Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Genel Yayın Yönetmeni: îbrahim Yıldız # Yazıişleri Müdürü: Safinı Alpadan#Sorumlu Müdün Menmet Sucu # Haber Merkezi Müdürü: HakanKara Cumhuriyet Imtiyaz Sahibi: CUMHURÎYET VÂKFI adına İLHAIV SELÇUK Istıhbarat Cengiz Yıldırım 0 Ekonomi Öz- lem Vüzak 9 Kültür Egemen Berköz 0 Spor: Abdülkadir \ ücelman 9 Makaleler: Sami Ka- raören • Düzeltme Abdullah \ azıcı • Bıl- gı-Belge: Edibe Buğra • Yurt Haberlen Meh- met Faraç 0 Avnıpa Temsılcısı: Güray Öz Yayın Kurulu: İlhan Selçuk (Baş- kan). EmreKongar(Danışman), Orhan Erinç, Hikmet Çetin- kaya, Şükran Soner. tbrahim Yıİdız. Orhan Bursalı. Musta- fa Balbav, Hakan Kara. Ankara Temsılcısı Mustafa Balba\ Atatürk Bul\ an No: 125, Kat.4. Bakanlıklar-Ankarâ Tel: 4195020 (7 hatl. Faks- 4195027 0 tzmır Temsılcısı Serdar Kızık. H.ZıyaBK 1352 S 23Tel.4411220, Faks:4418745 0Adana Temsılcısı Çetin Yiğenoğlu, lnönüCd 119 S. No.l Kat.l. Tel 363 12 11, Faks. 363 12 15 Muessese Mudüni Erol REKL\M: P.M. Ltd. Şti. • Genel Erkut 9 Koordınatör Mudur Gûlbin Erduran•Koordmatör I Mu- Reha Işıtman • Genel MüdürYrd. Sevda Çoban # Fınansman Müdunî Ahmet Korulsan hasebe: Bülent YeneM t d a r e - H ü s e y i n G ü r e r Çetin Erduran Tel 0212 514 01 5 3 - 0 Satış Fa'zilelKuza 513 8460-61, Faks: 0212 513 84 63 Yıyımla^aıı: Yeıu Gün Haber Ajansı Basın ve Ya>"incüık A Ş. Baskı: Sabah Yayıncılık A Ş Tüikocagl Cad 39'41 Cagaloglu 34334 lstanbul PK 246 - Sırkecı 34415 lstanbul Tel (11212ı 512 05 05 (20 halI Fats (0 212)513 85 95 1 ARALIK 2002 lmsak:5.28 Güneş: 7.02 Öğle. 12.00 tkindr 14.22 Akşam:16 45 Yatsı: 18.12 Güzeller stres aüyor • Çeviri Servisi - Nijerya'da düzenlenmesi planlanan ancak çıkan kanl! olaylann ardından Londra'ya alınan dünya güzelMc yanşmasına katılacak olan güzeller tngiltere'de stres atıyor. Nijerya'daki hazırlık kampı, evlilik dışı çocuk doğurduğu gerekçesiyle mahkûm olan Emine Laval'ı desteklemek için bazı güzellerin protesto etmesiyle gergin bir havada başlayan ve sonrasında yüzü aşkın kişinin ölümüyle sonuçlar.an olaylara tanık olan yanşmacılar, Londra'da ahşveriş yapıyor, kent sokaklannda diledikleri gibi geziyor. Dün de topluca bowling oynamaya giden yanşmacılar 7 Aralık'taki final gecesi öncesinde eğlenerek moral topluyor. Tabii. dünyanın dört bir yanından gelen güzeller aralannda sıcak dostluklar kurmayı da ihmal etmiyor. Bovvling oynarken verdiklen kısa arada sohbet eden Iskoçya güzeli Paula Murphy (solda) ve Kanada gyzeli Lynsey Bennett gibi. (Fotoğraf: AP) Tebrik kartı 'e-posta'ya yeniMi • KONYA(AA)- Yıllarca bayramlann vazgeçilmez unsuru olan ve birbirinden güzel ifadelerle süslenerek postalanan tebrik kartlannın yerini, e-posta, e- kart ve cep telefonu mesajlan aldı. Tebrik kartlan yerine e-posta ve e-kartın yanı sıra cep telefonu mesajlannda ise birçoğu kalıplaşmış ifadeler yer alıyor. Kart satıcılan, tebrik kartı satıcılığının kazanç kapısı olmaktan çıktığını söyledi. Satıcılar, tebrik kartı alan kalmadığinı, alanların ise sanatçılann fotoğTaflannın basılı olanlan tercih ettiklerini anlattı. Özürlülepe konser • İZMİR (AA) - tzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde. "Her An Aynı Kaderi Paylaşabiliriz" adını verdiği bir konser düzenliyor. Izmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Kent Orkestrası, 3 Aralık akşamı saat 20.30'da, Ismet Inönü Sanat Merkezi'nde engelliler için sahneye çıkacak. Orkestra diizenlemesini Zafer Çebi'nin yaptığı, Hüseyin Çebi'nin yöneteceği konserde. Aydın Uştuk, Serkan ÜnJü, Sedat Yüce, Kubilay Kızıl ve Demet Gencelli sahne alacak. Konsere, Altan Kılınç ve Ümit Yumlu dans gösterisi ile eşlik edecek. Kangal üniverstter oldu • BIRSA(AA) - Anadolu topraklannda "kurt boğan köpek" olarak ün salan. Türk çoban köpeği ya da bekçi köpeği olarak dünyada adını duyuran Kangal köpeği, Uludağ Üniversitesi' nde de(UÜ) yetiştiriliyor. UÜ Veteriner Fakültesi Zootekni Bölümü'nce Köpek Yetiştiriciliği Ünitesi'nde yetiştirilen saf Kangal köpeklerinin yavrulan 140-150 milyon liradan satılıyor. Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Petek, ünitede yürütülen ıslah çalışması ile dünyaca bilinen Kangal köpeğinin saf olarak yetiştirilmesi, fonksiyonel özelliklerinin geliştirilmesi ve hayvanseverlerin köpek ihtiyacının karşılanmasının amaçlandığını bildirdi. 14. Ankara Uluslararası Film Festivali yanşmasında ödül kazananlar belli oldu 'Uzak'tan gelenbirincilikANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - 14. Ankara Uluslararası Film Festi- vali Ulusal Uzun Film Yanşması 'nda En lyi Film Ödülü'nü yönetmenliği- niNuriB^eCeylan'ınyapnğı "Uzak" adlı yapım kazandı. Ulusal Uzun Filmler kategorisin- de En îyi Yönetmen Ödülü'nü "Uzak" filmiyle Nuri Bilge Ceylan alırken, En lyi Kadın Oyuncu Odü- lü de a Sn Çocuklan" adlı filmdeki başanlı performansıyla Nur Sürer'e verildi. En lyi Erkek Oyuncu dalın- daki ödül "Dokuz" adlı filmdeki ba- şarılı oyunculuğuyla Fikret Kuş- kan'a değer görüldü. Seçiciler kurulu üyeliklerinı AyJaAl- • Festivalde En İyi Yönetmen Ödülü'nü "Uzak" filmiyle Nuri Bilge Ceylan alırken, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü "Sır Çocuklan" filmiyle Nur Sürer'in oldu. En İyi Erkek Oyuncu dalındaki ödül "Dokuz" adlı filmdeki oyunculuğuyla Fikret Kuşkan'a verildi. gan, MahinurErgun, BiketÎDıan, Se- vin Okyay ve S. Ruken Öztürk'ün üstlendiği 14. Ankara Uluslararası Film Festivali Ulusal Uzun Film ya- nşmasında, festivalin kurucusu Mah- mutTaüÖngören adına konulan özel ödülün sahibi ise AH Poyrazoğhı'nu da kadrosunda bulunduran "Dokuz" adlı film oldu. Diğer ödüllerin dağılımı şöyle be- lirlendi: En lyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zuhal Gencer Erkaya (Uzak) En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Volga Sorgu (Sır Çocuklan) Onat KuÜar En İyi Senaryo: Ümit Ünal (Dokuz) En İvi Görüntü Yönetmeni: Nuri Bilge Ceylan (Uzak) En İyi Sanat Yönetmeni: Selda Ül- kenciler (Sır Çocuklan) EnİyiOzgünMûzik Zen (Dokuz) En İyi Kurgu: Ayhan Ergürsel ve Nuri Bilge Ceylan (Uzak) Umut Veren Yeni Yönetmen: Ümit Ünal (Dokuz) Umut Veren Yeni Kadın Ovuncu: Özgü Namal (Sır Çocuklan) UmutVerenYeniErkekOyuncu Fı- rat Tanış (Sır Çocuklan) Umut Veren Yeni Senaryo Yazan: Ümit Cin Güven (Sır Çocuklan) Aynca Seçiciler Kurulu başanlı ça- lışmalan ve sanatçılan iki özel ödül- le değerlendirmeyi uygun buldu. Bu çerçevede "Su-Çocuİdan" fılmi, so- kak çocuklanna ilişkin derinlemesi- ne bir araştırmanın ürünü olması ve konuyu sinemaya aktarmadaki başa- nsı, Muzaffer Ozdemir ve Mehmet Emin Toprak da "Uzak" filmindeki doğal ve etkileyici performanslan do- layısıyla oybirliğiyle Seçiciler Kuru- lu Özel Ödülü'ne değer görüldüler. LÎMAN GlRİŞl PAHALI Yat turizmi bürokrasiyi aşamıyor MEHMET EMİN BERBER MARMARİS - Türkiye'ye gelen yatlann bürokrasi nedeniyle karşılaştıklan sıkınhlar rotalanm Yunanistan başta olmak üzere diğer Akdeniz ülkelerine çevirmelerine neden oluyor. Yunanistan ve diğer AB üyesi ülkeler, yat girişlerini bir kalemde çözümlerken Türkiye'ye gelen yatlar liman girişinde bürokrasiyi aşmakta güçlük çekiyorlar. Liman girişlerinde ödenen paralann fazla ohnası turistleri Akdeniz'de gezdiren yatlann rotalannı değiştiriyor. Değişik ücret Türkiye'de limana gelen bir yat ilk olarak Sahil Sıhhıye'ye uğruyor ardından da tonajına göre para ödüyor. Pasaport polisinde pasaport mühürlendikten sonra vize alınması gerekiyor. Vize alımında da her ülke için değişik ücret isteniyor. Yunanistan, Almanya ve Fransa'dan gelenler için vize ücreti alınmazken Italya ve Hollandalılar 10 Euro, ABD'liler de 100 dolar ödüyor. Gümrük Muhafaza Memurluğu'nun işleminden sonra liman başkanlığına 6-10 dolar arasında harç yatıniıyor. Ticaret odası bağış makbuzunu da ödemek zorunda kalan yat kaptanı teknesi 30 metreden yukanysa bir de fener ücreti veriyor. !•••••••••• f î • MıWffü§ m • • <^ *^H ruzpay •{ BBCıfcüûıer yıfızkv icilerinin oylaı^HMhrlediği "Popun En İyilerf ÖdüDeri" önceki akşam IVIanchester'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Blue Grubu, WHİ Young, Miss Dynamite gibi sanatçdann ödül aldığı törende A\ ustralyan yıldız Ky lie Minogue "en iyi turne" ödülünü akü. Bu ödülü ikinci kez alan -geçen yıl da o almışn- Minogue kısa bir süre dinlendikten sonra önümüzdeki yıhn başında yeni albümü için kottan sıvayacağnu söyledi. (Fotoğraf: AP) Dünyanın önde gelen tur operatörleri, kış mevsiminin en iyi alternatifini seçti Rüyalar diyan ülke: TürldyeANKARA (ANKA) - Yabancı basın, dört mevsimi bir arada ya- şatan iklimi ve büyük tarihi mira- sa sahip topraklanyla Türkiye'yi, kış mevsimi için en iyi turizm al- ternatifleri arasında gösterdi. Sın- gapur'un Reliance seyahat acen- tesi, "Kışm RüyalarDiyanTürki- ye" başlıklı tur tanıüm kitapçığı ha- zırladı. Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, seyahat acen- telerinin tur programlannı belirle- dikleri bu dönemde, en fazla ügi- yi toplayan paketin Türkiye turla- n olduğu kaydedildi. Dünyanın • Singapur'un yüksek tirajlı The Straits Times gazetesi Türkiye'yi; geniş kayalıklanndan harika plajlanna, kar kaplı dağlanndan tarihi mirasına kadar uzanan geniş bir yelpazede tanıttı. ve Avrupa'nın önde gelen tur ope- ratörlerinin paket turlan arasına aldıklan Türİdye'nin, dünya bası- nı tarafindan en iyi alternatif ola- rak değerlendirildiği vurgulandı. Singapur'un yüksek tirajlı The Straits Times gazetesi Türkiye'yi; geniş kayalıklanndan harika plaj- lanna, kar kaplı dağlanndan tari- hi mirasına İcadar uzanan geniş biryelpazede tanıth. The Straits Ti- mes, kış turizmi açısından mü- kemmel bir destinasyon olduğu- nu vurguladığı Türkiye'nin, kış aylanna yönelik turlarda mutlaka görülmesi gereken bir ülke oldu- gunu kaydetti. Gazete, kışın Türkiye'yi seç- menin karda iki gün oynadıktan sonra, tatilin geri kalanının şehir turlan yapılarak, tarihi yapılar gö- rülerek, eşsiz kültürel deneyimler yaşanılarak, Türk hamamında ter dökülerek ve cüzdanda lstanbul büyüklüğünde delik açıhncaya ka- dar ahşveriş yapılarak geçirilebi- leceğini belirtti. Isveç'in Aftonbladet gazetesi de Türkiye turunun ocak ayında golf için en iyi 5 seçenek arasın- da bulunduğunu yazdı. Gazete, başka bir haberinde de Antalya'nın Kemer ilçesini tanıtarak tatilini Kemer'de yapanlann konuksever Türk halkuıı ve mükemmel Türk mutfağını övdüklerini kaydetti. 1 ARALIK DÜNYA AIDS GÜNÜ 5 saniyede bir kişihastalık pençesinde • Haber Merkezi -1 Aralık Dünya AIDS Günü'nde, HFV'in yayılımını durdurmak ve salgından etkilenenlere destek olmak için ortak bir toplumsal hareket oluşturmak amaçlamyor. Dünyada, 5 saniyede 1 kişi HIV ile enfekte olurken 40 milyon insan AIDS ile mücadele veriyor. Dünya Sağlık Örgütü 2003 yılı "Dünya AIDS Günü" temasmı "AIDS'Kleri dışlamayahm ve suçlamayahm: yaşayahm ve yaşatahm" olarak belirledi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, dünyada her gün 6 bin gencin AIDS'e yakalandığım söyledi. Akdağ, Haziran 2002 itibanyla Türkiye'de, 1429 AIDS'li olduğunu bildirdi. Türkiye'de de 1985'ten bu yana AIDS/HTV enfeksiyonu görüldüğünü anımsatan Akdağ, şöyle devam etti: "1985 yıhnda toplam 2 olan vaka sayısu Haziran 2002 itibanyla 431 AIDS ve 998 taşiyıcı toplam 1429'a ulaşniışör. Bu vakalann 981'i erkek, 448i kadmdır." Akdeniz AIDS'ten Korunma Derneği Başkanı Prof. Hüseyin Sipahioğlu, hastalıkla ilgili Trafık Yasası gibi düzenleme yapılması gerektiğini ifade ederek "Ciddi bir önlem olarak okullarda, AIDS eğitimi \erilmeli, basuıda hastalık sıkhkla gündeme getirilmeH, bulaşma ve korunma yollan anlaülmalıdır. Bu da yasal bir zorunluluk almahdır"" dedi. Tedavide 14 çeşit ilacın etkin olarak kullanıldığını ifade eden Sipahiğlu, 21 yıldır 62 milyon kişinin AIDS nedeniyle yaşamını yitirdigini, önümüzdeki 10 yıl içinde de 40 milyon insanda görülebileceğini açıkladı. Bilinçlenme turu Çin'in başkenti Pekin'de AIDS konusunda kamu- oyundaki bilinci artürmak amacrvla bisikletturu dü- zenlendL Kızılhaç'ın sponsorhığunda düzenlenen tu- ra 500 bisikletçi katıldi. Tur sırasında hastahktan ko- runmanm yoUannı anlatan broşürler de dağıtıldı. Uzmanlar, gerekli önlemler alınmadığı takdirde önü- müzdeki on yıl içinde 10 mifyona y akın Çinlinin HIV. pozitif olabileceğini beUrttiler. (Fotoğraf: AP) AL GÖZÜ1VI SEYREYLE / IŞIL ÖZGENTÜRK Bülent Tanör öldü. Bugün cenazesi kal- kıyor. bırileri onlar kendilerini pek iyi bilir- ler, muhteşem bir eğlence düzenleyebilirler, çünkü Bülent Tanör öldü. Türkiye en iyi anayasa hukuku bılenlerinden birıni. Türki- ye en iyi aydınlanndan birini. Türkiye ben- cillikten uzak, gerçek bir yurttaş olmayı her zaman savunan. öyle yaşayan. öğrencileri- ne. eşine. dostuna bunu her gün yeni baştan öğreten bir güzel msanını daha yitirdi. Bırileri bana Bülent Tanör'ü anlatır mısın dese. söze şöyle başlanm: inatçı biri, duşün- cenin ve tangonun sonsuz devinimlerinden yana biri. aşktan. hayattan. keyiften, dostluk- tan yana biri. Onu hepımızin bulunduğu genel ortam- lar dışında tanımıyorum. Ama bende bırak- tığı izlenım bu. Ve üzgünüm. bu ülkede kay- bettiklerimizın yerine yenilerinın gelmedı- ğinı görmekten. yaşamaktan yorgunum. Na- sıl yeni bir MehmetAli Aybar. nasıl yeni bir AzizNesiıı gelmiyorsa, yani düşüncelerini so- nuna dek savıman. gerekırse bu nedenden ötü- Bülent Tanör Öldü, Birileri Çok Sevinmiştir rü yoksulluk ve yoksunluk çekmeye gönül- lü insanlar. yurttaşlar gelmiyorsa, eminim ki Bülent Tanör gibi bir mücadeleci aydın da gelmeyecek. Ne yazık ki. acı olan. insanı umutsuzluğa sürükleyen bu. Dünyada da örnekleri var, ama bizde işler biraz daha vahim. Aydınla- geliyor. Kim bu kirli düzene daha çok alkış tutuyorsa o daha itibarlı, o daha çok paralı, o daha bir önemli. Ve bütün bu karmaşa arasuıda biri. ülke- sinin geleceği için. ülkesinin çocuklan için anayasadan, insan haklanndan. özgürlükten dem vuran sözler söylüyor ve usulca ölüyor. • Birileri bana Bülent Tanör'ü anlatır mısın dese, söze şöyle başlanm; inatçı biri, düşüncenin ve tangonun sonsuz devinimlerinden yana biri, aşktan, hayattan, keyiften, dostluktan yana biri. nn konformıst hayata uyumu ve bundan vaz- geçmemekteki dirençleri çok daha fazla. Şimdi herkesin doğrudan ve gerçek olan- dan yana olmamak için çeşitlı nedenleri var. Kimı "Çocuklanmıokuhryflrum" dıyor, ki- mi "Bu ülkede hiçbir şey değişmez" diyor ve boyun egmek neredeyse bir sanat halıne Kanser bedenini usul usul kemırirken. birbaş- kalan güya ilericilik adına. güya Atatürkçü- lük adına onun için yaşamı. ellerinden gel- diğince zorlaştınyorlar. Neredeyse ona ya- şam hakkı vermemek için garip, şaşırtıcı bir atmosfer kurmayı başanyorlar. Nedir bu? Nedir bu ülkenin güzel çouklannın çektik- leri? Birilerini sürgün ettik, Mosko\-a'larda. Paris'lerde öldüler. Birilerini ıçeri tıktık. yıl- larca hapishanelerde çürüttük. bırilerinin en doğal akademik haklannı ellerinden almak için amansızca çalıştık. Bu ne biçim bir ül- ke? Canım sıkkın. Bülent Tanör'ün ölümünü çok ani duydum. Garip bir rastlantı perşem- be gecesi Kanal 8'de Bülent Tanör'le yapı- lan eski bir röportajı izliyordum. Tanör umut doluydu, yeni yazdığı kitaptan söz ediyor- du, sağlığının çok iyi olduğundan da. Son- ra kanal değiştirip NTV'ye geçtim ve spiker Bülent Tanör'ün öldüğünü söyledi. Ben onun daha uzun yıllar yaşayacağını umuyordum. Halk deyimiyle bugün kına yakacaklara inat böyle olacak, diyordum. Böyle ohnasmı is- tiyordum! Ama olmadı, bugün Bülent Tanör'ü son- suzluğa uğurlayacağız. Tabii protokol ora- da olacak. kına yakması gerekenler de. Pek çok sevdiğimin cenazesinde yaşadığım her MArkasıSa.8,Sü. l'de TEKNOLOJİveBİLİŞİM ile DEĞİSEN HAYATI KULLANMA KILAVUZU HER PAZAR 21:05 • KOÇ BİLGİ GRUBU www.ntvmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog