Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k t a p 1 a r ı BALKANLAR Mustafa Balbay Cumhuriyel CaJ Pazariama \ Ş TuAoca|ı Cad \ o ' 9 41 kltap kulübü ı 4334ı aşalogL-lstanbul Tel (212ı 51401 % Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı JĞIYEMEN ? • • -ntf IT DnlDa\ f iJ - 20 KAStM 2002 ÇARŞAMBAy9.YILSAYI 28168 / 500.000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ \1945-1991) AKP lideri Tayyip Erdoğan: Bizeayakbağı olanlar bunun bedeliniöder Bürokrata gözdağıERDOGAN'IN AB TURU SÜRÜYOR Almanya'da da destek bulama BÜLENT SARIOĞLU BERLİN - AKP Genel Başkanı Recep Tay- yip Erdoğan, Kopenhag doruğu oncesı AB tu- ru kapsamında Berlın'e gıderek Almanya'dan destek aradı Erdoğan'ın 12 Arahk'tan önce olumlu bır ışaret venlmesı ıstemıne karşılık Al- manya hükümetı. "Avrupa Birliği bir değer- ler bütünüdür. Kopenhag ilkeleri vazgeçil- MArkasıSa.l9,Sü. 3'te Siyasi yasaklarımı kaldırın Erdoğan, ikti- dar olmuş partının genel başkanı ile başbakanın farklı olmasının çelişki olduğunu belirterek bu- nun sorumlusunun kendileri olmadığını söyle- di. Erdoğan "Başbakanlığım için hükümet ge- reğini yapar" dıyerek yasaklannın kaldınlması mesajını yineledi. Gül de "YasakJann kaldınl- ması boynumuzun borcudur" yanıtını verdi. Alışılmışın dışında bir dönem AKP hde- n, burokrasıdekı hıçbır kurum ve bıreyın hükü- metm ufkunu daraltma çabasına gırmemesi ko- nusunda uyanda bulunarak artık alışılmışın dı- şında bir dönemin başladığını söyledı. Bürokrat- lara "Bizi iyi takip edin, hızımıza yetişin" diye seslenen Erdoğan "ayakbağı olacaklar bunun bedelını ödemeyı şımdıden düşünsün" dedı. A.NKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP Genel Başkanı Tayyip Erdo- ğan, "Başbakanlığım için hükümet gereğini \apar" dıyerek Başbakan Abdullah Gül'e. "yasaklarını kal- dırma" mesajı venrken, bürokratla- ra da "Bize ayak bağı olanlar bede- lini öder" tehdıtınde bulundu Erdo- ğan, mılletvekıllenne ıse "Hangi ma- kamda olursanız olun, halkı da hakkı da unutmayın" dıye seslendı. Başbakan Abdullah Gül de "yasak- ların kaldınlması boynumuzun borcudur" dedı Erdoğan. partısının ilk grup toplan- tısında. mıllet\ekıllen, bakanlar, bü- rokratlar\e Başbakan Abdullah Gul'e uyanlarda bulunurken, partısını eleş- tırenlere yanıt verdı. Erdoğan'ın gö- ruşlen şoyle MiUetvekillerine: "Bugün yaşa- nan durumun sorumlusu biz deği- liz" duşuncesıne kapılmayın "En- kaz de\raldık" dıyerek kendımızı 3X010113 donemı gende kaldı. Hangı makamlarda olursanız olun, sakın halkı \e hakkı unutmayın Kurtuluş mucadelesının destanlaştığı ve daha sonra da mıllı marşımız halıne donü- şen satırlarda şunu görüyoruz "Hak- kıdır hakka tapan milletimin isrik- MArkasıSa. 19,Sü.3'te TÜRBANLIEŞÎYLE SEZER't UĞURLAYACAK Annç 'inadına' Meclis Başkanı # Eşının türbanlı olması nedenıyle TBMM Başkanlığı'na, "bazı kesımlenn inadına aday olduğunu" söyleyen AKP Manısa Mılletvekılı Bülent Annç, 369 oyla ılk turda seçıldı. CHP'h Önder Sav ise 173 mılletvekılının oyunu aldı. # Sonuçlann açıklanmasının ardından gazetecılen kabul eden Annç, kendısıyle ılgılı çekıncelen bılınen Cumhurbaşkanı Sezer'ı Prag yolculuğuna uğurlamaya türbanlı eşıyle gıdeceğmi söyledı. Bülent Annç, suç ışlenmesı durumunda dokunulmazlığın "hızlı' işlemesı gerektiğını belirttı. • 5. Sayfada MlLLİ EĞÎTÎM BAKANI ERKAN MUMCU: Türban sorunu ideolojiktir # Millı Eğıtım Bakanı Erkan Mumcu, görevini Necdet Tekin'den devralırken gazetecılenn türban sonınu ıle ılgili sorulannı yanıtladı. Mumcu seçimlerden önce türbanın bir üıanç sonınu olduğunu söyleyen partılı arkadaşlannın aksine "Bakanlığımın ılk gününde ıdeolojık bır boyut kazanmış olan türban konusunu gündeme getırmem" dedı. • 6. Sayfada • AİHM'DEKİ TÜRBAN DAVASINDAGÜL'ÜN EŞİ ÖRNEK GÖSTERİLDİ • 5. Sayfada ''±r\ Af\xrî*> + r t n i i v M 58.hükümetin başbakanı olan Abdullah Gül, Başba- \a ÜCVll ICSIIIII kanlık'taki devir teslim törenine 60 kişilik bir ekip- le geldi. "Ecevit'ten böyle bir görevi devralmaktan mutluyum" diyen Abdullah Gül, Ecevit'in siyasetin köşe taşlarından birisi olduğuna dikkat çekerek "Kendi- sinden çok şey öğrendik. Kendisine hayırlı ömür, başarüar diliyorura" dedi. • 6. Sayfada (KEREM GEZER) Atina'da diplomatlan görüşmelere almayan Erdoğan, Erbakan'ın gezilerini anımsattı oca9 usulü diplomasi# Hiçbir resmı sıfatı olmamasına karşın AB ülkelenne yönelık gezilerını sürdüren Erdoğan, geleneksel Türk dış politıka çızgismın dışına çıkıyor. KKTC'de Türkıye'nın AB üyelığını Kıbns sorununa bağlayarak resmı söylemı terk eden Erdoğan, öncekı gün de Atına'da Dışışlen bürokratlannın toplantılara katılmasını ıstememesı REFAHYOL dönemının başbakanı Erbakan'ın Lıbya zıyaretını anımsattı. ANKAR\ (Cumhuriyet Bürosu) - AKP lıden Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gun gerçekleştırdığı Atına zıya- retı kapsamında Başbakan Kostas Si- mitis ıle yaptığı görüşmeye Dışışlen burokratlannı ahnamasının yankıları sürüyor. Dışışlen Bakanı Yaşar Yakış, toplantının başladığı şekılde l artı 2 formatında sürmesuu Erdoğan'ın ıste- diğıni açıkladı. Erdoğan'ın, Türkiye açısından yaşamsal öneme sahıp konu- larda uzman burokratlan göruşmeye al- maması ve tutanak tutulmasını sağla- maması. REFAHYOL hukumetının başbakanı Necmettin Erbakan'ın baş- ta Lıbya olmak üzere yaptığı dış gezi- len ve ızledığı diplomasi yöntemını anımsattı. Hıçbır resmı sıfatı olmama- sı \e Abdullah Gül'ün başbakan ola- rak atanmasına karşın AB'nın önde ge- len başkentlerıne yönelık gezilerını sürdüren Erdoğan, geleneksel Türk dış MArkasıSa.l9,Sü. 8'de • ÖYMEN: DEVLETTEN GİZLİ GÖRÜŞME OLMAZ • 19. Sayfada FADIL AKGÜNDÜZ'E JET FEZLEKE M 4. Sayfada DYP'DE AĞAR'IN YOLUAÇILDI • 5. Sayfada IMF HEYETÎ TÜRKİYE'YE GELİYOR M 13. Sayfada DERVIŞ: MAFYA KAPITALİZMİNE DÖNMEYELİM • 13. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYT REK TÜPban İnadıyla TBMM Başkanı Bülent Annç TBMM Başkanlığı'na ısteklı olmasın- dakı nedenı açıkladı: Inat uğruna! Bır koltuğa pek çok nedenle aday olunabılır; ne kı Arınç gıbı devletm ıkıncı onemlı koltuğuna ınat uğ- runa ısteklı olana ılk kez rastlanıyor. MArkasıSo. 19, Sü. Vde Çevre felaketi îspanya sahilîerinde 70 bin tondan fazlafuel oil taşıyan tanker battı # Fırtınaya yakalanarak ıkıye bölünen ve 70 bın tondan fazla fuel oıl taşıyan tanker. îspanya'nın kuzeybatı sahıllennde battı. Çevrecıler, bınlerce ton petrolün balıkçılık açısından dünyanın en zengın bölgelennden bın olan denıze yayılmasının, son yıllarda meydana gelen en büyük ekolojık felaket olduğunu bıldınyorlar • 11. Sayfada Genişleme müzakerelerinden sorumlu genel müdür Eneco Landaburu: 'fş ciddiye biniyor dedim... İnanmadılar.J AB'de Türkiye gerilimi# Genişleme müzakerelerinden sorumlu genel müdür Landaburu "Inanılmaz ama gerçek" diyor. Landaburu'ya göre başında hasta bir başbakan bulunan bır önceki ko- alisyon hükümetinin Kopenhag kriterlerini yerine getirmek için böylesine sen adımlar atacağını, arkadan da karşılanna "muhale- fetle ortak AB cephesi" oluşturan güçlü bir yeni hükümet çıkacağını AB çevreleri hesap etmemiş. Yaşanan "Türkiye gerilimi"nın ne- deni bu. # Landaburu Kıbns konusunda şunlan söy- ledı: "Kofı Annan'ın önensi, Erdoğan'ın olumlu ve açılımcı tavırlan A\Tupa'da olum- lu hava yarattı... Ama Türkiye konusunda Avrupa'daki siyasi tablo kanşık... Önemli olan komisyonun müzakereleri başlatabil- mek için Türkıye'yle birhkte çalışması." NİLGÜN CERRAHOĞLU'nun söyleşisi • 9. Sayfada YENÎ DIŞÎŞLERİ BAKANI YAKIŞ Tarih için ödün verilir «• Avnjpa Birliği'nden tarıh almanın çok önemli olduğu- nu, bu yöndeki gelişmelerin halka çok iyi anlatılması ge- rektiğini savunan Yakış, bakanlık görevini dün Şükrü Sina Gürel'den res- men devraldı. Dışişleri Bakanı Yakış, göre- ve atandıktan sonraki ilk demecinde Kıbns ve AGSP konusunda Türkiye'nin "ödün vennez" tavnnın değışeceğmi söyledi. Ya- kış, "Kıbns ve AGSP konusunda bazı taviz- ler verilebilir" diye konuştu. • 10. Sayfada NATO PARLAMENTER ASAMBLESÎ Yeni başkandan destek sözü1 Türk dostu olarak bilinen NATO Par- lamenter Asamblesi'nin yeni Başkanı Bereuter, Ankara'nın AB üyeliği konusunda ABD desteği- nin süreceğıni söyledi. Bereuter, Itti- fak'm gündemındeki önemli konulara işaret etriğı konuşmasında, Türkiye'nin NATO'nun önemli birparçası olduğunu söyleyerek "Türkiye'nin bizim desteğimize ve cesaretlendirmemize, bizim de Tür- kiye'ye ihtiyacımız var" dedi. • //. Sayfada ABD-Türkiye Irakpazarlığı # Washington Post, ABD yönetımiyle Tür- kiye'nin, Irak'ta savaş çıkması durumunda Türkiye'nin zararlannm gidenbnesini amaçlayan bir ekonomik ve askeri yardun paketi üzerinde görüşmeler yaptığını yazdı. # Washington yönetiminden gazeteye ko- nuşan bir yetkili, "Irak'a karşı askeri ope- rasyon gerçekleşirse Türkiye'nin bazı ka- yıplannm olacağını gönjyoruz ve bır şekil- de Türklere yardım etmemiz gerekiyor" dedi. • 11. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog