Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 ARALIK 2002 ÇARŞAM 12 EKONOMI BORSA 10 ARALIK 2093 Önceki & & Oeğşım JfaeAiı Kapanş Oüşa Yöfcsek Kapanç % Ağrttt işfan Ortfiy. Hactn 300 rtüna "ımalt" lA * 000 Adar» îmento B " ' " " AVorÇınentc Akba* 4400 1*5 -2O0 63C0 4350 6403 /9SD ı 100 2&0O0 7-0000 4 450 *iottOJ 1 1 3 400 -"5 00 "-IO0D0 Atenerj AkratsM Atea Aragsra Aksu-'eoı ABıtaCamer AlartcSMYO AarkcNottng Afcaö "iSetaş AfcMmltu/DeJ AfcmKagrl AtorKırya AlıemaSfYat Ort AltemjBBank 1623O0 162393 16=000 165O000C 1,300 12*5 1325 132500 «200 6200 6300 13250 9,900 3400 18 750 6000 8900 2 750 6400 630000 6203 6400 6-fOOOC t2 "50 13250 ^3^•^X 9700 10100 1O-00J» 3355 3450 3*5000 16500 1950C 1955000 3900 63O0 63O00C 9100 9-000C 2900 25ÖJ0C 78000 """000 3C 14 250 1*000 X y AnattuCam AnarjctoEfes 8 700 2450 75000 75000 14 000 13*30 253O0 25000 26500 26=0)00 1 750 1 3 » 1*250 12O000C 2700 2o50 3100 300 b50 2100 14^50 AnadduHayat AnaflAjlsuzu Anadt*j Sıgorta AratTs*» Arena Sgcayar ArsarTetotjl Asösan AtaYatftt A,akıJeGWYO AnanttsYat Ot l((35 v al Ort was>aYat Ort AyenEnerj A BakAm&aıaı Ban TÎ 2*50 2800 3050 1450 650 2075 13 "50 2 " 5 2350 2",500 2*300 285O0 28&O00C S"00 5600 6000 59O0DC •975 13500 425 960 15 300 2850 23500C 2 900 233000 3 3ÛC 3 "DQ QC 1600 150000 670 67000 2 175 2'3Û00 15500 1525C0C 2 4-5 2-J7500 Ç Satısöke Çıfnsnto BekoBektron* Bemfcm "ete&l Beş*»; Futbol Vat 8otuÇımentc Boıova Vapf BonısanBoru BorusanYat Paz. '925 12*50 1400 960 15 003 10000 9900 *6O0 "300 15250 2 700 440 4J0 ^73 12 3 1B25 «00 2 700 2600 11000 000 11250 i'000 11500 1150COO 30500 30000 31CO0 3 1 3 X 0 0 18250 10500 4*00 4500 6200 1725 19 500 17*5 2650 4000 2 025 2025 05 1400C 14O000C 145C 1-4500C 1005 1O000C 16 00C 15~50 0C 10300 1O250D0 8orr "TMOOO (5000 1550c 1S2S0O0 26O0 2 "5c 2~5C0C 4JO 480 -teoOO 1300 127500 1325 132500 2 750 2"3C00 1 300 1125C0C 4900 161X0 18500 1850COO 10503 11000 I1Û0C00 4350 4 « 0 4-OC00 4350 155C00 6600 66OCO0 1750 l ' K O O 19300 1960000 1300 1—500 2 700 2TC00 4350 4-35C00 5050 4400 6200 1T5 19000 1725 2600 3900 4800 4*M 5O0CK 4900 «5CO0 Bosch Fren SetemKri 460,0001 440 COO! 4500001440OB00 3330 3330 3350 3cxOCOO 40000 39000 41000 4O60C00 BsnPronlo BumerangYaf Ort 1425 7100 12000 4600 Commeraaf Un Sıg 13 500 28500 28300 30000 3OO0C00 g Burçe» Bursa Çmento 1323 '0W 1475 142*00 300 7-40COO 11503 12000 12O0C0C 4 750 470000 14250 14O0C00 2 400 2375 00 625 162300 2600 2*5C00 4500 13 '50 2325 22*5 1,5oO 155C 2600 240C 22000 22taH 22750 2250C00 3550 3350 3550 355C00 3350 3250 3400 3*0000 6100 6000 6200 S20COO 24500 24 000 26250 2625000 9700 960C 9900 9«0C00 750 7 u 740 "10Û0 6300 6OX 6400 S2O300 1600 1525 '650 1625.00 2850 2850 2950 290000 3000 29» 3550 305000 5 150 5100 5800 540000 2600 2500 2630 260000 1 125 1 0*5 1 130 112* 00 12230 12 000 12 250 1225000 2850 2700 2300 290000 1750 1700 1300 180000 2650 2600 2850 285000 3300 3250 3350 330CO0 1225 1200 1225 1225 00 14500 14250 147=0 1*50000 45000 44000 45000 45OÛ000 1500 1450 1500 1500 00 3,550 3460 3600 36O0OO 2700 2400 2800 2*0000 10250 10000 11000 11OO00O 6'DO 5900 63O0 530000 EÖeserGMm Egs fin <r A.Ş ğsHoktng EmekBektr* Emt«şAn*aB| E-nkalrşaal Ertıosan 6900 940 10*5 460 660 250 2250 18*5 6 30C 940 1C25 2x25 1850 7000 980 1<25 2 1950 7t)O0 00 970 00 7C5OO 22"5 0O 190000 1 7" 143 t 14 2 S 154 1.92 161 159 202 147 267 500 225 364 267 392 161 308 238 702 4 21 364 351 253 31) 250 39= 185 455 185 2.27 222 164 137 4 76 I '1 645 145 139 8 75 204 104 13 44i t.25 5.26 423 215 434 192 22, 149 164 714 103 533 1.59 156 175 167 12S 175 286 755 14' 370 32 328 145 319 2 8"5 6963 4401 1 158 *184 162 383 1308 6345 6303 13 TO 9916 3402 19091 6125 8955 2 824 '6939 13 •« ?5S90 1 981 2336 3203 1515 661 2128 14 717 2420 28,077 5852 1991 13593 1425 964 15 442 1010" 7829 15136 263* 448 1298 1819 2 730 11195 11249 »442 18248 10 756 4 418 4 474 6433 1732 19417 1760 2629 4205 4394 4845 1446.S66 3482 40373 29166 138" 7332 11 752 4668 13943 2354 2 546 22512 3488 3339 6061 9 791 724 6218 1625 2896 2996 5852 2582 1122 12246 2874 1758 2 "75 3290 1213 14 548 44 619 1487 3.544 2 "18 10.656 6 181 6909 960 1092 70 09 280 514 5642 29152' 139466 4BT- 29929 7561 13400235 314 639 3 435462 429 4'5 1 781 %55 5 420 3O0 -2555 8?o« 171036 J80172 1431^20 62"14 14 096 34t662 610,60' 9819 91925 101348 1.207 81 1,925864 133 631 360 32 1 178258 24839" 12 364 596 4*9* 391,51 1249680 2289 266925 1486 822 11098 33458 1965086 114 61, 137 794 50 769 42096 40 61 3283 090 21112 83222 209329 60012 621 "30 19824 236 O'S 13 020 625132 33*1 249 982 15 9*3 200,965 32 719 82289 21662 3'338oC 51,0* 18132 857,566 37113 18009 214*9 156 866 449 313 271002 18748 69265 87*73 16644 1 173 125 1424297 965 45c 95 524 31 647301 '3602369 36684 165993 1482612 188.51 •9439 454.520 69*455 1380030 1*1565 380 239705 "9199 48500 48000 50000 5000000 3900 3903 3950 3S5000 20 5O0 20^50 20 "50 20750 ÛO Escorf Computer Esem âpor Sıym B Ort Favon DmtenmeMer ş y RnensFn K» RR915 Yst. Oft F-MtantPis«xı 465C 3350 880 1175 520, 1200 2225 270C 69C 98C 4o50 3350 6*0 1 150 1175 2225 2,650 620 360 5 1=0 3400 1200 515000 335000 91000 1200 00 1250 122500 2325 227500 2 750 270000 70000 99000 7'0 1000 137 500 137 W 14CO0C 14O000OD 17 75C 17250 18 000 1800000 5200 5100 5 400 530000 Saiatasaray SporBf 32000 J2000 33500 3300000 3 a » » Bankas 2"00 2SoO *5C 270000 1925» a Garaıs yat Ort Gtotaf MenkU Defi actava 00 3c«Jas Kuyumcuk* 2SoO itoO 30 7200 1,375 1500 185 *5C '925 80C 79000 7600 76O0X 1450 157' 1926 1550 1550 Oottâf Çım&ito SSOHoMmg GutreFaö* HumyetGtf 103Ş IMasEvAıeften İMasGMYO hasHokJra ktBatFin Kr Intana SHdarAn**/ I; Bankas A Iş Bankas. IBı Iş Bankas; IC Iş Ban«as< (Kır 3 O00 000 000 Iş Fin Kı 1 075 Iş 3MY0 1 100 Iş Yat Ort 1175 IZITW Oemr Çeft 1250 4000 8,800 88C 81" 800 2 "00 1900 780 7600 13*5 1550 1.900 1450 1525 1475 2 475 ^450 13500 13500 8400 8303 1300 12250 2000 4200 700 5300 8400 2 750 2 575 20OO 540 11 50 11500 12000 120ÛOX 4050 4060 4400 435000 20520000 760000 740000 *80000 -8OOO03C 5800 56OC 5,900 5900X 1450 00 1575 00 1900 00 tsaoo 155000 350 2525 00 4 000 1375000 8600 aeoooo 1325 132500 2000 12300 1250000 1550 2 050 2000 00 4JO0 «0000 725 1725 00 5600 36OOO0 B40O 10100 1O100O0 2*50 2S5Û 295000 3350 305000 2250 217500 125C 4100 1650 5100 2650 2000 p Karüemr A Kardemr Dt Karsan Otomoov KarsuTeksS 1(T5 1050 1 125 1,225 360C 8'00 880 50 790 1150 1 125 1200 1273 4,200 4100 00 9100 8900.00 920 830 1125 00 1125 00 117500 25000 840 91C0C 82C0O 82C0C Kav ~w Pa? ~ıc Keteoek Mobılya KNmasar K>)ma OçHoöng •v rfnr Gttaa 16500 160O0 16 30 1S75C00 23*5 2350 2425 240COO 5300C 530O0 34000 5300C00 290C 2900 3100 3^0000 115C 1150 1225 1223 OO 1650C 16*500 70O0 '700000 15". 3*5 1&5 1600 00 13000 13000 13*50 1325000 *80C "700 İ3OC 8 0003 2" 500 20 300 «123C 21250 00 oOOO 5300 ^3OC 6'OODO ' 11 133 309 •28 122 10 75 3 41 213 208 2.25 145 102 182 141 192 313 132 128 545 161 51" 164 202 135 238 192 204 147 566 2024 727 18 4o 8 75 213 741 2.63 172 465 227 2.50 1 4 3 41 1.23 iX 152 105 690 652 303 159 1S2 385 366 16"" 2.243 66604 1910 124 585 49137 5116842 3901 2306 20511 16.278066 3,390 331762 896 21991 1192 8403 1.214 2.275 2 715 691 983 138,660 17 628 5169 32856 2 706 1893 781 7402 1405 1546 1900 14'6 1531 2505 13 751 8453 1.295 12294 1994 4,227 1697 5414 9469 2895 2968 2175 11732 4511 756667 5798 1 116 1099 1 166 1244 40S6 8875 903 820 820 16 528 2391 53,231 3 021 1195 16668 1603 13 368 8060 20346 6-18 91484 141611 16576 55 ZT 5.490496 21215 1428630 150148 82173 27 27957' 86.903 111.276 5359 1332<T 76380 366 779 2909237 174971 1738641 17211 11072" 2 710,258 150,266 908533 14.347 274.308 2838 705 1İ3UÎ9 1441945 4 'at978 22.254.914 76J94 373790 11,360 33 061933 96499 1 12326! 209059 173O94C 135065 63952 287 88' 273^68 1904 813 96955 26953 32,550 171994 2-4 990 28652 23'21 5 163384 421"38 •2 707.223 2435 Vergi affına hazırJanan Maliye, gecikme faizinin en az yüzde 60'ını silecek Odemeyen yine kazandıHACER BOYACIOĞLU ANKARA - AKP hukumetının seçım taahhutlen arasında buJunan "vergi banşı" projesıyle, vergısını odemeyen yıne kazançlı çıkacak Cuma gunü Başbakanlık'a se\k edılmesı on- gorûJen taslakJa, bınkmış vergi borçlannda- h gecikme faızııun yuzde 65 'ınden \ azgeçıl- mesı ongoruluyor Oratun, cuma gunune ka- dar yapıTacak çaJışmalar kapsaırunda yuzde 60-80 arasında değjşebıleceğuıe dıkkat çekı- lıyor Projerun Başbakanlık'a gondenlmesın- den once ıse, Maliye Bakanı Kemal l nakı- tan, vergıde seferberlık çağnsı yapacak Una- • Cuma günü BaşbakanJığa sevk edılmesı öngörülen tasannın yanısıra Maliye Bakanı Unakıtan, yann 10 ıhn defterdanyla 'vergıde seferberlık' çağnsı yapacak. kıtan'ın yann gerçekleştıreceğı bır toplanOy- la yapacağı çağn sırasuıda, 10buyuk ıhn def- terdan da hazır bulanacak Malıye Bakanlığı, burokratlan vergı banşı projesıneyonelıkçaJışmalanhızIandırdı Edı- nılen bılgıye gore, Gelırler GeneJ Mudurlüğu merkezlı olarak yurutulen çalışmalarda gelı- nen son aşama şoyle - Cuma gunu, Başbakanlık'a se\k edılecek yasa taslağında şu anda, bınkmış vergı borçlannda aifedılecek faız oranı yuzde 65'e yakın olarak be- lırlendı Ancak bu oranın geçmış yıllardakı uygulamalann ıstatıs- tıksel sonuçlanna gore, yuzde 60- 80 arasında değışebılecegı belutılıyor -Affa yonelık beklentı nedenıyle, vergı tah- sılaö oranJarmın duşmesı Maliye Bakanı Ke- mal Unakıtan'ı da harekete geçırdı UnaJcı- tan 'ın yann duzenleyecegı bır toplanöyla ver- gıde seferberlık çağnsı yapacağı oğrenıldı Unakıtan'ın çağnyı, 10 buyuk ılın defterda- nnın da bulunduğu bır toplantıyla yapmayı planlandığı belırttlch Rekor borç Borsa Kopenhag Zirvesi öncesi gırdiği beklejiş eğiJımıne ara verirken, Hazine. dun gerçekieştirdiği ikj ihaiede 3.6 katrihon liralık net borçlanmav la rekora koştu. Duzenlenen 161 gün vadeli ihaiede, 1 katrihon 241.8 rrthon liralık net satışla tekiifln yuzde 87"si karşılanırken, bileşik faiz yuzde 50.7 olarak belıriendi. 357 gun vadeli ihaiede ise teklifîn juzde 95'i karşılandı, bileşik faiz yüzde 51.33 düzeyinde olu$ro. Bono piyasasında ise Hazine'nin başanlı borçlanması sonrasında faizler gev şedi. Piyasada en çok ışlem goren 2 Temmuz 2003 kağıdınm bugun valorlu işlemlerde bileşik faizi 52.36 oldu. Istanbul Borsası, Turkhe'nin AB uveliği için beklediği muzakere tarihine ilişkin belirsizlikkrin netleşeceği Kopenbag goruşmeleri öncesindeki b^klevişe dun ara verdi. Vatırımcıların borsadakı duşuşu tepkı alımlarıvla karşıladıği borsada, Ulusaİ 100 Endeksi, yüzde 2.71 yükseldi. Endeks günu 13 bin 47puan seviyesinden kapadı. MERKEZ BANKASIKURURI GfNSl i 4BD Dolan 1 AvııstraKa Dolan 1 Danımarita Kronu 1 Ingılız Sterlını i Isviçre Frangı 1 Isveç Kronu 1 Japon Vem 1 Kanada Dolan 1 KuveytDınan 1 Norveç Kronu 1 Sud. Arb Rıyalı 1 Euro 1 Bulgar Levası 1 Iran Rı>alı 1 Rumen Leyı 1 Sun\e Lırası 1 Lrdun Duıan I Yem kail Şekelı AUŞ 1550943 872,463 211,297 2449,039 1 063,276 171491 12,561 994,812 5,105428 213,698 414 78" 1 569,554 DÖVİZ SATTŞ 1558421 878,171 212337 2461,841 1070,125 173276 12,644 999,509 5 T 2 673 215,139 4155H 1 57 7124 11ARALJK 2002 AUŞ I 549 W 868450 211149 2 447125 1 061 681 171 171 12515 991131 S 028 847 2H 548 411 676 1,568455 411,295 103 37 19110 1,896,162 300190 EFEKTİF SATIŞ 1560 761 883440 212 825 2 465 534 1 07 l 730 173 675 12 692 1003106 5,250,263 215,634 418 652 1579490 620 886 15; 55 28 66-: 2,138,226 315 585 ÇAPRAZ KURLAR 1 ABO Dolan 17746 73394 14563 89339 -f OO <JC İ£<J.CO 15595 /Uustralya Doları Danımarta Kronu (svıçre Frangı IsveçKroflu tsrtnn VBIII <ta]t\iu ıplM KanaöDoön 7.2438 NomçKnMi 3 7504 lEufo fingS IKvmtD 1SDR 1SDR S Anbıstan Rıyjfı - C120ABD Oofarı 15797ABD00İM 33192A80Do(an 133394 ABO Ooton 2078843 H Euro dönusüm oranları 1 95553 403399 403399 166386 655957 0787564 193627 220371 13 7603 200482 5 94573 AtaMart telpluffjijı ütfcscfnburg Frasgı Ispsnyol Pezstsı Fransız Frangı frlanda Lırası (ülyan lıretı Hollsnda Flonnı Amüırya Şılııı PortetazFİidos» RnMaridosı SERBEST PİYASA Euo ûnAltn AUŞ SATIŞ 1553000 1^5flÛO0 1567000 1573000 2436.000 24X8000 '061000 1066000 0 0 000 1640000C 106000000 111000000 GECELİK FAİZLER 1 Gunluk Repo 43 98 7GunlukHepo 44 50 Borsa Basesgioğlu. Dünya Bankası yardım önerdi ANK.4RA (Cumhuriyet Bürosu) - Çalışma ve Sosyal Guvenlık Bakanı Murat Basesgioğlu, sosyal guvenhkte saglanan pnm gelırlenyle dengeyı sağlayamadıklannı behrttı 3 5 mılyon kışıden sağlanan pnm gelınyle 34 mılyonun sosyal guvenlık ıhtıyacını karşılamaya çahştıklannı vıırgulayan Başesgıoğlu. "Sosjal güvenlik kurumlannın bu ytlki toplam açığı 10 katriiyon lirayı bulacak" dıye konuştu Basesgioğlu, sosyal guvenhktekı yenıden yapılanma ıçın Dunya Bankası'nın yardım onerdığım de açıkladı Basesgioğlu, Dünya Bankası Tûrkıye Dırektorü Ajay Chibber ve berabenndekı heyetı makamında kabul ederek yaklaşık 1 saat goruştu Goruşme sonrasında açıklamalarda bulunan Basesgioğlu, sosyal guvenlıktekı yenıden yapılanma çalışmalan ıçın acıl eylem planmda 1 yıllık bır sure venldığıne dıkkat çektı Dunya Bankası heyeönın de sosyal guvenlık ve sağlık alanındakı çalışmalarda teknık ve finansai yardım onerdığını belırten Basesgioğlu, "Şu anda maliyet hesabı >apıyoruz. Çalışmalar sırasında yabancı kaynağa ihtivaç olması durumunda bu teküfî Bakanlar Kurulu olarak değerlendireceğiz w dedı 1998 1999 2000 2001 Toplam GSMH 100 93 9 999 90 5 SÖYLESİLER KORKUT BORATAV GeçmişZamanOtar ki... Buyume mı, enflasyonla mucadele mı? Tartışma SL ruyor Ne var kı, son verılere bakılırsa buyume/enflasyoı ıkılemı aşılmış göaınuyor 2002 yılında ortalama buyu me hız/nın yuzde 5'ı aşabıleceğı tahmın edılıyor Enflas yon cephesınde de habeıier 1yı Kasımda toptan eşya fi yatlan sadece yuzde 1 6 arttı Fıyat hareketlerı onumuz dekı 12 ay boyunca aynı tempoda suregelse, yıllık enf lasyon yuzde 21'e (yanı 1980 sonrasının en duşuk ora nına) ınecektır 3 Kasım dan bu yana pıyasalarda oluşan lyımser beklentıler 2003'te nıçın gerçekleşmesın'? "Enflasyon buyume hızını da düşurur" Bu ıddıayı sa- vunanlar ve reddedenler arasındakı tartışmanın, aslın- da anlamsız ve venmsız olduğunu duşunuyorurn Ister Merkez Bankası başkanı gıbı enflasyonu ıktısadı hayat- takı tum kotuluklenn tek kaynağı gorun ıstersenız bu- yume tutkunu olun, uygun ulkeler, uygun donemler se- çerek sızı destekleyecek kanıtlar bulabılırsınız Daha da tıtızleşıp ekonometnk sınama yapanlar da var An- cak bunlann da bırbırıyle çelışen sonuçlarını gordukçe ekonometn profesoru bır dostumun Ashok Pankh'ın sozlen akJıma gelır "Rakamlara yetennce ışkence edı- nız sonunda ıtırafeder ıstedığınız ıfadeyı venıier" Buna karşılık talep kısıcı oğelen ağır basan enflas- yonla mucadele polıtıkalannın buyume hedefiyle ne ka- dar bağdaştığı tartışması 2002-2003 Turkıyesı nın so- mut koşullarında daha verımlı gorunuyor Ancak, bu tur bır tartışma, "Buyume hedefi bır oncelık olmalı mıdır?" sorusu ıle başlarsa anlam kazanacaktır Bunun ıçın de bırkaç yd genye gıtmemız uygun olacaktır • • • 1998 yılından hareket edelım ve sonrakı uç yılın mıllı gelır (gayn safi mıflı hasıla yanı GSMH) hareketlennı ız- leyelım Nıçın 1998? Iktısat polıtıkalannın belırleyıcı olduğunu duşunuyorsak 1998 yılı Turkıye ekonomısının, yersız ve gereksız bır "yakın ızleme anlaşması" ıle IMF denetı- mı altına gırmesının başlangıç yılıdır da ondan Aşağı- dakı tablo toplam ve adam başına mıllı gelınn (sabrt fi- yatlarla) seyrını 19981100 kabul ederek 2001 yılına ge- tınyor Adam başına GSMH 100 92 2 963 85 6 Her şey açık-seçık ortada 2001 sonunda Turkıye ekonomısı 1998'e gore yuzde 9 5 kuçulmuş adam ba- şına (yanı ortalama vatandaşa) duşen mıllı gelır ıse sa- bıt fiyatlarla yuzde 14 5 oranında azalmıştır Bu tabloya 2002'de gerçekleşeceğı umulan yuzde 5'lık buyumeyı ekleyın Toplam mıllı gefır 1998 duzeyının hâtâ yuzde beş gensınde, adam başına (ortalama) gelır ıse beş yıl oncesının hemen hemen yuzde 12 altında olacaktır Kı- sacası "geçmış zaman olur k " Artan ışsızlıkle bırttkte ele alındığında Turkıye toplu- mu bu vahım tabloyu nasıl hazmedebılecektır'? Bır yer- lerden çatırdamalar veya dağılmalar patlak vermeye- cek mıdır^ Bunun ılk sınyallen 3 Kasım da ortaya çık- madı mı? Hal boyle ıken hâlâ yuz kızartıcı bır duyarsız- lıkla "önce ıstıkrar, sonra buyume" sloganını geveleyen- lere nasıl hoşgoru ıle bakabıiınz'' • • • Belkı de bu kadar kotumser olmak gerekmez Ola kı 2002 ıçınde gerçekleşmekte olan buyumenın nıtelığı, dınamık bır gelışmenın başlangıç belırtılerını de ıçen- yordur Bunun ıçın 2001 ve 2002 yıllanrtın ılk altı ayın- da mıllı gelırde gerçekleşen yuzde 5 2 lık bır buyume- nın kaynaklarmı harcama turlenne bakarak ınceleye- lım Goreceğız kı, ozel ve kamusal tuketımdekı artışlar yuzde 1 'ın altında kalmış, dış tıcaretın (mal/hızmet ıh- racatı ıle ıthalatı arasındakı farkın) net etkısı ekonomıyı daraltıcı yonde gerçekleşmış sabrt sermaye yatınmlan yuzde 12 duşmuştur "öyle ıse mıllı gelır nasıl büyu- du 1 ?" dıye sorarsanız yanıt şaşırtıcıdır Mıllı gelır he- saplanna bır harcama kalemı olarak gıren stok artışla- nndan 2001 'ın ılk yansında ışletmelerın stoklarında meydana gelen net daralma 2002 de stok artışlanna donuşmuş, uretım veya ıthalatla gerçekleştınlen stok bınkımı mıllı gelın yukanya çeken tek etken olmuştur • • * Turkıye ekonomısının onumuzdekı yıliarda dınamık bır buyume surecıne geçebıleceğının belırtılen bu tabloda yoktur Kısa donemlı talep oynamalan şu anda var olan uretım kapasıtesının kullanım oranlan artınlarak veya daraltılarak karşılanır Ancak, ekonomının orta ve uzun donemlı buyume potansıyelının artması sozu geçen uretım kapasrtelerının genışlemesı ıle yanı bır yandan makjne-teçhızata bır yandan da enerjı telekomunıkas- yon ulaşım ve eğıtım-sağlık gıbı ekonomık ve sosyal altyapıya donuk sabrt sermaye yatınmlanyla gerçekleşır Teknık lieriemenın, verımde ve rekabet gucunde sağlıklı gelışmenın anahtan da burada yanı sermaye bınkjmının yukselmesınde yatar Son ıkı yılda ıse sermaye bınkımı uçte bır oranında genlemıştır Turkıye ekonomısını orta ve uzun donemde durgunluğa, halkımızı ışsEİıge ve yoksulluğa mahkûm etmek ıstemıyorsak "sermaye bınkımıne dayalı büyü- me ancak ıstıkran mumkun mertebe koruyarak " slo- ganını ekonomı gundemıntn baş koşesme oturtmak zorundayız Dıştan ve ıçten kaynaklanan tum engel- lemelere rağmen Kom/3 Çımenio tc 50ü Koıdsa Sstena Dupont 6100 KreöKola Kulahya Poraeien UkSlg LoVağ LogoVazfcn LuksKadıfe M V * r e e W Ort Marfn Çnnefite Mare* 12 500 4 150 22 000 3 150 370 6600 10^50 3900 Mamar Zoru Hokfng. 6*0 Meoya hoktng 6 300 Menderes Teksol 1100 Mensa Mensucat 1 900 1250 Mefantefcs 1075 Mıgros 99 000 2600 M*pa 1300 620 670 34 500 4550 1650 1400 g tetHofdmg ş Nıiı ÇımenîQ NurolGMYO Oimuksa Otokar O>^a Mığde Çımento Û2 Fmans Fad 12 750 10 750 20 0O0 1130 Park Bektr* MadencıSktO 500 Parsan Pastavla Petkım Petroi Ona pffnas Pmar Bıtegre Et ve Un PınarSL PırarSut 4300 12 50C "400 6800 1423 1273 1*93 2275 Polylen RavSışorta SafcaTı P y Sabancı Hokjmg Sasa SöçukGıda S j 6100 540 96J 3850 38OC 5=00 ^20C 000 2025C 620 2400 680 12250 5300 12.250 rj=o 4050 900 22 000 3 3fi 5ao 6400 9550 i X 1450 37 000 650 1060 1875 1.250 1050 96000 25oO 1275 75OC 63C 33 50C 450C 1625 1350 12250 10500 20250 1 150 10.250 4150 11750 -ooo 8t» 6 500 1400 1.225 1650 2J5O 6000 5400 4CbO 6900 19 750 820 23-3 1300C C30C UOK 175OC İISL 93L 22 50C 600 63OC 0200 3950 1300000 62»10C 13253 00 1750000 410000 9MO0 2250000 3203 00 58000 680000 980000 385000 MM 3800000 690 68000 1125 1100 00 950 192500 300 n^ 00 125 1125 00 103X0 10300C00 2 700 270000 1 350 1325 00 8200 8100 0O 6J0 00 35 000 5000 1&fl 1450 13^50 10 50 21000 1,200 11000 4550 12 50 7 300 8 T 0O 7500 1475 1275 1"00 2,275 E20C 99C 42tr 7 IX 23 75<. 860 63000 690 00 34OX0D 470000 165000 1450 00 1325000 13500 00 2075000 1F5 00 1100000 415000 1200DOO 7300 00 870000 7400 00 14 T 5 00 1275 00 170000 227500 610000 Q 7O0O 570000 4150 00 "10000 2050000 S30 00 240000 ».00 164 600 145 120 110 2.27 159 175 303 -»39 128 133 149 132 200 465 404 385 19? 800 161 299 145 330 392 233 3 75 2 1 7 4 76 349 -4 00 139 3=1" 8S2 12 "56 o * 13,528 17,293 4108 917 22.271 3187 590 6.672 9949 3844 1474 37 782 674 1098 1910 1,271 1090 '00 ~6C 2653 1305 7894 624 68C 34434 4606 1632 141, 12 830 10713 20628 1161 10734 4303 12041 7.207 8592 •2S1 1435 22-3 6105 9-2 340 560 3540637 674*9 142274 950*37 23875 113759 4 613 54 876 564043 ^2896 21347 43271 4 369254 17540 20445 246266 8 875 760 459778 575823 355072 1496845 374 881 1679040 134 502 20539 94 429 143584 192 719 14 666 3553 969 1291769 51874 58.828 19"" 709 11328 779 28 941 38CC1 4 37- 39 782 1*479 3" 290 364 119 143 1.23 366 5561 4152 6996 20367 347 2407 19 755401 125*31 47234 1 187 116 290,94* 34 443 SafeSanayir Soktaş SûnmezFianem SYBVatO AŞ ŞenerPılıç Ş<5eCam T OemrDckjm TS K B T îu&org TKaknmaBark Taç v atr-iOf *arâaş Tai tcnser e *ek M "ünzm T 6*(sîi FnansaJ Kır -ekstffca* "oraş OtD F * 2 425 13 500 eaoo 900 3900 1C5 2150 3,900 S40 *900 2375 2325 1300 9400 2225 B6C 590 40oO 4 2J) 2 40C 13250 6100 890 3800 1025 2100 3850 820 7900 2 375 23OC 1,250 930C ^200 85C 560 4000 4 200 2 4*S '3500 6800 9 3 3950 100 2225 4 100 840 9DO0 2450 2 3*5 1325 9500 2 2*5 890 620 4 150 4ofl0 2475 00 1323000 6600 00 91000 3930X •>100X 2225 X 4100 X 840 00 8 1 J O X 24,3 00 23oOX 132500 95M0C 2250 00 860 0C 62000 4MX 445000 206 185 294 1 11 120 233 349 513 253 211 106 1.92 106 112 508 24 4*1 2432 13250 6662 90 3902 1069 21&3 4004 832 8064 2 416 2 32 1298 940* 2240 863 603 4 119 4 371 4o3195 13900 26868 U4- 149980 208 402 4 407 476 4O8.350 97 093 82 854 38470 4 677 3937 35 5*4 043 1092*5 46 4C 61687 96,339 77*9 335 MMM Önceh £r> % Ortfy Kacn TcpnftFact ToprakFin Kjr TıakyaCam T*QbS 2150 1225 5900 2200 Tı/casPetro! 5.903 Tırtceü 11500 -ucraş 9900 TurkBtonom8ar*aa 3050 furt Hava Yblan 8600 Ukı Konfeksıyon 6400 Usaş 17500 UşakSeramk 9'0 iteaMakne 2750 ünt Tarm Urun 970 UnyeÇmvnto 1825 VatmAıHt 1250 2350 5600 1425 2900 2025 3000 4250 1450 YapıKreofKoravSMYO 810 Yapı Kreof Soorta ' 675 Yapı KtfÇoS Yst Ort Yapı ve Kreoı Bank. â VakıtRı» Vanet Yaacör Hoktng Yunsa 075 '560 '350 1*750 2*300 i 00 1950 1175 5700 2125 5 700 11 0Û0 9 700 3000 8500 6300 17250 900 2 750 940 1726 1200 2.500 5600 1400 2850 1975 2900 4150 1425 820 1650 1025 1,525 1350 1*500 2750C 31,506 2125 '225 5900 2225 6100 11750 10100 3150 ım 700C 17 750 93C 2900 98C 180C 12'5 2 6OC 360C 1450 i95C 2025 2950 4350 1450 860 1775 1100 1625 15*- 1B500 28500 33000 197500 122-00 580C00 2223 00 3900 00 11*5000 1010000 3100 00 870000 f000 00 1775000 910 00 290000 960 00 1775 00 12*5 00 255000 3700 00 145000 295000 1975 00 296000 435000 14S000 86300 17*500 110000 1625 00 15*500 8250 00 2830000 33000 00 169 1 t 217 2Ü2 164 116 338 143 545 103 2 74 200 1*9 1*5 172 2 47 167 23S 597 233 484 166" 282 364 4*6 2014 1200 5792 21S8 5.899 11441 9920 3069 8,631 6803 17522 913 2821 964 1*74 1247 2.579 5696 1424 2.900 2004 2.903 4269 1428 835 1742 1075 1596 146* 7950 2*970 32 306 623 106 180989 410295 96158 i 306*46 3350 933 27347160 390328 913240 25948 121443 105243 145339 123563 40 883 207510 97248 73043 46181 1*4 0*1 2*5 681 241 16420597 88231 332 345 377117 21727 24 529 435 340353 3*6242 26600 14S3O9 Bölgtssel Pazar Attnyunus Çeşme 3000 Brtk Mersuce' 2 3aO taş Madenoük 2600 OıranOftet 1330 Edp IpM 1 500 OetfkYat Ort 950 Ipefc Mattaaaifc 1175 Ufarge Aslan Çmento X 000 Megessoya 2850 Maemtur 40500 P(*DkentTum>- 30500 Sitmez PamuMj YapıKrecJ Fr Kir Vaurm Fin Va Ort 4'50 5f5O 1325 3000 £<XO ^550 1^25 1475 930 1150 20000 2800 39 5O0 29000 43O0 5200 1350 3050 2100 2650 1400 '325 980 200 20250 2900 42 000 30300 4 700 5 700 '450 305000 205000 260000 '32500 500 00 530 30 20000 2025000 285000 42000 30 3000030 4300 30 530000 1JO0O0 316 213 125 3047 3392 2 041 429 2602 1666382 36132 35495 34 337 53056" 38 419 1351 1499 966 1 176 20146 3 70 154 40804 430793 29966 B44 94* 4 45^ 16*88" 2 01 5296 22 970 566 1406 488 GOzaltı Pazarı ASana B»ktro^efcank 2 25 2 050 2225 20*5 00 Boyasan Carnş ütysi* t-fez. Ooousan Ejs3MY3 Sotıonlşıl MatonaTakr- 3aks Ev Ateüen TrsnstufK Hofcjnş 1150 3200 850000 740 310 2'00 850000 470 3900 2.650 4 150 420 3203 33oO 330000 840000 670000 8*000000 740 800 760.00 300 320 ,s10JX) 840000 890000 89000000 460 490 48O00 3 750 4 200 415000 2 650 2 850 285000 4 100 4400 435000 410 430 4300C 2 35 2 100 3 13 3 258 2^6 852770 2 70 751 309 213 6 41 755 482 238 366421 4*6 3964 2 786 4 278 419 23 91 8184 98695 2 813 165 486 45853 599 96 31 5959 16%3 YATIRIM FONLARI 9 ARALIK 2002 ATIPtFONUfl Duıfcuffyrt otmirk D*ğış*«ı Fcrtan SenderMaı Fon fon Ova* 'SfKiF (A) Oeö Fon Teû Yat ıAi OeJ ftn Eczactesı IA, DeJ Fon Rxi (A)Oeg Fon Hafc Men lA) Oeğ. Fon StandardYaL|A,De£Fon Tekferıbank Aı Oeğ. r on MetBaYat«İD8ğ Fon Iş Yaam A) DeJ. Fon GtoD8lMen(*j0e§.For 10071,255 154% HSBCBanklAJDeJ FMI 8205,421 160% Wer*.ViOeğ Fon 16,992 1 6 1 % Gaıa*M«i(AIOeğ fon 23957 166% lşBart<(A)Q9ğ Fon 1 4J6.*43 171% 88 564 -€57% 535 864-060% 9483-083% 5.384363 -0^7» 364180 119% 14" 7 f 120% 1273261 121% 2 799285 122% 13009 123% 6565,695 127» 331054 127% 316196 129% 573,766 13"% 109639 138% 150,013 141% 57293 143% 246828 1 5 1 * Aa Yat (A) Değ For 68160 3 70% TacHafMBn(*|3ej for 195994-414* S«ten5ank (At Oeğ For 1262*9 -4 48% Endoks Fonbn 7 323 2 62% c on14 002 333% HS3C v at(AıU100Ena Fon 1o328-380% OyakYat AU30Bxl Fon 138 3 384% ışBwık|A)U30En<) For 7362 389% VKB(AJU30End.For 8390 194% Attar*(AJU3GEnd Fon 9083-403% Oenebankl/HÜIOOEM Fon 11039^06% GarantSaı^LOOBıd Fon 6053-412% 48ankAUMafEnd =HI 368 -429% Koçtanl<(A)U30&Kl Fon 48386*-441% Aîa{AıU30Bld Fon 12092-«42% MaMenA,UXEnd Fon 88*8-448% !3lobalMen|A)U100En<lFon 7599-152% HSBC Yat ıA OeJ. Fon Yatinm-F«ians(Al0eg F0 n Kalknma Yat ,Aı Değ Fon PanuKbank Aj Değ. Fon Afiark(AıQeğ.Fon ZıraatBan (AflCteG Fon 22,696 178% 159021 183% 146 "47 190% 932,302 193% 4£014-"02% 26377 -2 06% 662J87 207% 11097937 2 08% 21242 212% AcarlADeJ Fon 86,568 2 1 * % Sa>ındır Men |A; Değ Fon 95386 2 19% "aja Yat fA, DeS- Fon '07272 2 23% OşbankıAIDağ Fon 13272405 2 39% ZıraatYat t*)Oeğ Fon 26801 242% Yap Kred Yat ıAj Deg Fon 40424 2 4"% Kent Yal fK Oeg. Fon 7gıo 2 48% Frans Yat A) Oeğ Fon 23 382 2 36% Tu/ter va (Aı Deg Fon ! 26£ 2 08% Alfa Men |A) Dej Fon 148040 2 38% Vakffcank KDeğ. Fon 34*2820 3 01% Denızbank ,Aı Deg Fon 81 945 312% Koç Yat (A, Değ. Fon 21 337 3 14% Strateı Men(*0e5 Fon 237 789 322% GarantıBan AjDeJ fcn 1089b 194 326% AnadoMank AlDeJ Fon 8548 326% Fnansbar*(A|De9 Fon 5 464 0*3 3 44% Fon 20 36S 3 52% BaymdrtankiAıHısseFanu 39*80 206% TeteWt»*(AIHısseFono "21043 2.23% nterYat(AIHsseFonu 945"0 226« Oya«aıkAJHısseFon 13 049 259% «sstYat (AJHsseFor-u 12003 266% 9000139 269% 291282 287% 11220-301% 13752 302% 13 781 313% 13,550 314% 15*178 338% 28906 338% 16 725 3 52% 10613 3*1% 22882 3*4% AkCanlıfAJHiSSeFonu Teb-Yat(A)HısseFonu KaitamaYatıA,Hsse r onu AOankıAjHsseFonu Ak>St(A)H6seFonı, Kûçbank(AI*5eFoou (WaMen AlHısseFonu GecdkVat (AıHsseFonu HSBCBankıAIHısseFon VKB(A)HısseFonu YapıKreûı Yal(A)HsseFon Tbprartaı» (A) Karma Fon ış Baw (A) Kama Kum Fon GedîkYat (A( Karma Fon HSBC Yat AlKamaFon Eczaccaşı (A) Karms Fon DenıZDank iAj Kama Fon (A)KamaFon Koç&ank (A) Karıa Fon 11294 467% 66233 4 70% 49019 000% 18339 116% 13120* 130% 71394 132% 24 779 133% 98336 135% 243499 136% 187 471 138% 16948 140% A*6ank(A)KamaFon 20206 148% T * A KarmaFon 659019 152% GarantBan (A) Kama For " 94S'45 16"% TacırterMaı(AjKarmaFon 224663 195% araatBar (AıKamaFon 1" 453 199% BaynoVMffiiAIKarrrafon 30349 240% TSKBvAıKanroFon 13468 242% Telıfentsnk(A)KamaFon 18133 258% evgnMenlAJKarmsFon 141205 258% &şbar*(A)KamaFon 42*16946 2*0% Fnans>at(A|KamıaFon 21086 288% AbnAmroYaiAIKameFon 117346 289% AlaYal(A,KamaFon 4540^*6 295% YapıKr«fYatlAJKarnaFon 63975 309% YKB(A)KarmaFon 64293 317% GooaıMen(A)KarmaFon 17458 324% ScktorFonlan Attank (A, Tefoio S * Fonu 17167 1 78% Garanû Ban (Aj Imalat Sek. F228 019 2 36% Vtf*anklAjM«alSeK.Fonu o6817 289% Attenk AImslaalSek Fonu '3843 283% VakrtbanktA)GKÜSek.Fcnj 56"89 293% Vakıfcank LA, Maıı Sek. Fonu 68,9*0 304% Garant Ban A Malı Sek. Fonu19228 3 21 % AkbanM MalıKurSek Fonul6494 339% Yapı Kredı Yat |A( Malı Sek. FcnuM 348-3 94% Koç6ank^Hd.YatS*.FonL 14117-4 70% tştnk Fontei 5682484 284% i Iştrak Fonu16 732 3 15% Koç Yat (AJ Iştrak Fonu 64 797 -315% BTİPİFONLAR 055% 044% 032% 027% 013% 009% 0 07% 005% 004% 0 04% 004% 003% 002% 001% 001% BmaMen B Değ ^on HSBC Ya. B Değ. Fon Fonu AoankE Değ Fon TSKB B Değ Fon 65004 000% 272161 -002% 204 700-003% 464234 003% 344 398-004% 1200851 -004% Pamuktaık B)Değ Fon 14239046-004% lşBank(B)Deg Fon Afe Mer (Bl Değ Fon Zraat 3an 3ı 3eJ For Vakfbarm (B) Değ Fon HaW»nk fBı Değ Fon Koç Yat E De§ Fon DarazMnk B Değ "on lDe3 Fon GlooalMen'BıDeğ.For Afa Yat B Deg Fon ınk Bı Değ Fon i Fon 10205588-01 % 302o06-011% 18 789 1 4-0 12% 2U55175-O13* 5128856-013% 110244 -ü 15% 164 019 -0 15% 269İ98 -02"% 11S3S-042% 50206-053% 293922-062% 361277 148% 299783J2 199% HSSC Barw (B 1 ükıt "on ^ 3an« B ükıl Fon Teo Yat B Lıtat Fon Denıaankffl UkfFon TE Bankası & ükıt For Sekerbank B bkıt Fon Zıraat Bar (Bi ükıt Fon Dışöank(B|LıfctFon Pamu*6arık(B) ükıt Fon Tekfenbar* B( ükıt Fon nter *at (B) LJot Fon Saraitı Men fS Ukıt Fon Turtoshoar* ;B| ükıt Fon Tanşfcan* (B) Ukıt Fon Meksa(B)T(jıUMFor 3t»âl Men ,B( Jııt For Kent Yat Bj ük» Fon 10 891 44S 45116*40 48 00* KalknmaSan(B)L*ıtFan 1079533 279473 2*298816 5*056*44 23 772 786 488 009 10574 34 571 10 45o 1938009- 16287 16368 38 12= 347 667 195 ~ 010% 310% 010% 009% 009% 009% 009% 009% 009% 009% 009% 009% 009% 008% 008% 008% 0 07% 0 0*% 006% Ka*nrTa3anlB)O9j! Fon 6569575 202% Ww<»Bonoı t ortan Karma Fonfcvi lşBank(B)KamaFon Karma Fonu 11,222 0 06% 101023 108% EsMenkulBIDeğ.Fon 10 3*6 NurYat &ank (B) Değ Fon 13 799 Dışbank S DeJ. Fon 13 038 EkreâerfBjDeg Fon 820382 EnMen B Değ Fon 25850 Eczacıbaş fi) Değ Fon 3 808 Park RayJam (B DeS. Fon 29 492 ZraatYat (B DeJ. Fon 9 9 8637 KoçbanKB Değ For 3893 110 Anadolubank <B Değ Fon 32 822 -şYawin-(B)D»3 Fon 84 42ı TeksMbank W Değ For 2 823 184 AkbankpıDeğ For 18900 Garannaan (B)DeJ Fon 1370*728 TafcYat (B)0eğ Fon 155 714 LJutFonfen EsMenkuTB Ukıt Fon Topraktank IB) ütot Fon FJtmcıler B ükıt Fon Rnare Ya: B ükıt Fon Oyattan* (B) ütat Fon \awfbank 8 ükıt Fon Mnotar* (E) L4ot Fon ZiraalYat (B) ükıt Fon YKB (BI Lkıt Fon Eczacıbaş (8) ukıt Fon Oya* fa. B ünt Fon *SKB |B) L*t Fon HafcYatB ükıt For Isvıçre aoflrta |B) Jot Fon Aiann (B) L*ıt Fon Koç Yat B ükıt Fon Abn Amrc Yat Bı Ukıt Fon YatFnMen B ükıt Fon T«ststBrk Bı ükıt Fon FnansöankıBJLdotFon Koçbank B ükj^atFon Akbank Bı Ukıt Foo Ata Yat (B) ükıl Fon Yapı Kredt Yat B ükıt Fon 10386 620,819 60313 10 401 14 415358 10,012,807 3541C 39098*29 03319336 1,363365 15051 5S2 428 12 "32 '319*8 796291 11106 18324 144 81' 3.3885*0 17*67 066 44 36" 6406495 89 026 376225 Gara» Ban Bl Uk» Fon 26 197 765 0 5*% 052% Oİ2% 015% 012% 012% 012* 012% 012% 012% 012% 011% 011% 011% 011% 011% 011% 011% 011% 011% 0 10% 010% 010% 010% 010% ADnAmroSank(S Tanvı Fonu10212 0 0 ' % tşBank(B)Tarn«Fonu 15 445 5*2 0 3 4 * Kocbanİ! B) Tanv* "onu *o2 2c 0 32% Koç Yat (B) Tahvıl Fonu 16576-001% YatmmFfianslB)Ta/ıvilFonu 38066-006% TSKB 3 Tanv» Fong 1 564 53 -0 C 7 % Garari Men (B) Tetni Fonui 874 362 -O 08% Abank 3 Tahvıl Fonu 16 652 -0 09% HS8CBaı*(B Tahvıl Fonu 29969-009% Hafcban*(B)TahvılFaıu 9666.840-012% T *--at(B|TarıvlFonu 34553-015% 2r3atY3t(8)TarlviFonu 34617236-016% ZJraatBar|B,TarnlFonu 17 1966 / -018% vakıfcank B "ahyıl Fonu £621330Q-0^6% Ovakbank (B| Tahvl c on 301 075 -0 ?8% YKB BjTafnıl Fonu 15 354 328-031% Yapı Kred Yat (B) Tafıvıl Fonu 118 642 -0.39% Ala Yat (Bı Tahvıl Fonu 9 878 -097% YBMKForian YKB IB) YBMK Fonu 7 4 8 0 ^ 5 378% Garan Ban B YBMKFora. 92 245 281% VSkılbanfc B YBMK Fonj '252 494 230% IşBanklB YBMK Fonu ^013750 2.11% AtaYatOKBMKFonu 22862 188% OyakBam (B) YBMK Fonu 23 25* 124% A > BİLEŞİK ENOEKSİ 333640 -046 A_A|A)TtHEND£KSI 192740 2.14 A-AIBJTİPİ ENDEKSİ 469438 0^3
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog