Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

11ARALIK »02 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Polislere üniversrte olanağı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - İçışleri Bakanı Abdûlkadir Aksu ile Anadolu Üniversitesi Rektörü Prcf. Dr. Engin Ataç, "Polis Meslek Egitimi Önlsans Programj' protokolünü, Emniyet Genel Müdirlüğü'nün Dikmen Binası'nda dûn düzenlenentörenle imzaladı. Bakardık ile Anadolu Cniversitesı Açık Öğretim Fakültesi'nin dûzenlediği önlisans programıyla her yıl 5 bin polis yûkseköğreıım mezunu olacak. Egitimcier Istanbul'da buhıştu • İSTANBLX (AA) - Meıkezi Hollanda'da tmlunan ve rüridye'nin de üyesi olduğu Uluslararası Eğitim Başanlannı Değerlendinne Kuraluşu'ran (IEA), 'Okuma Becerileri Projesi'nin son değerlendirme toplantısı dün Istanbul'da başladı. Dört gün sürecek toplantıyla ilgili olaıakprojenin Ulusal Araşürma Koordinatöıü, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi (EARGED) Başkanı Yurdanur Atlıoğlu, IEA'nın değişik eğitim alanlannda /e değişik yaş gruplarmda ülkeler arası karşılaştırmalı projeler uyguladığını söyledi. Yalman ve Eruygur'a madalya • ANKARA (AA) - Kara Kuvvetleri Komutam Orgeneral Aytaç Yalman ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral M. Şener Eruygur'a, Gambiya Devlet Özel Onur Madalyası takıldı. Madaryalann takılması amacıyla Kara Kuvvetleri Karargâhı'nda düzenlenen törende Gambiya Savunma Bakanlığı Müsteşan Essa A. Khan, Yalman ile Eruygur'a birer şilt takdim etti. asansör • tSTANBUL (AA)-îstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sirkeci'deki yaya üstgeçidine özürlüler için asansör yaptınyor. îstanbul Büyükşehir Belediyesi Yapı Işleri Müdürii Yunus Balta yaptığı açıklamada, uygulamanın Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi. Balta, 150 milyar liraya mal olacak asansörü, 1-1.5 ay ıçensınde hizmete sokmaya çalışacaklarını kaydetti. • ANKARA (Cumhurfryet Bürosu) - Afet Inan Tarih Araştırmalan Ödülleri, Dr. Günay Göksu özdoğan ve Dr. Çağn Erhan'a verildi. Tûrkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfi tarafından düzenlenen ve jüri üyelflderini Prof. Dr. îlhan Tekeli, Prof. Dr. Sjna Akşin ve Prof. Dr. Mete Tuncay'ın üstlendjgi yarışmanın ödülleri eski îçişleri Bakanı îsmet Sezgin ve Özden Toker tarafından verildi. BeHi'den eylemciye ziyaret • İstanbul Haber Servisi - Türkıye solunun ileri gelen isimlerinden Mihri Belli, ölüm orucunun 506. gününde ölüm orucu eylemcisi Feride Harman'ı evinde ziyaret etti. Aksaray'daki evinde eylemini sürdüren Harman'ın, mücadelenin simgesi haline geldiğini belirten Belli, direnenler yaşadıkça yannlara umutla bakılacağını söyledi. İzmir'de banka soygunu • İZMİR (AA) - Î2mir'in Karşıyaka ilçesinde, bir banka şubesinden 1 milyar 800 milyon lirayı alan soyguncu, kısa sürede yakalandı. Alınan bilgiye göre, Bostanlı'daki Tekstilbank Şubesi'ne gelen soyguncu, elindeki "kurusıkı" tabir edilen tabancayla önce güvenlik görevlisini, daha sonra da banka çalışanlannı etkisiz hale getirdi. Vezneye yönelen soyguncu, kasada bulunan 1 milyar 800 milyon lirayı aldıktan sonra dışan çıktı. Banka personelinin alarma basması üzerine çevreyi saran polis ekipleri, soyguncu Binali C'yi (25) yakaladı. SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk KRİSTOF KOLOMB - BEN, BU TURK YUMURTASINI DİK DURDURAMAM MAJESTE.. Ispanya'nın toksik atık yüklü gemisi 3 yıldır İskenderun'da bekliyor ÜÜçüncü zehirnotasıAKINBODUR tSKENDERLTV - Iskenderun Körfezi'nde bin günden fazla süredir bekleyen 2 bin 200 ton toksik atık yüklü M/V ULLA gemisi için Türkiye îspanya'ya üçüncü kez nota vermeye hazırlamyor. 25 Şubat 2000'de tspanya'dan getirdiği toksik atık yükleri nedeniyle uluslararası katı atık ticaretini düzenleyen Basel Sözleşmesi'ne aykın bulunan ve Iskenderun Körfezi'ne demirlenen Ulla Gemisi sorunu çözümlenemiyor. Çevre Bakanlığı Basın ve Halkla îlişkiler Müşaviri Ash Ceren lnanç, yükün îspanya'ya gönderilmesi içi»«~ girişimlerin sürdüğünü belirtti. Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği, BM Cenevre Ofisi Daima Temsilciliği ve Basel Sekretaryası ile görüşmelerin sürdüğünü anlatan tnanç, konunun Londra Büyükelçiliği aracılığı ile Bayraklı Deyletlerin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Daimi Temsilciliği'ne aktanldığım ifade etti. 'Slrket sorumlu' Dışişleri Bakanlığı'nca sorunun acilen çözülmesi amacıyla tspanya'ya bir nota iletildiğini belirten lnanç, bunun üzerine Ispanya yetkililerinin Madrid Büyükelçiliği'ne ilettilderi yazıda Çe\Te Bakanlığı 'nın tutumunda bir değişıldik olmayacağına ilişkin ifadeler yer aldığıru kaydetti. Geminin tehlikeli yükünü ihraç eden Lafarge-Asland S.A. aleyhine tspanya Çevre Bakanlığı'nca yapılan başvuru sonucunda şirketin, atıklan Îspanya'ya götürmek ve uygun bir şekilde bertaraf etmekle yükümlü olduğuna karar verildiğini ifade eden lnanç şöyle konuşfu: "Kararda uygıüamanın 6 ay içinde tamamlanması gerektiği belirriliyor. Ancak 16 ay geçmesine karşın hir girişimde hıılıınıılnıaıtı." Kar olumsuz etkiliyor başlayan ve dün etkisinj artürarak sürdüren kar yağışı, başta kent içi ulaşun olmak üzere günlük yaşamı felç et- tL Sabah erken saatlerdc işlerine veokuDarmagitmek üze- re yola çıkan yurttaşlar, kimi ana arterlerdeki yoğun kar yağışı ve buna bağh olarak buzlanmalar nedeniyie trafîk kilitleninceyolda kakhlar. (Fotoğraf: AA) Batan tanker Her gün 125 ton petrol irıyorSIZC LACOROGNE(AA) - Ispanya'nın kuzeyba- tı sahillerinde kasım ayında ikiye bölünerek batan Panama bayraklı "Prestige" adlı tanker- den her gün 125 ton pet- rol sızdığı bildirildi. tspanyol hükümeti adına açıklama yapan sözcü Mariano Rajoy, dün dûzenlediği basın toplantısuıda, "Bühnsel kornisyonunyapoğı tah- mine göre, tankerin pru- vasından her gün 80 ton, kıç tarafından da 45 ton petrol sızryor, yani gün- de 120-125 ton petrol- densözediyoruz'* dedi. Sözcü Rajoy, sızan pet- rolün yüzeye dogru yol al- dığı ve yaklaşık 24 saat- te yüzeye ulaşhgını belir- terek tankerin gövdesin- de tespit edilen 9 çatlağın dün 14'eyükseldiğinive daha önce yeni çatlakla- nn oluşmasını hesapla- madıklannı söyledi. GENİŞ AÇI HÎKMET BİLA Erdoğan da Şahin Oldu Tayyip Erdoğan'ın, pazartesi günü Danimarka Başbakanı Rasmussen ile ortak basın toplantısın- dasöyledikleritarihsel sözlerdi. Koskoca Danimar- ka Başbakanı ve AB Dönem Başkanı, Erdoğan kar- şısında rezil oldu. Dili dolaştı, ezildi, büzüldü. Bunlar, belki de Türkiye'de sokaktaki insanın duy- mak istediği sözlerdi. Yıllardır içine attığı öfkenin di- le getirilmesiydi: "Türkiye 'ye müzakere tarihinin verilmemesi çif- te standardın ta kendisidir." "12 Aralık'ta Türkiye'ye müzakere tarihi veril- mezse, ondan sonra Türkiye hâlâ AB 'ye girmek is- ter mi, bu ayrı konu. Türk halkı bu konuyu yeniden değertendirecektir. AB, kararını verirken bunu bil- sin." "Kopenhag kriterierini yerine getirdiğinde Tür- kiye, müzakere tarihi alacaktıryaklaşımını, samimi bulmuyorum." "AB, küçük hesaplaıia büyüklüğünü zedeleye- cek bir yaklaşımdan kaçtnmalıdır." "12 Aralık'tan çıkacak sonuca göre, değerlen- dirmemiziyapıp yol haritamızıyeniden çizeceğiz." "AB bu işe evet demezse, AB kusura bakmasın, dünya banşı için hiç hayırlı olmaz." Erdoğan'ın bu sözleri, gıderek sertleşen tavn bir taktik olarak görülebilir. "Ricacı" olmaktan "mey- dan okuma"ya zorunlu bir geçiş olarak değerlen- dirilebilir. Sırtını Amerika'yadayayıp Avrupa'yateh- ditler savurmak olarak da algılanabilir. Ama bu sözler söylenmiştir. Ve gerçeği yansrtmak- tadır. Üstelik, insanın gözünün içine baka baka ya- lan söyleyen Rasmussen'in hemen yanında ve onun yalanlarının hemen ardından söylenmesi daha da anlamlıdır. Rasmussen, gerek Erdoğan'ın çıkışı gerekse ha- bercilerın soruları karşısında ne diyeceğini şaşırdı. Ikiyüzlülüğü, çifte standardı hiç beklemediği şekil- de ve kameraların karşısında yüzüne vurulmuştu. Sadece kemküm etti. Batılı liderlerin alışmadığı bir durumdu bu. Yüz yüze görüşmelerde başka şey, arkadan başka şey söyleyen. Türkiye'nin üyeliğini artık soytanlığa dönüştürmüş olan bu efendiler, Türk liderlerin, gerçeği bilseler de karşılarında sus pus olmalanna alışmışlardı. O gün karakterieri yüzlerine vuruldu: Yalancısı- nız, ikiyüzlüsünüz, çifte standartlısınız. Peki, Tayyip Erdoğan'ın bu sözleri, Avrupalılan kor- kuttu mu? Korkutur mu? Hiç sanmam. Onlar yine bildiklerini okuyacaklardır. AKP iktidarı Tayyip Er- doğan'ın tehditleri doğrultusunda Avrupa'ya kızıp yüzünü IDoğu'ya mı dönecek? Doğu'ya dönerse, ora- da da dev gibi bir başka Batılı duruyor. Amerika, Müslüman Türkiye'deki Müslüman iktidann, Müs- lüman Irak'a karşı savaşmasını ıstiyor. Buyurun ba- kalım. Tayyip Erdoğan'ın Rasmussen'in yüzüne söyle- dikleri önemliydi. Seçimi kazandığı andan itibaren (bir iddiaya gö-' re 3 Kasım'dan bıle önce) AB ile ilişkilerde, Kıbns'ta yeni adımlar atacağının işaretlerinı veren, statüko- yu değiştirmekten söz eden, "şahin" poiitikaiaraj karşı çıkan Erdoğan'ı, bir ay bile geçmeden "şahin- den de şahin" yapan gerçeklerin anlaşılması ba- kımından da önemliydi. Avrupa'da 15 kapı dolaştıktan sonra Erdoğan'ın geldiği noktayı, ayaklan yere basmadan, huşu için- de, "AB de AB" diye tempo tutan aydınlanmızın, yazar-çizerlerimizin de iyi değerlendinmesi gereki- yor. "AB'ye onurumuzla girelim" diyenlerle sürekli dalga geçen bu aydınlarımızın, Erdoğan'ın bir sö- zünü dahayorumlamaiannı ricaediyorum. Erdoğan, önceki gece, Amerika'da şöyle dedi: "Avrupa Biriiği almazsa, biz de başımızın çare- sine bakacağız. Onurumuzla oynanmasına taham- mülümüzyok." Bu, ne demek bu? hikmetbilaio ntv.com.tr Kredi transferi yapabilecekler Universitelerde ozel oğrencı kae 03.12.2003 (357 gün) u et 0/n Basıt l\j Net Q/ BUeşik "/O 51 51 .10 .35 21.05.2003(161 gün) Net Basit Net Bileşik % o/o 45. 50. .00 .76 Talep edeceğiniz diğer vadelerdeki hazine bonoları için de şubelerimiz hizmetinizde. Müşteri iletişim Merkezi 444 0 600 .*&»•-.- www.oya kba n k.com.tr Hazinc Bonosu alım-saüm işjemîerınızı OYAK BANK Intcmct ŞÜOCSI vt Vüştcri llctışım Merkezı'nden de /apabilırsinır. OYAKİBANK llan edilen oranlar stoklarımızla smırlıdır. ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) -Üniver- sitelerin ön lisans veya lisans programlanna kayıtlı ögrenciler, bir başka üniversitenin ön lisans veya lisans prog- ramlarında sunulan derslere "özdöğrenci" olarak kabul edilebile- cekler. Özel öğrenci- ler, üniversitelerinin uygun görmesi halin- de, başanyla tamam- ladıklan dersleri, ka- yıth bulunduklan prog- rama kredi olarak transfer edebilecekler. Yüksek Öğretim Ku- rulu'ndan (YÖK) edi- nilen bilgiye göre, yük- seköğretim yasa ve yö- netmeliklerinde ön li- sans ve lisansprogram- lanna kayıt yaptırma hakla bulunanlann, di- ğer üniversite ve yük- sek teknoloji enstitü- lerine özel öğrenci ola- rak kabulünü yasakla- yan bir hükmün bulun- madığı belırtildi. YÖK tarafından alı- nan kararda sadece Li- sansüstü Eğitim ve Öğ- retim Yönetmeliği'nin 4. maddesinde belirli bir konuda bilgisini ve görgüsünü arttırmak isteyenlerin ilgili ens- titü ve anabilim dah başkanlığmm onayıy- la lisansüstü derslere özel öğrenci olarak ka- bul edilebileceklerinin, ancak öğrencilik hak- lanndan yararlanama- yacaklannın öngörül- düğü hatırlatıldı. YÖK, bu çerçevede, bir üniversite veya yük- sek teknoloji enstitü- sünün ön lisans ve li- sans programına kayrt- h öğrencilerin başka bir üniversite veya yük- sek teknoloji enstitü- sünün ön lisans ve li- sans programlannda sunulan derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilmelerinin uy- gun olduğunu karar- laştırdı. Özel öğrenci statü- sünde ders alanlar, ders aldıklan üniversite ve- ya yüksek teknoloji enstitüsünde diploma- ya veya statüye yöne- lik haklardan yararla- namayacaklar. Özel öğ- renciler, başanyla ta- mamladıklan dersler- den üniversitelerince uygun görülenleri kre- di olarak transfer ede- hilecekler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog