Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

E3AHA COK KONUŞTUKÇA B5AHA A2 ÖDEMELİ! -149 BİN TL - -*ı r;r*de a'ıan ksa mrsajlar 5 SMStff c50 İNDİRIMLI. KademeliCell TURKCELL Cumhuriyet BtzBUeCell'li Hazır Kartlılar Içln. vjansı Aynntilı bllgl Içln: en HAZIR KART 7-S. YIL SAYI: 28172 / 500.000 TL KURUCUSU; Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 24 KASIM 2002 PAZAR Güvenoyu beklenmeden Başbakanlık ve îçişleri Bakanlığı'nda atamalar yapıldı ' Jet' kadrolaşmaDamşman enflasyonu Hükümetin ilk atamaları gorevi devraldığı 18 Kasım'dan bir gün sonra Başbakanlık Müsteşarlığı'nda gerçekleştırildi. İçişleri Bakanlığı'nda da genel sekreter ve teftiş kuruluna atamalar yapıldı. Bakanlar, özel kalem müdürlenni göreve geldikleri gün değiştırirken bakanlıktaki odalar da daruşmanlarla doldu. EBRU TOKTAR ANKARA - AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, hükümet kurulmadan bürok- ratlara "gözdağı" vermesinin ardmdan, Abdullah Gül başbakanlığındaki 58. hü- kümet güvenoyu sürecini bile beklemeden. hızlı bir kadrolaşma harekâtı başlattı. Baş- bakanhk'ta müsteşar ve müsteşar yardım- cılıklanna yapılan atamalardan sonra içiş- leri Bakanlığı'nda da genel sekreter ve tef- tiş kuruluna "jet atamalar" yapıldı. 58. hükümet görevi devraldığı 18 Ka- sım'dan ıtibaren hızla kadrolaşma çalışma- lannı başlattı. Bakanlar, özel kalem mü- dürlenni göreve geldikleri gün değiştirir- ken bakanlıktaki odalar da danışmanlarla doldu. Hemen hemen tüm bakanlar, 5-6 da- nışmanla bakanhklara yerleşmeye başladı. ANAP kökenli bakanlar, daha önce be- raber çalıştıklan özel kalem müdürlerini, AKP'li bakanlann büyük bölümü de özel kalem müdürlüğünde erkekleri tercih etti. Hükümetin ilk üçlü kararname niteliğin- deki ataması ise 19 Kasım'da Başbakanlık Müsteşarhğı'nda gerçekleştirildi. Müste- şar Füsun Koroğlu görevinden ahnarak yerine Başbakanlık'a İstemihan Talay'ın MArkası Sa. 8, Sü. 3 'de NATO doruğu Şartlı tarih çıktı# KopenhagZirvesi'nden önceki son büyük ulusla- rarası toplantı olan NATO doruğunda tüm dikkatler Türkiye'nin üzerindeydi. Cumhurbaşkanı Sezer'in temaslan ve AB liderleri- nin önemlı açıklamaları, Kopenhag Zirvesi'nden Türkiye için şartlı tarih çıkma olasılığının güçlen- diğini gösteriyor. SERKAN DEMİRTAŞ'ın haberi 111. Sayfada Hook'un ölümü Ambulans kampa giremedi # BM Filistinlilere Yar- dım Kuruluşu Cenin Kam- pı Rehabilitasyon Projesi Yöneticısi lain Hook'u vu- ran kurşunun Israil tarafın- dan geldiğini bildirdi. Ho- ok'un hastaneye kaldınl- ması için istenen cankurta- rana Israil askerlerinin gi- riş izni vermediği vurgu- landı. BM olayı kınarken ABD, Israil'in Batı Şe- ria'dan bir an önce çıkma- sını istedi. • 11. Sayfada Avusturya 'da seçim Türkiyeli oylarsola # Bugün erken seçimlere gıdecek olan Avustur- ya'da. milletvekili adayı olan 10 Türkiye kökenli vatandaşın 7'si Sosyal De- mokrat Parti'den, 2'si ise Yeşiller'den seçimlere giri- yor. Avusturya'nın "en büyük yabancı grubu" ye- nıdönemde, sağcı iktidar deneminde kaybettiği hak- lan geri almayı bekliyor. GÜLŞAH KARADAĞ'ın haberi • 11. Sayfada Cihangir'in 64 sayfalık hükümet programında, İaiklik' tek cümleyle geçiştirildi ! OITcl V6F1 RCUİV6 Türbana yeşil ışıkİmam hatlplere kolaylık 58 hükümetin programında üniversite smavımn imam hatip hselerinin önünü açacak biçimde yeniden düzenlenmesi öngörüldü. Programdaki "Üniversiteler, yasaklann ve sınırlamalann olmadığı özgür bir foruma dönüştürülecektir" ifadesiyle de türbana yeşil ışık yakıldı. Genel lfadeler kullanıldı Anayasa değışikliğıyle ilgıli genel ifadelerin kullanıldığı programda, dokunulmazlık ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başbakanlık yolunu açacak düzenlemelere ilişkin doğrudan ifadelerden kaçınıldı. • 4. Sayfada Belcika modeli cıkartıldı Arap dünyasına özel önem # Programda "önyargılardan ve saplantılardan annmış yeni bir dış politika" izleneceği vurgulandı. Hükümetin, Arap ülkeleriyle işbirliğinin arttınlması ve Islam Konferansı Örgütü'nün daha saygın bir yer edinebilmesi için çalışacağı belırtildı. • 5. Sayfada Sezer, öğretmenlerinCumhuriyet'e bağlı aydın Aı/^aAiaryetiştirdiğini söyledi Çağdaşİaşmanın öncüleri dansının übüyüsü Moskova'da düzenlenen Serbest Buz Pateni Rusya Grand Prix'sinde Rus Irina Slutskaya performansıyla dikkat çekiyor. Grand prix'de Amerika, Kanada, Almanya, Fransa, Japonya ve Rusya'dan katılan toplam 6 kulüp mücadele ediyor. Bugün sona erecek yarışmalarda bayanlarda iki altın madalya sahibi Amerikalı Sasha Cohen grand prix finalisti olurken erkeklerde Matt Savoie bu sezonki ikinci ve son yarışında bronz madalya için mücadele ediyor. Savoie geçen yıl yapılan grand prix finalini beşinci sırada tamamlamıştı. (Fotoğraf: REUTERS) # Cumhurbaşkanı Sezer 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayımla- dığı mesajda, öğretmen- lerin her şeyin en iyisini hak ettiğine inandıklannı belirtti. Sezer "Öğret- menlerimiz, Cumhuri- yet'in kuruluşuyla birlik- te gerçekleştirilen atılım- larda hep ön sıralarda yer ahnış, Cumhuriyet'e ve değerlerine yürekten bağ- lı aydın kuşaklar yetişti- rerek çağdaşlaşma sü- recine katkıda bulunmuş- tur" dedi. • 7. Sayfada Millet Mektepleri Bilen bilmeyene öğretti # Türk aydınlanmasmın öncülerinden Hasan Âli Yücel'in kızı Canan Yü- cel, Latin alfabesini öğ- retmek için kurulan Mil- let Mektepleri'ne her yaştan yurttaşuı devam etriğini vurgulayarak "o günlerde herkesin birbiri- nin hem öğrencisi hem de öğretmeni" olduğunu belirtti.• 7. Sayfada lxahve, her seferınde başka renk ve biçim alan prızmalar gibi, bir çekim merkezi oluşturuyor. Sabah sakinleri, görmüş geçirmiş kadınlar.. Akşamları ise koituk altlarında günlük gazeteleri ve yıllanmış yenilgileriyle eski devrimciler geliyor. Sokağa taşan masaların tam göbeğınde ise arkadaki caminin musalla taşı duruyor. Bugün Cumhuriyet'te birlikte... Hong Kong kültürel kimliğini arıyor Dir ay süren ve 1 5 kadar temsil/konserin yer aldığı festivalde Hong Kong Dans Topluluğu'nun sunduğu Mahler'in Toprağın Türküsü', uyumun, mükemmelliğın, duyarlılığın egemen olduğu bir şölen,eşsiz bir dans tiyatrosuydu. Koreograf veyönetmen Chıang Chin, yapıtısahnelerken yaşamdan ölüme uzanan çizgıyidoruk noktalarını vurgulayarak ele alıyordu. Zeynep ORAL'ın röportajı 14. Sayfada... <ış ortasında gelen İ bahar misafiri Ueniz Koydum Adını albümü, Metin ve Kemal Kahraman kardeşlerin sonraki çalışmalarınm habercisi gibiydi. AAunzur'un Erzincan'a bakan yamaçlarındaki Göbürge Köyü'nden Ali Baba'dan dinlediklerı" Gulezar" türküsüne sözler yazıp yeniden yorumladılar HaticeTUNCER'in röportajı 9. Sayfada. UCUZ ELEKTRİK HAYAL • 13. Savfada ÜRÜNLER DEĞIL MARKALAR ALINIYOR • 7İ. Savfada S;NDlKA KAVGASrNfDA 4 TUTUKLAMA • 8. Sayfada SUNAYAKIN'A ŞttR ÖDÜLÜ 8. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Pusulayı Şaşırdı Şaşırtıcı söylemler ve şaşırtıcı olmayan olaylar... AKP iktidara geldiğinden beri güncel yaşantımızın özeti. Söylemlerın kaynağı; bir ayda mı, üç ayda mı, yok- sa şıpın işi başbakanlık koltuğuna oturacağı bellı ol- mayan, ama kestirme yoldan başbakanlığı "karde- şim" dediği "mevcut" Başbakan Abdullah Gül'den almaya can atan RTE. MArkasıSa. 8,Sü. l'de Bankaların araç pazarı 1 TMSF'ye ait Toyota, BMW ve Volvo markalanndan oluşan 69 araç bugün açık arttırma ıle satışa sunuluyor. Doğuş Oto Değerlendirme AŞ'nin Gebze tesislerinde yapılacak açık arttrrmada satışa sunulacak arabalann fiyatları 8 ile 56 mılyar lira arasında değışiyor. MArka Sayfada F. Bahçe ve Beşiktaş galip # Süper Birinci Futbol Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen taîamlardan Beşiktaş ve Fenerbahçe haftayı kayıpsız kapadı. Siyah-Beyazlılar, Inönü Stadı'nda Adanaspor'u 3-0 yenerken San-Lacivertlıler de Körfez deplasmanında Kocaelispor'u 2-1'le geçerek 3 puana ulaştılar. • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Aydın Olmak Yetmez Aydınlatan Olmalı! Bugün Öğretmenler Günü... Ne zaman ögrenmek, öğretmek, aydınlatmak gibi kavramların içindetepin- meye çalışsam, ilk Rousseau'nun sözünü anımsa- rım: "Toplumu aydınlatmak, yönetmekten zordur. Arkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog