Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

DAHA» ÇOK KONUŞTUKÇA DAHA AZ ÖDEMELİ! 149 BİN TL G -r- i ; r i * * aîıiank^sa ne-sajlar5 SMSten s »/•İ50 İPJDİRİMLİ. KademeliCell TURKCELL Cumhuriyet7S. Y I L SAYI: 28176 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (7924-?945Jfi4ŞMZ4ffl. NADİR NADİ (1945-1991) Kopenhag öncesi müzakere tarihi için AB ülkelerine ziyaretler yoğunlaştı Avrupa'da arayışSEZER UMUTSUZ DÖNDÜ Almanya tereddütlü # Almanya 'da Cumhurbaşkanı Rau ve Başbakan Schröder ıle göriışen Cumhurbaşkanı Sezer, Türkiye'ye üyelik müzakerelerine başlaması içın tarih verilmesi konusunda belırsızliğin devam ettiğini söyledi. Sezer, Schröder'in Türkiye "deki reformlann uygulanması ko- nusunda "tereddüdü olduğunu" açıkladı. Schröder ise " Kopenhag'da, Brüksel'de alınan kararlardan daha öte bır sinyal verilecek. Tarih içın tarih verilebilir. Bunun aynntılan konusunda görüşmelenmizi sürdüreceğiz" dedı. GÜNER YÜREKLİKin haberi • 9. Sayfada ERDOĞAN DESTEK BULAMADI S* »* Brükselçıkarması ^ Brüksel çıkarması dün gerçekleştirildi. AB Komisyonu Sosyal Işler Sorumlu Üyesi Diamantopuoulou tarih isteyen 180"i aşkın sivil toplum örgütü temsilcisine "gerçekçi olun" uyarısında bulundu. HACER BOYACIOĞLL'nun haberi • 9. sayfada Fransa'da düş kırıklığı # AB turunu sürdüren AKP liden Erdoğan, îsveç ve Fransa'da bekiediğini bulamadı. Fransa Cumhurbaşkanı Chirac, tarih içın açık destek vermezken, bu konuda en büyük engelin Almanya'nın isteksizliği olduğunu öne sürdü. Chirac, Türkiye'ye olumlu bir sinyal verilmesini desteklediklerinı, ancak 15 üye ülkenin uzlaşmasıyla alınacak karann Türkiye'nın beklentilerini karşılama- yabileceğinı dile getirdı. tsveç Başbakanı ıse Kürt soru- nunu gündeme getırirken yeni adımlar beklediklerini ilettı. AYHAN ŞİMŞEK'in haberi • 9. Sayfada BATI BASINININ GÖZÜYLE Türkiye'ye karşı ikiyüzlü tutum var Blr işaret verelim Fransa'da ya- yımlanan Le Monde ga- zetesınde Claıre Trean€t KUnte ımzasıyla çıkan yorumda, "Avru- panın uyanarak Türkiye'ye karşı uzun süreden ben sergiledığı ıkı- yüzlülükten vazgeçmesı gerebr" denildi. Gazetenın yorumunda "Türkiye'nın üye oîmasını sağlar- sak dünyaya muhteşem bir işaret vermiş oluruz"' ifadesine yer verildı. Destek yok Le Figaro gazetesi, AB'nın Türkıve'vı ha- -u g Va t . mak ıstemediğini ifade ederken d'Estaing'in. "'AB'nın kapılannı Ankara'ya tamamen kapatması ge- rektiği" açıklamalanna AB baş- kentlerinin destek vermediğıne işaret etti. Gazete, Türkiye'nin AB'de yeri olmadığını savundu. KlfTI korkar Liberation gazetesi ise "Türkiye'den kım kor- kar" başlığıyla man- şetten verdiğı haberde, Erdoğan "ın Pans'ten destek istediğini yazdı. Gazetenın başmakalesinde de Av- rupa Birliği'nin Türkiye'nin üyeli- ği konusunda "ikiyüzlü davrandı- gı' yorumu yapıldı. CÜÇİÜI Ülke Olacak BerlinerZe- ıtung'daki yorumda, "AB'nin yardım et- mesi durumunda Türkiye bakıma muhtaç bir ülke olarak kalmaya- cak, siyası ve ekonomik açıdan giçlü bir ülke halıne gelecektir" gcrüşü savunuldu. Türklye mahcup edlyor ingiiiz iGuardian gazetesi 1HEGUAHDIAN|de Türkiye'nin üye- li|ı tartışmasının pek çok Avrupa başkentıni mahcup etmeye baş- lalığı görüşünde. • 9. Sayfada • YERHEUGEN: TÜRKİYE HtÇBİR KRİTERÎ YERİNE GETtRMEDl • 8. Sayfada Genelkurmay, adada toplumsal çatışma çıkabileceği uyansında bulundu Kıbrıs^ta 5 sıkıntı# Genelkurmay'ın Kıbns konusunda 2 haftadır üzerinde çalıştığı güvenlik değerlendirmesi hükümete sunuldu. 1. Haritalara göre istenilen topraklann verilmesi durumunda, Türk tarafuıın sınırlan 1974 öncesindeki duruma dönecektir. 2. Adadaki Türk askeri varlığmın 10 binin altında tutulması güvenlik açısından sakınca yaratabilir. 3. tstenilen topraklann verilmesi durumunda. Lefkoşa'dan Magosa'ya gitmek isteyen bir Türk, en az 4 kez Rum kontrol noktasından geçecek. 4. 20 yıl içinde 60 bın Rum yurttaşı Kuzey'e yerleşebilecek. Bu durum toplumsal sıkıntılara neden olabilir. 5. Belgede, Türkiye'nin garantörlük hakları sulandınhyor. 111. Sayfada BM: SONUCA KATLANIRSINIZ Ankara'da restleşme# Dışışleri Bakanı Yakış'la önceki gece Berlin'de 'acil' bir görüşme yapan BM Kıbns Temsilcisi De Soto dün de Ankara'ya gelerek Dışışlen Bakanlığı'nda temaslarda bulundu. De Soto, Annan belgesinin kabul edilmemesi durumunda sonuçlanna katlanılması gerektiği uyansmı yaparken Ankara da, 12 Aralık'a kadar belgenin Kuruluş Anlaşması'nın imzalanmasmın beklenmemesı gerektiğini De Soto'ya ıletti. • //. Sayfada • DENKTAŞ'TAN HÜKÜMETE ÖRTÜLÜ ELEŞTİRİ • 11. Sayfada • İMZATÜRKTARAFINTN Kuzey Kıbrıs'ta Ticaret Odası'nın öncülüğünde 92 sivil toplum kuruluşu başkent ÇIKARJNA ÖZGÜR ULUSOY'un Lefkoşa'da bir mîting düzenleyerekAnnan belgesine destek verdi. (Fotoğraf: AnadoluAjansı) haberi • n. Sayfada Uyumtasat 12Amhktelaşı Türban ffi pakete girdi# Hükümet, Kopenhag Doruğu'na yetiştirmek için Erdoğan'ın özel durumunu ılgilendiren yasal değişikhklerin de yer aldığı 36 maddelik uyum paketini pazartesı günü Meclis'e sunacak. Pakette üniversite öğrencilerine disiplin aflfi getiren düzenlemeler de bulunuyor. Bu af, türban nedeniyle okuldan atılanlar ile Kürtçe eğitim için dilekçe verenler başta olmak üzere binlerce öğrenciyi kapsayacak. • 4. Sayfada 'Konu, açılmamak üzere kapanmıştır' ÖYÖK'ten türbana vizeyok • YÖK Başkanı Kemal Gürüz, türban, devamsızlık ve Kürtçe eğitim dilekçesi verme gibi disiplin suçlan nedeniyle üniversiteden atılan öğrencilerin affedihnesine karşı olduğunu söyledi. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - YÖK Başka- nı Prof. Kemal Gürüz, tür- ban sorununun YÖK tara- fından kabul edilmediğini belırterek "Türban konu- su bizim için açılmamak üzere kapanmıştır" dedi. YÖK Genel Kurulu toplan- tısı dün yapıldı. Toplantı öncesi gazetecilerin sorula- nnı yanıtlayan Gürüz, AKP hükümetınin YÖK'ü üni- versitelerarası koordinas- yon kurulu halıne getirme projesimn "hükümetin takdiri" olduğunu söyledi. YÖK'ün yapısının değiş- mesi ile rejimi tehdıt eden MArkası Sa. 8, Sü. 3'te Köyyakma Türkiye ihlali kabul etti # Türkiye, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da terör örgütüne yönelik operasyonlar sırasmda köy yakıldığım resmen kabul etti. AÎHM, Türk hükümetinin Muş'taki bir olayla ilgili görülen davada "dostane çözüme gitmeyı" kabul ettiğini açıkladı. Türkiye, davacılara 59 bin Euro tazminat ödeyecek. • 8. Sayfada AT/TÜRK EN BÜYÜK Olv LÎDERDEN BİRİ • ?. Savfada HELtKOPTER DÜŞTÜ: 6YARALI • ?. Savfada S"NAV KORKUSU rL\STA EDÎYOR U 6. Savfada tTHALATTA P/TLAMA UYARISI • 13. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK 'Elhamdülillah Laikiz!' Muhalefet, hükumetm dış politıka konusundaki, programda yer alan ifadelerı "genel ve müphem" buluyor. Belırsizlik sadece dış politıkada mı? Rejım konusunda yalnız programda değıl, AKP ik- tidarının önde gıdenlerınin söylemlerınde de "müp- hemıyet" yok mu? Örneğın, Başbakan Abdullah Gül; programa "ani MArkası Sa. 8, Sü. l'de Washington anjiyo oldu Fenerbahçe'ye kötü haber % Fenerbahçeli Washing- ton. kalp spazmı şüphesi ile kaldınldığı Acıbadem Hastanesi'nde anjiyo ge- çırdi. Kalp ana daman açı- lan Washıngton'un sahala- ra dönmesinin zor oldugu belirtildı. • Spor 'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Erdoğan'ın Düş.Gezilerl! AKP Genel Baskehf"hecep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa sefeflenne dört pencereden bakalım: 1- Hazırlanış btçımi. 2- Protokol yapısı. 3- Içeriği. 4-Alınan sonuçlar... Gezılerın 3 Kasım seçimlerinden önce planlandı- ğı kamuoyuna da yansıdı. Erdoğan, gerek 29 MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog