Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p I a r ı U)ZANLAR YAZARLAR KİTAPLAR Adnan Binyazar i Çag Pazarlîma A_Ş Tüıkocagı Cad \ o 39 41 ; 4 * _ kjtâpitillübû ıJi'MKJ^akgu-lsanbalTel (212)5140196 Cumhuriyet f j f Cumhuriyet CaS PaariamaA.Ş T&koc# Cai No 39'41 l ^ . kitap kulübû 1343341Cagaloghı-taanbulTd (212)5140196 79. YIL SAYI: 28170 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ <1924-1945) BAŞYAZAR1: NADİR NADİ11945-1991) 22 KASIM 2002 CUMA /Vbdülkadir Aksu ve bazı AKP'lilerin otel lobisinde nanıaz kılmaları ile Annç'ın eşinin türbanıyla protokolde yer alması tepkilere neden oldu. (Fotoğrafiar: KEREM GEZER) Baykal: Daha dün bir, bugün iki. Bundan sonra nelerle karşılaşacağız bilemiyorumIbadette gösteriş olmazÖNCELÎKLI KONU TÜRBAN Tartışma erken başladı # AKP yöneticilennin 3 Kasım seçimlerinden sonra '"türbanın öncelikli sorunlan olmadığf' yönündeki açıklamalan. TBMM Başkanı Bülent Annç'ın sözleri ve tavnyla çelişti. Önceki gün de Cumhurbaşkanı Sezer'i uğurlamaya türbanlı eşiyle birlikte gelen Annç'ın davranışlan AKP yönetiminin gerçek yüzünü ortaya çıkardı. • 19. Sayfada ARINÇ GELENEKLERE UYMADI Uç gunlugune Köşk'e yerleşti # Cumhurbaşkanı Sezer'e vekâlet eden TBMM Başkanı Annç, Cumhurbaşkanı'nın kısa süreli yurtdışı ziyaretlerinde geleneklere u>Tnayan bir tutum sergileyerek ilk kabulünü Köşk'te gerçekleştirdi. Türban eleştirilerini yanıtlayan Bülent Annç "Cumhurbaşkanımıza nezaketsizlik etmemek için eşimle gittım" görüşünü savundu. • 19. Sayfada I İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ile AKP'li bazı milletvekillerinin Hilton Oteli'nin lobisinde kıldıklan namaz 'gösteriş' olarak nitelenirken CHP lideri Baykal, ibadetin meydan okuma haline dönüşmemesi gerektiğini söyledi. Baykal, iktidara 'sorumluluk hissederek kendisine çekidüzen vermesi' çağrısında bulundu. > Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı ve CDP Genel Başkanı Özden, TBMM Başkanı Annç'ın, Cumhurbaşkanı'nı türbanlı eşiyle birlikte uğurlamasını "Değiştiği söylenen insanlann içlerinde taşıdıklan kini, inadı ve kendi ideolojilerini egemen kılma çabaları yavaş yavaş su yüzüne çıkmaktadır" diye değerlendirdi. • 19. Sayfada Erdoğan'a dışandan başbakanlık yolunu açan 109. madde 1 ay içinde değiştirilecek Ek hedef anayasaDemokrasiye darbe AKP îıden Tayyıp Erdoğan. Abdullah Gül'ün başbakanlığında kurulan ve henüz güvenoyu bile almayan 58. hükümete 1 aylık ömür biçti. TBMM Başkanlığı oylamasıyla rahatlayan Erdoğan, "hemen başbakanlık" ıstiyor. AKP kurmaylannın, Cumhurbaşkanı Sezer ve muhalefetten gelen tepkıler üzenne "parlamenter rejımin kalbı" olarak nitelendirılen 109. madde değişiklığinın "öncelikleri olmadığı" açıklamasına karşuı Erdoğan, dün 109. maddeyi değiştirmekte kararlı olduklannı belirtti. Erdoğan milletvekilı olmadan başbakan olmayı planlıyor. I 6. Sayfada MTTB'liler iktidarda • Başbakan Gül, Mıllı Türk Talebe Birliği (MTTB) İstanbul İcra Konseyi Başkanı'ydı. Devlet Bakanı Ali Babacan, MTTB'nin desteğıyle 1968'de ünıversitede ılk türban eylemini gerçekleştıren Hatice Babacan'ın kuzeni. De\ let Bakanı Beşır Atalay. Hatice Babacan'ın türban eylemini destekleme bildirisine ımza atan dönemın MTTB ile bağlantılı Ankara Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti Başkanı'ydı. • 4. Sayfada NewYork'ta savaş karşıtı gösteri ABD'nin Irak'a yönelik olası saldırısına karşı çıkanların protestoları dünyanın birçok köşe- sinde devam ederken ABD'nin New York ken- ti önceki gün yeni bir gösteriye sahne oldu. Sa- vaş karşıtı "Bizim Adımıza Değil" adlı bir ku- ruluşun "Tüm kent halkı sokaklara" çağrısıy- la düzenlediği protesto eylemine çok sayıda Ne>\ Yorklunun yanı sıra New York İ niversite- si öğrencileri de katıldı. Kentin VVashington Meydanı adb parkında toplanan göstericiler, Bush'un Irak planlarına kaşı çıkarken savaş karşıtı sloganlar attılar. Protestocular "Irak'- ta savaşa hayır. Hepimiz aynı kanı taşıyoruz" yazan pankartlar taşıdılar. (Fotograf: AP) Güzellikyarışması ülkeyi karıştırdı: 50'denfazla ölü Nijerya 'da dinci ayaklanma 4 kilise yaklldl Nijerya'da, 7 Aralık ta düzenlenecek Dünya Güzellık Yanşması öncesi bir gazetede "'Hz. Muhammed yaşasaydı yanşmaya katılan güzellerden binnı eş olarak seçerdi" yönündeki makale Müslümanlan ayaklandırdı. Ülkenın kuzeyindeki Kaduna kentinde. iki gündür süren olaylarda 50'den fazla kışi yaşamını yitirirken yüzlerce kışi de yaralandı. 4 kilise yakıldı. Kaduna'da Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasında 2000 yılında meydana gelen olaylarda da 2 binden fazla kışi yaşamını yıtırmiştı. • 8. Sayfada 7 ülkenin üyeliği kabul edildi NATO yeniden şekilleniyor• NATO Konseyi, eski Varşova Paktı üyelennden Bulgaristan, Romanya, Litvanya, Letonya, Estonya, Slovenya ve Slovakya'nın ittıfaka katılmasmı öngören karannı dün aldı. Böylece NATO, ağırlık merkezuıı doğuya kaydıran 26 ülkeli bir güvenlik kuruluşu haline geldı. • 11. Sayfada Sezer AB'den açık tarih istedl NATO zirvesi için Prag'da bulunan Cumhurbaşkanı Sezer, AB'nin önde gelen ülkelerinin lıderleriyle yaptıgı görüşmelerde Erdoğan'ın aksıne '•Türkiye'nin açık tarihten başka bir formülden tatmın olmayacağını" kaydetti. AB liderleri ise Kıbns ve AGSP konusundaki gelişmelerin, Kopenhag Doruğu'nda Türkiye'nin yaranna sonuçlar getıreceğinı kaydettiler. • 11. Sayfada TÜrkİye'den ACSP jesti AB'nın bir türlü yaşama geçiremedığı AGSP sorununa yapıcı bir yaklaşım getınlerek olası bir çözüm için zemin yaratıldı. Türkıye, NATO-AB ortak askeri tatbikatının yapılmaması yönündeki çekincesini kaldırdı. • //. Sayfada 'Kıbrıs belgesi kabul edilemez' RaufDenktaş restiçekti # "Annan belgesim zemin olarak kabul ettik dıyemeyiz'" diyen KKTC lideri, AKP'ye de mesaj yolladı AKP'ye alınmış mılli kararlar olduğunu anımsatan Denktaş "Bunlar, Türkiyede yeni bir hükümet geldi diye sıl baştan mı yapılacak" diye sordu. Kıbns Türkü'ne seslenen Denktaş "Toprağına sahıp çık" dedı. Annan belgesinde, Kıbns Türkü'nün egemenliğinin yer almadığını sa\'unan Denktaş, bellı oranda Rum'un Kuzey Kıbns'a yerleştırilmesı durumunda, ileride Kıbns Türkü'nün yok olabileceği uyansında bulundu. REŞAT AKAR'ın haberi • 10. Sayfada BAKANLARTN GÖREV DAĞILIMI YAPILDI M 5. Sayfada ACIYIN BU ÇOCUKLAR.A M 3. Sayfada SİZDE DİKİZLENENLERDEN MlSıNJZ? M 14. Savfada GÜNCEL CUNE1T ARCAYUREK Şok İşler' Başbakan Gül, "AB'yişokedecekışler" yapacak- larını söyledi. Oysa, bu sözun söylendığı saatlerde AKP ıktıdarı ıçerıyı ve dışanyı "şok edecek işlere" çoktaaan başlamıştı. Uç günlüğüne Cumhurbaşkanı Vekili Bülent Annç. türbanlı eşiyle Cumhurbaşkanı Sezer'i uğur- lamaya geldı. Devlet başı turbanlaştı! MArkasıSa.l9,Sü. l'de Laboratuvarda tek hücreli yeni organizma üretilecek Insan zekâsımıı son ürünü GUNDEM Dış Haberler Ser\isi - ABD'nin önde gelen bilim adamlan, laboratuvar ortamm- da yeni bir yaşam formu yaratmayı planlı- yorlar. ABD Enerjı Bakanlığı'nın 3 mih/on dolar yardım sağlayacağı proje şimdiden etik ve güvenlik tartışması başlattı. Washington Post gazetesı, ınsan gen ha- ritasının çıkanlmasına öncülük eden Cra- ig Venter ile 1978 yılında psıkolojı ve tıp alanında Nobel ödülü alan çalışma arkada- şı Hamilton Smith'ın, araştırma kapsa- mında yaşam için gereken asgan genle kıs- men ınsan yapımı, tek hücreli yeni bir or- ganizma yaratmayı umduklannı yazdı. De- neyin başanlı olması halinde mikroskobık organizma, beslenerek yeni bir hücre nüfu- su yaratmak için bölünmeye başlayacak Smıth ve Venter. laboratuvarda çoğalacak UArkasıSa.l9,Sü. l'de MUSTAFA BALBAY Dokunulmazlıklar Kalktı! Evet, başlığı yanlış okumadınız... Başbakandan sorumlu Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderlığinde, devlet yapısının, toplumsal dokunun butun değerlerıne dokunulmaya başlandığını görü- yoruz. Bu dokunmaların olumsuzluklan gidermeye yöne- lik değıl. yaraysa kanatmaya, ışleyen bir çarksa boz- maya yönelik olduğu dıkkatı çekiyor. MArkasıSa.l9,Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog