAKarnaFon 1o Ata A Karna Fon 1' TEB A Karna Fon 13 Akbank A Karma c on 20 310 19TacıterAKarmaFor 225823 20DenetanRAKamaFon 98526 2'Garantı A Karma Fon 7 9 ^ ^ 22 Geo* A Karma Fon 131- S 5 23Koçba,nk.AKarmaFon 16992 24 YKB A Karma Fon 65293 D^erFonlar 120% 1 10% 106% 106% 104% 101% 086% 083% 069% 068% 062% 061% 060% 060% 0 55% 0 54% 052% 051% 051% 0 50% 044% 0 42% 026% 317% 12 TEB B Uat Fon 13 Koçbar* 6 Ukrt For 14 Oşbank B UKit For 15FinansBL*ıtFon 16TSKBBükıtFon 17 Garantı Bünt Fon 18PamukB JotFon 19KoçYatBüMFon 20TekstiBUkıtFon 21MeksaYatBük«Fon 22OyakUDBLlkjtFon 23 YKY B ükıt Fon <:4 Gtoba B L M Fon 25H*Y3tMDBHotFon 26ZjraatBL*)tFon 27TanşbankBIJutFon 28HSBCBank3üfct 29AJtematfBLJkıtFon 30 ABN Amro B ükıt Fon 31 MNG Bank B Ukıt Fon 1 KoçAhokJıng«Yat.Şıı1< 14386 191% 2KoçŞrtetA^tFon 65616 ' 2 6 % 108051- 009% 44405 009% 57104 748 0 08% 17 781775 0 08% 562892 006% 26219204 0 06% 23 792 086 0 06% 11 114 008% 3 391315 0 08% 163» 008% 15063 008% 378526 0 08% 16332 0 08% 12 742 008% 27 320213 0 08% 19395174 008% 10899923 006% 796908 006% 8338 006% 35 436 0 06% 39128478 0 06% 33KentYatBUkıtFon 38154 008% 34OyakbankBL*«Fon 14 426257 0 06% 35 Garani M K. B ükıt 34 39- 0 08% 36ŞekerBL*ıtFon 2'9679 00-% 3 7 EkrcterBLJgtFon 60357 007% 38Eczat*asıMDBLıkıtFon 1384334 00-% 39t$ankBL*ltFon 45148001 007% 40TurkshBankBülutFon 10465 00-% 41 Kalknma B BfctFon 19587 006% De&fcen Fontar 3 AktankASabanc Işt Fon 16931 4KoçAlanzA&gÖzeiFon 104618 5GarantAYabanaFon 6 >şBank.A Iştırak Fon BTlPtFONLAR UMFonlar 1 YKBBlkı'Fon 2ToprakBLkı Fon 3 Ba/mdır B u kıt on 4 TEB YatB ukt Fon 5DenebankBTLıkıtFor 6VaMBü«Fon - Ata B ükıt Fon 8TekfenbankBL*ıtFor 9 Isvıçre Sıg.BL*ıt Fon 10Yatmm=BLk]tFon 11 Akbank B ükp Fon 19661 5-29871 63 319 536 621 470 347 997 48050 • 132 570 10 021-04 89 » 488439 132 094 144 938 6412066 119% 0 94% 093% 083% 012% 0 0% 0 09% 009% 0 09% 0 09% 0 09% 0 09% 0 09% 0 09% 0 09% 1 Kalkmma B Degşk Fon i Halk B Tip Osğş* F 3 Koç Yat B Değşk Fon 4 Zraat Yat B Değsk Fon 5 Ekmcıler B De$şk Fon 6644 433 532 687 110424 9931376 621214 6 Eczaotesı M.D B DeŞsk 'on 13.820 7ZraatBDeğs>Fon BTas;jl3De6şk on a Akbank BDeğşk Fon 10TSKBBDe9şkFon 18805 720 2 825129 18913 1 201 o70 11 Park Faymond J B Değşk F 29 512 12tşYaLBDeğşl«Fon ISAItematıfBDeğşkFon URıvaMD B3e$« 15 Vakıf BDefjştF 16KoçbankBDeğşkFor UNurofcankBOejSkFor 18AnadokjbankBDeğs>l 19TAlBYatBDegşkFon 20 Gedık B Değşk Fon 844 8 344 61' 65 042 21266o44 3886 098 13805 : 32835 152 770 464 595 1 14% 0-2% 016% 013% 010% 009% 009% 0 07% O0'% 00 % 00-% 00-% 0 06% 0 06% 005% 0 06% 0 04% 0 04% 004% 0 03% 21Garart EDegşk'on 13-109'5 0 02% 22 lş8ar*.B Oe§şk Fon 1020 7 672 0 02% 23 HSBC Yat 3 Degşk 272 209 0 02% 24Pamuk3DeğşkFon 1424051- 001% 2aDenzöank3DeğşkFon 163987-002% 2c ABN Amro 3 Degşk Fon 204o54-0 02% 2 7 Afa B Ceğşk For 302.13- 0 06% 28OyartMrwBDeğşl<Fo>! 269039-010% 29 Gloöai B Değşk Fon 50109 0'9% 30 Ata B Değşk Fon 293 >69 022% 31 Tekf'=rtank B Değşk Fon 360 408 -024% 32VKBBDeSşkF 29978.332 199% Tafml Bono Fonbn 1lş3ankBTarnılBonc 15457608 008% 2A4enatıf3Tah«ılBonoF 16o63 0 0 ' % jFransBTarvıBonoFonı,2106a724 005% 4AkQankSTan<llBor)c 2b549C9 C 04% 3 *SKE B -afMl-Bono 1- 585128 0 04% oKoçoankBTahvı BonoF 762 392 004% 7 Koç YatB Tan\i 3ono 16 381 0 03% ahalkBTıpTarıvılBono 9669268 C 03% 9 HS8C 3 3 Tahvıl Bono c 29 075 C 02% 10TEB Yat BTativi Bono 34 558 0 01% 11 YatnrF 3 Tahvıl BonoF 38073 001% 12 Zjraat Yat B Tarml-Bono 34 620 866 0 01 % 13SarantıBTahvilBono 46162307 001% 14 Garant) M K. 3 TarvıhBono 1 873 SV -0 02% 15 Zraa* B Tarr.il Bono Fonu 1 7 190 970-0 04% leYtCBTatrul-BonoFonu 1183«8-C06% rDeraBj BTarn Bono F 123395 00"% 18Oya«bamB-ahvi3oncF300 8i 0 09% 19 *WBTatMl Bono Fonu 65 156952 009% 20YKBBTafnlBono 15354T28 C 31% 21 Ata B Tanvı 3orc Fon 9 328 C 50% Yadanct M»*.Kıym.Foolar lYKEBYabMKıyTT Fonu-480 075 ' -B» 2Garant 6Yaöanc Fon 92208-004% s Vakıf B Yab Menku Fon 5 243 200 018% 4 IşBank B Yab M K Fonb 20X19349 022% 3 Ata B Yabara M K Fon 22791 031% D Oyakbank B Yab M K Fon 236<:78 041% Karma Fontar 1 Vanf B Karma Fon 2 Iş B Tipı Karma Fon 101268 C24% 1 12" -0 8 5 * A_A(A)TİPİBILEŞİKENO 1940650,71% AJk(B)T1PtBILEŞlKEND 4697090^16%
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog