Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 KASIM 2002 CUMARTESİ 16 TELEVIZYON cumtv(5 cumhuriyet.com.tr GüNÜN FlLMLERİ Mercan Kolye 09.00 Star Dram I Büyük bır şirkette vöneticı olan Kâzım, kan- sı ölünce ıki çocuğunu daha iyı yetiştırebılmek için, tanıştığı ve âşık olduğu Nurseli ıle evlenir. An- cak Nurseli, bu evlilikte başka amaçlar peşindedir... Tunca Yönder'in, Star için çektiği TV filminde, Nurseli tdiz, Kâzım Akşar. Ani Ipekkaya rol alıyor. Hondo 10.00 CNBC-e VVestern /T7\ (Hondo) - Yıl 1874, beyazlar Apaçiler'le yap- v ^ tıldan anlaşmayı bozmuştur. Hondo bir Ame- rikan süvarisidir. Aslında yan Kızıldenli olan Hon- do kendi kamndan olan insanlarla savaşmak zorun- da olduğu için rahatsızdır. Yönetmen: John Farrov». Oyuncular: John VVayne. Geraldine Page, Ward Bond(1953 ABD, 84 dk). Tosun Paşa 17.00 Star Güldürü • Osmanlı dönemindeki Iskenderiye"de karşıt i- ki ailenin çatışması sırasında Tosun Paşa kılı- ğına sokulan salak bir uşağın gülûnç öyküsü. Kar- tal Tibet'in Yavuz Turgul'un senaryosundan çekti- ği Fılm, izleyiciyi gülmece yoluyla etkileyen tarih- sel bir güldürü örneği. Filmin başrollerinde Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi oyuncular yer alıyor (1976). Yanaşma 17.00 Shovv TV Dram • Sevdiği ağa kızını gelin olurken düğün alayı- nın ıçinden silah zoruyla kaçıran yoksul bir de- likanlmın öyküsü. Duygu Sağıroğlu'nun yönetmen- liğini üstlendiği fılmın başrollerinde Cüneyt Arkın, Meral Zeren, Hayatı Hamzaoglu var (1973). Kızıl Vazo 18.30 StarMax Melodram • Birbirlenni seven iki gençle, yıllar öncesine dayanan bırkan davasının konu edildiği filmin yönetmeni Atıf Yılmaz. Oyuncular: Hülya Koçyi- ğit. Murat Soydan, Reha Yurdakul (1969). Namushı 20.45 StarMax Güldürü • Namuslu olduğu için ailesi ve çevresi tarafın- dan aşağilanan dürüst bir memurun. yanlışlık- la hırsız damgası yiyince saygın bir kişi oluşunun öyküsü. Yönetmen: Ertem Eğilmez. O>f uncular: Şe- ner Şen, Adıle Naşit, Ayşen Gruda (1984). Haberci 21.00 Shovv TV Macera /77\ (Fostman)-2013 yılında nükleer savaşın ardın- >3^ dan herşey çok geriye gitmiştir. tnsanlar küçük topluluklara bölünmüştür ve devlet otoritesinin or- tadan kalktığı bu ortamda, halka irili ufaklı çeteler hükmetmektedir. Eski bir generalin yönettiği bu çe- telerden biri msanlara kan ağlatmaktadır. Halk, ge- neral ve onun çapulculanna karşı müthiş bir öfke beslemekte ama karşı çıkacak gücü kendilerinde bulamamaktadır... Yön: Kevin Costner. Oyuncular: Kevin Costner, Will Patton (1997 ABD. 177 dk). Harika Köpek 21.35 atv Çocuk (Air Bud) - Basketbol oynamak gıbi ilginç bir yeteneği olan Buddy adlı bir köpekle, 12 ya- şındaki bir çocuğun arasındaki sevgi bağını konu alan filmin yönetmeni Charles Martin Smith. Oyun- cular: Kevin Zegers, Wendy Makkena, Bıll Cobbs, Eric Christmas (1997 ABD, 97 dk). 22.00 / CNBC-e / Lucie... Aynntı yanda 22.25/TRT2/AltınZincir Aynntı yanda Uzak Işıklar 00.10 Olay TV Gerilim (Distant Lights) - Annesini kaybeden Juliano. annesini tekrar gördüğünü babasına söyler. Ilk başta ona inanmayan babası da ölmüş kansını gö- rünce işın ıç yüzünü araştırmaya karar venr. Aure- lio Chiesa'nın yönetiminde, Thomas Milian, Laura Morante gibi sanatçılar var (1987 Italya, 80 dk). Kobay 00.50 TRT 1 Güldürü ©(Senseiess) - Darryl hem çalışıp hem okuyan bir üniversite öğrencisidir. Aılesinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için üniversitenin araştırma bölü- münde hazırlanan bir ilacın kobayı olmayı kabul eder. Yön: Matthevv Penelope Spheeris. Oyn: Mar- lon VVayans, Matthew Lillard (1998 ABD,'93 dk). Sessîz Adam 01.30 Olay TV Güldürü O (The Quiet Man) - Eski bır asker. kendisine uy- gun bir kadın bulabılmek için atayurdu trlan- da'ya gelir. Babasının köyünde, çok aksı bir kızla evlenir... Adam, kimin 'evinefendisi' olduğunugös- termek için harekete geçer... Yön: John Ford. Oyn: John VVayne, Maureen O'Hara (1952 ABD. 125 dk). Izleyin Orta Değmez Q Yabancı ® Yerli NTV 23.05 4 Video Lig' TV Servisi - Spor progra- mı "Video Ijg*de bu hafta da, Süper Lig'de oynanan karşılaşmalann görüntüleri ve yorumlan yer alıyor. Programda, Fenerbahçe- Istanbulspor maçının önem- li pozisyonlan, maç öncesi ve sonrasında yaşananlar anlatılıyor. atv 23.15 Ceviz Kabuğu TV Servisi - Tartışma programı "Ceviz Kabu- ğu"nun bu haftaki bölü- münde, "Kehanetçilik'' ko- nu alınıyor. HuDd Cevizoğju'nun ha- zırlayıp sunduğu yapımda, "2003,2004 ve 20O5 yıüanıı- da neler olacak", "'Hangi si- yasi ve dini olaylar gerçekle- şecek", "Kehaneder gerçek mi,yoksa şarlatantak mı" gi- bi sorulara yanıt aranıyor. Canlı olarak ekrana gelen yapıma, araştırmacı Serkan Tekin ile Prof. Dr. Zekeriya Beyaz konuk oluyor. tv8 01.05 Görsev'le caz TV Servisi - "Kerem Gör- sev'le Caz"ın bu haftaki bö- lümüne, piyanist Yağmur Dai ile flüt sanatçısı Burak Beşjr konuk oluyor. Müzıkal yaşantılarını Londra ve Avusturya'da sür- düren iki sanatçı yapımda, klasik piyano-flüt için yazıl- mış eserler, Astor Piazol- la'dan tangolar ve salsalar çalacaklar. tv8'den 'Kıbrıs' forumuTV Servisi -tv8, Birleşmiş Milletler'in Kıbns sorununun çözümûne yönelik olarak hazırladığı planı, "Kıbns Özel Forumu"yla masaya yatırıyor.HalukŞahin'in yöneteceği "Kıbns Özel Fonımu"na; KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Başbakan AbduIIah GüL CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Erdığruloğlu, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Serdar Denktaş, CTP Genel Başkanı Mehmet AH Taiat, TKP Lefkoşa Milletvekili Mustafa Akıncı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçmar konuk oluyor. BM Genel Sekreteri Kofi Annan ın ortaya koyduğu planın geçerlilik derecesinin tartışılacağı yapımda, "Plana göre Türkiye Kıbns'tan vaz nu geçiyor, yoksa kangren haline gelnıiş Kıbns sonınu nihayet çözülüyor mn", "12 Arahk'ta toplanacak olan AB zirvesini. Kıbns konusunda ahnacak tutum nasü etkUeyecek" gibi sorulara açıklık getiriliyor. • tv8, 21.00 Kederli babanın tesellisiTV Servisi - "Alün Zincir", 1989'da çekilmesine karşın sinema solanlannda gösteril- me olanağı bulamamış ancak iki yıl sonra ABD'de kablolu yayın yardımıyla sinemase- verlere ulaşabilmiş orta halli yapıtlardan biri. Kahramanımız kendi ih- mali yüzünden ölen oğlunun ardından kendini sosyal fa- aliyetlere, yardımlara adamış TRT 2 22.25 Altın Zincir - Chains of Gold / Yön: Rod Holcomb / Oyn: John Travolta, Maruli Henner, Bernie Casey, Hector Elizondo /1991 ABD yapımı, 95 dakika. Scott (Travolta). Kederli ba- ba on üç yaşında bir çocukla tanışıyor va onu uyuşturucu trafiğinden çekip çıkartmak için elinden geleni yapıyor. John Petz'in gerçek yaşa- möykülerini aktardığı roma- nmdan uyarlanan film, kla- sik romantik öğelerle başla- yıp çok sıradan bir polisiye şeklinde devam ediyor. Ancak işin içinde bir çocu- ğun bulunması Travolta'nın varlığı filmin seyirci potansi- yelini arttıryor. Bu türün tut- kunlannı memnun edebile- cek filmde, senaryoya da kat- kı yapmış John Travolta'nın kendine bol sahne ayırması dikkatlerden kaçmıyor. "Altaı Zincir", Atffla Dor- say'ın Aün Taşçıyan'la sun- duğu "Sinema Büyüsü" ku- şağında ekrana geliyor. Savaşın gerçekleriTV Servisi - Naziler'in Fransa'yı işgal ettiği gün- lerde, kocasını gestapo- nun elinden kurtarmaya çahşan bir kadının dramı. "Jean de Florette", "Uranüs" gibi filmleriyle tanınan Fransız yönetmen Claude Berri imzalı "Lu- de Aubrac" gerçek bir ya- şamöyküsünü anlatırken, Fransız tarihinden bir ke- sit sunuyor. Ikinci Dûnya Savaşı'nın tüm şiddetiyle devam etti- ği 1943 yılında Lyon'da yaşayan Raymond (Aute- ufl>e Lucie (Bouquet) Sa- muel çifti Nazi işgal kuv- vetlerine karşı örgütlen- miş direnişçiler arasında- dır. Örgüt içinde "Aub- rac" takma adını kullanır- lar. Raymond, Dugoujon adlı bir doktorun evinde tutuklanır. Çok sevdiği kocası Raymond'u kurtar- mak için herşeyi göze alan Lucie, hayatını riske atar. Kocasını gestaponun pen- çesinden kurtarmak için herşeyi dener. Ikinci Dünya Sava- şı'ndaki Fransa'yı başan- lı bir şekilde perdeye yan- sıtan film, aynı zamanda CNBC-e 22.00 Lucie Aubrac / Yönetmen: Claude Berri / Oyuncular: Carole Bouquet, Daniel Auteuil, Eric Boucher, Patrice Chereau /1997 Fran- sa yapımı, 115 dakika birbirlenni çok seven Lu- cie ve Raymond'un ro- mantik öyküsünü de per- deye taşıyor. Lucie'yi canlandıran Carole Bouquet, tıpkı sa- vaş yıllarındaki milyon- larca kadın gibi, esir düş- tüğü veya tutuklandığı için kocasından aynlan, tüm zorluklara rağmen evdeki çocuklanna yemek götürmeyi başaran bu güçlü karaktere hayran kalmış. Aktris, gerçek ha- yatta da tanıştığı Lucie Aubrac' ın kocasuıa ve ha- yata karşı duyduğu sonsuz sevgiden çok etkilendiği- ni belirtiyor. Başroldeki Daniel Au- teuil da Lucie'nin sinema- ya uyarlanan anılannın olağanüstü bir öykü oldu- ğunu düşünüyor. Carole Bouquet Daniel 'in başrokle oynadığı yfpım, gerçek bir yaşamoyküsünün yanı sıra A Trarisız tarihinden de kesiöer lunuvor. 12.05 Tahsin Yücel 'Lacivert'te TV Servisi - Edebiyat programı "Lacrverfin bu haftaki bölümüne, Tahsin Yücel konuk oluyor. Ünlü edebiyatçı programda, son romanı "Yalan"dan yola çı- karak gerçekle-gerçek ol- mayan, bilgiyle-bilgisizlik karşıtlığını irdeliyor. Programı, Enver Aysever hazırlayıp sunuyor. TRT2 13.10İ Klasik müzik sevenlere TV Ser\isi -Klasik müzik programı "Konser Salonla- nndan"da, Bilkent Senfoni Orkestrası'nın "KışKonser- leri 2002" ekrana geliyor. Şef Karl Anton Ricken- bacher'in yönettiği orkest- ra programda, R. Strauss, C. Debussy ve Dimitri Şostako- viç'in sevilen eserlerinden örnekler seslendiriyor. tv8 14.05 'Mutluluk' tartışılıyor TV Servisi - "Muthıhık'' konusunun işleneceği "El Ele" programını, Fatıman Yücel hazırlayıp sunuyor. Sanatçı Melike Demirağ ve DJ. Geveze'nin konuk ol- duğu yapımda, "MuÜuluk nedir" ve "Buhnası zor mu- dur" gibi konulara açıklık getiriliyor. TKT2 20.30 Attilâ îlhan'la zaman içinde TV Servisi -"Attilâ tlhan ile Zaman İçinde Yokuluk" programının yönetmenliği- ni Nedret Çatay üstleniyor. Attilâ tlhan bu bölümde, iletişım araçlarından yola çı- karak Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne dahıl edilmesi ko- nusunu anlatıyor. TKT2 21.10 AB kriterleri TV Servisi - "Çözüme Doğru" nun bu bölümünde, AB Kopenhag siyasal kriter- lerinde Türkiye'nin geldiği nokta, beklentiler, öncelik- ler, sorunlar ve çözüm öne- rileri tartışılıyor Zeld Sözer'in sunduğu ya- pıma, eski Büyükelçi tlter Türkmen. Marmara Univer- sitesi'nden Prof. Dr. tbrahim Kaboğhı ve Yeditepe Üniver- sıtesı'nden Prof. Dr. Hahık Kabaalioğlu katılıyor. Tv PROGRAMLARI 08.00 Yabancı Film: Oıman Gönüllü- leri 10.20 Dızı: Dedem Gofret ve Ben 11.15 Yörelerımız Türkülerimiz 11.55 Türkiye 2. Lig Futbol Karşılaşması: Gümuşhane Do- ğanspor- Buyükşehir Ankara Belediyesi 14.45 Da- makTadı 15.20 Meddah 15.40 Gezelim Görelim 16.40 Yerli Film: Kılıç Bey 18.25 Dızi: Ablam Böyle Istedi 19.05 Dizi: Kuzenlerim 20.00 Ana Haber 20.30 Dızi: En Son Babalar Duyar 21.40 Sayısal Gece (Canlı) 22.55 Dızi: Kısa Devre 23.50 Genç Vazıyetler 00.50 Yabancı Film: Kobay (0 312 490 43 00). 11.10 Yanş Magazin 11.40 Tüketici Dostu 12.00 Haberler 12.05 Kariyer Dünyası 13.00 Haberler 13.10 Konser Salonlanndan 15.10 Başan Basamaklan 16.00 Haber 16.10 Kent ve Yaşam 16.40 Sinema Rehberi 17.00 İTÜ-Galatasaray Basketbol Karşılaşması 18.40 Spor 19.00 Haber 20.00 Bilım ve Yaşam 20.30 Attilâ ll- han'la Zaman İçinde Bir Yolculuk 21.00 Haberler 21.10 Çözüme Doğru 22.25 Yabancı Film: Altın Zin- cir 24.00 Ingilızce Haberler 00.0519. Uluslararası An- kara Müzik Festivali (0 212 259 72 75). 07.00 Diyanet Saatı 08.30 TV Dersha- nesı 09.30 Oyun Oyun İçinde 10.00 Yerli Film: Küçüksün Yavrum 11.30 Yollann Türkusü 12.00 Yeni Ufuklar 13.05 Dizı: Kay- nanalar 14.00 Çekirdek 115.00 Bir Kelıme Bır Işlem 16.30 Bizim Eller 17.30 Tartışa Tartışa 18.58 TRT 3 Açılış 19.00 V.G. Sigorta-Eczacıbaşı Voleybol Karşı- laşması (Canlı) 20.30 Işıkspor - Galatasaray Voleybol ügi Karşılaşması 21.30 İTU - Galatasaray Basketbol Karşılaşması 23.00 2. Lig Maçı 00.45 Kapanış. 07.00 Açıköğretım Lisesi lletişim ve Rehbertık Ders Programı 12.00 öğret- menler İçin 12.50 At Yarışları (Canlı) 16.30 Bır Bestecı 18.00 Gazi Ünıversitesi TSM Koro- su 18.30 Şarkılar Bizi Söyler 19.40 Gönül Bahçemiz 21.20 Yıldızlann Altında 22.30 Beraber ve Solo Şarkı- lar 23.00 THM Solistler Geçıdı 23.30 Türk Müziğinde 24.00 Bir Dilden Bir Telden 01.00 Allı Tumam. 07.30 Yerli Film: Suçlular Aramızda 09.00 Televiryon Gazetesi 10.10 Bil Bul 11.00 Çocuk Deyip Geçme 11.30 Yörelerimiz Türkülerimiz 11.55 Türkiye 2. Lig Futbol Karşılaşması: Gümuşhane Doğanspor-Büyükşehır Ankara Belediyesi 13.50 Dızi: Kuzenlerım 14.40 Diya- log 15.10 Yerii Film: Çulsuz Ali 16.39 Iftara Doğru 17.35 Kar Izleri örtmesın 18.00 Haberler 18.10 Tür- kıye'yı Konuşalım 18.40 Meraklısına 19.15 Bakış 20.00 Ana Haber 20.30 Dızi: En Son Babalar Duyar 21.40 Sayısal Gece 22.55 Dizi: Yedi Numara 23.50 Gündem Turizm 00.20 Kahve Bahane. _ 07.00 Çizgi Film: f Süper Fare 08.00 Herkül 08.25 Çiz- gi Film: Pofuduk Ayı 08.50 Herkül 09.50 Dizi: Mahallenın Muhtarları 11.00 Elifnağme 13.00 Gün Ortası 13.30 Gülay Kuriş'le Moda 15.00 Dizi: lliş- kiler 17.05 Direklerarası 18.15 Dızi: Aile Bağlan 19.30 Ana Haber 20.15 Spor 20.20 Dizi: Ekmek Teknesı 21.35 Yaban- cı Film: Airbud 23.15 Cevız Kabuğu 03.45 Haberci 04.20 Uzaklar 04.50 Gecenın Için- den (0 212 354 30 00). 08.15 Vahşı Ya- şam 09.15 Mobil Hayat 10.15 Sportif 11.15 Mo- da Show 12.15 Tam Zamanı 13.30 Sıne Show 14.15 Yerli Film: Hekimoğlu 16.15 Evlı- yalar 17.00 Yerli Film: Yanaş- ma 19.00 Ana Haber Bülteni 19.45 Spor Sayfası 19.50 Dı- zi: Aslı ile Kerem 21.00 Ya- bancı Film: Haberci 23.00 A- cun Firarda 00.15 Spor 00.30 Haber Hattı 01.00 Yabancı Film 03.30 Yerii Film: Hacı Murat (0 212 355 01 01). 06.30 Duygulu Türkü- ler 07.00 Tatil Sabahı ^ 08.30 Kurabiye 09.40 Çizgi Film: Povverpuff Girls 10.20 Çizgi Film: Digimon 10.50 Çizgi Film: Ninja Kap- lumbağalar 11.20 Yabancı Film: Evde ve Yalnız 13.00 Haber 13.10 Genç Magazin 14.00 Ça Ça Ça Ayça 15.00 Haber 15.10 Sıra Bende 16.00 Dizi: Aşkım Aşkım 16.50 Iftar Vakti 17.00 Haber 17.10 Çar- kıfelek 18.30 Çifte Bela 19.30 Ana Haber 20.20 Spor 20.30 Dizi: Aşk Meydan Savaşı 21.45 Kınalı Kar 23.00 Hulya Avşar Shovv 00.10 Zaga 01.40 Gece Haberlerı 01.50 Yaban- cı Film: BüyükSoygun 04.15 Dizi: Kaynanalar 05.00 Sahur (0212 215 51 11). 09.00 Haberler 09.30 Şişedeki Sağlık 10.30 Mo- torspor 11.30 Hayatın Rrtmı 12.05 Human Body 13.10 Is- panya Lıginde Geçen Hafta 14.10 Dünya Ralli Şampiyo- nası 15.10 NBA Actıon 15.40 Transvvorld Sport 16.10 Arçe- lik-Fenerbahçe Voleybol Karş. 16.35Transvvorld Sport 17.10 Futbol Mundial 18.10 Avru- pa'dan Futbol 19.05 Microsoft Lıfe 19.35 Spor 20.00 Haber- ler 20.05 NBA Actıon 20.30 Memphıs-La Lakers (NBA) 22.30 NBA Stüdyo 23.05 Vi- deolig (0 212 335 00 00). 09.00 Yerli Film: Mer- can Kolye 11.00 Genç Magazin 13.00 Haber 13.10 Şampiyonlar Lı- gi 14.10 Dizı: Çarli 15.00 Yer- li Film: Tarkan 17.00 Yerii Film: Tosun Paşa 19.00 Ana Haber Bülteni 19.45 Yasemın- ce 20.45 Dizı: Kader Ayırsa Bı- le 22.00 Biri Bızi Gözetlıyor (Fi- nal) 23.15 Best Model of the World 01.30 Gece Hattı 01.40 Spor 02.50 Yerli Film: Acı ile Karışık (0 212 448 80 00). starırnea 07.30 KraiTVMü- f\ zik Programı (Canlı) 18.30 Yer- li Film: Kızıl Vazo 20.00 Ha- ber 20.30 Spor 20.45 Yerii Film: Namuslu 22.20 Dizı: Şa- ban Askerde 23.20 Yabancı Film: Jaws 3 00.30Kral TV Muzık Programı Yayını (Tek- rar) (0 212 448 80 00). 06.00 Haber 08.40 Gündem Sigorta 10.30 Çıkış Yolu 11.35 Özel Sektör 12.15 Karala- ma Defteri 14.10 Spor 14.30 VVoıid Sport 15.10 Smaç 16.10 Motor Sporları 16.35 Sporda Haftanın Olayı 17.10 Süper üge Bakış 18.15 Maç Başlıyor 19.05 Global Bakış 19.30 Stıl 20.30 Spor Ana Haber 21.05 Söz Sızde 23.05 Süperlig Cumartesi 23.30 Şimdi Reklamlar 00.15 Spor (0 212 478 50 00). 09.00 Haber 10.00 8. Etap 10.45 Spor Man- şet 11.30 Pet Shovv 12.05 Lacivert 12.35 Avrupa Aktüel 13.00 Haberler 13.30 HI-8 14.00 Haberler 14.05 El Ele 15.05 Rıbaunt 16.15 Erkan Tan ile Sultanahmet'ten 17.05 Haberler 17.35 Zaman- lar ve Mekanlar 18.00 Haberler 18.05 Ve Moda 19.05 Uzaktakiler 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Kıbns özel Foaımu 01.05 Kerem Görsev'le Caz 02.10 Yabancı Film: Kahkahalar Tufanı (0 212 288 51 52). <§. 06.35 Yabancı Film: Harold Smıth'e Ne Oldu? 08.05 Yabancı Film: Yedi Kızkardeş 09.45 Yabancı Film: Bekleyış 11.20 Belge- sel: Vahşi Yeni Dunya 12.15 Yabancı Film. Ağır Darbe 13.50 Cine Sinema 14.10 Yabancı Film: ülah Bloom'un Hıkâyesi 15.45 Kamera Arkası 15.55 Yabancı Fılm: Kra- liçe Margot 18.25 Film: Saktı Gündem 20.00 Haber 21.00 Yabancı Film: Paranın Peşinde 22.35 Yabancı Film: Arnelıe 00.40 Fantasy (0 212 336 15 15). 09.00 Klıptomanı 11.00 Kahve Molası 13.00 ', Müzik Sepeti 15.00 Specıal VVeekend 16.00 Iftar Vaktı 17.00 Nostaljı 18.00 Yerli Film: Sa- buha 19.30 Haberler 20.00 Yerii Film: Ateş Dağlı 21.30 Bir Çift Turna 23.00 Film: Tehlikeli Oyun 00.30 Ger- çek Kesit 03.00 Metronom (0 212 256 82 82). 14.00 Zamanı Kovalarken Mexico Cıty 14.30 Vahşi Hayat Dedektıfleri: Bukalemun Operas- yonu 15.00 Yıkıcı Dalgalar 15.30 Yannın Dün- '•*"••' yası 16.00 Korkunç Dışler: Yılan Katilleri-Ka- lahan'nın Bal Porsukları 17.00 Tabu 18.00 Bombacıla- nn Son Uçuşu 20.00 Vahşi Cumartesi: Meslek Sahibi Köpekler 20.30 Timsah Guncesı 21.00 Amerika Bırle- şik Yılanlan 22.00 Ahtapot Şovu 23.00 Bataklığın Efen- dileri 24.00 Tuz Gölü Hayaletlerı (0 212 293 00 68). 08.00 Haber 09.30 Haydı Çocukiar 10.30 Çiz- gi Film 11.00 Dizı: KarateCan 12.00 Haberler 12.30 Güler Erkan Sizlerle 13.30 Yıldızlann Hıkayesı 15.30 Dızı: Evımiz Olacak mı 17.00 Muslum Yunus Shovv 19.00 Ana Haber 19.50 Spor 20.00 Dızı: Çocukiar Duymasın 21.15 Izzet Yıldızhan Shovv 23.15 Magazin Ruzgarı 00.30 Gece Haberı 03.00 Film: Ate- şin Teslim Olduğu Gün (0 212 454 56 00). 08.20 Çocuk Kuşağı 09.10 Belgesel 10.00 Motorsport 10.30 Yabancı Film: Beni Trinity Diye Çağınriar 13.00 Sı- yaset Kulısı 14.00 Sanata Doğru 15.10 Demırören 15.25 Fasıl 16.25 Iftara Doğru 17.00 Ha- ber Panaroma 18.00 Haberler 18.15 Dızı: Dünyalı Gençlik 20.00 Ana Haber 21.00 Yabancı Film: Ölüm- cül Düşünceler 22.30 Hassas Nokta 24.00 Gece Bül- teni 00.15 Akdeniz Akşamlan (0 242 244 03 00) İULUSAİ.KANAL 07.30 Çizgi Fılm 10.00 Sırk Dunyası 11.00 Günün Içinden 13.00 Haberter 13.15 Doğan Koloğlu ile Spor 14.00 Haberle 14.15 Gunun Içinden 15.00 Haberler 15.15 Atletızm Dünyası 16.00 Haber- ler 16.15 Koyden-Kentten 18.15 Emek Dünyası 19.00 Satırbaşı 19.05 Belgesel 19.30 Haberler 20.30 Belge- sel: Süper Şehırler 21.30 Bızım Eller 23.00 Gece Ha- berleri 23.15 Edebiyat SoyleşılerifO 272 257 50 90). rp - v - 07.00 Olay Müzik 09.00 Çizgi Film: { ;A \S( Sandokan 09.30 Yabancı Film: Jack V_-\.L w e Hayatı 11.00 Haber 11.30 Potaal- tı 12.30 Senfoni 13.00 Haber 13.30 Aynntılar 14.00 Lıstedekıler 15.00 Haber 15.10 Eğıtım Dünyası 16.00 Klaket 16.30 Iftan Yaşarken 17.00 Haber 17.10 Hıt Lıst 18.00 Stıl 18.30 Dunyadan Spor 19.00 Haber 20.00 Rota 20.30 Pyramıd TV 21.30 Türkü Diyenler 23.00 Çekirge Magazin 24.00 Haberler 00.10 Yabancı Film: Uzak Işıklar 01.30 Yabancı Film: Sessiz Adam 03.00 Kapanış (0 224 331 70 00). n: 07.05 MovieMagazıne 07.35 Yaban- cı Film: Vektör 09.05 Yabancı Film: Sıhırbazın Çırağı 12.10 D-Sınır Ötesı 32: Dunyaya Inış 13.00 Dızi: Friends: Embriyo 13.30 Dızi: Friends: Rachel'ın Başına Gelenler 14.00 Dizi: Will and Grace 14.30 Yabancı Film: Chartie'nın Me- lekleri 16.15 Yabancı Film: Vay Anam Vay 17.55 Ya- bancı Film: Timsah Dundee Los Angeles'ta 19.35 Ya- bancı Film: Beverly Hills Nınja21.10 Dizi: Stargate SG- 1 (33): Dehşet Sının 22.00 Dizi: vVİII&Grace 71 22.30 Sinema Aksıyon: 15 Dakika 00.30 Yabancı Film: Vur ve Kaç 02.20 Charlie'nın Meleklerı 04.05 Yabancı Film: Katil Köpekbalıkları 3 05.45 Timsah Dundee Los Angeles'ta 07.20 Vur ve Kaç (0 212 326 00 00). 07.00 Belgesel 09.00 Haber 09.10 Belge- sel 10.15 Belgesel 11.20 Haber 12.30 Tu- zuBiberı 13.30 Gündem 14.15 Spor 14.20 Belgesel 15.30 Gündem 16.20Yaşamın Içinden 16.40 Dünya Turu 17.20 Yabancı Film 18.30 Ana Haber 20.30 Sırt Çantam 21.30 Gündem 22.00 Haber 22.30 Gündem 24.00 Haber (0 212 326 00 00). 10.50 Timsah Avcısı 11.45 Elmaslar 12.40 Bilınme- yen: Sırlarıyla Harrods Mağazalan 13.35 Goklerdekı Okul 14.30 Fatıhler ve Fetıhler 15.30 Bir Otomobil Doğuyor 16.00 Süper Strük- türler 17.00 Yamyam Keneler 18.00 Timsah Avcısı 19.00 Vahşı Doğada Yıl- dızlarla: Goldie Hawn 20.00 Jaws: Şa- şırtan Saldırı 22.00 Kopekbalığı Yazı 23.00 Organ Naklı 24.00 Süper Strük- türler (0 212 288 75 75). 08.00 Dizi: Seinfield °8 -30Djzı:MadAboutY "o u °9.00 Dızı: The Simp- sons 10.00 Yabancı Film: Hondo 12.00 Dizi: Mad About You 13.00 Dızr Buffy The Vampıre Slayer 14.00 Yabancı Film: Le Grand Escogrrffe 16.00 Kampus 17.00 Dızi: Rosvvell 18.00 Dızi: Two Guys & A Girl ia30 Info 19.00 Çizgi Film: The Simp- sons 19.30 Dızi: Seinfield 20.00 Dızı: Buffy The Vampıre Slayer 21.00 Dızi: The Guardian 22.00 Yabancı Film: Lucie Aubrac 24.00 Dızi: South Park 00.30 Konser 01.00 Angel 02.00 Buffy The Vampıre Slayer (0 212 330 01 01). TTnl20K>0 NBAACTION Haftanın en iyileri MEMPHIS LA LAKERS Haftanın maçı 22:30 NBASTÜDYO Murat Kosova - Murat Didin »IV
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog