Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

KASIM 2002 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Prof. DP. Ûzkan anısına site • İstanbvl Haber Servisi - Kısa bir süre önce yışamını yitiren gazetemiz yazarlarından Prof. Dr. Reşat Ozkan anısına intemet sitesi kuruldu. Gzkan'ın yaşamı, başta Kıbns sorunu, Avrupa Btrliği, denizcilik ve Atatürkçülük olmak üzere çeşitk konulardaki makaleleri ve basında Özkan içz çıkan yazılar, 'www.resatozkan.org' si:esinde yer ahyor. Sube Müdürü Sacan'a dava • İstanbul Haber Servisi -İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçanın da aralannda bulunduğu 3 emııiyet görevlisi hakkında "kötü muamele' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. ıddianamede, müşteki Hakkı Saygılı'ya gözaltına alındığı 1997 yılında Mali Şube Müdürlûğü'nde Saçan ile polis memurlan UfUc Baysan ve Dinçer Karataş tarafindan kötû muamele yapıldığı iddia edildi. Tetekom tarifelerinde indipim • ANKARA (AA) -Türk Telekom, bugünden itibaren 3 ay süreyle 'Fiyatlar yan yanya, sohbeder doya doya kampanyası' başlaüyor. Türk Telekomünikasyon A.Ş'den yapılan yazılı açıklamada, kampanyanın 3 ay süreceği, bu sürede konuşma ücretlerinin yaklaşık yüzde 50 ucuzlayacağı kaydedildi. ITAHRAN (AA) -tran'da ilk kez dinozor fosi1leri bulunurken, bu dinozorlann yaşınrn 95 milyon yıl olduğu bildirildi. Tehran Times gazetesinde dûn yayımJanan habere göre, tranlı ve Brezilyalı paleontologlar, güneydoğudaki Kirman eyaletinde yaptıklan araştırmada, Mezozoik döneme ait olan dinozorlann 30 civannda fosilleşmiş parçalannı buldular. Doğu Perinçek beraat etti • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Işçi Partisi (IP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, eski AB Türkiye Temsilcisi Büyükelçi Karen Fogg'un internet üzerinden yaptığı yazışmalan kamuoyuna açıklayarak bilişim suçu işlediği iddıasıyla yargılandığı davada beraat etti. SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk I İstanbul Haber Servisi - ABD'nin Irak'a saldırmasına ve Türkiye'nin böyle bir savaşa katılmasına '"Hayır" dıyen 120 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu "Irak'la Savaşa Hayır Koordinasyonu" 1 Aralık'ta gerçekleştireceğı eylem için tstanbul ValiliğTne başvurdu. Koordinasyonun Tertip Komitesi Başkanı ve DÎSK Merkez Temsilcisi AJi Cancı, Şişli Abide- i Hürriyet Meydanı'nda yapılması planlanan eylem için yapılan başvurunun, tstanbul Valiliği'nce tstanbul Emniyet Mûdürlüğü'ne sevkedildiğini belirtti. Cancı, "Savaşa hayır diyenleri, gençlerimiz cephelerde ölmesin { diyenleri, yeni ekonomik krizlere girmek & istemeyenleri 1 Aralık'ta Şişli Abide-i Hürriyet Meydanı'na bekliyoruz" dedi. Zeki Müren'in vasiyeti • BURSA (AA) - 'Sanat Güneşi' Zeki Müren'in servetinin bir bölümünü bağışladığı Türk Eğitim Vakü ve Mehmetçik Vakfi, sanatçuun vasiyeti doğrultusunda okul yaptırdı. thalesi 1998 yıhnda yapılan "Zeki Müren Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi"nin, 2002-2003 öğretim yılının ikinci yansında hizmete gireceği büdirildi. Modern bir görünüme sahip "Zeki Müren Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi"nde, pansiyondan konferans salonuna kadar sosyal bölümlerin yanı sıra 64 derslik bulunuyor. Cami avlusunda ciıayet • tstanbul Haber Servisi-Fatih Camii avlusunda, dün akşam saatlerinde bankta birlikte oturduğu kişinin silahlı saldınsı sonucu ağır yaralanan Mehmet Azman kaldınldığı tstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Saldırganın kaçarken cipüıi gasp ederek silahla yaraladığı hafiz Selman Okumuş'un ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, saldırganın yakalanmaya çalışıldığını kaydetti. Sicili bozuk öğreünene belge yok • ANKARA (ANKA) - Sicili kötü olan öğretmen "Hizmet Şeref Belgesi" alamayacak. Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre; resen veya sicil yoluyla emekli edilenler ile hangi nedenle olursa olsun meslekten veya devlet memurluğundan çıkanlanlara "Hizmet Şeref Belgesi" verilmeyecek. Yönetmelikte, merkez il ve ilçe kutlama kurullannın 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama törenlerinde mesleğe yeni başlayan öğretmenlere "yemin" etmelerini sağlama görevi verilirken ve aynı kurullann yıl içinde emekli olanlar için hizmet şeref belgeleri düzenlenmesi ve vermesi öngörüldü. ÇeMıan'da 4.6 şiddetinde deprem • ADIYAMAN (AA) -Merkez üssü Adıyaman Çelikhan olan ve dün saat 03.25'te meydana gelen 4.6 şiddetindeki deprem bölgede heyecan yarattı. Adıyaman Valisi Halil Işık, depremden İzci, Mutlu, Karaçayır, Korucak ve Karagöl köylerinin etkilendiğini belirterek, depremin 3 evin oturulamayacak duruma gelmesine yol açtığını bildirdi. ORTAÇAĞDAN İNSAN MANZARALARL. 3. yılına giren ölüm orucu eyleminde İmdat Bulut yaşammı yitirdi Eylemde99.kayıpALPERTURGUT F tipi cezaevlerine karşı 3. yı- lına giren ölüm orucu eylemi, bu- güne dek iki bakan değişikliği- ne rağmen sona ermedi. Soru- nun çözümü ile "tecrit uygula- malanıun sona erdirilmesi" ise AKP'li yeni Adalet Bakanı Ce- mil Çiçek'e kaldı. Eylemdeki 99. kayıp olan İmdat Bulut'un dün tstanbul'da hayatını kaybet- mesiyle sorun bir kez daha gün- deme geldi. Eski Adalet Baka- nı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk döneminde 92, seçım karannın ardından atanan Prof. Dr. Aysel ÇeHkel'in görev süresi içinde • Ümraniye Cezaevi'nden Hayata Dönüş Operasyonu sonrasında Kandıra F Tipi Cezaevi'ne sevk edilen ve 3 Haziran 200 Tde ölüm orucuna başlayan imdat Bulut, dün Sağmalcılar Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. ise 6 kişi yaşamını yitırmişti. Ümraniye Cezaevi'nden Ha- yata Dönüş Operasyonu sonra- sında Kandıra F Tipi Cezaevi'ne sevk edilen ve 3 Haziran 2001 'de ölüm orucuna başlayan tmdat Bulut, dün Sağmalcılar Devlet Hastanesi'nde yaşammı yitirdi. Bugüne dek geçen 760 gün- de 99 yaşamın solduğu, 500'ü aşkın kişinin de sakat kaldığı eylemin sona ermesi için tutuk- lu yakınlan ve sivil toplum ör- gütleri 57. hükümete sürekli di- yalog çağnsı yaptı, ancak yanıt alamadı. Cezaevlerinde ve dı- şanda bugün hâlâ 15 kişinin ölüm orucu eylemi sürüyor. Ya- şanan kayıplardan 3 yıl bu gö- revde kalan Hikmet Sami Türk ve halefi Aysel Çelikel'i sorum- lu tutan sivü toplum örgütleri, to- pun artık AKP iktidan ile yeni Adalet Bakanı'nda olduğunu be- ALman Kariz Heinz Marz'ın böbrekleri Kürşat Cengjz (Sağda) ve Ergül Aydm'a (üstte) nakledüdL 2 ölüm 6 yaşam verdiANTALYA (CumhuriyetBü- rosu) - Antalya'da tatil yapar- ken beyin kanaması sonucunu yaşamını yitiren AJman Kariz Heinz Marz ile trafik kazasın- da ölen Yümaz Kesici'nin or- ganlan 6 kişiye can verdi. Almanya'dan tatil için An- talya'ya gelen 60 yaşındaki Kariz Heniz Marz, kaldığı ta- til köyünde 16 Kasım'da beyin kanaması geçirdi. Akdeniz Üni- versitesi Tıp Fakültesi Hastane- si'ne kaldınlan Marz, yapılan tüm müdahalelere karşm kur- tanlamadı. Marz'm ailesınin organlan- nı bağışlaması üzerine böbrek- lerinin, AÜ Tıp Fakültesi Has- tanesi'nde 39 yaşındaki Kür- şat Cengiz ile 32 yaşındaki Er- gül Aydın'a, karaciğeri ise ts- tanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde yatan 21 yaşındaki Serap Dan- buraya nakledildi. Marz'ın de- ri, tendon ve kornealan da, uy- gun doku bekleyen hastalara daha sonra nakledilmek üzere Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne alın- dı. Antalya'da 13 Kasım'da ge- çirdiği trafik kazasında ağır ya- ralanan emekli memur Yıhnaz Kesici tüm müdahalelere kar- şın kurtanlamayınca aılesı or- ganlannı bağışladı. Bunun üze- rine Kesici 'nin böbrekleri, AÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 20 aydır hasta olan 36 yaşındaki inşaat mühendısi Mehmet AH Kayhan ile Kumluca ilçesin- deki ev kadmı 38 yaşındald Ay- şe IVacakçı'ya nakledildi. Kesici'nin karaciğeri ise, An- kara'ya gönderilerek Gazi Üni- versıtesi'nde tedavi gören 6 yaşındaki Saime Aslan'a can verdi. lirtiyorlar. Türk'ün F tipi cezaevlerine sevklerin ertelendiğini açıkla- masına karşın Hayata Dönüş Operasyonu sonrasında yüzler- ce kişi bu cezaevlerine nakledil- di. Operasyon sırasmda 290 olan ölüm orucu eylemcilerinin sa- yısı tepki nedeniyle 432 'ye yük- seldi. Türk bir süre sonra, "Şart- la sahverüme ve hayata dönüş operasyonlan, F tipi cezaevi uy- gulaması için önemli birfirsatoV- du" dıye konuştu. Türk, "Ölüm orucunda ölüm olursa tstifa ede- rim" diye konuşmasına karşın bir değil, onlarca tutuklu yaşa- mını yitirdi. PASAPORT OPERASYONÜ Villada 42 adetsahte pasaport İstanbul Haber Servisi - Son tran Şahı RızaPehlevi'nin koru- ma müdürü olduğu belirtilen ve çok sayıda sahte pasaport tanzim ettiği belirlenen tran uyruklu CelaJ Muse\i'nin eşi ile 3 çocu- ğu gözaltma alındı. Sanyer Tarabya üsründeki 3 katlı lüks viHanın 1. katında, mahkeme karanyla yapılan ara- mada kavanoz kutusu, fotoğraf albümü, spor çantası gibi eş- yalann içinde evin değişik bö- lümlerine gizlenmiş 42 adet sahte pasaport, Senegal, Sin- gapur, Portekiz, Arjantin, Ek- vador, Malezya gibi değişik ül- kelere ait sahte kimlikler, sah- te ehliyetler ve sahte kimlik ya- pımında kullanılan malzeme- ler ele geçirildi. Evde "NesKhan Gider" kim- liğiyle yakalanan kadının, Celal Musevi'nin eşi Elahah Musevi (40), diğerlerinin de kızı Sühey- la Musevi (21), oğullan AH Mu- sevi (20) ve Seyyad Said Muse- vi (19) olduğu belirlendi. Kentte 1 milyon 700 bin konutun yüzde 75'nin kaçak olduğu belirlendi istanbul kaçak ceııııeti EBRUERDOGAN tstanbul'daki 1 milyon 700 bin konutun yüzde 75'inin kaçak ol- duğu belirlendi. Şehir Plancılan Odası İstanbul Şube Sekreteri Ali Rıza Nurhan, pek çok kaçak ko- nutun imar aflanyla ve yasalar çiğ- nenerek artık tapulu, ruhsatlı ha- le geldiğini belirterek bunlann ta- mamının *kaçak yapıalanlarrnda olduğunu söyledı. 12 milyon nü- fuslu dünya İcenti İstanbul, kaçak yapılaşma, bilinçsiz kentleşme, imar aflan, önlenemeyen göç ne- deniyle arnk tek bir konutu bile kal- dıramayacak duruma geldi. tstan- bul 'da 24 milyon kışiyi banndıra- bilecek kadar konut bulunuyor. Şehir Plancılan Odası İstanbul Şu- be Sekreten Nurhan, ekonomik sorunlar nedeniyle azgelişmiş ül- kelerin tamamında gecekondula- karşımıza çıkryor. Bu konudar, ge- cekondu olmaktan çıkrtuş, amacı İstanbul ranündan pay alnıakolan binalar. 'Gerçek gecekondular'm oranı yüzde 1-2 sevrvesinde" dedi. İstanbul'da üzerine bina yapı- • Şehir Plancılan Odası istanbul Şube Sekreteri Ali Rıza Nurhan, pek çok kaçak konutun imar aflanyla ve yasalar çiğnenerek artık tapulu, ruhsath hale geldiğini belirtti. nn var olduğunu anımsatarak "Di- ğer azgelişmiş ülkelerdeki gece- kondulara bakuğımızda, bunlann baraka tipi evler olduğunu görü- yoruz. Türkiye'de ise gecekondu anlayişı 4-5 karJı konudar olarak lan arazılenn daha çok Hazine ara- zisi ve ormanlık alanlar olduğunu dile getiren Nurhan, özellikle 1980 sonrasında çıkan aflarla, bu böl- gelerin yemden planlanarak ko- nut alanı haline geldiğini belirtti. Türkiye'de yürürlükteki imar yasalarını değerlendiren Ali Rıza Nurhan, bu yasalann yetersiz ol- madığını, ancak uygulamalarda aksaklıklann bulunduğunu ifade etti. Nurhan. "İmaryasasmdaya- sak olan bölgeler belirienmiş. Fa- kat bu yasaklann çiğnenmesi so- nucundaverilecek cezanm ne oldu- ğu belli değü" dedi. "Hisseli if- raz"la arazılerin hissedarlara pay- laştınldığını ve bu arazilerin da- ha sonra her hissedar tarafindan sa- tıldığını anlatan Nurhan, bu şekil- de 4-5 bina yapılması gereken yer- lere, hiç boş alan bırakılmaksızın bina inşa edildiğini vurguladı. GENtŞ AÇI HİKMET BİLA İnat, Nereye Kadar? Şu anda Tayyip Erdoğan kadar mutlu bir siya- setçi herhalde dünyada yoktur. Bir yıl içinde siya- setin kurtlarını saf dışı bırakıp Türkiye gibi bir ülke- nin parlamentosuna 363 mılletvekilı sokabilmek, di- le kolay. Partisini tek başına iktidara getirebilmek, dile kolay. Ama Tayyip Erdoğan, şu an dünyanın en kaygılı siyasetçisi de olmak durumunda. Milletvekili ve baş- bakan olamadığı için değil. "Milli Görüş" geleneğin- den gelen bir kadronun başında iktıdan elde ettiği için. Soru, ılımlı mesajlar vermeye özen gösteren Er- doğan'ın sonuna kadar bu tavnnı sürdürup sürdü- remeyeceğınde yatıyor AKP'ye seçimi kazandıran en önemli etken, zaten bu ılımlı görüntü değil mi? Bir düzeltme: Kimi yazarlar, AKP'nin başansını 28 Şubat'a bağlıyorlar. Doğrudur. Ama onların dedıği gibi halkın 28 Şubat'a tepkisi yüzünden değil. Aksine, AKP'yi kuranlar, 28 Şu- bat'taki "ince ayar"\n tornasından geçtikleri için... AKP'liler de hocalan ya da abileri gibi inat etsey- diler, herhalde yüzde 34'ü zor görür, Saadet Partisi ile yüzde 5 yanşına girmek zorunda kalırtardı. Her yeni hükümete avans vermek âdetten ve iyi nıyettendir. AKP hükümetine de bu avans fazlasıy- la veriliyor. Yağcılar dışında kalan ve siyasete ger- çekçi ölçülerle bakabilenler, AKP'nin yarattığı "ılım- lı" tavrın özendirilmesi ve hükümetin uygulamalan- nın görülmesi gerektiğinı söylüyorlar. Kim itiraz ede- bılir? Ancak, olası kınlma noktalanna daha baştan dik- kati çekmek de gerçekçiliğin gereğidir. AKP hükü- metinin ilk gününde yaşanan ıki olay, Erdoğan'ın ilerde başını ağrıtabilecek ipuçlan taşıyor: Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı Sezer'e götür- düğu lıstede Beşir Atalay, Milli Eğitim Bakanı'dır. Atalay, ırticai kadrolaşmagerekçesiyte Kırıkkale Üni- versitesi Rektörlüğü'nden alınmış bir kişidir. Sezer, bu kişinin Milli Eğitim Bakanı olmasına karşı çıkmış ve değiştirmiştir. Şimdi soru şu: Atalay'ın Milli Eği- tim Bakanlığı'na itiraz geleceğinı bıle bıle, onu bu ba- kanlığa getirmek gözden kaçmış bir aynntı mıdır, bi- linçli bir meydan okuma mıdır? Yoksa, ileriye dönük bir mesaj, bir "irade beyanı" mıdır? "Bu hareketin cefasını ben çektim, Meclis Başkanı ben olmalıyım" demesinden daha doğal bir şey olamaz. Meclis'te- ki çoğunluğu AKP'ye istediğinı başkan seçtirme olanağını da vermektedir. Ancak, Annç'ın adaylığı kesinleştikten sonra kullandığı şu sözler, yine ileri- ye dönük kaygılar yaratacak niteliktedir: "Türkiye'de hiç kımse inancından dolayı, kıyafe- tinden dolayı, özel hayatından dolayı aynmcılığa tabi tutulamaz. Bu aynmcılığı düşünenler varsa on- lara inat olsun diye Meclis Başkanlığı'na adaylığı- mı koyuyorum." Sayın Arınç, Meclis Başkanlığı'na, hak ettiğine ınandığı ve kendini bu göreve layık gördüğü için aday olduysa. ne âlâ. Yok, -dili sürçmedi ve- birile- rine "inat" olsun diye bu işe girıştiyse, ileride, Mec- lis Başkanlığı gibi çok önemli bir makamın inatlaş- ma zemini haline gelmesi tehlikesi bugünden doğ- muş demektir. "Ilımlı" siyasetçiler "inatçı" olmazlar. İnat, ınadı doğurur ve inat eden, her zaman kar- şısında kendinden daha inatçı birilerinı bulur. Arınç, önceki gün Madrid'de, "Cumhurbaşka- nı'nın müdahaleleri kabine içi dengeleri değiştirdi" diyen, hemen ardından "Dilim surçtü" diyerek dü- zeltme yapan Genel Başkan Erdoğan ı örnek alma- hdır. hikmet.bila(a nt.com.tr MİLLİ PİYANGO CEKİLDİ 600 mllyar lira: 414657 60 milyar lira: 35882i 10 milyar lira: 095088 5 milyar lira: 2I6068 556431 1 milyar lira: 014904 041836 097444 134133 192019 222835 338623 37 232^ 421439 439537 474544 492936 514597 532028 580338 594606 599568 614615 616061 6 7 249" 500 milyon lira: 032667 040016 043682 045237 054463 093187 094419 094756 09"905 106546 107520 143368 187668 244130 252396 259^67 262915 302502 339156 355486 37523"' 381181 388029 410442 422755 437898 461805 477595 622185 6626Ö" 7 250 milyon lira: 031168 039211 067146 086020 095259 103322 106696 118112 118211 141263 149786 150510 158 7 17 167003 P6734 186631 188656 222114 225392 225394 249280 281461 286595 319965 328519 340899 353151 383461 395415 421015 454120 467835 481198 504111 511523 526549 557808 558081 5^9309 582312 592890 6112"7 619839 620923 624469 631448 6395P 660127 677 302 684587 150 milyon lira: 0O8136O31OH 032490 041403 053502 058053 062798 0T 0183 07 5607 07607 2 084145 089274 118629 120190 1306T 9 141170 141268 145845 148233 149522 154038 156792 163884 165631 170221 172838 P6757 178063 181143 185284 190669 205326 205499 205596 211593 212565 221889 224896 231133 238222 252737 255296 256396 257733 266504 267210 268486 294759 297671 300348 3020"4 313063 320849 340971 34487] 362980 378057 39779I40O413 405370 422809 426773 428375 442380 446854 453181453126 462990 469491478239 478654 486649 489088 508889 533413 538080 542996 548695 558254 565231 572186 574047 576174 578246 5&3761 586571 591792 592326 606587 619067 625262 648585 656080 656289 6562 7 7 663610 6^6119 685491 689831699054 100 milyon lira: 012270 012923 018825 023442 024657 036984 03 7 l02 051197 053504 053593 055065 060770 065050 083169 083393 090160 093459 097231 101077 107314 114697U8276 122548 123177 129525 130834 130951 133056 136724 146922 148441 149110 155023 155251 155915 158856 160382 170429 173668 175511 183011 183487 18^267 194896 198216 199199 203689 205670 211316 212488 2I3697 215838 220060 220397 225226 226337 228140 229760 230200 238838 248140 252558 252665 254481 254776 256710 260046 267922 282598 283128 284505 285372 285578 28"M 10 294111 3077 92 318186 327892 330112 336399 344302 351032 361844 364123 377403 391765 39682" 1 399440 405897 410108 411606 421767 422078 4307 10 432153 432657 435403 439251 4 4 0 X 443790 472912 479518 482097 496805 502154 503428 504141 511782 512007 5187 84 528620 529265 529709 533296 533396 544428 545922 549177 550128 550904 5527 76 553369 553713 577133 578976 588261 591189 592288 593156 595304 601066 604834 605812 609562 611996 615200 628005 629423 631335 634241 643632 643784 658005 659313 662413 667313 667794 682805 685311 687963 40 milyon lira: 02289 02421 P026 20551 35108 35371 36598 43279 53334 63521 68014 69878 73684 80157 30 milyon lira: 0058 0156 2382 4749 507 9 5424 6507 6758 7526 8130 8332 8423 8958 9816 20 milyon lira: 028 372 474 546 668 685 899 10 milyon lira: 28 68 76 ^8 82 / «norfl: 0 ve 9
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog