Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

1? ARALIK 2002 PERŞEMBE + CUMHURİYET SAYFA JLllo dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Yemen'in Scucflarına 8l kondu • Dış Haberkr - Kuzey Kore'den Yemen'e gitmekte olan, patlayıcı etkisi çok yüksek konvansiyonel başlıklar taşıyan 15 Scud fuzesi yüklü gemi, önceki gün Umman Denizi'nde bir tspanyol firkateynı tarafindan uyan ateşi açılarak durduruldu. Ispanya ve ABD'nin gemiyi tutmalannı protesto eden Yemen, derhal geminin bırakılmasını istedi. ABD ve tngiltere, Sana hükümetinden acil bir açıklama bekJerken Yemen, fuzeleri kendisinin istediğini bildirdi. îspanya Savunma Bakanı, Kuzey Kore gemisindeki füzelerle kimyasal maddelerin Ortadoğu'da bir limana gittığini açıkladı. Yemen Dışişleri Bakanı Ebubekir El Kirbi, geminin bir süre önce imzalanan anlaşmanın bir parçası olduğunu, savunma amaçlı teçhizatın Yemen hükümetine ve ordusuna ait olduğunu açıkJadı. 200 kişi soğuktan öldü • BERLtN(AA)- Almanya'nın başkenti Berlin'de son günlerde ortalama eksi 8 derece sıcaklıkile 1976 yılından bu yana en soğuk aralık günlerinin yaşandığı bildirildi. Aşağı Saksonya ve Bremen eyaletlerinde bazı okullann kaloriferlerinın yanmaması nedeniyle öğrencilere izin verildi. Ozellikle Polonya ve Rusya'da olmak üzere Avrupa çapında yaklaşık 200 kişınin donarak öldüğü bildirildi. ayaretçüer sigortalanacak • KALKÜTA(AA)- Hindistan'uı güneyindeki bir Hindu tapınağı, ziyaretçileri terönst saldınlara karşı sıgortalama karan aldı. Tapınak yetkilileri, 16 Aralık'ta başlayacak festıvalde Dakhinesvar tapınağına gelecek on 'bınlerce ziyaretçinin, Ganj nehrinde yıkanırken boğulmalara karşı da sıgortalanacağını kaydetti. Herhangi bir saldından zarar görenlere 400 bin dolara kadar tazminat ödeneceğı açıklandı. 2 AB'nin mesajı: Kopenhag'da çerçeve anlaşma olursa Türkiye'ye 2004'ten önce tarih verilecek 003'ünanahtanKıbnsAYHAN ŞİMŞEK ANKARA - Avrupa Birliği (AB), Türkıye'nin 2004 yılından önce tarih isteğinin, ancak Kopenhag'da Kıbns sorununun çözühnesi koşuluyla gerçekleşebıleceğini Ankara'ya iletti. AB Dönem Başkanlığı, doruk sonuna kadar Kıbns'ta "çerçeve bir anlaşma " isterken, bu durumda Fransız-Alman ortak önerisi olan "2004 yıhnda randevu, 2005 yıbnda tarihin", Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak şekilde değiştinlebileceğini bildirdi. Dönem Başkanı Danimarka, böyle bir anlaşma için Kopenhag Doruğu'nun programını esnek hale getirirken, taraflara Kopenhag'da müzakereleri Uönem Başkanı Danimarka, Kıbns görüşmeleri için Kopenhag'da özel bir ev ve otel tahsis etti. Başbakan Gül ve Dışişleri Bakanı Yakış, Kopenhag'a Kıbns müzakere ekibiyle gitti. Kopenhag Doruğu, AB ve Rum kesimiyle çetin pazarlıklara sahne olacak. yürütmeleri için de özel bir ev ve otel tahsis etti. Başbakan Abduflah Gül ve Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, Kopenhag'a Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbns görüşmelerini yürütecek diplomatlar ekibiyle gittiler. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ise rahatsızlığı nedeniyle Dışişleri ve Savunma Bakanı Tahsin Ertuğnüoğhı başkanlığındaki müzakere heyetini Kopenhag'a gönderme karan aldı. AKP hükümeti, bugün başlayacak Kopenhag Zirvesi'nde AB'den 2003 yılında tarih beklentisiyle, Kıbns planı ve Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) konulannı "paket olarak" müzakere edecek. Hükümetin bu tutumunda, AB'den Ankara'ya iletilen son mesajlann etkili olduğu öğrenildi. Dönem Başkanlığı, Fransız- Ahnan önerisi olan 2004 yılında randevu, 2005 yılına tarih üzerinde AB içinde büyük ölçüde uzlaşıldıgını iletirken, Türkiye'nin bundan daha erken bir tarih beklentisinin ancak Kıbns konusunda bir anlaşmaya bağlı olduğunu bildirdi. Dönem Başkanı Danimarka kaynaklan da "Eğer Kıbns konusunda bir ANNANBELGESİ: 70 bin Türk göçmen geri dönecek • Annan'ın yeni belgesinde, Kıbns'ta kalacak Türk vatandaşlannın sayısı 35 binle sınırlandınlmakla birlikte, 18 yaşını doldurmuş ve Kıbnslı Türk'le evlenmiş olanlara da Kıbns'ta ikamet hakkı sağlanıyor. REŞATAKAR LEFKOŞA -Büieşmiş Milletler (BM) Genel Sekreten Kofi Annan'ın ikinci belgesinde Türkiye'den gelen ve KKTC vatandaşlığı kazananlarla ilgili madde, adanın her iki kesiminde geniş yankı uyandırdı. Annan'ın yeni belgesinde, Kıbns'ta kalacak Türk vatandaşlannın sayısı 35 binle sınırlandınlmakla birlikte, 18 yaşını doldurmuş ve Kıbnslı Türk'le evlenmiş olanlara da Kıbns'ta ikamet hakkı sağlanıyor. Aynca 18 yaşını tamamlamış, Kıbns'ta doğmuş ve 7 yıl süreyle burada yaşamış olanlara da ikamet hakkı veriliyor ve toplam rakamın bu çerçevede 45 bine ulaşacağı hesaplanıyor. Kıbns'ta yaşayan ve KKTC vatandaşlığı elde eden Türk vatandaşlannın 115 bin kişi olduğu dikkate alındığı zaman ise 70 bin kişinın Türkiye"ye geri dönmesi gerekiyor. Annan belgesine göre, geri dönecek her 4 kişilik aileye 10 bin Euro (yaklaşık 15.5 milyar TL) tazminat ödenmesi öngörülüyor. Bu durumda kişi başına düşecek tazminat miktan 4 milyar TL'nin altında olacak. 4 maddellk takvlm Annan belgesine göre, olası bir çözüm sonrasında Rum göçmenlerin, Türk yönetimi altında geri dönüşleri 4 maddelik bir takvime bağlanıyor. Takvim şöyle: • Birinci dönemde; anlaşmanın onaylanmasından ıtibaren 4 yıla kadar geri KKTC'de önceki gün düzenlenen "Banşa evet, plana hayır" mitinginde adil çözüm çağnsı yapümıştı. (Fotoğraf:AP) Papandreu tüm Kıbns'ın üyeliği için Alman modeli üzerinde çalışıldığını belirtti Rumlann üyeliğine 4 şart9 yok Dış Haberier Servisi - Yunanıstan Dışişlen Bakanı Yorgo Papandreu, Başbakan Kostas Simiris başkanlığında yapılan Kopenhag zirvesinin ele alındığı Bakanlar Kurulu toplantısından sonra gazetecılere bir açıklama yaptı. Papandreu, Kıbns Rum Kesimi'nin AB üyeliği konusunun, Kopenhag'daki liderlerin akşam yemeğinde kapanacağı inancında olduğunu da belirtti. Papandreu, "Rum Kesimi'nin AB'ye şartsız olarak gireceğmi"vurguladı. Atina'nın Rum Kesimi'nin üyeliğine paralel olarak Kıbns'ta çözüm dinamiğini canlı tutmayı arzu etiğini kaydeden Türkler ve Türkiye'nin AB sürecinde geri kalmalarmı istemediğini, ancak Türk tarafının da çaba göstermesi gerektiğini" söyledi. Gazetecılerin sorulan üzerine, BM Genel Sekreten Kofi Annan'ın sunduğu gözden geçirilmiş plan çerçevesinde Kopenhag'da bir çözüm bulunacağı konusunda, Rum KesımTnin AB üyeliği için olduğu kadar iyimser olmadığını kaydeden Papandreu, "Orada da çabamız sürecek. Hiç kimse olaylann nasıl gelişeceğini bilemez. Ancak Sayın Denktaş'ın manevralannı görüyoruz" dedı. Bu arada, Rum Kesimi'nin AB uygulanmasının gündemde olduğunu açıklayan Papandreu, AB Komısyonu'nun, Kıbns için Batı Almanya'nın üyeliğini düzenleyen protokol benzeri bir düzenleme üzerinde çalıştığını söyledi. Papandreu, "Bu düzenleme tüm Kıbrıs'ın AB üyesi olmasını öngörüyor. Buna göre AB müktesebatı adanın kuzeyinde çözüm ve birleşmeden sonra uygulanacak. Bunun, Kıbns Cumhuriyeri'nin şartsız olarak AB üyeliğini öngören doğru bir yaklaşım olduğu kanısındayım. Bu, net bir çözüm ve açık bir öneridir"dıye anlaşma sağlanır, yeni ve olumlu bir atmosfer yaraührsa, Fransız-Alman önerisi üzerinde Türkiye'nin beklentilerini karşdayabDecek bir değişiklik olabiür. Örneğin, randevu 2004 yıh ilk yansmda 15'lerie olabüir. Ya da 2004 yıh yerine 2003'te randevu, 2004 yıbnda müzakerelerin başlaması olabiür" görüşünü dıle getirdiler. Cül. zlrve baslamadan atttl Başbakan Abdullah Gül, Kıbns ve AGSP konulannda yürütülecek müzakereler için alışık olunmayan bir şekilde Kopenhag Doruğu daha baslamadan dün Danimarka'ya gitti. ABD'de, Beyaz Saray ve Birleşmiş Milletler'de kritik temaslarda bulunan AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ın da ABD'den dönmeleriyle hükümet Kopenhag'da buluştu. Başbakan Gül ve Dışişleri Bakanı Yakış, yürütecekleri müzakereler için Kıbns ve AGSP uzmanlannı da beraberinde Kopenhag'a getirdi. Dışişleri Bakanlığı Müsteşan Büyükelçi Uğur Ziyal, AB Genel Sekreteri \blkan Viıral, Kıbns'tan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Bald tüan. AB'den sorumlu Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Akm Alptuna, Kıbns Dairesi Başkanı Necip Egüz ile AGSP müzakerelerini yürüten Büyükelçi Turan Morab ve üst düzey diplomatlar Kopenhag'a gittiler. Ankara ısrarlı Dışişleri kaynaklan. Türkiye'nin 2004 yılından önce müzakere tarihı beklentisinde ısrar ettiğini vurgularken, Fransız-Ahnan önerisi üzerinde şekillenen uzlaşuıın zirvenin sonuna kadar çok büyük değişikliğe uğrayabileceğine işaret edıyorlar. Üst düzey bir diplomat, Türkiye'nin tarih beklentisinin anahtannın Kıbns olacağını vurgularken, yürütülecek müzakerelerin her şeyi belirleyeceğıni kaydetti. Birlikte kaybederlz Aym yetkili, Türkiye'nin zirve öncesinde 15'ler ile çok yakın diyaloğunu sürdürdüğünü ve uyanlanm ilettiğını belirtirken, "Ancak basma yansıdığı şeküyle boykot gibi yapünmlar, bir tehdit söz konusu değil. Biz diyoruz Id, Türiaye'ye 2004 yıhndan önce tarih verirseniz hepimiz kazanınz. Yok eğer bu gecikrJriMrse birtikte kaybederiz, diyoruz. Bunu karşı tarafin da anlaması için eümizdcn geleni ynpıyoruz"— dönüşe ve daııııi yeıleşime iziıı verihneyecek. Ancak haftada 3 güne kadar diğer tarafta gecelemeye izin verilecek. • 4. yıldan 8. yıla kadar olan ikinci dönemde her "parça devtete" toplam nüfusun yüzde 8'i kadar mıktarda kişi geri dönebilecek. • 8. yıldan 15. yıla kadar olan üçüncü dönemde göçmenlerin yüzde 18'i dönebilecek • 15. yıldan sonra (dördüncü dönem) geri dönenlerin miktan maksimuma; yani revize edihniş planda yüzde 28'le sınırlanmış olan orana ulaşacak. Papandreu, "Atlna'nın Kıbrish uyeliginde Aİmanya modelının konustu. dıye konuştu. KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş BM planınm müzakeresiz kabul edilmeyeceğini belirtti Imzalamak için lıazır değfliz VEFAT Sunguriu'lu merhum Ishak HAFIZ ve merhume Hatun AYGÜN'un oğullan; Osman, Raıfe ve Mustafa Yaşar AYGÜN'un ağabeyleri; Önay ve Yıldınm ALPAGO'nun enişteleri, Sezer AYGÜN ve Nusret KUT- LAY'ın kayınpederleri; Nihan KUTLAY, Seymen-Zeynep AYGÜN, Şeref ve Ahmet ALPAGO'nun dedeleri, Baykut-Leman AYGÜN ve Gülay KUTLAY'ın babaları, merhume llhan AYGÜN'un eşi Emekli Ankara öğretmen Okulu Müdürü TAHSİN AYGÜN vefat etmiştir. Cenazesi 12.12.2002 Perşembe günü öğle namazını takiben Ankara Kocatepe Camii'nden kaldırılacaktır. AİLESİ LEFKOŞA (AA) - KKTC Cumhur- başkanı Rauf Denktaş, BM'nin sunu- lan yeni planında iyileştinlmış kısımlar olduğunu belirterek, "Ama planın te- melinde bizim egemenlik sorunumuz, devlet sorunumuz, Rumlann içmize gelip yerleşme sorunumuz gibi temel sorunlar var, harita sorunu var" de- di. NTV'de yayımlanan Anahtar prog- ramında sorulan yanıtlayan Denktaş, planla birlikte sunulan hantayı kabul et- melerinin mümkün olmadığını kaydet- ti. Denktaş, yeni BM planı sunulduktan sonra Rumlarla temas yapmak istedik- lerinı belirterek, şöyle konuştu: "Bu temas yapılmadan, karanbkta, "Ko- penhag'a geliniz, eğer bir anlaşmazlık varsa. küçük birşeyler kalmışsa. orada bunlan Alvaro De Soto vasıtasıyla bun- lan halledınız ve belgeye imzayı atınız" diyorlar. Belgeye imza atacak duru- ma gelmiş değiliz. Biz müzakere isti- yoruz. Müzakerinin devamını istiyo- ruz. Bu yapılırken, Rumlann daha da güçlendirilmemesi gerekir, eşitli- ğin daha da bozulması gerektiği üze- rinde duruyoruz." Müzakere etmenin, planı kabul etmek • Annan'ın yeni planının temelindeki egemenlik sorunu, devlet sorunu, Rumlann yerleşme sorunu, harita soru- nugibi konulara dikkat çeken Denktaş "Türkiye'nin AB'ye girmesi yönünde Kıbns'ı engel addedenler çok yanlış yapıyorlar. dedi. anlamında olmadığına işaret eden Denk- taş, "Haritayı muhakkak kabul ede- meyiz, bunlann ele alınması lazım. Birçok hususun daha görüşülmesi la- zım. Avrupa Kıbns'ın uzlaşma yo- luyla birleşmesini isriyorsa iki tarafa bu fırsatı vermesi gerekir. Ve bunu verirken de taraflardan bir tanesinin statüsünü diğerinin aleyhine yücelt- memesi gerekir" dedi.Cumhurbaşkanı Denktaş, AB temsilcilerinden insaflı ol- malannı ve Kıbns Türklerinin sesini duymalannı ıstedıklerini kaydetti. Denk- taş, "Biz karar verdik, oldu" diyerek üzerimize geldikçe uzlaşma şansını ortadan kaldırdıklarını bilmelerini istiyoruz. Uzlaşma istiyorlar, Kıbns'ı istiyorlar. Kıbns'ın bir bütün olarak üye olabümesi için Kıbns Türklerinin, yani KKTC'nin de kaale alınması, dinlenmesi gerekmektedir" dedi. Dışişleri ve Savunma Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun bu mesajlan iletmek için Kopanhag'a gideceğini ve sürekli kendileri ile temas halinde olacağını ifa- de eden Denktaş, Ertuğruloğlu'nun mü- zakerelerin devam etmesi için zaman isteyeceğini bildirdi. Başbaîcan Abdullah Gül, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış ile te- mas halinde olduğunu belirten Denktaş, "Milli davadaki düşüncelerinin bilin- diğini, milli davanın esaslannda bir aynlıklannın olmadığını ve içinin ra- hat olduğunu"söyledi. "Sağlam du- rulmasını ve felaket politikası yapıl- mamasını"isteyen Denktaş, "Hiçbir zaman ben endişeli değilim. Çünkü Türkije'nin garantilediği, Türkiye'nin tanıdığı bir toprağımız vardır, bir devletimiz vardır. Türkiye'nin AB'ye girmesi yönünde Kıbns'ı engel adde- denler çok yanlış yapıyorlar, çok hak- sızlıkyapıyorlar, ümit ederinı ki 12'sin- de bu haksızhk da ortadan kalkar" dı- ye konuştu. Ertuğruloğlu gidiyor AB zirvesinin yapılacağı Kopenhag'a, KKTC'den Dışişleri ve Savunma Ba- kanı Tahsin Ertuğruloğlu gidiyor. Tah- sin Ertuğruloğlu, "Hangi statüde gide- ceksiniz" sorusuna "KKTC Dışişleri Ba- kanı olarak" yanıtını verdı. Annan pla- nına karşı olarak bilinen Ertuğruloğlu. kendisine bir heyetin de eşlik edeceği- ni sözlerine ekledi. KKTC Cumhurbaşkanr Rauf Denktaş sağlık nedenlerinden ötürü AB zirvesi- nin yapılacağı Danimarka'nın başken- tine gidemıyor. Denktaş bugün Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ibni Sina Has- tanesı'nde rutin sağlık kontrolünden ge- çecek. _
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog