Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

D A H A ÇOK KONUŞTUKÇA DAHA AZ ÖDEMELİ! 148 BiN TL Gıjnıç«»«*3«»ıfcsafr«sa(larSSMSle« sonra K a d e m e l İ C e l l %5» İNDİRİMÜ. TURKCELL Cumhuriyet79. V I L SAYI: 28174 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAIARJ- NADİR NADİ (7945-7997; AKP Genel Merkezi'nde Gül'ün sekreterliğini yapan Ayşe Yılmaz Başbakanlık'ta fiilen işbaşı yaptıTürban Başbakanlık'ta Avusturya'dahükümeti Halk Partisi # Gül'ün türbanlı sekreteri Ayşe Yılmaz, Başbakanlık'ta göreve başladı. Özel kalem müdür yardımcıhğının bulunduğu masada oturan Yılmaz, türbanını çıkarmazken, Gül'e yönelik ziyaretçi ve telefon trafiğini düzenliyor. Başbakanlık'ın ziyaretçi profili de değişti. Kara çarşaflı, türbanlı, "takkeli" ziyaretçileri arttı. EBRU TOKTAR ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in, "'Kamusal alanda başörtüsünü serbest bırakacak dü- zenlemelerin anayasayla bağdaşma- yacağı" uyansına karşın. AKP hüküme- ti, türbanı Başbakanlık'a kadar soktu. Başbakan Abdullah Gül, AKP Genel Merkezı'ndeki türbanlı sekreteri Ayşe Yılmaz'ı, fiilen Başbakanlık'ta göreve başlattı. Yılmaz'la ılgıli "resmi görev- lendirmenin" ıse henüz yapılmadığı öğrenıldi. Başbakanlık Özel Kalem Mü- dürlüğü'ne eski Dışışlen Bakanı Hik- met Çetin'in özel kalem müdürlüğünü yapan Hüseyin Avni Karslıoğlu'nu ge- tiren Başbakan Abdullah Gül, vıtnnın arkasına ıse AKP Genel Merkezı'ndeki yakın çalışma arkadaşlannı getırdi. Gül, henüz onay yazılan çıkmayan sekreter- lerinı fiili olarak Başbakanlık'ta çalış- maya başlattı. Onay yazılan ıçin hükü- metin güvenoyu almasının beklendiği MArkasıSa.8,Sü.3'te Özgürlükçü Parti"nin eski li- deri Haider istifa edecek. Irkçılar hezimete uğradı# AB üyesi birçok ülkede olduğu gibi Avusturya'da da ırkçı söylemler kullanan radikal parti gücünü yitirdi. Avusturya Cumhurbaşkanı Klestil'in parlamentoya giren dört parti lideriyle bugün ayn ayn yapacağı görüşmeden sonra seçimin gaîibi Halk Partisi liderine hükümeti kurma görevı vermesi bekleniyor. CHP DOKUNULMAZLIKLA SIKIŞTIRACAK Erdoğan inandırıcı değil • CHP Genel Başkanı Baykal, AKP lideri Erdoğan'ın "Bir yıldan önce dokunulmazlık değişmez" sözlerine sert tepki göstererek "Hemen getireceğine dair söz vermişken, bunu tutmayan bir insan, ' 1 yıl sonra yapacağım' deyince buna inanıhr mı?" diye konuştu. AKP'nin dokunulmazlığa ilışkin tavnnm kabul edilemeyeceğini belirten Baykal, CHP'nin bu konuda hazırlık yaparak gelecek günlerde kamuoyunun bilgisine sunacağını kaydetti. • 5. Sayfada YENÎ ANAYASA PROGRAMDA ÖRTÜLÜ AKP 'nin gizligündemi # Başbakan Gül'ün 'özgürlükçü, lcısa, açık ve anlaşılır' olarak ifade ettiği 'yeni • anayasa' konusunda programdaki örtülü ifadeler kaygıyla karşılanıyor. Kapsamlı __ anayasa değişikliğinin, "AB'ye uyum ^ ^ paketi" gerekçesiyle hazırlanan ilk düzenlemenin ardından somut olarak gündeme getirilmesi bekleniyor. Gül, programda tanımladığı ilk çerçevede İaiklik' sözcüğüne yer vermezken 'demokratik hukuk devleti anlayışını' vurgulamakla yetindi. • 8. Sayfada Halk Partisi lideri VVolfgang Schüssel hükümeti kuracak. VİYANA (Cumhu- riyet) - Avusturya'da yapılan erken genel se- çimlenn resmı sonuç- lannın açıklanmasın- dan sonra Cumhurbaş- kanı Thomas Kles- til'in sandıktan birinci parti olarak çıkan Halk Partisi (ÖVP) hderı VVolfgang Schüssel'e bugün "hükümeti kurma görevi verme- si" bekleniyor Içişleri Bakanı Ernst Strasser, Halk Partı- si'nin (ÖVT) oylann yüzde 42.2'sıni alarak birinci parti olduğunu, Sosyalıst Parti'nin (SPÖ) yüzde 36.9 ile ıkınci sırada, Özgür- lükçüler Partisı'nin (F- PÖ) yüzde 10.1 ile üçüncü sırada ve Yeşil- ler'ın yüzde 8.9 ile dör- düncü sırada yer aldı- ğınıbildirdı. Parlamen- todaki 183 sandalyenin 79'unuÖVP,69'unuF- PÖ ve 16'sını iseYeşil- ler aldı. Çeşitli partiler- den aday gösterilen toplam 12 Türk köken- lı adaydan parlamento- ya giren olmadı. Kesın sonuçlar, yurtdışında kullanılan oylann sayıl- masıyla 2 Aralık günü belirlenecek. SPÖ lide- ri Alfred Gusenbauer, "seçmenlerin kendi- lerine muhalefet göre- vi verdiğini" yineledi ve "parlamentoda güçlenmiş bir muha- lefet olarak görev yapmak istediklerini" söyledi. Yeşıller Partisi lideri Alexander Van UArkasıSa.8,Sü.4'te îngiltere, 12 Aralık'tan önce 'Kıbrıs Kuruluş Anlaşması'nm imzalanmasmda ısrarlı Türkiye'ye Kıbrıs baslosı arüyorîngiltere Kıbns Özel Temsilcisi Hannay, Annan belgesinde yer alan Kuruluş Anlaşmasrnın imzalanmasının önemli bir adım olacağını kaydetti. Türkiye ise zaman baskısı yapılmamasını, belgenin müzakere edilebilir olduğunu, ancak son karann KKTC lideri Denktaş tarafından verileceğini aktardı. Dönem başkanı Danimarka ve îngiltere dışişleri bakanlannın da gelecek hafta Ankara'yı ziyaret edebilecekleri öğrenildi. • u. Sayfada 'KIBRIS AB İLE BAĞLANTILIDEĞIU Portekiz'de a değiştirdi # AKP lideri Erdoğan"Ia görüşen Portekiz Başbakanı Barroso, AB'nin Türkiye konusunda artık bir ka- raralması gerektiğini söyledi. îngiltere Başbakanı Blair'e, "\B, AGSP ve Kıbns" konu- lannı paket olarak ele alınma- s:nı öneren ve bu 3 konunun btrbiriyle ilintili olduğunu sıvunan Erdoğan, dün yeni- den söylem değiştirdi. Erdo- ğan Lizbon'da, Kıbns konu- sanun Türkıye'nin AB süre- c yle ilişkilendinlmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Korkarım böyle olursa sjrun bütünüyle çözüm- sizlüğe gider" dedi. AYHAN ŞİMŞEK'in baberi • 6. Sayfada EVCİL'ÎN K3RUMALAR1YLA BAŞI DERTTE • 3. Savfada KIWET DEVRİMİ'NİN YILDÖNÜMÜ • 3. Sayfada KADIN ŞlDDET KISIC^CINDA • 7. Sayfada SAĞLIKTAYENİ DÖNEM • 13. Savfada Üclü paket AKP'nin önerisi yeni değil • AKP lideri Tayyip Erdoğan"ın gündeme getirdiği "AB müzakereleri, Kıbns ve AGSP"yi kapsayan paket önerisinin Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na aıt gizli bir belgede Yunan makamlannca yaklaşık 5 ay önce dönemin Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz'a sunulduğu ortaya çıktı. Ancak Yılmaz 'm öneriyi kabul etmediği ileri sürüldü. • 11. Sayfada GUNCEL CUAEYT ARCA\XREK Tehlikeli Yollar RTE dokunulmazlıkları kaldırmayı ya da daraltma- yı ";7/cö/ry///ç/'nde"düşünmediklenni açıklarken öne sürduğü gerekçe ılgınç. Kasımpaşa'nın vefası, sakat mantıkla özdeşleşın- ce garip bir sonuç ortaya çıkıyor. Hazrete göre, "Yargı süreci devam eden ınsanlar için kalkıp da bunlan suçluymuş gıbi nıtelemek çir- kin birşey". Bu nedenle elbette dokunulmazlık kalk- MArkasıSa.8,Sü. l'de Avrupa'da grev dalgası ttalya'da Fiat çalışanlannın yaklaşık iki aydır devam eden mücadelele- rinden ve îngiltere'de itfaiye çalışanlannın dört gündür ısrarla sürdürdü- ğü grevden sonra bu kez de Fransa'da kamyon şoförleri ücret artışı tale- biyle yol kapatma eylemlerine başladılar. Diğer sektörlerin de destek ver- diği grevler.Avrupa'nın büyük ekonomilerini çembere almış durumda.Te- laşa kapılan hükümetler, çalışanların büyük desteğini arkasına alan sen- dikalarla uzlaşma yolları arıyor. (Fotoğraf: REUTERS) • 8. Sayfada Gül: Düzelteceğiz AP'ye Zana sözü # Başbakan Gül'le görüşen Türkiye-AP Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Lajendik, Kopenhag'da Türkiye'ye "tarih ıçin tanh" verilebıleceğini söyledi. Gül'ün de cezaevınde bulunan Leyla Zana ve DEP'lilerin durumunun düzeltileceğine ilişkin söz verdiği belirtildi. I 6. Sayfada Denetçiler Irak'ta Saha çalışması • BM Silah Denetçileri Komisyonu ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na bağlı 18 kişiden oluşan uzman ekip, saha çalışmalanna yann başlıyor. Iraklılann ıstemediği ve Bağdat'ta çeşitli zorluklarla karşılaşmalan beklenen denetçılere, geçmış deneyımlerden yararlanılarak öğütler veriliyor. • 10. Sayfada Türkmenbaşı'na suikast girişimi AŞKABAT (AA) -Türkmenıstan Dev- let Başkanı Saparmurat Türkmenba- şı'nın konvoyuna dün sabah bir kamyon- dan yan otomatık silahlarla ateş açıldı. Türkmenbaşı, saldından yara almadan kurtulurken. 1 koruma görevlisi yaralan- dı. Türkmenbaşı suikastçılann bazılannın tutuklandığını kaydetti. Devlet Başkanı, suikast girişiminden eski Dışişlen Baka- nı Boris Şıhmuradov, eski Büyükelçi Muhammet Hanamov'u sorumlu tutttu. Beşiktaş D.Kiev'e hazır •Beşiktaş, perşembe r günü Dinamo Kiev'le oynayacağı UEFA I Kupası 3. tur ilk maçının ' hazırlıklanna hız verdi. Sakatlıkları bulunan rutbolculardan Sergen'in hızla iyileştıği bildirilirken Ahmet'in tstanbul'daki ilk 90 dakikada forma gıyemeyeceğı açıklandı. Cezası biten Tümer ise kadroya alındı. I Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kayıt Dışı Program! AKP hükümetinin programı bugün Meclis'te gö- rüşülüyor. Başbakan yetkisinı kullananlargibı, hükü- met programı niyetıne kamuoyuna sunulan metin- lerin sayısı da bırden fazla. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Acıl Eylem Planı ile Başbakan Abdullah Gül'ün geçen cumartesi günü Meclis'te okuduğu hükümet programıntn üst üste konması zor görünü- MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog