Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 20 KASIM 2002 ÇARŞAMBA 16 TELEVIZYON cumtv(g cumhuriyet.com.tr ÜNUN FıLMLERI Mahşere Kadar 10.00 TRT 1 Duygusal • Armator babasının yazlık koşkunde bekçılık >apan elektnkçıyle e\lenen kızın aşk \e serü- venoykusu Yonetmenlığıru Lütfîı O Akad ın ust- lendığı fılmde Kartal Tıbet, Fatma Gınk, Muzaffer Tema gıbı oyuncular var (1971) Orada~ 11.50 CINE 5 Guldürü (77) (The Man Who VAasn't Tbere) - \ ıl 1949 Ed V İ ' Crane, ha>anndan hoşnut olmayan tatmınsız bıradamdır Bıralkohk olan kansı Bons'ın kendı- sını patronu ıle aldattığından şuphelenmektedır Bu arada kasabaya, kuru temızleme dıye bır şey buldu- ğunu ıddıaeden bıryabancı gelmıştır Ed, bu \aban- cı ıle bırlıkte ış yababıleceklennı duşunmektedır fa- kat bır mıktar paraya ıhtıyacı vardır Kansının ken- dısını aldattığından ıyıce emın olan Ed, şantaj yap- mayıplanlar Yon JoelCoen Oyuncular Bıll> Bob Thornton,FrancesVlcDormand(2001 ABD 80 dk) Babalann Babası 13.30 TGRT Dram • Uç çocuk sahıbı Nermın, eskı eşını bır turlu unutamamıştır Bır gun torunu kaçınlınca yıl- lardır gormedığı eskı eşınden yardım ıster Yönet- menlığını Natuk Baytan ın ustlendığı fılmın baş- rollennde CuneytArkın Fıhz Akın \ar (1975) Geleceğm- 14.15 CINE 5 Gerilım (TheCodeConspiracv)-Bılgısavar^ırketınde çalışan bır kaç arkadaş, > anlışlıkla bır kod keş- federler Bu kod sayesınde ınsanlann geleceklennı gorebıldıklen gıbı Tann nın \ arhgını da ıspat ede- bılmektedırler Geleceğı goren bu kod ınsanlık ıçın bûyuk bır tehlıke oluşturmaktadır Hukumet bu ışe el koyar Şımdı herkes bu kodun pe^ıne duşmuştur Yön Hank Wherstone Oyuncular Jım Fıtzpamck, ManaConchıta Alonso(2001 ABD 105 dk) Diyet 15.30 Show TV Duygusal • Kocasının bıraktığı ıkı çocuklu bırkadınla, ay- nı fabnkada çalışırken ev lendığı bır ı^çının öy- küsü Lutfı 0 \kad'ın. koy üçlemesının sonuncu- su olan fılm, Anadolu'dan gelen voksul guçsuz, okumasız ınsanlann sorunlanna, patron-ışçı ılışkı- lenne ve sendıkalaşma olgusuna eğılıvor Yapımda Hulya Koçyığıt. Hakan Balamır, Erol Gunaydın \e Guner Sümer gıbı sanatçılarovnu\or( 1974) NeşelL. 17.00 Star Guldürü • lnat yüzunden ana ıle babarun boşandıgı kala- balık bır turşucu aılesının yaşamoykusu Or- han Aksoy 'un 1978'de Sadık Şendıl'ın senaryosun- dan çektığı film, Ertem Egılmez ekolunun çızgıle- nnı taşıyan, gulmece dûnyasının unlulennın bırara- ya getınldıgı, yumuşak, se\ ımlı, duygusal bır aıle guldurüsü Oyn Adıle Naşıt, Munır Ozkul, Şener Şen, Ahmet Sezerel, Ayşen Gruda (1978) 17.35 / TRT 1 / Gülüşan .. Aynntı yanda Rüdr ve... 18.30 StarMax Güldüru • Işportacı A.h ıle Hamdı, mahalle komşulan Ceyda ıle Nesnn'e aşıktır Ote yandan fabn- katör Hulusı Bey hastadır \e kımsesı yoktur Çare- sızlıkten ıntıhara teşebbus eden Hulusı Bey'ı ol- mekten Alı ıle Hamdı kurtanr Bır sure sonra ıkısı- ne tanımadıklan bır akrabadan vükluce bır mıras ka- lır ve zengın olurlar tkı kafadara parayı gönderen kışı ıse onlann ıyılıklennı unutmayan Hulusı Bey'dır Yon Nazmı Ozer Oyn \\\ Poyrazoğlu Hadı Çaman, Ceyda Karahan. Hulusı Kentmen Şen DuL. 20.05 Show 7V Guldürü • Çalıştığı fabnkadan maaşına zam ısterken. ış- ten kovulan Şaban, uzun süre ış bulamayınca evde kansınm ışlennı ustlenır Ev ışlennın zorlu- ğunu gören Şaban, eve geç gelmeye başla>an kan- sıyla da sorunlar yaşamaya başlar Yon Kartal Tı- bet Oyn KemalSunal, Nevra Serezlı (1985) 20.30/M.Max/Beyaz... Aynntı yanda Helas Pöur Moi 21.00 CNBC-e Dram ©(Helas Pour Moi) - Usta yonetmen Jean Luc Godard'ın Katolık Kılısesf nın buvuk tepkısı- ne maruz kalan fîlmı 'Helas Mour Pof bedenıne "Tann' gıren bır sınemacı ıle onun hakkında araş- tırma yapan Abraham KJımt adlı bır gazetecının öy- küsunü anlatıyor Bır ha> lı deneysel bır anlatıma sa- hıp olan fılmın ozellıkle etkılı ışık kullanımı \e son derece çarpıcı goruntulen, one çıkan unsurlar Yö- netmen Lean Luc Godard Oyuncular Gerard De- pardıeu, Laurence Maslıah (1993 Fransa. 80 dk) Kurşun~ 21.40 StarMax Güldurü (BuBetproof) - Dedektıf Keats maf> a patronu Frank Colton'u >akalamak ıçın orgute gırer Mafyanın gûvenmı kazanmak ıçın Arcıhe'nm yar- dımını alır Colton'un gu\endığı adamlanndan bın olan Archıe ıle Keats teshmatın yapılacağı yere gı- derler Ancak teslımat sırasında polıs baskınına uğ- rayan Colton, çetenın ıçınde bır haın olduğundan jûphelenır Yonetmen Emest Dıckerson Oyuncu- lar Adam Sandler Damon V.ayans, James Caan (1996 ABD, 84 dk) Uranüs 22.50 CINE 5 Gülduru (L ranus)- tkıncı Dunya Sa\ aşı sonrasında, \ a- ralannı sarmaya çalışan kuçuk bır Fransız ka- ^abasında bu kez de Komünıst Partı halka sıkınü ver- meye başlamıştır Şavaşın getırdığı maddı % e mane- vi kayıplan gıdermeye çalışan kasaba halkı ıçın hu- zurlu gunler bır tûrlu gelme>ecek gıbıdır Kasabada bır bar ışleten Leopold'un en büyük ze\kı şur yaz- maktır Basıt bır adam olan Leopold'un tek ısteğı herşevden ve herkesten uzak ışını vapmaktır \on Claude Bem Oyn Phılıppe Noıret. Gerard Depar- dıeu, Jean-Pıerre Manelte (1990 Fransa 100 dk) The Story.- 24.00 CNBC-e Dram (Tî) (The Story of \inghua) - Ikı erkek arasında ka- vi/ lan \ e tutkulu bır y asak aşkla tum hayatı alt ust olan genç Xınghua"nın o\ku»unu anlatan fılm, son villarda buyuk atak yapan Çın sınemasının ılgınç ya- punlanndan bın Çın Seddfnden ta§ çalıp satarak geçımını sağlavan Wanglaı'nın kansı Xınghua komşulan Fulın'e tutkundur Kocasının aksıne du- \arlı ve ıyı eğıtımlı bır adam olan Fulın de ona kar- şı ılgısız kalamaz ve aralannda tutku >r uklü bır aşk bajlar Ne var kı Wanglaı"nın durumu oğrenmebi uzun surmeyecektır Yön Yın Lı Ovn Tıan Sha- ojun. Zhang Guolı Jıang Wenh (1993 Çın, 85 dk) Donanmanın- 02.15 Kanal D Guldürü O ) (Operation Petticoat) - tkıncı Dunv a Sav aşı sı- viS' rasında so>gun ıçın yenı metotlar deneyen bır hırsız ve onun yol açtığı olaylan konu alan fılmın )öoehnenıBlakeEdwards Oyn Cary Grant, Tony Curtıs, Joan O'Bnen (1959 A.BD, 124 dk) Sona- 02.45 Show TV Bilimkurgu /TT\ (L.I.NJQ - Bır grup bılım adamı, ınsanlıgın ^C/ sonunu hazırlayacak uç robot yaratır Zamanı Btedıklen gıbı kontrol edebılme gucune sahıp bu ro- botlar, ustun bır teknolojınm urunudur Her bm za- manı farklı şekıllerde etkılemektedır ve eğer bır ara- «gelırlerse zamanın yonetımı onlann elıne geçe- cekftr Yon BryanBagb> O>TI ReganGurr A.dam îoseph, Kenn Bartlett (2000 ABD, 90 dk) ©tzteyin Orta Değmez İabancı Yerlı Yonetmen Bilge Olgaç 'ın imzasını taşıyan 'Gülüşan \ Anadolu'dakadın olmanın zorluğunu yansıtıyor |TKT2 Çocukisteğininyamttığı dram TRTl 1735| Gütüşan / Yonetmen• Bilge Olgaç / Yapıt: Osman Şahin / Gorun- tu: Hüseyin Özşahin / Muzık: Timur Selçuk / Oyuncular' Halil Ergün, Yaprak Özdemiroğlu, Meral Orhonsay, Güler Ökten, Celal Perk, SerpilGüler/ 1985, Şeref Fılm yapımı. TV Servisi - Bır degırmen- cının kaçırdığı kor bır kızın seruvenı ıçınde aynı çatı altın- da kuma olarak buluşan uç ka- dınla bır erkeğın oykusu Osman Şahin1 ın "Kör Gü- lüşan" oykusunden Bilge Ol- gaç'ın uyarladığı "Gülüşan" fılmınde, Anadolu kadınının kısırhgı, kuma, cınsellık gıbı henuz çozumlenememış top- lumsal sorunlan, bıreylenn çehşkılen ve ıçsel tepkılen ele alınıyor Yaşam koşullan so- nunda ınsanın değışebılırhğı sergılenıyor Ozgun bır konu- ya dayanan yapıt. 1986'da Fransa'da Creıtel Kadın Fılm- len Şenhğı'ne katıldı Doğu Anadolu yoresındekı bır koyde değırmencılık ya- pan Mestan (Halil Ergün), ılk kansı Cennet (Gükr Ökten) ve kuma getırdığı ıkıncı kan- sı Zekıye (Meral Orhonsa>) 20 00 'Akşama Doğru* TV Servisi - Seynan Le- vent, "Akşama Doğru"da, Dunya Kıtle Iletışım Vakfı Başkanı Önder Şenyapıh"yı konuk edıvor Vakıf ve kıtle ıletışımı uzenne yapılan bır sohbet- ten sonra sırayı gunun kıtap tanıtımlan ahyor 22 05 Yaşlılık anlatılıyor TV Servisi - Insan vucu- dunun yıllar ıçınde geçırdı- ğı evTelen anlatan "TheHu- manBody" belgeselı bu ak- şam dokuzuncu bolumu ıle ekrana gehyor Bu bolumde "jaşHhk" do- nemı ele alınıyor tv8 22 30 Osman Şahin'in eserinden sinemaya uyartanan film, Anadolu kadınının kuma, cinseDik ve kısırtık gibi sorunlannı anlatıyor. çocuk doğuramayınca. bır dağ koyunden atıyla kız kaçınr Kor olduğunu sonradan an- ladığı Guluşan (Özdemiroğ- lu) adlı kızı, adının kotuye çı- kacağını duşunerek gen go- turmeyıp. ımam nıkahı kıya- rak uçuncu kansı yapan Mes- tan, ona cınselhkten kaynak- lanan ganp bır tutkuyla bağ- lanır Kor olduğu ıçın Gulu- şan'a hızmet etmek zorunda kalan Mestan'ın ıkı kansı, hır- çınlaşıp. kızı hırpalamaya ve aç bırakmaya başlarlar Mestan'ın dovduğu ıkı ka- nsı, öç almak ıçın ortadan kal- dınnaya karar \erdıklen kor kızı, bahçedekı kor kuyuya doğm yonlendınrler tv8 10 35 Sigara ve zararlan TV Servisi-Dr AytekŞer- met'ın sunduğu "Güncel Sağhk" programında bugun "sigara ve zararlan" konusu ele alınıyor Programda Şermet'ın ko- nuğu ıse Goğus Hastahklan Uzmanı Dr Aj'şe Baturalp Yapımın yonetmenlığını Steüa Barlak ustlenıyor CNNTürk 16.10 'Kıbns Ozel' TV Servisi - CNN Turk'de "Kıbns Haftası" devam edı- yor Mehmet Ali Birand ın sunduğu "Kıbns Özel" prog- rarrunın bu bolumu, Istanbul Bılgı Uruversıtesı'nden can- lı olarak ekrana gehyor Programın bu akşamkı ko- nuklan arasında, tlterTürk- men, Hikmet Çetin, tsmail Cem, Mümtaz Soysal, Mu- rat Karayalçuı, Metin Mü- nir, Son' Özel, Sami Kohen, Özdem Sanberk, Hasan Kö- ni ve oğrencıler bulunuyor Sıradan gencin yükselişiTV Servisi - Burce Pörter'ın kurgusal olmayan "Blovv" adlı kıtabından uyarlanan "Bev^z Şeytan"ın senaryosu David McKenna ve Nick Cassavetes'e aıt Ted Demme'mn yonetmenlığını yaphğı fılmın başrollennı Johnny Deep, Penelope Cruz, Rav Liotta ve Jordi Molla paylaşıyorlar 197O'lı yıllarda toz kokaın kısa sure ıçensınde yasadışı bır uyuşturucu olmaktan çıkıp uluslararası bır tıcaret kolu halıne gelır Çoğu ınsan, kokaının bu yukselışının arkasında Kolombıyalı kartellenn olduğunu bılmektedır Ancak bılınmeyen bır şey vardır. Kolombıyah uyuşturucu patronlannın bunlan gerçekleştırecek Amenkan bağlantılanna sahıp olduklan Sıradan Amenkah bır genç olan George Jung. Amenkan ruyasıru kendınce yakalamaya karar venr Pazarlama becenlennı kullanarak, kolej oğrencılenne, ust duzey yonetıcılere ve Hollyvvood sosyetesıne kokaın satışmı başlatır Kısa bır sure sonra Jung, zengın \e kuralsız bır hayat yaşamaya başlar, ancak eksık olan bır şey \ardır, kımsenın elınden alamayacağı bır aşk • MovieMax, 20.30 'Alkışlar' TV Servisi - "Alkışlar". haftanın kultur-sanat olay- lannı mercek altına almaya devam edıvor Serap \kso> Gürkan'ın sunduğu programda başrol- lennde Avda \kseL, Hakan Altmer v e Arsen Gurzap'ın oynadığı "Ölümüne Suçlu"" oyunundan goruntuler ekra- na gehyor Yapımda aynca, Mehmet Aksov'un Iş Kıbele Sanat Galensı'ndekı "Çekicin Rüzganndaki Kırk Yıl" ser- gısı \ e Arif Sağ ıle Gerardo \ünez"ın Iş Sanat Merke- zı'ndekı konsennden gorun- tuler ve koreograf Cem Er- tekin ıle vapılan roportaj y- eralıvor Kanal D 00 30İ 'Genç Bakış' TV Servisi - Istanbul Bu- yukşehır Beledıye Başkanı AB Müfıt Gürtuna, "Genç Bakış" programında Abbas Gıiçlii nun konuğu oluyor Marmara Lnıversıtesı kampusunden canlı olarak gerçekleştırılecek olan ya- yında Gurtuna. eğıtımden ulaşıma, depremden doğal- gaza kadar Istanbul ıle ılgı- lı her konuda oğrencılenn sorulannı yanıtlıyor MÜSÎAD 'ın bakışı TV Servisi - MUSİAD Başkanı AB Bayramoğlu, "SesB Düşünenler"de AKP'nın tek başına ıktıdara gelmesını değerlendınyor Bayramoğlu Kabaş'm, "AKPiködanm MÜSİAD üveleri nasıl değerfendimor", "MLStAD üe AK Parti arasında nasıl bir flişki var", "AK Parti'nin seçimleri kazanması MÜStAD'a yönelikflgiyineden artoracak" sorulannı yanıthyor • tv8,18.45 Tv PROGRAMLARI 10.00 Yerlı Fılm. Mahşere Kadar 11.30 Dızı Yedrtepe Istanbul 12.30 Dı- zı Bızım Evın Hallen 13.25 Dızı Aşkın Gucu 15.10 DamakTadı 15.30 Dızı Vasıyet 16.10 If- tara Doğru 16.45 Dızı En Son Babalar Duyar 17.35 Yerlı Fılm: Guluşan 19.05 Yedı Numara 20.00 Ana Haber 20.35 Şans Topu Çekıhşı 20.40 Dızı Aynlsak da Berabenz 21.40 Italya - Turkıye A Mıllı Futbol Karş (Canlı) 23.35 Yabancı Fılm: Kanlt Para 01.00 Belge- sel Dunya Coğrafyası 02.15 Yerlı Fılm: EvcılıkOyu- nu 03.40 Gezelım Gorelım (0 312 490 43 00) 10.35 Sağlık Olsun (Canlı) 11.10 Kent Yaşam (Canlı) 12.10 Ekonomı 12.35 Iş Gunu 13.00 Haberler 13.15 Spor Ha- berlen 13.35 Dunya Gundemı 14.10 Ekonomı 14.35 Gune Duşen 14.40 Yurt Gundemı 15.10 Çerçeve (Canlı) 16.35 Ekonomı Haberlen 17.00 Buyuteç 17.50 Gune Duşen 18.10 Dunya Gundemı 19.45 Ekogun 19.50 Spor Haberlen 20.00 Akşama Dogru 20.30 Te- ror Çemberı 21.10 Sıyah-Beyaz 22.10 Reçete (Can- lı) 23.00 Gun Bıterken 23.35 Sanat tan 24 00 Haber- ler 00.05 Turandot "Opera (0 212 259 72 75) 09.00 Çızgı Fılm Yolanda 09.30 Be nımle Oynar Mısın'' 10.00 Bır Sohbet Bır Lezzet 10.20 Karınca Kararınca (Canlı) 11.00 Dızı Bızım Mahalle 11.30 Dıcle den Ge- len Şıfa (Canlı) 12.00 GAP FM (Canlı) 13.00 Gıde Gı- de GAP (Canlı) 13.58 TRT 3'e Geçış 14.00 TBMM TV 19.00 Dunya Halter Şamp (Canlı) 20.00 Zıraat Ban- kası - Arçelık Voleybol Karş (Bant) 21.00 Dunya Hal- ter Şamp (Canlı) 23.00 Pota 24.00 Kapanış 10.00 Bır Bestecı 11.40 Bır Solıst TSM 12.00 K B Ankara Dev Klasık Turk Muzığı Korosu 12.50 At Yarışlan (Canlı) 16.30 Şarkılar Bızı Soyler 17.40 Bır Solıst 18 00 Fasıl 18.30 Açık llkoğretım Okulu Iletışım Rehberiık ve Ders Programı 19.30 Açıkoğretım Lısesı Iletışım ve Rehberiık Ders Programı 21.30 Istanbul Tarıhı Turk Muzığı Topluluğu 22.20 An Bu Şarkılar 23.30 THM So- lıstler Geçıdı 24.00 Turkuler Bızı Soyler 10.30 Gulumse (Canlı) 11.10 Lezzetın Keşfı 11.30 Pırı Reısın Rotasında Ege 12.05 Dızı Şapkadan Babam Çıktı 13.30 Uzaktakı Yakınlarımız (Canlı) 14.30 Dızı Bızım Evın Hallerı 15.00 Dızı Şaşıfelek Çıkmazı 15.45 Dızı Hacı Arıf Bey 16.40 Tasavvuf Muzığı 16.49 Iftara Dog- ru 17.19 Saz Eserlerı 17.30 Benımle Oynar Mısın9 18.00 Haberler 18.10 Memleket Saatı (Canlı) 18.55 Dı- zı Penhan Abla 20.00 Ana Haber 20.35 Şans Topu Çekıhşı (Canlı) 20.40 Anadolu Çıçeklen 20.45 Dızı Ku- zenlerım 21.35 Dızı Kısa Devre 22.25 Şarkılar Bızı Soyler 23.35 Sokak Öykulen 00.10 Almanya'dan 07.00 Kahvaltı Haberterı 09.05 Homedrom 09.30 Çızgı Fılm Mınık Ejder- ler 10.00 Çızgı Fılm Havuç Kafa 10.30 Sabah Keyfı 13.00 Gun Ortası 13.30 Dızı Man- mar 14.40 A den Z ye 17.50 Dızı Aşk ve Nefret 19.30 Ha- ber Bultenı 20.25 Spor Haber- len 20.30 Dızı Boyle Mı Ola- caktı1 ? 21.45 Dızı Asmalı Ko- nak 23.00 Yarınlar Umut Ol- sun 00.30 Uçuncu Goz 01.30 Gece Haberlen 01.40 Homed- rom 02.10 A dan Z'ye 04.40 Belgesel Habercı (Tekrar) (0 212 354 30 00) 07.00 Gune Merha- ba 08.45 Dınamık Sabahlar 09.00 Dızı Samantha 10.00 Dı- zı Camılla 11.00 Dızı Yalan Ruzgârı 12.00 Ayşe Özgun Hergun 13.30 Kadın'ca 15.30 Yeriı Fılm: Diyet 17.15 Evlıya- lar 17.45 Dızı DelıYurek 19.00 Ana Haber Bultenı 20.00 Spor Sayfası 20.05 Yerlı Fılm: Şen Dul Şaban 22.00 Dızı Tatlı Hayat 23.00 Haber Özel 24.00 Belgesel Habercı 01.00 Show Spor 01.15 Haber Hattı 02.00 Sınyal 02.45 Yabancı Fılm: Sona Doğru 04.15 Dızı Sa- mantha (0 212 355 01 01) 09.10 Duma Duma Dum 09.50 Çızgı Fılm Nınja Kamplumbağa- lar 10.20 Çızgı Fılm Şırınler 10.50 Mutfakfa Keyıf 11.00 Sabah Sabah 13.20 Dızı Aşk Melegı 14.20 Dızı Eyvah Ba bam 15.30 Taş Devrı 16.00 Tom ve Jerry 16.30 Çızgı Fılm Sevımlı Kahramanlar 16.50 If- tar Vaktı 17.10 Lezzet Kulubu 17.20 Çarkıfelek 18.30 Dızı Vay Anam Vay 19.30 Ana Ha- ber 20.30 Sınan Çetın Ile Fılm Gıbı 21.45 Kınk Ayna 23.15 S- por Programı 3 Devre 00.30 Abbas Guçlu ıle Genç Bakış 01.50 Bu Gece 02.15 Yaban- cı Fılm: Donanmanın Melek- len (0 212 215 51 11) 06.30GuneBaş- larken (Canlı) 09.05 Ekonomı 10 10 Sağlık Raporu 11.10 Eylem Planı 12.00 Gunun Içın- den 13.10 Yakın Plan 13.45 Ekonomı 14.10 NTV yeSorun 15.00 Dunyaya Bakış Haber- ler 15.10 Yakın Plan 16.00 Dunyaya Bakış 16.35 Ekono- mı 17.00 Anahtar 18.00 Avru pa Şampıyonası Eleme Maçı Bulgarıstan-Turkıye (Canlı) 20.05 Yakın Plan 20.30 Gun- dem Dışı 21.05 Futbol Net 22.05 The Human Body 23.00 24 Saat 00.30 Transworld S- port (0 212 335 00 00) 07.30 Sabah Haberle- n 09.00 Metın Uca ıle _ t a r Gunaydın Turkıye! > l d r 10.00 Yaşanacak Çok Şey Var 11.10 Dızı Aşkın Pe- şınde 12.10 Dızı Kayıp Çocuk 13 00 Haber 13.10 Gormedık- lennız Duymadıklarınız 14.40 Aydın Havası 16.10 Dızı ömer Muhtar 16.50 Iftar Saatı 17.00 Yerlı Fılm: Neşelı Gunler 19.00 Ana Haber 20 45 Yase- mınce 22.00 Anadolu Telekn- tık 23.40 Gundem 00.50 Ya- rışma BBG 02 50 Yerlı Fılm: Bıten Kazanıyor 04 50 Soz ve Işık 05.10 Yerlı Fılm: Buyuk Kın (0 212 448 80 00) 07.30 Kral TV Muzık 18.30 Yer- lı Fılm: Fakır ve Zengın 20.00 Haber 20.40 Dı- zı Kayıp Dunya 21.40 Yaban- cı Fılm: Kurşun Geçırmez 23.10 Kral TV Muzık Programı Yayını (0 212 448 80 00) 06.00 Haber 08.55 Yol Durumu 09.40 Para - Metre 10.45 St 112 25 iş Yemegı 13.00 Ajans 14.40 Artınfo 15.45 Bıreysel Emeklıhk 16 10 Kıbns Özel 18.15 Art Info 19.00 Bugun 20.00 5N 1K 21 10 Soru Cevap 22.05 Ankara Kulısı 23.00 Edıtor 00.15 Artınfo (0 212 478 50 00) 09.20 Ekonomı 09.30 Haberler 09.35 Eko- nomı Sohpetı 10.00 Haberler 10.35 Guncel Sağlık 11.35 Satır Arası 12.35 Gunun Içın- den 13.35 Gunun içınden 14.00 Haber Bultenı 14.35 AB'ye Doğru 15.20 Ekonomı 15.35 Seçım Haberlerı 16.35 Erkan Tan Ile Sultanahmet ten 17.05 Haberler 17.20 Spor 17.35 Dunya Raporu 18.00 Haberler 18.15 Spor 18.35 Cıty Lıght 18.45 Seslı Duşunenler 19.30 Dı- zı Bızım Ev 20.00 Ana Haber Bultenı 21.00 Pack Shot 21.45 Soz Kadınlann 22.30 Alkışlar 23.00 Melıh Kıbar Show 00.30 Haber Aktıf 01.30 SKY 02.00 Haberler 02.10 Soz Kadınlann (0 212 288 57 52) 06.25 Yabancı Fılm Boulevard 08.05 Ya- bancı Fılm Krrlı Sokaklar 09.30 Dızı Aşk Ruzgan 10.20 Yabancı Fılm Kabus Son rası 11.50 Yabancı Fılm Orada Olmayan Adam 13.50 Cıne Sınema 14.15 Yabancı Fılm Geleceğın Kodu 15.55 Yabancı Fılm Dedektıf Art Deco 17 20 Kamera Arkası 17.30 Dızı Aşk Ruzgârı 18.30 Başka Yerde Yok 20.00 CINE 5 Haber 21.00 Dızı Soprano 22.00 Dızı Oz 22.50 Yabancı Fılm: Uranus 00.35 Fantasy (0212 336 15 15) 09.00 Papatya Falı 11.00 Klıpart 14.00 Go- inul Bahçesı 16.00 Iftar Vaktı 17.00 Gonul Bahçesı 18.00 Yerlı Fılm: Başlık Parası 19.30 Haber 20 30TurkulerleTurku Bacı 22.00 Dızı Bu Sevda Bıtmez 23.00 23 Saat 24.00 Gerçek Kesıt 01.00 Yabancı Fılm: Isyan Gemısı (0 212 256 82 82) I 09 00 Doganın Bebeklen 09 55 Bır Hayale Dalanlar 10 50 Efsane Yaşıyor El- vıs Imparatorlugu 11.45 Kocaman Şeyler 12.40 Super Strukturler 13.35 Tarıhtekı Otopsıler 14.30 Gokyuzu- kolık 15.30 Gelecek Zaman 18.00 O Shea nın Seruvenı 19.00 Inşaat Harıkaları 20.00 Dondurulan Kalpler 21 00 Magdı Yacoub Kalplerın Kralı 22.00 Bntanya nın Gızlı UFO Avcıia- rı 23.00 Dunya Turu 24.00 Adaların Efsanelen 10 212 288 75 75) 10 00 Pıyasa Ekranı 10.45 Vadeh Işlemler 11 45 Sektor Raporu 12.00 FınansCafe 12.30 Soru Yagmuru 14.00 Pıyasa Ekranı 14.45 Ankara Kulısı 15.15 Analız 15.30 Analıstler Soruyor 16 00 Son Baskı 16.15 TMT 17.45 Gunden Ka lanlar 18.00 Dızı Chıcago Hope 19.00 Dızı Mad About You 19.30 Dı- zı Just Shoot Me 20.00 Dızı Ally Mc Beal 21.00 Yabancı Fılm. Helas Po- ur Moi 23.00 NYPD 24.00 Yabancı Fılm. The Story Of Xınghua 02 00 Dızı Ally Mcbeal (0 212 330 01 01) • 15.00 Buz Kafesler 15 30 Yarının Dunyası 16.00 Kayıp Dunyalar Inka Mumyaları Kayıp Imparatorluğun Sırları 17 00 Futbol 18.00 De- . . . . . . L nızaitıiar 19.00 Kayıp Dunyalar 20.00 Oldur- meye Programlananlar Yağmur Ormanları 21.00 DNA Detektıflerı Son Durak Venezuela 21 30 Yarının Dun- yası 22.00 Zamanı Kovalarken Hong Kong 22.30 Ya- şa\ayn Ölulenn Hıkâyesı 23.00 Olunun Bılmecelerı Ad- lı Kaşıfler 24.00 Savaş Gemısı (0 212 293 00 68) 10.00 Dızı Eltıler 10.30 Esra Özmen le Her Sabah 12.00 Haberler 12.30 Dızı Sahte Dun- yalar 13.30 Yerlı Fılm Babalann Babası 15 00 Dızı Evımız Olacak mı 16.00 Iftar Özel Programı 17.00 Kadının Sesı 19.00 Ana Haber Bultenı 20.05 S por 20.15 Dızı Çocuklar Duymasın 21.45 Yasemın ın Penceresı 23.15 Neler Oluyor'' 00.30 Gece Haberlen 01.00 Dızı Aşkın Dağlarda Gezer (0 212 454 56 00) :li!EURO ' 200*3 BULGARİSTAN İTÜRKİYE Eurobosket 2003 eieme maçı 12 Dev Adam yenılenen kodrosu ıle Indıanapolıs ın ardından ılkdefa sahada FUTBOL.net Murat Kosova O The HUMAN BODY "Yıtık Zamanın Peşınde"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog