Bugünden 1930'a 5,485,930 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 1 ARALIK 2002 PAZAR 16 TELEVIZYON cumtv(2 cumhuriyet.com.tr GüNÜN FlLMLERİ Dangerous_. 10.00 CNBC-e Müzikal / O (Dangerous When YVet) - Arkansaslı bir genç Vrx kızla,şarapdcaretıyapanzenginbirFransız'ın aşk öyküsü anlanhyor. Yönetmen: Charles Walters. Oyn: Estherty'ilhams,Fernando Lamas. Jack Car- son. Charlotte Greenwood (1953 ABD. 95 dk). Yoksul 15.30 TRTINT Dram • Yoksul bir işhanı çaycıstnm yaşantısı içinde ekonomik savaşım v eren ış çevrelerinin ina- mlmaz entrikalannın öyküsü. Zeki Ökten'ın yö- nettiği fîlmde, Kemal Sunal. Şehnaz Dilan. Ya- man Okay başrolleri paylaşıyor (1986). Sultan 17.00 Star Duygusal • Büyük kentin gecekondu yağması içinde sev- diği gençle evlenebilmek için savaşun veren dört çocuklu, yoksul ve güzel bir dulun öyküsü. Kar- tal Tibet'in Yavuz Turgul'un senaryosundan çektı- ğifilmde,Türkân Şoray, Bulut Aras. Şener Şen. Ih- san Yüce, Adile Naşit gibi oyuncular var (1978). Medusa 18.05 tv8 Gerilim (Medusa)-John Morlar. meçhul birinin sal- dınsına uğrar, kafatasına darbe yiyerek ölür. Nedeni bihnmez. Morlar'ın düşmarn yoktur. Mü- fettiş Brunel, bu duruma şaşırmıştır ve sonunda, onu psikıyatr Dr. Zonfeld'e götüren bir ipucu bu- lur. Doktor. bir süre Morlar'ı tedavi etmiştir. Aslında Morlar da ölmemıştır zaten. Beyni, var- lığını sürdürebilmek ıçin büyük bir mücadele vermektedir. Dosyasında, bulunduğu yerlerde meydana gelen bir dizi felakete ve görünürde çözülememiş olan esrarlara ilişkin kayıtlar var- dır... Yönetmert: Jack Gold. Oyuncular: Richard Burton. Lino Ventura. Lee Remick. Harry And- rews (1978 lngiltere-Fransa. 109 dk). firîzkr 21.30 StarMax Güldürü (Tvvins) - tkiside öksüz büyüyen kardeşler- den Julius çok iyi eğitim görmüştür, ınsan- lara karşı sevgi doludur. ama "hayatın gerçekle- ri"nden habersizdır.lkizlerden Vincent Benedıct ise tam 1980'lerin yükselen değerlerinin temsil- cisidir Sokaklarda büyümüş, feleğın sillesinden geçmiştir. Hayatını. lüks spor otomobiller çala- rak kazanır. Ba$ı bu yüzden büyük derde girere- cektir... Yön: Ivan Reitman. Oyn: Amold Schwarzenegger, Danny de Vito, Kelly Preston, Chloe Webb (1988 ABD. 108 dk). 21.50/TRT2/ldeal. Aynntı yanda Özgürtük 22.00 Olay TV Dram (Libertarias)-Ispanya 1936 yazı... Franco. demokratik hükümete karşı darbe gerçek- leştirir. Halkın kahramanca dırenişi karşısında Barcelona ve Madricie ordu yenılgıye uğrar. Bir süre sonra ise ülkede ıç savaş başlar. Yön: Vicen- te Aranda. Oyn: Victoria Abril, Ana Belen (1996 lspanya. 125 dk). 22.00/ CNBC-e /Haırt... Aynnt yanda Çağn 23.00 Kanal D Tarihsel (TheMessage)- Moustapha Akkad'ın yönet- tiği filmde. müslümanlığın başlangıcı. yayıl- ması ve Hz. Muhammed'ın hayatı konu alınıyor. Başrollerde Anthony Quinn. Irene Papas, Micha- el Ansara oynuyor (1977 ABD-Arabistan, 180 dk). Yasak Geçit 23.10 StarMax Macera (Trespass)- Şehirdeki bir suç örgütünün cina- yetine tanık olan iki itfaiyeci, kentin dışında boş bir fabrikada tuzağa düşürülerek hapsedilir. Kapatıldıklan yer hücreye dönüştürülen iki itfaiye- ci kurtulmak için bütün yollan denerler. Yönet- men: NV'alter Hill. Oyuncular: Bill Paxton. Ice T. William Sadler, Ice Cube (1992 ABD. 101 dk). Subway 24.00 CNBC-e Macera (Subway)-Film, Paris Metrosu'nda yaşayan insanlann öyküsünü getıriyor. Merroda ya- şayanlann arasına peşindekilerden kaçarken ka- nşan bir adamın birçok türle ve temayla anlatıl- mış öyküsü odak olarak belidenmiş 'Metro'da. Görüntüsüyle de 'karşf oldugunu haykıran bu adamın. Adjani'nin canlandırdığı 'tehlikeli' bir kadına olan aşkı, yasa adamlanyla çekişmesi, bunun yanında kötülerle de benzer çekişmeyi ya- şaması. metro içindeki yetenekli msanlarla bir 'blues' topluluğu kurma çabalan anlatılıyor...Yö- netmen: Luc Besson. Oyuncular: Isabelle Adja- ni, Christophe Lambert. Richard Bohringer (1985 Fransa yapımı, 102 dk). Izleyin Orta Değmez O Yabanct A Yerh tv8 12.05 'Tıp Gezgini' TV Servisi - Sağlık programı "Tıp Grezgmi"nde ilk olarak, Prof. Dr. Cflıan Bumin ile yaygın bir hastalık olan Hemoroid Rektal kanamalar hakkında konuşuluyor. Prof. Dr. Mehmet Binnet'ın hazırlayıp sunduğu yapımın tt Hic Tech" bölümünde ise zatürre ve akciğer hastalıklannda teşhisi kolaylaştıran bir tanı yöntemi olan Bronkoskopi hakkında Prof. Dr. Numan Numanoğlu ile sohbet ediliyor. Program, internetteki sağlık sitelerinin tanıtımıyla son buluyor. NTV 21.05 'E-Dönüşüm' TV Servisi - Dıjital yaşamın sunduğu olanaklann tanıtıldığı "E- Dönüşüm" programında bu hafta, "sanal bankacıhk" konu alıruyor. Bankacılığın dijitalleşmesiyle, kağıt paranın hayatımızdaki yerinin gittikçe azaldığına dikkat çekilen yapımda, 80'h yıllarda ATM'lerin gelişiyle başlayan ve günümüzde internet bankacıhğına kadar yaşanan gelişmeler anlatılıyor. CNNTûrk 22.10 Arabistan dosyası TVSemsı-"CNNTûrk PerspektiP programının bu haftaki bölümü, "Suudi Arabistan'ın Bugünü" başlığıyla ekrana geliyor. CNN Internationarın ünlü muhabiri Christian Amanpour tarafından hazırlanan dosyada, Suudi Arabistan'ın tarihinde ilk kez yaşanan yavaş değişim gözler önüne seriliyor. Müttefık Amerika ve Suudi Arabistan'ın değişen ilişkilerinin mercek altına ahndığı yapımda, bu durumun ABD'de yaşayan Suudi vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkileri, Suudi Arabistan'daki eğitim sistemi, teknoloji ve kadın haklan gibi konular ekrana geliyor. TRT2 00.30 ' 11 Eylül Saldınlan' TV Servisi - "Pazar Konseri"nde bu hafta, Dresden Devlet Orkestrası'nın "11 Eylûl Saldınlan" başlıklı özle konseri ekrana geliyor. Şef Gilbert Levine' ın yönettiği orkestra konserde, Brahms'ın eserlerini seslendiriyor. CNBC-e 'nin 'Pazar Filmleri' kuşağında ekrana gelen yapım, Solveig Anspach 'ın ilkyönetmenlik denemesi Her şeye karşın anne olmak KannViard, Emraa roJüyle, 2000yıhndaen iyi kadın oyuncu dahnda Cesar ödülünü aldı. TV T Servisi - Belçika- Fransa ortak yapımı "Ha- ut Les Coeurs", genç yö- netmen Solveigh Ans- pach'ın ilk yönetmenlik denemesi. Erkek arkadaşırun tüm isteksiz tavırlarına rağmen hamile kalan Emma (Ka- rin Viard), son derece mutludur; ama ne yazık ki bu güzel haberi körü bir haber takip edecek ve Em- ma göğüs kanseri oldugu- nu öğrenecektir. Işin en kötü yanı da en etkili kan- ser tedavisinin karnındaki CNBC-e 22.00 Haırt Les Coeurs / Yönetmen: Solveig Anspach /Senaryo: Solveig Anspach, Pierre Erwan Gu- illaume / Müzik: Olivier Manoury, Martin Whe- eler / Oyuncular: Karin Viard, Laurent Lucas, Julien Cottereau, Philippe Duclos /1999 Bel- çika-Fransız ortak yapımı, 108 dk. çocuğa zarar verecek ol- masıdır. Tam tersi duru- munda ise; yani doğma- mış çocuğa en az zarar ve- recek tedavinin uygulan- ması halinde ise Em- ma'nın hayatı büyük bir tehlikeye girecektir. Teşhi- si koyan doktor ona kürtaj Ahmet Haşimin eserleri 'SözünBüyüsü' TV Servisi - Yönetmenliğini ve ya- pımcılığını GüJçin Onbaşıoğlıı'nun üstlendiği edebiyat programı "Sözûn Büyüsü"ne bu hafta, yazar Beşir Ay- vazoğju konuk oluyor. Talat Halman, Erendiz Atasü ve MustafaŞerif Ona- ran'ın karşılıkh sohbetlerinden oluşan yapımda, büyük şahir Ahmet Ha- şim'in yaşamı ve eserleri hakkında konuşuluyor. UTRT 2,14.10 Pop-şiir üzerine TV Servisi - Piyasadaki şiir kasetleri ve kliplerinin popüler kültür dünyasındaki yeri, "Şör Her Zaman" programının bu haftaki konusunu oluşturuyor. Dr. Ornan TeketioğhTnun konuk olduğu yapımda, şiir dünyasından gelmeyen kimselerce üretilen "pop-şör" örneklerinin toplumsal bir olgu olarak ne tür gereksinmelere yanıt verdiği, diğer popüler kültür alanlanyla ilgisi ve paralellikleri tartışılıyor. Programı, Hilmi Yavuz hazırlayıp sunuyor. • TRT 2,13.10 Perinçek değerlendiriyor AKP hükümeti TV 7 Servisi - Canlı olarak yayınlanan "Gü- nün Konuğu" programına bu hafta, ÎP Genel Başkanı Doğu Perinçek konuk olu- yor. AKP ıktidannın degerlendinleceği yapımda, "AKP programı neyin progra- mKÜr", "Bir tarikaüar koaüsyonu olan AKP hükümeti nasü kumkiu", "Batı des- tekü irtka bir numaralı tehdit özeDiğini kornyor mu" gibi konulara açıklık getiri- liyor. Programda. ızlevicılerin i sorulanna da yanıt aranıyor. • l'lusal Kanal, 20.30 olmasmı önerir. Erkek arkadaşı Simon ise onu, hamileliği sırasuı- da tedavinin mümkün ol- duğunu söyleyen Dr. Mo- rin' i (Phflippe Duclos) gör- mesi için ikna eder. Genç kadınm her şeye rağmen kansere karşı ver- diği savaşın etkili bir dille anlatıldığı filmin yönet- meni Anspach, Emma ka- rakterini yaratırken Karin Viard'dan ilham aldığını belirtiyor. "Haut Les Coeurs", Uluslararası Namur Fran- cophone Fihn Festiva- li'nde Solveig Anspach'a en iyı yönetmen ödülünü kazandırdı. Filmin başrol oyuncularından Karin Vi- ard da, Emma rolüyle. 2000 yılında en ıyi kadın oyuncu dalında Cesar ödülünü aldı. îdeal Koca'nın geçmişindeki sır TRT 2 21.50 Ideal Koca - ideal Husband / Yönetmen: Oliver Par- ker / Oyuncular: Cate Blanchett, Julianne Moore, Pupert Everett, Jeremy Northam / 1999 yılı ABD yapımı, 90 dakika TV Servisi - Rekin Tek- soy'un hazırlayıp sunduğu "Sinema ve Edebiyat" kuşa- ğında, Oscar VVUde'ın aynı adlı oyunundan sinemaya uyarlanan "İdeal Koca" gös- teriliyor. Filmin gösteriminden önce Teksoy, Prof.Dr. Nazan Ak- so> r ile tanıtım söyleşisi yapa- cak. "Dorian Gray'in Port- resi", "Ladj VVindennere'in Yelpazesi "* ve "De Profon- dis" adlı yapıtlanyla ülke- mizde de tanınan Oscar Wil- de "estetikhareketin" öncü- leri arasında yer alır. Çeşitli alanlarda yapıtlar veren Os- car Wilde'ın gününü varlık- lı ortamlarında geçen ve akı- cı ve iğneleyici konuşmalara dayanan güldürüleri, Lond- ra sahnelerinin en çok ilgi gören oyunlan arasına gir- miştir. "İdeal Koca" da, ya- zann kışkırtıcı ve antiburju- va çizgisinin önemli örnekle- rinden birini oluşturur. Say- gın kimliğiyle tanınan Sir Robert Chiltern'in kansı La- dy Gertrude de, bağunsız dü- şünceli ve kocasını seven bir kadmdır. Chiltern'in Parla- mentoda hükümeti eleştiren bir konuşma yapması gere- ken günden birkaç gün önce, Viyana'dan gelen bir kadın, böyle bir konuşma yapma- ması, tersine hükümeti des- teklemesi için Chiltern'e pa- ra önerir. Önerisi reddedilin- ce de, Chiltern'in kirli yol- lardan servet sahibi olduğu- nu açıklayacağuıı söyleyerek şantaj yapar. "tdeal Koca" herşeyden önce bir oyuncu- luk gösterisi. Oliver Parker gibi usta bir sinemacımn yönetiminde, Cate Blanchette ve Jeremy Northam zaman zaman yal- nızca bakışlanyla bile oyna- mak ustalığını gösteriyorlar. Kulin'le 'NefesNefese' TV Servisi - Yazar Ayşe Kulin, "Karalama Defteri"nin bu haftaki konuğu. Doğan Hızlanın hazırlayıp sunduğu yapımda Kulin, son kitabı "Nefes Nefese"yi anlatıyor. Aynca yazar Mehmet Zaman Saçhoğlu da îş Bankası yayınlanndan çıkan öykü kitaplan; "Rüzgar Geri Ğetirirse'' ve "Yaz Evi" ile şiir kitabı "Sarkaç" hakkında bilgi veriyor. Programın son bölümüne ise yeni romanı "Aşk Minyatürleri"yle Tülay Ferah konuk oluyor. • CNN Türk, 21.10 Tv PROGRAMLARI KÜLTÜR • SANAT (0212) 293 89 7« 10.40 Pazar Panorama 11^5 Belgesel: Büyuk Kedılerin Günlüğü 11.55 Türkıye 2. Lıg Fırtbol Karşılaşması: Kaysenspor- Y.Yozgatspor(Canlı)13.50 DamakTadı 14.10 Fasl-ı Şa- hane 14.20 Meddah 14.40 Film: Yunus Emre 16.10 If- tara Doğru 16.40 Tele Pazar 18.00 Haber 18.05 Merak- lısına 18.35 Çocuk Deyıp Geçme 19.05 Dızı: Bızım Evın Hallen 20.00 Haberler 20.30 Film: Hz. Ömer 21.45 Mev- lıd 23.15 Spor Studyosu 00.45 Yabancı Film: Karanlık Dostluk 02.15 Film: Emekçi Kadın (0 212 490 43 00). 10.25 Çocuğunuz ve Sız 11.10 Yannın Dınamiklerı 12.00 Haber 12.10 Pazar Söyleşilen 13.10 Şiir... Her Zaman 13.25 Resım Sevıncı 14.10 Söziin Büyûsü 15.00 Haberler 15.10 Yanm Elma Gönül Alma 15.40 Sinema Rehberı 15.50 GüneDüşen 16.00 Haber16.10 İnternet TV 17.00 Ülkerspor-Beşıktaş Basketbol 1. Lıg Karşılaşması (Can- lı) 20.00 Anılarta Müzık 20.30 Okudukça 21.10 Bir Mani- niz Yoksa 21.50 Yabancı Film: İdeal Koca 23.30 Ingı- lizce Haberler 23.35 14.Ankara Uluslararası Film Festi- vali 00.30 Pazar Konseri (0 212 259 72 75). 09.35 Dizi. Mahallenın Muhtartan 10.45 Ha-n k a Pa 2 ^ 1 3-00 Gun Ortası 13.30 Baş Tacı • • 14.25 llişkiler 15.30 Film: MuhallebininÇo- cuğu 17.05 Dıreklerarası Show 18.10 Müjdat Gezen'le Pa- zar Şoleni 19.30 Haberler 20.15 Spor Haberien 20.20 Ço- çuklar Duymasın 21.40 Reytıng Hamdi 22.55 G.A.G 23.35 Magazin Keyfi 01.05 Geceyansı Haberien 01.45 Habercı 02^0 Uzaklar 02.50 Gecenin Içınden (0 212 354 30 00). 06.30 Film: Acemi Çapkın 08.30 Yabancı Film: Görünmez Anne 10.30 Polıtika Dura- ğı 12.15 Sınyat 13.00 Pazar Suprizı 15.00 Bı- zım Mutfak 15.45 Film: Kız Evliya 16.30 Ev- hyalar 17.00 Film: Çöl Kartalı 19.00 Ana Haber Bül- tenı 19.45 Spor Sayfası 19.50 Maraton 22.00 Pazar Keyfi 23.45 Lıg Pazan 00.30 Haber Hattı 01.00 Yaban- cı Rlm: Sona Doğru 03.00 Evlıyalar 03.30 Film: Oy Be- bek 05.30 Film: Cennet Fedaileri (0 212 355 01 01) 06.30 Duygulu Turküler07.00Tatıl Sabahı08.30 Çocuk Kulübü 09.40 Çizgi Film Kuşağı 11.20 Grafi2000.Comedy 12.00 Evım Evım Güzel Evim 1Z30 Aılem ve Yaşam 13.00 Artı Moda 14.00 Haber 14.05 Dizi: Zeyna 15.00 Pazar Magazin 16.50 Iftar Vak- ti 17.00 Haber 17.10 Dizr Yazgülü 18.10 Çarkrfelek 19.30 Ana Haber 20^0 Spor Haberlerı 20.30 Berivan 21.30 Şahane Pazar 23.00 Yabancı nim: Çağn 02.15 Gece Haberien 02.30 Keşrfler Atlası 03.10 trken Baskı 04.15 Kaynanalar 05.00 Sahur Özel (0 212 215 51 11). ^trr\7 10.30OlıpsMotorspor11.00Haberler11.10 ^ P i I V SağlıklıBestenme 11.30MicrosoftLrfe1Z05 Eko Dıyalog 13.00 Haberler 13.10 Spor Pa- zarı 14.00 Haberler 14.10 Basketbol Panorama 15.00 Haberler 15.10 Olipsmotor Spor 16.00 Haberler 16.10 Futbol Aktüel 17.00 Haberler 17.10 Avrupa'dan Futbol 18.30 Performans 19.05 Goodyear Racıng 19.35 NBA Jam 20.00 Haber 20 20.35 Spor 21.05 E-Dönüşüm 21.30 Intematıonal Herald Tribune 22.05 Futbol Pazan 23.05 Vı- deo Lıg 00.30 Futbol Mundial (0 212 335 00 00). 07.00 Çizgi Film Kuşağı 09.00 Yerli Film: Uyanık Kardeşler 11.00 Paparazzı 13.00 Haberler 13.10 ITTL Bir Sevda Masalı 14.10 Dizi: Çartı 15.10 Pazar Yıl-5 * w r dızı 16.45 Iftar Saatı 17.00 Yerli Film: Sultan 19.00 Mevlid-ı Şerrf 19.50 Haber 20.00 OlacakO Kadar 21.00 Ibo Show 22.30 Telegol 01.10 Konser Samı Özer 02.50 Yerli Film: 04.50 Soz ve Işık 05.10 Yerli Rlm: (0 21244880 00). StafjtTlax 07.30 Kral TV Müzık Programı Yayını (Canlı) "Sâf r 18.30 Spor Magazin 20.00 Ana Haber Bürtenı ^ 20.30 Dızı: Bir Demet Tıyatro 21.30 Yabancı Rlm: Ikizter23.10 Yabancı Rlm: Yasak Geçrt 01.45 Kral TV Müzik Programı Yayını (Bant) (0 212 448 80 00). f%A& 10.35 özel Sektör 11.05 Kafe Siyaset 12.05 Ses- ^rfpW) ler ve Renkler 13.10 Frekans 14.10 Dünyadan S- |'^H:İH por 14.30 Spor Özel 15.10 Pıvot 16.30 Avru- pa'dan Futbol 17.10 Super Lıge Bakış 18.15 Maç Başlıyor 19.05 Finans Analiz 19.30 3. Kuşak 20.30 Spor Ana Haber 21.10 Karalama Deften 22.05 CNN Türk Perspektıf 23.05 Süper Lıg Pazar 23.30 Frekans (0 212 478 50 00). 07.05 Yabancı Film: Billy The Kid 08.00 Haf- taya Bakış 10.00 Yerli Film: Afilli Delikanlı 11.30 SKY 12.00 Haberler 12.05 Tıp Gezgmı 13.00 Ha- berler 13.30 CV814.00 Haber 14.05 Studyo 15.05 Arjantın Ligı 16.00 Haberler 16.15 Erkan Tan ile Sultanahmet'ten 17.05 Haberler 17.15 Kerem Görsev ile Caz 18.00 Haber- ler 18.05 Yabancı Film: Medusa 20.00 Haberler 21.00 Bel- gesel 22.00 Spor Gazetesı 01.00 Haberler 01.05 Packshot 02.10 Yıldızda Sohbet 02.35 Yerli Film: Afilli Delikanlı 04.10 Erkan Tan ile Sultanahmet'ten (0 212 288 51 52). 09.50 Yabancı Film: Randevu 11.20 Yabancı Film: Kardeş Kavgası 12.45 Yabancı Fılm: Te- şekkürler Tannm 14.10 Yabancı Fılm: Tan- n'dan Haber Yok 15.55 Yabancı Fılm: Sevimlı ve Şaşırtıcı 17.20 Yabancı Film: Tam Sanşın 19.00 Yenı Vahşı Dünya 20.00 CINE Haber 21.00 Yabancı Film: Yenılmez 22.35 Ya- bancı Film: 8.5 Kadın 24.00 Fantasy (0 212 336 15 15). 09.00 Huzura Doğru 09.30 Hay- dı Çocuklar 10.30lksır 11.00 Gu- neşe Doğru 1Z00 Haber 12.30 Başbaşa 13.30 Derye ile Denız 14.30 Evı- mız Olacak mı? 16.00 Iftar Özel Programı 17.00 Sıbei Tumagol Show 19.00 Ana Ha- ber 1950 Spor 20.00 Çocuklar Duymasın 21.15 Mevlıd Ozel 23.30 Gol 7 Show 24.00 Gızli Dosyalar 00.30 Gece Haberi 01.00 Si- bel Tumagol Show (0 212454 5600i. 08-00 Seınfleld 08.30 VVorkıng 09.00 The Sımpsons 10.00 Film: Dangerous When Wet 1Z00 Mad About You 13.00 Angel 14.00 NBA 16.00 Just Shoot Me 16.30 Dharma and Greg 17.00 Millennıum 18.00 It's A Mans VVortd 18.30 Info 19.00 The Sımp- sons 19.30 Seınfeld 20.00 Angel 21.00 Dı- zı: 24 22.00 Film: Haut Les Coeurs 24.00 Film: Subway 02.00 Angel 03.00 Dızı. 24 04.00 Southpark (0 212 330 01 01). AVRUPA'DAN^ FUTBOL Görüntüler, son hoberler TBOLPAZ 22:05 canlı Süper Lig'de 15. hofto Maç özetleri T.C.M.E.B. ERBİL GUZEL SANATLAR MERKEZİ YAĞLIBOYA - DESEN (M.E.B. Sertifika Programı) GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİNE HAZIRLIK GİTAR - ŞAN - PİYAHO Zeytinfîk Mah Sporcu Sk. 12 Bokırköy fcfc 0212.543 10 39 e-moil: a.erbil@veezy.com www.erbil9uzeUancrHar.com hergün 11.00-18.00 dostlar tivatrasu Nazım Hikmet İlanlannu İçin (0212)293 89 78 perareklam@perareklam.com.tr perareklam@superonline.com www.perareklam.com tr İNSANLARIMUyarlayan-Yöneten ve Oynayan GENCO ERKAL 2 Aralık Pazartesi 20.30 13 Aralık Cuma 20.30 Kadıkoy Halk Eğitim M. M. Karaca Tiyatrosu Gişe: (0216) 33010 27 (0212) 252 59 35 <- \ 19 Aralık Persembe 20.30 Akatlar Kültür M. BİlGİ TEl Gişe: (0212) 351 93 84 291 51 96 ,r._üx' r ? Çagn Merfcezı Tel: (0216) 454 15 55 EFES PUsen E F E S PUsen'in kültür ve sanata katkılan artarak sürecek. .1885 ORTAOYUNCULAR ISTIKUL CAD. N0:140 TEL: (0 212) 25118 65-66 FAX: (0 212) 244 43 27 www.ortaoyuncular.com Ferhan Şensoy'un BİRİ BİZİ DİKIZLIYORRÖNTGENCİLERE %IO İNDIRİMLİ GÜLDÜRÜ CUMA-CUMARTESI 20.00 PAZAR 15.00 ve 18.00 Kultür Bakaniığı'nın katkılanyte Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER emın ıgus bu dünya bir pencere CD VE KASET "Dereler akar gıder Taşlan yıtcar gıder Bu dunya bir pencere Her gelen bakar gider" ISVrÇRE HASTANES4 İlanlannız İçin (0212)293 89 78 perareklam@perareklam.com.tr perareklam@superonline com www.perareklam.com tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog