Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 ARALIK 2002 ÇARŞAMBA 16 TELEVIZYON cumtvıa cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Bodrunu. 10.00 TRT 1 Duygusal 3odrum ilçesine atanan adalete saygılı dürüst ,e erdemli bir bayan yaıgıcın, yörenin güçlü ajasıyla kavgayla başlayan firtınalı aşkının öyküsû aîlablıyor. Türicân Şoray'ın başrolünü de üstlendi- ğ: üçûncü yönelmeıilik çalışması olan fılmde, genç bir ya-gıcm adaletı eşıt olarak dagıtmaya çalışırken, ânüne çıkan engellerle nasıl savaştığı anlatılıyor. Fürnde Şoray'ın yanı sıra Kadir îmanır. Mahmut He- kjmoglu. Kadır Savun oynuyor ( 1976). Gosford Park 11.45 CINE 5 Güldürü <7) (Gosford Park)-Film 193O'luyıllann Ingilte- vÜ/ resi 'nde geçiyor. Sır VVilliam McCordle ve ka- nsı Lady Sylvia. haftasonu aile dostlannı Gosford Park adlı malikanelerine davet ederler. McCordle aı- lesi, Ingıltere sosyetesınde tanınan itibarlı bir aile- dir. Yön: Robert Altman. Oyn: Vlaggıe Smith. Mic- haelGambon(2001 ABD, îngiltere. Italya, 145 dk). Detisn 12.20 Star Duygusal • Ölen bir zenginin oğlu ile û ç düzenbaz karde- şinin, gizlenen tahvilleri arayvş öyküsû. Ergin Orbe\ 'in yönetmenliğıni üstlendiğı yapımda, Tank Akan, Necla Nazır, Adile Naşıt var(1975). Aşk.. 15.15 TRT 1NT Duygusal Fakir bir kız ve zengin bir genç. ailelerinin karşı koymasına karşın bir araya gehrler. Bu zorlu aşk öyküsünde Hülya Avşar. Tank Tarcan, Na- zan Ayaz oynuyor. Yön. Orhan Elmas (1986). Kezban- 17.00 Flash TV Duygusal • Safköylü kızı Kezban'ın, lstanbul'a geldikten sonra kendıni yenileyerek göz kamaştıncı ki- bar bir dilber haline geliş öyküsiinü anlatan sennin ikincisinde, Kezban'ı amcası. kentli bir kız haline getirmek için Roma'ya gönderiyor. Orhan Aksoy'un filminde. Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun rol ahyor. Sevgfli Dayım 17.00 TRT 1 Duygusal • Serüven düşkünü çapkın bir delikanlıyla evle- nne konuk olarak gelen bir genç kızın aşk öy- küsü. Filmde, dünyayı umursamaz bir kişinin şirin yeğeniyle dostluğu ve aşkın önünde nasıl boyun eğ- dıği içtenlikle sergileniyor. Yön: Zekı Ökten. Oyn: Tank Akan, Hale Soygazı. Süleyman Turan (1977). Kara~ 20.45 Flash TV Duygusal • Balıkçılık yapan dedesiyle bırlıkte çalışan gü- zel seslı bir genç kızla, utangaç bır bestekânn aşk öyküsû. Atıf Yılmaz'ın filminde Türkân Şoray ile Kadir tnanır gibi sanatçılar oynuyor (1970). Bdphegor~ 20.50 TRT 1 Gerilim (77\ (Bdphegor: LeFantomedu Louvre)- Mısır'da vl/ yapılankazılarsonucubulunanarkeolojıkeser- ler, Paris'teki LouvTe Müzesi"ne getirilir. Fakat bu eserler üzerine araştırma yapılırken. ortaya bir haya- let çıkar ve müzenin içinde gözden kaybolur. Yön: Jean-Paul Salome. Oyn: Sophie Marceau, Michel Serrault, Frederic Dıefenthal (20O1 Fransa, 97 dk). 21.00 / CNBC-e / The Lost.. Aynntı yanda 23.00 / Kanal D / Karanlık... Aynntı yanda Mola 23.00 Show TV Macera (Layover) - Dan, aradığı mutluluğu evliliğinde bulamamış başanlı bir ışadamıdır. Her ay işi ge- reğı yolculuk yapan Dan. San Fransisko Havaala- nı'nda mola vermektedir. Bu yolculuklardan bihnde tanıştığı Roy'la dost olur. Dan. son yolculukta Vicki adında bir kadınla tanışır ve onunla birlikte olur. Da- vid HasselhofT, Greg Henry'nın ayradığı filmin yö- netmeni Alan B. McElroy (2000 ABD, 100 dk). The Whıte~ 24.00 CNBC-e Dram (The White Balloon) - Razıeh, lran'da yeni yıl kutlamalan sırasında annesınden aldığı para ile bir akvaryurn balığı almak için yola çıkar. Hafta bo- yunca sürücek olan tatilde bütün dükkanlar kapalı olacaktır, bu yüzden küçük kız, ilk kez ailesının gö- zetimi olmadan sokağa çıkar... Yön: Jafar Panahı Oyn:Aida Mohammadkhanı, Mohsen Kalifi, Fe- reshteh SadrOrfani (1995 lran. 90 dk). întikam- 02.10 Kanal D Macera (Elephant \Valk) - Çok zengin bır adamla ev- lenıp Asya'ya giden bir kadın, burada elde et- tıği servete ve görkemlı yaşantıya rağmen mutlulu- ğa kavuşamaz. Yön. William Dieterle. Oyn: Eliza- beth Taylor, Dana Andrevvs (1954 ABD. 103 dk). Yabancı YertiIzleyin Orta Değmez CNNTürk 20.00 '5N İK' TV Servisi- Cüne>1 Özde- mir'in Soner Yalçınla bir- likte hazırladığı "5N lK"da bu akşam, Paris'te yapılan «Yûzüklerin Efendisi" fil- minin galasından görüntüler ekrana geliyor. Programda, filmin oyun- culanndan liv Tyier ve Pe- ter Jakson ile Türkiye hak- kında yapılan söyleşiler de yer alıyor. tv8 21.00 Zirve öncesi 'son tango' TV Servisi - tv8, "AB'de Son Tango" isimli program- la, yann yapılacak Kopen- hag Zirvesi öncesinde Tür- kiye'nin AB üyeliği süreci- ni tüm yönleriyle ele alıyor. Haluk Şahin'in yönetece- gi programa, MHP Genel Başkan Yardımcısı Şevket BülentYahnid, gazeteci-ya- zar Şahin Alpay, yazar Me- tin Aydoğan. şair-yazar ts- met Özel ve gazeteci Zey- nep Göğüş konuk oluyor. Programda, "Türidye'nin babhlaşma sûreci içinde AB üyeliği nasıl bir anlam taşı- yor", "AB içinde Türldye'yi isteyenler ve istemeyenkr knnler" gibi sorulara yanıt aranıyor. Kanal 6 22.10 Merkez sağda bütünleşme TV Servisi - Canh olarak ekrana gelen "Sisler Burva- n"nda, DYP'nin "olağanüs- tü kongre" karan ve bu ka- rar sonrasmda aranan "ge- nel başkan" tartışmyor. Sary- gı Özrürk ve Ömer Faruk Günel'ın birlikte sunduğu yapıma, DYP genel başkan- İığı için adaylıklannı açıkla- yan Ufuk Söylemez, Hasan Subaşı ve Aydın Menderes konuk oluyor. Yapımda, "DYP Hderini bulabüecek mT, "Merkez sağda bir bütünleşme sağ)a- nabflir mi" ve "Sağda bü- tünleşmenin adresi neresi" gibi sorulara yanıt aranıyor. TKT2 23.35 'Sanat-tan' TV Servisi - Kültür ve sa- nat programı "Sanat- tan"da, yayın hayatına kısa bir süre önce başlayan "Pen- guen" mizah dergisi ile ilgi- li bir bölüm ekrana geliyor. Özlem Yurt'un sunduğu yapımda Şebnem Somel'in Mine Sanat Galerisı'nde açılan sergisinden görüntü- ler de ekrana yansıyor. Jean Larteguy 'un romanından uyarlanan yapım, pek çok ünlü oyuncuyu kadrosunda barındırıyor Kariyer için verilen ikinci şans 'Ustalara Saygı' kuşağında ekrana gelen filmde, Alain Delon (solda) ve Anthony Quinn (soldan ikinci) gibi ünlüler var. îki kardeşin kaçmaplanı agr Kanal D 23.00 Karanlıktan Şafağa - From Dusk Till Dawn / Yön: Robert Rodriguez / Oyn: Ouentin Tarantino, Juliette Levvis, Salma Hayek, Cheech Marin, Fred VVilliamson /1995 ABD yapımı /107 dakika. TV Servisi- Arkadaşlan ve akrabalanyla 7 bin dolara çek- tiği "El Mariachi - Gitanm ve Silahını" adlt "düşük bütçe baş>aprtı''yla ünlenen, daha sonra bu filmin bir tür devamı ya da yeniden çevrimi gibi dü- şünülen Antonio Banderas'h "Desperado^yu çeken, ardın- dan da dört bağımsız yönetme- nin elinden çıkan "Tour Ro- oms-Dört Oda"nın bir bölü- müne imza atan Robert Rodri- guez'ın, Quentin Taranti- no'nun senaryosuna dayana- rak çektiği fantastik fılmi "Ka- ranhktan Şafağa", sinemanın "eğlenceük" kısmmı başanyla temsil eden bir yapım. Soyguncu Gecko kardeşler, bankadan çaldıklan para dolu bir valizle Meksika sınınnı geçmek üzere kaçmaktadırlar. Sınıra yakm bir yerde Meksi- ka'ya sığınma hakkı işini ayar- layacak olan Carlos ile buluşa- caklar önce. Sınır kasabasın- daki otele geldiklerinde iki o- da yanlanndaki Fuller ailesi, Seth Gecko'nun peşlerindeki beladan kurtulabilmeleri için yeni şeyler düşünmesine ne- den olur. Fuller ailesi Meksika sınınnı karavanıyla geçecektir. Seth ve Richie, kuşkulanıl- mayacak bu aileyi rehin ahp karavanla sınır geçeceklerdir. Eski rahip Fuller, çocuklannın başına bir şey gelmeyeceği ve Seth'in Richie'nin öfkesini ya- tıştınp, ellerini de kızından uzak tutacağını garanti ederse, onlan Meksika sınınndan giz- lice geçirebileceği konusunda anlaşma yapar. tlk yansı bir y- ol filmi gibi gelişen, ancak ikinci yansında fantastik kor- ku türünün kalıplanyla oyna- yan "Karanlıktan Şafağa", il- gisiz kalınmayacak bir film . Filmin başrolünde Quentin Tarantino oynuyor. Türkiye'nin yol aynmı TV Servisi - Türkiye gündemini oluşturan olaylann ele alındığı "Ankara KuBsi", Sedat Ergin, Fikret Bfla ve Ismet Berkan'ın karşılıklı sohbetlerinden oluşuyor. Yapımda bu hafta, Türkiye'nin Batı'yla olan ilişkilerindeki yol aynmı, Kopenhag Zirvesi'nden tarih ahp alamayacağı ve olası bir Iraîc savaşında Türkiye'nin ABD'nin sıçrama tahtası olup olmayacağı gibi konular ele ahnıyor. • CNN Türk, 22.05 CNBC-e 21.00 The Lost Command / Yön: Marc Robson / Senaryo: Jean Larte- guy, Nelson Gidding / Gör: Robert Sur- tess / Müzik: Franz Waxman / Oyn: Ant- hony Quinn, Alain Delon, George Se- gal, Michele Mor- gan, Maurice Ronet, Claudia Cardinale / 1966 ABD, 128 dk. TV Servisi - CNBC-e'nin "Ustalara Saygı'' kuşağında bu hafta, Marc Robson'un "The Lost Command*1 adlı filmi gösteriliyor. Dik başlı ve otoriter Al- bay Pierre Raspeguy (Ant- hony Quinn) emrindeki bir- likle beraber Çinhindi'ne yollanır. Ancak Fransız kuv- vetleri burada büyük bir ye- ni lgiye uğrarlar. Banş anlaşması imzalan- dıktan sonra Fransa'ya dö- nen Albay adil olmayan bir şekilde zorunlu olarak emekli edilmek istenir. Bu arada bir Fransız generalin dul kansı olan De Claire- fons ile aralaruıda romantik bir ilişki başlar. Öte yandan, yetkililer, bi- raz da De Clairefons'un bağlantılan sayesinde, Al- bay'a kariyerini düzeltebil- mek için bir şans daha ver- meye karar verirler. Albay ve ekibi, Fransız sömürgesine karşı özgürlük için savaşan teröristlere kar- şı savaşmak üzere Cezayir'e gönderilir. Kendisine bir ekip oluşturmak üzere ha- zırlıklara koyulan Raspeguy öncelikle savaşın anlamsız- lığına inandığı için ordudan aynlan yardımcısı Esclavi- er (Delon) ve kanlı çarpış- malardan keyif aldığını giz- lemeyen Boisfeuras'ı yanı- na çağınr. Ancak Albay'ın komuta- sındaki bazı askerler özel- likle Cezayir doğumlu Ma- hidi (Segal) hükümetin bu karannı desteklemezler. Mahidi daha sonra asilerin yanına katılır. Yüzbaşı Esc- lavier ise Aicha (Cardinale) adındaki fahişeye âşık olur. Ancak genç kadın aslında bir ajan ve Mahidi'nin eski bir arkadaşının kardeşidir. Jean Larteguy'un "The Centurians" admı taşıyan romanından sinemaya uyar- lanan yapım pek çok ünlü oyuncuyu kadrosunda ba- nndınyor. Özelhkle ünlü ak- tör George Segal, Mahidi ro- lünde oldukça başanlı. Tv PROGRAMLARI 10.00 Yerli Film: Bodrum Hakimi 11.30 Dızi: Yedrtepe Istanbul 12.30 Di- zı: Nasıl Evde Kaldım 13.00 Haber Bül- teni 13.25 Dizı: Aşkın Gücü 14.15 Dızı: Nısan Yağmu- ı 15.05 Benımle Oynar mısın? 15.35 Çızgı Film: Ay ^ i _ _ 07.00 Kahvaltı 3 I V Haberleri 09.05 ^"^ Homedrom 09.30 Çızgi Film: Mınık Ejder- ler 10.00 Çizgi Film: Sihirii Taş Marimar 18.30 Dızi: Aşkın Yol- ları 19.30 Haber Bülteni 20.25 Spor Haberlerı 20.30 Dizı: Böyle Mı Olacaktı? 21.45 Di- zi: Asmalı Konak 23.00 Bir Yu- 08.55 Yol Durumu 09.40 Para-Metre 11.20 6. Vites 12.25 Iş Yemeğı 13.00 Ajans 14.05 Zırve Takvimı 18.15 Art-lnfo 19.00 Bugün 20.00 BeşNbırK 21.10 SoruCevap 22.05 An- kara Kıılısi ?3.00 Editor 00.15 Sprn- (0 212 A7B 50 00). 10.00 Yeni YY. Keşıfleri 10.30 Yabancı Film: Laramirelli Adam 12.00 Haberler 12.55 Safari 13.15 Sıesta 15.10 Çocuk Kuşağı 15.35 Güzel ve Çirkin 16.00 Ye- "' " -Oizif-I17.15 Kadınca 18.10 Home and 15.00 Geçmişın Gi- zemlerı 16.00 Biog- raphy: Leıf Erıcson 1 7 - 0 0 ModemMucize- ler Sınema 18 00 Çatışma; Savaş Savaşçısı 16.30 Dızr Sevgılı Raymond 17.00 Yerli Film: Sevgili Dayım 18.00 Haber 18.30 Dızı: Bızım Evin HaHerı 19.05 Dizı: Yedi Numara 20.00 Ana Ha- ber 20.45 Şans Topu Çekılışı 20.50 Yabancı Film: Belphegor - Louvre'un Hayaleti 22.25 Dızi: Şapka- dan Babam Çıktı 23.25 Açıkhava Konserleri: Müslüm Gürses 00.25 Yabancı Film: Sihirii Baloncuklar 01.55 Dızi: Komiser Davinci (0 312 490 43 00) . 10.35 Sağlık Olsun (Canlı) 11.00 Ha- berler 11.10 Kent Yaşam (Canlı) 12.10 Ekonomi 12.25 Spor 12.35 Iş Günü 13.00 Haberler13.35 Dünya Gündemı 14.40 Yurt Gündemı 15.10 Çerçeve (Canlı) 16.35 Ekonomi Ha- berleri 17.50 Güne Düşen 18.00 Haberler 18.10 Dün- ya Gündemı Haber 19.45 Ekogün 20.00 Akşama Doğ- ru 20.30 Terör Çemberı 21.00 Haberler 21.10 Siyah- Beyaz 22.00 Haberler 22.10 Reçete (Canlı) 22.55 In- gılizce Haber 23.00 Gun Biterken 23.35 Sanat'tan 24.00 Haberler 00.10 Coppelia (0 212 259 72 75) . 08.00 Toprağın Bereketi 08.30TV Oku- lu 09.00 Flipper 09.30 Benimle Oynar Mısın? 10.00 Bir Sobbet Bır Lezzet 10.20 Kannca Kararınca 11.00 Dızi: Bızim Mahalle 11.30 Dicle'den Gelen Şifa 12.00 GAP FM 13.00 Gi- de Gide GAP 13.58 TRT 3'e Geçiş 14.00 TBMM-TV (Canlı) 19.00 Avrupa Şamp. Lıgı Voleybol Karşılaşma- sı 20.30 Artıstik Patinaj Şamp. 21.00 Pota (Canlı) 22.00 2002 VVımbledon Tenis Tumuvası 24.00 Kapanış. 09.00 Açık llköğretım Okulu lletişim Rehberlik ve Ders Programı 10.00 Bır Besteci 11.40 Bir Solıst 12.50 At Ya- rışlan (Canlı) 16.30 Şarkılar Bızi Söyler 17.40 Bır So- list 18.00 Fasıl 19.30 Açıkögretım üsesı lletişim ve Rehberlik Ders Programı 21.30 K.B. Izmir Devlet Kla- sik Türk Müziğı Korosu 22.20 Ah Bu Şarkılar 23.30 Türku Türkü Türkiyem 00.30 Bır Dılden Bır Telden. 10.30 Gülümse (Canlı) 11.10 Lezzetin Keşfi 11.30 Dizı: Yedi Tepe Istanbul 12.30 Dizi: Nasıl Evde Kaldım 13.30 Uzaktakı Yakınlanmız (Canlı) 14.30 Dızı: Şaşıfetek Çık- mazı 15.15 Yerli Film: Aşk Hikayemiz 16.45 Çizgi Film: Yolanda 17.10 Benimle Oynar Mısın? 17.40 Memleket Saati 18.00 Haberler 18.30 Dizi: Bızım Evin Hallerı 19.00 Dizi: Yedi Numara 20.00 Ana Haber 20.40 Şans Topu Çekılişı (Canlı) 20.50 Dizı: Kuzenle- rım 21.45 Dızi: Kısa Devre 22.40 TSM Konserı 23.40 Almanya'dan 00.25 Türkiye'yı Konuşalım. 10.30 Sabah Key+i 11.50 Sa- na Mutfağı 13.00 Gun Ortası 13.30 Çızgi Film: Mınik Ejder- ler 14.00 Çızgi Film: Sihirii Taş 14.30 A'den Z'ye 17.30 Dizi: dum Insan 00.30 Dızı: Las Ve- gas Sırları 01.30 Gece Haber- teri 01.40 Homedrom 02.10 A'dan Z'ye 04.40 Belgesel: Haberci (0 212 354 30 00). 06.00 Kral Arthur ve Şovalyelen Çıl- gın Jack 07.00 Güne Merhaba 08.45 Dinamik Sabahlar09.00 Dızı: Samantha 10.00 Dizı: Camilla 11.00 Dizi: Yalan Rüz- gârı 12.00 Dizi: Sıdıka 13.00 Kadın'ca 16.45 Dizi: Çirkin Betty 17.45 Dızı: Deli Yürek 19.00 Ana Haber Bülteni 20.15 Film Gibi 22.00 Dizi: Tatlı Hayat 23.00 Yabancı Film: Mola 00.30 Haberci 01.15 Spor 02.00 Haber Hat- tı 02.30 Sinyal 03.00 Yabancı Film: Leprikon 04.00 Dizı: Sa- mantha (0 212 355 01 01). 07.00 Bu Sabah 09.10 Duma Duma Dum 09.50 Çizgi Film Kuşa- ğı 10.50 Mutfakfa Keyif 11.00 Sabah Sabah 13.00 Ha- berler 13.20 Dizi: Aşk Meleği 14.20 Dizi: Eyvah Kızım Büyu- dü 15.30 Çizgi Film Kuşağı 17.10 Lezzet Kulübü 17.20 Sevimli Kahramanlar 17.50 Di- zi: Vay Anam Vay 18.30 Dizi: Ruhsar 19.30 Ana Haber 20.30 Dizı: Kırık Ayna 21.45 Kim 500 Mılyar Ister 23.00 Ya- bancı Film: Karanlıktan Şa- fağa 00.30 Genç Bakış 01.50 Bu Gece 02.10 Film: Intikam Geçidi (0 212 215 51 11). 06.30 Güne Baş- larken 09.05 Ekonomi 09.45 Spor 10.10 Sağlık Raporu 11.10 Eylem Planı 12.00 Gü- nün Içinden 13.10 Eylem Pla- nı 13.45 Ekonomi 14.10 NTV'ye Sorun 15.00 Dünyaya Bakış Haberler 15.10 Kopen- hag'a Doğru 16.00 Dünyaya Bakış 16.35 Ekonomi 17.00 Anahtar 17.45 Gece Günduz 18.10 Spor Saatı 19.00 Akşam Haberleri 20.05 Yakm Plan 21.05 Futbol.Net 22.05 Bel- gesel: The Human Body 23.00 24 Saat 00.30 Transworld S- port (0 212 335 00 00). star 08.30 Günaydın Türki- ye 10.00 Yaşanacak Çok Şey Var 11.10 Dı- zi: Aşkın Peşınde 12.20 Yerli Film: Delisin 14.50 Gerçek Hayatlar 15.50 Aydın Havası 17.10 Çizgi Film Kuşağı 17.50 En Büyük Yanş- ma Bu Yarışma 18.20 Çızgı Film Kuşağı 19.00 Ana Haber 20.30 Yasemince 21.30 Maç önü 21.45 Şampiyonlar Ligi: M. United-Deportivo (Canlı) 23.45 Şampiyonlar Lıgı: B. Dortmund - Milan (Bant) 01.10 GeceHattı (0 212448 80 00). star*max rj7.30KraiTVMü- jK zık Programı Ya- yını 18.30 Yerli Film: Elveda Mutluluklar 20.00 Haber 20.40 Dizi: Kayıp Dünya 21.40 Dizı: Sır Dosyası 22.40 Teksoy Görevde 23.40 Şampiyonlar Lıgi: Juventus - Basel (Bant) 01.30 Kral TV Müzik (0 212 448 80 00). 08.30 Erkan Tan'la Başkentten 09.30 Ha- berier 09.35 Ekonomi Sohbeti 10.00 Haber- ler10.35GüncelSağlık11.00Haberter11.35 Satır Arası 12.00 Haberler 12.35 Günün Içinden 13.00 Haberler 13.35 Gunun Içinden 14.00 Haber Bülteni 14.35 A.Bye Doğru 15.00 Haberler 15.20 Ekonomi 15.35 Satırarası 16.00 Haberter 16.20 Ekonomi 16.35 Ekonomi 3. Seans 17.20 Spor 17.30 Dünya Raponj 18.00 Haberter 18.15 Spor 18.30 Haberler 18.45 Söy- leşı Programı: Seslı Düşunenler 19.30 Dizı: Bizım Ev 20.00 tv8 Ana Haber Bülteni 21.00 AB'de Son Tango 00.30 Haber Aktif 01.30 SKY (0 212 288 51 52) 06.15 Yabancı Film: Içimdeki Ateş 07.45 Yabancı Film: Işte Deniz 09.30 Dizı: Aşk Rüzgârı 10.20 Yabancı Film: Büyük Soy- gun 11.45 Yabancı Film: Gosford Park 14.05 Yabancı Film: Vücut 15.55 Yabancı Film: lyı Adamlar 17.30 Di- zi: Aşk Rüzgan 18.30 Başka Yerde Yok 20.00 CINE 5 Haber 21.00 Dizi: Soprano 21.55 Dizi: Oz 22.50 Yaban- cı Film: Bekleyış 00.15 Fantasy (0 212 336 75 15). 09.00 Papatya Falı 11.00 Gönül Bahçesi 14.00 Klipart 17.00 Yerli Film: Kezban Ro- ma'da 18.30 Dizr. Canısı 19.30 Flash Haber 20.00 Merkez Masa 20.45 Yerli Film: Karagözlüm 22.15 Turkülerle Turkü Bacı 24.00 Gerçek Kesit 01.00 Yabancı Film: Intikam Arayışı (0 212 256 82 82). • 15.00 Asit Mağaralan 15.30 Rolex Ödülleri: Michel Andre 16.00 Kayıp Dunyalan Insanlar- Kımiz? 17.00 Sınırların Dışına Doğru: Yağ- m u r |u Bölgeter 18.00 Mumya Gösterisi: Mum- ya Operasyonu 18.30 Yaşalan Ölülerin Hikayesi: Meç- hul Asker 19.00 Kayıp DünyaJar: Insanlar-Kimız? 20.00 Öldürmeye Programlananlar: Bataklık 21.00 DNA De- tektiften: Maymun DNA'sı 21.30 Rolex Ödülleri: Dave Halliday 22.00 Zamanı Kovalarken: Vancouver 22.30 Yaşayan Ölülerin Hikayesi 23.00 Ölunün Bılmecelen: In- faz Adası 24.00 Mumya Göstensı (0 212 293 00 68). 09.30 Tamek Saatı 10.00 Dızı: Eltiler 10.30 Esra Özmen'le Her Sabah 12.00 Haberler 12.30 Dızı: Sahte Dünyalar 14.30 Kadının Se- si 16.00 Dizi: Günah 17.00 Dizı: Güzel Virgınıa 19.00 Ana Haber Bülteni 20.05 Spor 20.15 Dızi: Çocuklar Duyma- sın 21.45 Yasemın'ın Penceresı 23.15 Neler Oluyor? 00.30 Gece Haberlen 01.00 Kadının Sesı 03.00 Esra Öz- men'le Her Sabah 04.30 Dizı: Eltiler (0 212 454 56 00). Away 18.35 Yeni YY. Keşiflen 19.00 Haberler 19.15 Gunun Konuğu 19.30 Dızi. Paşa Baba Konağı 20.00 Ana Haber 21.00 Çapraz Ateş 22.00 Mısralarda Bu- luşalım 23.00 Insan ve Yaşam 23.30 Yabancı Film: Vahşete Çağrı 24.00 Gece Bülteni 01.15 Yabancı Film: Laramirelli Adam (0 242 244 03 00). • ı 08.45 Kurtuluş Savaşı Günlü- İULUSAL KANAL | ğü 09.00 Günün Içinden 09.45 Spor 10.05 Gundem 10.20 Güne Bakış 11.05 Türkiye'de Bugün 11.30 Köy- den Kentten 12.10 Uçüncü Zil 13.00 Haberler 13.30 Bilim Ansiklopedisi 14.00 Günün Içinden 16.00 Ha- berler 16.15 Dünya Turu 17.15 Spor 17.30 Emek Dün- yası 18.00 Haberler 18.15 Prof. Dr. Uçkun Geray ile Sohbet 19.05 Tarım ve Yaşam 19.30 Ana Haber Bul- tenı 20.45 Spor Haberleri 21.00 Gunun Yorumu 21.30 Büyuteç 23.00 Son Nokta (0 212 251 50 90). O7 -0 0 Yenigün (Canlı) 09.00 Sabah l _/*W Türkusü 10.00 Haber 10.05 Bız BızeK —~^ L (Canh) 12.00 Haber 12.05 Pop Cafe (Canh) 13.00 Haber 13.20 Spor Haber 13.30 Yaban- cı Film: Kötüler Şehri 15.00 Haber 15.05 Spor Ha- ber 15.10 Belgesel: Amencan Hunter 15.40 Ölay Net 16.00 Haber 16.05 Belgesel: Amencan Hunter 17.00 Haber 17.05 Spor Haber 17.10 Soru Işareti 18.00 Ha- ber 18.05 Dunya'da Bugün (Canlı) 18.30 Dizı: Siıper Çocuk 19.00 Haber 20.00 Spor Haberlen 20.30 Özel Etap 21.00 Haber 21.05 Çekirge Magazin 22.00 3. Sayfa (Canlı) 22.30 Halk Meydanı 24.00 Haber 00.05 Açık Gorüş 01.30 Soru Işareti (0 224 331 70 00). 07.45 Küçük Kardeşim 09.15 Kambur 11.25 Yenilmez 13.05 Şaşırtmaca 14.40 Korkunç Muzır 16.20 Suyun Ağırhğı 18.20 Tehhkeli 20.00 D-Friends 118: Oyun (Altyazıh) 20.30 Akıl Defterı 22.25 Yabancı Film: Hal- kımız Avanta Peşinde 00.15 Yenilmez 01.50 Kor- kunç Muzır 03.30 Suyun Ağırlığı (0 212 326 00 00). 09.13 Paranın Rotası 10.20 Ekonominin Nabzı 10.30 Ankara Gündemı 11.18 Eko- nominin Nabzı 11.36 Sıgorta Sektörü 12.18 Spor 12.34 Vitrın 13.28 Tuzu Biberi 14.20 Spor 14.38 Sanat Borsası 15.23 Odak Noktası 16.37 Dün- yada Bugün 17.23 Ekonomi Politık 18.00 Haber 18.30 Ana Haber Bülteni 19.34 Spor 20.00 Haber 20.30 O- dak Noktası 21.36 Yaşamın Içınden 22.30 Ekonomi t Politik 23.23 Gundem (0 212 326 00 00) Hattı-Tıcaret Savaşian 18.30 Çatışma: Savaş Hattı - Almanya Bombardıma- nı 19.00 Yaşayan Tarih: Endüstrinin Imparatorlan 20.00 Teknolojı ve Ula- şım: Trenler 21.00 Geçmişın Gızemle- ri: Dövme 22.00 Biography23.00 Mo- dern Mucizeler (0 212 326 00 00). 08.00 Rakamlar Konuşu- yor 09.00 Ankara Kulısı 09.15 Teknık Analiz 10.00 Piyasa Ekranı 10.45 Vadeli Işlemler 11.45 Sektör Raporu 1Z00 Finans Cafe 12.30 So- ru Yağmuru 14.00 Piyasa Ekranı 14.45 Ankara Kulisı 15.15 Analiz 15.30 Ana- listler Soruyor 16.00 Son Baskı 16.15 TMT 16.45 Günden Kalanlar 18.00 Dı- zı: Chıcago Hope 19.00 Dizı: Mad About You 19.30 Dızı: Just Shoot Me 20.00 Dızi: Ally McBeal 21.00 Yaban- cı Film: The Lost Command 23.00 Dızi: NYPD 24.00 Yabancı Film: The VVhite Balloon (0 212 330 01 01). KOPENHAGV DOĞRU G Ü N Z İ R V E ÖNCESİ TÜM GEÜŞMELER B O Y U Bonu Güven - Mirgün Cobos 21K)5 FUTBOL.net Murot Kosova Gençlerbirliği Teknik Direktönj Ersun Yanal 22.-05 THE O HUMAN BODY BBCBdgeseli-llBölüm
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog