Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyei k ı ' a p a r ı OZANLAR YAZARLAR KİTAPLAR Adnan Binyazar Qjmhurw«f Pazarimı \ Ş "ûnflca|: Cad No 39 41 ^ titap luılıbü >U4)Cagılûglu-UonWTsi (212)5140!96 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı EBÎYATÇIYIM hun 7 0 . Y1L SAr": 28169 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ '1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) AKP iktidanyla REFAHYOL dönemi görüntüleri yeniden yaşanmaya başlandı Hilton'datoplunamazRakanAksu ön safta îçişleri Bakam Aksu ve AKP'li milletvekilleri Hilton Oteli'nde oruçlannı açtıktan sonra lobide namaz kıldılar. Namaz kılmak için aynlmış bir oda bulunmasına karşın Aksu ve beraberindekilerin lobi ;zeminine serilen örtüler üzerinde namazlannı kılmalan dikkat çekti. Erbakan dayapmışti REFAHYOL döneminde de Başbakan Erbakan'ın başlannda imamlık yaptığı kabine üyeleri ve milletvekilleri, iftarlardan sonra ote 1lerde namaz kılıyorlardı. AKP lideri Erdoğan'ın o dönemde, Erbakan'a imamlık yaparak kıldırdığı namaz da geniş yankı bulmuştu. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - îçişleri Ba- İcanı Abdülkadir Aksu ve bazı AKP'li milletvekilleri, dün Hilton Oteli'nde ıftar- lannı açtıktan sonra "na- maz kılmak için ayrılmış bir oda olmasına karşın" lobide namaz küdılar. AKF'lilerin bu tavn "göv- de gösterisi" olarak yo- rumlanırken REFAHYOL döneminde \ecmettin Er- bakan'ın otellerde imamlı- ğını yaptığı toplu namazla- n anımsattı. Türkiye Genç Işadamlan Demeğı (TÜGİAD) Anka- ra Şubesi'nce dün akşam Hilton Oteli'nde verilen ıf- tar yemeğine îçişleri Baka- nı Aksu ve Devlet Bakanı KürşatTüzmen, CHP Ge- nel Sekreter Yardımcısı Si- nan Yerlikaya ve CHP An- kara Milletvekili Bayram MArkası Sa. 8, Sü. 3'te tçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ve AKP tstanbul Millervekili Mustafa Baş, oruçlannı açtıktan sonra yemek yedikleri sa- londan çıkarak salonun tam karşısına kurulmuş olan paravanın arkasında namaz kıldılar. (Fotoğraf: KEREM GEZER) Bush la zirve Sezer'e Irakiçin güvence # NATO doruğu için Prag'da bulunan Bush ve Sezer bir araya geldi. ABD vönetimınin tam kadro ka- tıldığı toplantıda Sezer. Kıbns'ta zaman baskısı ya- pılmaması mesajını ^erdi. ABD Başkanı Bush, Irak ın toprak bütünlüğü ve siyasi egemenlığın korun- masının kendılen açısından da temel ilke olduğunu be- lirterek Türkıye'nin kaygı- lannı aidermeye çalıştı. SERKA\ DEMİRTAŞ'ın haberi • //. Sayfada Yargıtay Işkence ÜLsaıılık suçu # Yargıtay Ceza Genel Kunılu, sanığa suçunu söyletmek için işkence yaptıklan ıleri sürülen 2 poli< için verdiği kararda işkercenin "insanlık suçu" olduiunu belirtti. Kararda "Deookratık bir hukuk devknnde, delil elde et- mek çin insan haklan ıh- laller.ni meşrulaştıncı ve hukua aykın davranma- nın bJ mazereti olamaz" deniiü. • 7. Sayfada TBMM Başkanı Arınç, Cumhurbaşkanı Sezer'i uğurlamaya türbanlı eşiyle birlikte geldi Protokoldetürban» "Bazı kesimlerin inadına" TBMM Başkanı olan Annç, NATO toplantısma katılmak için Prag'a giden Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i türbanlı eşiyle birlikte uğurlayarak gövde gösterisi yaptı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Başkanlığı'na önceki gün seçılen Bülent Annç, başkanlığının ikincı gü- nünde Cumhurbaşkanı vekili oldu. "Ba- zı kesimlerin inadına" TBMM Başkan- lığı'na aday olduğunu söyleyen ve bu gö- reve seçilen Annç, dün NATO toplantı- sına katılmak üzere Çek Cumhunyeti'ne gıden Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e vekâlet görevıni de üstlendı. Arınç'ın Sezer'i uğurlama törenine tür- banlı eşiyle gitmesi dikkat çekti. Prag'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanlan Toplantısı'na katıl- mak üzere dün Çek Curnhuriyeti'ne gı- den Cumhurbaşkanı Sezer'e, TBMM Başkanı sıfatıyla Arınç vekâlet edıyor. Sezer, yann akşam Türkiye'ye dönecek. Cumhurbaşkanı Sezer, eşiyle birlıkte Çek Cumhunyeti'ne gittiği için protokol gereği uğurlama töreni de eşli gerçekleş- tirildi. TBMM Başkanı Bülent Annç, Esenboğa Havaalanfdakı uğurlama töre- nine türbanlı eşi MünevverAnnç ile gel- di. Seçilmeden önce "Bazı çevrelerin inadına TBMM Başkanlığı'na aday ol- dum" diyen Annç ve eşi, havaalanına gelişlerinde burada bulunan Cumhurbaş- kanlığı Genel Sekreteri Kemal Nehro- zoğlu ve eşi, Ankara Valisi Yahya Gür ve diğer yetkililerce karşılandılar. Annç ve eşi, kendılerini karşılayanlan tek tek ellerini sıkarak selamladılar. Se- zer ve eşi de, havaalanına gelişlennde MArkası Sa. 8, Sü. 3 'te Bülent Annç'ın uğurlama törenine türbanlı eşi Münevver Annç'la birlikte katılması, bundan sonra- ki resmi törenlerde de benzer görüntüler yaşanacağının işarerini verdi. (Fotoğraf: KEREM GEZER) TÜRBAN SORUNU KALMAYACAK Bakan Âydın meydan okudu # Hükümet kurulana kadar konuya temkinli yaklaşan AKP, gerçek yüzünü göstermeye başladı. AKP'nin ilahiyatçı bakanı Mehmet Aydın, türbanın "küresel bir sorun olduğunu" öne sürdü. Aydın, "İnşallah türban sorunu kalkacak. Kaldıracağız demiyorum, kalkacak diyorum" sözleriyle meydan okudu. # Aydın, "Bu sorun bir kadronunmuş gibi algılanıyor, oysaki bu sorunu herkesin sahiplenmesi lazım. Küreselleşmiş bir soruna, küresel bir yaklaşım gerekiyor. Bu konuda sadece siyasi partilerden değil. sivil toplum örgütlerinden ve basmdan da destek almamız lazım" görüşünü savundu. • 4. Sayfada Türk diplbnmsisinde gelenekleryerle bir Dış politikada 'tüccar' dönemi AB'ye yönelik, bir gün önce "Tarih için tarih müzakere zemini kabul edilemez" diyen Erdoğan, dün gazetecilere "tarih için tarih verilmesinin kabul edilebileceğini" söyleyerek Türk tezlerine aykın söylemlerini sürdürdü. 1 Diplomasiyi 'tüccarlüda' özdeşleştıren Erdogan, bu kez de geleneksel Türkiye politikasmın aksine Tony Blair'e AGSP, AB ve Kıbns konusunda paket çözüm önerdi. Erdoğan'ın önerisınin Türkiye'yi sıkıntıya sokacağına dikkat çekildi. Erdogan seçimler öncesinde Talabani'yle görüşmesınde Kuzey Irak'tan "Kürdistan" diye söz ermişti. Kıbns'ta Belçika modeli öneren AKP lideri, Yunanistan'da Simitis'le görüşmesüıe de Türk diplomatlannı almamıştı. BÜLENT SARIOĞLL 'nun haberi • 6. Sayfada • BAŞBAKAN ABDULLAH GÜL'ÜN HABERl YOK • 6. Sayfada Özel statü önerisine ret Avrupa tarih önermedi # Alman Hıristiyan Demokrat Elmar Brok tarafından hazırlanan ve dün onaylanan raporda Türkiye'ye tanh önerilmezken tarih için "Kıbns sonınunun çözümü, etnik ve dinsel azınhklann korunması, smır sorunlannın çözümü" önceliklen öne sürüldü. AYHAN ŞtMŞEK STRASBOURG - Avrupa Parlamen- tosu (AP), Hıristiyan Demokratlar'ın Türkiye'ye üyelik yerine özet ortaklık öneren önerisini reddetti. AP Liberal De- mokrat Grup Başkanı Graham YV'atson ise Türkiye'nin üyelik sürecini savunur- ken Türkiye'nin atacağı yeni adımlar sonrasuıda Kopenhag'da en kötü olası- lıkla "müzakere tarihi için tarih" ala- cağını söyledı. AP'nin yıl sonunda AB'nin yeni üye- lerinin belirleneceği Kopenhag Zirvesi için hazırladığı genişleme raporu dün oylanarak onaylandı. Hıristiyan Demok- ratlar'ın rapora son anda eklemek iste- dikleri Türkiye'ye üyelik yerine özel sta- tü öngören öneri oyçokluğuyla reddedil- di. Alman Hıristiyan Demokrat Elmar Brok'un Almanya'da çeşitli eyaletlerde yapılacak seçim öncesinde getirdiği öne- ri liberal demokratlar, sosyalistler veYe- şiller'in oylanyla reddedildi. AB'nin genişleme raporunda Türki- ye'ye özel statü önerisine yer verilmez- ken raporun Kıbns ve Türkiye bölümle- rinde Ankara'yı rahatsız edecek ifadeler yer aldı. Türkiye'de gerçekleştirilen son MArkası Sa. 8, Sü. 5'te F0RMULA 1 İSTANBUL'DA YAPILACAK MSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK 12DEVADAM BUGARİSTAN'I £2-78YENDİ MSpor'da Değişen Değişmeyen... Bizde ıktıdar değışti. AB'de ne değışti? Hemen hemen hiç. övgülerin dozu biraz arttı. Onca baskıya karşın "katılım müzakerelenni başlatacak tarih" yine askı- da. Değişen hiçbir şey yok değil. 12 Aralık'taki zırve- de tarih verılmeyeceğinı söyleyenler; söylemlerınde değişıklıkyaptılar: "Kopenhag'da 'tarih için tarih' ve- MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Ulusal Takım 1-1 berabere # 2004 Avrupa Şampiyonası eleme- lerindeki İngiltere maçına hazırlanan Ulusal Futbol Takımımız, dostluk maçında İtalya ile 1-1 berabere kal- dı. Geliri depremzedelere bırakıla- cak maçm gollerini Emre ve Vieri at- tı. Ulusal ekipte kadrodaki bütün fut- bolcular forma giydi. MSpor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Deneyimli Hükümet! 58. hükümet görevine başladı. Başbakandan so- rumlu Genel Başkan olarak Recep Tayyip Erdo- ğan'ın. Başbakan Abdullah Gül'e hükümeti kurma görevinın venldiğı gun açıkladığı "Acil Eytem Planı" için de kronometreye basıldı. O planda, 1, 3, 6 aylık ve 1 yıllık hedefler vardı. Ekonomik ve sosyal hedefleri içeren bu planın artı- larını eksılerini okurla paylaşacağız. MArkası Sa. 8, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog