Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurfyel k ı • a p 1 a r ı BİR CUMHURİYET DÜŞMANININ PORTRESl M. Emin Değer CÜmhurivS ^ Paorian»A.Ş Tüıtocagı Cai No 39 41 ..fitop kulübü ı34334ıCagak>gh-laanİjjlTel (212151401% Cumhuriyetî Cumhurryet k ı t a p 1 a r ı ^ ^ J Z M Ö ^ Î N ÎŞGALlNDEN &KURTULUŞA. i â t . Feföfflj Güler Ça£ »öriama A.Ş TütLocagı Cad No 39/41 (34B4ıÖgaIoghı-kanb-jlTel (212)51401 96 "&. YIL SAYI: 28190 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARk NADİR NADİ (7945-7997) 12 ARALIK 2002 PERŞEMBE Kopenhag Doruğu Türkiye'ye tarih tartışmalan altında başlıyor. AB adada çerçeve anlaşma için bastınyor 2003'ün anahtan KıbrısDENKTAŞ: TEMEL SORUNLARIMIZ SÜRÜYOR CHIRAC VE RASMUSSEN't TELEFONLA ARADI Belgeyi imzalayamayız Bush da ikna edemedi KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş, BM'nın yeni planında iyıleştirilmiş kısımlar olduğunu belırterek "Ama temel sorunlarımız sürüyor. Belgeye imza atacak duruma gelmış değiliz. Biz müzakere istiyoruz" dedi. AB'yi eleştiren Denktaş, "Üzerimize geldikçe uzlaşma şansını ortadan kaldırdıklannı bilmelenni istiyoruz" diye konuştu. • 11. Sayfada Türkiye için yeniden devreye giren ABD Başkanı Bush, Fransa Cumhurbaşkanı Chirac ve AB dönem başkanı Danimarka'nın başbakanı Rasmussen'den Türkiyeye "olumlu ve güçlü bır mesaj" verilmesini istedi. Ancak iki lideri de ikna edemeyen Bush, "kriterler yenne getirilmedikçe müzakerelenn başlaması mümkün değil" yanıtını aldı. • 8. Sayfada DorUk UZayabİIİr AB Dönem Başkanlıgı, doruk sonuna kadar Kıbns'ta "çerçeve bir anlaşma" isterken bu durumda Fransız-Alman ortak önerisi olan "2004 yılında randevu, 2005 yılında tarihin", Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak şekilde değiştirilebileceğini bildirdi. Danimarka, böyle bir anlaşma için Kopenhag Doruğu'nun programını esnek hale getirdi. AKP'nİII paketi AKP hükümeti, bugün başlayacak Kopenhag Doruğu'nda AB'den 2003 yılında Kıbns planı ve Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) konulannı "paket olarak" müzakere edecek. Hükümetin bu tutumunda, AB'den Ankara'ya iletilen son mesajlann etkili olduğu öğrenildi. • 11. Sayfada AKP 'den vasa taslağı Şeffaf ihaleye erteleme # Bayındırhk Bakanhğı yetki alanı dışında olmasına karşın konut ve duble yol seferberliği öncesinde, yolsuzluklann önüne geçmek için çıkanlan kamuda şeffaf ihale yasasmın 1 yıl ertelenmesi için taslak hazırladı. HACER BOYACIOĞLU ANKARA - Yolsuzluklann takipçisi olacağı savıyla ıktidara gelen AİCP hükü- meti, yolsuzluklann temel kaynağı ola- rak gösterilen ihale sisteminı yeniden dü- zenleyen Kamu thaleYasası'nın yürürlük tarihinı 1 yıl süreyle ertelemeye hazırla- nıyor. Hükümetin başlatacağı konut ve duble yol "seferberliği" öncesinde, Ba- yındırlık Bakanhğı'nın yetki alanı dışın- da olmasına karşın yasanm yürürlük ta- nhınin 1 yıl ertelenmesi için yasa tasla- ğı hazırladığı öğrenildi. Yeni sıstemın alt- yapısının olmadığı gerekçesiyle hazırla- nan yasa taslağı çalışmalan sırasında. Kamu İhale Kurumundan (KİK) birkez bile görüş alınmadığı belırlenirken Ba- yındırhk Bakanı Zeki Ergezen dün yap- tığı açıklamalarda taslaktan bahsetme- yerek "Bürokratlar hazır değilse yasa ertelenebilir" diye konuştu. \ArkasıSa. 8,Sü. Vde Afdüzenlemesi genişliyor Cumhuriyet Kopenhag Domğu'nu NİLGÜN CERRAHOĞLU SERKAN DEMİRTAŞ SADİ TEKELİOĞLU ve DENİZ İNCEDİKEN ile izliyor Ankara'yı yıldırma planı1 Kopenhag'daki diplomatik çevrelere göre Türkiye karşıtlannın istekleri şöyle: AB ile Türkiye arasındaki iplerin Brüksel değil, Ankara tarafından kopanlması. Bu durum- da "Işte size tarih verdik. Ama ne yapalım siz istemediniz!" diyecek ve Helsinki'de girdikleri angajmandan sıynlmıs olacaklar. NİLGÜN CERRAHOĞLU Diplomatik çevrelerde dolaşan dedikodulara göre zırve karargâ- hı "Bella Center" adına, "iki" değil "dört" gün için "rezervas- yon" yapılmış. Zırvenın olağan sıirpnin ntesine sarkması ve iki çetrefil, dosyalar öylesine kaba- nk ve bır o kadar da yakıcı... 1 Mayıs 2004'te AB saflarına katılması beklenen on yeni Doğu Avrupa ülkesıne genişleme Ko- penhag'dan "start alacak". An- cak müstakbel "on yeni üyeden" S'iyİP p^ari.Uar hâlii tam^mlan- vuracak. Pazarlıktan hazzetmeyen dönem başkanı Rasmussen "ta- rım sektörü" için daha fazla ta- vız isteyen Polonya'ya örneğin şimdıden kaba bir rest çekmiş bi- le: "Ya böyle alın ya bırakın!" Bu pazarlıklann "en hayati" olanı da tahıi Türkive'nin "tarih Savaş hazırhğı ABD'den Irak'a mayın # USA Today gazetesi, Savunma Bakanhğı'nın Irak civannda bulunan çeşitli ülkelerdeki ABD üslerinde kara mayını stokladığını belirtti. Haberde, bu ülkelerin Bahreyn, Katar, Umman, Kuveyt, Suudi Arabistan ile Hint Okyanusu'ndaki Ingiliz adası Diego-Garcia olduğu kaydedildi. • 10. Sayfada Gizliproje Bağdafta Türk casusu # îsrail istihbaratına yakm debka.net internet sitesinin iddiasına göre, BM denetçileri incelemelere başlamadan çok önce ABD, gizli ve bağımsız bir proje başlattı. Projeye katılanların ıse ABD, Ingiltere, Ürdün, Türkiye ve -muhtemelen- İsrail'den geldiği öne sürülüyor. • 10. Sayfada tarih takıyyesi # TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda, dün ikinci uyum paketi görüşüldü. Komisyonda türban yasağı ve Kürtçe eğitim dilekçesi nedeniyle disiplin cezası alan öğrencilere af getirilmesine ilişkin ikinci uyum paketi alt komisyona havale edildi. AKP hükümetinin, düzenlemenin 2000 yılı olan başlangıç tarihini daha geriye çekerek bütün türbanlı öğrencilerin aftan yararlanduıhnasını planladığı belirtıldı. • 4. Sayfada Sonra işi zamana yayıp son genişlemenin gelişmesi ve derinleşmesini bekleyecekler. gün uzama ıhtımalı var yani. Son dakikaya kalan sorunlar öylesine mış değil. Son ana dek süren kar- şılıkh restleşmeler zirveye damga \ArkasıSa.8,Sü.3'te AB DÖNEM BAŞKANI: Türkiye bizi — çok uğraşüracak Rasmussen, Türkiye'nin AB'ye kabulünün "dev bir uğraşrıncı iş" olacağını söyledi. Prodi ve Verheugen, Türkiye'nin Avrupa'mn siyasi ve ekonomik standartlanna ayak uydurmadığım belirtti. • 6. Sayfada İ BUSH'A İLGtNÇ ÖNERÎ Erdoğan gözünü NAFTA'ya dikti "Türkiye'nin AB'ye almmamasının dünyanm sonu olmayacağını'" dile getiren Erdoğan, önceki gece görüştüğü Bush'a, Türkiye'nin NAFTA'ya (Kuzey AmerÛca Serbest Ticaret Bölgesi) alınmasmı teklif ettiğinı açıkladı. • 8. Sayfada ATO EYLEM HAZIRLIĞINDA Avrupa malına boykot çağnsı ATO, tarih verilmemesi durumunda. AB menşeli mal ve hizmetlerin alımmı durduracağını açıkladı. ATO Başkanı Aygün, '"Türkiye aleyhine oy kullanan ülkelere tatile gitmeyin" çağnsında bulundu. • 6. Sayfada BEYAZPERDE AYDINLANIYOR • 14. Savfada YEREL DUYARLILIĞA ÖDÜLLER • 75. Savfada UEFA KUPASI'NDA TUR GECESİ MSpor'da BU KÖY BAŞKA KÖY MArka Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYLREK ABD'nin Değişmeyen Tavlama Yöntemi Hükümet (Abdullah Gül)... Gayri resmi hükümet (RTE) ağırlığını koydu: Ya 2003 ya hıç! Iktidarın oluşturduğu dayatmacı koalisyona Çan- kaya'dakı toplantıda Cumhurbaşkanı ile Genelkur- MArkası Sa. 8, Sü. I 'de Yargıtay'dan onama Işkenceye geçit yok • 1993 yılmda DHKP-C'nin Ege ve Akdeniz sorumlusu olduğu iddasıyla gözaltına ahnan Bakı Erdoğan'm, "işkence sonucu ölümüne neden olan" 6 polise verilen 5 yıl 6'şar ay hapis cezası Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nce onandı. 1 3 . &ıyfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Avrupa - ABD Rekabetinin Gölgesindeki Türkiye! Üzerine çok şey inşa edilen gün geldi çattı. Bu- gün başlayacak Kopenhag zırvesi, Avrupa Birliği'nin en geniş genişleme hedefine yeni bır şekil verecek. Son yılların hemen her zirvesinde olduğu gibi, du- rumu en belirsız ülke, Türkiye! 1999 Helsinki zirvesinde geceyarısı Solana'nın MArkastSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog