Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı ŞARKHARINA KADAR MAHSUN Oktay Akbal Cumhuiy TiH[oca|ıCad\ T o3941 ^_ Kitap klitûbû ıj4334jCagaio4i\i-!sıaDbuJTtt(2i2l5I40!9« Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p l a n ŞAİRLERVEBEN Akbal 7 9 . YIL SAYI: 28155 / 500.000 TL (KDVtçmde) Dışişleri 'nden Kıbrıs uyarısı Erdoğanjfi ince ayar# Dışişleri Bakan- lıgı, Kıbns'ta çö- züm konusunda iz- lenilen politikaya uygun olmayan açıklamalar yapan Erdoğan'a "Devlet polıtikalannda de- vamhlık esastır" uyansını yaptı. # Erdoğan'ın "Belçikamodehni" gündeme getirmesi üze- rine, Türkiye'nin Kıbns sorununun çözümünde Denktaş'ın önerilerinin esas ahndığını belirten Dışişleri. "geçiş sürecinde" uluslara- rası ilişkilerin yönlendiril- mesine de çalışacak. SERKAIN DEMtRTAŞ'ın haberi I 9. Sayfada AKP'den Kıbrıs çarkı Erdoğan ve AKP'nin dış po- litika kurmayı Yaşar Yakış, AKP lıden fayyip Erdoğan'ın Kıbns konusunda Yunanis- tan'da sevinçle karşılanan "Belçıka modeli" önerisinin sadece bir "esinlenme" ol- duğunu belirtti. • 9. Sayfada BAŞBAKANLIK FORMÜLLERİ Haziran ayına kadar emanetçi # Erdoğan'a yakın kurmay kadrosu, "hazirana kadar emanetçi" modeline dayah formüller geliştiriyor. AKP'nin ilk hedefi, anayasanın 76. maddesini değiştirmek. îlk aşamadan sonra, anayasanın 109. maddesinin değiştirilmesi değerlendiriliyor. Bu maddedeki "Başbakan, Cumhurbaşkanı'nca TBMM üyeleri arasından atanır" hükmünün çıkanlması amaçlanıyor. # AKP lideri Erdoğan'ın başbakan olarak atanması söz konusu olmazsa "süper bakan" olarak atanması da önerilerden biri. 23 AKP'linin istifasının ardından ara seçime gidilerek Tayyip Erdoğan'ın TBMM'ye taşmması da planlardan bir diğeri. BÜLENT SARIOĞLU'nun haberi • 4. Sayfada Erdoğan: Türban AP'de Türkiye tartışması • 8. Sayfada AKP'nin ABile flörtü • 8. Sayfada Baykal: Artık iki aktör var • 5. Sayfada Borsa hız kesti • 12. Sayfada sorunu öncelikli • AKP lideri Erdoğan, radikal tabanın beklentisi olan türbanla eğitim ve imam-hatip öğrencilerinin sorunlannı öncelikle "uygulamada çözeceklenni" söyledi. Erdoğan, "Ölüm cezasının kaldınldığı bir ülkede eğitim ve öğrenim hakkının önündeki engelleri kaldıramazsak yazık olur. Bu ülkede artık din istisman olayı bitmelidir" dedi. • 4. Sayfada KURUCUSU: YUNUS NADİ0924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 28 Şubat'a damgasını vuran Batı Çalışma Grubu, partiyi 5 AKP izleniyor7-AKP'nin J- Erdoğan'ın O-îrticaisermaye A-Kadrolaşma F-AKP'ninyargıya kadroyapısı. Ai geçmişi. D hareketleri. TT hazırlığı. D yönelik hedefleri. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - 28 partının önümüzdeki dönemde başta vali lar nedeniyle yargılanan kişiler AKP lıs- de Meclis'e girdi. Bu kişilerin ortak ö; ıbat sürecine damgasını vuran, devlet ve kaymakamlarolmaküzere devletin her tesinden Meclis'e girdi. Bu kişilerin bir likleri biraraya getirildiğinde örgütlü ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - 28 Şubat sürecine damgasını vuran, devlet organlan içindeki irtica faaliyetlennin iz- lenmesi ve gerekenlerin yapılması için ku- rulan Batı Çalışma Grubu'nun (BÇG) ye- niden çalışmaya başladığı öğrenıldı. Ge- nelkurmay Başkanlığı bünyesınde çalışan BÇG'nin, tek başına iktidara gelen AKP'yi dikkatle izlediğı belirtilerek, bu partının önümüzdeki dönemde başta vali ve kaymakamlar olmak üzere devletin her alanmda kadrolaşma hazırhğında olduğu- na dıkkat çekıldı. Cumhuriyet'in güveni- lir kaynaklardan edındıği bilgıye göre. BÇG'nin yeniden çalışmaya başlamasına yol açan nedenler şunlar oldu: -AKP Genel Başkanı RecepTayyip Er- doğan'ın yanında yer alan ve çeşitli suç- lar nedeniyle yargılanan kişiler AKP lıs- tesinden Meclis'e girdi. Bu kişilerin bir kadro hareketi olarak Meclis'te yürütece- ği faaliyetler konusunda ciddi kuşkular var. - AKP kadrolan içinde irtıcai çalışma- ların içinde yer almış kişiler bulunuyor. Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nden irticai faaliyetleri nedeniyle atılan 3 kişı de Meclis'e girdi. Bu kişilerin ortak özel- likleri bir araya getirildiğinde örgütlü bir irticai yapının Meclis çalışmalanna dam- gasını vurma tehlikesi var. - Erdoğan yakın geçmişte, "Referansı- mız İslamdır", "Elhamdülillah şeriar- çıyız", "YUbaşı kâfir işidir", "Demok- WArkasıSa.8,Sü.3'te 57. hükümetin son Bakanlar Kurulu'nda Ecevit, yeni hükümete laiklik uyansında bulundu Hüzünlü veda toplanbsıçalısmalarımızı anlatamadık Başbakan Ecevit, Başbakan Yardımcısı Bahçeli ve Başbakan Yardımcısı Yılmaz ıle bakanlar dün son kez bir araya geldi. Ecevit, hükümetin, yaptığı çalışmalan anlatamadan seçime gittiğini, "bunun bedelini de çok haksız şekilde ağır olarak ödedığini" savundu. Kadrolaşma Iddlası gerçek dısı Hükümetlen dönemınde laık demokrasinın iyice kökJeştiğinin altını çizen Ecevit, yeni kurulacak iktidarlann buna özen göstermesi, bu kazanımlann olumsuz şekilde değerlendirilmemesi uyansında bulundu. Ecevit, seçimden sonra yaptıklan 100'e yakın atama ile kadrolaştıklan yönündeki iddiayı ise yalanladı. • 7. Sayfada Son kez bir araya gelen koau'syon ortaklan Ecevit, Bahçeli ve Ydmaz'ın erken seçim karanndan pişman olduklan yüzlerinden okunuyordu. (Fotoğraf: KEREM GEZER) ÇEKILME ÇELİŞKİSİ Çiller nabız yokluyor # 4 Kasım sabahı siyasetten çekileceğini ve genel başkanlığa da aday olmayacağmı açıklayan Çiller, bu karanndan vazgeçeceği yönünde işaretler veriyor. Çiller, tstanbul'daki yalısında sürekli il örgütlen, genel idare kurulu üyeleri ve delegelerle görüşme yaparak nabız yokluyor. Parti içi saflaşmanın başladığı DYP'de bazı genel başkan yardımcılan ve il örgütleri, Çiller'e yoğun tepki gösteriyor. • 7. Sayfada Polisin, YÖK'ü protesto eylemlerine müdahalesi yine sert oldu. Onlarca öğrenci gözaltına alındı ÖÖğrenciye depoda dayak EBahçe'den tarihifark Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı erteleme maçında tarihi bir skorla 6- 0 yendi. Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki karşılaşmada goller Tuncay, Ortega, Serhat (2), Ceyhun ve Ümit'ten geldi. Ortega ve Emre'nin kırmızı kait gördüğü maç öncesi iki takım taraftarlan arasında gerginük yaşandı. 20 ki- şi yaralanırken polis, G.Saraylı yandaşları stat dışına çıkardı. • Spor'da Şiddetl gizleyemediler YöKün kumiuş yıldönümünü protesto eden öğrencilere polis müdahale etti. Ankara'da Kızılay çevresinde yaklaşık 20 öğrenci dövülerek ve yerlerde sürüklenerek gözaltına almdı. Veli Kaya isimli bir öğrenci gözaltına alınarak Şekerbank'ın levazım deposuna götürüldü. Öğrenci burada polisler tarafuıdan uzun süre dövüldü. Öğrencinin dövülmesine tepki gösteren ve kapıya yüklenen yurttaşlarla polis arasında arbede yaşandı. Polis şeflerinin araya girmesiyle öğrenci serbest bırakıldı. Ögrenciler eylemi tamamladıktan sonra okullanna dönerken AU Hukuk Fakültesi önünde polis havaya yaklaşık 15 el ateş açtı. • 3. Sayfada Alevi adına vize Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, aduıda ve tüzüğünde "Alevi-Bektaşi" kelimelerine yer verildiği gerekçesıyle AJevi Bektaşi Kuruluşlan Birliği Kültür Derneği hakkında verilen kapatma karannı bozdu. Kararda "Derneğin yasalara uygun faaliyette bulunacağı tartışmasızdır" denildi. Dernek başkanı Ali Doğan, bekledikleri yönde bir karar çıktığını söyledi. • 3. Sayfada YETER DAVASI ZAMANAŞIMINA DOĞRU M 3. Savfada BUSH'UNllEYLÜL ZAFERİ • 10. Savfada ÖZKÖK: SAVAŞ ISTEMİYORUZ • //. Savfada TÜRKER, BDDK'DEN SAVUNMA tSTEDl M 13. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK • •• Getjpeceği Yok Götüreceği Çok Tek başına iktidara sahip RTE; Batılı politıkacıla- rın, özellikle Yunanistan'ın örneğin Kıbrıs sorunun- daki düşlerini daha bir renklendirdi. Ulusal yararla- rına yatkın çözüm umutlarını güçlendirdi. RTE'nin Yunan Başbakanı Simrtis ile yaptığı tele- MArkasıSa. 8,Sü. l'de Bir kültür o d a m ı, bir ç e v/' r i u sta s ı ol 1960'lann ikinci yarısından bu yana çevıri yapıyor. Imzasıyla yayımlanan çevirilerinin sayısı otuzdan fazla. Ama bir donem zorunlu olarak takma adb yayımladıkbrını da kafarsak elliyi buluyor. Yirmi yıldan fazia bir suredır bir başka uğraşı da kültür gazeteciliği Uzun sure Cumhuriyet'in Kültür Servisi ile Cumhuriyet Kitap'ı yönettı; altı yıldır P Sanat Kültür Antika dergisinin yayın yönetmeni. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Yenilenlerin İstifa-de Anayışıı Bugün Cumhuriyef 'le birlikte... Batı ülkelerindeseçimi kaybeden lıderlerin, ilkso- nuçların alınmasından bir saat sonra istıfa etmesi- ne imrenir, "Dansı bizim başımıza" derdik. Demok- rasinin rayına oturmasının başlıca unsuru bu: Başaramayan gıder! MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog