Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHURftTT VAKFI adınaÎLHANSELÇUK favın Yonetmenı: İbrahim Yıldız • Yazıişleri Müdürii: Safim AlpaslanGSorumlu Müdür Mehmet Sucu % Haber Merkezı Müdürii: Hakan Kara Istıhbarat Cengiz Vıldırım # Ekonomı Öz- lem \ üzak • Kultur. Egemen Berköz 9 Spor. Abdülkadir VücelmaD • Makaleler: Sami Ka- raören • Dûzeltme Abdullah \ azıcı • Bıl- gı-Belge Edibe Buğra 0 Yurt Haberlerı .Meh- met Faraç # Avrupa Temsılcısı Güray Öz Ya\ın Kurulu İIhanSelçuk(Baş- kan). Emre Kongar (Danışman). Orhan Erinç, Hiknıet Çetin- kaya. Şiikran Soner, İbrahim Yıîdız, Orhan Bursalı, Musta- fa Balba>. Hakan Kara. ArtkaraTemsılcısı Mustafa BaJbay AtaturkBulvan No 125. Kat 4, Bakanlıklar-<\nkara Tel. 4195020(7 hat). Faks 419502 7 #îzmırTemsılcısı SerdarKmk, H ZıyaBK 1352S 23Td 4411220, Faks 441874; • AdanaTemsılcısrÇetinYiğenoğlu, inönüCd. 119 S No 1 Kat 1. Tel 363 12 11. Faks. 363 12 15 Muessese Müdurü Erol Erkut # Koordınator Abmet Korulsan 0 Mu- hasebe Bülent Yener# Idare Hüseyin Gürer • Satış Fazilet Kuza REKLAM. P.M. Ltd. Şti. • Genel \ludur CtUbın Erduran # FCoorduıaîor Reha Işılman • Genel MudürYrd Sevda Çoban # Fınansman Mudüru Çeön EnJuran Tel 0212 514 07 53- 5138460-61 Faks 02125138463 \ ayımlajaıı: Yeıu Gün Haber \jansı Baain \e ^ avıncıiık \ Ş Baskı: Sabah > a>ıncıhk A Ş Turkocağı Cad 39 41 Cagaloglu W 4 lstanbul PK 246 - Sırkecı '4435 Istanbul Tel (021201205 05(20 halı Faks 10 2121513 85 95 20 KASIM 2002 Imsak 5.18 Güneş 6.50 Öğle. 11.57 tkındM426 Aksam 16 51 Yatsı: 18.15 Onur Ödülü Hikmet Şimşek'e • AM£ARA(AA)- Sevda-Cenap And Müzik Vakü"run\erdiğı "Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyasf "nın, bu yıl Hikmet Şunşek'e verilmesı kararlaştınldı. Geçen yıl vefat eden Şimşek'ın ödülü, 8 Aralık'ta Millı Eğıtim Bakanlığı Şûra Salonu'nda düzenlenecek törenle yakınlanna venlecek. Ödül, "Türkjye'de orkestra ve koro kültürlerinin gelışmesine yaptığı katkılar ve Atatürk Türkiyesı'nın temellerini attığı müzik devriminin kök sahp gelişmesı yolunda yaşamı boyunca gösterdiği üstün çabalar" nedeniyle Şimşek'e verildi. Harry Potter • \EWYORK(AA)- ABD'de hafta sonunda vizyona giren "Harry Potter and the Chamber of Secrets" (Harry Potter ve Sırlar Odası) filmi, 87.7 milyon dolar gişe hasılatı yaptı. Ülkedeki 3 bin 682 sinemada gösterime girerek yeni bir rekor kıran film, vizyona girdiği hafta sonu 114.8 milyon dolar hasılat yapan "Örümcek Adam" ve 90.3 milyon dolar hasılat yapan •'Harry Potter- Büyücünün Taşı" fılmlennin ardından en yüksek 3. hasılat rekorunu kırdı. Kronik akciğer hastalığı • ANKARA (ANKA) - Dünyada 600 milyon kişıde kronik obstriiktif akciğer (KOAH) hastalığı bulunduğunu belırten uzmanlar, bunların 4 milyonunun Türkiye'de olduğunu bildirdi. Dünyada ölüm nedenleri arasında dördüncü sırada yer alan KOAH. -'Dünya KOAH Günü"nde halka • anlatılacak. lstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıklan Ana Bilim Dah'ndan Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan, az bilinen ancak oldukça yaygın görülen bir hastalık olan KOAH'ın havayollannı daralttığını, solunumu güçleştirdiğıni kaydetti. James Coburn yaşamım yitirdi • LOSANGELES (AA)- Holyvvood'un ünlü sinema sanatçılanndan Oscar ödülü sahibi James Coburn, 74 yaşında kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Holyvvood'da 40 yılı aşkın sinema hayatı boyunca oynadığı aksiyon rolleri ve dokunaklı tiplemeleriyle tanınan Coburn'un ölümü, menajeri Hillard Elkins tarafindan duyuruldu. Elkins, Cobur'un Beverly Hılls'deki evinde müzik dinlerken geçirdiği kalp knzi sonucu öldüğünü belirtti. Elkins, Coburn'un ölümüne ilişkin açıklamasında 'Mutlu öldü" ifadesini kullandı. Fe,enı Bondfıbni 'Die Another Day'de ünlü aktör Pierce Brosnanve Oscar kazananilk siyahi kadın oyuncu HafleBerry oynuyor. Berry böytece, 'Bond kızlan' listesinede girmişoldu. Beklenen film 'Die Another Day'in dünya prömiyeri yıldızlar geçidine döndü Londra'da James Bond rüzgânSinemaseverlerin aylardır merak \e heyecanla beklediği veni Bondfilmi"Die Another Day•" Londra"da gösterime girdi. Bond efsanesinin 40'ıncı yılında vizyona giren filmin dünya prömheri Londra'nın ünlü Ro\al Albert Salonu'nda Y e ni Bond fılminin galasına Ingiltere Christina Thoktrup ile \^püdL\önetmenliğnıi KraMçesi 2'nd EKzabeth de kanldı. katılan Roger Moore Lee Tamahori'nin >aptığı filmdc Bond karakterini Pierce Brosnan canlandınyor. Bu kez büe>kilerin karşısuıa Bond km olarak çıkan aktris ise konuklar vardı. İngiltere KraBçesi 2'nci Elizabeth, Londra \a >eıieşen ünlü şarkıcı Madonna \e yönetmen eşi Guy Ritchie. Bond'u geçmişte canlandıran aktörlerden Gorge Lazentn. Madonna ve yönetmen eşi Guy Ritchie. Oscar kazanan ilk /enci kadın wuncu olan Halle Bern. Önceki akşamki prömherin da\ediJeri arasında birbirinden ünlü veTimoth} Dalton. eski Bond kı/Janndan Lois Chiles, ünlü manken Gemma Kid de da\ r em1er arasmda>dı. Pierce Brosnan gece>e eşi Keeh Sha>e Smith ile katıldı. Filmin Londrab sinemase\ertere gösterinıine ise bugün başlanıyor. (REUTERS, AP) SÖYLEŞİ ATTİLÂİLHAN "...raftlan Beter, Bir 'Sürpriz'!.." (Okuyacağınız satırlar, bir sürpriz saklıyor, biraz da fal gi- bi okunabilir; söylemedi deme- yin!) llımlı İslâm' nereden çıktı? Pierce Brosnan ve eşi Keeh Shave Smith. UGÜN DÜNYA SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ Yaşam ve ölüm arasında tercih yapın İstanbul Haber Servisi - Dünyada her yıl 4.5 milyon insan yani her 8 saniyede 1 kişi sigara yüzünden ölüyor. Türkiye'de ise her yıl sigara nedeniyle yaşamuıı yitiren 104 bin kişiden 10 binını pasıf içıciler oluşturuyor. "Dünya Sigaravı Bırakma Günü"nde sigaranın zararlanna dıkkat çeken uzmanlar, sigarayı bırakmak için kesin kararh olmak gerektiğini dile getiriyor. Sigarayla Savaşanlar Vakfi Başkanı Übeyd Korbey, sigara nedeniyle ölen kalp hastalan oranının yüzde 60, kanser hastalannın oranuun ise yüzde 35 olduğunu belirterek "Sigara nedeniyle yaşamını yitiren her 9 kişiden biri pasif içici oİduğu için ölûyor" dedi. Sigarayı bırakmanın "yaşamla öJüm arasında bir tercih" olduğuna işaret eden Korbey, "Sigarayı bırakmak için kesin karar vermek ve 1-2 hafta önceden kişinin kendisini haarlanıası gerekhor" dedi. Sigarayı bıraktıktan sonra ılk 3 günün çok önemli olduğunu dıle getıren Korbey, sinir sistemini rahatlatan "endorfîn" isimli hormonun salgılanması için 3 gün gerektiğini söyledi. Korbey, Dünya Sigarayı Bırakma Gunü'nün bırçok kişinin sigarayı bırakmasına aracı olduğunu söyledi. Yedikule Göğüs Hastalıklan Hastanesi Sigarayı Bırakma Polikliniğı Uzman Doktoru AtiDa Ûysal da Dünya Sağlık Örgütü'nün (WH0) sigara bağıinlılığını bir hastalık olarak kabul ettığinı anunsatarak sigarayı bırakmak isteyen kişilerin bırakamıyorsa doktor yardunına baş\ r urmalannı önerdi. ok yalnızdı, öfkeli bir adam- dı; iki parmağının arasında siŞara, görünmez bir yerdekı görünmez bir 'düşmanı' gös- terir; evlere şenlik o Slav aksa- nıyla: "-...liberal emperyalizm, yâni 'Sistem' düşmansız yaşa- yamaz!.." derdi, "...savaş boyun- ca 'düşman' Alman faşistleri ve Japon militarıstleri idi, şım- di Stalin 'ci Ruslar, yann kımbi- lir kimler olacak!.." Mark Apter, Ikinci Dünya Savaşı ertesinde, Soğuk Bal- tk kıyılanndan Paris'e düşmüş, bir Troçkistti; öfkesı ıki sebebe dayanıyor: Marksıstolduğu hal- de, tasfiye edilmiş bir 'oppozit- siya' (muhalefet) olması, bir; yurdunu o kadarsevdiği halde, nefret ettiği Batı'da 'sıyas/ mul- teci' sıfatıyla bulunması, ikı! Mark'ın söylediklenni sonra- dan az düşünmedim, son ola- rak galıba Huntington'ın 'Me- deniyetier Çabşması mı?' baş- lıt-clı yazısını okuduğum sıraday- dı; hazret ne buyuruyor, bir ha- tırlar mısınız? "...'SoğukSavaş', 'DemirPer- de' Avrupa'yı sıyası ve ideolo- jik olarak böldüğu zaman baş- ladı; Demir Perde 'nin son bul- masıyla, sona erdı; ıdeolojıkbö- lünmesi ortadan kalktıkça, Av- rupa'nın bıryandan Batı Hıhs- tiyanlığı ve Ortodoks Hıristiyan- lığı arasında; diğeryandan ise Islâmla kendısi arasındaki kül- türel bölünmesı yeniden orta- ya çıktı..." ('MedeniyetlerÇatış- ması mı?', Samuel R Huntıng- ton, s. 21, Vâdı Yayınlan, 1995) 'Beyaz, Batılı ve Hıristiyan Sistem'in yeni düşmanı İslâm mı olacaktı? Huntington soru- nu, hiç kuşkusuz Batılı gözüy- le ve Batı açısından koyuyordu ama, çatısacak küttürlenn 'mün- hasıran' Müslüman olmayaca- ğının da bilincındeydi; ona gö- re. Batı Medeniyeti'nın hasım- lan şunlar: Japon, İslâm, Orto- doks, Hindu, Latin Amerika ve Afrıka! Şu dakika, Alliance França- ise'deki dostum, mutsuz siya- si mülteci, 'Troçkıst' Mark Ap- ter'in iki parmağı arasında sön- müş sıgarası, yeryüzü haritası- naeğilmiş, 'Üçüncü Dünya' ül- kelerinı göstererek, adeta te- pindığini görür gıbıyim: "-...gözünüaç, tavariş.adam 'Mazlum Milletleri' düşman ilân ediyor; biheşemesinler di- ye de, kültürel farklılıklannın a/- tını, kalın kalın çizerek! Hergrup- tan birliderseçip, onu evcilleş- tırecek, onun vasıtasıyla öteki- leri kontrol edecek!.." Adetâ bir çok... Aslında 'Sistem'in gezegene bakışında, Doğu Bloku'nun çözüldüğü andan başlayarak, bir ikılik mevcut; ister sağcı olsun ıster solcu, Türk aydını bunu fark edebilmış mıdir, şüphelıyim; bir bakıma, o ikilikzaten vardı, 'Bol- şevikbelâsınınzuhûru' tarafindan golgelenmişti, Mecelle'nin dedı- ği gibi, 'mâni ortadan kalktıkta, memnû avdet etti." Acaba esası şu mudur: 'klâsik Emperyalizm', Batı Avrupa dı- şındakı medenıyet ve kültürü yok sayar; sömürgeciliğini, ötekı '//- kel' ülkelere medenıyetin 'ışığı- nı' götürmek gerekçesine da- yandırmıştır kı, o ışık Batı Avru- pa'nın ışığıdır; yâni Hıristiyanlık, Yunan/Latin Kültür temelı, on- dan üretilen Batılı degerter! Av- rupalı Sömürgecilik (Colonıalis- me) bu 'medeniyeti' öteki halk- lara zorla dayatmıştır, gerektiğın- de silâh kullanarak! Yankee Emperyalizmi biraz farkiı, onca aslolan otekı ülkele- rin ekonomisını denetim altında tutabılmektır; Batı Avrupa'nın 'Aydınlanma Çağı'nı 'Üçüncü Dünya'ya taşımak degil; çünkü bu neticede 'millıyetçilıği' ayağa kaldınyor, başlı başına bir belâ; öyteyse (Mazlumlan) kendi kultur- lerı içınde 'tutmak' daha makûl; sadece 'ecnebi'ye (Yankee'ye) sert tepki gostermeyecek kadar 'evcılleştırmek' yeter! Yankee Emperyalizmi, Avrupa Emper- yalıstliği'nın, Batılı kültür değer- lenni Üçüncü Dünya ulkelerine dayattığı ıçn, başansız olduğu fik- rindedır, ışte alafranga/arabesk liberallerimizin bir türiü anlaya- madıklan 'ılımlı Islâma yeşıl ışık' düşüncesı buradan kaynaklanı- yor. Samuel Huntington, ülkemı- ze bir 'ikna zıyaretı' yaptı, hem de Sermaye Piyasası Kurulu'nun davetlısı olarak; Istanbul'da ve- Ankara'da konuştu; bu vesiley- le 'faze'düşüncelennı ögrenmiş olduk: "...uygarlıklar arası çatışma, denetim altında tutulmalı; bu bağlamda ınisiyatif, heruygariık grubunun liderülkelen tarafindan üstlenilmelı. Çoğu uygariık gru- bunun bir veya birkaç lıder ülke- si var, Islâmın yok..." "...eğer Türitiye Batılı ülke ol- ma ısranndan biraz vazgeçer, modemleşme ve demokrasinin bir İslâm ülkesinde olduğunu göstermeye, daha çokağırlık ve- rirse bütün dünyaya ve Islâma büyuk model olur..." (Milliyet, 9 Eylül 1996) Arabesk/Alafranga Türk lı- berali bunlan duyunca, ne dıye- ceğini bilemiyor, adeta bir şok! MArkasıSo. 19,Sü.]'de e-mailrtilahan(rt isnet.net.tr http://www.bilgiyayinevi.com.tr/ailhan Faks:0-212 / 260 19 88 Bird • • unu Cam seramik yüzey, Multi fonksiyon ısıtma türleri gösteren panel, Pirolitik kendini temizle Bütün bu özellikler, eski fırınını getirene, Ramazan ayı boyunca %27'ye varan indirimle Diğer fırsatlar, Bosch bayilerinde. Soğutucüar oenn ' ça-naşır maione'en, kurutma \ k l ı m a i a r d a J ( ' d ! ? "«***•> kompresorer. kombtier ve şofben*er hef aJişvenş ıçın BoscK admıza Turiwye Eğrtırn Gönul uien Vakfı ra bağışta bulunuyor i Sıze ozel ! ımkânlar ' burada' BOSCH
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog