Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

1ARALK2002PAZAR CUMHURİYET SAYFA FİAx>fLİ\LJlill. dishab@cumhuriyet.com.tr 11 RA, savaşı taitirccek • LO>DRA(AA)- Ingılız •asını, Kuzey Irlandaia Ingiltere'ye lcarşı 3C yılı aşkın süredir »avaşan îrlanda <Tumhuıiyetçi Ordusu nun (TRA) yakın zananda savaşın sona ertiğine ilişkin tarihi br açıklama yapmayı hazırlandığını öne sürcü. tngiliz gazeteleri, yakında açıklanacak bu gelişmede, kendisi de eski bir IRA komutanı olan Sinn Fein'in 2. adamıMartin McGuinness'in büyük rolü bulunduğunu iddia etti. Iddialara göre IRA, açıklamanın ardından elindeki büyük militan gücünü dağıtacak, silahlanru bırakacak ve artık yeni militan yetiştirmeyecek. Rusya'dan atakkarşı BtŞKEK(AA)- ABD'nin Orta Asya'daki askeri eksininin gittikçe artmasından kaygılanan Rusya, Kırgızistan'da savaş uçaklan konuşlandıracak. Rusya, Kırgızistan'ın Kant kentinde bulunan askeri havalimanına savaş uçaklannı geçici süre için yerleştirecek. Bu konuşlandırmanın BDT Ortak Güvenlik Anlaşması gereği yapılacağı belirtildi. filistin'e bin şans daha • KUDÜS(AA)-Israil îşçi Partisi lideri Amram Mitzna, Filistin'le diyaloğa "yeni bir şans" daha vermek istediğini belirtti. Mitzna, "Filistinlüerle bir anlaşmaya varabilmek amacıyla diyaloğa yeni bir şans daha vermemiz gerekmektedir, çünkü bu diyaloğun meyvelerini verme şansı vardır" dedi. Bu arada, Gazze Şeridi'nde löyaşındaki bir Filistinli genç Israil askerleri tarafından sırtından vurularak öldürüldü. Washington, Irak savaşına destek karşılığında ilk aşamada 800 milyon dolar önerecek ABD'den milyarlıkpaketDış HaberierServisi-Türkiye'nin olası bir Irak operasyonuna destek vermesini isteyen ABD'nin, bu çerçevede Ankara'ya ilk aşa- mada 700-800 milyon dolarlık bir yardım paketi önereceği bildırildi. ABD Dışişleri Bakanı CoKn Püwefl, geçen perşembe Türkiye içın bir yardım paketi üze- rinde çalışnklaruıı söylemişti. Dışişleri Ba- kan Yardımcısı Marc Grossman ile Savun- ma Bakan Yardnncısı PaulWalfowitz, Irak ağır- lıklı temaslarda bulunmak üzere gelecek sa- lı Ankara'ya geliyor. Grossman ve Wolfowitz, dev bir yardım paketi önererek Ankara'mn olası bir savaşın ekonomiyi olumsuz etkile- yeceği yönündeki kaygılan gidermeye çalı- şacak. tki üst düzey yetkili, Avrupa'daki ge- zilerinde de Türkiye'ye A\Tupa Birliği (AB) üyeliği ve Kıbns konulannda destek verilme- sini isteyecek. • Savunma Bakan Yardımcısı Wolfowitz ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Grossman, salı günü Ankara'ya, gelecek yıllarda birkaç milyar dolara ulaşacak bir destek paketiyle geliyor. Iki yetkili, Avrupa başkentlerinden AB ve Kıbns konusunda Türkiye'ye destek isteyecek. Fransız HaberAjansı'na (AFP) konuşan bir ABD'li üst düzey yetkili, Washington yöne- timinin Türkiye'ye ilk aşamada 700-800 mil- yon dolarlık bir yardım paketi önermeyi dü- şündüğünü ve bu yardımın gelecek yıllarda birkaç milyar dolara çıkanlabileceğini söy- ledi. Irak'a kuzeyden, güneyden ve batıdan ha- va ve kara operasyonu planlayan ABD için Türkiyedeki üsler büyük önem taşıyor. ABD basınmda çıkan haberlerde Wolfowitz ve Grossman'ın Türkiye'den üs ve asker isteye- ceği belirtilmişti. Irak konusunda danışmalarda bulunmak üzere çok sayıda A\Tupa başkentini ve NA- TO merkezini de ziyaret edecek Grossman ve Wolfowitz'in bu temaslannda AB ve Kıb- ns konulannda Türkıye"ye destek verilme- sini isteyecekleri öğrenildi. Yoğun gezi trafiği Grossman'la Wolfowitz, bugün Brüksel'de- ki NATO merkezini yann da Ingiltere'yi zi- yaret edip salı günü Ankara'ya gelecek. Irak ağırlıklı bu ziyaretlerin ardından ABD heye- tinin başkanı olan Wolfowitz ülkesine döne- cek. AB ve Kıbns konusunda yoğunlaşacak olan Grossman ise Ankara'mn ardından Av- rupa'da yoğun bir gezi trafîğine girişecek. Grossman bu çerçevede 4 Aralık'ta Kıb- ns ve Yunanistan'a, 5 Aralık'ta Almanya ve Hollanda'ya, 6 Aralıkta'da Fransa ve Porte- kiz'e gidecek. Grossman son durağı olan Portekiz'in Porto kentinde Avrupa Güvenlik ve tşbirliği Teşkilatı'nın (AGÎT) bir toplan- tısına kahlacak. Grossman"ın gideceği ülkelerden Alman- ya, Hollanda ve Fransa'nm, Türkiye'nın AB sürecine ilişkin tutumlannın, Kopenhag'da An- kara hakkında alınacak karara büyük etkı ya- pacağına gözlemcilerce dikkat çekiliyor. Grossman'ın, gezisinin Ankara'dan başlayıp Paris'te sona erecekbölümünde ağırhğı Tür- kiye'nin AB süreci ve Kıbns sorununun çözümü çabalanna vermesi bekleniyor. TÜRKİYE'DEN ABD'YE MESAJ Irak politikasında değişiklik yok • Ankara, Wolfowitz ve Grossman'ın ziyareti öncesinde, 'Kabul etmeyeceğimiz istemlerde bulunmayın' mesajı verdi. ANKARA(Cumhnri- yet Bürosu) - Türkiye, ABD'li iki üst düzey dip- lomatın önemli ziyareti öncesinde temel Irak po- litikasmın değişmediği- ni açıklayarak, Washing- ton'a "beklemediğimiz ve kabul etmeyeceğüniz istemlerde bulunmayuT mesajı verdi. Iraka ola- sı bir operasyonun "ulns- lararası yasaluk ve oy- dasmava" dayanması ge- rektiğını bir kez daha ile- ten Türkiye, ABD'nin askeri istemlerine yanı- tı konusunda açıklık ge- tirmedi. ABD, geçen hafta ön- de gelen iki basm orga- nı aracıhğıyla Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz'in Ankara' ya ziyareti sırasında önem- li bazı askeri istemlerini ileteceği mesajını verdi. ABDli diplomatlann bu istemlerini temaslarda gündeme getirmeden ön- ce basın aracıhğıyla na- bız tutan Washington, "knzeydencepbe açılma- SL Türk askerinin etkin kaühmı, lojistik destek sağlanmasınr istiyor. ABD, bunun karşılığın- da, Türkiye'ye zararlan- nın karşılanmasını ve Kuzey Irak'ta bağımsız devlet kurulmaması gü- vencesini veriyor. Salı günü, Wolfowitz ve Dışişleri Bakan Yar- dımcısı MarcGrossman ile yapılacak göruşme- ler öncesinde Türkiye, Cumhurbaşkanlığı' nda yapılan zirvede, verile- cek yanıtı görüştü. 'Yasal zemin' Yapılan açıklamada, Türkiye'nin temel Irak politikasının değişmedi- ği belirtilerek "olası bir operasyommuluslarara- sı yasaİhk ve o>daşmaya dayanması gerektiğT be- lirtildi. Türkiye, böylece Irak polirikasmda bir de- ğişiklik ohnadığını, ikti- dara yeni bir hükümet gelmesine karşın eski yaklaşımın korunacağı mesajını iletmiş oldu. ABD'nin istemlerine Başbakan Abdullah Gül'ün ocakta yapacağı ABD temaslan sırasında resmen yanıt vermesi bekleniyor. VEFAT Izmir eşrafından Hacı Halit Seyfettin ve Hacı Saadet Özkılınç kızı, Ali Turgut Günay eşi FATMA SEMİHA GÜNAY Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 1 Aralık 2002 tarihinde Üsküdar Selimiye Camii'nde kılmacak öğle namazını müteakip Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. GÜNAY VE ÖZKILINÇ AİLELERİ BAŞSACLICI Çalışma arkadaşımız Turhan Günay'ın annesi FATMA SEMİHA GÜNAY yaşamını yitirmiştir. Ailesi ve dostlarına başsağlığı dileriz. CUMHURİYET ÇALIŞANLARI TEŞEKKÜR Geçirdiğim enfarktüsü başanlı bir müdahale ile önleyen ve gereklı tedavim ile anjıyomu yapan Hacettepe Hastanesi Yoğun Bakım Cnitesı'nin çok değerli hocası Prof. Dr. SERDAR AKSÎTİ EK ile ekıbinin yeteneklı ve fedakâr üyeleri Dr. Gülcen KLRU, Dr. Murat KEKİLİ. Dr Timur KOÇAK, Dr Memduh ŞAHtN \e Dr. Banş KAY A ile başhemşire Seval ÖZMEN, sekreter Seval ÖZMEN ve yoğun bakımın bırbirinden çalışkan beyaz melekleri Mahive, Aysel, Gülay, Zeliha, Vasemin. Nevin ve Çiğdem hemşirelerle hizmetli Ali, Emsal ve Muammer'e minnet ve teşekkürlerimi sunanm. AYDIN OLGUN Gazeteci-Yazar İÂTÖRSH1P ">OIIDAR1TVw ı MIR&O) Pturlfc BUSHŞ MACHINE AVUSTRALYA SAVAŞA H.4YIR DEDİ - Avustralya'nın Sydney kentinde yaklaşık 10 bin Idşi ABD'nin Irak'ı vurmasına karşı çıkb. Sydney caddelerinde yürûyen göstenciter, AvustraJya'nın da olası bir operasyona kabimamasuu istedl (REUTERS) Saldınlan El îttihad el Islamiye'nin düzenlediği savlanıyor Kenya'da Soıııali baglantısı I Dış Haberier Servisi - ABD, Ken- ya'nın Mombasa kentinde geçen per- şembe Israilli turistlen hedef alan iki saldınnın Somalili bir örgüt tarafın- dan düzenJenmiş olabileceğini öne sürdü. Mombasa"dan kalkan bir Israıl uça- ğına başansız bir fuze saldınsı yapıl- mış, Israillilerin kaldığı Paradise Ote- li'ne yönelik intihareyleminde de 3'ü Israilli 15 kişi ölmüştü. ABD'li bir yetkili, saldınlarm El Kaide bağlantılı ve Afrika boynuzun- da etkin olan Somalili El îttihad el Is- lamiye (Islam Birliği) örgütü tarafın- dan gerçekleştirilmiş olabileceğini söyledi. Yaklaşık 2 bin üyeli örgüt, Kenya'da da bağlantılan olması nedeniyle şüp- heliler listesinde yer alıyor. Gözlerin El Kaide'ye çevrilmesine karşın Ken- yalı yetküiler gözaltındaki şüphelüe- rinhiçbirininbuörgütlebağlantısının | saptanamadağmı bildirdi. Gözaltına j alınan ABD'li bir kadınla tspanyol eşi ' olayla ilgilerinin bulunmadığı gerek- ; çesiyle serbest bırakılırken 6 Pakistan- 1 iryla4Somalili'ninsorgususürüyor. ı tsrail, vatandaşlannı Kenya, Gü- j ney Afirika, Etiyopya, Eritre, Mısu- ' ve Sina Yanmadası gibi yerlerde ola- sı tt terörfetsaIdıntehHkelerine''kar- • şı uyardı. Annan'a yanıt Itiraz mektubu gecikiyor •KKTC ile Ankara'mn, Annan belgesine itiraz noktalan üzerindeki çalışmalan sürüyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kopenhag Doruğu'na sayılı gün- lenn kaldığı bir dönemde, gelecek hafta art arda önemli konuklan ağır- layacak olan Ankara "da, AB ile iliş- kiler ve Kıbns'a ilişkin yoğun me- sai yapılıyor. Türkiye ve KKTC yet- kililerinın üzennde çalışrığı "An- nan belgesine itiraznoktalan" çalış- ması henüz tamamlanmazken, mek- tubun gelecek hafta gönderilmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı Kıbns Daire- sı yetkilileri, KKTC Cumhurbaş- kanlığı Müsteşan Ergun Oigun ve KKTC'rün Ankara Büyükelçisi Ah- metZekiBulunç, Türk tarannın BM Genel Sekreteri Kofı Annanın Kıb- ns planına üışkin itiraz noktalannı belirlemek için bugün yeniden bir araya geldiler. Çalışmalar en az ge- lecek hafta başına kadar sürecek. Diplomatik kaynaklar, planuı ay- nntılı şekilde gözden geçirildiği ça- hşmanın henüz 3'te 1 "inin tamam- landığına dikkat çekerek, 2 Aralık Pazartesi gününden önce BM Ge- nel Sekreterliği'ne biryamt gönde- rümesinin mümkün olrnadığını kay- detti. Söz konusu çalışmanın Annan'a iletilmeden önce son kez halen New York'ta bulunan KKTC Cumhur- baskanı Rauf Denktaş'ın onayına sunulması bekleniyor. Türk tarafinın itiraz noktalan, egemenlik, mal mülk edinimi, Tür- kiye'nin garantör hakJan ve top- rak konulannda yoğunlaşıyor. Bir Dışişleri Bakanlığı yetkilısi, top- rak konusunda "orandan" daha çok "arazi çizgisinin" önemli ol- duğuna işaret ederek, "Gûzel- \Tirt'la, susuz bir ova arasmda fark var" diye konuştu. Önemli konuklar gelhor Ankara gelecek hafta önemli ko- nuklara ev sahipliği yapmaya ha- zırlanıyor. AB Dönem Başkanı Da- nimarka'nın Dışişleri Bakanı Per Stig MöUer, Pazartesi günü Anka- ra'da, Dışişleri Bakanı YaşarYakış, Başbakan Abdullah Gül, AKP Ge- nel Başkanı Recep Tay>ip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Deniz Baç- kal'la biraraya gelecek. Ingiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw Salı günü, Yunanistan Dışiş- leri Bakanı Yorgo Papandreu da Çarşamba günü Ankara'ya gelecek. VEFAT Değerli hukukçu, aydın insan Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. BÜLENT TANÖR vefat etmiştir. 01.12.2002 Pazar günü (bugün), saat 12.45"te Galatasaray Üniversitesi'nde yapılacak törenden sonra. cenazesi Bebek Camii'nde kılmacak ikindi namazını müteakiben Zincirlikuyu Mezarlığı'na defhedilecektir. Merhuma Tann'dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlanmıza başsağlığı dileriz. İSTANBUL BAROSU BAŞKAMJĞI Güzel insan AYLA (Ertepınar) DEVECİOĞLU'nu kaybettik. 2 Aralık 2002 Pazartesi günü Kocatepe Camii'nde kılmacak öğle namazını takiben Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Huzur içinde uyusun. SABRİ - CEM DEVECİOĞLU VE ERTEPINARLAR Şiirimizin büyük ustası, derneğimizin onur üyesi MELİH CEVDET ANDAY'ı yitirdik. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. EDEBİYATÇILAR DERNEĞI Değerli aydınlanmız ve saygın dostlanmız MELİH CEVDET ANDAY Prof. Dr. A. MFIZ ÇAMUBEL Prof. Dr. BÜLENT TANÖR Unutulmaz anılan, doyumsuz sohbetleriyle hep aramızda olacaklar. ÇJ1T1RESTORAN Hasan ÖZEN Kurucu üyemiz, Demokrasi ve insan haklan sa\-unucusu Prof. Dr. BÜLENT TANÖR'ü yitirdik. Anısını saygı ve sevgiyle yaşatacağız. TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU Büyük ozanımız, yazarımız, düşün adamımız MELİH CEVDET ANDAY Aramızdan ayrıldı. Bir Cumhuriyet Aydını daha gitti. Yapıtları bizi aydınlatmaya devam edecek. O'na saygı, sevgi, selam ve teşekkürlerimizi sunarız. DEVLET TİYATROLARIVAKFI Yönetim Kurulu adına RÜŞTÜ ASYALI MELİH CEVDET ANDAY ve Prof. Dr. BULENT TANOR Aydınlık yannlar için akıl ve bilim adına verdiğiniz örnek mücadeleyi unırtmayacağız. MEF (Modern Eğitim Fen) Dershanesi Öğretmenleri Örnek insan, değerli bilim adamı, sevgili arkadaşımız Prof. Dr. BÜLENT TANÖR'Ü kaybetmenin hüznü içerisindeyiz. tÜ. tstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı ARSİN ASLİYE HUKUK MAHKKMESİ'NDEN EsasNo 2001 119 Davacı Halıs Özer vekılı \\ A Metın Genç tarafindan davalılar Kadır Özer ve arkada^İan aleyhıne mahkememıze açılmış bulunan tapudakı ısım tashihı da^asının mahkememızde vapılan açik \argıla- masinda Dava dılekçesı davahlardan Yusuf kızı Şükran Özmenay (Özer). Sule>eman oğlu Hasan Tahsın Özer. Suleyman eşi Nacı>e Ozer, Suleyman kızı A\fer Eğnbel. Süle>man kızı Fatma Karakul- lukçu'ya bunca aramalara ragmen teblığ edılemedıgı anlaştldığından davalıîardan duruşma günu olan 9 12.2002 gunû saat 9 00'da bızzat duruşmava gelmelen ve kendİlennı bır \ekil ile temsıl ettırmelerı du- ruşmaya geimedığı ya da kendılennı bir vekılle temsıl ettırmedıklen takdırde duruşmanın gıyablarında >apılacağı \e dava dılekçesımn "^201 savilı tebhgat kanunun 29 maddebi geregınce adı geçen davalı- lara teblıeat yerıne kaım olmak üzere ılanen tebhe olunur II 11.200İ" Basın 80158
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog