Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet < ı t a p 1 a r ı TOPLUMVEEDEBÎYAT Adnan Binyazar >~ CunhUrİY«t ^ Pszadanıa A-5 Türkocağı Cad No 39 41 ^ ^ kitaa kulübü ı343341 CataJoghı-ktan-buI Tel- (212) 514 01 96 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı AĞITTOPLUMU Adnan Binvazar -«a PazariamaA Ş Tikocagı Cad No39/4l 1 CÎÎ;rfUbCftlGi:)5140l% ~79. YIL SAYI: 28157 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945/ BAŞYAZARL NADİR NADİ (1945-1991) 9 KASIM 2002 CUMARTESİ Genelhırmay'dan irticayla mücadele kararlılığı: -— Avrupa Konvansiyonu Başkanı'ndan şaşırtıcı açıklama Turkıye nın uyelığı AB'ninsonuolur Avrupa Konvansiyonu Başkanı d'Estaing, Türki- ye'nin AB ülkesi olamayacağını savunarak "Türkiye'nin AB ile bütünleşmesi. AB'nin de sonu olur. Türkiye'nin nüfusunun yüzde 95'i ve başkenti Avrupa dışında. Genişleme artık dur- malı" dedi. Yabancı ajanslar. açıklamanın aslın- da çoğu AB liderinin kapalı kapılar ardında di- le getirdiği görüşü yansıttığı yorumunu yaptı. AB yetkilileri: Kendisini b: D'Estaıng'in açıklamasına AB ve Turkıye'den sert tepkiler geldi. AB Komisyonu Sözcüsü Filon ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Schwimmer, d'Estaıng'in görüşünün AB'yi bağlamayacağını belirttıler. AP Başkanı Cox da d'Estaing'i "dü- şünmeden konuşmakla" suçladı. Dışişleri Bakan- lığı ıse Türkiye'nin AB'ye tam üyelik hedefine doğru ilerlemeye devam edeceğini açıkladı. Haber Merkezi - Avrupa Konvansiyo- nu Başkanı \e Fransa eski Cumhurbaşka- nı Valery Giscard d'Estaing'in, "Türki- ye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine karşı olduğu" ve "Türkiye'nin AB'ye girmesinin birliğin sonu olacağı" şeklin- deki açıklamalan, Avrupa ve Türkiye'de tepki gördü. Avrupa Komisyonu d'Estaing ile aynı görüşleri paylaşmadığını açıklar- ken Dışişleri Bakanlığı, d'Estaing'in iddı- alarına AB Komisyonu Sözcüsü Jean Christophe Filorinin açıklamasıyla yanıt verdi. Dışişleri'nin açıklamasında. Filo- ri'nin. "Konvansiyon Başkam'nın görüş- lerini açıklamakta özgür oldugu,AB"nin bu konudaki yaklaşımını 1999 yılındaki Helsinki Zirvesi'nde Türkiye'nin aday- lığını ilan ederek açıkça ortaya koydu- ğu ve Komisyon'un,Türkiye'nin bu sta- tüsünii tartışmaya açmak gibi bir niyet taşımadığı" ifadelerine yer venlerek söz konusu açıklamanın, Türkiye'nin verece- MArkasıSa.8,Sü.l'de • BUSH-SCHRÖDER: AVRUPA BlRLlĞt TÜRKÎYE'YE UZANSIN ms.Sayfada AKP: Oncelik 76. madde. CHP: 109. madde değişikliği kabul edilemez Aııayasa pazarhğı Cölge ba$bakan formülü Erdoğan ın, grubuna "yasaklannın kaldınlması" talimatını vermesi üzerine Meclis açılmadan anayasa değişikliği tartışılmaya başlandı. Yalçınbayır, milletvekili seçilme yeterliliğini yeniden düzenleyen madde değişikliğinin ardından Erdoğan için güçlü bir "başbakan yardımcılığı'" makamı öngördüklerini açıkladı. Referandumu bile göze alacaklannı belirten Annç da öncelikle 76. maddenin değiştirileceğıni, 109. maddenın zaman içinde gündeme geleceğini söyledi. • 4. Sayfada Cüneyt Zapsu nabız yokladı Erdoğan'dan Baykal'a elçi # Erdoğan ın yakın kurmayı Cüneyt Zapsu, anayasa değişikliği için "nabız yoklamak" amacıyla CHP Genel Başkanı Baykal'ı ziyaret efti. Baykal, anayasanın 109. maddesındeki değişikliği kesınlikle kabul etmediklerini belırterek "Bu, devletin temel ilkelerinden bıridir. Ancak, kişisel haklar konusunda özgürlükçü düşünüyoruz"' dedi. • 4. Sayfada Kişiye özel değişiklik Hukukçular: Rejimi yaralar # Anayasa hukukçulan Recep Tayyip Erdoğan"ı başbakan yapmak için düşünülen 109. madde değişikliğinin rejim için tehlike oluşturacağına ışaret ettıler. Prof. Dr. Kaboğlu. kişiye özel değişikliğın hukuk devletini yaralayacağını söyledi. Prof. Dr. Üskül de böyle bir girişimin '"talihsizlik" olacağını vurguladı. • 4. Sayfada '3 ilk cuma şeyhin camisinde Tayyip Erdoğan, seçimden sonraki ilk cuma namazı- nı, Nakşibendi tarikatınm en büyük kolu olan İsken- derpaşa cemaatinin şeyhi Mehmet Zahit Kotku'nun adını taşıyan camide kıldı. Erbakan'ı siyasete sokan ki- şi olarak bilinen Kotku'nun diğer müritleri arasında Turgut Özal ve Recai Kutan da sayılıyor. • 4. Sayfada İnsan beynini ele geçıren parazit Yakınlarınız son gunlerde kişılığinızin değiştiğini mi söylüyor? Dikkatinizi bir nokfaya odaklamakta güçlük mü çekiyorsunuz? Bütün bunların nedeni geç yatmak veya yaşlılık olmayabilir. Belki de bir parazit beyninizi ele geçirmiş, sizi farklı bir kişi haline getirmiş olabilir. Dünyanın en yaygın parazitlerinden birinin insan beyninde hasar yarattığına ilışkin kuşkular giderek güçleniyor Bugün Cumhuriyef 'le birlikte. Bayinizden istemeyi unutmayın. Mor tonlarında bir caz ustası Nguyen Le, yeni çahşması "Purple" ile doğaçlama müziğin köşeli çerçevesine geri dönüyor. Albümde Jimi Hendrix'i bayan vokalleri ve coll fusion gitarı ile zenginleştiren sanatçı, "Benim için Hendfix'in müziğinin her bir notası alev alevdir. Çaldığı her şey, ilk kez çalıyormuş gibi taze geliyor bana" diyor. 14. Sayfada Altın İskender'e 16 aday DJ yıl yarışma bölümüne Türk filminin katılmadığı festivalde iki Türk filmi gösterilecek: Demirkubuz'un 'Yazgı'sı ve Pirselimoğlu' nun 'Hiçbir/erde'si. Todorovski, Rogozhkin, Muradov, Kiarostami ve şarkıcı Dimitra Galani ise festivalin önemli isimleri arasında. 15. Sayfada ÖLÜM ORUCUNDA 101.KAYIP • 7. Savfada ÖĞRENCt DÖVEN 2 POLİS AÇIĞA ALINDI • 7. Sayfada YENERYERMEZ'E ÖMÜR BOYL 1 HAPİS • 7. Savfada LADtN BÜTÜN DÜNYAYI VURACAK • //. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Tünelin Ucunda Ne Var? Yapılacak edıleceklerle yapacağız edeceğız içerik- lı açıklamalarından geçilmiyor. Ortalık toz duman. Her yeni iktidarın hükümet kurmadan, hatta kur- duktan sonra, ilk ıcraatı "geçmişı karalamak." Dün öyleydi bugün de. AKP'nin ekonomistleri 57. hükümete veryansın edıyor. Halkın canına okuyan i- ki krizın ekonomik olmadığını. güven krızi olduğunu soyleyerek söze başlıyorlar. MArkasıSa. 8,Sü. l'de # Ingiliz Yüksek Mahkemesi, eski Şişli Beledıye Başkanı Gülay Çokay" ın Bow Street Mahkemesi'nin verdiği Türkiye'ye ıade kararını Çokay lehine sonuçlandırdı. Yüksek Mahkeme böylelikle yolsuzluk suçlamalannın siyasi olduğu iddıasını kabul etmiş oldu. Eski Şişli Belediye Başkanı Gülay Çokay lehine karar Ingiltere iade etmiyor • Gülay Çokay, kararla birlikte mahkemeye daha önce ödediği 250 bin sterlinlik kefaleti geri alma hakkını da kazandı. Türkiye'nin isterse bu karara Lordlar Kamarası nezdinde itiraz edebileceği, ancak bunun da sonucu değiştırmeyeceği belirtiliyor. • 7. SayfaM ügüven ve rahat uyu# Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özkök 10 Kasım mesajında, "TSK, bize bıraktığı en büyük eseri olan cumhuriyeti başta irticai ve bölücü gayretler olmak üzere her türlü tehlikeye karşı, dün olduğu gibi bugün ve yann da korumak ve kollamak azim ve iradesindedir. Yüce Atatürk, bize güven ve rahat uyu" dedi. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Genelkur- may Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, Cumhuri- yef in kurucusu Ulu Ön- der Atatürk'ün 64. ölüm yıldönümü nedeniyle ya- yımladığı mesajında Türk Sılahlı Kuvvetleri'nin (T- SK) "irticayla mücade- le" önceliğini kararhlıkla sürdüreceğine vurgu yap- tı Özkök, "Türk Silahlı Ku\"\ etleri, bize bıraktı- ğı en büyük eseri olan cumhuriyeti başta irticai ve bölücü gayretler ol- mak üzere her türlü teh- likeye karşı, dün olduğu gibi bugün ve yann da korumak ve kollamak azim ve iradesindedir. Yüce Atatürk, bize gü- ven ve rahat uyu" dedi. Kara Kuvvetleri Komuta- nı Orgeneral Aytaç Yal- man daTürkiye Cumhuri- yeti'nin temelinde kurtu- UArkası Sa. 8, Sü. 3 'te IRAK'A SON UYARITASARISINA ONAY ABD 'nin ilk zaferi BM'de Bağdafa 1 hafta süre ABD ile Ingıltere'nın hazırladığı ve Bağdat'a silahsızlanması için '"son uyan" olarak nitelendirilen karar tasansı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından oybirliğiyle kabul edildi. Tasan, Irak'ın silahsızlanmaması durumunda güce başvurulmasını öngörüyor. Tasanda Irak'a 'karara uyacağını açıklaması için' 7 gün süre verildi. Denetçller gidiyor BM Sılah Denetçıleri Komisyon Başkanı Hans Blix. 18 Kasım'da 20 denetçiyle Bağdat'a gideceğini açıkladı. Bush, Irak'ın karara uymaması durumunda "bedelini ağır ödeyeceğini" söyledi. Irak'ın BMTemsilcisi El Duri, ABD iradesinin zorla kabul ettirildiğini belirterek "Karar, denetçilerin dönüşünü engellemek ıçın hazırlanmış" dedi. • 11. Sayfada Bush: Saddam koşulsuz B.M'yle işbirliği japmalı. Saddam Hüse- yin'in sarayları da denetlenecek. LAİK MÜDÜR YALNIZ KALDI Imam Hatip 'te helvalı kutlama1 3 Kasım erken genel seçimlerinin sonuçlannı, "alay edercesine" helva yiyerek kutlayan Kadıköy Imam Hatip Lisesi öğrencileri, taşıdıklan pankartlar, attıklan sloganlarla türbanı nasıl politik bir araç olarak kullandıklannı bir kez daha gösterdiler. Şeriatçı basının sık sık hedef gösterdiği okulun müdürü Ahmet Öztabak'ın seçimin ertesi günü sunduğu istifa ise Istanbul Valisi Erol Çakır tarafından kabul edilmedi. • 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY CHP'de Dur-um! Dünyanın neresinde bir devlet kurulursa, orada iktidar vardır. lyi ya da kötü, diktatör ya da değil, ba- şarılı ya da başarısız... Ama her devlette muhalefet yoktur. Çağdaş an- lamda devletı devlet yapan, yönetimi denetleme me- kanızmalarının gücüdür. Bu anlamda CHP tarıhsel bir görev üstlendi. Tek parti ıktidarı ve tek parti muhalefeti... MArkasıSa. 8,Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog