Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı 'ORTRELER Oral Çalışlar Çağ Pazarianu \$ Tûrkocagı Cad No 3*41 (T43341 Cağaloglu-tanbuJ TeL (212) 514 01 96 4- CumhuriyetYll SAYl 28188 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 10ARALIK2002SALI Eaşbakan Gül ve yardımcılannı uyaran Genelkurmay, irtica tehditinin sürdüğünü vurguladı 28 Şubat'tan dönülemezBÖLÛCÜ TERÖR RAPORU'NDAN: PKK-KADEK hedefdeğiştirmedi # Geneikurmay BaşkanhğTrun hükümete verdiği kapsamh brifingin bölücü teröre ilişkin bölürıünde de terör örgütü başı Abdullah Öcalaı'ın durumunun iyileştirilmemesi gerektiğı vurgulandı. Brifıngde, terör örgütünün, hedeflerini değiştirmediği ve Avrupa'dan destek ) gördûğü anımsatıldı. • 8. Sayfada I • Gül ve bazı hükümet üyelerine verilen güvenlik brifinginde, Türkiye Cumhuriyeti'yle hesaplaşma aşamasına gelen irtica hareketinin 28 Şubat 1997'de durdurulduğu belirtilerek bu kazanımlann korunması için gerekli yasalann çıkanlması istendi. I Brifingde 1200 vakfın irticai faaliyette bulunduğu anlatıldı. 13 bine yakın irticai faaliyette bulunan memur olduğu belirtildi. Kılık kıyafet yasalanyla oynanmamasının, irticai sermayenin desteklenmemesi ve zorunlu eğitimin 12 yıla çıkanlmasının altı çizildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Geneikurmay Başkanlığı'nın Başbakan Abdullah Gül ve bazı hükümet üyele- rine verdiği irtica ve güvenlik brifingin- de, irticanın tehdit niteliğinı koruduğu belirtilerek "Türkiye Cumhuriye- ti'yle hesaplaşma aşamasına gelen ir- tica hareketi, 28 Şubat 1997'de dur- durulmuştur. Bu kazanımlann ko- runması için gerekli yasalar çıkarıl- mabdır, irtica sermayesi desteklen- memelidir" denildı. 28 Şubat'tan geri dönülemeyeceğinin vurgulandığı bri- fıngde, kamuoyunda türban sorunu ola- rak tartışılan kılık kıyafet yasalanyla da oynanmaması gerektıği vurgulandı. Dün saat 13.50 sıralannda başlayan brifinge Başbakan Abdullah Gül, baş- bakan yardımcılan Abdüllatif Şener, Ertuğrul Yalçınbayır ve Mehmet Ali Şahin'le Devlet Bakanı Ali Babacan. Mılli Savunma Bakanı Vecdi Gönül. Başbakanlık Müsteşan Fikret Üçcan katıldı. Askeri kanattan ise Geneikur- may Başkanı Orgeneral Hilmi Öz- kök, Geneikurmay Ikinci Başkanı Or- general Yaşar Büyükamt ile yakla- şık 20 korgeneral ve tümgeneral ka- tıldı. Brifing, bölücü terör, dış güven- lik ve irtica olmak üzere üç ana bö- lümden oluştu. Brifingin irtica ıle il- gili bölümünde önce irticanın tarifi yapıldı. îrtica şöyle tanımlandı: "Di- ni alet ederek kurulu düzeni yıkıp onun yerine dini esaslara dayalı bir düzen kurmak." Bu tanımdan sonra Türkiye'de irtica faaliyetleriyle ilgili MArkası Sa. 8, Sü. 3 'te • IRAN, ERMENÎSTAN VE YUNANÎSTAN'LA SORUNLAR SÜRÜYOR • s. sayfada ABD 'den mali yaptırım KADEK terör listesinde # Irak'a yönelik olası operasyon öncesi Ankara'yı yanına almaya çalışan vVashington yönetimi, PKK'nin devamı olan KADEK'i de terör örgütü ilan ettı. ABD Dışişleri Bakanlığı örgütün malvarlıklannın dondunılması ve yaptığı mali işlemlerinin durdurulması karannı aldı. Listeye PKK'nin yanına diğer adı olan KADEK de eklendi. • 8. Sayfada ABD 'li SenatörlerAnkara 'da Yardıma Kıbnsşartı # K. Irak ziyaretlerinı tamamlayan ABD'lı senatörler Biden ve Hagel, Başbakan Gül ile görüştü. Senatör Biden. Türkiye'nin olası bir operasyon karşısında uğrayacağı zararlardan söz ederken bu konuyu Kıbns sorununa bağlayarak şaşırtıcı bir tutum sergiledi. Biden, Türkiye'ye ekonomik yardımın sağlanması için Kıbns'ta ilerleme gerektiğinı söyledi. • 10. Sayfada Politika Günlüğü OHAL sözde kalktı I Şırnak'ta da OHAL kalktı... Ama Şeker Bayramı'nın ıkinci günü Idil CHP Ilçe Başkanı Şeyhmus Kaplan'ın evi ve otomobili bombalandı... Kaplan ve çocuklan îdil'de gazete bayiliği yapıyor yıllardır... îşyerleri 1991, 1992 ve 1993'te yakılmıştı. Şeyhmus Kaplan'ı telefonla arayıp sordum: "Evınizi ve otomobilinizi bombalayanlar vakalandı mı?" HİKMET ÇETİNKAYA'nın yazısı • 5. Sayfada Sezer ve Baykal Kopenhag'a gitmiyor. Erdoğan, AB'yi ikiyüzlülükle suçladı Ankara'dan tavırAB'ye ilk tepkl Sezer'den AB'nin Kopenhag Zirvesi'nde Türkiye içm müzakere takvimi vermeyeceğıne ılışkin duyumlann giderek v güçlenmesi üzerine Cumhurbaşkanı Sezer 12-13 Aralık günlerinde yapılacak zirveye katılmayacağını açıkladı. Sezer, bazı ülkelerden Türkiye'ye ilişkin olumsuz sinyaller gelmesi üzerine bu karan aldığmı açıkladı. Başbakan Gül'e AB yolunda desteklerini ileten CHP lideri Baykal 'ın da Kopenhag'a gitmeyeceği öğreaıldi. • 11. Sayfada Oluşan ortam zedelenecek Danimarka Başbakanı Rasmussen'le görüşen Erdoğan, AB'nin çifte standartlı davrandığını söyledi. Erdoğan, tarih verilmemesi durumunda ortaya çıkacak ciddi durumun sonuçlanna AB'nin katlanması gerektiğinı kaydetti. Erdoğan'ın Rasmussen'e sunduğu ve Başbakan Gül'ûn imzasını taşıyan mektupta, Türkiye'nin Kıbns'ta "dolaylı olarak ödün verebileceğinin ima edildiği" öne sürüldü. SADİ TEKEIİOĞLU'nun haberi • 11. Sayfada Türkiye 2013 ten önce üye olamaz AB Komisyonu'nun genışlemeden sorumlu üyesi Günter Verheugen, Türkiye'nin 2013'ten önce AB üyesi olamayacağını savundu. Verheugen, Fransa ve Almanya'nın Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin 2005'te başlatıbnası önerisini, "AB katılım koşullanna uyumlu" bulduğunu söyledi. Verheugen, "Türkiye'de gerçekleştirilen refonnlara ilişkin son yargılamanın, uygulamanın görülmesinden itibaren yapılacağmı" belirtti. • tl. Sayfada Çanakkale Boğazı'm etkisine alan kuvvetli fırtına, Çanakkale - Eceabat arabalı \apur seferleri dışında ki hatlarda deniz ulaşımını engelliyor. Birkaç küçük tekne ise fırtınadan battı.(Fotoğraflar: AA) yuzunu1 Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava tüm yurdu etkisi altına aldı. Hava sıcaklığının 8 ile 13 derece arasında düşmesi bekleniyor. Kar yağışı yüzünden Ankara- Kars uçak seferi iptal edilirken Kars-Çıldır karayolu da ulaşıma kapandı. • Pek çok köy yolu ulaşıma kaparurken Kırklareli'de, Dereköy Sınır Kapısı çevresinde kar kalınhğı 25 santimetreye buldu. Ayvalık'taki Çınarlı Camii'nin minaresi bitişikteki Istiklal tlköğretim Okulu'nun üzerine yıkıldı. • 3. Sayfada Trafiğe 30 kurban daha # Tatilcilerin dönüşüyle yollarda yoğunlıık sürerken yağışlı havamn da etkisiyle trafik facialan yaşanıyor. Yurt genelinde dün meydana gelen kazalarda 30 kişi öldü, 220 kişi yaralandı. Gece boyunca E-80 Karayolu'nda meydana gelen kazalar sonrası incelemelerde bulunan Çankın Valisi Halil Ulusoy önceki gece meydana gelen 5 kazada 3 kişinin öldüğünü, 71 kişinin yaralandığını belirtti. • 3. Sayfada istanbul oldu # İstanbul'un en temel sorunlarrndan olan ulaşım, çok başlı yönetim nedeniyle bir türlü çözülemiyor. Kentte dün sabahın erken saatlerinde bastıran kar ve karla kanşık yağmurdan ötürü kent içinde yine bildik görüntüler yaşandı. Kentin dört bir yannıda trafik kilitlenirken işlerine gitmek için erken saatlerde yollara çıkan Istanbullular, trafik işkencesini bir kez daha yaşamak zorunda kaldı. • 3. Sayfada Gen kontrolü Gıdalar denetim altında # Avrupa Komisyonu, gıda zincın içindeki genetik yapısı değiştirihniş organizmalann (GDO) tespit edihnesini kolaylaştırmak ve kullanımını yasalara bağlamak amacıyla Avrupa çapında laboratuvar ağı kurulmasına karar verdi. Bu nedenle AB kapısında bekleyen Türkiye'nin, Avrupa'ya ihraç edilecek gıda maddelerinde GDO oranlanm tepsit etmek için bir konsorsiyum kurması gerekiyor. REYHAN OKSAY'ın haberi • Arka Sayfada mucızesı • Türkiye'ye her geçen gün ilgisi artan Japonlann ekonomisi şu sıralarda önemli bir durgunluk yaşıyor. Ancak küresel ekonomi siyasalanna damgasını vurmuş Friedman'ın, "Japonya, önümüzdeki 5 yılda kimselerin inanamayacağı büyük sürpriz yapacak" kehaneti Tokyo'da ilgi uyandırdı. ÖZGEN ACAR'ın yazısı • 10. Sayfada Faik Baysal'ı yitirdik Külrür Servisi - Ya- zar Faik Baysal, dün sabah yaşa- mını yitirdi. Baysal'ınce- nazesı. bu- gün Ataköy 5. Kısım Ca- mıı'nde blınacak öğle nama- MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de GUNCEL CUNEYT ARCA\TJREK Iki Başlı Şahin' Son fetih gezisineçıkmadan önce parttgenel baş- kanı RTE ile "şimdilik" Başbakan A. Gül devlet bü- rokrasisinden birlikte brifing aldılar. Işın özüne bakarsanız; brifing Başbakan Gül'e de- ğıl, Brüksel'e gidecek olan RTE'yı son dış gelışme- ler üzerinde aydınlatmak için düzenlendı. A. Gül'ün başbakanlığı, devletı ve hükümetı tem- sile yetkisi olmayan genel başkan RTE'ye devlet bil- MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Lorant'ın yerine Oğuz Çetin getirildi # Fenerbahçe'de alınan başansız sonuçlar üzerine Alman teknik direktör Werner Lorant ve menajer Kemal Dinçer istifa etti. Teknik dırektörlüğe Oğuz Çetin getirilirken Fenerbahçe Yönetim Kurulu kampı terk eden Ortega'ya 25 bın, Mustafa Doğan"a 10 bin, Ceyhun ve Fatih'e de 5'er bin dolar ceza verdı. • Spor'da G. Saray'dan çifte standart öfkesi # 1-O'lıkBeşiktaşyenilgisi G.Saraylılan kızdırdı. Futbol Şube Sorumlusu Burak Elmas, "Camia olarak sustuk, zarar gördük. Kararlarda da cezalarda da çifte standart var. Galatasaray'ın hakkını kimse yiyemez" dedi. Felipe'nin TV görüntüsü ile cezalandınldığını belirten Elmas, Beşıktaşh Zago'ya ceza verilmediğini söyledi. • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Siyaset ve Devlet... Yoğun haftaya üç ana konu ıle başladık: - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Ko- penhag programını iptal etmesı. - Genelkurmay Başkanlığı'nın hükümetin başına ve yardımcılarına iç-dış güvenlik ve irtica ile ilgili bri- fing vermesi. - Türkiye'den sorumlu AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "enüstdüzeydeilgi" programıy- MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog