Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA 4- CUMHURİYET 26 KASIM 2002 SALI O L A Y L A K V-CJ ( J O R U I Ş L E R olay.gorus@cumhuriyet.com.tr Devlet Madalyaları Uzerine.. Sahip olduğumuz maddi ve manevi tüm değerler gibi kendi ellerimizle yarattığımız ve en üst mertebelere çıkardığımız değerlere de yeterince seçici ve özenli olamadığımız gibi korumayı da başaramıyoruz ne yazık ki. Prof. Dr. Cengiz KUDAY R ocky Versa- ce, Viet- nam'a gö- nüllü giden Virgirua'lı bir gençtir, savaştan son- ra din adamı olmayı plan- lamaktadır. 1963yılında bir çarpışma sırasaında bacağmdan yaralanır, Vı- etkong gerillalan tarafin- dan yakalandığında eve dönmesine yalnızca iki haftası kalmıştır ve artık bir savaş tutsağıdır (esi- ridir). îki yıl süren tut- saklığı boyunca gördüğu işkencelere karşın geril- lalara adı ve sicil numa- rası dışında hiçbir şey söylememekte direnir. Gösterdiği bu inatçı mu- kavemet, öbür tutsaklara da umut olur. Birkaç kez kaçmayı dener, yakala- narak prangaya vurulur, boynuna bağlanan bir ip- le köylerde dolaştınlır, yine konuşrnaz. Sonunda, EylüJ 1965'te,henüz27 yaşında iken Vietkong gerillalan tarafmdan öl- dürülür. Cesedi ise hiçbir zaman bulunamayacak olan Versace'nin bugün Arlington ulusal mezar- hğındaki mezar taşı boş bir kabrin üstünde yükse- lecektir. Vietnam'da beş yıl sü- ren rutsakhktan sonra kaçmayı başaran bir Amerikanaskerirjin 1968 yılında Beyaz Saray'a ka- bulünde bu öyküyü anlat- ması üzerine Başkan Ni- sontarafindan Versace'ye "onur madalyası" veril- mesi önerilir. Ancak bu madalya savaşta tutsak düşenîere verilmeme- mektedir ve sonuçta sa- vaşta gösterdiği kahra- manlıklar nedeniyle yal- ruzca "gümüşyıldız" ve- rilir. Ancak Versace'nin ailesi ve arkadaşlan, onun öyküsünü yıllar boyun- ca canlı tutacaklardır. Bu konu çeşıtli zamanlarda aile üyeleri ve arkadaş grubunun girişimleri ile Senato ve Kongre'nin dikkatine sunulur, sonun- da sabır ve direncin be- deli kazanılacaktır. Ve so- nunda Aralık 200 l'de 35 yıllık bir gecikme ile Kongre'den geçen Rocky Versace'nin "onur ma- daryasT Başkan Bush ta- rafindan da onaylanır. 8 Temmuz 2002 tari- hinde Beyaz Saray'ın Do- ğu Salonu'nda, Başkan Bush'un hazır bulundu- ğu bir törenle kısacık ha- yatında dünyanın öbür ucuna, hiç tanımadığı in- sanlara özgürlük umudu götürmek için giden Rocky Versace adına ai- le üyeleri ve arkadaşlan- na, en zor koşullar altın- dayken ülkesinin onuru- nu feda etmediği için, iş- ISTANBUL DEFTERDARLIĞI'NDAN ILANEN TEBÜĞ SİCİL NO ' ADI SOYADI ÜNVANI 9690049185 Halıl Yılmaz 9690052340 Halıl Yılmaz 9700017524 Hasan Yılmaz 9710017602 Irfan Yılmaz 9710037923 Kamıl Yılmaz 9740034845 Ortıan Yılmaz 9750040605 Remzı Yılmaz 9760002655 Salıh Yılmaz 9760033147 Summanı Yılmaz 9760035614 Şadı Yılmaz 9780038444 Kemal Yılmaz Ort 9780043073 Oktay Yılmaz Ort 9800000951 Ismaıl Yiğit 9820042720 Yosmaoğlu Inş San Tıc Ltd 9830016999 Yöre Otel Tur San Tıc Ltd 9850016476 A Ivefa Yurdal 9860000064 Abbaş Yurt 9820014608 Belgın Yuksel 9930030097 Gursel Yuksel 9930031098 Hakan Yuksel 9940003442 K Bülent Yüksek 9940032393 özcan Yuksel 9950025383 Yun-San Yunculer Inş A Ş 9960009581 Zekenya Zabun 9970045140 Mustafa Zengin BILINEN ADRESİ Mahmutbey Merkez m 39 B Kö m k paşam 72 Avcılar Z.Baba m. 21 B Köy Cevizlik m. Hamma s. 24 B.Köy M K Paşa m. 59 Avcılar Gümuşpala m. 49 Avcılar 10 Temmuz c. 4/1 B.Köy Cennet m 18 K.Çekmece Evren m 8 S Güneşlı Gümuşpala m 34 Avcılar Fıruzköy m 4 Avcılar D Köşkler m 3/2 Avcılar Şenlikköy 58 Florya Ştı Incırlı c 14/K-1 B Köy Ştı D Köşkler m 128 B Köy Cevizlik m. 6/1 B Köy K Tepe m 33/4 B.Köy Z.Baba m 2/2 B Köy M K Paşa m 108 Avcılar Oevizlık m 17/B-4 B Köy Çamlık Ulku s 16 B Köy Istanbul c 59/1 Yeşılköy M K Paşa m 95 Avcılar Osm m Fıldamı s 2 B Köy K Tepe m Fılız s 37/3 B Köy 9980010410 Zergul Kent Kon. Koop. S.S K Tepe m. 16/3 B Köy 9980037611 özkan Zeyrek 9980047947 Zeze Rekl Hızm Ltd Ştı 9980060928 Necatı Zılyas 9030055833 Uzunlar Tuk Mall Tıc Ltd 9100016255 M Kemal Unal 9110005274 Osman Unal 9110025052 Satılmış Unal 9120008283 Yusuf Unal 9130001243 Melek Unat 9130006862 Under İt Ihr Ltd Ştı 9130007975 Erol Unek 9130008274 Erol Unek Ort. 9130017986 Tuncay Uner 9140001153 Cıhan Unlu 9140001419 D Yaşar Unlu ti.40Ci46öi Kemal Unlu 9140019067 Mekkı Ünlü S150003476 Sebahat Unlu 9150006391 Şengül Unlu 9150015924 H Cahıt Unluçerçı 9150033633 L Sadık Unman 9160015123 M Ismet Unsal 9170002341 Rauf Unsal 9170011609 Melek Unsalan Cevizlik m. 51/1 B.Köy Cevizlik m. 1/B B.Köy D Köşkler c 53 Avcılar Ştı Z Baba m 31/A B.Köy K.Tepe m 16/1 B Köy Zumrutyuva m 2 Basınköy Osmanıye m 25 B Köy Salıhıye s 16/3 B Köy Sakızağacı m 3/16 B Köy Istasyon s 1/11 B Köy O Köşkler m 8 Avcılar Merkez m 29/6 Avcılar Zeytınlık m 49 B Köy Gümuşpala m 25 Avcılar D Köşkler m 114 1/A B Köy Z BaDa m. 22 B Köy Beyyolu 16 s 2.B Evler D Köşkler m 58/1 B Köy Zeytinlık m 54/6 B Köy Zeytinhk m 6 B Köy Ataköy 4 Kıs 1 B Köy Ş Kanatlı c 36/3 B Köy DÖNEMI 1996 1997 NEVİ GV/GST GST 1996/1997 GV/GST 1991 1996 1996/1997 1996 1991 1996 1991 1987 1997 1997 1996/1997 1997 1996/1997 GST GST GV/GST GV/GST KDV/GST KDV KDV/GST KDV KDV KDV GST/GV KDV GGV/KDV 1996/1997 GV/KDV 1996/1997 KDV/GST 1997 1997 1997 1996/1991 1997 GST 3GV/GST GV/KDV GV/VC GST 1996/1997 GV/KDV 1996/1997 1997 1997 1997 1997 1996 1997 1997 1997/3 1997 1996 1996 1996/1997 1996 1996 1992 1996 1996 KDV/VC 1996 1996 1996 1997 1997 Ataköy 9-10 37/7 B Koy 1996 GV ' Cevizlik m 42/1 B Köy 9170015849 Untaş Unal Tur Inş Taah Ltd Ştı Istanbul c 71/4 B Köy 9170018165 Mehmet Sabrı Unur 917001985101- H Öcal Unuvar 9170026079 Şamıl S Unuvar 9180007192 Ismaıl Unver 9190021374 Remzı Üreyen S190021382 Umıt Ureyen S190023230 Şabar Urgeç 9190041224 Cengiz Urundul S190052638 Irfan Urk 9200007695 Bahartın Ustem £200022478 Kemal Ustun S200024541 M Recep Ustun 9200040078 Musa Üstün 6200042431 Ustun Gumr Muş Ith Ihr 9210000613 Ahmet Ustündağ 9210007570 O Bahrı Ustündağ 9210015611 Fatma Ustuner 9210016199 Husamettin Ustuner 6210019182 Abdurrahman Ustunışık 9210031912 Nıhat Utucu S210032269 Yucel Utugen £220001147 Bırnur Üyetürk 9220005448 Omer Uzel 9220009484 Nazmtye Üzer 9220017388 Sesile Uzulmez 9220017484 Tacettın Uzulmez 9220018444 Atıf Uzum \tışalam Vergı Daıresı mükelleflennden Gelir Ktrumlar Vergısı yönünden borçlu olup yukanda Badem 12/1 Bahçeşehır Incırlı c Akyuz ışhanı k/2 Ataköy 7/8 Kıs 26 B Köy Unıversıte m 23 Avcılar KTepem 18/7 b.Köy K Tepe m 16 B Köy Ataköy 5 Kıs Çrş 18/B B Köy Yeşılköy 28/2 O Gazı c B Koy K Tepe m 8 B Koy Incırlı c 8/11 B Köy Sakızağacı m 40/70 B.Köy Y Mah ist c 148/ABKöy E Londra Asf 79 B Evler Ltd Ştı Yakut s 3/28 B Köy Ambarlı m K Çekmece Yolu Sakızağacı m 68/7 B Köy Erenler ış merk 24/97 Avcılar İst c Heyet s 9/A B Köy Gur çrş 33 B Koy Cıhangır m 17 Avcılar 5 M E/2 Blk 15 B Köy , ^ Ataköy 9 Kıs B/24 B Köy ' . Incırlı c 17/2 B Köy • " Cevızhk m 12/1-A B Köy istasyon c 21 Yeşılköy Meydan ışhanı 18/37 B Köy M K Paşa m 56 B Köy 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1996 1996 1996 1997/8 1996 1996 1996 1996 1996 1997 GGV/KDV GST GGV/KOV GST/KDV GV/KDV ü s r KDV KDV KDV GKDV GV GST GV/KDV KDV GV GV GV GV KDV/GV GV GV GST/KDV GGV/KDV GST TAKİP NO 2002100316/3608-9-10-1-2-3-4 2001100416/9618-9631 -2-3-4- 5-6-7-8-9-40-1-2-3-4 2001100416/9729-3616-7-8-9 2OO1100916/10289-90-1 -2-3-* 5-6-7-8-9-10300-3628-8-9-0- 1-2-3-4-5 2001100916/10328-9-0-1-2-3 2001101516/11561-3-5-7-9-71 3-5-7-9-81-4 2001100316/3652-3-4-5-6-7-8 2002100416/3661-1-2-3-12208 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-20-21-22 200111616/12462-3-4-5-6-7-8 9-70-1 -2-3-8-9-80-1 -2-3-*-5-6 07 08.2009 2001101616/12527-8-9-30-1-2 3-4-5-6-8-9-40-1-3-5-7-8-9-50 1-2-803-4-5-6-7- 8-3669-70-1 02 03.2004 2001101716/12886-7-8-9-90- 1-2-3-4-5-6-7 2001101716/13017-8-9-20-1-2- 3-4-5-6-7-8-9-30-1-2-3-4-5-6-7 8-9-40-3682-3814-3-2 2001102216/14234-6-7-8-9-40- 1-2-3-4-5-9 2002100916/3864-5-6-7-8-9-60 2001102616/16002-3-4-5-6-7-8 9-16010-16011 2002100916/3910-1 -2-3-4-5-6 7-8-9-20-1-2-16797 2002100916/3923-4-5-6-7-8- 2002100916/3971 -2-3-4-5-6-7-8 2001110816/19274-6-8-0-2-4-6 2001110816/19369-0-3984-5- 6-7-8-9-90 2001110816/19453-5-7-9-61- 3-5-7-9-71-3-5-7 200210916/3994-5-6-7-8-9-4000 2001110816/19589-0-1 -2-3-4-5 2001103116/17209-11-3-5- 17216-7-8-9-20-1 -2-3-4-5-6-8 17230-17231 2002100916/4047-8-9-50-1-2-3 4-5-6-7-8-9-60 2002100916/4065-6-7-8-9-70 200210O916/4073-4-5-6-7-8-9-O 2002100916/4083-4-5-6-7-8-9- 2001110516/18107-8-9-18110- 1 -2-3-4-5-6-7-8-9 ««JUÜU / r u«i t>/z4b«—a- nj-11 2002070816/2518 2001101116/10806 2002070816/2519-20 2002070816/2521 2001101216/10959-60 2002070816/2522-23 2001101216/10963-4 2001101216/10966 2002070816/2532 2002070816/2533-11874 2001101216/11875 2001101216/11156-7 2001101216/11173-4-5 2001101216/11292 2002071016/2599-2600 2002071016/2601 -2 2002071016/2603 2001101516/11728 2001071016'2604 GST GV GV GV GV KDV GTK GGV GV VC GST GV GV KDV GV VC KDV 1996 GV 1997 1997 1997/4 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 KDV VC KDV GKDV GV GV GGV GV GV GV GV 2001071016/2605-6 2001101516/12068 2002071016/2607 2002071016/2608 2002071016/2609 -10 2001101616/12327 2002071016/2611 20020710146/2612-13-14 2002071016/2615 2001101616/12514-5-6 2002071016/2616-78-9- 2002071016/2620 2002071016/2621 2001101916/13254 2002071016/2622 2001101916/13311-2-3 2001101916/13325-2623 2 2002071016/2624-25 2001101916/13340 2001101916/13341-2326 2002071116/2627 2001101916/13409 2002071016/2628 2002071016/2629 2002071016/2630 2002071016/2631-32 2002071016/2633 2002071016/2634 2001101916'13599 Vergısı, Gelır Stopaj Vergısı, Katma Değer Vergısi, Götürü Tıcan Kazanç Vergısı, Goturü Katma Değer Vergısı. adı, soyadı ya da umanları yazılı sahıslar \e turumlar hakkında 6183 sayılı A A T U H K 'nun hükmüne göre du- zenlenen odeme enurlen bılınen adreslennde bulunamamalanndan dolayı teblığ edılemedığinden 213 sa>ılı \'.U K 'nun 103-106 maddelerı hukumlenne göre ılgıhle- n Jan tanhınden başlayarak 1 a> ıçınde Vergı Daıresı'ne bızzat müracaatlan \eya taahhutlû mektup ya da telgrafla açık adreslennı bıldırmelen halınde kendılenne sü.-e kayıtlı teblıgat yapılacağı, 1 ay ıtamında muracaat etmeyenler ve adreslenm bıldırmeyenler hakkında ış ılanın neşn tarihinden 1 ay sonra teblığ yapılmış sayıla- cajı teblığ olunur. Basın 75194 kencelerle fiziksel ola- rak çökmesine karşın yi- tirmediği sadakati ve ken- di hayatı risk altında ol- duğu halde öbür tutsak- lann kurtuluşu için gös- terdiği üstün çaba nede- niyle en yüksek ulusal ödül olanu Onur madaJ- yası" verildi. Hak edilmiş bir ödü- lün 35 yıl gecikmeyle ve- rilmesi merak edilmeye değer bir konuydu ve Amerika'da 8-9 Temmuz tarihli gazete ve dergile- rin pek çoğunda günde- me geldi. O tarihlerde bu- lundugum ABD'de Was- hıngton Post gazetesin- de okuduğum bir yazı ile bu olaydan haberdar ol- makfirsatırubulmuştum. Aynı tarihlerde Dünya Futbol Şampiyonası he- nüz bıtmişti ve futbolcu- lanmız bütün ulusumuza tarifsiz sevınçler yaşatan bir bronz madalya ile dönmüşlerdi ülkemıze. Her biri birer kahraman ilan edildi futbolculan- mızın ve hemen ardın- dan "Devlet Cstün Hiz- met MadaryasT ile ödül- lendınlmeleri düştü gün- deme. Bu vesileyle biraz da- ha aynntıh bilgi edindi- ğimde öğrendim ki Ame- rika'nın bu en üstün onur madalyası, 1861 yılından beri verilmekte ve bugü- ne kadar toplam 3400 adetverilmiş. 140yıldan uzun bu sürede iç savaş, Ispanya Savaşı, Meksika Savaşı, I. ve II. dünya sa- vaşlan, Kore Savaşı ve Vietnam Savaşı var. tngil- tere'nin en yüksek dev- let madalyası olarak bı- lenen Viktorya Nişanı (Victoria Cross) ise 1856 yılından beri verilmekte ve bugüne değin 1354 ki- şiye verilmiş. Rusya Fe- derasyonu ve pek çok başka ülkede de durum farklı değil, Bizdeki duruma bakar- sak 1983 yılında yürürlü- ğe giren 2933 sayılı Ma- dalya ve Nişanlar Kanu- nu'na göre yurtiçi ve yurt- dışında herhangi bır alan- da feragat, fedakârlık, gayreti ile yapmış oldu- ğu çalışmalarda ülke ve dünya çapında emsalleri- ne nazaran üstün başan göstererek devletin yü- celmesine ve milletin mil- li menfaatlanna katkısı olan Türk yatandaşlan- na Devlet Üstün Hizmet Madalyası verilir. Bugüne kadar toplam kaç kişinin bu madalya ile onurlandınldığına ilişkin kesin bir bilgiye ulaşmak ne yazık ki pek mümkün olmamakla beraber ge- çen yıllarda onurlandın- lan bazı popüler sanatçı- lar nedeniyle bu haberler daha çok magazinel ba- sında yer almıştı. Ne iyi ki öte yanda uzun yıllar boyunca dünya beyin cer- rahisme yön vermiş bu- lunan ve geçen yıl yüz- yılın beyin cerrahı ola- rak seçilen Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil gibi sıradı- şı ve çarpıcı örnekler de var. Futbolculanmızın bu başansı hayal kınklıkla- n ile geçen uzun yıllann sonunda gelmışti; hepi- miz, bütün bır toplum yıl- larca büyük bir özlemle beklemiştik böylesi bir başanyı ve böylesi gu- rurlanabilmeyi. Işte bu yüzden çok ama çok se- vindik, biz sevinmeyi hak etmiştik, çok istemiş çok beklemiştik, bu özlem ve bu beklenti yıllarca öyle birikmiştı ki içimizde, iş- te belki de bu yüzden se- vincimize biraz da abar- tı kanştırdık ve kendı sev- gimızı, kendi mutlulugu- muzu yine kendı elleri- mizle hırpalamaya başla- dık... Her zaman olduğu gi- bi iyi niyetlıydik... Yalnız- ca ve katıksızca iyi ni- yetlı... Cömertiz aynı za- manda, sevincimizde de öfkemizde de... Ne de ol- sa biz içtenlikli (samimi) bir ulusuz, bir anda gök- lere çıkardığımızı, yine bir anda yere atmakta hıç duraksamayız (tereddüt etmeyiz...) Yaşadığımız bu cennet topraklan da çok sevenz, ama neden- se yine aynı hoyratlıkta hırpalamaktan da geri durmayız, denizleri kir- letır, yeşili yok ederken çok sevdiğimiz renkleri- ni soldururuz doğarun yi- ne kendi ellerimizle ve yine el bırlıği ile... Kendi tarihimize ve kendi geçmişimize acı- masız oluruz çoğu za- man, yine kendi değerle- rimize ve yannlanmıza da acımasız olduğumuz kadar... Belki genetik şifremi- ze kadar sızmış bir göçe- belık kültürü bizi hayata karşı bu denli aceleci ya- pan ve sanki yann hiç yokmuşçasına yaşamayı dayatan, belki de üst üs- te eklenen başka faktör- ler, bıze gehp geçici ol- duğumuz yanılsamasını yaratarak ardımızda en- kazlar bıraktıran... Sonuç; futbolculara üs- tün hizmet madalyalan verilmesi adlannın so- kaklara verilerek ertesi gün geri alınması ve bun- lara ilışkın çokça da ma- gazin ağırlıklı tartışmalar bugünün taze konulan ve bir buz dağının yalnızca su üstünde kalan kısmı. Oysa bu konunun sembo- lize ettiği bize ilişkin ger- çeklerin kökleri geçmişi- mize uzanıyor ve gördü- ğümüz kadanyla fazla bir değişikliğe uğramadan yannımıza doğru yol alı- yor. Bütün bir toplum ola- rak impulsif davranış özelliklerimiz sanki bır alın yazısı gibi karakte- rimızin bütün aynntıla- nna sinmiş ve onun bir parçası olmuş gibi... Sahip olduğumuz mad- di ve manevi tüm değer- ler gibi kendi ellerimiz- le yarattığımız ve en üst mertebelere çıkardığımız değerlere de yeterince se- çici ve özenli olamadığı- mız gibi korumayı da ba- şaramıyoruz ne yazık ki. Ve kendi değerlerimizin yine kendi ellerimizde solup kirlenmelerine. iç- lerinin boşalmasına ve değersizleşmelerine se- yirci oluyoruz sessizce... T.C. tSTANBUL ÜNÎVERSÎTESI REKTÖRLÜĞÜ AYDEVLAMVIA KONFERANSLARI No: 2 Yöneten Dr. Alev COŞKUN Konuşmacı Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI Prof. Dr. Sina AKŞİN Konu: Ulusal Devlet, Ulusal Kalkınma Gün : 27 Kasım 2002. Çarşamba Saat: 1430 Yer : I.Ü. Fen Fakültesi (Yezneciler) Ord. Prof. Dr. Cemil BİLSEL Konferans Salonıı Avdıalık yannlar özlemi içindekı tüm jurttaştanmız da>etlidir. Gın> ueretMzdır Cüneş ve Bulut Nusret Kemal Otyam'ın anılarından ve yazı- larından oluşan bu ilginç yapıt Kültür Bakanlığı Yayınları arasında çıktı. PENCERE Dokunulmazlık ve Utanmazlık... Sakallı Celal'ın ünlü bırözdeyişı vardır: "Su kadar cehalet ancak tahsil ile mümkündür." Pekı, bu kadar utanmazlık acaba hangi rahle-i tedriste öğreniliyor?.. Iktidara geçmek için halkı kandırma yolunda "Dokunulmazlığı kökünden kaldıracağız" diye bağır bağır bağıranlar şimdi ne yaptılar?.. Dokunulmazlığı kaldırmayı rafa kaldırdılar.. Açık seçik yalan dolan siyaseti bu!.. • 3 Kasım'dan önce Tayyip Erdoğan ile Deniz Baykal televizyonda 'ru-be-ru' tartışıyorlardı... Konu dokunulmazlığa geldı.. Baykal dengeliydi.. Tayyip saldırgan.. Kesinlikle diyordu kı: - Dokunulmazlığı kaldıracağız; her tür dokunulmazlığın köküne kibnt suyu dökülecek!.. Birileri o filmlen bulsun; tekrar yayımlasın, hep bıriikte yenıden seyredelım... Çünkü Tayyip Erdoğan'ın dokunulmazlığı kaldırmak üzerine aslan gıbı nutuk atarken ekrana yansıyan yüzüne ihtiyacımız var... Aradan geçen kısacık sürede yüzün yüzsüzleşmesi olgusu nasıl yaşandı?.. • Türkıye 3 Kasım seçımlerini, bir dızi gölgeli ve kuşkulu sanık kişıliğiyle yargılanan ınsanlan iktidara getırmek için mi yaşadı?.. Kaç günden beri medyada şaibelilerin adlan ve sıfatlan kör kör parmağım gözüne sayıp dökülüyor. Ulaştırma Bakanı.. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı.. Maliye Bakanı.. Üç stratejık bakanlık... Bu üç stratejik bakanlığın koltuklarına yerieşmiş üç AKP'linın toplam 10'dan fazla suçtan yargılandtğını Mısır'dakı sağır sultan biliyor. Bu suçlar ne türbanla örtülür, ne de çarşafın altınagizlenebilir... Ya AKP lideri Tayyıp'in yolsuzluk suçlarından sanıklığı ne olacak?.. Tüm Avrupa kentlerını dolaşıp Hıristiyan başbakanlannın eşiklenne yüz sürse de Erdoğan, Türkıye Cumhuriyetı yargıçlarına suçsuzluğunu kanıtiamadan aklanamaz... • Garip bir ülkede yaşıyoruz... Seçmenlerin dörtte bınnin oylannı alarak Meclis'in üçte ikisıni ele geçıren bır parti... Yaklaşık yarı seçmenin (yüzde 45) oylannın güme gittiğı ve Meclıs'e yansıyamadığı bır seçim... En önemlı üç bakanlığın koltuklannda, toplam 10'u aşkın suçtan yargılanan üç AKP'lı... Yolsuzluk suçlanyla şaibeli bir Bakanlar Kurulu... "Eşim türbanlı olduğu için inadına Meclis Başkanı oldum" diyen bir Meclis Başkanı... Seçımden önce "dokunulmazlığı kökünden kaldıracağız" diye bangır bangır bağıran birşaibelı lider... Ve seçimden sonra: "Dokunulmazlığa bir yıl dokunmayacağız" diyebilen bir kışilik... • > • AKP'liler anayasayı el çabukluğuyla değiştirip şaibeli binni Meclis dışından hop diye başbakanlığa mı oturtacaklar?.. Hangı ülkede yaşıyoruz Allahaşkına?.. Türkiye Cumhuriyetı Devleti mi burası?.. BİRLESİK REHBERLER TURİZM Bayramda Karya Kültür Gezisi (04 - 08 Arahk) Marsyas'ın Çıne Vadisi, "Sürgün Kraliçe" Ada'nın topraklan; Alında, Alabanda, Stratonıkeia, Lagina, lassos... Helen-Roma. Bizans, Osmanlı çağının sentezinı bütun görkemı ile bünyesınde barındıran ünlü; Mılassa, Peçın Kalesi... Mauseleus'u başşehri Halikarnassos (Bodrum). Yeşil ile mavının biıieştiği yerde, Bafa'da, unutulmaz güzelliktekı Heraklea... BRT - BİRLEŞİK REHBERLER TURİZM Tel: (212) 252 6578-79-80 www.kulturgezileri.com Aiatürkçü, llerici, Devrimci Gençlerin Dergisi Türkiye'nin Parçalanmasında Yeni Aşama Meşrutiyet'e Dönüş 12. Sayı Bayilerde GÖKÇE FIRAT Meşrutıyetçlık, Ulusçuluk, llericilık ALİ OZSOY Emperyalısller Arası fbylaşım Mucadelesı Çerçevesınde Uç Meşrutıyet'm Oykusu UTKU UMUT MeşrutıyeflerYoluylaTurkıye'nınlklisadı Somurgeleştınlmesı AHMET ONEMLİ Emperyalizmin Gaynmeşru Çocuğu. KUZEY FIRAT Türk Ulusundan Ayn Bir Kürt Kımliğı Var Mı2 TUFAN ŞAŞMAN Emperyalizmın Turkıye'yı Rarçalama Planında ATinlıklann Rolu FİLİZ D O Ğ A N Uçuncu Meşrutıyet Nasl İlan EdikJı2 Yekta Güngör Özden, Uçuncu Meş Attilâ İlhan, llencılığin Boylesı İsmet Solak, Aiaivjrk, Meşrutıyet, Cumhunyet Bedri Boykam, Kemalıst Devnm'in fenalilc Çzgısı (2) Öner Yağa, Şukran Kurdakul Aydınlığı Sunoy Akın, Keten Helva Yiyen Kıaldenlı Cemal Şener, Sosyob|ik Olarak Turklenn Kurtleşmesi Mumkun Mu? Yıldız Serlel, Kureselleşme ve Sosyal Demokrosmın Yozbşması MEŞRUTİYET PORTRELERİ Sultan AbdOlaziz, Koca Reşıt Ftaşa, Ali ve Fuat Fbşalar, Namık Kemal, Mhhat Fbşa, Sultan Afadülhamıt, FVens Sababcrttın, Enver fbşa Istanbul. (0212 292 73 00 Ankara. (0312)232 46 22 lzm«r<0232) 465 10 37 Denizli (0253)265 42 37 Edıme (0284,214 70 www. ileri2000.org 8.000 tirajıyla Türkiye'nin en çok satan ve okunan siyaset dergisi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog