Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı SENİN ÎÇÎN EY DEMOKRASİ Necati Cumalı Ça4 Pazariam A.Ş Tîıtocagı Cad No:39 41 •V **ŞP kulÜDÜ (34534) CagaloŞu-lsccbu] Tel: (2121514 01 % Cumhuriyet Cumhuriyet k i t a p 1 a r ı ULUS OLMAK Necati Cumalı gfcrariama AŞ. Tüıtoca£Cad. No:3»4! lu-tsanbulTel: (212151401 96 . YIL SAYI: 28153 / 500.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 33atı, Türkiye için kritik bir dönemde seçimi kazanan AKP'yi sorguluyor İslamcı iktidarIMF: Birlikte çalışmaya hazırız M 13. Savfada İran memnun • 10. Sayfada Kıbns'tan 2 ayrı tepki • 11. Savfada Türkiye kaybetti • 10. Savfada Yeni gerilim tehdidi Batı basmı seçim sonuçlannı AB adayı, NATO üyesi laik Türkiye'de "Islamcıların za- feri" olarak verdi. The Times, "Halk oyunu rahat kul- landı, çünkü herkesin kafasında 'Nasıl olsa aşın siyasi bir hareket ordu tarafından engellenir' düşüncesi var" yorumunu yaptı. îngiliz basmı AKP iktidannın ülke- de "yeni bir gerilim tehdidini ortaya çıkardığım" öne sürdü. Italyan basını, "îslamcı" AKP'nin zaferini Avrupa için tehlike olarak gösterdi. BEKLEME VE TEST SÜRECÎ Avrupa izlemede Avrupa Birliği. yeni hükümetin uygulamalannı izleyecek. AB Komisyonu. "AKP'nin ne olduğu bilinmiyor. Bekleme süreci başlamıştır" görüşünde. AB Kotnisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Verheugen, Türkiye'deki seçim sonuçlarının "Müslüman bir demokratik partinin, Avrupa'daki Hıristiyan Demokrat partilerin rolünün aynısını bir Islam ülkesinde oynayıp o>Tiayamayacağı açısından" test niteliğınde olduğunu söyledi. • 10. Sayfada Rİsklİ satranç Fransız Liberation gazetesi "Islamcı- lar ile ordu arasında riskli bir satranç oyunu oynana- cak. Avrupalılar hem İslamcılara hem orduya. AB'ye girmek için demokrasi ve hoşgörünün şart olduğunu hatırlatmak zorunda" ifadelerine yer verdi. Rus ga- zeteleri, AKP'nin "değişen îslamcılann partisi" olduğunu belirtirken Yunan gazeteleri seçimi şu başlıklarla duyurdu: "Türk halkı hem Allah hem Avrupa dedi" ve "Peçesiz îslam". • ıı. Sayfada 'İŞBÎRLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ' ABD'den yorum yok ABD. tngiltere ve Yunanistan, yeni hükümetle işbirlıği yapma arzusunda olduklannı açıkladılar. Washıngton yönetiminden bir yetkili, seçimle ilgili yorum yapmanın politikalan olmadığını belirtti. AKP liderini kutlayan Yunanistan Başbakanı Simitıs, Erdoğan'ı ülkesine davet etti. tngiltere Başbakanı Blair, "Yeni hükümetle çalışmayı dört gözle beklediğini" söyledi. Almanya. IMF ile işbırliğı yapılacağı ve AB yolunda ilerleneceği şeklindeki ilk açıklamalan olumlu karşıladı. Belçika Dışişleri Bakanı Michel, AB üyeliğine ilişkin olarak "Türkiye'ye sinyaller göndermeye devam etmek gerektiğini" söyledi. M 10. Savfada DevletBahçelVr\m ardmdan Tansu Çiller ve MesutYılmaz da parti genel başkanlığını bırakıyor Faturayı liderler ödediEcevit istifasını sıındu 57. hükümet fiilen bitti 0 Başbakan Ecevit. Çankaya'ya çıkarak Sezer'e Bakanlar Kurulu'nun istifasını sundu. Sezer, yeni hükümet kuruluncaya kadar Bakanlar Kurulu'nun görev yapmasını istedı. Barajı düşürmemekle hata yaptıklarını belirten Ecevit, "Yüksek barajm, demokrasi açısından sakıncası görünüyor" dedi. Ecevit. Erdoğan'ın örtülü bir üslup kullandığını söyledi. • i. Sayfada Türkiye 'nin siyasi haritası Çoğunluğun azınhğı • AKP, merkez sağla MHP'nin kalelerini düşürürken CHP sadece Trakya, Ege ve güneydeki sahil bölgelerinde turunabildı. Marjinal partilerin yükselişi 1995 ve 1999'da olduğu gibi bu seçimlerde de sürdü. Ofke patlamaya dönüştü ve makul çoğunluk azınlığa düştü. MIYASE İLKNlR'un haberi • 7. Sayfada Türkiye tarihindeki tek partili 5. hükümeri kuracak olanAKP\Iebüyükbirse\inçyaşanıyor.Ülkeııiııçe- şitli kentlerindeki il ve ilçe başkanhklarının önünde toplanan partililer, hem AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan lehinde tezahürat yaptı hem de seçim zaferini kutladılar. (Fotoğraf: AP) Çiller ayrılıyor 1993 yılında DYP Genel Baş- kanı olan Çiller, seçim ye- nilgisinin ardından partiyi kongreye götüreceğini ve aday olmayacağını açıkla- dı. DYP Genel Başkan Yardımcısı Ekinci, halkın Meclis'e olan öfkesinden ders çıkanlması gerektiği- ni söyledi. Bahçeli vazgeçmiyor MHP'de liderlikten aynla- cağını söyleyen Devlet Bahçeli'yi karanndan vaz- geçirmek için girişimler sürüyor. Koray Aydın ekibi teşkilattan sorumlu olan Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin'i başansızlık- la suçladı. Yılmaz çekildi ANAP'ta MesutYılmaz, Başkanlık Divanı üyeleriy- le yaptığı toplantının ar- dından aktif siyasetten çe- kildiğini açıkladı. ANAP lideri Yılmaz, bundan son- ra sivil toplumun bir üyesi olacağını söyledi. Uras da yok ÖDP Ge- nel Başkanı Ufuk Uras da yönetimden çekilme karan aldı. Genel Başkan Yardım- cısı Alper Taş, "Siyasetten çekilme diye bir şey yok. Ama yetkili organlanmız her konuyu değerlendire- cek" dedi. • 6. Sayfada MılletvekJiîi» AKP: ^ CHP: BAÛIMSIZ: mıM1 178 9 Kesin olmayan sonuçlar MHP Genç Parti DEHAP ANAP SP DSP Diğer 8.3 7.2 6.2 5.1 2.4 1.2 6.5 CHP 19.4 AKP 34.2 Baykal'dan bugün bir araya geleceği Erdoğan 'a kutuplaşma ııyansı Etkin muhalefet yapacağız# CHP lideri Baykal, AKP'yi uyararak "emri- vakilerle, 'güç bende, yetki bende' anlayı- şıyla toplumun rümünün paylaşamayacağı dayatmalara girilmemesi gerektiğini" söyle- di. Frene basılmazsa AKP'nin tek başma ik- tidannın Türkiye'yi kutuplaştırabileceği uyansında bulunan Baykal, CHP'nin etkin, yapıcı bir muhalefet partisi olarak üzerine düşeni yapacağını söyledi. # Baykal, "Biz tek başına iktidar olmak iste- dik, ama şimdi tek başına muhalefet olduk" dedi. Baykal, "Şevkle, inançla görevimizi yapacağız. Şimdi yeni dönem, yeni görevler ve yeni sorumluluklar var. Millete küskün- lük olmaz" diye konuşru. • 4. Sayfada Yalçınbayırformülü konuşuluyor Başbakan aranıyor# Tüzük değişikliğini reddeden Erdoğan, bir- kaç isimle Köşk'e çıkmayı amaçlıyor. Erdo- ğan, Sezer'den randevu isteyeceğini belirtir- ken Ankara kulisine sızan bilgilerde 'Yal- çınbayır formülü' öne çıkıyor. 'Devlet or- ganlannın uyumlu çalışmasını' gözeten Cumhurbaşkanı'nın, 'makul bir isim' olarak AKP Genel Sekreteri Ertuğrul Yalçınbayır'ı görevlendirebileceği yönündeki duyumlar AKP'ye Uİaştl. • 3. Sayfada Yargılanan bümkratları Meclis 'e taşıdı Erdoğany ın dava arkadaşlarına zırh •Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye- si'ndeki yolsuzluklar nedeniyle çeşitli dava- larda birlikte yargılandığı ve milletvekili adayı yaptığı eski bürokratlannı Meclis'e taşıdı. İrticai faaliyetleri nedeniyle üniversi- teden atılan profesörler ile Hizbullah, İB- DA-C gibi köktendinci terör örgütü üyesi sanıklann avukatlığını yapan Mehmet Ali Bulut da milletvekili seçildi. • 5. Sayfada Helikopter düştü: 2 kayıp # Donanma Komutanhğf na ait "Sea Hawk" tipi bir helikopter İzmit'in Eşme beldesinde henüz belirlenemeyen nedenle Sapanca Gölü'ne düştü. îki astsubay kurtanlırken 2 yüzbaşı kayboldu. Görgü tanıklan helikopterin havada infilak ettiğini söylediler. • 19. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCA\TJREK f Uzaktanf Kumandadan 'Yakın' Kumandaya... Dış basın, uluslararası haberajansları yorumların- da, haberlerinde seçimi "ılımlı İslamcı partinin kazan- dığını" ön plana aldı. Acaba sadece AKP mi kazandı? Yoksa, yıllardır Türkiye'de ılımlı Islamı iktidara getirmeyi amaç edi- mArkasıSo,19,Sü. Vde Berin Nadi'yi anıyoruz Ölümünün 1. yıldönümünde Berin Nadi mezarı başında saat 12.00'de anılacak. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Haber Merkezi - Cum- huriyet Vakfı Başkanı, ga- zetemiz imtiyaz sahibi, ya- şamı boyunca Cumhuriyet Devrimleri,Atatürk ilkele- rini, Cumhuriyet gazetesini yaşatmayı ilke edinmiş Be- rin Nadi'yi ölümünün bı- rinci yılında anıyoruz. Berin Nadi'yi anma, Edirnekapı Şehitliği'nde, Nadir Nadi'nin yanındaki mezan başında saat 12.00'de yapılacak. Atatürk'ün yakın arkada- şı şair Celal Sahir Ero- MArkası Sa. 19, Sü. 3'te Siyasette Yeni Dönem... 3 Kasım seçimlerinin sonuçları siyasi yapıyı kök- ten sarsmaya devam ediyor. Yaşanan ilk depremin ardından artçı depremlerle bütün siyasi yapının ye- niden şekillenmeye başladığını görüyoruz. 1 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önce- ki gece yaptığı, "bu sonuçlardan kendimi sorumlu tutuyorum ve partinin başından aynlıyorum" değer- lendirmesi siyasette alışık olduğumuz bir üslup de- MArkasıSo. 19,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog