Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

& KASIM 2002 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Istanbul Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın 'yasal değil' uyansına kulak asmadı Usulsüzmüfettiş atamasıOKTAYAPAVDIN Istanbul Büyükşehır Belediyesi'nde kurum çalışanlannın denetımini yapan Teftiş Kurulu'na, İçişleri Bakanlığı müfettışlerinin "Bu uygulama yasal değü" uyansına karşın, Başkan Ali Müfît Gürtuna'nın 10 kişiyi usulsüz olarak atadığı öne sürüldü. Atamala- n n itirazı için Teftiş Kurulu'nun yanı sıra MüfettişlerDerneği de bölge ida- re mahkeraesine dava açtı. Büyükşehir Belediyesi Murakabe • CHP Grup Başkanvekili Yüksel Kılınç, yeni yapılan 10 atama için bir ön araştırma bile yapılmadığmı söyledi. Atanan isimler arasında Sirkeci'deki Murakabe Heyeti Başkanlığı'nda türbanlanyla görev yapan Rukiye Olgunkul ile Fatma Özkan da bulunuyor. Kurulu Başkanlığı'nda görev yapan denetim elemanlannın doğrudan Tef- tiş Kurulu müfettişliğine atanmasına olanak sağlayan meclis karan, büyük bir tartışma yarartı. Bu kararın içiş- leri Bakanlığı müfettişlerince yasala- ra aykın bulunmasına karşın Başkan Gürruna, atamalan geçen günlerde gerçekleştirdi. 20 Temmuz 2002 ta- rihinde tstanbul Büyükşehir Beledi- ye Meclisi tarafindan yapılan bir de- ğişiklikle belediye denetim eleman- lannın doğrudan müfettişliğe atan- ması olanağı sağlandı. Istanbul Bü- yükşehir Belediyesf nde görev yapan müfettişlerin tepkisini çeken uygu- lamanın yasadışı olduğu öne sürüldü. Türbanlı müfettişler 19 kişilik boş kadrodan 10'una ge- çen günlerde atamalar yapıldı. Ata- nan isimler arasında Sirkeci'deki Mu- rakabe Heyeti Başkanlığı'nda türban- lanyla görev yapan Rukiye Oiguokul ile Fatma Ozkan'ın da yer aldığı be- lırlendi. Atanan ısimlerin de Cemil Aslan (Hesap İşleri Daire Başkanı), Asude Sedefoğlu. Ali Ihsan Baş(Ban- ka cari Hesap Müdürü),/ Yakup Kes- kin.Mııstafa Ocak Sabri DereSami KJ- hç. Hasan ÖzçeHk olduğu belirlendi. CHP Grup Başkanvekili Yüksel Kılınç. Teftiş Kurulu'nda 80 müfet- tişin bulunduğunu, yeni yapılan 10 atama için bir ön araştırma bile yapıl- madığmı söyledi. Burhan Felek ödülleri verildi • İstanbul Haber Servisi - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafindan her yıl düzenlenen Burhan Felek Basm Hizmet Ödülleri. bu yıl da düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Törende konuşan TGC Başkanı ve gazetemiz yazan Orhan Erinç, 20'ncisi düzenlenen törenin, hem Burhan Felek'in anılması hem de usta gazetecilerin ödüllendirilmesi açısından önemine değindi. Ödül alan "usta" gazetecileri, "Meslek hayatına adım attığımız zamanki abilerimiz" diye tanımlayan Erinç, meslek ılkelerini kendilerine öğretten ödül sahiplerine teşekkür etti. Bu yıl Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri'ne Sadun Tanju, Yaşar Kemal, Selçuk Emre, Ismail Sivri, Necati Bilgiç, Mehmet Biber ve Hulusi Yavaşlar değer görüldü. Keskin ve Çalışlar söyleşisi • İstanbul Haber Servisi -1968 kuşağının tanmmış isimlerinden Atilla Keskin'le gazetemiz yazan Oral Çalışlar, bugün saat 16.00'da Mefisto Kitabevi'nin Istiklal Caddesi'ndeki yerinde bir söyleşide buluşacak. Atilla Keskin 12 Mart 1971 askeri darbesinden sonra Deniz Gezmiş'lerle birlikte yargılanmış ve idama mahkûm olmuştu. Daha sonra cezası müebbet hapse çevrilen Keskin, 26 yıldır Almanya'da yaşıyordu. Çalışlar ile Keskin 1968'li yıllan "'Ütopya ile Gerçeklik Arasında"' başlığıyla değerlendirecekler. Her iki yazar söyleşinin sonunda kitaplannı imzalayacak. Alman vakıflanı davası • ANKARA (AA) - Ankara 1 No'lu DGM'de, Alman vakıflan soruşturması kapsamında, 15 kişi hakkında 8 yıldan 15 yıla kadar ağır hapis istemiyle açılan davarun duruşma tarihi belli oldu. Edinilen bilgiye göre, l No'lu DGM, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na atanan, eski Ankara DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel tarafindan açılan davanın tensip tutanağmı hazırladı. Mahkeme, duruşma tarihi olarak 26 Aralık 2002 Perşembe gününü belirledı. Ankara'daki sanıklara davetiye çıkaran mahkeme, diğer sanıklar için de talimat yazdı. Mahkemenin, iddianameyi Ahnancaya tercüme ettirdiği belirtildi. (ialeri • Sersi • Atölve • Sanatevı SANAT GALERİSİ YERJİN ŞABÇI 1/ 8-30 Kasım 2002 Cad Postacılar So No 1 2 Tunel (0212) 249 93 92 O bakraç HASAN RASTGELDİ 26 Eklm - 15 Kasım 2002 Pazar Hanç Hergün 10 00-17 00 açığız Sıran Ercan Sokat- No 35 ÖziD' Srtesı B B«k 8'W0 Kj^aaş, tST Tel.(0216) 362 18 26 NuriABAÇ NaileAKINCI Nevitı ÇOKAY Ruzin GERÇİN YtlmazMERZİFONLU Mehmet PESEN Yaşar YENİCELİ KannaSergı 2 Kasım-2 Aralık 2002 Gdenmız Pazır 14 0Û-1S 00 U 00-19 00 arası ıçıktır p ye Sok. \o 47 Kidıkoy; ET i '•T2"1 6'4I83S0(j Fax «E16 4185807 S A N A T GALERİSİ TUNCAY TAKMAZ BARIŞ SARIBAŞ TUNCAY TOPCU DENİZ ORKUŞ GÖKHAN DENİZ 6 KASIM-10 ARALIK 2002 MEB AÇIKLADI Sınav tarihleri belirlendi ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Fen ve Anadolu Liselen ile ilköğretim okullan ve diğer liselere alınacak öğrencilere yönelik yapılan sınavlann tarihlerini belirledi. Alınan bilgiye göre, Fen ve Anadolu hselerine alınacak öğrencilen belirlemek amacıyla düzenlenen Ortaöğretim Kurumlan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Smavı (OKÖSYS) 8 Haziran 2003 Pazar günü, ilköğretim okullan ile diğer liselerin ara sınıflanna alınacak öğrencileri belirlemek amacıyla düzenlenen Devlet Parasız Yatıhlık ve Bursluluk Smavı (DPY) da 21 Haziran 2003 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. OKÖSYS'ye başvurular 16-31 Aralık 2002. DPY'yebaşvurularda 13-31 .Aralık 2003 tarihleri arasında yapılacak. OKÖSYS sonuçlan 2003 Temmuz ayının son haftasında, DPY sonuçlan da 2003 Ağustos ayının ilk haftasında açıklanacak. Polis Koleji Aday Tespit Sınavı ise 10 Mayıs 2003 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar bu sınav için başvurulannı 13-29 Ocak 2003 tarihleri arasında yapacaklar. THY'nin 20-23 Kasım'daki indirimi kamudaki öğretmenleri sevindiremedi Öğretmene uçuş indirimi! ARAYIŞ Bursa'da olaylıyıkım: Sgözaltı Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, kaçak olarak yapıldığı beüıienen 13 evln yıkınu sırasında bir vatandaşın, iş makinesinin üzerine çıkarak yıkımı engellemek istemesiyle başlayan olaylarda 5 kişi gözaltına ahndı. Osmangazi Belediyesi ekipleri Panayır Mahallesi'nde kaçak olarak yapıldığı belirlenen e\ leri, Bursa Bölge Jandarnıa Konıutanlığı'na bağlı timlerin aldığı yoğun güvenKk önlemleri alrında vıktılar. Osmangazi Belediyesi ekipkri kaçak yapılaşmaya karşı mücadelenin sürdürüleceğini bildirdi. (Fotoğraf: AA) Ekonomi Servisi - Türk Hava Yollan (THY), 24 Kasım Öğret- menler Günü nedeniyle yurtdışı uçuşlannda öğretmenlere özel fi- yatlar uygulayacak. Emekli öğ- retmenler dahil tüm öğretmen ve öğretim üyeleriyle eşlerini kap- sayan bu uygulamada Istanbul, Ankara ve Izmir'den Paris-Lyon- Nice-Strasburg, Londra-Manc- hester- Madrid-Barcelona, Ams- terdam-Viyana- Brüksel. Frank- furt- Düsseldorf-Köln- Stutgart- Hamburg, Hanover-Berlin-Mü- nih- Nürnberg, Roma- Milano. Cidde-Riyad, Cezayir-Tripoli-Tu- nus- Bahreyn-Kuveyt- Tahran, Aşkabad-Telavfv- Dubai-Amman- Beyrut- Şam hatlannda gidiş- dö- nüş ücreti 249 dolar, Almata-Biş- kek-Taşkent hatrında ise ücret 449 dolâr olarak belirlendi. THY'nin uygulamasından 20 ile 23 Kasım tarihleri arasında yurtdışına çı- kanlar ile 24-27 Kasım tarihleri arasında yurda dönen öğretmen- ler yararlanabilecek. Türk Eği- tim-Sen Merkez Şube Sekreteri Cafer Velioğlu, şimdikı kosullar- la kamu bünyesınde çahşan öğret- menlerin bu hızmetten yararlan- masının çok zor olduğunu belırt- ti. Velioğlu, bu uygulama karşı- sında sadece gülmekle yetındik- lerini, ayhk 450 ile 700 miryon ara- sında değişen maaşlarla öğret- menlerin ancak ev ve ulaşım mas- raflanru karşılayabıldiklerinı vur- guladı. THY'nin sunduğu indirimli fi- yat uygulamasından kamuda ça- lışan öğretmenlerin 2 katı civa- nnda maaş alan özel okul öğret- menleri de yararlanabilecek. (0212) 293 89 78 MONAD BALKAN 'Mmanstan Türhyt Koıt Vajamlan" Resım Sergısı 22 Elam - 14 Kasım T<fc|«11111Sll)7-F«:|0HI|ltM47l Resim Sergisi 9 -30 KASIM 2002 Tel : (0212) 269 80 14 Fax:(0212)284 35 66 Nıspe'ıye ^ytar Co Wftg246 Levent-IS"' SANAT GM-ERİSİ MEHMET PESEN SALİH ACAR ZEKİ KIRAL RUZİN GERÇİN SELÇUK TOGUL 37 Kasım - 07 Aralık ta Pssd/şralanergün I200-<830aras< kseleCd Selın Sk. No 1V21 Caddebostan-IST Tel (02161360 99 64 doku sanat galerileri 31 Ekim - 20 Kasım 2002 Sabri ErimelResim Sergisi Ihlamur Teşvıkıye Yolu fAv.Süreyya Ağaoğlu Sok ) No 4/2-3-4 Teşvıkıye-IST Tel. (0212) 246 24 96Fax : (0212) 246 38 42 ZEKAI ORMANCISergisi 22 Eklm - 23 Kasım 2002 galeri BİNYIL ZeytınoğljCd No 8 AKATUB-IST Tel 10212)351 97'3-'6 Fax 0212ı35197'7 www galenbınyıl com.tr Pazar hanç her giın 11.00-19 00 arası açıktır KARSU TEKSTİL GALERİSİ GÜVEN ZEYREK 5 - 29 Kasım 2002 Gazetecıier Sitesı Yazariar Sk No:26 80300 Esentepe - 1STANBUL Tel. (2121 288 33 89 / Faks (0212) 267 24 44 e-maıl gallery@karsu com.tr www.karsu com tr galea index html GALERİ ve SERGİ İlanlarımı İçin (0212)293 89 78 perareklam@perareklam com tr perareklam@superonline com www.perarel(lam com tr doku sanat galerileri 31 Ekim - 20 Kasım 2002 AU DemirResim Sergisi Ihlam jr Teşvıkıye Yolu (Av.Süreyya Ağaoğlu Sok ) No: 4/2-3-4 Teşvıkıye-IST Te! (0212) 246 24 96Fax : (0212) 246 38 42 Gülseren Kayalı 19 Ekim - 22 Kasım 2002 Tagart u c r e a t ı v e a r t g a ' l e r y , Operattf Raıt Bey S« No 14*8 Şışl-IST Tel 0212 296 71 34 Fax 02" 2 296 70 91 Pazartes-Cumartesı 11 M - 21 00 Pazar gunten kaoaiı — dem-art —SANAT GALERİSİ YUSUF ÖZSARFATİ - 30 Sahıl Yolu Engın Apt. No 79B Arnavutkoy-lstanbul Tel- O212 287 78 67 / Fax: O21 2.287 24 1 9 e-mail demart@superonline.com onlıne ızlemek ıçin: vvvvvv.lejDriz com TOKTAMIŞ ATEŞ Unutmak... Geçen çarşambagünü, yani K^ım'ın 6'sı, YÖK'ün kuaıluş yıldönümü idi. Aradan 20 yıl geçmiş. Ve biz ilk gunlerinden berı, "Nasıl olsa değiştirilir..." diye kendimizi tesellı ederken, günden güne bas- kısı arttı. Birzamanlar, Ihsan Doğramacı gibı sos- yal yönü kuvvetli ve hıç olmazsa "dinlemesini bi- len" YÖK başkanları varken; daha sonraları bu makama gelenler, bu özellıklere de sahip olama- dılar. "Bu ış bitti..." dedikleri anda, ne denli çırpı- nırsak çırpınalım, muradımızı anlatamaz hale gel- meye başladık. Peki bu iş nasıl oldu? 12 Eylül'ün antidemokra- tikyasalarındanönemlı bırböiumünün, kısmende olsa değişmesine karşın, YÖK Yasası'ndakı deği- şiklıkler neden yetersız kaldılar? Bunun nedeni "biziz". Çoğu, kendini "özgür- lükçü" sayan ve demokrat "geçinen" ögretim üye- leri. Zira, hemen bütün ünıversitelerde ve özeliik- le büyük kentlerin ünıversıtelerinde; rektörlük ıçin tercih beliriemelerınde, "YÖK'e karşı olduklannı" ısraria vurgulayarak oy toplayan kimı omurgasız meslektaşlarımız, atandıktan sonra YÖK Yasa- sı'nın en antidemokratik maddelerinın ardına sı- ğınmayı marifet saydılar ve bunu, en utanmaz bi- çimlerde yaşama geçirdiler. Ve daha önceleri söyledıklerini "unuttular". "Siz bu yasaya karşı değil miydtniz"diye soranlara da yanıt vermek gereğıni bile duymadılar. öyle ya, mühür artık ellerindeydi ve ellerınde o mühür var- ken, nasılsa ıkinci bir kez seçilmeyi de garanti et- mişlerdı. • • • Bundan birkaç hafta önce, Moda Iskelesi'nde bir konferans verdım. "Moda Gönüllüleri"adında- ki bir grup Atatürkçü ve demokrat arkadaşımız, el- den geçinlmiş Moda Iskelesi'nde, pek güzel top- lantılar düzenliyorlar. Gerçekten kutlanacak bir şey. Toplantıdan sonra yanıma bir hanım yaklaştı. Bir süre önce yitirdiğimiz. değerli ve devrımci ya- zarımız Kerim Korcan'ın kızıymış. Ve kendini ta- nıttıktan sonra, haklı bazı sıtem ve üzüntülerini di- le getirdi. "9 Kasım babamın ölümyıldönümü Ho- cam" dedi, "Şimdiye dek olduğu gibi, bu yıl da anımsayan kimse çıkmayacak. Çok unutkan bir top- lum olduk galiba..." Çok haklıydı. Birlikte askertik yaptığımız ve 12 Eylul öncesi faşist katillerce katledilen ilk oğretım üyesı olan Orhan Yavuz'un, Erzurum'da katledı- lişıni de unutmuştuk. Oysa kı hem sağlam bir dev- rimcı ve hem de yüreğı sonsuz sevgi dolu bir bi- lim insanı idi. Onu anımsatan da, rastlantıyla kar- şılaştığımız kız kardeşi olmuştu. Ne kadar utanç vericı birdurum... Aynı şey, Dr. Şakir Derkırt için olmuştu. Aynı mahallenın çocuğu ıdik. GerektürkTabipleri Bir- liği içindeki, gerekse inandığı "sıyaset" çerçeve- sindekı yaklaşımları konusunda çok tartışırdık. Ama aynı derecede sevişirdik. Zaten seveni pek çoktu. 12 Eylül'den sonra, Almanya'ya kaçmış ve ina- nılmaz sıkıntılar çekmiştı. O günlerın zor koşulları içinde, yeterince yardımcı da olamamıştık. So- nunda, çalışma izni ve çifte vatandaşlık aldı. Çok kazanan, başarılı bir cerrah olarak, çok sevdiği vatanına geldı-gittı. Fakat bunca acı ve sıkıntıya yüreği dayanamadı. Dr. Şakir'ı anımsayan da pek yok. Birzamanlar gözune bakan genç hekimler arasında, adını unu- tanlar bile varmış... • • • Sevgili Kerim Korcan'ı bir Sinop yolculuğunda tanımıştım. Bu dünyanın kahrına dayanamayan bir başkasevgılı dostum, Ural Armay'ın edebiyat bölümünü düzenlediği Sınop Festıvalıne gıdiyor- duk. (Zaten çok sevgili Öner Yağcı ve Muzaffer Izgü'yü de aynı festivalde tanımıştım. Allah onla- ra uzun ömür versın... Aynen Ali Yüce gibi, aynen Muzaffer llhan Erdost gibi.) Çok unutkan bir halk olduk. Acaba unutmak işi- mize mi geliyor, yoksa unutmamanın manevi yü- künün altında ezilıyor muyuz? Inanın bilemıyorum... TÜDAV toplantısı 16 Kasım'da îstanburda Boğaz Merkezi kuruluyor İstanbul Haber Servi- si - Türk Deniz Araştır- malanVakfi (TÜDAV). dünyanın değişik bölge- lerindeki tehlikeli ve dar boğazlann yetkili- lerini bir araya getire- cek. "UluslararasıLia- şımda Kuüanüan Bo- ğazlar" konıJu iki gün- lük toplantınm sonun- da "Dünya Dar Boğaz- lar Merkezi" kurula- cak. TÜDAy 16-17 Kasım tarihleri ara- sında Ataköy Marina'da "Lluslarara- sı Ulaşımda KuDanılan Boğadar'' konulu bir seminer dü- zenleyecek. Toplantıya, 30 ülkeden konusunun İJünya Dar Boğazlar Merkezi'nde Cebelitarık, Malaka, Danimarka, Kore, Otranto boğazlanna kıyısı olan ülkelerin temsilcileri de bulunacak. bul Boğazı'nda teknik bir gezı yapacak. Gezi sonunda Anadolukava- ğı'nda boğazın gerçek mağdurlan olan balık- çdar, yerel halk. uzman- larla boğazın sosyal gü- \enliğini, balıkçılığı ve tunzmi olumsuz etki- leyen boğaz trafiği so- nınlannı tartışacaklar. Toplantınm sonunda kurulacak Dünya Dar Boğazlar Mer- kezi de dünya- nın değişik bo- ğazlannda meydana ge- len kazalan azaltmak için ortak çaba gösterme. ulu- sal ve ulusla- rarası kuruluş- larla işbirliği gibi amaçlar taşıyacak. "Dünva Dar uzmanı uluslararası ku- ruluş temsilcileri teb- liğler sunacak. Tebliğ- lerde. deniz ulaşımı, de- niz çevresinin korun- ması, boğazlarda canlı kaynak yönetimı, bo- ğazlann askeri ve stra- tejik rolü gibi konula- ra değınilecek. Sem- pozyumun ikinci gü- nünde uzmanlar, tstan- Boğazlar Merkezi"nde Istanbul 'da Malaka Bo- ğazı, Cebelitarık Boğa- zı, Danimarka Boğazı, Türk Boğazlan, Kerç, Kore, Hürmüz, Otran- to boğazlanna kıyısı olan ülkelenn temsil- cileri bulunacak. Mer- kezin masraflan, ulus- lararası çevre örgütle- *^nce karşılanacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog