Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı TÜRKÎYE AVRUPA İLlŞKİLERİ Erol Manisalı • y Cumhunyöî ^ag Pazarlama A.Ş Tüıkocağı Cad. No 3W1 ^ ^ kitap kulübü ıMÎS4 Cagalogh-lstanSul Tel C12I51401 96 Cumhuriyet 'çjjj>>zsıüma AŞ" Tiılcoagı Cai f&:W41 79. YIL SAYI: 28166 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI- NADİR NADİ (1945-1991) KASIM 2002 PAZARTESJ Die Weli gazetesi, seçim sonrası Türkiye'yi yorumladı: Kemalist Türkiye AB'ye girerI • Die Welt gaze- tesinde Bassam Tibi imzasıyla ya- yımlanan yazıda I AKP şöyle tanım- lanıyor: "AKP muhafazakâr bir parti de- ğil, Hıristiyan Demokrat Birliği'nin Türk varyasyonu değil. Islamcı bir parti. Unutulmamalıdır kı Islamcılık da dini köktenciliğın bir varyasyonudur." # Tibi yazısında şu soruyu dıle getiri- yor: "Asıl konu, başörtüsü Islamcılığının AB'nin istediği şey olup olmadığı. Is- lamcılann Kemalızm'den anndırmaya çalıştığı Türkıye'nin örtünerek laiklikten ödün vermesi veya vazgeçmesini kolay- laşrırmakta AB'nin çıkan olur mu?" 0 "Kemalist bir Türkiye AB ile bütün- leşebılir, ancak AKP Islamcılığı bütünle- şemez" yorumunun yer aldığı yazıda "tslamcılar Avrupa'nın yardımı ıle iler- lemek ıstiyorlar. Islamcılar Avrupa sem- patızanı gibi görünseler de Batılı kültü- rel değerlenn temsılcisı olamazlar" deniyor. • 9. Sayfada Isveç hükümetinin gizli raporu Serbest ticaret öldürüyor9 Isveç hükümetinin yaptırdığı ve sonuçlannı sakladığı bir araştırma- nın raporu ILO dergi- sinde yayımlandı. Ra- porda dünyadaki gıda maddeleri üretiminin herkese yetecek miktarda olduğu vurgulanıyor. Bu ger- çeğe karşın yaşanan açlık ve her saat 1000 çocuğun açlıktan ölüyor olma- sının, serbest ticaret sısteminin azgeliş- miş ülkelerin aleyhine, gelişmişlerin le- hine olmasından kaynaklandığı belirtiliyor. Isveç hükümetinin, AB'nin sınırsız serbest ticaretten yana olan çiz- gisıne ters düşmekten çekindiği için ra- poru gizli tuttuğu sanıhyor. GURHAN UÇKAN'ın haberi • 12. Sayfada Irak 'a gidiyorlar Denetçilerin yükü ağır # Bırleşmiş Millet- ler Sılah Denetım Komisyonu'nun öncü heyeti bugün Bağ- dafa gıdiyor. Denet- çilerin başkanı Blix, Viyana'da yaptığı açıklamada, BM silah denetimınin baş- lamasının Bağdat'a savaşı önlemek için bir fırsat verdiğinı ve savaşın artık "ka- çınılmaz" olmadığını söyledi. Blix, Irak yoreticilerinin silah denetçilerini gecık- tirmelerinin ciddi sonuçlar doğurabile- ceğı uyansında bulundu ve Irak'a gide- cek heyetin tarafsızhğını sağlamak için deretçilerin 45 farklı ülkeden seçildiğıni beİJtti. Denetçilerin arasında 2 Türk subay da bulunuyor. • 11. Sayfada Yurtdışı temaslannı değerlendiren Baykal: Türkiye'ye karşı tavır değişiyor Avrupa Birliği iyi niyetli değilöncelikleri Kıbrıs ve ACSP CHP lideri Denız Baykal Türkiye'ye karşı Avrupa'nın tavır değişikliği içine girdiğini izlediğini söyledi. "Korkarım kı, önümüzdeki günlerde bazı hak etmediğımiz davTanışlarla karşılaşabiliriz" diye konuşan Deniz Baykal şunlan vurguladı: "Bizden acil istedikleri, Kıbns'ı çözmemiz ve AGSP'ye onay vermemiz. AB'den Türkiye'ye ılımlı mesaj verenler, karar verme noktalannda olmayan kışiler. Karar verme noktasmdakiler, önümüze olmadık şeyler koyuyorlar. Askerin sıyasetteki ağırlığı dıyorlar. Bu, bugün mü aklınıza geldi. Hemen bunu gündeme getirmek, iyi niyetli değil." Olumsuzlukları söyleyeceğiz Hükümette de Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ayn değerlendirmeler yapmalan halinde, ortaya pek ıstenmeyen bir tablo çıkabileceğinı belirten Baykal, "Hükümetin nasıl işleyeceğini uygulamada göreceğiz. Bizim tutumumuz başından beri nettir. Ortamı germeye niyetimiz yok, ama olumsuzluklan da dikkatle gözleyip söyleyeceğiz" dedı. AKP'nin Acil Eylem Planı'na da değinen Baykal, "Böyle yola çıkarken güzel şeyler söylenır de. aslolan uygulamadır. Hükümete iş âleminden de büyük destek var. Bu da bir şans. Verilen sözlerin kaynağı nereden, ona bakmak gerekiyor" diye konuştu. MUSTAFA BALBAY ANKARA - CHP Genel Başkanı Deniz Bay- kal, AB'nin Türkiye'ye karşı hak etmediği dav- ranış biçimleri geliştirmeye başladığını belirte- rek "Son temaslarımda bu durumdan rahat- sız oldum. Yeni hükümetin bu konuda uya- nık olması gerekir" dedi. CHP olarak AB ko- nusunda dolaylı inisiyatif almaya hazır olduk- lannı vurgulayan Baykal, Cumhurbaşkanı Ah- met Necdet Sezer'in yapacağı yönlendırme doğrultusunda muhalefet partısı olarak üzerle- rine düşeni yapacaklannı söyledi. Baykal, AKP Genel Başkanı RecepTayyip Erdoğan'ın açık- ladığı ekonomideki "Acil Eylem Planı" ıçın de "Şimdi tatlı tatlı konuşulur ama, aslolan uygulama" diye konuştu. CHP lideri Baykal, Varşova'da katıldığı Av- rupa Sosyalistleri Partısi Toplantısı, AKP'nin Acil Eylem Planı ve partisinin muhalefet stra- tejini değerlendirdi. Baykalın Cumhuriyet'ın sorulanna verdiği yanıtlar şöyle: - Varşova'dan verdiğiniz mesajlar olumlu yönde değildi. Oradan Türkiye nasıl görünü- vor? - Ne yazık ki çok tatlı bir hava yok. Türki- MArkasıSa. 8,Sü. 3'te KABtNE PAZARLIKLARI DÜN DE SÜRDÜ Gül denge aradı >Kabinede kimlerin yer alacağını belirlemek için AKP MerkezYü- rütme Kurulu dün gece yansına kadar toplantı yaptı. Kendisine başbakanlık görevi verilen Abdullah Gül'ün. kabineyi belirlerken parti içi dengeleri, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in uyan- lannı ve lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın kadrosunu dikkate alaca- ğı belirtiliyor. Bakanlann belirlenmesi çalışmalannda Abdullah Gül'e yakın isimlerle Erdoğan'ın kadrolan arasında çekişme ya- şanırken seçim öncesi transfer edilen milletvekilleri ile teknokrat kökenliler de son ana kadar kabine kulisi yaptı. • 5. Sayfada ARAŞTIRMACITARHAN ERDEM: Seçmen solu terk etti # Kamuo>oı araştırmalannda seçim sonuçlanyla ilgili başanlı tahmin- lerde bulunan, eski CHP Genel Sekreteri Tarhan Erdem, "klasik seçmenlerinin" solu terk ettiğini düşünüyor. Erdem, "CHP, eğitim- liler, bürokratlar, profesyoneller ve serbest meslek sahiplerinden de geçen seçimlere göre daha az oranda oy aldı" diye konuştu. Sade- ce AKP'den çekinenlerin sola oy verdiğini savunan Tarhan Erdem "Bunun altında Deniz Baykal unsuru var. CHP olabilir ama, Deniz Baykal'la olmaz, bu örgütle olmaz, görüşü yaygındı. Örgüt çok içine kapanık" dedi. TÜREY KÖSE'nin haberi • 4. Sayfada Çevrenin imdat çığhğı İspanya'nın kuzeybatısında Atlantik açıklarında karaya oturan tankerden sızan petrol çevre\i kirletiyor. Hemen her deniz kazasından sonra olduğu gibi Galiçya kıyılannda yaşayan deniz kuşları da tankerden sızan perrolden etkilendi. "Prestige" adlı Bahanıa bandırah tankerin, 77 bin ton petrol taşıdığı bildirilirken uzmanlar, tankerin su alması üzerine ikiye aynlabileceğini kaydettiler. Sızan petrolün İspanya kıyılarına ulaşmaya başlaması üzerine Prestige açığa çekilmeye başlandı. Ödülü 'BlissfuuUy Vours' \e 'Woman of \Vater' paylaştı. Selanik Film Festivali Altın İskender ödülleri verildi 43. Uluslararası Selanik Film Festivali'nin büyük ödülü Altın Iskender'i Hıdenori Sugimori'nin yönetmenliğini üstlendiği Japon filmi *Woman of Water' ile Apichatpong Weerasethakul'un Tayland yapımı 'Blissfully Yours'u paylaştılar. ASLI SELÇUK'un haberi • 8. sayfada OMR ÖDÜLERİ YLNA> YÖNETMENE • 75. Sayfada Korsika 'dafestival Bastia'da Türk motifleri Korsika'nm başkenti Bastia'da düzenlenen 'Arte Mare Karma Sanat Festivah'nin bu yılki konuk ülkesı Türkiye. Festivalın durak kentki ıse Istanbul. Bastia'da hafta boyunca tiyatro etkinlıkleri Türk motifleriyle renklenecek, gençlere yönelık 'dısko-oryantal' gecelen düzenlenecek. Festivalın 'Nâzım Hikmet'e Saygı' bölümünde de Güzin Dino'yla söyleşi yapılacak. I Arka Sayfada Atatürk Havalimanı Uçak kaçırma girişimi Israil havayollan El Al'a ait Tel Aviv-Istanbul seferinı yapan uçak, Tevfik Fukra adlı bir Arap tarafından kaçınlmak istendi. Kaçırma girişimi, Israil uçaklannda sürekli bulundurulan özel güvenlik birimlerince engellendı.Uçakta 170 yolcu bulundugunu ifade eden yetkililer, kaçırma ginşımi su-asmda yolculardan yaralanan olmadığını söylediler. • 8. Sayfada F.Bahçe ve Beşiktaş puan kaybetmedi # Süper Birinci Futbol Jgi'nde Fenerbahçe, ;ezası nedeniyle ^nkara'da oynadığı naçta Bursaspor'u 7-1 <-endi. Beşiktaş ise îzmır leplasmanında Altay'ı Ihan Mansız'ın golüyle geçtı. MSpor'da 48 kişinin yaralandığı banş eyleminde emniyet güçlerinin tutumu için suç duyurusu Olaylardan poKs sorumlu Sultanahmet'teki Istanbul Adliye- si önünde saat 13.00 sıralannda toplanan tstanbul Üniversite Öğ- rencileri Koordinasyonu ve Hal- kevleri üyeleri, uygulanan geniş güvenlik önlemlen arasında "olaylara kanşan" polısler hak- kında suç duyurusunda bulundu. tstanbul Haber Servisi - Be- yoğlu'nda önceki gün gerçekleşti- rilmek istenen savaş karşıtı göste- ride 48 kışının yaralanmasından "polisi sorumlu tutan" Istanbul Üni\ersite Öğrencilen Koordinas- yonu ve Halkevlen üyeleri, dün güvenlik güçleri hakkında Istan- bul Adliyesi'fıe suç duyurusunda bulundu. Istanbul Barosu Başkanı Kazım Kolcuoğlu, pohsin gençle- re yönelık tutumunun "dikkatle izlenmesi gereken bir hal aldığı- nı" belirterek savaş karşıtı bir grup gence yönelik bu tavn kınadıkla- nnı söyledi. Sultanahmet'teki Istanbul Adlı- yesı önünde saat 13.00 sıralannda toplanan yaklaşık 100 kışilık top- luluk, uygulanan genış güvenlik önlemlen arasında "olaylara ka- rışan" polisler hakkında suç du- UArkası Sa. 8, Sü. 1 'de GUNDEM MUSTAFA BALBAY Demirel, Ozal, Erbakan Ruhundan Örülü bir Sentez! Haftaya ikı temel gündemle girıyoruz: Gül'ün kuracağı hükumet... Erdoğan'ın açıkladı- ğı acil eylem planı... AKP'nin 3 Kasım seçımlerinden yuzde 34 oy, yüz- de 66 mılletvekıli ile çıkmasının ardından herkes bu MArkası Sa. 8, SiL 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog