Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

g O KASIM 2002 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA 17 I m AKPtietaıhazkıeyilıf 2 luuaU tvptoyacâkmş- 2 Deylm değtytt £, Bemgakhavuz... Meclis TVAdalet ve Kalkınma Partisı'nin kısa yazılışının AKP olmasına karşın Meclisten yayımlanan yemın torenı sırasında ekrana "AK Parti" yazıldığını belirterek TRT'yi eleştırmıştik. TRT Haber Daıresi Başkanı Aydoğan Kılınç, TRT-3 kanalmdan naklen yayımlanan yemin törenının TBMM Başkanlığı'na bağlı Meclis TV tarafından gerçekleştinldığini bildirdı ve TRT'nin bu yayını doğrudan izleyıciye ulaştırdığını açıkladı. Biz de böylece Türkçeyı sıyasi amaçlara alet edenin TBMM Başkanlığı olduğunu oğrendık. - IMF ile yola devam edilecekmiş... "Boşuna duble vol sözü vermediler!" ukumetın kurulmasından sonra topıuma ve- nlmeye çaJışılan mesaj, 1983'te ÂNAP gıbı tek başına ıktıdara gelen AKP'nın, Turkı- ye'nın yenı ANAP'ı olacağı yolunda yoğun- laşıyor Recep Tayyip Erdoğan'ın emanetçısı olup olmadığı konusunu bır kenara bırakırsak Abdullah Gül'un kurduğu kabınede eskı ANAP'lıların ağırlığı- nın hıssedılmesı bu mesajın en onemlı haJkasını oluş- turuyor Ancak bırkaç eskı ANAP'lı ıle AKP'nın yenı ANAP olacağı soylenemez Zaten olsa da bır şey fark etmez Al bınnı vur otekınej Benzerlık Turgırt Özal'ın kurduğu ılk hukumetle kıyaslandığında kendını gosterıyor. Gul Hukumetı'nın bakanlar kurulu uyelenne baktı- ğınızda tarıkatçılar, muhafazakâriar, mıllıyetçıler, um- metçıler, lıberaller, geçmışınde ulkuculuğe ya da sol- culuğa bulaşanlar, zekı çocuklar, prens adaylan, yol- Yeni hukumet suzluk sanıkları, hemen herkes yerını almış Aynen Özal hukumetlerınde olduğu gıbı' Özal, otoyollara ve toplu konutlara sarılmıştı Bunlar da on beş bın kılometre duble yol yapıla- cak ve bır buçuk mılyon konut açığını kapatacak ın- şaat hamlesı başlatılacak dıyor özal, desteğını Amerıka'dan almıştı, değışen bır şey olmadığı gun gıbı ortada özal'ın hayalı ıhracattı1 Bunlar daha hukumetı kurmadan uçaklarmı ışa- damlanyla doldurmaya baştadt. özal, duşunce özgutiuğu denmce mangalda kul bt- rakmazdı . Bunlar daha profesyone) . 0 zaman ortaya şoyte bır soru çıkıyor. Türkıye'de yaklaşık 20 yıl sonra aynı fılmı bır kez daha mı seyredeceğız'? Yanıt tek kelıme ıle evet1 O halde fılmın sonu şımdıden bellı! Çunku Özal'ın kımılennce "devrım" sayılan ıcraat- larıyla Turkıye'yı getırdığı nokta ortada Cepte dolar taşımakla,rthalsıgara ıçmekle, çok ka- nallı renklı televızyon seyretmekle, otoyollarda hız yapmakla, kamu mallarını satışaçıkarmaklakımlerın ne kazandığını, kımlerın neler kaybettığını gorduk AKP'nın koken ıtıbarıyla Islamcı bır partı olması gerçeğıne gelınce Bu gerçek, her zaman goz onunde tutulması ge- reken en onemlı unsur. AKP'nın merkez sağın tek partısı olmaya çalışaca- ğı, hukumetın her eğılımden bakanlarlaoluşturulma- sı, Islamcı partı gerçeğının ortulmesıne yetmıyor.. Cumhurbaşkanı'nın, bakanlar kurulu lıstesı karşı- sında gosterdığı tıtızlık de bunun kanıtı' Hukumetı kuran Abdullah Gul'e sormuşlar - Yenı kabınede kaç başbakan yardımcısı var? Gul: - Üç artı bır, demış. - "Uç"u anladık da, bır n'oluyor? - Ben oluyorum! , . . Can Ozan SESSİZSEDASIZ(I) I Yüksek Yenlim Hattı erdıncutku(« yahoo.com ^ Devlet adamı ıssız ada>a duşse vanına hangı üç şevı ahr9 Yasama, yurutme \e >argıyı ABD Allahsızlap Derneği'nin davası Amerıka Bırieşık Devletlerı'nde "Allahsız komunıstler"e savaş açıl- dığı soğuk savaş yıllarında Katolık kılısesının onerısıyle okullarda oğ- rencılenn yemın torenıne "Allah" sozcuğu eklenmış, derslere dua ılebaşlanırolmuş, bıryasaylafe- deral yargıçlann Allah'a ınanma- sı zorunluluğu getırılmış; doların üzerındekı Latınce "Bır Çoktan Tek" sozu yerıne "Bız Tanp'ya guvenırız" yazılmış; sıyasi toplantılardan seks gosterılenne kadar her etkınlığın "Al- lah sızı takdıs etsın" sozuyle bıtırıl- mesı moda olmuştu Engin Aşkın'ın bıldırdığıne gore, şımdılerde Amerıka'da yenı bır do- nem başlıyor . 13 mılyon uyesı olan ABD Allah- sızlar Derneğı, laık anayasanın çığ- nendığı gerekçesıyle okullarda her turlu dınsel dua ve sozun yasaklan- ması ıçın yuksek mahkemede açtı- ğı davayı kazandı VVashıngton Temyız Mahkemesı, llahsız Amerıkalı Jim New- dovv'un, laık devlet okullarındakı ulusal yemının ıçerığınde Allah a atıfta bulunan bolumun, laık anaya- sal duzene aykırı olduğu goruşunu haklı buldu Temyız Mahkemesı Yargıcı H. Go- odwin'ın verdığı karar yıllar once okullardakı ulusal yemıne Allah soz- cuğunun eklenmesını sağlayan ABD Katolık Kılısesı'nın Kolomb Şo- valyelerı orgutu olmak uzere tum dıncılerı kuplere bındırdı. ÇED KÖŞESI OKTAY EKİNCt Muğla'nın 'Üniversitesi'... Çumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer' ın. Y0K tarafin- dan hazırlanan lısteyı uygun bulmaması uzenne "rektörse- çjmi" sonuçlanamayan Muğla Ünivershesi'nde (MU) gen- lımlı gunler yaşanıyor Aslında MÜ, adını taşıdığı kentın zanflığıne hıç yakışma- yan "azman" bır kampus gos- tensıyle. oteden ben zaten hep "geriBın'' yarattı Bır kent ozellıkle "mima- risi>1e" un yapmışsa, oradakı "üniversite yapılan" daha bır onem kazanır Çunku unı- \ ersıte, mıman ozenın surdu- rulmesınde de "öncü" olma- lı Ne var kı bu "akademik" sorumluluk, Muğla Üniversi- tesi"nde (MU) adeta "unutul- muş" durumda Tanhsel kım- hğını korumayı başaran bu gu- vüz" ıçındekı "ençirküT kut- lelı bınalar, ustelıİc yıne aynı kutsal paralarla ve "•üraversite yapılan" olarak yeşıl yamaç- lara sıralandılar Yıllardır dıle getınlen, "es- ld Mufa e\leri ünKersitenin uygun işle\ lerij le de vaşaül- snu." ozlemlenne hıç orah bı- le olunmadan, çok sayıda tan- hı e\in kurtanlabıleceğı paray- la ınşa edılmış "gösteriş dıiş- kûnü" bır kampus kapısından gırenler ıse "plânsızhğın doru- ğuyla" karşılaşıyorlar Çun- ku ana yola çıkmak yenne, "hemen önündeki dev binala- nn" beton duvanyla burun bu- runa gelıyorlar Anılarda kalanlar Bu eleştınlenn ardında, yıl- lar oncesının unutulmaz emeklen var KİM KİME DUM DUMA BEHIÇAK behicakd turk.net ÇİZGtLtK KÂMİL MASARACI E\1er ve bacalar.- 10 yıldır "üniversitelerini" gözlüyoıiar» zel kentımızdekı en "uygun- suz'* bınalar, kendı adını taşı- yan unıversıtesıne aıt1 Bunun nedenı ıse galıba Muğlalılann unrversıtelerıne olan "serzenişlerinde" gızlı "Kampus" ıle kent arasında yaratılan kopukluk, "Muğ- la'ya yabancı mimaride" bıle gözlenıyor 10 yaşındaki vefasız Gerçı, 10 yıl oncesı ıle şım- dıkı "dunıma" bakıldığında, NfÜ'dekı hızlı ve buyuk gelış- menın "çarpıcı boyutunu" gormemek olanaksız 10 bın donume yayılan kampustakı 14bıne ulaşan oğrencıyle sür- dunılen eğıtımı kutlamamak \efasızlık olur \ncak, bu dev boyutun, he- men her yonüyle "Muğla'yı dtlayarak" yaratılmış olması d. bu narrn kente "vefasızhk" değılmıdır 9 VlÜ'yu yönetenler, eşıne az ra>tlanır bır hayırsevenn '•^Inğla sevgisiyle" bağışladı- ğıtnlyonlan bıle bu tanh ve kütür kentının alçakgonullu Lnlığıne tumuyle vabancı, "ıbartıbnış imar ve inşaat sa- ^Tganbğma" harcadılar -kr yonuyle yeryuzu cenne- t ^lan KarabağlarYaylası' nın es>ız peyzajına tam bır "teca- 1970'lerde başlattığımız "•MuğJa'nın kinüikli geüşme- si" çabamızı 1980'lerdekı "üniversite kenti" obna karan- mızla da surdurdük Once, kenttekı Meslek Yuksek Okulu'nun bır "ken- tiçi üniversiteje'' donuşmesı kavgasını \erdık Tarıhı do- kudakı geleneksel evlenn bahçelennde. "ünhersite öğ- rencikri Muğiahlarla biıükte kalsınlar" dıye. koruma amaçlı ımar planlannda "tek kathek>apı hakkT bıle getır- dık Hem de gozumuz gıbı koruduğumuz "SİT" kural- lannı da zorlayarak MU ıse bunun yenne kent dışındakı "kampusuna" çekı- lerek, unıversıteyle butunleş- mesını ıstedığımız kent kulru- rûnu \e denn humanızmayı hıç umursamadı 0 bembe- yaz Muğla dokusuyla da ınat- laşan "cart" renklerle boyan- mış, koca bloklan, guzehm Kötekli koyune dıktıler tşte, boylesı bır 10 yılın ar- dından, artık "kentiyle ban- şık" bır unı\ ersıte ozlenıyor Rektor seçımının bır an on- ce tamamlanmasını bu neden- le Muğlahlar da "umutla'' bek- lıyorlar Oekincic cumhuriyet.com.tr. HARBt SE\itHPORO\ semihporoy(ayahoo.com BULUT BEBEK NVRAYÇÎFTÇİ bulutbebekfa hotmail.com tfayzt boşL TARtHTE BUGÜN m MTAZARIKAN 20 Kasım SIKIYÖNETİM VE KARAKTMA.. iS4O'Vt BOGÜU, TtMM, 6 «J>£ SlKfVÖUETtM tlAAJfM* Yenı onlemlere uygun ohnk. ışıklan / t o Şf Sa&tCfVÛA, 6A77D/HCI KOMÇU UUCeCB/Zt /Ç/A/E ALAN HAVA HUCtMALAKf KS" tŞG/lLLE/Z NEOENIYCE VEJZIL.eN KARAtt, UEMBN UYGULA4L4ArA KOUULAÂUŞrU. soz. teoNasu KAKAK uy*K.tucA, Ö AU 71. tCEAJTT-£B£>EJ& KA&A/S7MA fÇLEM/M£ £>£ ZAAAAA/ GEÇ.I&/LM£DEN BAÇLAMMtf, CAPPE </£ SOKAK LAMBALAEl ÇfAyfSfC MlŞ,£l/L£%E S/YAH PER&E VEYA KAĞIT- LAG PANO DENİZ KAVUKÇLOGLU Tam Anlamadan, 'Anladım' Sanmak Donup, genye baktığımda, "Çok okuyan, çok tar- tışan bırkuşaktık bız," dıyebılıyorum rahatlıkla Ger- çektendeçokokurduk, "sol' unyukseldığı, "devnm- cı" ruzgârlann dunyayı kasıp kavurduğu o guzel, o umutlu yıllarda Tartıştığımız, okuduklanmızı, oğren- dıklenmızı dıllendırdığımız üniversite amfilen, demek bkallen bızı dınlemek ısteyen yaşıtlanmızla dolup ta- şardı Iktıdariann, resmıguçodaklarınınhoşunagıt- meyen, onlan rahatsız eden, duymak ıstemedıklen, yasaklı konulara ılgı gostenrdık daha çok. Bu neden- le adımıza dosyalar açılır, fışlenır, ızlenırdık. Savcılar, hakkımızda soruşturmalar başlatır, davalaraçar, ama bız gozaltına alınmaktan da, yargılanmaktan da, ıçe- n gırmekten de korkmazdık Işe polısıın, savcının, yargıcın kanşması bızı heyecanlandınr, coşturur, mü- cadele azımımızı daha da guçlendınrdı sankı Hukuk dılıyle ortak hedefımız "Bır sosyal sınıfın dığersosyalsınıflaruzennde tahakkumunu tesıset- mek"t\ Fakat bu ortak hedef doğrultusunda muca- dele ederken nedense on parçaya, yuz parçaya bo- lunurduk Ne kadar ıstemesek de bır turlu bu bo- lunmelennonunegeçemezdık Herbolunme obur- lerıne "rakıp" yenı orgutler doğurur, doğan her orgut de yenı bır "lıder" yaratırdı Sureklı olarak yenı orgutlerın, yenı lıderlenn orta- ya çıkmasına neden olan bu sureçlerde okuduklan- mızın veokuduklarımızı "farklı" yorumlamalanmızın buyuk bır payı vardı kuşkusuz Fakat ne kadar bo- lunmuş, parçalanmış ve başkalarından çok farklı du- şunuyor da olsak, hıç vazgeçmedığımız, "ıdeolojık dokunulmazlıklan" olan bazı ortak yargılarımız var- dı Örneğın, Marx ve Lenin herkes tarafından kabul goren buyuk kuramcılardı, bu nedenle onlann her- hangı bır duşuncesıne, sozune karşı çıkmak kımse- nın aklına gelmezdı Bu buyuk ustalann yapıtları oku- nur, ıncelenır "rakıp orgutlerie surdurulen "ıdeolo- jık mucadelelerde" kaynak olarak gosterılırdı Bu kaynak kıtaplar arasında Marx'ın "Felsefenın Sefa- letı" ve Lenın ın "Proleterya Ihtılalı ve Donek Ka- utsky" adlı yapıtları hep el altında bulundurulurdu Her ıkı krtap da bellı bır konuda kaleme alınmış "po- lemık" yazılarıydı aslında "Felsefenın Sefaletı"n\ Marx çağının unlu duşunuru Pierre Joseph Pro- udhon'un "Sefaletın Felsefesı" yaprtını, Lenın de Almanya Sosyal Demokrat Partısı'nın unlu program kuramcısı "Ortodoks Marksıst" Karl Kautsky nın "sosyalızmde demokrasının vazgeçılmezlığı"ne ılış- kın goruşlennı eleştırmek amacıyla yazmıştı Tuhaftı ama bız, Marx ın ve Lenın ın soz konusu yapıtlardakı goruşlennı bırbırımıze karşı amansızca savunurken, Proudhon'u, Kautsky'ı ve onların yaz- dıklannı hıç merak etmemış, hıç okumamıştık Bun- lan okumadığımız ıçın de hem Marx'ın, hem de Le- nın'ın ne demek ıstedıklerını "tam olarak' anlama- mıştık doğal olarak Belkı gecıkmış bır "ıtıraf" ola- cak ama, Türkıye'de 'sosyalıst so/"un gıderek ku- ruması bır bakıma bu "tam olarak anlamamalann, ama "anladıksanma"lanndabırsonucuydu Ouzun tartışmalardan bu nedenle hemen hıçbır şey kalma- mıştı genye Fakat okumadan, oğrenmeden, anlamadan "an* ladımsanmak", yalnızca "so/"adeğıl Türkıye'deyâ- şayan her turlu goruşten ınsana da ozgu yaygın bır davranıştı insanlar, hıç araştırmadıklan, hıç ıncele- medıklerı konularda goruş bıldırebılıyorlardı bu ulke- de Yalnızca sokaktakı insanlar değıl, onemlı gaze- telerın koşe yazarlan bıle baştan sona okuma çaba- sı gosteımedıklerı "metınler" uzennde tartışma sur- duruyorlar, tam anlamadan, fakat anladıklannı sana- rak okurlarını etkılemeye, yonlendırmeye çalışıyor- lardı. Bırleşmış Mılletler Genel Sekreterı Kofi Annan'ın "Kıbns sorunu"na ılışkın raporu da benzer bır "an- ladım sanmak" yaklaşımıyla tartışılıyordu kamu- oyunda. Okumadan, ıncelemeden, oğrenmeden, ne olduğunu tam olarak anlamadan Yalnızca bu ra- por mu' Turkıye'nın adaylığına ılışkın, gızlı olmayan, hatta ınternet yoluyla kolayca sağlanabılecek Avru- pa Bırlığı belgelerının de okunmamış olduğunu an- lıyorduk son tartışmalardan Bu belgelen en çok merak edıp okuması gerekenler bıle okumamışlar- dı Dunya âlemın ne zamandır bıldığını yumurta ka- pıya geldığınde nıhayet duyuyorlar, duyduklanna da hayret edıp çok şaşıyoriardı Bız de onlara şaşıyor- duk elımızden başka bır şey gelmedığınden e-posta: dkavukcuoglu " superonline.com Faks:0 212 234 68 73 BULMACA SEDAT YAŞAYAN 1 2SOUHNS4Ğ*: 1/Yalova ılın- de, doğal gu- zellığıyle ta- nınmışbırşe- lale 2/Hısse, pay Uzun bacaklı ve çe- kık kannlı bır av kopeğı 3/ Topuduşman ateşınden ko- ruyan zırhlı bohne lyıce yana- rak ateş durumuna gehnış komur ya da „ odun parçası 4/ Ja- ponlara ozgu çıçek duzenleme sanatı 5/ Bır ılımız Sıvas'ın bır ılçesı 6/ Notada durak ışaretı Boru ıçındekı bır akışka- 8 nın akışını durdur- 9 maya ya da serbest bırakmaya yarayan aygıt II Doksanuç Harbı'nde Erzurum'da Ruslara karşı kahramanlığıyla tarunmış Turk kadını 8/ Denal- tında bulunan. yuvarlak ve ele gelebılen lezy on Bır nota 9/ Asya'da bır ulke Yanhşlık, gaf YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Balıkesır ılınde unlu bır şelale 2/ Muğla'nuı bır ılçesı "Orhan—" Oyunyazanmız 3/Dıbıyleyu- zeyı arasındakı uzunluğu fazla olan Kısayazı 4/ Vaşak denılen hayv anın ufak bır turu Hındulann kutsal kıtabı 5/Belırme, ortaya çıkma 6/Bırgıda maddesı Bayağı, sıradan II Yınelenen dıze 8/ Dende sınırler boyunca bırtakım ağnh fıskelenn dokulmesıyle belrren hastalık Kımlığı belırlene- meyen uzay cısımlenne venlen ad 9/ Henuz nıa- yalanmamış uzum suyu Durust, ıyı ahlaklı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog