Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

Genel Yavın Yonetmenı tbrahim Yıldız # Yazıışlen Muduru Safim Alpasian • Sorumlu Mudur Mehmet Sucu 9 Haber Merkezı Muduru HakanKara Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHURTVTT \ \KFI adınaİLHANSELÇUK tstıhbarat Cengız \üdırım 9 Ekonomı Oz- \ avın Kurulu İlhanSelçuk(Baş lem Y u z a k 0 Kultur Egemen Berköz 0 Spor kanı EmreKongar(Danışman) Abdulkadır \ ucelman 9 Makaleler Samı Ka- ~ ~ raoren 0 Duzeltme \bdullah Vazıcı 0 Bıl gı Belge Edıbe Buğra 0 \ urt Haberlen Meh- înet Faraç 0 A\rupa Temsılcısı Gürav Oz g ş Orhan Ennç, Hıkmet Çetın- ka\a. Şukran Soner, Ibrahım \ ıİdız, Orhan Bursalı, Musta- fa Balbav. Hakan Kara. Ankara Temsilcibi Mustafa Balba> Ataturk Bul\ an \ o 12* kat4 Bakanlıklar \nkarâ Tel 419*020 (" hat) Fak* 4l9^O2^01zmırTeınMİciM SerdarKızık. H ZıvaBh P52S 2"<Tel 4411220 Faki 4418^4> 0 \dana Temsılcısı Çettn \ ığenoğlu. Inonu Cd 119 S No 1 Kat 1 Tel Itn 12 11 Faki '6^ 12 IS Muessese Muduru Erol Erkut 0 Koordınator \hnıe( Korulsan 0 Mu hasebe Biilent Vener0 fdare Husevın Gurer 0 Satı^ Fazılet Kuza REKLAM PM Ltd Ştı • Genel Mudur Gfilbm ErduranĞltoondınator Reha Işıtman • Genel Mudurt rd. Sevda Çoban O Fmansman Muduru Çenn Erdnran Tel 0212 M4 (T *3 '1 846C-61 Faki 0212 Ya)imla>»D ^enı GunHaber Ajansı Basın ve \a\ıncüıL A Ş Baskı Sabah ^ auncıhk \ Ş TurkocaSıCad 39 41 CaSaloglu j4314 Ulanbul PK 246 Sırkecı 344^ Utanbu] :ı hatı Faks 26 KASIM 2002 trmak S24 Gunes 6 57 Ogie 11 58 Ikjndı 1424 Akşam 1647 Yatsı 18 13 Festival gibi bir karşılaşma Kanada Futfool LigTnde oynanan Grey Kupası şampiyonhık maçı öncesinde heyecan doruktaydı. Ev sahibi Edmonton Eskimos takmunm taraftarlarmm kıhk layafederi renkü görûntüler ohışturdu. Kimi kavun şeklinde, kimi top şekHnde başhklar takmış, kiıni yüzünu gozünü takımının renklerinde boyamışü. Bu gorüntüJerin tribünde olduğunu bflmcyenler "Brezüya'dan festivaT sanabuirdi. Edmonton Eskimos taraflan maç boyunca takmdannı susmadan desteldedL Maç sonunda renkH taraftann yuzunde hüzün vann. Çünku Edmonton Eskimos maçı 25-16 kaybetmiş, kupayı Montreal Alouettes'e kapürmışü. ( REUTERS) AL GÖZÜM SEYREYLE IŞIL ÖZGENTÜRK Şimdi Hep Bir Manimiz Var ABD'li geleneksel tıp uzmanlan, bitkisel ilaç ve akupunktur gibi yöntemlere yeşil ışık yaktı Alternatif tibbın zaferiÇeviri Senisi - Tıp dûnyasında ge- lışmış teknolojı sayesınde her geçen gun bir yemlığe ımza atılmasına rağ- men çare>ı akupunktur \e benzen yontemlerde, bıtkısel ılaçlarda. baş- ka bir deyışle alternatif tıpta arayan- lann sayısı artıyor ABD'dekı ıstatıstıkler ulke nüfusu- nun vansına yakınının sağlık sıstemı dışındakı terapıstlere baş\ 7 urduğunu, yılda 600 mılyon kez alternatif tıp uz- manlanndan rande\ıı aldığını goste- nyor ABD lılenn altemaöf obba ode- dıkJen para ıse 30 mılyar dolar Bu \enlerden yola çıkıp kapağını bu konuya ayıran Newsweek dergısı- ne gore gunJuk yaşamdab stresın art- masının ınsan sağbğı uzenndekı olum- suz etkılen -baş ve vucut ağnsı, psı- kolojık rahatsızlıklar v s- alternaöf tıb- bın yaygınlaşmasına neden oldu 1990'lara kadar geleneksel tıp dunya- sı tarafından fazla cıddne alınmayan alternatif tibbın onemsenmesını Har- \ard Unıversıtesı oğretım gorev lılenn- den Dr David Eisenberg"ın yaptığı bir araştııma sağladı 1993 'te yayımlanan araştınna sonuç- lan 1990 >ılında ABD halkının yuz- de 34'unun en az bir kez geleneksel tıp dışında bir terapıste gıttığı ya da bir teda\ı yontemını denedığını orta- ya koyuyordu Daha sonrakı >nllarda da bu yuzde 50'>e kadar çıktı Işblrltğl çalışmaları Bu \ enler resmı makam ve sağlık hızmetı veren çevTelenn dıkkatmı çek- tı Ve ıta tibbın bırleşmesı fıkn doğ- du 1998'de Ulusal Sağlık Enstıtule- n Daıresı kuçuk alternatif tıp burosu- nu 100 mıl\on dolarlık butçeyle "Uhı- sal Gelenekselve \JternatifTıp Daire- sTneçe\ırdı ABD'detıp eğıtımıve- ren eğıtım kurumlannın uçte ıkısın- de geleneksel \ e alternatif tibbın eğı- tımını bir arada veren ders program- lan başlatıldı Alternatif tıpta kullanılan yontem ve bıtkısel ılaçların çok azının yuzde yuz etkıh olduğu kanıtlanmış durum- da Bu nedenle, hastalara en ıyı hız- metın v enlmesı ıçın gelenekselcıler \ e alternatıfçılenn bırlık olması yolun- da adımlar atılırken alternatiftıp yon- temlennın geçerlılığı, yan etkısı olup olmadığı yonunde araştırmalarda ya- pılıyor Konuyu \e tibbın geldığı noktayı en ıyı ozetleyenlerden bın akupunk- tur uzmanıCarolGreen Green ''Ne- den tek bir > onteme bağlı kalatam ki, hasta için en iyisi ne> se onu yapmab- yız" dı> or Lzun lafın kısası amaç, etkısı olma- dığı ve kesın etkıh olduğu kanıtlan- dığı takdırde geleneksel tıp yontem- lenyle alternatif tıbbı ayn bırer dal olmaktan çıkanp, bırbırınden destek alan tek bır sıstemde kullanmak Ve, ıkı tarafın ortak çalışmasının onunde- kı engellen kaldınp sınır tanımayan bır tıp dunyası. sınırlan olmayan bır sağlık sıstemı yaratmak Baydur, özel bir gösterimle anıldı • 4NKAR.4 (Cumhuriyet Burosu) - Ovım yazan Memet Baydur olumunun 1 yılında Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecılık Vakfı'nda duzenlenen ozel bır gostenmle anıldı Gostenmde, Baydur'un kendı arşnınde yer alan, Louıse Malle'ın '"Le Souffle au Coeur" ısımlı fılmı okurlanyla buluştu Memet Baydur, 25 oyunun \anı sıra deneme, oykuveçevınlere ımzaatmıştı Yine çevre felaketi • Dış Haberier Servisi - Çın'ın Tıanjın lımanı açıklannda Malta bandıralı Tasman Sea adlı bır petrol tankenyle, Shunkaınl adlı Çın bandıralı gemmın çarpışması sonucu denıze petrol sızdığı bıldınldı Yenı Çın Haber Ajansı' nın habennde, Bohaı Korfezı'nde oncekı gun me>dana gelen kaza sonucu denızdeyaklaşık6 5 kılometrekarelık petrol tabakasının oluştuğu belırtıldı Etna'mn lavlan tehdit ediyor • RO\L\(\A)- ttalya'nın Sıcılya Adasfndakı Etna yanardağının puskurttuğu Ia\ ların, Sapıenza Tunstık Tesıslen'ne sadece 50 metre uzaklıkta bulunduğu bıldınldı Kurulan bankatlarla vavaşlatılan \e yonü değıştınlen la\ lann 2 bın 700 metre yukseklığınde olan Etna nın bın 900"uncu metresıne kadar ındığı belırtıhyor Sırada insan var • LONDRA(AA)- Dunyanın ılk genetık kop>a koyunu Dolly'mn sahibi îskoç bılım adamı Ian Wıhnut'un, benzer araştırmalan ınsan yumurtası uzennde yapmak ıçın Ingılız hukumetıne lısans başMinısu yaptığı açıklandı Wılmut, Ingıltere'de konuyla ılgılı yetkılı kurum olan tnsan Uremesı \ e Embnyolojı Daıresı'ne başvurdu Yanşma iptal edilsin Feministler, yılan hikâyesine donen Düm'a GuzeDik Varış- ması'nın iptal edflmesini istediler. \azar Murial Gray, yanş- manın \apılnıası hahnde "Bu kızlar, uzennden kan damla- >an mavolar gjyecekler" diyerek tepkisini dile getirdi Avust- rah ah unlü feminist Germank Geer, Nijerya'daki ola>1aryu- zunden v-anşmanın Londra'da yapümasına karar verflmesi- nin "dehşet verici" olduğunu so\ ledi. Oscarlı oyuncu Glen- da Jackson da "Bu katüam ve kardeş kadınden sonra >apı- lacak en r\i şe\ yanşmayı iptal etmektır" diverek tepkısını di- legeordL Romancı Kathy Lette de bu j arışma "Herkesın kaç- tiğı bir nukleeraükvüku gibi" dedi(Fotoğraf REUTERS) AZRA AKIN: | PİSMAN DEĞİLİM LON DR.\ (\A) - Turkıye guzelı Azra Akm, şu anda butun dıkkatını yanşmaya yoğunlaştırdığını \ e hazırlıklaruıı surdürduğunu soyledı Kafileyle bırlıkte ıkı gundur Londra'dakı Heathrovv Havaalam yakınlannda bulunan otelde konaklayan Akın, Ingıltere'ye geldıkten sonra aılesı ve yakınlanyla konuştuğunu \ e kendısı ıçın duyulan endışelen gıderdığını belırttı Akın, Nıjerya'da çıkan olaylarla ılgılı olarak da "Ben bu yanşmaya gelırken de bazı eleştınler abnıştım Gıhnemem gerektığını soyleyenler oldu Ancak ben orada bulunmamın recm cezasma çarptınlan genç kadına daha buyuk y ardımı olacağına ınandım Gıttım, pışman da olmadım" dedı "Yaşanan olaylarda Nıjerya halkının hıçbır hatası bulunmadığını, bırgazetenın yaptığı sorumsuzca yayının bu sonuçlara yol açtığmı" ıddıa eden Akın. "Bu kadar nazık bır konuda basın daha sorumlu davTanmalıvdı" dedı "Geçmişe ozlem gelmiş- se bir toplumda gunde- me^Bugünden hoşnut de- ğfl demektir kimseVAma geçmiş guzellikleri yaşat- mak için;/ Gonlü yok ldm- senin gül yetiştirmeye." TRT'de yayımlanan, Ön- der Bostancı'nın hazırla- dığı v e Nebil Ozgentürk'un sunduğu "BirMa- niniz Yoksa" programında ben soze Me- tin Alüok'un bu guzelım dızelenyle başladım Dı- ğerkonuşma- cı, hocalann hocası sevgı- h Ünsal Os- kay.. Konu. ozellıkle yet- mışlı yıllara duyulan oz- lem Sahı ne- den bugunlerde hıç dur- madan hep avTiı sozlerı soyluyonızr> "\h nerede o eski bay- ramlar?""* \h nerede o es- ki dosduklar?" "Ah nere- de o eski komşuluklar?" "Ah nerede o eski unhw- siteler?" "Ah nerede v»h nerede!" Geçmışı gerçekten nıye bu kadar abartıyoruz 0 Bı- ze geçmiş gunlen ozleten ne'' Hocayla bunu bulma- >a çalışıyoruz, zaman kı- sıtlı Yetmışhyıllardansoz edılınce benım gozlenm parlıyor Çunku o yıllarda benunıversıtehyım Ve bu- tun dunyada muthış bır enerjı\ar Herşe> sorgu- lanıyor Cınsellık, evhlık kurumu, dın, ahlak. ıktı- dar-bırey ıhşkısı, devlet kavramı, vaşam bıçımı- mız Evet, her şey sıraya gırmış teker teker sorgula- nıyor Prag'da oğrencıleroz- gurluk ıçın yu- ruyor, Cannes Fılm Festıva- lı'nde yonet- menlersahne- ye çıkıp festı- valı protesto edıyorlar "Bu festhal çokburjuva!" Butun dun- ya cınsel devnmın nımet- İennı tatmaya çahşıyor, ın- sanlar komun halınde ya- şamaya başlıyorlar, Nepal gıdılecek en gozde yer Amenka, Vıetnam Savaşı- 'nı protesto eden buyuk kıt- le gostenlenyle sarsılıyor Ve tum dunya, hepımız ya- şadığımız gunlen daha da guzelleştırebıleceğımıze, şu kahrolası tuketım toplu- mu modelınden bambaş- ka, daha ozgun, dahaya- • Arkası StL 8, Su. 1 'de Bm ••• ırduCam seramik yüzey, Multi fonksiyon ısıtma türleri gösteren panel, Pirolitik kendini te Bütün bu özellikler, eski fırınını getirene, Ramazan ayı boyunca %27'ye varan indirimle. Diğer fırsatlar, Bosch bayilerinde. BOSCH «•.»»•••mn BOSCHECT Yaptığınız Ker alışvenş ıçın Bosch, ad noa Turtuye Eğctım GörulMen Vakfı na bağtşia t nUç yA garanta kapsamına g en Bosch urunlen SffflMhpnAr denn donctjrucu ar çamaşır makmelen kun-tma matune en bulaş* makjneten, fınr^ rmkrodatga i r r i a k ms-aröak dış jnıteienn kon-presoMer ve şofben «r Sıze ozel ımkanlar burada' BOSCH
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog