Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı AY1INLANMANIN KADINLARI Necla Arat ÇllPazariama^S TuiocagiCad.No 39 41 > 34334) Cağaloglu-lsEııbul TcL (212) 514 01 % Cumhuriyet Cumhuriyet k ı 1 a p 1 a r ı BÎRKADINYAZGISI Teslime Nesrin f CumhuriYCt «Pızadama A.Ş Tütkoog. Cad. No.3%41 ^ kitap kulübû ıJ^MlOgaloglu-laanbuJTd (21215140196 7 9 . YLSAYI: 28178 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ '1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 30 KASIM 2002 CUMARTESİ Mlli Güvenlik Kurulu'ndan KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'a destek, AKP hükümetine uyan: Türban gündemden ç Faıkı Fark Etmek... Ülkeniz garip bir süreç yaşıyoL Seçin sonuçlanna göre istikraa kavuşulmasıge- rekiyoıdu; ne yazık ki bu sonuç ağlanamadı; bu- gün Bişbakanhk maka- mına y inelik soru işaret- leri bik yanıtlanabilmiş değil... Gerçskte 57'nci hükü- metin temel polirikala- rıyla bjgünkü arasmda bir farl yok... Üçlü koalisyon döne- minde siyaset denince AB, ekonomi denince EVIF akla geliyordu; AKP Hükümeti'nin programı da bu temele oturmuş- tur; kcşulları dışardan saptanan içeriktedir. Bundan önceki hükü- met AB'den "müzakere tanhı" koparmak için çır- pınıyordu ve bu yolda önemli adımlar atmıştı; yeni hiikümetin gölge başbakanı da aynı amaç- la Avrupa'da çalmadık kapı bırakmadı. IMF görevlileri eski usulde denetimlerini AKP hükümetine de uy- guluyorlar, münasip gör- dükleri takdirde öngörü- len paranın bir taksitine yeşil ışık yakıyorlar. Özetle âlem yine ol âlem... • Peki. bu durumda eski hükümetle yenisi arasın- da ne fark var?.. 57'nci hükümet döne- minde iki konu dillerden düşmüyordu: Yoksulluk ve yolsuzluk!.. AKP temelde IMF eko- nomik progranılarını be- nimsediğine göre yoksul- luğun nasıl aşılacağı bu- gün de bir soru işareti- dir; sosyal adalet kavra- nıı bir kenarda unutul- muş anı gibidir. Bu 'sorun'un çözülme- si kola> değil... Muhalefetteyken AKP yolsuzlukları kovuştur- mak için milletvekili do- kunulmazlığını kaldıra- cağını açıkça dile getir- miş. hatta davul zurnay- la iian etmişti. Şimdi bun- dan vazgeçti; yeni hükü- met yolsuzluk sanıklany- la donatılmıştır; bu ko- nuda da bir değişiklik yok... * Bütün bunlara karşın AKP Hükümeti'nin bir yeniliğini dile getirmez- sek haksızlık olur... Eski hükümette teset- türe uyan eşleriyle ve şov namazlarıyla medyada ilgi çeken bakanlar yok- tu. İslamın ibadetini dev- let yaşamına gösterişle katmak gibi bir yöntem 58'inci hükümetin eski- sinden ayrılan yanıdır. Bu farkı görmezlikten gelmekAKP'ye haksızlık olur. Ancak dinciliğin dışa- vurumunun laikTürkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, halkına ve ulusuna ne ya- rar sağladığı sorusunun yanıtı şimdilik bilinemi- yor. Cumhurfyef Kutlania nyaretinde bulunan komutanların, Arınç'ın makamına girmesiyle çıkması bir oldu. BülentAnnç'a 3 dakikahkziyaret TBMM Başkanlığı'na aday olma süreci ve ardından uğurla- ma törenlerinde eşının türbanı ıle gündeme gelen Arınç'a ko- mutanlann ziyareti yalnızca 3 dakika sürdü. Komutanlar Annç ile birlikte basın önüne çıkmadı. Annç görüşmenin ne- den kısa sürdüğünü soran gazetecilere kızdı. • 8. Sayfada Konu ÇÖZÜImÜŞtÜr AKP hüküme- tinin ilk kez katıldığı MGK toplantı- sında Cumhurbaşkanı Sezer ve kuru- lun asker üyeleri hükümete türban ko- nusunda net mesajlar verdiler. Konu- nun hukuk devleti ilkeleri çerçevesin- de çözüldüğü ve türbanın bir daha MGK gündemine gelmemesi yönün- de uyan yapıldığı öğrenildi. Erdoğan'a mesaj Topiantıda, BM Genel Sekreteri'nin Kıbns'tatarafla- ra sunduğu plan ile ilgili olarak KK- TC Cumhurbaşkanı Denktaş'a tam destek verilmesi yönünde karar alın- dı. Denktaş'a destek verilmesi, Avru- pa turunda çelişkili açıklamalaryapan AKP Genel Başkanı Erdoğan'a yöne- lik mesaj olarak algılandı. ilkelere dokunmayın MGK, "ye- ni anayasa yapma" önerisini de ele al- dı. Topiantıda, bu konuya ilişkin ola- rak "Laiklik ve hukuk devleti ilkesi sadece bir iki madde değil anayasanın ruhunda vardır. Bu tartışmalar devle- tin temel ilkelerine yönelik bazı niyet- lerin olduğu kuşkusunu doğuracaktır" değerlendirmesi yapıldı. • 8. Sayfada Yargıtay tartışmaya noktayı koydu: Kamusal alanda türban takılamaz Laikliğe başkaldırı simgesi Bir Ömek karar daha Anayasa Mahkemesi'nın 1989 yılında türbanın eğitim kurumlannda takılamayacağına ilişkin kararının ardından bir örnek karar da Yargıtay'dan geldı. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, kapatılan Akit gazetesinde yayımlanan bir yazıdan dolayı sorumlu yazıişleri müdürü hakkında verilen beraat karannı bozarken, kamu alanlannda türban takılmasına karşı çıkmanın "hukukun gereği" olduğunu vurguladı. Yargıtay, türbanın cumhuriyetın temel ilkelerinden biri olan laiklik ilkesine karşı "başkaldırı simgesi" olarak kullanıldığını kaydetti. • 5. Sayfada Vekll yerine vekil atanacak Milli Eğıtım Bakanlığı, vekâletle yürütülen il, ilçe millı eğitim müdürlüklerındekı görevden alma uygulamalannı, "'vekillerinasli görevlerine döndürülmesi"' olarak açıkladı. Bakanlık basın müşavirliğinin açıklamasında, görevden almalann "kadrolaşma olmadığı" savunuldu. Ancak 3'lü kararname gerektiren asil atamalar yapılıncaya kadar, "asli görevlerine döndürülen" personelın yerine de "makamda boşluk" doğacağı için yeni atama yapılması gerekiyor. Bakanlık bu boşluğun nasıl doldurulacağına ise açıklık getırmedı. • 5. Sayfada 20 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor Çakıcı serbest# Ülkücü çete lideri Alaattin Çakıcı tahliye edildi. Avukatlan Alaattin Çaİacı'nın tahliye edildikten sonra ülke dışma çıkmak istediğini belirtti. tstanbul Haber Sen isi - Kamuoyun- da üllcücü mafya liden olarak tanınan Alaattin Çakıcı, Karagümrük Spor Ku- lübü Lokali'ne yönelik silahlı saldınyla ilgili yargılandığı davada 3 yıl 4 ay ağır hapis cezasına çarptınldı ve cezaeMnde yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edıldı. Çakıcı, Suçlulann İadesı- ne Daır Avrupa Sözleşmesi uyarınca 45 gün içınde ülkeyı terk edebılecek. Ülke dışına çıkmaması durumunda ıse Fran- sa'dan "idam cezasıyla yargılanmaya- cağı" şartıyla ıade edıldığı davalardan yargılanabilecek. Istanbul 1 No'lu DGM'dekı duruşmaya, tutuklu sanıklar Alaattin Çakıcı, Başar Banş Çakıcı. Ci- han Çakıcı, Ahmet Çelik, Okan Erü- nal ve Ömer Koç ıle tutuksuz yargılanan Müştak Çimen, Cem Akarsu ve Erdo- ğan Öner katıldı. Davanın gıyabi tutuk- MArkası Sa. 8, Sü. 8'de Trafik canavarı sislegeldi Ankara-Samsun karay olunda yo- ğun sis nedeniyle meydana gelen kazada 6 kişi öldü, 100'e yakın kişi de yaralandı. Yoğun sis ve yolun kaygan olması nedeniyle meydana gelen kazada 3'ü yolcu otobüsü, 1 mi- dibüs ve 6 TIR olmak üzere toplam 24 araç birbirine girdi.Yolcu otobüslerinde hayatlarını kaybeden ve yara- lanan yolculardan koltuk aralanna sıkışanlar Trafik ve Ankara İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarı- labildi. Kazadan kurtulanlar hüzün ve sevinci bir arada yaşadılar. (Fotoğraf: KEREM GEZER) • 3. Sayfada BlLIM TEKNİK DERİRENGİ NEDEN GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Değişmeyen Kafa Yeni anayasa getıreceklerını söyleyerek muhalefet- le inatlaşmanın kapısını Başbakan Abdullah Gül ara- ladı. AKP Gul'unun "gızlisaklı hıçbıryanlan" olmadığı- nı, şeffaflığı sıyasal yaşam bıçimı kabul ettıklerını yi- neleyıp durmasına aldanmayın. Planlarını bir "D" günu uygulamaya alacaklar. Devletin, cumhuriyet rejımınin temel dıreğı laiklik MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Istanbul'u yendi Fenerbahçe geç açıldı # 14. haftanın açılış ma- çında Fenerbahçe, Istan- bulspor'u 2-0 yendi. Saf- fet'in kendi kalesine 73. dakıkada attığı golle 1-0 öne geçen San-Lacıvert- hler, Yusuf'un 76. daki- kadaki v^ıruşuyla skoru 2-0 yaptılar • Spor'da AB üyeliği Müzakere 2004 başında # AB, Türkıye için kara- nnı netleştirmeye başla- dı. Tarih ıçın tanh' for- mülünü benımseme eğih- minde olan AB, müzake- relen, Türkıye'nin 2003 yılındakı perfonnansı doğrultusunda 2004'te başlatacak. • 6. Sayfada Aydınlann çağnsı: Savaşa hayır # ABD'nin Irak'a olası saldınsı protesto edildi. Yann da tstanbul ve Iz- mir'de "Irak'ta Savaşa Hayır"' mıtınglen yapıla- cak. Izmir Savaş Karşıtı Platformu, sessız kalın- maması gerektiğinı be- lirtti. • 8. Sayfida Deri rengi neden farklı? l rımatlar aras nda yalnızca ınsanoğtu farklı renklerde ve usfu çoğunlukla çıplak bir derıye sahıp Coğrafya uzmanları ve etnograflar yerli halklar arasmda derı rengının gelışıguzel bir dağılım sergılemedığinı, daha esmer tenlı ınsanların Ekvafor çevresınde, açık tenlılerın de kutuplara yakın bolgelerde toplanmış olduklarını çoktandır bılıyorlar Bugün Cumhuriyet 'le birlikte. Cumhuriyet Okur Anketi 9. Sayfa'da... Türk yazmının çınan Anday'ı uğurluyoruz 0 87 yaşında yaşama gözlerini yuman Melih Cevdet Anday için bugün saat 10.00'da gazetemız bahçesinde tören düzenlenecek. Anday, Şişlı Camıi'ne kılınacak cenaze namazının ardından Büyükada'da toprağa verilecek. • 7. Sayfada OHAL tarih oldu 15 yıl sonra olağan yaşam # Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terör nedeniyle 15 yıl önce uygulamaya konulan "Olağanüstü Hal", bugünden ıtibaren Diyarbakır ve Şırnak'ta da sona eriyor. Bölgede 1984 yıhndan bu yana yaşanan olaylarda 33 bin 70 kişi yaşamını yitirdı. • 7. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Dağınık Başlangıç... 19 Kasım'da koalısyondan görevı devralan AKP hukümetı 28 Kasım'da da guvenoyu aldı, resmı ış- lemlertamamlandı. Hükümetin genel gidişıne bak- tığımızda dağınık bir başlangıç yaptığını görüyoruz. 1- Her şeyden önce hükumetten sorumlu Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı acil eylem planıyla, Başbakan Abdullah Gül'ün okudu- ğu hükumet programı arasmda farklar var. Kaldı ki, MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog