Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

D^AHA ÇOK KONUŞTUKÇA OAHA AZ ÖDEMELİ! 149 BİN TL TURKCELL Cumhuriyet Aynntıh bflgl İçin: HAZIR KART 79. YIL SAYI 28177 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZAR1. NADİR NADİ (1945-1991) 29 KASIM 2002 CUMA IHilli Eğitim Bakanlığı 'nda geniş çaplı bir operasyon için düğmeye basıldı KARARLAR ZORLANMAMALI Türban rahatsızlığı % Yargı çevrelen, Anayasa Mahkemesi karanna karşın tûrbanın yeniden gündeme getinlmesınden rahatsız. Anayasa Mahkemesi'nın 1989 yılında kamu kuruluşlannda ve eğıtım kurumlannda türban takılamayacağına ılişkın karar verdığıne işaret eden yargı çevrelen, mahkeme kararlannm zorlanmaması gerektiğinı aksi halde yeni toplumsal gerginliklerin yaşanacağını vurguluyorlar. • 8. Sayfada BÜSTÜNÜ KIRDILAR Atatürk'e saldırı # Üsküdar tmam Hatip Lisesi'nin bahçesindeki Atatürk büstü Öğretmenler Günü'nde kınlarak üzerine hakaret içerıkli yazılar yazıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşrurma kapsamında okul müdürü Mustafa Bekdemir, okul bekçısi ve oğlunun ifadesi alındı. Okulun müdürü Mustafa Bekdemir, olaydan büyük üzüntü duyduğunu söyledL • 9. Sayfada , , Kıyım hazırlığıîl ve ılçe mıllı eğitim müdürlüklennde 30'u ıl, 513 ü ılçe müdürü, 105ılmüdür yardımcısı. 247 ıl şube müdürü, 246 ilçe şube mudürü olmak üzere toplam 1041 kışılik lıste hazırlatan Erkan Mumcu, bu hazırlığın kamuoyunda duyulması üzenne gen adım attı. Mıllı Eğitim Bakanı Mumcu, "toptan operasyon" yenne, "4 aşamalı operasyon" planı uygulama karan aldı. Buna göre atamalar, ıl millı eğitim müdürlüklerınden başlamak üzere, "aralıklarla" sürdürülecek. MAHMUT GURER ANKARA - Mıllı Eğıtım Bakanı Er- kan Mumcu, bakanlık kadrolarına dönük "büyük operasyon" başlattı 11 \e ılçe mıllı eğitim müdürlüklennde 30'u ıl, 513 'ü ılçe mudürü, 105 ıl müdür yardım- cısı, 247 il şube müdürü, 246 ılçe şube müdürü olmak üzere toplam 1041 kışılik lıste hazırlatan Mumcu, bu hazırlığın ba- sın ve bazı meslek örgütlennce duyulma- sı üzerine geri adım attı Mumcu, "top- tan operasyon" yenne, "4 aşamalı ope- rasyon" planı uygulama karan aldı. Bu- na göre atamalar. il millı eğitim müdürlük- lennden başlamak uzere, "aralıklarla" surdürülecek. Programında, "türban ser- bestisi" ve "imam hatip liselerine yatay ve dikey" geçış olanağı sağlayarak unı- versıte yolunu açma vaadınde bulunan AKP hükümetı, Mıllı Eğıtım Bakanlı- ğı'nda genış çaplı operasyon için düğme- ye bastı. Mıllı Eğitim Bakanı Erkan Mum- cu'nun, mevcut ıl ve ılçe mıllı eğitim mü- dürlüklennde toplam 1041 kışıyı kapsa- yan kararname hazırladığı, ancak gelecek tepkılerden çekınince taktik değişiklığı yaptığı öğrenıldı. AKP Genel Merke- zı'nden gelen "önerileri" dıkkate alarak lısteyı hazırlatan Mumcu'nun, vekâletle yürütülen ıl ve ılçe mıllı eğıtım mudurlük- lenne yenı atamalar ıçın "adayların" öz- geçmış bılgılennı ıstedığı bıldınldı. Mumcu'nun, ımzalamaktan "son an- da" vazgeçtığı ılk kararnamede 30 ıl, 513 ılçe mıllı eğıtım müdurü, 105 ıl müdür yardımcısı, 247 il şube müdürü, 246 ılçe şube müdürü olmak üzere, toplam 1041 kişının görevden alınması öngörüldü. MArkası Sa. 8, Sü. 3 'te AKP'nin uyum paketinden: 'Atatürk'e hakaret' amaçlı dernek kurma yasağı kalkıyor Devrim yasasına ürpan BRUKSEL Türkiye tarih alamaz # AP'de en büyük grup olan Hıristiyan Demokratlar'ın oluşturduğu Avrupa Halk Partisi Grubu Başkanı Hans Gert Pöttering, Türkiye 'ye Kopenhag'da müzakere tanhi venlmeyeceğini ileri sürdü. Pöttering "Avrupa kendısıni yok edecek kadar büyüyemez" dedi. HAKAN KARA'mn haberi M10. Sayfada ANKARA Kıbrıs maratonu başlıyor f Türkiye ve KKTC, Kofi Annan'ın sunduğu çözüm belgesıne ılişkın çekincelerini hazırlamaya başladı. Çalışmalann ardından Rauf Denktaş. Annan'a bır mektup göndererek Türk tarafının çekincelenni, düzeltilmesi gereken bölümleri ve önenlennı ıletecek. • 10. Sayfada Saldırı Hint Okyanusu kıyısındaki Mombasa'da İsrailli turistlerin yoğun olarak gittiği bir oltele düzenlendi. îsrailKenya da vuruldu • İsraıl dün Kenya'daki çifte eylem ve Beyt Şean'daki saldınyla sarsıldı. Mombasa Ha- vaalanı'ndan Tel Aviv'e gitmek üzere kal- kan Arkia Havayollan'na ait yolcu uçağı- na iki adet fîize fırlatılırken Mombasa'da- ki bir otele düzenlenen intihar saldınsmda 3'ü İsrailli olmak üzere 15 kişi öldü. • îsrail ve Kenya'yı sarsan saldınlan Filis- tin Ordusu adlı yeni bir örgüt üstlendi. îs- rail 'de de Likud Partisi 'nde başkanlık se- çimleri yapılırken partinin Beyt Şean'da- ki seçim bürosuna düzenlenen saldında da en az 6 kişi öldü. Likud'un başkanlık se- çimini Şaron yeniden kazandı. • il. Sayfada • îktidardaki AKP'nin hazırladığı AB'ye uyum paketinde, Demekler ——• Yasası'nda yapılması öngörülen değişıklikle, "Atatürk'ün kişiliğini, ilkelerini. çalışmalannı veya anılannı kötülemek ya da küçük düşürmek amacıyla dernek kurulamayacağına" ilişkin yasak kaldınhyor. ANKARA - AKP ıktıdannın "AB'nin siyasi kriterlerine uyum" sağlama savıyla hazır- ladığı "ujıım paketi"nın Der- nekler Yasası'nda değışıklik yapılmasını öngören düzenle- mesıyle, "Atatürk'ün kişiliği- ni, ilkelerini, çalışmalannı veya anılannı kötülemek ya da küçük düşürmek amacıy- la dernek kurulamayaca- ğV'na ilişkin yasak kaldınhyor. Aynı taslakta. "devrim yasala- nnı kaldırmak, değiştirmek ya da bu yasalarla getirilen smırlamalan canlandırmak" amacıyla dernek kurulmasını yasaklayan maddenin de kaldı- nlması öngörüldü. AKP'nin hazırladığı "siyasi kriterlerle uyum çerçevesin- de çıkanlabilecek uyum ya- saları paket taslağı". Dernek- lerYasası'nda kımı değışıklik- ler yapılmasını da ıçenyor. Adalet Bakanı Cemil Çiçek ve BaşbakanYardımcısı Ertuğrul Yalçmbayır'ın üzennde çalış- tığı pakette, Dernekler Yasa- sı'nın bugün bırçokfikraıçeren 5. maddesı tek fikraya indirili- yor ve şöyle düzenleniyor: "Cumhuriyetin anayasada belirtilen temel niteliklerine aykırı olarak, milli güvenliği ve kamu düzenini tehlikeye düşürecek şekilde, suç işle- meye veya suça teşvike yöne- MArkasıSa.8,Sü.3'te Andayve Tanör artıkaramızda değil Melih Cevdet Anday 87 yaşındaydı. Türkiye iki aydını yitirdi Son Carip' de gitti Yapıtlanyla Türk edebiyatına damgasını vuran Melih Cevdet Anday, yaşamını yitirdi. Türk şi- irinin yenileşmesini sağlayan Ga- rip hareketinin öncülerinden An- day'ın çok sayıda roman, deneme, anı ve köşe yazısı da bulunuyor- du. Anday, 35 yıldır gazetemizde • 14. Sayfada İ Bülent Tanör 62 yaşındaydı. Aydınlanmacı düşünür Demokrasi savunucusu, bilim ada- mı ve yazar Prof. Dr. Bülent Tanör kansere yenildi. Yaşamını hukuk mücadeleleri içinde geçiren Tanör, 12 Mart ve 12 Eylül askeri darbe- lerinin ardından bir süre üniversi- teden uzaklaştınlmıştı. Tanör'ün siyaset bilimi alamnda çok sayıda bulunuyor. • 7. Sayfada TÜRKBANK RA.NKACILIK YAPACAK • 13. Savfada ESKİ VEKÎLLERE YARGI YOLU • 5. Savfada E1DOĞAN MAL VARLIĞI İFADESİ VERDİ M 4. Savfada SVASHINGTON ASKER VE ÜS ISTEYECEK • 11. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Gizli Açık Gepçeklen RTE'nın Avrupa turtarındakı söylemlerine, vücut dıliyle gösterdiği "performansa" bakılırsa; AB ülke- lerı ıle eşitlıği yakaladık. Orneğın bır Batılı başbakan veya cumhurbaşkanı -orneğın Chirac- ayak ayak üstune attı mı, RTE de ayak ayak ustüne atıyor. Bır başbakan -orneğın Alman Dışışlerı Bakanı Fischer- kollannı goğsunde kavuşturdu mu, RTE de UArkası So. 8, Sü. l'de Beşiktaş kapıyı araladı GUNDEM MUSTAFA BALBAY • UEFA Kupası 3. tur ilk maçında Ukrayna'nın Dınamo Kiev takımıyla karşılaşan Beşiktaş, rakibini 3-1 yenerek rövanş öncesi avantaj yakaladı. Siyah - Beyazlılar Diogo'nun golüyle yenik duruma düştüğü karşılaşmada, Pancu, Ronaldo ve Nouma'nm golleriyle 2 farkla galip geldi. # Kupa 2'deki diğer temsilcimiz Denizlispor ise Fransa Ligi şampiyonu O. Lyon ile kendi sahasmda 0-0 berabere kalırken tur şansım rövanşa bıraktı. Yeşil-Siyahlılar, Lorient ve Sparta Prag karşılaşmalanndaki pozisyon zenginliğini dün akşamki mücadelede gösteremedi. MSpor'da Türkiye Içindeki Kıbrıs Yo-rumları! Başlığı bıraz açarak konuya gırelim... Ben Rumların yerınde olsam, BM'ye gıder, şöyle de- rım: "Muzakerelere benim adıma, Türkiye'den seçece- ğım bırheyet katılacaktır. Heyet uyelen şunlardır..." Toplumsal, sıyasal. ulusal, uluslararası her sorunun MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog