Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26 KASIM 2002 SALI 16 TELEVIZYON cumtv(« cumhuriyet.com.tr GUNUN TILMLERI KınahYapıncak 12.30 TGRT Duygusal • Kendısıne >apılan kotuluklen lyılık duvgula- n ve sabırla karşılayarak mutluluga enşen kım- sesız bır koylu kızının, zengın çevrenın her ıstedı- ğını yapmakta kendını ozgur savan şımank beyı>le aşk oykusu Yon Orhan Aksov Oyn Hulya Koç- yıgıt, Engın Çaglar. Se\ gı Can (1969) Azap 15.15 Show TV Dram • Hasta çocuğunu ıyıleştırmek ıçın buvuk kent- te olesıye uğraş veren ko> lu kadının. ozvenlı e\latse\giiive dırenış oykusu Turkân Şoray 'ın yo- netıp oynadığı fılmde, Selım Kaya. Nıhat Zıyalan Suzan A\cı Mümtaz Ener de \arl 1973) Afle Şerefi 17.00 Star Duygusal • Kansı Adıle ve beş çocuğuyia kıt kanaat ge- çınen RLza. venı e\ lenen kızı Ayşe ve damadı- nın da evlenne \ erle^mesıv le daha da zor gûnler ya- şar Buna karşın, zengın bır aılenın oğlu. kızlann- dan Zeynep'e goz koyup onu kaçınnca aılenın şe- refı ioz konusu olur ve aıle fertlen bırlıkte hareket eder Yonetmen Orhan Aksov Oyuncular Murur Özkul, Adıle Naşıt, Tank Aka'n, Şevket Altuğ Garip Kuş 18.00 Flash TV Dram • Genç bır heykeltraşla ıftıra yuzunden canına kıyan onurlu kansının oykusu Yucel Çakmak- h'run > onettıgı filmın başrollennde Edız Hun. Nec- la Nazır, Ahmet Mekın gıbı oyuncular var (1974) Tönel 20.45 TRT 1 Macera ©(Tunnel) - Lsta bır mucevher hırsızı olan Ge- arv'nın son ışı başansızlıkla sonuçlanmış ve hapse gırmıştır Olum cezasından kurtulabılmesınm tek yolu çaldığı elmaslann vennı so> lemesıne bağ- lıdır Lnlu aktor Danıel Baldvun'ın hem yonetıp hem de oynadığı fılmde sanatçıya, Kım Coates eş- hk edıyor (2000 ABD. 94 dk) 21 00 / CNBC-e / Dumped Aynntı yanda 21.00 / tv8 / Vahşetın ... Ayrıntı yanda Jeepers Creepers 21.00 CINE 5 Gerilim (Jeepers Creepers) - Darr\ l v e Tn sh, kolej oğ- rencısı olan ıkı karde^tır Ikılı tatıl ıçın okul- dan evlenne dogru arabavla \ola çıkar Ancak Flo- nda'da karşılanna çıkan bır kamyon peşlenne takı- lır ve onlan yoldan çıkarmava çalışır Bır sure mu- cadele eden ıkı kardeş, daha sonra kamyondan ce- sede benzer bır kutlenın atıldığını fark ederler Yö- netmen VıctorSaha Oyuncular Gına Phılıps, Jus- tınLong(200l ^BD-<\İman>a, 90 dk) Bekçiler Kralı 21.00 Show TV Güldürü • Toplumun bozuk >onlennı bıreysel çabalam- la duzeltmeye çalışan namuslu, ancak hafıf kaçık bır mahalle bekçısının gulunç seruv enlen Os- man F Seden ın senaryosunu yazıp yonettığı film- de Kemal Sunal Selma Turel, Reha Yurdakul, Ek- rem Dumer o\ nuyor (1979) Dink Beni 22.45 MovieMax Güldürü (Good -\dvke) - Dıbe v uran genç borsa komıs- yoncusu ıhtnacı olan paravı bır şekılde kaza- nacaktır, amanasıP Yonetmen SteveRash Oyun- cular Charlıe Sheen Angıe Harmon Denıse Rıc- hards,JonLovıtz(2001 ABD 89 dk) SöentLove 24.00 CNBC-e Güldürü . (SUent Lo\e) - Restoraj.von vapmak üzere vıl- laya gelen genç ve guzel Marta bır anda evde- kı tum dengelen alt ust etmıştır Evın sağır- dılsız ogluyla tutku dolu bır aşk > aşayan genç kız, evın tek hakımı olan otonter kontesin oklannı uzenne çe- ker Yön Luca Verdone Ovn Tahnee VVelch, Rod- ney Harvey. Alıda Vallı (1990 Italya. 100 dk) Karanhgın... 01.30 Show TV Macera (77\ (OutOfDarkness)-Albert. 30yıldabırçokın- vZy sanın başaramayacağı şeylen başarmış, dok- torluk. muzısyenlık fılozofluk gıbı umanlann hep- sıne bırden sahıp olmuşrur Kansıyla bırlıkte Afh- ka'nın gobeğıne seyahete gıder Bu egzotık yağmur ormanlannın ortasında ılk başta ona hıç guvenme- yenverlılerletanışır Yon Gre> Hofmeyr O\uncu- lar Malcolm Mcdowell. Susan Strasberg (115 dk) tntikam Kıhcı 01.40 Kanal D Macera /T7\ (Scaramouche) - Fılm, Fransız Devnmı günle- ^y nnde aılesını ara\an bır adamın oyküsünu ko- nu alıyor Yon George Sıdney Oyn Stevvart Gran- ger Eİeanor Parker Janet Leıgh (1952 ABD. 115 dk) iabancı ieHıIzleyin Orta Değmez tv8 14 35 'AB'ye Doğru' T\Servisi-SedaAkgül "AB'ye Doğnı" progra- mında, Avrupa Bırlığı'nı mercek altına almaya de- vam edıyor Yapımın bugunku bo- lumune Konferans Tercu- manı Boğazıçı Unıversı- tesı çğretım gorevlısı Ra- na Ozözer konuk olarak katılıyor Özözer, A\xupa Bırlı- ğı'nde konuşulan dıller ve mutercım tercuman- Iıkta AB terminolojısı konusunda bılgıler venr- ken Akgül'un sorulannı yanıtlıyor NTV 2105 Yeni hükümet politikalan TV Servisi - "Yeni Hü- kümet PöütikalarT.-'Ka- pah Kapılar Ardında" programının bu haftakı konusunu oluşturuyor Gazetecı Emin Çöla- şan. Yavuz Donat ve Mustafa BaJba\ ın bırlık- te hazırlayıp sundugu programda, 58 hükumet programmdakı olumlu- olumsuz yönler, AKP Genel Başkanı Recep TayyipErdoğaıı'ın huku- kı ve sıyası durumu, Ana- yasa değışıklığı ve ıçenk- len,CHP'runAKPhuku- metıne yonelık tutumu ve Kıbns raporu gıbı konu- lar masaya yatınlıyor. Film, Oscar 'lı aktörler olan Gregory Peck ve Laurence Olivier ile James Mason 'ı bir araya getiriyor Nazi sempatizanlannın planı I tv8 21 00 Vahşetin Çocukları - Boys From Brasıl / Yonetmen: Franklin J. Schaffner / Oyuncular: Gregory Peck, Laurence Olivier, James Mason, Steve Gutten- berg / 1978 Ingıltere-ABD ortak yapımı, 123 dakıka. Ünlü aktör Gregory Peck'in başrolde oynadığı yapım, özellikle finalhle izlevenleri etkiliyor. TV Servisi - Genç Nazı av- cısı Barry Kohler (Steve Gut- tenberg), 1970'lenn sonunda Paraguay'da bır grup SS su- bayının buluştuğunu haber alır Izlen takıp eden Kohler, Nazı yanlısı Dr. Joseph Men- gele'nın (Gregory Peck) çev- resıne sempatızanlar topla- yıp, korkunç bır plan yaptı- gını fark eder Eskı Nazı avcısı Ezra Lı- eberman (Olivier), oncelen Kohler'ın tedırgınlığınden fazla etkılenmez Ancak an- lattıklaruıı duyunca kulakla- nna ınanamaz ve Avrupa ça- pında bellı başlı adresler tes- pıt edıp, evlen kapı kapı do- îaşmaya başlar Nazı anlayı- şının yenıden hortlamasına ve Hıtler'm yenıden doğma- sına ramak kalmıştır "Ölüm Öpöcüğö", "Rose- marynin Bebeği", "Stepford DuüarT, "SBver" gıbı eser- lennden sınemaya yapılan uyarlamalarla adını duyuran Ira Le^ r in'ın kaleme aldığı "Vahşetin Çocuklan", ro- mandakı genlımı başanyla perdeye yansıtan, özellikle fınalı ıle ızleyıcılenn kanını donduran bır başyapıt îkısı de Oscar'lı aktörler olan Gregory Peck ve La- urence Olı\ ıer ıle James Ma- son ' ı bır araya getıren yapım, "Maymunlar Cehennemi" ve "General Patton" gıbı fılmlenn yonetmenı FVank- lin J. Schafrher ımzalı Soru Cevapta ele alınıyor 4 6. Çevre Programı' TV Servisi - Yavuz Ba>dar. "Soru Cevap"ta bu akşam, "6. Çevre Proğramf na yer venyor Yapımın konuğu ıse, TUBlTAK Başkanı Prof Dr Namık Kemal Pak. Pak, u Çevre programının Tûrkiye için ne ifade ettiği'', "TÜBİT\K'uı program için neler \apOgi" gıbı konular hakkında açıklamalarda bulunuyor • CSN Türk, 21.10 Casusluğun tarihi TV Servisi - Turkıye'de \e dunyada ıstıhbaratın gayn resmı tanhını ınceleyen "5.KOİ", 7 bolumuyle ekrana gelıyor Belgeselde , Turklenn, uısanlığın en eskı ıkıncı mesleğı olarak kabul edılen casusluk ıle tanışması anlatılıyor Osmanlı tanhının en ılgmç casusluk olaylan, kurulan orgutler ve Turk ıstıhbarat tanhıne damgasını vuran ozel orgut "Teşkilat-ı Mahsusa" yapımda Sesli Düsünenler'in konusu Tutbol ve şiddet' TV Servisi - "Sesh" Düşünenler"ın bu bolumunde, futbol camıasında gıttıkçe kontrolden çıkan şıddehn nedenlen tartışılıyor Gazetecı Mehmet Demirkoi ve Bılgı Unıversıtesı oğretım uyesı Uğur Kömeçoğlu"nun konuk olduğu yapımda, futbolun şiddet ıçın bır araç olup olmadığı ele alınıyor Yapımı, Sedef Kabaşsunuyor • tv8, 18.45 Evliliküstüne romantikbir güldürü ı TV Servisi - Bırbırlennı çok seven bır çıft olan Wıll (Seth Peterson) \e La- ura'nın (Dana Barron) mat- rak oykusunü anlatan "Dumped", romantik ko- medılerden hoşlananlann kaçırmaması gereken bır yapım Wıll ve La- ura, tanıştıkla- n an bırbırlen ıçın yaratıldık- lannı anlamış- lardır ve 4 yıl- dır buyuk bır aşk yaşamak- tadırlar Ancak bu aşka rağmen Wıll evhhkten hıç bahset- memektedır WıH'ın kafa- sında evlıhğe daır herhangı bır planının olmadığını an- layan Laura. ona yetennce zaman verdığını duşunerek duruma el koyar Bır arkadaşınm da zorla- ması ıle Wıll*ı terk eden La- ura, kıhseye gıden kestırme yolu bulmaya ve bunun ıçın herşeyı nske etmeye hazır ve kararlıdır Filmın yonetmenı Oliver Robins. 1980'lı yıllann te- CNBC-e21 00 Dumped / Yonetmen-Senaryo: Oliver Robins / Muzık: William V.Malpede / Goruntu Jason Lowe / Oyuncular Dathan Aragon, Seth Peterson, Dana Barron, Boti Bliss, Sandra Ellis Lafferty / 2000 ABD yapımı, 115 dakıka levızyon yıldızlanndan "Poltergis" ve "Airplane 2" gıbı fılmlerde rol alan Ro- buıs'ın, oyunculuk tecrube- sı yonetmenlık kanyennde çok faydalı olmuş Robins, bağımsız bır ya- pım olan "Dumped"da, genç yetenekler, Emmy odullu aktrıst Dana Barron ve Seth Peterson ıle bırlık- te çalışmış Bu ıkı ısım televızyon ız- leyıcılen ıçın hıç de yaban- cı değıl Babası reklam fdmlerı yonetmenı olan Barron, karıyen- ne reklam lar \e pembe dızıler ıle başlamış Rol al- dığı dızıler ıçınde en onemlılen ıse "Beveriy Hifls 90210" ve"Muh- teşem Yediir. Peterson ısekı- sa bır sure once CNBC-e \ e TRT 1 ekranlannda yayın- lanan "Providence"dızısın- de aılenın tek oğlunu can- landınyordu Gunun yorgunluğunu gu- lerek atmak ısteyenler ıçın onennz tv8 23 00 Gündemden TV Servisi - "Türkiye Aynası"nda bu hafta, Kıbns sorunu. Abdullah Gül'un başkanlığı ıle bır- lıkte ızlenen hukumet programı, Erdoğan'ın başbakan olabılmesı ıçın gereklı olan anayasa de- ğışıklığı gıbı konulara y- er venhyor Programı Puıar Tü- renç ve Fatih Güllapoğ- hı'nun bırlıkte sunuyor TRT2 23.35 'Sanat-tan' T\ r Servisi - "Sanat- tan" programı Lale Mul- dur'un Balkan Naci İslim- yeti ıle atolyesınde yaphğı soyleşıyle başlıyor Ikılı tshmyelı'nın sanatı uzer ıne sohbet edıyor Yapımda aynca, Tıyatro tstanbul'un yenı oyunu da ekrana gelıyor Tv PROGRAMLARI 10.00 Yerlr Fılm: Alın Yazım 11.30 Dı- zı Yedıtepe istanbul 1Z30 Dızı Bızım Evın Hallen 13.00 Haber Bultenı 13.25 Dızı Aşkın Gucu 14.15 Dızı Benımle Oynar Mısın? 14.40 Çızgı Fılm VVoody VVoodpecker 15.05 Damak Tadı 15.25 Dızı Vasıyet 16.10 iftara Doğru 16.40 Dı- zı En Son Babalar Duyar 17.10 Yerlı Fılm: Kafkas Kartal 18.00 Haber 18.40 Dızı Ayrılsak Da Beraberız 19.10 Dızı Yedı Numara 20.00 Ana Haber 20.45 Ya- bancı Film: Tünel 22.20 Dızı Her Şey Aşk Içın 23.20 Yıldızların Altında 00.35 Yabancı Film: Eğer Ayak- kabı Uyarsa 02.05 Yerli Film: Erkek Severse 03.45 Gezelım Gorelım 04.15 Sahur (0 312 490 43 00) 10.35 Sağlık Olsun (Canh) 11.10 Kent Yaşam (Canh) 12.00 Haberler 12.10 Ekonomı12.35 Iş Gunu 13.35 Dunya Gundemı 14.10 Ekonomı 14.25 Spor 14.30 Haber özetlerı 15.10 Çerçeve (Canlı) 16.35 Ekonomı Haber- len17.00 Buyuteç (Canh) 17.50 Gune Duşen 18.00 Haber 18.10 Dunya Gundemı 19.45 Ekogun 19.50 S- por 20.00 Akşama Doğru 20.30 Donuk Kare 21.10 45 Dakıka 22.10 Karıyer Dunyası 23.00 Gun Bıterken 23.35 Sanat'tan 24.00 Haberler 00.10 Pop Saatı 01.00 Haberler 01.10 Karıyer Dunyası (0 212 259 72 75) 07.00 Gune Gulumseyın (Canh) 08.00 Toprağın Bereketı 08.30 TV Okulu 09.00 Flıpper 09.30 Dızı Benımle Oy- nar Mısın' 10.00 Bır Sohbet Bır Lezzet 10.20 Karın- ca Karannca (Canh) 11.00 Dızı Bızım Mahalle 11.30 Dıcleden Gelen Şıfa (Canlı) 12.00 GAP FM (Canlı) 13.00 Gıde Gıde GAP (Canlı) 13.58 TRT 3 e Geçış 14.00 TBMM TV (Canlı) 19.00 Avrupa'dan Futbol 22.00 Tele Smaç (Canlı) 22.45 Dunya Halter Şampı- yonası(105 Kg Erk Bant) 00.30 Kapanış 10.00 TSM Sohstler Geçıdı 10.30 Bır Bestecı 11.40 Bır Solıst 12.00 KB An- karaDevletKlasıkTM Korosu 12.50 At Yarışları (Canlı) 16.30 Ah Bu Şarkılar 17.40 Bır Solıst 18.00 Fasıl 19.30 Açıkoğretım Okulu lletışım Rehber- lık ve Ders Programı 21.30 Bır Bestecı 23.00 Turk Mu- zığınde 23.30 Turkulerın Dılınden 00.30 Turku Şolenı 02.00 Bır Bestecı 03.10 Yurttan Sesler 10.30 Gulumse (Canlı) 11.10 Lezzetın Keşfı 11.30 Pın Reıs'ın Rotasında Ege 12.00 Dızı Yedrtepe İstanbul 14.30 Dı- zı Bızım Evın Hallen 15.00 Dızı Şaşıfelek Çıkmazı 15.45 Hısselı Hankalar Kumpanyası 16.42 iftara Doğ- ru 17.30 Benımle Oynar Mısın' 18 00 Haberler 18.10 Memleket Saatı (Canlı) 18.55 Dızı PerıhanAbla 20.00 Ana Haber 20.45 Dızı Şapkadan Babam Çıktı 21.40 Dızı Her Şey Aşk Içın 22.25 Allı Turnam (Canlı) 23.25 Işte Turkıye 00.05 45 Dakıka 01.00 Haber _ / i _ _ 07.00 Kahvaltı 3 I V Haberierı 09.30mm Çızgı Fılm Mınık Ejderler 10.00 Çızgı Fılm Ha- vuç Kafa 10.30 Sabah Keyfı 11.50 Sana Mutfağı 13.00 Gun Ortası 13.30 Dızı Man- mar 14.40 A'den Z'ye 17.50 Dızı Aşk ve Nefret 19.30 Ana Haber 20.25 Spor 20.30 Dızı Çocuklar Duymasın 21.45 Dı- zı Ekmek Teknesı 23.00 Özel Hat 00.30 Dızı Uçuncu Goz 01.30 Gece Yarısı Haberierı 01.40 Homedrom 02.10 A'dan Z'ye 04.40 Habercı 05.15 Uzaklar 05.45 Gecenın Içınden (0 212 354 30 00) 07.00 Gune Mer- haba 08.45 Dına- mık Sabahlar 09.00 Dızı Sa- mantha 10.00 Dızı Camılla 11 00 Dızı Yalan Ruzgârı 12.00 Ayşe Özgun Hergun 13.15 Kadınca 15.15 Yerli Fılm: Azap 17.00 Evlıyalar 17.45 Dızı Delı Yurek 19.00 Ana Haber 20.00 Spor 20.15 Fılm Gıbı 21.00 Yerlı Fılm: Bekçıler Kralı 23.00 Parmak Izı 23.30 Polıtıka Kazanı 00.45 Spor 01 00 Haber Hattı 01.30 Yabancı Film: Karanlığın So- nu 03.30 Evlıyalar 04.15 Dızı Samantha (0 212 355 01 01) 07.00 Bu Sabah 08.50 Sevımlı Kahramanlar 09.10 Duma Duma Dum 09.50 Nınja Kamplum- bağalar 10.20 Şınnler 10.50 Mutfakta Keyıf 11.00 Sabah Sabah 13.20 Dızı Aşk Meleğı 14.20 Dızı Eyvah Kızım Buyu- du 15.30 Taş Devrı 16.00 Tom ve Jerry 16.30 Sevımlı Kahra manlar 16.50 Iftar Vaktı 17.20 Çarkıfelek 18.30 Vay Anam Vay 19.30 Ana Haber 20.30 Kım 500 Mılyar Ister21 45 Dı- zı: Azad 23.00 Şaka Gıbı 23.40 3 Devre 01.20 Bu Ge- ce 01.40 Yabancı Fılm: Irttı- kam Kıhcı (0 212 215 51 11) 06.30 Gune Baş- larken 09.05 Ekonomı 09.45 Spor 10.10 Sağlık Raporu 11.10 Eylem Planı 12.00 Gu- nun Içınden 13.10 Eylem Pla- nı 13.45 Ekonomı 14.10 NTV'ye Sorun 15.00 Haberler 15.10 Kopenhag a Doğru 15.35 Spor 16.00 Dunyaya Bakış 16.35 Ekonomı 17.00 Anahtar 17.45 Gece Gunduz 18.10 Spor Saatı 19.00Akşam Haberierı 20.05 Yakın Planı 20.30 Gundem Dışı 21.05 Ka- palı Kapılar Ardında 22.05 5 Kol 23.00 24 Saat 00.30 Fut- bol Mundlal (0 212 335 00 00) 09 00 Gunaydın Turkı- ye 10.00 Yaşanacak ZÎZ. Çok Şey Var 11.10 Aş-b w r kın Peşınde 12.10 Ka- yıp Çocuk 13.00 Haber 14.40 Aydın Havası 16.10 Kıbar Ana 16 50 Iftar 17.00 Yerlı Film: Aıle Şerefi 17.40 En Buyuk Yanşma Bu Yanşma 19.00 S- tar Haber 19.45 Hayatın Içın- den 20.45 Olacak O Kadar 21.50 Reha Muhtar'a Itıraf 23.15 BBG 23.50 Şampıyon- lar ügı Depertıvo - JuventLS 01.30 Gece Hattı 01.40 Maç Özetlerı (0 212 448 80 00) tarırmStarirnax 07.30KralTV Mu- zık Programı 17.30 Yerli Fılm: Senede Bir Gun 19.00 Dızı Kayıp Dunya 19.45 Şampı- yonlar Lıgı L Moskova - B Dortmund (Canlı) 21.40 Şampıyonlar Lıgı Mılan - Re- al Madrıd (Canlı) 23.40 Şam- pıyonlar Lıgı Basel - M Unı ted 01.30 Kral TV Muzık Prog- ramı (0 212 448 80 00) 06.00 Haberler 08.55 Yol Durumu 09.40 Pa- ra-Metre 10.45 3 Kuşak 12.25 Iş Yemeğı 13.00 A|ans 14 40 Art-lnfo 15.20 Frekans 16.15 Çıkış Yolu 17.00 Manşet 18.15 Art-ln fo 19.00 Bugun 20.00 5N 1K 21.10 Soru Cevap 22.05 E&E 23.00 Edıtor 00.15 Art-lnfo (0 212 478 50 00) 10.35 Guncel Sağlık 11.00 Haberler 11.35 Satırarası 12.35 Gunun Içınden 13.35 Gunun Içınden 14.00 Haber Bultenı 14.35 A B 'ye Doğru 15 00 Haberler 15.20 Ekonomı 15.35 Satır Ara- sı 16.00 Haberler 16.20 Ekonomı 16.35 Erkan Tan Ile Sultanahmet'ten 17.20 Spor 17.30 Dunya Raporu 18.00 Haberler 18.15 Spor 18.30 Haberler 18.45 Seslı Duşu- nenler 19.30 Dızı Bızım Ev 20.00 Ana Haber Bultenı 21.00 Yabancı Film: Vahşetin Çocukları 23.00 Turkı- ye Aynası 00.30 Haber Aktıf 01.30 Pack Lıght 02.10 Ya- bancı Film: Vahşetin Çocuklan (0 212 288 51 52) 06.25 Yabancı Fılm Denızde Kaybolanlar 08.00 Yabancı Fılm Pantenn Gunu 09.30 Dızı Aşk Ruzgârı 10.20 Yabancı Fılm Ma- dıson 11.55 Kamera Arkası 12.05 Yabancı Fılm Sakh Gundem 13.40 Yabancı Fılm Sonsuza Dek 15.40 Cı- ne Sınema 15.55 Yabancı Fılm Ağır Darbe 17.30 Dızı Aşk Ruzgân 18.30 Başka Yerde Yok 20.00 CINE 5 Ha- ber 21.00 Yabancı Fılm: Jeepers Creepers 22.35 Ya- bancı Fılm Bulvar 00.15 Fantasy (0 212 336 15 15) 09.00 Papatya Falı 11.00 Klıpart 13.30 Go Inul Bahçesı 16.00 Iftar Vaktı 17.00 Gonul Bahçesı 18.00 Yerli Fılm: Ganp Kuş 19 30 Flash Haber 20.30 Yabancı Fılm: Suç 22.00 Tele Ma- gazın 23.00 23 Saat 24.00 Gerçek Kesıt 01.00 Yaban- cı Fılm: Suç 02.30 Metronom (0 212 256 82 82) 16.00 Korkunç Dışler Buyuk Beyazla Kafesın Dışında 17.00 Vahşı Yaşam Kaşıfı Uyanık Ka- tıller 17.30 Vahşı Gorev Guneş Afrıka Buyuk •"»"••' Beyazı 18.00 Macera Burada Başlıyor Sızın Seruvenlerınız 18.30 Zamanı Kovalarken Hong Kong 19.00 Korkunç Dışler Buyuk Beyazla Kafesın Dışında 20.00 MeslekSahıbı Kopekler 20.30 Vahşı Doğaya Do- nuş Evlatlık Kanguru 21.00 Buyuk Beyazlar21.30 Ya- rının Dunyası 22.00 Korkunç Dışler Tımsahlar 23 00 Sı nırlann Dışına Doğru (0 212 293 00 68) 09.30 Tamek Saatı 10.00 Dızı Eltıler10 30Es ra Özmen le Her Sabah 12.00 Haberler 12.30 Yerlı Fılm: Kınalı Yapıncak 14.00 Kadının Sesı 15.30 Dızı Evımız Olacak Mı? 17.00 Dızı Çocuk- lar Duymasın 19 00 Ana Haber Bultenı 20 05 Spor 20.15 Telekrıtık 21.45 Yabancı Fılm: Kardelen 23 15 Ekono- mı Kulısı 00.30 Gece Haberierı 01.00 Dızı Derya ıle De- nız 01.30 Dızı Merhamet (0 212 454 56 00) 10.00 Yenı YY Keşıflen 10.30 Yabancı Film: Ikı Paralık Çocuk 12.00 Haberler 12.15 Format 12.55 Doğanın Sırları _ 13.15 Sıesta 15.00 Haber 15.10 Madal- yonun ikı Yuzu 16.00 Çocuk Kuşağı 16 25 İftara Doğ- ru 17.00 Malı Çozum 18.00 Haberler 18.10 Dızı Ho- me And Away 18.35 Yenı YY Keşıflen 19.15 Gunun Konuğu 19.30 Dızı Paşa Baba Konağı 20.00 Ana Ha- ber 21.00 Spor 22.00 Akdenız Akşamları 22.30 Ozuy- le Sozuyle Ayselı Goksoy 23.30 Doğanın Sırları 01.15 Yabancı Fılm: tkı Paralık Çocuk (0 242 244 03 00) | ULUSAL KANAL 07.00 Seyır Defterı 08.45 Kur- tuluş Savaşı Gunluğu 09.00 Gunun Içınden 12 00 Satırba- şı 12.10 Konuşamadığımız Turkçe 13.00 Haberler 13.30 Bılım Ansıklopedısı 14.00 Gunun Içınden 18.00 Haberler 18.15 Arslan Başer Kafaoglu ıle Sohbet 19.00 Satırbaşı 19.05 Belgesel 19.30 Ana Haber Bul- tenı 21.00 Gunun Yorumu 21.30 Ufuklar 22.00 Satır- başı 23.00 Son Nokta (0 212 251 50 90) _ 10.05 BızBıze (Canlı) 11.05 Spor Ha- Wı ber 12.05 Pop Cafe (Canlı) 13.30 Ya- ^ u bancı Fılm: Billy Kid 14.00 Haber 15.00 Haber 15 05 Spor 15.10 On Aır 16.00 Haber 16.05 Belgesel Amerıcan Hunter 16.30 Iftarı Yaşar- ken 17.05 Spor 17.10 Soru Işaretı 18.00 Haber 18.05 Dunyada Bugun (Canlı) 18.30 Dızı Super Çocuk 19.00 Haber 20 00 Spor Haberierı 20.30 Ayrıntılar 21.00 Haber 21 05 Bursaspor Saatı 21.30 islam Dun- yası 22.00 3 Sayfa (Canlı) 22.30 Açık Goruş (Canlı) 23.00 Haber 23.05 Açık Goruş 24.00 Haber 00.05 Eko Polıtık 01.30 Soru Işaretı (0 224 331 70 00) r*=* 07.15 InsanınDeğerı 08.55 DınleBe- ££ nı 10.30 Batak 12.20 Dırılış 1 14.05 Clover Bend 15.40 Beyaz Şeytan 17.45 Sılahşor 19.30 D-Wıll&Grace 69 20.00 D-Frı ends 107 Uygunsuz Kız Kardeş 20.30 Yabancı Film: Tatlı Bela 22.45 Dınle Benı 00.25 Mengene 2 02.10 Sılahşor 04.00 Clover Bend (0 272 326 00 00) 10 18 Ekonomının Nabzı 10.28 Ankara Gundemı 11.00 Haber 11 30 Spor Super LıgdeBu Hafta 12.00 Haber 12.15 Spor 12.28 Vıtnn 13.00 Haber 13.23 Pazarlama Dunyası 14.00 Haber14.42 Spor 15.29 Odak Noktası 16.12 Ekonomının Nabzı 16.42 Dunyada Bugun 17.00 Ha- ber 17 23 Ekonomı Polıtık 18.00 Haber 18.15 Spor Bant 18.30 Ana Haber Bultenı 19.40 Spor Canlı Kay- dedılsın 19.52 Hava Durumu 20.00 Haber 20.14 Spor Bant 20.26 Odak Noktası 21.12 Spor 21.27 Ankara Gundemı22.27 Ekonomı Polıtık 23.00 Haber 23.21 Pazarlama Dunyası 24.00 Haber (0 212 326 00 00) 09.00 Vahşı Doğanın Ve- , tennerierı 09.55 Dunya Tu- ru 10.50 Mamutun Toprak- ar 11 45 Tarıhın Kayıp Hazınelerı 12.40 Fatıhler ve FetıhIer 13.35 Kutup- larda Soğuk Savaş 14.30 Brrtanya'nın Gızlı UFO Avcıları 15.30 Uçak Tutkusu 16.00 Gokyuzukolık 17.00 Evımız Do- ğada 19.00 Yenı Dunya da İslam 20.00 Kocaman Şeyler 21.00 Super Struk- turler 22.00 Formula Bır ın Gızlı Haya- tı 23.00 Özel Efekt Bılımı 24.00 Evımız Doğada (0 212 288 75 75) 10.00 Pıyasa Ekranı 10.45 Vadelı Işlemler 11.15 Ihale Anketı 11.45 Portfoy Yonetımı 12.00 Fınans Cafe 12.45 Reklametre 13.15 Şırket Analızı 14.00 Pıyasa Ekranı 14.45 Ankara Kulusı 15.15 Analız 15.30 Analıstler Soruyor 17.45 Gun- den Kalanlar 18.00 Dızı Chıcago Ho- pe 19.00 Dızı Mad About You 19.30 Dızı TwoGuys&AGırl20 00Dızı Al- ly Mc Beal 21.00 Yabancı Fılm: Dum- ped 23.00 Dızı NYPD 24.00 Yaban- cı Fılm: Sılent Love 02.00 Dızı Ally Mc Beal (0 212 330 01 01) Defne Sarısoy ile AKŞAM ABERLERİ 19:00 KAPAU KAPILAR ARDİNDA Emin Çoloşan - Yavuz Donat • Mustafa Balbay 5. KOL Osmanlı'da jurnol ve jurnalciler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog