Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

:30 KA-SIM 2002 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA ANKET Cumhuriyet Okur Anketi/2002 Sayın okurumuz, Cumhuriyet'in ilki 1985 yılında gerçekleştirilen okur anketlerinin beşinci- sini yayımuyoruz. Sizleri ve tercihlerinizi daha iyi tanımak. böylece daha iyi ve daha doyurucu bir Cumhuriyet hazırlayabilmek için görüşlerinize ihtiyacımız var. Bu nedenle biıkaç dakikanızı ayırarak bu anketimizde yer alan sorulan ya- nıtlamanıa rica ediyoruz. Sorulann tümünü yanıtlamaİc zorunda değilsiniz kuşkusuz. Yanıtlannız istatistik olarak değerlendirilecek. Bu nedenle anketi doldurur- ken kimliginizi belirtmemz gerekmiyor. Sorulan yanıtladıktan sonra sayfayı katlayarak lütfen bir zarf içinde "Cum- huriyet Gazetesi Okur Anketi - Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu 34435 / ts- tanbul" adresine postalayuıız. 1985'teki anketimize 23.604.1987'deki ve sonraki anketlere 30 binin üzerinde okurumuz katıldı. Böylesine yüksek bir katılım dünyada az rastlanır bir olaydır. Bu yılki katılma oranının daha da yüksek olacağını umuyoruz. Anketimize ne kadar çok okurumuz katılırsa. araştırmamız o denli başanlı, gazetemiz o denli güzel olacaktır. Yardunınız için şimdiden teşekkür ederiz. Saygılanmla, tbrahim Yıldız Genel Yavın Yönetmeni 1. 2. 3. (k. ı. 10) Cinsiyetiniz? Kadın 2. [ (k. ıi) Yaşınız? l. [ ] 15-24 2. [ 3. [ J 45+ (k 1. 12) Gelir düzeyiniz? Düşük 2. [ JOrta ] Erkek J25-44 3. [ J Yüksek (k. 13) İşiniz? 1. [ ] Evkadını 3. [ ] Öğrenci 5. [ ] Esnaf-tüccar 7. [ ] Emekli 2. [ ] Işçi-memur 4. [ ] Serbest meslek 6. [ ] Sanayici 5. (k. 14) Eğitim düzeyiniz? 1. [ ] Ilkokul 2. [ ] Orta-Lise-Meslek 3. [ ] Üniversite-Yük.Ok. 4. [ ] Üniversite sonrası 6. (k. 15) Cumhuriyet gazetesini kaç günde bir okuyorsunuz? 1. [ ] Her gün 2. [ ] Haftadabirgün 3. [ ] Haftasonlan 4. [ ] Elime geçtikçe 5. [ ] Diğer... 7. {k. 16) Cumhuriyet gazetesinden başka gazete okuyor musunuz? 1. [ ]Evet 2. [ ] Hayır 8. (k. 17-18) Hangi gazete veya gazeteleri? 1. [ ] Akşam 2. [ ] Hürriyet 3. [ ] Milliyet 4. [ ] Posta 5. [ ] Radikal 6. [ ] Sabah 7. [ ] Star 8. [ ] Türkiye 9. [ ] Vatan 10. [ ] Yeni Şafak 11. [ ] Zaman 12. [ ] Diğer.... 9. (k. 19-20) Güncel haberlerin dışında hangi konulara ağırlık verilmeli? 1. [ ] Kadın 2. [ ] Moda 3. [ ] Sağlık 4. [ ] Turizm 5. [ ] Çizgiroman 6. [ ] Tefrikaroman 7. [ ] Öykü 8. [ ] Röportaj-Dizi 9. [ ] Tarih 10. [ ] Çevre 11. [ ] Bilmece-bulmaca 10. (k. 21) Cumhuriyet'in haberciliğini yeterli buluyor musunuz? 1. [ ] Yeterli 2. [ ] Biraz yeterli 3. [ ] Yetersiz 11. (k 22) Cumhuriyet'in yorumlannı yeterli buluyor musunuz? 1. [ ] Yeterli 2. [ ] Biraz yeterli 3. [ ] Yetersiz 12. (k. 23-24) Cumhuriyet'te en çok okuduğunuz köşe yazarlannın isimlerini yazınız? 13. (k. 25-26) Cumhuriyet'te okumadığmız köşe yazarlan var mı? Varsa isimlerini yazınız. 14. (k.27) Sizce Cumhuriyet'in tüm sayfalan renklenmeli mi? l. [ JEvet 2. [ ] Hayır 15. (k.28) Gazetelerde bulunan seri ilanların Cumhuriyet'te de yer almasmı ister misiniz? 1. [ JEvet 2. [ ] Hayır 16. (k. 29) Gazetenizde resimli romanın yer almasını ister misiniz? l. [ ]Evet 2. [ ] Hayır 17. (k. 30) Cumhuriyet'te yer alan fotoğrafve karikatürler yeterli mi? 1. [ ]Evet 2. [ ] Hayır 18. (k 3i) İlk sayfada (kapak) haberlerin yer almasını ister misiniz? 1. [ ]Evet 2. [ ] Hayır 19. (k 32) İlk sayfanın yeterli olması için neler yapılabilir? 20. (k. 33) Cumhuriyet'in 'Olaylar ve Görüşler' (2.) sayfasını yeterli buluyor musunuz? l. [ ] Yeterli 2. [ ] Biraz yeterli 3. [ ] Yetersiz 21. (k. 34) Bu sayfanın yeterli olması için neler yapılabilir? 22. (k. 35) Cumhuriyet'in Dış Haberler sayfalannı nasıl buluyorsunuz? l. [ ] Yeterli 2. [ ] Biraz yeterli 3. [ ] Yetersiz 23. (k 36) Bu sayfaların yeterli olması için neler yapılabilir? 24. (k. 37) Cumhuriyet'in İç Haberler sayfalannı nasıl buluyorsunuz? l. [ ] Yeterli 2. [ ] Biraz yeterli 3. [ ] Yetersiz 25. (k. 38) Bu sayfaların yeterli olması için neler yapılabilir? 26. (k 39) Cumhuriyet'in Kültür sayfalannı nasıl buluyorsunuz? l. [ ] Yeterli 2. [ ] Biraz yeterli 3. [ ] Yetersiz 27. (k. 40) Bu sayfalann yeterli olması için neler yapılabilir? 28. (k. 4i) Cumhuriyet'in Sinema sayfasını nasıl buluyorsunuz? 1. [ ] Yeterli 2. [ ] Biraz yeterli 3. [ ] Yetersiz 29. (k. 42) Bu sayfanın yeterli olması için neler yapılabilir? 30. (k. 43) Cumhuriyet'in Ekonomi sayfalannı nasıl buluyorsunuz? 1. [ ] Yeterli 2. [ ] Biraz yeterli 3. [ ] Yetersiz 31. (k. 44) Bu sayfaların yeterli olması için neler yapılabilir? 32. (k 45) Cumhuriyet'in Spor sayfasını nasıl buluyorsunuz? l. [ ] Yeterli 2. [ ] Biraz yeterli 3. [ ] Yetersiz 33. (k. 46) Bu sayfanın yeterli olması için neler yapılabilir? 34. (k. 47) Cumhuriyet'in Arka sayfasını nasıl buluyorsunuz? 1. [ ] Yeterli 2. [ ] Biraz yeterli 3. [ ] Yetersiz 35. (k 48) Bu sayfanın daha güzel olması için neler yapılabilir? 36. (k. 49) Cumhuriyet'in Kitap ekini nasıl buluyorsunuz? 1. [ ] Yeterli 2. [ ] Biraz yeterli 3. [ ] Yetersiz 37. (k. 50) Kitap ekinin yeterli olması için neler yapılabilir? 38. (k. 5i) Cumhuriyet Pazar Dergi'yi nasıl buluyorsunuz? 1. [ ] Yeterli 2. [ ] Biraz yeterli 3. [ ] Yetersiz 39. (k 52) Pazar Dergi'nin yeterli olması için neler yapılabilir? 40. (k. 53) Cumhuriyet'in Bilim-Teknik ekini nasıl buluyorsunuz? 1. [ ] Yeterli 2. [ ] Biraz yeterli 3. [ ] Yetersiz 41. (k. 54) Bilim Teknik ekinin yeterli olması için neler yapılabilir? 42. (k. 55) Gazetemizin daha iyi olması için başka önerileriniz nelerdir?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog