Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

• 9> KASIM20O2CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA 17 BfsMOOHnlikiratf Kemal Dervış ın CHP'nın bırıncı sırasında yer aldığı IstanbuM bolgede CHP 526 Dın YTP40bın DSP21 bın dolayında oy aldı CHP, bu oolgede 694 bın oy alan AKP'ye geçıldı Bır de 1999 seçımlerıne bakalım DSP aynı bolgede 513 bın oyla 365 bın oy alan FP'nın onunde bırıncı gelmış CHP'nın oyu ıse 190 bın dolayında kalmış 2002 seçım sonuçlarını 1999 seçım sonuçları ıle kıyaslayın Ne çıkar^ Merkez solun, yalnızca Kemal Dervış'ın bırıncı sırada olduğu bolgede bıle 100 bını aşkın oy yıtırdığı çıkar1 Bu sonuç, 'Dervış ımajinın" buyuk kentlerde "patlama" yapacağını ılerı suren aklı evvellere ıthaf olunur' Kulakları çın çın Onlar parlamentoda yoklar artık ama kulakları hep çınlayacak, hep anılacaklar Mesut Yılmaz, mavı akımla Cumhur Ersumer beyaz enerjı operasyonuyla Koray Aydın babasıyla ortak olduğu şırket ve deprem konutları ıhaleşıyle Hüsamettın Özkan Halk Bankası'nın batıklarıyla Tansu Çıller, yastık altından çıkan annesının altın dolu çıkını ve malvarlığıyla Osman Durmuş, Yalova kaplıcalanyla Yaşar Okuyan, SSK ve Bağ-Kur otomasyon ıhalelerıyle IŞIK KANSU Kazanan ve kazandıran aynı195O'lı yıllar ABD ıle "Ikılı Anlaşma- lan" ımzalayan "Bayar-Menderes" do- nemı 196O'lı ve 7O'lı yıllar Buyuk olçude "Momson Suleyman" donemı 198O'lı yıllann başı ABD nın 'bcnm oğ- lanlan "nın darbe donemı 198O'lı yıllar "Presıdent Bush'un kır- mızı telefon arkadaşı Turgut Özal do- nemı 199O'lı yıllar Amenkan vatandaşı olup olmadığı tartışılan Tansu Çıller'ın baş- bakan olabıldığı donem Ve gelıyoruz 2001 başına Ekonomık bunalım patlak vermış Başbakan Bü- lent Ecevıt ve eşı, donemın ABD Bu- yukelçısı Robert Pearson ıle yemek yıyor Bu yemekten bırkaç gun sonra Dunya Bankası Başkan Yardımcısı Ke- mal Dervış'ın adı "kurtancı" olarak ga- zetelereyansıyor Dervış Ankara'yage- lıyor ve ekonomıden sorumlu devlet ba- kanlığına atanıyor 2002 yılı başı New York'tatoplanan "Dunya Ekonomık Fo- rumu"r\a, Turkıye'ye "yenı lıderadayı" olarak tanımlanan uç kışı çağnlıyor Ke- mal Dervış Ismaıl Cem ve Recep Tay- yıp Erdoğan 2002 ılkbaharı New York'un yenı lıder adayı Kemal Dervış, erken seçım ıstıyor 2002 yazı Kemal Dervış ıle bıriıkte ha- reket eden bır grup DSP lı dığer "yenı lıderadayı" Ismaıl Cem'ın onderiığınde partılennden aynlıp "Galıba solcuyuz" soylemıyle "ıktıdar" ıçın YTP'yı kuru- yoriar DSP bolunuyor Dervış, Amen- ka'yagıdıyor donuyor YTP yegırmek- ten vazgeçıyor Cem ve Cem ın partısı gozden duşuruluyor Boylece New York'a çağrılan bır "yenı lıder adayı" kulvar dışınartılmışoluyor 2002 sonbahan IMF programlan ıle ozdeşleşmış Kemal Dervış seçım on- cesı yukselıştekı CHP'ye gınyor, el us- tunde tutulup aday yapılıyor Sol seç- menın kafası karışıyor 3 Kasım 2002 Dervış'lı CHP bekle- nen atılımı gerçekleştıremıyor, merkez sola oy verecek mılyonlarca seçmen sandığa gıtmıyor "yenı lıderadayı" ola- rak çağnldığı New York'takı toplantıda, "Partımız ABD'nın doğal muttefikıdır IMF'ye dırenenlen uzuntüyle ızlıyoruz" dıyen Recep Tayyıp Erdoğan'ın partısı ezıcı çoğunlukla ıktıdara taşınıyor Tanhın patıkalannda gezınce ana yo- la çıkmak daha kolay oluyor Seçımden sonra ıkı değerlendırme llkı kazanandan, CHP Istanbul Mılletvekılı seçılen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Seçım kampanyası sûresınce özellıkle varoşlarda toplumun buyuk bolumunun kadercılığe sığındığını gözledım Bu kadercılığı kıramadık Aslında özellıkle son 20 yılda çığ gıbı büyütulen ımam hatıp okullannın bırsonucuydu bu Seçımın sonucunu da İki ayrı bakış aşağı yukan tahmın edebılıyorduk 'Meclıs'tekı partılen sandığa gomeceğız' dıye tepkı gosteren çok seçmenle karşılaştık ve dedıklennı de yaptılar Ikıncı büyuk tepkı de mılletvekılfennın ılgısızlığıne dönüktu Seçmenler, 'Seçım donemınde gelıyor, sonra da bızı unutuyorsunuz' dıyohardı Kendıkendıme soz verdım Mutlaka her ay, seçım oncesı gıttığım kahveiere uğrayacağım, esnafla, halka konuşup şıkâyetlennı dınleyeceğım Bunu yapmak zorundayız Yanı, yurüaşla polıtıkacı arasındakı gûvenı tesıs etmek zorundayız Çünku, asıl çalışma bundan sonra başlıyor" Dığer değerlendırme de kaybedenden, DSP'lı Orman Bakanı Nami Çağan'dan "Halk bûtüne, neredeyse tümden sıyaset kurumuna tepkılıydı Amaaslolan ekonomık bunalımın halka olan ağır yansımasıydı Son 25 yılın hemen hemen tum polıtıkacılannın yenılgı almasının gerekçesı de burada yatıyor önce hesapsız kıtapsız açıltş, ardından bu yüzden uygulanan sert IMF polıtıkalan Bundan DSP de nasıbını aldı" Türkçemiz Bir Saııat Dili Olmalıdır L GURŞEN KAFKAS Eğıtımcı- Şaır-Yazar Tanhımız gıbı dılımız de uzun su- re gozardı edılmıştır Turkçe bır kay- nak dıldır Dılımız ıle ılgılı gerçeklen once kendımıze daha sonra baş- ka uluslara anlatmak açıklamakdu- rumunda olmalıyız Turkçe'nın bır ılım ve sanat dılı olduğunu omekler- le dıle getırmelıyız Ataturk: "Ulu- sal duygu ıle dıl arasındakı bağ, çok guçludur. Dılın ulusal ve zen- gın olması, ulusal duygulann ge- lışıp kurumlaşmasında başlıca etkendır. Turk dılı, dıllenn en var- sıllarındandır. Ulkesını, yuksek bağımsızlığını korumasını bılen Turk ulusu, dılını de, yabancı dil- ler boyunduruğundan kurtarma- lıdır" dıyerek dıl ıle ılgılı gerçeklen an- latmıştır Turkçe gunumuzden bın uç yuz yıl oncelenne uzanan bır yazın dılı- dır Orhun Yazıtlan ıle başlayan bel- geler8 yy daTurkçenıngelışmesı- nı bıze anlatmaktadır Turkçemız toplumsal gelışmeye koşut olarak degışım gostermektedır 11 yy da başlayan Farsça ve Arapçanın et- kısı dıl taramalannda gorulmektedır Bu ıkı dılın etkısı toplumda dınsel de- ğışımle Kutadgu Bılıg le gerçek leşmış ve gunumuze kadar etkısı su regelmıştır Osmanlı Imparatorlu- ğu nda Turkçe sorunu olmamış 1 Turkçede anlaşılmaz bır dılde çok- ça yazın urunlen gorulur Fuzulı 'Turkçeyle şııryazmanın guçluğunu gormuş bununyenneşııriennıArap- ça ve Farsça yazmıştır Bu karma- şa uzun sure devam etmıştır Turkı- yeCumhurTyetı kurulana kadarTurk- çenın zor evrelerden geçtığı gorul- muştur Ancak ulusal bır kımlık ka- zanmanın yanında, bır de dıl soru- nu vardı Ataturk Ulus demek, dıl demektır" ozdeyışı ıle o toplumsal konumdakı dılın onemını anlatmış- tr 12 Temmuz 1932 de kurulan Turk Dıl Kurumu ıle dıl çalışmalan başla- tıldı Bundan sonraTurkçeyle yazın- sal ve bılımsel konularda yapıtlar venldığı gorulur Turkçenın bu gelı- şımduzeyı ulus olarak sevındıncıol- du Sozlukbınmı(deyun,tenm,özde- jiş, sözcük ve öbek) toplam 150 bıne - varan bır bınkım sevındıncıdır Bu bmkımle, Turkçe sozcuklerle kendı- mızı, sorunlanmızı anlatabılır, dun- ya çembenne sığabılırız dıye duşu- nuyorum Ulkemızın dıl severlığı tu- mumuzun duyarlı olması gerektığı- nıanlatabılmeiı Batı dıllennın Arap- ça nın ve Farsça'nın bır bakıma sal- dınsı altında olması bu duyarlılığın onemını vurguluyor Toplumumuz- da kentleşme surecı dılde de kar- maşalığı doğurdu Dığer sosyal ve toplumsal venlerde olduğu gıbı an- laşılmaz bır karmaşa Açılan ışyerien, ozel kurumlar alış- venş merkezlen vb yerlere yaban- o sımlenn tercıh edılıyorolması *dı- lesakiın" değıl mı? Bu konuda dev- letın yerel ve genel kurum yonetı- olennın etkın onlemler alması gerek- mez mı1 ? Yabancı adlann çekıcı ol- imasıonlenmelı Turkçe adverme zo- ,runlukılınmalıdır Caddelere sokak- 'lara ozel tum ışyerlenne Turkçe ad verme ozendırılmelıdır Boylece '"Turkçe katnda yaşayan 1 ' bır ulus oimanın sevıncını yaşanz Fazıl Husnu Dağlarca nın deyı- "şvte "Seslenırsenı bana ovam, da- 'ğm I Nere grtsem bulur benı ann- 'mş I Bır çag kı atar otelere, I Bır ,aft kı yuce atalar, bır al kı ulu 'ogullar/ Turkçe'm, benım ses bay- ragım " Turkçeyı ses bayrağı olarak taiımlaması ne guzel bır anlatım o^ğılmı9 Ataturk un "Turkçe varsıl bır dldır, yeter kı bılınçle ışlensın" aniatımında dılımızın varsıllığı ve bı- lınçlı ozenlı ışlenmesı gerektığı an- latılmaktadır Dılımıze ozen goster- mek dıl çıkmazımızı yozlaşma kır- lenme, yabancılaşma gıbı durumlar- daolmasınaızınvenlmemelıdır Bu- nun ıçın de "Turkçe bılım dılı de- ğıl, sanat dılı gıbı oğretılmeltdır." Ferdınand de Saussure dılın du- şunce baglantısını açıklarken "Kâ- ğıdın bır yuzu dıl, dığer yuzu du- şuncedıı^ 1 dıyor "Turkçemızın kırlenmesı" ıle ıl- gılı yazısında O. Nun Poyrazoğlu konuyu omeklerie açıklıyor Ozan Ozdemır Asaf'ın kırienme konu- sunda "Kırlılıkte binncılığı beya- za verdiler" dizesıne gordermede bulunarak şoyle dıyor "Her şeyimtz hızla kırienıyordu / bmncılıgı Turk- çemıze verdiler." Dılımız, guzel Turkçemız sureklı olarak yenı soz- cukler doğurmak zorundadır Dun- ya uluslannın bılımde, teknık ve tek- nolojıdekı gelışmelen ıle yenı ad ve kavramlar doğdu Işte bu gelışken nesnelere yenıadlarbulmak Turk- çenın uretkenlığını hızlandırmak ge- reklıdır Osmanlı dan bugune Turk- çenın gelışmesını ıstemeyenler ol- muştur Uretım yolu ıle oluşturulan sozcukler uydurmacı bulundu Oy- sakı Turkçemızın olumlu ışlevı top- lumumuzun geleceğı bakımından çok onemlıdır Turkçemızın onemlı bır dıl olduğu gerçeğını her bırey bıl- melıdır Ulusallık etnık kokenlenn ustunde bır kavramdır Bu amaçla dılımızı gelıştırmelıyız Hersozunen guzelı Turkçemızde vardır Duygu- lanmızın, duşuncelenmızın dunya- yı algılama ve yorumlama gucumu- zun yen ve toprağı Turkçemızdedır Dılımızdekı yoğun kırlenmeye dur demek gerekır Bılım adamı Oktay Sınanoğlu'nun "Turkçe gıderse Turkıye gıder" endışesıne katılıyo- rum Gunumuzde dılımızde oluşan bu kırlılığe çozum bulmalı gelecek kuşağa akıcı duru ve oz bır Turkçe bırakmalıyız Turkçenın kuyulann dı- bıne duşmesıne ızın vermemelıyız, dılımızın bır ışık dılı olmasına çalış- malıyız Bu nedenle çocuklanmız ve gençlenmız okumaya ozen goster- melıdırler Alman ozan Goethe oku- mada yaya kalan toplumlara şoyle seslenıyor "Okumayı oğrenmek sanatiann en guç olanıdır." Toplum olarak guzel Turkçemızın tadını çıkarabılıyor muyuz dıye ken- dımızısorgulamalıyız Cumhunyetın kuruluşu ıle başlayan kulturde ve sanattayenıleşme dılımıze yaban- cı sozcukienn geçmesını de bırfık- te getırdı Ulusal dılımızı koruyabıl- mek ıçın bu sozcukienn yenne kul- lanılabılecektenm, deyım ve sozcuk ler bulunmalıydı Dılımızde kııien- meyı ve dıle saldınyı onlemek ıçın do- ğan karmaşayı gıdermek gerekır Turkçe konuşmak, Turkçe duşun- mek ve Turkçe anlatmak oz vatan- daşımızdan aydınımıza, dıl uzmanı- na ve bılım adamımıza kadar her- kesın gorevıdır Bunu basanmalıyız. Eğıtım kurumlanmızda oğretmen- lenmızın Turkçeyı guzei konuşma- lannadaozengostenlmelıdır Turk- çeyı guzel konuşma semınerten ve- nlmelıdır Eğrtım kurumlanmızda gu- zel konuşma seçmelı ders olmalıdır Turkçemızı guzel bulan ve oven ya- zariarvedıl bılımalen bakın netersoy- luyortar Molier e: "Şu Turkçe ne kadar hayranlık duyulacak bır dıl, az sozcukle çok şey soyler" Nâ- zım Hıkmet Ferhat ın Şınn e ses- lenışınde "Konuştuğum dıl kadar, Turkçe kadar guzelsın" der Turkçeyı doğru anlaşılır ve oz- kaynakîı sozcuklenyle konuşalım Her yer kurum ve ış merkezlen Turk- çe adlartaeşleşmelı.çağınlmalı "Gul eken yurekler, gul koklamalı" Dıl sevıncımız dılsevgımızleheralan- da kendını gostennelıdır Cumadan cumartesiye Oyku Erzurum'un unlu eskı Lalapaşa Camıı ımamı ve bu kentte "Naım Hoca" dıye tanınan Naim Gölleroğlu'na yakıştınlıyor Esnaftan bırı Naım Hoca'nın yanına yanaşıp sormuş "Hocam, babam cuma gunu oldu Doğrudan cennete gıder değılmı?" Hoca, ne desın "Gıder evladım, gıder" dıye geçıştırmış Babası olen, yıne de yakasını bırakmamış "Ama hocam, rahmetlı azıcık çapkındı, akşamdan akşama bır duble ıçerdı, kumar desen arada sırada pışpınk oynardı Cuma gunu olduğu ıçın yıne de doğrudan cennete gıder mP" Naım Hoca, duşunurmuş gıbı yapıp karşılık vermış "Evladım, cuma gunu kesın bır şeycık yapmazlar da cumartesı gunu ıçın ıse maalesef hıçbır yorumda bulunamayacağım " öykunun yorumuna gelınce Onu da seçımden yenı çıkmış okura bırakalım Yüzde birdenbire Şşşşıııııt, gumbuuuur1 Âmanın, ne oldu'' DSP'nın "sessız devrımı" devnldı1 Hem de birdenbire. HAYVANLAR ÎSMAIL GİLGEÇ guigec2(n hotmaıl com KtM KİME DUM DUMA BEHIÇAK behicakCa turk.net ÇÎZGÎLİK KÂMtL MÂSİRACI HARBİ SEMIH POROY semihporoy(a yahoo.com HER VAMlARl OlffiKLi TARİHTE BUGÜN MLMTAZ ARIKAN 9 Kasım YANILGIYA DUŞEN BAŞRAKAN 134O TA BüGUH.UMLU IKlGHIZ PEVLEr AMMIN£lffU£ ZHAM8E£LAtH ÇÇEM&BLEYN) ?1 YAŞtNPA OLOU. ZEN6IN VE UNLU g//i AILSPEfJ GELSN CHAtoSCti- LAIN, 19t8'G>£ MUHAf#ZAKA/Z P^BTl'DEN MlLLST- 2X/U SEÇ/L0SEK. &USCAMEA/7Dyn GtBMIp-/- t& *£Z MAUYE BA<ANUĞI YAPMtÇ, f937'PE ISB 84Ş8AK4N- LlğA &Er//2rLMtÇ77. ZT.DlJNYA SAVAÇt ÖMC££(N£>£,AV- RUPA'C* 8EL/GEAJ SAVAÇ TEM.tKEl£RI UZERINE,MUS SOUHI VE mrLE/Z'LE aoKUŞMEL£Gl>e 8ULÜNMUŞ, SAZ/ ANTLAÇMALAg YAPM/ÇT/ O2ELLIKLE HlT- L£/S'/A/ BU AAJTLAŞMALARA UYACAStNA INAN- MASl ONUN EN BUYUK YANILGlSI OLMUÇTU. SA6DA, CHAMee£LA/M,6ÖKÜÇMELeiZ. >ÇtN GlTTI- Sl ALMANYA 'M KAHÇILANIRICEhl GÖRÜŞ EMİN GÜRSES Bir Operasyon Sonrası Dahili ve Harici Siyaset AKP'nın 3 Kasım seçımını kazanması ıçın ortamın son dereceuygun olduğunu kımseınkâredemez Oncema- lı krızle altından kalkamayacaklan faız odemelenyle karşılaşan sanayıcı, ıhracatçı kesımının borçlarını ode- yemez duruma duşurulerek tasfiye edılmelen gunde- me gelmış bunu buyuk oranda ışten çıkarmalar ve dolayısıyla toplumsal huzursuzluk takıp etmıştı Ardın- dan hukumette sorumlu mevkıde bulunan Dervış'ın 6 Temmuz'da sıyası ıstıkrarsızlıktan bahsetmesının ve bazı sermaye gruplannın bu koroya katılmasının arka- sındakı neden dumanlı havada yetennce one çıkan- lamadı Bahçelı'nın 7 Temmuz'da sıyası belırsızlık çağ- nsına kapılarak seçımın 3 Kasım'da yapılmasını ıste- mesı, operasyonu kolaylaştrdı 8Temmuz'da ıse DSP'de tasfiye operasyonuyla yenı bır surece gınldı DSP ve MHP ıçındekı mıllıcılenn Kuzey Irak ve KKTC konusun- da dırenç gostermelen hem ıçende hem de dışanda bırçokçevreyı rahatsız etmekteydı Tasfiyelerie Batı'nın ve yerlı ışbırlıkçılennın dahılı ve hancı operasyonlanna olur verecek bır hukumetın gundeme getınlmesı hesap edıldı Bu oyunda DSP nın Şukru Sına Gurel'ın de belırt- tığı gıbı, kundaklama sonucu yorgun duştuğu ıçın ko- layca tasfiye edılebıleceğı hesabı yapıldı AB'nın ve IMF'nın talımatlannı yerıne getırmektekı dırençsızlığı nedenıyle MHP yetennce yıpratılmıştı ANAP ıse zaten bu çevrelenn ışıne yaramayacak kadar yıpranmış ve tas- fiye zamanı gelmıştı Boyle bır hesapla başlatılan yo- ğun kampanya sonucu seçımde beklenenden daha faz- la bır oyun AKP'ye gıtmesının yolunu açtı Bunda han- gı hesap peşınde olduğu bellı olmayan bazı kamu go- revlılennın yaptıkları açıklamalar ve uygulamalann da katkısı oldu Goreve gelmesı beklenen AKP'nın ıç polıtıkada onem- lı olçude yıpranan kurumlann lyıleştınlmesıne katkı sağ- laması bugunku durumun ne kadar kotu olduğu du- şunulurseolasıgoruluyor Fakat Tayyıp Erdoğan ın Kıb- ns gıbı dış polıtıka konulannda yetennce hazırlık yap- madan yaptığı açıklamalar sorun yaratabılır Dışışlen Ba- kanlığı Sozcusu Buyukeiçı Yusuf Bulunç un Denktaş ın 29 Nısan ve 11 Eylul de masaya getırdığı, ışlerlığı olan yenı bır ortaklık devletını ongorduğunu hatırlatması sonrası AKP yonetmının soylemının değışmesını ge- tırmıştır Geçen çarşamba gunku Kıbns Haber Ajansı'nda Rum kesımı hukumet sozcusu Papapetru'nun KKTC'dekı goçmen Turklenn Kıbns ı terk etmesı çağ- nsı yaptığından habersız bırakılmış Erdoğan AB'nın An- kara'yı Kıbns'ta ışgaJcı olarak suçlamasından da ha- ben yok Cumhurbaşkanı Denktaş'ın Kıbns konusun- da omrunu verdığı bır mucadelenın ıçınde olduğu bı- lındığı halde, çevresıne danışmadan açıklama yapma- nın anlamı nedır? Genel başkan yardımcısı Buyukeiçı (E) Yaşar Yakış'ın Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında Kuzey Irak'ta enınde sonunda bır Kurt devletı kurulacağını soyleme- sı fakat perşembe gunku demecınde bır komşu ulke- nın bolunmesının kabul edılemeyeceğını ıfade etmesı de benzer bır tutumdur Ankara nın çelışkılı açıklama- lan Denktaş'ın ışını zora sokar Buyukeiçı Yakış'ın Ku- zey Irak'ta ABD nın hesabının Kurtlen korumak değıl bolgesel emperyal yağmada kendısıne ortak olmak ıs- teyenlen dışlamak peşınde olduğunu bılmemesı mum- kun değıldır Bunlar 1992 Pentagon Raporu, 1998 Be- yaz Saray Raporu nda açıklanmıştır Eylul 2002 tanhlı Ulusal Guvenlık Stratejısı'nde ABD'nın Batı Avrupa ve Kuzeybatı Asya dışında da uslere ve ıstasyonlara ıhti- yaç duyduğunun belırtılmış olduğu da unutulmamalı- dır AKP ve CHP nın bırtıkte hareket etme eğılımı artı- yor VVashıngton dan ve Bruksel'den AKP yonetımıne olumlu yaklaşım var IMF yenı yonetımle ışbırlığı me- sajı venyor AKP Batı'dan gelen bu olumlu havanın re- havetıne kapılarak emperyalızmı lyı huylu ur gıbı go- rurse tuzağa duşer Bu tuzağa karşı kalkan mınare kubbesı değıl mıllı sıyasettır Gazı Mustafa Kemal Pa- şa'nın vasıyet ettığı mıllı sıyaset 'mılletın ve memleke- tın saadetı ıçın uğraşmak"tan geçer Tum bunlann ba- şanlı olarak surdurulmesı ıçın yıne Gazı'nın belırttığı gı- bı "dahılı ve hancı sıyaset uyumlu olmalıdır" Harıcı sı- yasettekı hatalar, surmekte olan operasyonun başan- ya ulaşmasının yolunu açar Yine hancı sıyasette kur- tancı olarak gostenlen ve aşağılık kompleksıne vardı- nlan bır Batı hayranlıgı ıse emperyalızmın dayattığı ta- leplerı arttırmaktan başka bır ışe yaramaz Not Mebn Aydoğan ın Turkıye de son knzın ve yağ- malama surecının nasıl uygulamaya konulduğunu an- latan 'Ekonomık Bunalımdan Ulusal Bunalıma' adlı onemlı çalışması Kum Saatı Yayınlan'nca yayımlandı E-posta: emingurses /; yahoo.com Fax: 0212 513 85 95 BULMACA. SEDAT YAŞAYA1\ SOLDANS4ĞV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1/Gelıbolu\a- 1 nmadası da. Suvla da denı- 2 len ve Çanak- 3 kale saNaşlann- . da onemlı ça- tışmalara sah- 5 ne olan koy 11 5 Boşa gıden, ışe 7 yaramayan Neodım ele- 8 mentının sım- g gesı 3/lncede- n \a da ınce kabuk Eskı zamanla ılgılı olan 4/ Çabuk da\Ta- nan. çe\ok tncırağaç- 3 laraıda dollenme\ı sağ- la> an sınek 5/ Muğla c ılınde ünlü bır antık kent 6/ Angola'nın ba^kentı Karacığerın salgıladığı acı sı\ 1 7/ İsım Borusesı Na- zılenn pohtıkasında Germen ırkından kımselere ya- kıştınlan ad 8/1613-1917 vıllan arasında Rusya'yı \oneten hanedan 9/ Kımı belge ve ışlemlere geçer- lık kazandırmakla >iakumlu kamu gorevhsı llkel bır sılah YUKARTOAN AŞAĞIYA: 1/Özellıkle Çanakkale savaşlannda Ingılızlerle bırlık- te sa\ aşan Av-ustralvalı \e Yenı Zelandalı askerlere ve- nlen ad 2/ Hz Muhammed'ı ovmek \e ondan şefaat dılemek amacıyla vazılan kasıde Japon mutfağına ozgu bırturşehnye çorbası 3/Bırkıta Molıbdenele- mentının sımgesı 4/Eskı \e bılınmeven bır tanhı an- latmakta kullanılan de> ım sozu Kahramanlık ya da dın konulannda yazılıp bestelenen şıır 5/Kanşık renk- lı ltal\ a da bır kent 6/ Gozun ağ tabakası Mustah- kem ver II Uluslararası Çalışma Orgutu nun sımge- sı Tuzağaduşurulen şey 8/lçınepara>adajetonatı- larak bır aletın çalışmasını sağlayan kumbara 9/Gu- ne>doğu Anadolu da daha çok kadınlann çeşıtlı yer- lenne yaptırdıklan bır tur dovme Bulgur dovmek ıçın kullanılan dıbek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog